پايان نامه تجلي مباني اکسپرسيونيسم در غزليات شمس مولانا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تجلي مباني اکسپرسيونيسم در غزليات شمس مولانا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تجلي مباني اکسپرسيونيسم در غزليات شمس مولانا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه:    1
فصل اول:
کلیات تحقیق
فصل دوم:
تعاریف و مقدمات
2-1-مکتب اکسپرسیونیسم    7
2-1-2-کارکرداکسپرسیونیسم در ادبیات اروپا    10
نمایشنامه«بیداری بهار»اثرفرانکودکینت(1906)    12
نمایش«پسر»اثر«هازنکلهور»سال (1916)    12
2-1-3- افول اکسپرسیونیسم    13
2-1-4-تصویرانسان در هنر اکسپرسیونیستی    14
تابلو «شب پرستاره» اثر«ونسانونگوگ»نقاش هلندی، (سال1889)    15
2-2-شباهت اتفاقی یکی از پیشروان اکسپرسیونیسم با مولانا    19
2-2-1تكنيك و سبك:    21
2-2-2-شهرت پس از مرگ    22
2-2-3يك تفاوت مهم    22
2-3- مولانا و اکسپرسیونیسم    24
2-3-1-هنجارشکنی در اندیشه وسلوک مولانا    28
فصل سوم:
مبانی و ویژگی های عمده مکتب اکپرسیونیسم با نگاهی به تجلی آنها درغزلیات شمس
فصل چهارم:
درون مایه های غالب آثار اکسپرسیونیستی و بررسی مصادیق آن در غزلیات شمس(شباهتهاوتفاوتها)
4-درون مایه های غالب آثاراکسپرسیونیستی و بررسی مصادیق آن در غزلیات شمس(شباهتهاوتفاوتها)    50
4-1-ذهنیت گرایی    51
4-2-1-استعاره اكسپرسيونيستي    61
4-2-2-استعاره و بسامدآن در غزليات:    63
4-3-عشق از نظراکسپرسیونیستها    69
4-3-1-عشق در قاموس عرفان    70
-سماع    80
4-4-1-دعوت به خاموشي درتقابل با سماع    92
4-5-مرگ    94
فصل پنجم:
تفاوتها
5-تفاوتها:    102
فصل ششم:
نتایج و پیشنهادات

فهرست منابع :

– ابوسعید ابی الخیر،(1369)، تصحیح رحیم چاووش اکبری، دیوان، تهران: محمد

– آریان پور، عباس، منوچهر آریان پور،(1385)،فرهنگ انگلیسی به فارسی ،تهران :امیرکبیر

– المصری، ابن ابی الاصبع،(1386)، بدیع القرآن، ترجمه سید علی میر لوحی، مشهد :آستان قدس رضوی

– افلاکی، شمس الدین احمد،(1362)،مناقب العارفین،به کوشش تحسین یازیجی، تهران:دنیای کتاب

– استریند برگ، یو هان آگوست،(1370)، نمایشنامه به سوی دمشق،ترجمه ایرج زهری ،تهران :برگ

– الیوت،تی اس،(1388)،سرزمین ویران، مترجم محمود داوودی و خلیل پاک نیا،استکهلم :سی و دو حرف

– براهنی،رضا،(1380)، طلا در مس/در شعر و شاعری،ج1، تهران: مولف

– بقلی، روزبهان، (1351)، رساله القدس و رساله غلطات السالکین، به کوشش دکترجوادنوربخش، تهران: خانقاه نعمت الهی

– پور نامداریان، تقی ،(1369)، داستان پیامبران در کلیات شمس، تهران: انتشارات علمی فرهنگی

– پور نامداریان، تقی ،(1388)،در سایه آفتاب/شعر فارسی و ساخت شکنی در شعر مولانا، تهران: سخن

– تفضلی، ابوالقاسم،(1375)، سماع درویشان در تربت مولانا،تهران: فاخته

– جرجانی، عبدالقاهر،(1374)اسرارالبلاغه، ترجمه جلیل تجلیل، تهران: دانشگاه تهران

– حیدر خانی، حسین،(1376)، سماع عارفان، تهران: سنایی

– داد،سیما، (1370)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید

– دیل، ر.چ هالینگ،(1370)، مبانی و تاریخ فلسفه غرب، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران: کیهان

– دیویس، دنی،(1388)،تاریخ هنر جنسن، مترجم فرزان سجودی، تهران: ذهن آویز، فرهنگسرای دشتی

– ریتزر، جورج،(1379)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر، مترجم محسن ثلاثی، تهران: علمی

– ساروخانی، باقر،(1370)، درامدی بر دایره المعارف علم اجتماعی، تهران: کیهان

– سپه سالار، فریدون ابن احمد،(1325) رساله در احوال مولانا،به کوشش سعید نفیسی، تهران: انتشارات کتاب خانه اقبال

– سرمدی، مجید، (1384)، سی پاره عشق، تهران: سمیر

– سعدی،(1382)، کلیات، تصحیح محمد علی فروغی، تهران: پیمان

– شمس ،(1349)، مقالات شمس، به کوشش احمد خوشنویس(عماد)، تهران…..

