پايان نامه تحليل ارتباط توسعه پايگاههاي الکترونيکي در افزايش ميزان گردشگران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل ارتباط توسعه پايگاههاي الکترونيکي در افزايش ميزان گردشگران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 105 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل ارتباط توسعه پايگاههاي الکترونيکي در افزايش ميزان گردشگران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول    1
1-1 مقدمه    2
1-2 بیان مساله و تعریف موضوع پژوهش    4
1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش    6
1- 4  اهداف پژوهش    8
1-5  پرسش های پژوهش    8
1-6 فرضیه ها ی پژوهش    9
1-7 روش انجام پژوهش    9
1-8 محدودیتهای پژوهش    10
1- 9 تعریف واژه ها و اصطلاحات    10
فصل دوم    12
2-1 مقدمه    13
2-2 تعاریف گردشگری و گردشگر    14
2-3 اهداف گردشگری    16
2- 4 انگیزه سفر    16
2- 5 توسعه گردشگری    17
2- 6 اجزای توسعه گردشگری    18
2- 7 عوامل موثر در توسعه گردشگری    19
2-8 گردشگری پایدار    20
2-9 تاسیسات اقامتی گردشگری    20
2- 10 هتل    21
2-11 تجارت الکترونیک    24
2- 12 گردشگری الکترونیکی    25
2- 13 فناوری اطلاعات و ارتباطات در گردشگری    26
2- 14 اینترنت و حضور  آن در گردشگری    28
2- 15 پایگاههای الکترونیکی و جامعه مجازی    29
2- 16 اینترنت، پایگاههای الکترونیکی و هتل ها    33
2- 17 ذخیره اتاق    39
2- 18 روشهای ذخیره اتاق    40
فصل سوم    44
3-1 مقدمه    45
3-2 موقعیت جغرافیایی پروژه    45
3-3 موقعیت جمعیتی    46
3-4 درباره شهر یزد    47
3-5 روش تحقیق    48
3–6 تكنيك تحقيق    48
3-7 ابزار جمع¬آوري داده¬ها    49
3-8 جامعه¬ی آماري    52
3-9 واحد تحليل    53
3-10  قلمرو زماني و مكاني تحقيق    53
3-11 حجم نمونه و شيوه نمونه¬گيري    54
3-12 پايايي    55
3-13 اعتبار    57
3-14 فنون تحلیل داده¬ها    58
فصل چهارم    59
4-1 مقدمه    60
4-2 آمار توصيفي    60
4-3 آمار توصیفی از گردشگران خارجی    65
4-4 آمار استنباطي    70
فصل پنجم    80
5-1 نتیجه گیری از آمارهای توصیفی    81
5-2 نتیجه گیری از فرضیه های پژوهش    83
5-3 پیشنهادات    84
5-4 پیشنهاد  برای  پژوهشهای آینده    85
منابع فارسی    86
منابع لاتین    90
پیوست.94

منابع فارسی

اینسکیپ، ادوارد، ترجمه محمود حسن پور، سعید داغستانی، برنامه ریزی گردشگری رویکردی یکپارچه و پایدار به برنامه ریزی و توسعه ی گردشگری، تهران، انتشارات مهکامه، 1391

ببي، ارل، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي. ترجمه رضا فاضل. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها ( سمت ). جلد اول. چاپ پنجم، 1387

بوهالیس، دیمیتریوس، گردشگری الکترونیکی-فناوری اطلاعات برای مدیریت راهبردی گردشگری، ترجمه گروهی دانشجویان کارشناسی ارشد، تهران، انتشارات پندار پارس، چاپ دوم 1386

پاپلی یزدی، محمد حسین، سقایی،مهدی، گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهران، انتشارات سمت، 1385

ترشیزیان، پریوش، نقش ICT در توسعه گردشگری ایران، همایش گردشگری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، 1390

حافظ نیا، محمد رضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفدهم، 1389

حسنی، فرنود، اصول مدیریت وب سایت، انتشارات انستیتو ایز ایران، تهران، 1387

حیدری چیانه، رحیم، مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم 1389

دواس، دي. اي، پيمايش در تحقيقات اجتماعي. ترجمه هوشنگ نايبي. تهران: نشر ني، 1383

دهقان، محمد حسین، یزد پردیس کویر، تهران یزدا، 1389

رفيع­پور، فرامرز، كند و كاوها و پنداشته­ها. تهران: شركت سهامي انتشار. چاپ چهاردهم، 1383

