پايان نامه تبيين نقش تعادل طبايع اربعه در تعالي اخلاق با نظر به روايات معصومين عليه السلام و حکماي اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تبيين  نقش تعادل طبايع اربعه در تعالي اخلاق با نظر به روايات معصومين عليه السلام و حکماي اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تبيين  نقش تعادل طبايع اربعه در تعالي اخلاق با نظر به روايات معصومين عليه السلام و حکماي اسلامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1 کلیات تحقیق1
1-1-1- تبیین موضوع 2
1-1-2- ضرورت انجام تحقيق 2
1-1-3- سوالات تحقیق 3
1-1-4- پیشینه تحقیق 3
1-1-5- فرضيه¬ها 4
1-1-6- هدف تحقيق 5
1-1-7- روش تحقيق 5
1-1-8- جنبه جديد بودن و نوآوری طرح 5
1-1-9- سير بحث 5
1-1-10- واژگان پژوهش 6
1-1-11- تعریف طبع 7
1-1-12- طبع در لغت 7
1-1-13- طبع در اصطلاح 8
فصل 2 تبیین و اثبات طبایع اربعه از دیدگاه روایات 9
2-1- مقدمه بحث 10
2-2- بررسی روایی 13
2-2-1- روایت اول: خصایص غلبه طبایع اربعه به فرموده امام موسی کاظم(ع) 13
2-2-2- روایت دوم: غلبه طبایع منشاء عموم بیماریها 15
2-2-3- روایت سوم: بنای جسم انسان بر طبایع چهارگانه 15
2-2-4- روایت پنجم: خلقت طبایع اربعه در انسان در کتاب تورات 18
2-2-5- روایت ششم: روایت امیرالمؤمنین (ع) در مورد اعتدال طبایع 21
2-2-6- روایت هفتم: طبایع و خصوصیات ان در علل الشرایع صدوق(ره) 26
2-2-7- روایت هشتم: طبایع اربعه در نهج البلاغه 28
2-2-8- روایت نهم: چهار معتدل کننده طبع و مزاج 34
2-2-9- روایت دهم: طبایع چهارگانه جسم 35
2-2-10- روایت یازدهم: مزاج وطبع پیغمبران (علیهما السلام) 37
2-2-11- روایت دوازدهم: روایت پیغمبر اسلام (ص) در مورد طبایع 38
2-2-12- روایت سیزدهم: درمان غلبه طبایع 40
2-2-13- روایت چهاردهم: درمان غلبه بلغم در روایت امیرالمؤنین(ع) 41
2-2-14- روایت پانزدهم: درمان معنوی غلبه طبایع اربعه و حرز ابودجانه 42
2-3- نتیجه 43
فصل 3 تبیین طبایع اربعه از دیدگاه حکمای اسلامی 44
3-1- مقدمه 45
3-2- نحوه تشكیل طبایع اربعه 50
3-3- تشریح اخلاط چهارگانه 51
3-3-1- خون 51
3-3-2- بلغم 52
3-3-3- صفرا 53
3-3-4- سوداء 54
3-4- علامات تشخیص طبع و مزاج 56
3-4-1- لمس كردن 56
3-4-2- تشخيص بوسيله گوشت و پيه 56
3-4-3- معاينه مو نشانه‏هايى بدست مى‏دهد 57
3-4-4- علائم رنگ پوست 58
3-4-5- نتيجه‏گيرى از شكل اندامها 59
3-4-6- نتيجه‏گيرى از تأثيرپذيرى اندام (سرعة انفعال الأعضاء ) 60
3-4-7- نتيجه‏گيرى از خواب و بيدارى 61
3-4-8- نتيجه‏گيرى از كنش‏ها(دلائل الأفعال‏) 61
3-4-9- نتيجه‏گيرى از مواد زائد 62
3-4-10- نتيجه‏گيرى از كنش و واكنش قواى نفسانى 62
3-5- علایم غلبه اخلاط و ظهور طبع خاص 64
3-5-1- غلبه خون 64
3-5-2- غلبه بلغم 64
3-5-3- غلبه صفرا 64
3-5-4- غلبه سوداء 65
3-6- طبع و مزاج حالات انسان در دورههای عمر خود 65
3-6-1- سن از بچگی تا نوجوانی (طبع دموی) 65
3-6-2- سن جوانی(طبع صفراوی) 65
3-6-3- سن میانسالی(طبع سوداوی) 66
3- 6 -4- سن پیری(طبع بلغمی) 66
3-7- معنی اعتدال در طبایع اربعه 67
3-8- معتدل حقیقی و غیر حقیقی 68
3-8- تقسیم عقلی مزاج ها 68
3-8-1- مزاج معتدل 69
3-8-2- مزاج نامعتدل 69
3-8-3- نسبیت مفهوم اعتدال 71
3-9- اقسام معتدل فرضی طبی ( غیرحقیقی) 72
3-10- نشانه‏هاى اعتدال مزاج‏ 74
3-11- نتیجه 76
فصل 4 نگرشی به تعالی اخلاق 77
4-1- نگرشی به تعالی اخلاق 78
4-1-1- مقدمه 78
4-1-2- معناي لغوي اخلاق 78
4-1-3- معنای اصطلاحی اخلاق 80
4-1-4- شکل¬گیری تعالی اخلاق 80
4-2- تقسیم خلقهای نفسانی 82
4-3- قرآن و اهميت تعالی اخلاق 83
4-4- تعالی اخلاقى در قرآن 84
4-5- اصول اخلاق اسلامى و تعالی آن در روايات 85
4-6- نمونهای از دستورالعمل¬های معصومین بر اساس طبایع اربعه 89
4-6-1- خوردن آب ولرم 89
4-6-2- خوردن سیب 90
4-6-3- داروی بلغم‏ 90
4-6-4- اویشن با نمک 91
4-6-5- دهانشویه بلغم 91
4-6-6- گوشت گوسفند 91
4-6-7- برگ چغندر 92
4-7- درمانهای غلبه طبایع 93
4-7-1- درمان بلغم 93
4-7-2- درمان صفرا 93
4-7-3- درمان سودا 93
4-8- عوامل برهم زننده اعتدال طبایع اربعه 95
4-8-1- غلبه اخلاط 95
4-8-2- پرخوری 97
4-8-3- غذاهای صنعتی 99
4-9- نتیجه 101
فصل 5 تبیین رابطه روح و جسم 102
5-1- تقسیم فلسفی رابطه روح و جسم 104
5-1-1- نظريه منسوب به افلاطون 104
5-1-2- نظريه ارسطو 104
5-1-3- نظريه صدرالمتألهين شيرازي 105
5-2- رابطه اخلاق و تغذیه‏ 116
5-2-1- بررسی روایی 119
5-2-2- خوردن گوشت 119
5-2-3- زیتون 119
5-2-4- خرما 120
5-2-5- کشمش 120
5-2-6- انگور 120
5-2-7- انار 120
5-2-8- به 121
5-2-9- عدس 121
5-2-10- تقسیم بندی عادات خوراکیها و آشامیدنیها 122
5-2-11- پرخوري 123
5-2-12- خوردن غذاهای ناسازگار باهم 123
5-2-13- آب خوردن ميان غذا 123
5-2-14- خوردن غذاهاي مصنوعي و رنگارنگ 124
5-2-15- ميل کردن سه وعده غذا يا بيشتر در روز 124
5-2-16- تذکر 124
فصل 6 تشریح رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه 127
6-1- تشریح رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه از دیدگاه معصومین (ع) 128
6-1-1- بررسی روایی 128
6-2- تشریح رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه از دیدگاه حکماء 131
6-2-1- نظریات حکماء 131
6-3- بررسی ضروریات ششگانه 138
6-3-1- تدبير هوا 139
6-3-2- تدبير اكل و شرب‏ 140
6-3-3- تدبير احتباس و استفراغ‏ 141
6-3-4- تدبير نوم و يقظه‏ 142
6-3-5- تدبير حركت و سكون بدنى‏ 142
6-3-6- تدبير حركت و سكون نفسانى‏(اعراض نفسانی) 142
6-4- نتیجه¬گیری 144
6-5- پیشنهادات 145