چکیده

اوایل قرن بیستم، اروپا شاهد پاگرفتن و ریشه دواندن جنبشی ادبی هنری موسوم به اکسپرسیونیسم بود که اساس آن بر نمایش احساسات تند وتیز با روش های غیرمتداول، ذهنیت گرایی افراطی، هنجارشکنی و نوگرایی بود. عشق، مرگ، ترس و … از دغدغه های انسان معاصر هستند که اکسپرسیونیسم با حساسیت ویژه ای به آن پرداخته است.

«غزلیات شمس» آیینه شوریدگی ، عشق سرمستانه و نماینده بی قراری و بی تابی مولانا در فراق شمس است. او این هیجانات روحی اش را در حال سماع و دریدن پرده های خویشتن داری در قالب غزلیات ریخته است. سایر مؤلفه هایی که مبنای اکسپرسیونیسم هستند و هم چنین درون مایه هایی مشترک را می توان در ساختار ظاهری و محتوایی «غزلیات شمس» یافت و بررسی کرد.

این پایان نامه به تجلی مبانی مکتب اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس و تفاوت های این دو پرداخته است.

کلید واژه:اکسپرسیونیسم ،مولانا ، هنجار شکنی ،ذهنیت گرایی ،استعاره ،عشق ،سماع ، مرگ

مقدمه:

مکتب اکسپرسیونیسم (هیجان نمایی) یکی از پدیده های پر طرفدار قرن بیستم، نوعی جهان بینی مبتنی بر انفجار  عواطف و احساسات عمیق  و ابراز آنها با شیوه های پرخاشگرانه و به دور از آرامش، طغیان علیه سنت های معمول و پذیرفته شده جامعه است.به نظر می رسد این خصوصیات در آثار  مولانا به عنوان یکی از برجسته ترین عارفان وشاعران ادب فارسی نیز قابل پی گیری باشد. عرفان خلسه وار و شطح آلود، فرا رفتن از واقعیت و سطوح ظاهری، احساس مداری و بیان تأویلی، نفی سنت های منجمد و بهره گیری ازشیوه های بیانی خاص به ویژه حس آمیزی  و نیز برخی موضوعات و مضامین مشترک از جمله موارد شباهت و نزدیکی اکسپرسیونیست ها و مولانا است.در حالی که نوع نگاه هدفمند عرفانی و شهود آمیز او در مقابل  جهان بینی پوچ گرایانه ی اکسپرسیونیست های سرخورده از مدرنیسم و جنگ جهانی؛ مهم ترین اختلاف مولوی و اکسپرسیونیسم است.

با نگاهی به شعر مولانا شباهت هایی در رویکرد های کلی روش ها و ابزارها و فنون آفرینش   شاعرانه ی او با اکسپرسیونیست ها به چشم می آید، به ویژه که بسیاری از هنرمندان اکسپرسیونیست انگیزه اصلی یا یکی از مهم ترین زمینه های خلق آثار خویش را تعلق به عرفان شرقی دانسته اند. بنا بر این در این پایان نامه نحوه ی بروز برخی از دست آورد های فکری، روش های بیانی و شگردهای آفرینش هنری اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس بررسی می شود وشباهت های متعدد و البته اختلاف های مهم میان مولانا و اکسپرسیونیست های قرن بیستمی یادآوری می گردد.

درباره مکتب هنری و ادبی اکسپرسیونیسم سخن بسیار گفته شده و آثار بسیاری نگارش یافته است، همان طور که درباره مولانا و شعر و اندیشه او نیز آثار بسیاری به صورت کتاب و مقاله و پایان نامه عرضه شده است.اما درباره موضوع تحقیق ما وبنا بر جستجوی فراوان جز مقاله کوتاهی با عنوان «اکسپرسیونیسم انتزاعی در آثار مولوی» از خانم فاطمه مصدری که در روز نامه شرق به چاپ رسیده است، اثری دیده نشد.  این مقاله نگاه گذرایی به این مقوله داشته و به عمق مطالب و یا بیان مثال و مصادیق ادعای مطرح شده نپرداخته است.

شناخت مولانا و آگاهی از نسبتی  که او با زیر بناهای فکری و هنری روز گار ما برقرار می کند کوششی فر هنگی  و علمی است که افزون بر گسترش دامنه ی پژوهش های علمی می تواند ما را به خودآگاهی  بیشتر فرهنگی برساند.