رنجبران، بهرام، زاهدی، محمد، شناخت گردشگری، اصفهان، انتشارات چهارباغ، چاپ دهم 1390

زارعیان، کامران، محمد علی رجایی، شبنم قلمی، مریم هاتفی، الزامات توسعه پایدار گردشگری الکترونیکی و نقش آن در صنعت هتل داری، همایش گردشگری و توسعه پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، تیر ماه 1390

زنده دل، حسن و دستیاران، استان یزد، تهران، نشر ایرانگردان، 1377

ساروخاني، باقر، روش­هاي تحقيق در علوم اجتماعي. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. جلد اول. چاپ چهارم، 1382

ساعی ارسی، ایرج، مهارتهای نوشتاری پژوهش در علوم اجتماعی، تهران، انتشارات بهمن برنا، چاپ دوم، 1390

ساعی، علی، تحلیل آمار در علوم اجتماعی با نرم افزار اس پی اس اس (درآمدی بر روش های تحقیق اجتماعی)، نشر کیان مهر، چاپ سوم، 1386

سليجر، هربرت دبليو و النا شوهامي، روش­هاي پژوهش در زبان دوم. ترجمه خليل ميرزايي و حميدرضا فاطمي­پور. تهران: ارسباران، 1378

شيفر، ريچارد ال و ديگران، آمارگيري نمونه­اي. ترجمه كريم منصورفر. تهران: سمت، 1382

ضرغام بروجنی، حمید، برنامه ریزی توسعه جهانگردی رویکردی همپیوند و پایدار، تهران، انتشارات مهکامه، چاپ دوم 1391

فرزانه فر، حامد، طراحی و پیاده سازی وبسایتهای هتل، پایان نامه کارشناسی، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه یزد، 1385

فریبرزی الهام، رضا فریبرزی، تجارت الکترونیک و برنامه نویسی در بورس فارکس، مشهد، نشر تمرین، 1389

طالب، مهدي، شيوه­هاي عملي مطالعات اجتماعي. تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1380

طباطبايي، محمود، تكنيك هاي خاص تحقيق. تهران: انتشارات دانشگاه پيام نور. چاپ سوم، 1381

علی اکبری، اسماعیل، جغرافیای گردشگری ایران، تهران، انتشارات سمت، 1391

کارگر، بهمن، توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران، تهران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1386

منابع لاتین

Bai, Billy, Law, Rob, Wen, Ivan, (2008), The impact of website quality on customer satisfaction and purchase intentions: Evidence from Chinese online visitors, International Journal of Hospitality Management 27, 391-402

Buhalis D, Law R., (2008), Progress in information technology and tourism management: 20 years and 10 years after the internet – the state of eTourism research, Tourism Management 29(4): 609-623.

Cassedy, K., (2001), Know your online customer forrester research creates technologies, HSMAI Spring, 18–22.

Chaiprasit, Kemakorn, Jariangprasert, Nittaya, Chomphunut, Apichart, Naparat, Damrongsak, Jaturapataraporn, Jairat, (2011), Tourism Expectations Tward Travel And Tourism Websites In Thiland, International  Business & Economics Research Journal, vol (10), nom. 3, 41-50

Cheung, Catherine, Hu, Tao andLaw, Rob, (2009), Does the Usability Experienced Performance of Travel Websites in China Meet Users’ Expectation?, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 14: 3, 255 — 266

Chiang, Leong Choon,(2003), Effectiveness of the hotel websites in Singapore: A perspective from Business-to-Business (B2B) organisations, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 8: 2, 38 — 47

Chung, Tony, Law, Rob, (2003), Developing a performance indicator for hotel websites, Hospitality Management 22, 119-125

Connolly, D. J., Olsen, M. D., & Moore, R. G., (1998), The Internet as a distribution channel, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 39(4), 42–54.