فهرست منابع

قرآن کریم

نهج البلاغة (للصبحي صالح). شريف الرضى، محمد بن حسين. 1جلد. قم: هجرت، چاپ اول، 1414 ق.

ابن اثير، مبارك بن محمد. النهاية في غريب الحديث و الأثر. 5جلد. قم: مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان. چاپ چهارم، 1367 ه.ش.

ابن بابويه، محمد بن على .علل الشرائع .ترجمه :مسترحمى، هدايت الله. 1جلد. تهران: كتاب فروشى مصطفوى. چاپ ششم، 1366ش.

ــــــــــــــــــــــــ، الخصال. 2جلد.قم: جامعه مدرسين. چاپ اول، 1362ش.

ــــــــــــــــــــــ، المقنع (للصدوق). 1جلد. قم: مؤسسة امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف. چاپ اول، 1415ق.

ــــــــــــــــــــــ، عيون أخبار الرضا عليه السلام. 2جلد.تهران: نشر جهان. چاپ اول، 1378ق.

ـــــــــــــــــــــــ، قم : كتاب فروشى داورى . چاپ: اول، 1385ش / 1966م.

ـــــــــــــــــــــــ، من لا يحضره الفقيه. 4جلد.قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم .چاپ دوم، 1413 ق.

ابن سينا، حسين بن عبد الله . مترجم: شرفكندى، عبد الرحمن. قانون (ترجمه شرفكندى). 8 جلد.تهران: سروش .چاپ دهم، 1389 ه.ش.

ـــــــــــــــــــــــــــ، الإشارا ت و التنبيهات‏.1جلد. قم: نشر البلاغه‏ .چاپ اول،1375 ش.

ـــــــــــــــــــــــــــ، شارح: ابن رشد، محمد بن احمد. شرح ابن رشد لأرجوزة ابن سينا في الطب. 1جلد. دوحه: جامعة قطر .چاپ اول، 1415 ه.ق.

ــــــــــــــــــــــــ،. الشفاء (الطبيعيات). 3جلد. قم: كتابخانه حضرت آيت الله العظمى مرعشى نجفى (ره). چاپ دوم، 1405 ه.ق.

ابن شعبه حرانى، حسن بن على. تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه و آله. 1جلد. قم: جامعه مدرسين. چاپ دوم، 1404 / 1363ق.

ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاييس اللغه . قم: مکتب الاعلام الاسلامی. چاپ اول، 1404 ه.ق.

ابن مسکویه، احمد بن محمد بن یعقوب رازی، تهذیب‌الاخلاق. تصحیح و تحقیق: حسن تمیم . قم: انتشارات زاهدی. چاپ هفتم ،1426ق .

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. 15جلد، بیروت :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع – دار صادر – چاپ سوم، 1414ق.

ابن بسطام، عبد الله و حسين طبّ الأئمة عليهم السلام. 1جلد. قم:دار الشريف الرضي. چاپ دوم، 1411 ق.

احمدى ميانجى، على. مكاتيب الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم. 3جلد. قم: دار الحديث – ايران. چاپ اول، 1419ق.

اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء، 4جلد. بیروت: الدار الاسلامية. چاپ اول،1412 ه.ق.