در بررسی غزل ها «کلیات شمس به تصحیح استاد فروزانفر» و «گزیده غزلیات شمس به تصحیح دکتر شفیعی کدکنی» اساس کار قرار گرفته است.

ارجاع ابیات به صورت :«مولوی ،سال نشر،شماره صفحه »آمده است.

فصل اول:کلیات تحقیق

1-کلیات تحقیق

در جریان گذار از سده نوزدهم به سده بیستم انبوهی از ایسم های ادبی و هنری پدیدار شدند؛بدون هیچ مرز بندی معین و جهت گیری روشن و واضحی.گاهی در کنار هم و در یک ظرف زمانی ، گاهی کاملا با هم تضاد و تعارض داشتند و گاه شباهت های بسیار، به طوری که با هم مطابقت های کلی داشتند. غالباً هم نمی توانستند پاسخ قطعی نیاز های روحی و خوراک هنری جوامع روشنفکری باشند .به تدریج ظاهر شده مدتی اوج می گرفتند و بعد یا برای همیشه کنار گذاشته می شدند  و یا کم فروغ و بی استقبال می ماندند و یا به طور موازی با مکاتب دیگر پا بر جا می ماندند. نظیر :ناتورالیسم،امپرسیونیسم،سمبلیسم،فوتوریسم،…… آرنووو، نورمانتیسیسم و اکسپرسیونیسم.

اکسپرسیونیسم فارغ از ظرف زمانی و تاریخچه کوتاه آن،رویکردی فراگیر در بیان و آفرینش هنری است که اساس آن بر خلسه، فرا رفتن از واقعیت ،احساس مداری و بیان تأویل آمیز،نفی سنت های منجمد،درون گرایی و گذر از سطوح عینی بیان شده است.و مسائلی چون مرگ و پایان زندگی،بروز احساسات درونی، پوچی دنیا و تحقیر دنیا گرایی،عقاید مذهبی و اخلاقی،تغییر وضعیت موجود و شورش و انقلاب از دل مشغولی های همیشگی اکسپرسیونیست ها است.

«اکسپرسیونیسم قالب های سنتی را نفی می کند و از ادبیاتی دفاع می کند که تنها ادبیات باقی نمی ماند، اعتراض بر ضد قراردادهای موجود قالب هنری، در عین حال انکار چهره بورژوازی است و قیامی بر ضد نظم موجود. مکتب اکسپرسیونیسم در سال 1912 از میان رفت، اما تأثیر این انقلاب ادبی که هنرمندان آنها تنها در یک نسل ظهور کردند و بیش از 10 سال دوام نیافت، هم در آلمان و هم به طور کلی در ادبیات هنر جهان باقی خواهد ماند و امروزه اکسپرسیونیسم بیش تر مجموعه ای از تکنیک ها و گرایش هاست تا نهضتی منسجم و سازمان یافته. » «حسینی 1384، 712»

در میان شاعران و بزر گان ادب فارسی نام مولانا چون تاجی بر سر ادبیات عرفانی می درخشد و چراغ اندیشه های بلند و متعالی اش همواره راهگشای انسان های جویای حقیقت بوده و هست.

وسعت اندیشه و نگاه پوینده او نسبت به مبانی اصلی هستی و جهان بینی متعالی او در کلیه آثارش ساری و جاری شده و از آنها آثاری متفاوت و قابل تأمل ساخته است.مخصوصاً دیوان کبیر که در آن از بند رسالت آموزش و تعلیم به سالکان ره حقیقت رهیده و آن را چون صحنه ای برای رقص با خدا بوسیله انواری از معرفت شناسی، ادراک فلسفی، افکار روحانی و سخنان هیجانی زیور بندی کرده است.

با تأمل در غزلیات شمس آشکار می شود که پاره ای از پایه های فکری پذیرفته شده در اکسپرسیونیسم همان دغدغه های اصلی در شعر عرفانی مولانا جلال الدین ،مانند:مرگ و پایان زندگی ،بی ارزشی دنیا و تحقیر جهان مادی، عشق و توجه به نیاز های عمیق روح انسان و …. است و نیزدر روش ها و شگرد های بیانی نیز شباهت هایی آشکار میان مو لانا و اکسپرسیونیست ها وجود دارد.پژوهش پیش روی سعی دارد به این سوالات پاسخ دهد که :

1-تجلی اکسپرسیونیسم در شعر مولانا (غزلیات شمس)چگونه است؟

2-مهم ترین شباهت ها و اختلافات میان مولانا و اکسپرسیونیست ها در چیست؟

فصل دوم:تعاریف و مقدمات

2-1- مکتب اکسپرسیونیسم

فارغ از ظرف زمانی و تاریخچه کوتاه آن رویکردی فراگیر در بیان و آفرینش هنری است که اساس آن بر خلسه، فرا رفتن از واقعیت، احساس مداری و بیان تاویلی، نفی سنت های منجمد؛ درونگرایی و گذر از سطوح عینی بنا شده است و مسائلی چون مرگ و پایان زندگی، بروز احساسات درونی، پوچی دنیا و تحقیر دنیا گرایی، عقاید مذهبی و اخلاقی، تغییر وضعیت موجود و شورش و انقلاب از دل مشغولی های همیشگی اکسپرسیونیست ها است.