Gregory, S., & Breiter, D. (2001). Leveling the playing fields: E marketing’s impact on lodging operations. Journal ofHospitality&LeisureMarketing, 7(4),45–60.

Gyehee Lee, Liping A. Cai, Joseph T. O’leary, (2006), An analysis of brand-building elements in the US state tourism websites, Tourism Management 27, 815-828

Hashim, N. H., Murphy, J., & Law, R., (2007), A review of hospitality website design frameworks, Information and communication technologies in tourism  219–229

Jeong, M., Oh, H., & Gregoire, M., (2001), An Internet marketing strategy study for the lodging industry, American Hotel & Lodging Foundation.

Jeong, Miyoung andChoi, Jiyoung, (2005), Effects of Picture Presentations on Customers’ Behavioral Intentions on the Web, Journal of Travel & Tourism Marketing, 17: 2, 193 – 204

Kasavana, Michael L. and Singh, A. J.(2001), ‘Online Auctions’, Journal of Hospitality Marketing & Management, 9: 3, 127 – 140

Kim, Sungsoo, Mattila, Anna S., (2011), An examination of electronic video clips in the context of hotel websites, International Journal of Hospitality Management 30, 612–618

Ku, Edward C. S. and Fan, Yi Wen(2009), The decision making in selecting online travel agencies: an application of analytic hierarchy process, Journal of Travel & Tourism Marketing, 26: 5, 482 — 493

Law, R., & Leung, R. (2000), A study of airlines’ online reservation services on the Internet, Journal of Travel Research, 39(2), 202–211.

Law, Rob and Wong, Rachel,(2010), Analysing Room Rates and Terms and Conditions for the Online Booking of Hotel Rooms, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 15: 1, 43 — 56

Law, Rob, Qi, Shanshan and Leung, Bonnie, (2008), Perceptions of Functionality and Usability on Travel Websites: The Case of Chinese Travelers, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 13: 4, 435 — 445

Law, Rob and Huang, Truman, (2006), How do travelers find their travel and hotel websites?, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 11: 3, 239 — 246

Law R, Qi S, Buhalis D., (2010), Progress in tourism management: a review of website evaluation in tourism research, Tourism Management 31(3): 297–313

Meuter, M.L., Ostrom, A.L., Roundtree, R.I., Bitner, M.J., (2000), Self-service technologies: understanding customer satisfaction with technology-based service encounters. Journal of Marketing 64 (July), 50–64.

Murphy, J., Forrest, E.J., Wotring, C.E., Brymer, R.A., (1996), Hotel management and marketing on the Internet, Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly 37 (3), 70–77.

Rong, J., Li, G., Law, R., (2009), A contrast analysis of online web service perchasers and browses, intenational Journal of Hospitality Management 28. 466-478

چکیده:

مقدمه: رشد روز افزون و رو به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر باعث گردیده بخشهای مختلف اقتصادی و صنعت نیز از آن بی نصیب نمانند. صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت پویا و در حال رشد نیز به موجب وابستگی زیاد به اطلاعات و ارتباطات در عرصه داخلی و بین المللی توانسته است با استفاده از فن آوری های نوین جایگاه مطلوبی نسبت به سایرین بدست آورد. امروزه منابع اطلاعاتی زیادی در مورد صنعت گردشگری در اینترنت وجود دارد که دسترسی به آنها بسادگی امکان پذیر است. همچنین انجام سفرهای داخلی و بین المللی نیز تحت تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته بطوری که در برخی موارد استفاده از این فناوری ها موجب جذابیت بازار گردشگری در دنیا شده است.

هدف پژوهش: این پژوهش سعی دارد با توجه به تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات علی الخصوص اینترنت در صنعت گردشگری به ارتباط بین توسعه پایگاههای الکترونیکی و افزایش میزان گردشگران پی ببرد.

روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که به منظور اثبات یا رد فرضیه ها از پرسشنامه به تعداد 218 عدد بین گردشگرانی که در هتلهای شهر یزد اقامت داشته اند توزیع گردید. داده ها پس از استخراج توسط نرم افزار SPSS.18 مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.