ازدى، عبدالله بن محمد. كتاب الماء. 3جلد.تهران: دانشگاه علوم پزشكى ايران- مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل. چاپ اول، 1387 ه.ش.

بحرانی، میثم بن علی بن میثم. ترجمه‏ و شرح‏: نهج‏البلاغه(ابن میثم) . مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی استان قدس رضوی .چاپ اول، 1375ش.

بحرانى، سيد هاشم بن سليمان. البرهان في تفسير القرآن. 5جلد. قم: مؤسسه بعثه .چاپ اول، 1374 ش.

برقى، احمد بن محمد بن خالد. المحاسن. 2جلد. قم: دار الكتب الإسلامية. چاپ دوم، 1371 ق.

بقراط . مترجم: حنين بن اسحاق. كتاب البقراط في الأمراض البلادية. 1جلد. تهران: دانشگاه علوم پزشكى ايران .چاپ اول، 1387 ه.ش.

بهارى همدانی ، محمد . تذکره المتقین ، قم: نشر نهاوندی . چاپ دهم، 1390ش.

بهائى‏، محمد بن حسين بن عبد الصمد حارثى.كشكول‏،.جلد. بیروت: نشراعلمى‏ .چاپ ششم‏،1403 ق‏.

جرجانى، اسماعيل بن حسن. الأغراض الطبية و المباحث العلائية. 1جلد. تهران: بنياد فرهنگ ايران. چاپ اول، 1345 ه.ش.پ گيلانى، محمد كاظم. حفظ الصحة ناصرى. 1جلد. تهران: المعى. چاپ اول، 1387 ه.ش.

ــــــــــــــــــــــ،. ذخيره خوارزمشاهى. 10جلد. قم: مؤسسه احياء طب طبيعى. چاپ اول، 1391 ه.ش.

جزائرى، نعمت الله بن عبد الله. النور المبين في قصص الأنبياء و المرسلين (للجزائري). 1جلد.قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي. چاپ اول، 1404ق.

چغمينى، محمود بن محمد. شارح: شاه ارزانى. مير محمد اكبر بن محمد. مفرح القلوب (شرح قانونچه). 1جلد. لاهور: مطبعة إسلامية. چاپ اول.

ــــــــــــــــــــــ، مترجم: ناظم. اسماعيل. متن و ترجمه كتاب قانونچه في الطب، تهران: 1جلد، نشر آبژ . چاپ اول، 1389 ه.ش.

حر عاملى، محمد بن حسن. الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل). 3جلد.قم: موسسه معارف اسلامى امام رضا علية السلام .چاپ اول، 1418 ق / 1376 ش.

ــــــــــــــــــــــ، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. 30جلد.قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام .چاپ اول، 1409 ق.

ـــــــــــــــــــــ، محمد بن حسن. الجواهر السنية في الأحاديث القدسية (كليات حديث قدسى). 1جلد. تهران: انتشارات دهقان. چاپ: سوم، 1380ش.

حسن زاده آملی، حسن، عيون مسائل النفس و سرح العيون في شرح العيون‏، 1جلد. تهران: امیر کبیر. چاپ دوم، 1385 ه.ش.

‏ــــــــــــــــــــ، دروس معرفت نفس.1جلد. قم: الف لام ميم‏. چاپ سوم ، 1385ه.ش.

ـــــــــــــــــــ،. ده رساله فارسى‏.1جلد. قم: نشر الف لام میم . چاپ اول، 1385 ه.ش.

ــــــــــــــــــــ، نصوص الحكم بر فصوص الحكم .جلد. تهران: رجا. چاپ دوم،1357.

ــــــــــــــــــــ، هزار و يك كلمه‏.6جلد. قم: بوستان كتاب‏ .چاپ سوم، 1381 ه.ش.

حكيم مؤمن، سيد محمد مؤمن بن محمد زمان. تحفة المؤمنين. 2جلد.قم: نور وحى. چاپ اول، 1390 ه.ش.

دریایی، محمد. فست فودها(سم فودها)و نوشابه­های ناگوار. تهران: انتشارات سبحان نور. چاپ اول،1391 ه.ش.

راغب اصفهانى، حسين بن محمد. مفردات ألفاظ القرآن . بيروت: دارالقلم . چاپ اول، 1412 ه.ق.

رخشاد ، محمد حسین . در محضر حضرت آیت الله العظمی بهجت . قم: موسسه فرهنگی سماء . چاپ چهاردهم،1388 ش.

رسولى محلاتى، سيد هاشم .ترجمه كتاب روضه كافى. تهران: انتشارات علميه اسلاميه‏. چاپ اول.

زهراوى، خلف بن عباس. التصريف لمن عجز عن التأليف. 1جلد، کویت: مؤسسه الكويت للتقدم العلمي، إدارة الثقافة العلمية .چاپ اول، 2004 م.

شاه ارزانى، مير محمد اكبر بن محمد.طب اكبرى. 2جلد. قم: جلال الدين. چاپ اول، 1387 ه.ش.

شمس اردكانى، محمد رضا. مرورى بر تاريخ و مبانى طب سنتى اسلام و ايران. 1جلد. تهران: صهباى دانش . چاپ: اول،1389 ه.ش.

شيرازي، صدر الدين محمد. الحکمه المتعاليه في الاسفار العقلية الاربعة، بیروت: دار احياء التراث العربي. چاپ سوم، 1999ه.

طباطبایی، محمد حسین، الميزان في تفسير القرآن‏. 20جلد. قم: مكتبة النشر الإسلامي‏.چاپ پنجم،1417 ق‏.

طبرسى، حسن بن فضل. مكارم الأخلاق. 1جلد. قم: شريف رضى. چاپ چهارم، 1412 ق / 1370 ش.