تعریف دقیق و مشخص مکتب ادبی کار ساده ای نیست.به هرحال توضیحی که شاید همگان تا حدی با آن موافق باشند چنین است :وفاداری به اصولی که پیروان هر مکتب، خود را موظف به رعایت آن می دانند.

البته مرزبندی دقیق برای اصول هر مکتب کار ساده ای نیست. چنانکه گاهی دو یا سه مکتب در پاره ای از اصول با هم مشترک اند و این طور نیست که هر کدام ا زمکاتب یک روزه از دنیای هنر و ادبیات سربرآورد مدتی دوام داشته و روز دیگر برای همیشه خاتمه یابد. بلکه معمولاً رواج یک مکتب گاهی در جهت تکامل مکتب قبلی و گاهی نتیجه دلزدگی و فرار از آن است. و گاه چند مکتب به موازات یکدیگر رایج بوده و پیروانی در گوشه و کنار دنیا داشته است.

شرایط متفاوت اجتماعی و سیاسی هر دوران باعث به وجود آمدن نوعی تفکر و بینش مخصوص نسبت به مسایل بنیادی حیات انسان در بین هنرمندان و فیلسوفان آن عصر شده که خود عامل مهم ظهور مکاتب ادبی و هنری می شود.

مکتب اکسپرسیونیسم[1](هیجان نمایی) اصلاً از اصطلاح آلمانی (Expessionismus)گرفته شده و از جمله مکاتبی است که در دوران جنگ جهانی اول در آلمان شکل گرفت. در حدود سال های «1924-1910» .

«این عنوان به طور کلی به شکلی از ادبیات یا هنرهای بصری اطلاق می شود که در تضاد شدید با رئالیسم یا ناتورالیسم قرار داشته باشد و جهانی به شدت به هم ریخته بر اثر فشارهای حالات روحی، نظریات و احساسات فردی را مجسم کند. تصویر و زبان بیشتر در خدمت بیان احساس می باشد و خیالپردازی بر واقعیت بیرونی موجود، غالب باشد.»

«فرهنگ اصطلاحات ادبی اکسفورد، 2007 ،زیر واژه اکسپرسیونیسم»

اکسپرسیونیسم هم مثل بسیاری دیگر از جنبش های ادبی و هنری از نقاشی طلوع کرده و بعد شاخه های دیگر هنر را مثل تئاتر، ادبیات ، سینما و.. تسخیر کرد. از میان سایر پیشگامان شیوه  اکسپرسیونیسم می توان از نقاش نروژی «خالق تابلو معروف جیغ» ادوارد مونش و نویسندگانی چون:«آگوست استریندبرگ و گئورک کایزر، برتولت برشت ،کوکوشکا و …»نام برد.

اکسپرسیونیسم شیوه ای نوین از بیان تجسمی است که در آن هنرمند برای القای هیجانات شدید خود از رنگ های تند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت بهره می گیرد. شیوه ای عاری از طبیعت گرایی که می خواست حالات عاطفی را هر چه روشن تر و صریح تر بیان کند. به هرحال اولین بار این عنوان  برای متمایز ساختن گروه بزرگی از نقاشان به کار رفت که در دهه اول قرن بیستم بنای کارشان را بر بازنمایی حالات تند عاطفی و عصیان گری علیه نظامستمگرانه ی حکومت ها، به تصویر کشیدن انسان گرفتار شده در هزارتوی «مدرنیسم» وحیرت و سرگردانی ناشی از آن نهاده بودند.

اغراق ، وجه عمده این سبک است.خلق یک تابلو زیبا یا یک شعر به سامان به هیچ وجه هدف اصلی هنرمند این مکتب نبوده و نیست.او با استفاده از رنگ های تندو مهیج یا کلمات درشت و زمخت ویا مضامین تکان دهنده سعی در تحریک و تهییج احساسات مخاطب دارد. بی آنکه دغدغه زیبایی اثر یا منطقی بودن ایده اولیه آن را داشته باشد.اکسپرسیونیسم برای این هنرمندان مانند یک حنجره بزرگ برای یک فریاد گوشخراش است.

[1] – Expressionism

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوي معنوي مولانا
 • پايان نامه بررسي آرمان ‌شهر مولانا در مثنوي معنوي
 • پايان نامه نقش تقريبي صوفيان ايراني قرن هفتم با تاکيد بر نظرات مولانا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122