نتایج و یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان می دهد که گردشگران نسبت به استفاده از ذخیره اتاق از طریق پایگاههای الکترونیکی اقبال زیادی نشان می دهند.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت گردشگری، پایگاههای الکترونیکی، ذخیره اتاق

1-1 مقدمه

امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) یک امر ضروری و غیر قابل انکار برای شرکتها، موسسات، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی و صنایع مختلف شده است. همچنین سرعت گسترش این فناوری به نحوی است که روز به روز بر میزان، نحوه استفاده و کاربرد آن توسط ارگانهای مختلف اضافه می گردد و اگر آنها خود را با این گسترش وفق ندهند به نوعی از عرصه تجارت حذف خواهند شد (مدهوشی و صفاری نژاد، 1383).

فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد مفهومی به نام تجارت الکترونیک ( e-commerce)  شده است که در دهه های اخیر موجبات رشد و پیشرفت تجارت، صرفه جویی در هزینه ها، عدم حضور واسطه، خدمات و ارتباطات بهتر به مشتریان، افزایش سطح رفاه زندگی مردم و … را فراهم ساخته است (همان، 164). اینترنت به عنوان یکی از مهمترین ابزار گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات کمک بزرگی به مقوله تجارت الکترونیک کرده است به طوری که اکنون کسب و کارهای مختلف از اینترنت به عنوان مزیت رقابتی در جهت برآوردن نیازها و خواستهای مشتریان خود استفاده می کنند (Kim et al., 2006: 893). در چنین شرایطی می توان گفت که موفقیت یک کسب و کار بستگی به توانایی آن نسبت به استفاده و به کار بردن اطلاعات به روز شده برای کمک به برنامه ریزی و بازاریابی دارد (Law et al., 2009: 599). درواقع مهمترین مزیت استفاده از تکنولوژی های جدید فناوری اطلاعات افزایش عرضه اطلاعات و در اختیار قراردادن آنها به طیف وسیعی از مخاطبان است (Shanker, 2008).

صنعت گردشگری نیز عرصه رقابت بخش های مختلف این خدمات است که به دلیل وابستگی زیاد به اطلاعات و ارتباطات می توان گفت بیش از سایر صنایع  به فناوری اطلاعات و ارتباطات نیاز دارد به طوری که “شلدون” (1993) از اطلاعات برای گردشگری با عنوان “خون زندگی”(lifeblood) یاد می کند که بر این اساس اینترنت را می توان به عنوان قلب در نظر گرفت که این خون را در بدنه ی صنعت گردشگری به جریان می اندازد (Lee et al., 2006: 815). فناوری اطلاعات و ارتباطات از دهه 80 میلادی تا کنون تاثیر انقلابی بر صنعت گردشگری و پذیرایی گذاشته است ( Buhalis and Law, 2008).  به طور کلی این فناوری بر روی دانش، نوع نگرش و رفتار مسافر تاثیر گذار است (Sigala, 2005). همچنین وجود بانکهای اطلاعاتی با داده های بسیار زیاد درمورد روند بازارها، ویژگیهای مصرف کنندگان، انواع فعالیتها، مقاصد و جریانهای گردشگری که با وجود شبکه و اینترنت به سهولت قابل دسترسی است به برنامه ریزان و بازاریابان صنعت گردشگری در گذشته، حال و به صورت گسترده تری در آینده کمک شایانی می کند ( حیدری چیانه، 1389: 217). در مجموع می توان اظهار داشت که با افزایش دسترسی مردم به اتصال اینترنت پرسرعت، گردشگری در فضای مجازی به عنوان “منبع اطلاعاتی سفر” به رشد خود ادامه خواهد داد (Ku & Fan, 2009: 483). خوشبختانه ارزش و اهمیتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه زیرساختهای گردشگری از جمله آنها مراکز اقامتی در دنیا ایجاد کرده است بسیار جالب و قابل تامل است. وقتی یک گردشگر بتواند اطلاعات گردشگری مربوط به مکانهای تاریخی و امکانات زیرساختی یک کشور را در اینترنت ملاحظه کند و درباره آنها اطلاعات صوتی و تصویری و متنی خوبی به دست آورد مشتاق می شود. سپس از طریق کانالهای مربوطه نسبت به سفر به کشور مطبوع خود اقدام می کند. به همین ترتیب به راحتی می تواند از طریق پایگاههای الکترونیکی اقدام به ذخیره اتاق نماید.(زارعیان و دیگران، 1390)