طبرسى، فضل بن حسن‏، مجمع البيان فى تفسير القرآن. تهران: انتشارات ناصر خسرو . چاپ سوم،1372 ش.

ـــــــــــــــــــــ، مترجم: مترجمان . ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن. تهران: انتشارات فراهانی .چاپ اول، 1360 ش. ‏

طبرى، على بن سهل. فردوس الحكمة في الطب. 1جلد. بیروت: دار الكتب العلمية . چاپ اول، 1423 ه.ق.

طريحي، فخر الدين بن محمد. مجمع البحرين. 6جلد. تهران: مرتضوى . چاپ سوم، 1375ش.

عاملى نباطى، على من محمد بن على بن محمد بن يونس. الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم. 3جلد. نجف: المكتبة الحيدرية. چاپ اول، 1384 ق.

عقيلى علوى شيرازى، سيد محمد حسين بن محمد هادى. خلاصة الحكمة (عقيلى). 3جلد. اسماعيليان. چاپ اول، 1385 ه.ش.

فخرالدين رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر. مفاتيح الغيب. بیروت: دار احياء التراث العرب .چاپ سوم،1420 ق‏.

فراهيدى، خليل بن أحمد. كتاب العين. 9جلد. قم: نشر هجرت. چاپ دوم، 1409ق.

فیض الاسلام، سیدعلی نقی. ترجمه و شرح نهج البلاغه. تهران: موسسه چاب و نشر تألیفات فیض الاسلام انتشارات فقیه. چاپ هفتم ،1379

فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى. الوافي. 26جلد. اصفهان: كتابخانه امام أمير المؤمنين على عليه السلام. چاپ اول، 1406 ق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،. المحجة البيضاء. دفتر انتشارات اسلامى.چاپ چهارم، 1417 هجرى.

فيومى، احمد بن محمد. المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى. قم: دارالهجره. چاپ دوم، 1414 ه.ق.

قمى، على بن ابراهيم. تفسير القمي. 2جلد. قم: دار الكتاب. چاپ سوم، 1404ق.

كاشانى، ملا فتح الله‏. تفسير منهج الصادقين فى الزام المخالفين‏. تهران: كتابفروشى محمد حسن علمى ، 1336 ش‏.

كرمانى، محمد كريم بن ابراهيم .مترجم: عيسى ضياء ابراهيمى. دقائق العلاج. 2جلد، کرمان: چاپخانه سعادت. چاپ اول، 1362 ه.ش.

كفعمى، ابراهيم بن على عاملى. المصباح للكفعمي (جنة الأمان الواقية و جنة الإيمان الباقية). 1جلد. قم: دار الرضي (زاهدي). چاپ دوم، 1405 ق.

كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق. الكافي (ط – الإسلامية). 8جلد. تهران: دار الكتب الإسلامية. چاپ چهارم، 1407 ق.

كمره‏اى، محمد باقر. آسمان و جهان، ترجمه كتاب السماء و العالم بحار.10جلد. تهران:کتابفروشی اسلامی .چاپ اول ،1351 ش‏.

كوفى، فرات بن ابراهيم. تفسير فرات الكوفي. 1جلد. تهران : مؤسسة الطبع و النشر في وزارة الإرشاد الإسلامي. چاپ اول، 1410 ق.

مازندرانى، محمد صالح بن احمد. شرح الكافي:الأصول و الروضة (للمولى صالح المازندراني). 12جلد. تهران : المكتبة الإسلامية .چاپ اول، 1382 ق.

مجلسی، محمد تقی، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط – القديمة). 14جلد. قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور. چاپ دوم، 1406 ق.

ــــــــــــــــــ، . لوامع صاحبقرانى.‏ 8 جلد . قم: مؤسسه اسماعليان‏.‏ چاپ دوم.

مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى. بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (ط – بيروت). 111جلد.بیروت: دار إحياء التراث العربي .چاپ: دوم، 1403 ق.

ــــــــــــــــــــــــــــــ، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. 26جلد. تهران: دار الكتب الإسلامية . چاپ دوم، 1404 ق.

مجوسى، على بن عباس. كامل الصناعة الطبية. 4جلد. قم:جلال الدين. چاپ اول، 1387 ه.ش.

مصباح يزدي، محمد تقي. شرح جلد هشتم اسفار اربعه. قم: انتشارات موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني ، 1375ه.ش.

مصطفوى كاشانى، سيد جلال. مجموعه آثار دكتر سيد جلال مصطفوى كاشانى.2جلد. تهران: نشر شهر. چاپ اول، 1382 ه.ش.

مصطفوى، حسن . التحقيق في كلمات القرآن الكريم. تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، چاپ: اول، 1368ش.

مطهری، مرتضی، ‏مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى‏. مقالات فلسفی. قم: انتشارات صدرا.

ـــــــــــــــ، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، قم: انتشارات صدرا. چاپ یازدهم،

مفيد، محمد بن محمد. تصحيح اعتقادات الإمامية. 1جلد.قم: كنگره شيخ مفيد – ايران .چاپ دوم، 1414ق.

موسوى همدانى ، سيد محمد باقر .ترجمه: تفسير الميزان‏ قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم .چاپ پنجم،1374 ش‏.

نراقى، ملا مهدى. جامع السعادات. بیروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، چاپ چهارم. على بن موسى(عليه السلام)، امام هشتم، مترجم: اميرصادقى، نصير الدين. طب الرضا (طب و بهداشت از امام رضا عليه السلام). 1جلد. تهران: معراجى. چاپ ششم، 1381 ه.ش.

نورى، حسين بن محمد تقى. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. 28جلد. قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام .چاپ اول، 1408ق.

نهج البلاغة (للصبحي صالح). شريف الرضى، محمد بن حسين. 1جلد. قم: هجرت، چاپ اول، 1414 ق.

هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله/ حسن زاده آملىٍ، حسن و كمره اى، محمد باقر .منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة و تكملة منهاج البراعة (خوئى).21جلد. تهران: مكتبة الإسلامية .چاپ: چهارم، 1400 ق.

هروى، محمد بن يوسف. بحر الجواهر (معجم الطب الطبيعي).1جلد. قم: جلال الدين . چاپ اول، 1387 ه.ش.

چکيده

تعالی اخلاق و ارتقاء آن، یکی از رسالت­های اساسی انبیاء الهی برای بشریت بوده است که دامنه وسیعی از موضوعات را شامل می­شود. از جمله این موضوعات، طبایع اربعه می­باشد که شناخت و تعدیل این طبایع، نقش اساسی را در تعالی اخلاق و اصلاح نفس انسان ایفاء می­کند، ولو اینکه در اولین نظر و با بینش سطحی به مباحث اخلاقی توجه به آن مهم به نظر نرسد.

از این منظر با توجه به اهمیت طبایع اربعه این موضوع در روایات و کتب حکمای اسلامی ذکر شده است. در بعضی از روایات ضمن مطرح کردن این بحث توضیحاتی در این باب آمده است که شرح و بسط آنها به چندین جلد کتاب می­رسد. در این تحقیق سعی شده علاوه بر اثبات و تبیین اصل وجود طبایع اربعه از دیدگاه معصومین (علیهم السلام) و حکمای اسلامی، برای درک ابعاد و زوايای مختلف طبایع اربعه به بسط و شرح این موضوع پرداخته شود. در ادامه نگاهی به تعالی اخلاق از دیدگاه قرآن و روایات و رابطه و نقش طبایع با مسایل اخلاقی و تعالی آن، شده است.

واژگان کليدی: طبایع اربعه، تعادل امزاج، تعالی اخلاق، رابطه طبع با اخلاق.

1-1-1- تبیین موضوع

طبایع اربعه از جمله موضوعاتی است که در روایات معصومین علیه السلام و کتابهای حکماء اسلامی مطرح شده است و در بعضی از کتابهای اخلاقی و کتب قدیم، مخصوصاً در منابع مهم طب سنتی  بحث­های فراوانی را در رابطه با این موضوع می­توان یافت، که با بررسی و تحقیق در این متون می­توان به نقش مهم این طبایع در ابعاد وجودی انسان پی برد، از سویی جسم و روح انسان رابطه بسیار تنگاتنگی با هم دارند، بگونه­ای که نمی­توان آنها را از هم جدا کرد و بدون نظر به هر دو نمی­توان به تمام ابعاد وجودی انسان پی برد، فلذا کسانی که نگاهشان به انسان تک بعدی باشد یقیناً به درک وافری و جامعی از انسان پی­نخواهند برد، ائمه معصومین (ع) هم ما را به این موضوع رهنمود کرده­اند و دانشمندان و حکماء در پی راهنمایی پیامبران و معصومین(ع) این موضوع را در انسان شناسی خود مورد توجه قرار داده، و از این موضوع غافل نبوده­اند، فلذا ما درصد هستیم که رابطه و نقش اساسی طبایع اربعه جسم را با مسایل اخلاقی پیوند داده و وجود این ارتباط را از دیدگاه معصومین(ع) و حکماء اسلامی اثبات کنیم و با شرح و بسط ابعاد آن اهمیت این موضوع را به منصه ظهور برسانیم. براساس تتبع و تحقیات ما روح ناظر دراکثر روایاتی که درمورد تغذیه و اصول درمانی جسم انسان که رابطه تنگاتنگی با تعالی اخلاق ومسایل روحی دارد برمبنی طبایع اربعه صادر شده است در بعضی روایات یکی از ارکان خودشناسی  ومعرفت نفس ، طبایع اربعه می­باشد.

1-1-2- ضرورت انجام تحقيق

جامعه ما نیازمند به مباحث اخلاقی و خود شناسی می­باشد و اعتدال طبایع اربعه نقش ویژه­ای در تعالی اخلاق و خود شناسی دارد، چنانچه در روایات ما که در ادامه به آنها استدلال خواهیم کرد به همین منظور اشاره شده است.

معمولاً کسانی که به طرح مباحث اخلاقی می­پردازند در مورد این موضوع  کنکاشی ندارند و یا اینکه برایشان مهم نبوده و به تأثیر این بحث در مسائل اخلاقی توجهی ندارند، در حالی که علماء اخلاق ما مثل مرحوم نراقی در کتاب جامع السادات فصلی به نام تأثیر مزاج در اخلاق دارد، از سویی بعضی از اشخاص محقق در این موضوعات فقط بعد روحی قضیه را می­بینند و به تأثیر جسم در اخلاق هیچ گونه محل اعرابی قائل نیستند، لازمة ترویج مکارم اخلاق در جامعة اسلامی، طبی است که به نفس ناطقة انسانی و ارکان و طبایع رسیدگی کند و آن‌ها را در تعادل قرار دهد. در غیر اینصورت، پیمودن مراتب اخلاقی در جامعه سخت خواهد. بر این اساس، تعادل مزاج که برقراری آن از اصلی‎ترین وظایف علم طب اسلامی است از ملزومات سلوک الی‌الله شمرده می‎شود و اخلاق اسلامی، جهت فراهم آوردن بسترهای مناسب، نیاز به طبی هماهنگ با مبانی خود دارد، فلذا ما بر آن شدیم که اهمیت این بحث و نقش کلیدی­اش را در تعالی اخلاق به منصه ظهور برسانیم.

1-1-3- سوالات تحقیق

سوال اصلی

رابطه تعادل طبایع اربعه با تعالی اخلاق از دیدگاه معصومین (ع) و حکماء اسلامی چیست؟

سوالات فرعی

طبایع اربعه چیست و اعتدال طبایع اربعه به چه معنی است؟

تشریح ابعاد و زوایای این رابطه به چه نحوی می­باشد؟

تعالی اخلاق از دیدگاه روایات و قرآن چگونه می­باشد؟

1-1-4- پیشینه تحقیق

مباحث اخلاقی يکی از مهم­ترين موضوعات اسلامی می­باشد که، مورد توجه پیامبر عظیم الشان ما و معصومین (ع)، از صدر اسلام تاکنون بوده است و طبيعتاً پژوهش­های زيادی با ابعاد گوناگون پيرامون آن صورت گرفته است.

در مورد طبایع اربعه و مزاج و رابطه و نقش آن با اخلاق که خود يکی از مهم­ترين موضوعات اخلاقی است، تحقيقاتی  محدودی انجام شده است، آن هم شامل همه مباحث آن نمی­شود.

این مباحث در روایات ما بصورت ضمنی یا بعضاً با تصریح بیان شده است و در کتب حکماء بویژه کتاب­های طب سنتی بحث بیشتر ناظر به طبایع اربعه بوده و از رابطه آن با اخلاق خیلی سخنی به میان نیامده و لیکن در هرحال از لابلای این کتاب­ها می­توان مباحث خوبی را برای این بحث پیدا کرد، در هر صورت پيشينه آن با توجه به بررسی انجام شده، شامل موارد زير می­باشد:

در بخش کتابهای متقدم روایی: کتاب شریف« بحارالانوار» اثر علامه مجلسی ج 58 ، 59 ، 11 و «علل الشرایع» اثرشیخ صدوق ج1 و کتاب «عیون اخبار رضا(ع)» اثر ابن بابویه قمی ج1 و کتاب «الفصول المهمة في أصول الأئمة (تكملة الوسائل)» اثرشیخ حر عاملی ج3 و کتاب «الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم» اثر عاملی نباطی ج 1 و کتاب «الكافي» اثر مرحوم کلینی ج ‏8 و کتاب «من لا يحضره الفقيه»  ‏ابن بابویه قمی ج1 و «مکارم اخلاق» طبرسی ج1 و کتاب «طبّ الأئمة عليهم السلام» اثر عبدالله و حسین ابن بسطام ج1 و …

در بخش کتابهای متقدم حکماء: کتاب« قانون ابن سینا » اثر ابن سینا ج1 و کتاب «خلاصه الحکمه» اثر عقیلی خراسانی ج 1 و 2 و  کتاب «ذخیره خوارزمشاهی » اثر سیداسماعیل جرجانی ج1 و کتاب «رسائل اخوان الصفاء و خلان الوفاء» اثر اخوان الصفاء ج1 و کتاب«کشکول» اثر شیخ بهایی ج1 و کتاب «جامع السادات» اثر مرحوم نراقی ج1 و کتاب «فردوس الحکمه» اثر طبری ج1 و کتاب« الشفاء (الطبيعيات)» اثر ابن سینا ج‏ 2 بحث الكون ‏و الفساد و كتاب« البقراط في الأمراض البلادية» اثر حنین ابن اسحاق ج 1 و …

در بخش کتابهای متأخر: کتاب « ده رساله فارسی» و کتاب «هزار و يك كلمه» و کتاب «عيون مسائل النفس و سرح العيون في شرح العيون » و کتاب «نصوص الحكم بر فصوص الحكم» اثر علامه حسن زاده آملی و کتاب «شرح جلد هشتم اسفار اربعه» اثر علامه مصباح یزدی و کتاب « مجموعه آثار دكتر سيد جلال مصطفوى كاشانى» اثر دکتر جلال مصطفوی و…

آثار موجود که در اين تحقيق از آن­ها بهره­های فراوانی برده­ام، هيچ کدام به طور منسجم و مفصل به تمام ابعاد طبایع اربعه و رابطه آن با تعالی اخلاق و شاخص­های آنها نپرداخته­اند.

1-1-5- فرضيه­ها

طبق احادیث اسلامی و متون دانشمندان ما اعتدال طبایع اربعه تأثیر بسزایی در تعالی اخلاق و مسایل اخلاقی دارد و این موضوع با استناد به روایات و کتاب­های حکماء و متون اخلاقی، تشریح می شود.

طبایع اربعه یا همان مزاج­های چهارگانه موضوعی است مبتنی بر حقیقت، که مبنی روایی دارد و مورد تأیید حکماء و علماء ماست. در همه انسان­ها این طبایع باید از حالت اعتدال خارج نشود، بدین معنی که کیفیات چهارگانه یعنی گرمی، سردی، خشکی و تری در جسم (بالنسبه) به یک میزان موجودند و کیفیاتی که در یک جسم تحقق یافته‌اند، هیچ ‌یک بر دیگری کوچکترین غلبه و برتری نداشته باشند، و الا باعث عدم اعتدال در اخلاق می شود.

3- ابعاد طبایع اربعه طبق روایات و منابع طب سنتی و نظریات حکماء ما تبیین می شود.

4- در قرآن و روایات ما تعالی اخلاق از موضوعات اساسی بوده و این بحث مهم، توضیح داده می شود.

1-1-6- هدف تحقيق

هدف از این تحقیق تبیین و توصیف مفهوم طبایع اربعه و رابطه آن با تعالی اخلاق با نظر به روایات و مبانی حکماء اسلامی است، همچنين انتظار می­رود با انجام اين تحقيق به شبهات و سؤالات مطرح شده پيرامون وجود طبایع اربعه و رابطه ان با تعالی اخلاق پاسخ داده شود، و نتیجه آن رهگشای جویندگان تعالی اخلاق گردد.

1-1-7- روش تحقيق

با توجه به موضوع تحقيق که تبيين مفهوم، ابعاد، شاخص­های طبایع اربعه از ديدگاه روايات و حکماء اسلامی و رابطه ان با اخلاق است. روش تحقيق کتابخانه­ای است و به صورت توصيفی به جمع آوری روايات و مباحثی که در مورد زوايای و شاخص­های آن بوده پرداخته شده است. و به تحليل نظريات مطرح شده پيرامون آن توجه شده است.

1-1-8- جنبه جديد بودن و نوآوری طرح

با توجه به اين که در مورد رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه از ديدگاه روايات و حکماء اسلامی. تحقيق مبسوط و روشنی انجام نشده است، از اين رو تحقيق و بررسی ابعاد و شاخص­های آن، جديد به نظر می رسد.

1-1-9- سير بحث

در اين تحقيق ابتدا سعی شده مفهوم واژگان طبایع اربعه، تعادل امزاج و مفهوم اعتدال طبع واکاوی شده و تبیینی بر اساس روايات و کتب حکماء اسلامی از طبایع اربعه ارائه گردد. سپس نگرشی به تعالی اخلاق در قران و روایات داشته و مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به دستورالعمل­های صادر شده از معصومین برمبنی طبایع اربعه وعوامل برهم زننده اعتدال طبایع اربعه و رابطه اخلاق و تغذیه می­پردازد و در نهایت در فصل تشریح رابطه تعالی اخلاق با طبایع اربعه از دیدگاه روایات و حکماء اسلامی، به ابعاد این رابطه از نگاه روايات وحکماء توجه شده، تبيين، تشریح، و مسائلی از اين قبيل مطرح گشته است.

پس می­توان گفت در اين بحث ابتدا بحث تعريف طبایع اربعه مطرح شده بعد از آن به ابعادش پرداخته شده و در نهايت رابطه اعتدال طبایع اربعه با تعالی اخلاق مطرح گرديده است.

1-1-10- واژگان پژوهش

لازم به ذکر است که در طبایع اربعه مباحث فراوانی وجود دارد که با توجه به اينکه در عنوان پايان نامه «رابطه تعادل طبایع اربعه با اخلاق» گنجانده شده است در فصل اول مفهوم طبایع اربعه توضيح داده می شود در اين جا نيز توضيح مختصری پيرامون واژگان طبایع اربعه، اعتدال طبایع اربعه و تعالی اخلاق می­شود.

طبع: به معنای خلقت و طبیعتی که انسان براساس ان خلق شده است،[1] در اصطلاح اركان ( عناصر اربعه که همان آب و خاک و هوا و آتش می­باشد) در مقادير مختلف و نسبت‏هاى نابرابر باهم تركيب شوند، كيفيات جديدى ايجاد مى‏كنند كه همان مزاج‏ها هستند. عناصر جهت ايجاد بيشترين تماس با يكديگر، به ذرات بسيار ريزى تقسيم مى‏شوند. هنگامى كه اين ذرات بر هم اثر كنند، كيفيتى تازه بوجود مى‏آيد كه سراسر ذرات عناصر را در بر مى‏گيرد. از آنجايى كه عناصر داراى چهار كيفيت هستند (گرمى، سردى، خشكى و ترى)، پس مزاج جسم تازه تشكيل‏شده يا تجزيه ‏شده نيز ما حصل اين چهار كيفيت است.[2]

اعتدال طبایع اربعه: مفهوم اعتدال در مزاج، به معنای بهره‌وری هر موجود به مقتضای ظرفیت وجودی خود، از کیفیات (سردی ،گرمی،تری،خشکی) است در حالت اعتدال، همه کیفیات متضاد یعنی گرمی و سردی از یک سو و خشکی و تری از سوی دیگر، یکدیگر را خنثی می‌کنند و در جسم حاصل اثری از هیچ‌یک دیده نمی شود.[3] پس مفهوم اعتدال طبع و مزاج در اصطلاح كيفيت بدن و يا اندامى است كه در آن عناصر درهم آميخته از لحاظ کم و زیادی، با چنان سهم عادلانه‏اى شركت كرده باشند كه مزاج نيازمند آن است.[4]

تعالی اخلاق: در تعریف اخلاق گفته­اند: عبارت است از ملکه یا حالت استوار درونی که ممکن است در فردی به صورت ذاتی و طبیعی وجود داشته باشد و یا وراثت و تمرین و تکرار منشا آن باشد. به هر روی صفت راسخ درونی را «خلق» گویند که امکان دارد «فضیلت» باشد و منشأ رفتار خوب باشد و یا «رذیلت» باشد و منشأ کردار زشت باشد. حال اگر این ملکه یا حالت استوار درونی رو به سیر صعودی و حد عالی خود پیش برود تعالی اخلاق شکل می گیرد.[5]

1-1-11- تعریف طبع

1-1-12- طبع در لغت

الطبایع جمع مکسر الطَّبِيعةُ می­باشد. یعنی خلقت و طبیعتی که انسان بر اساس آن خلق شده است.[6] مرحوم طریحی در لغت نامه شیعی مجمع البحرین آورده که طبیعت، مزاج انسان است که از اخلاط (چهارگانه) ترکیب شده است.[7]

در کتاب بحر الجواهر که یک لغت نامه طبی است، چنین آمده است که طبع حالتی است که انسان بران حالت سرشته و خلق شده است.[8] و در فرهنگ لغت طبی، الماء به همین معنی اشاره شده و و افزوده شده است که لفظ طبیعت بر معانی متعددی اطلاق می­شود مثلاً گفته می­شود فلانی طبیعتش چنین است یعنی خلق و خوی او این گونه است. و از معانی دیگر طبع که در مورد موضوع ما کاربرد دارد مزاج است، به عنوان مثال گفته می­شود طبیعت استخوان سرد وخشک است یعنی مزاج آن سرد وخشک است.[9] البته لازم به ذکر است که طبع در اصطلاح قرآنی به معنی ختم هم آمده که  معنی مورد نظر ما نمی­باشد. با توجه به مباحث ذکرشده معنی مورد نظر ما از طبع، همان مزاج می­باشد.

1-1-13- طبع در اصطلاح

در اصطلاح، طبع و مزاج به یک معنی تعریف می­شود و آن ‏ عبارت از چنان كيفيتى است كه از واکنش متقابل اجزاى ريز مواد متضاد بوجود مى‏آيد. در اين واكنش متقابل، بخش زيادى از يك يا چند ماده با بخش زيادى از ماده يا مواد متخالف باهم مى‏آميزند، برهم تأثير مى‏كنند و از اين آميزش كيفيت متشابهى حاصل مى‏شود كه آن را مزاج ناميده‏اند.[10] به عبارت ساده‏تر هرگاه اركان(عناصراربعه که همان اب و خاک و هوا و آتش می­باشد) در مقادير مختلف و نسبت‏هاى نابرابر باهم تركيب شوند، كيفيات جديدى ايجاد مى‏كنند كه همان مزاج‏ها هستند. عناصر جهت ايجاد بيشترين تماس با يكديگر، به ذرات بسيار ريزى تقسيم مى‏شوند. هنگامى كه اين ذرات برهم اثر كنند، كيفيتى تازه بوجود مى‏آيد كه سراسر ذرات عناصر را در بر مى‏گيرد. از آنجايى كه عناصر داراى چهار كيفيت هستند (گرمى، سردى، خشكى و ترى)، پس مزاج جسم تازه تشكيل ‏شده يا تجزيه ‏شده نيز ما حصل اين چهار كيفيت است.[11]

[1] . محمد بن مكرم ابن منظور،  لسان العرب، چ سوم(بیروت :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع – دار صادر ،1414ق) ،ج 8 ،ص232.

[2] . محمدرضا شمس اردكانى، مرورى بر تاريخ و مبانى طب سنتى اسلام و ايران ، چ اول، ( تهران: صهباى دانش ،1389 ه.ش ) ، ج1 ،  ص 50 .

[3] . ابن سينا ، الشفاء (الطبيعيات) ، چ دوم ، ( قم : كتابخانه حضرت آيت الله العظمى مرعشى نجفى (ره) ، 1405 ه.ق ) ، ج 2 .

[4] . ص 139 ابن سینا ، قانون (ترجمه : شرفکندی ) ، ج 1 ، ص 14 .

[5] . ملا محسن فيض كاشانى ، المحجة البيضاء ، چ چهارم ، ( دفتر انتشارات اسلامى ، 1417 هجرى ) ، ج 6 ، ص 95 .

[6] . الطبْعُ‏ و الطَّبِيعةُ: الخَلِيقةُ و السَّجيّةُ التي جُبِلَ عليها الإِنسان( محمد بن مكرم ابن منظور،  لسان العرب، چ سوم(بیروت :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع – دار صادر ،1414ق) ،ج 8 ،ص232 ) .

[7] . الطَّبِيعَةُ: مزاج الإنسان المركب من الأخلاط؛ ( فخر الدين بن محمد طريحي ، مجمع البحرين، چ سوم ( تهران: مرتضوى ، 1375ه.ش) ، ج4 ، ص367 ) .

[8] . الطبع: بالفتح، هي الحالة التي عليها طبع الإنسان و كذا الطباع بالكسر؛ ( محمد بن يوسف هروى ، بحر الجواهر (معجم الطب الطبيعي).چ اول (قم: جلال الدين ، 1387 ه.ش) ، ص253 ) .

[9] . الطَّبْع‏ و الطَّبيعة و الطِّباع‏: السَّجيَّة التى جُبِل الإنسان عليها من مَطْعَمِه مَشربه و أخلاقه و عُسْرِها، و بُخله و كرمه و غير ذلك.ولفظ الطّبيعة يُطلق على معانٍ منها السّجيّة، و منه يقال فلان‏ طَبِيعَته‏ كذا، أى: سَجيّته. و منها المزاج، و منه يقال: طبيعة العظم باردة يابسة، أى: مزاجه ؛ ( عبد الله بن محمد ازدى، كتاب الماء، چ اول، (تهران: مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكى، طب اسلامى و مكمل ،1387ه.ش) ، ج2 ، ص 818 ) .

[10] .  ابن سينا ، قانون ، ( ترجمه: عبد الرحمن شرفكندى ) ، چ دهم، ( تهران: سروش ، 1389 ه.ش) ، ج1 ، ص12.

[11] . محمدرضا شمس اردكانى، مرورى بر تاريخ و مبانى طب سنتى اسلام و ايران ، چ اول، ( تهران: صهباى دانش ،1389 ه.ش ) ، ج1 ،  ص 50 .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه نقش اخلاق حرفه‌اي در توسعه روزنامه‌نگاري از ديدگاه سردبيران مطبوعات و سايت هاي خبري و استادان ارتباطات و روزنامه‌نگاري
 • پايان نامه غرور در اخلاق؛ گزارش تحليلي آراء فيلسوفان اسلامي و غربي
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه نظريه اخلاقي گابريل مارسل
 • پايان نامه مسائل اخلاقي در هوش مصنوعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122