امروزه استفاده گردشگران از موتورهای جستجوی اینترنتی به ویژه Google (Law and Haung, 2006) برای یافتن مقاصد گردشگری، اقامتگاهها و کسب اطلاعات مورد نیاز برای مقصد بسیار شایع گشته است. همچنین نهادها، موسسات و مراکز گردشگری اقدام به راه اندازی پایگاههای الکترونیکی برای در اختیار قرار دادن خدمات و اطلاعات مربوطه به آن کرده اند و خود را متصل به این موتورهای جستجو نموده اند تا در دسترس جستجوگران قرار گیرند.

یک پایگاه الکترونیکی موفق در زمینه ی گردشگری باید به راحتی قابل دسترس بوده و قابلیت یافتن اطلاعات اصلی در آن فراهم شده باشد و ضمن داشتن قابلیت خرید و اطلاعات جزئی دیگر توجه مشتریان را نیز به خود جلب نماید (Werthner and Ricci, 2004). متصدیان مراکز گردشگری امروزه مزیت مهم اینترنت را در امر جذب مشتری به خوبی درک کرده اند و به طور فزاینده ای زمان و تلاش صرف گسترش پایگاههای الکترونیکی شان می کنند تا ارتباط با مشتری را نگاه داشته و سهمشان را از بازار فزونی بخشند (Law et al., 2010).

در این پژوهش نیز سعی بر آن شده است تا با در نظر گرفتن رشد و تاثیر بسزای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت گردشگری به مساله ای خاص در این زمینه مرتبط با پایگاههای الکترونیکی هتل ها بپردازد.

1-2 بیان مساله و تعریف موضوع پژوهش

رشد و گسترش روز افزون شبکه جهانی اینترنت و تاثیر و بکارگیری آن برای پیشبرد خدمات و تبلیغات در سطح شرکتها و موسسات مختلف در عصر حاضر بیش از پیش نمود پیدا کرده است. صنعت گردشگری و بخشهای مختلف آن همواره توانسته از این فناوری ارتباطی و اطلاعاتی استفاده کرده و به سمت رشد و توسعه با سرعت بیشتری حرکت کند.

یکی از اقداماتی که می توان از طریق اینترنت توسط مشتریان صنعت گردشگری یا گردشگران بسط و گسترش داد خرید اینترنتی است. اینترنت درواقع با حذف نیاز مشتری به مراجعه به شرکت یا مغازه و همچنین جلوگیری از ارتباط رو در رو با کارمند آن شرکت، کار خرید را برای مشتریان آسان می سازد (Meuter et al., 2000). به طور کلی استفاده از اینترنت به خریداران محصولات و خدمات گردشگری کمک می کند تا از دسترسی راحت لذت برده و نرخ های متفاوتی را مشاهده کنند که در این صورت در وقت صرفه جویی شده و باعث کاهش هزینه ها و زمان مذاکره با متصدیان می گردد  (Wu & Chang, 2005).

از اقدامات و لزومات سفر برای گردشگران انتخاب محل اقامت در مقصد مورد نظرشان است که این امر توسط اینترنت امروزه به طور وسیعی انجام می گیرد. از اینرو صاحبان هتل ها و اقامتگاههای گردشگری با راه اندازی پایگاههای الکترونیکی در اینترنت سعی در ارائه اطلاعات، خدمات و امکاناتشان برای اقامت گردشگران دارند. درواقع پایگاه الکترونیکی یک میانجی و بستری برای نمایندگی یک شرکت است که به عنوان شکلی از یک رسانه هرکس می تواند از آن اطلاعات کسب نماید. به همین ترتیب شرکت می تواند از پایگاه الکترونیکی برای ایجاد یک جامعه آنلاین که اطلاعات و نظرات را هرکجا و هر زمان انتقال می دهد استفاده کند و محصولات و خدمات خود را برای فروش عرضه نماید (Chaiprasit et al., 2011). از اینرو پایگاه الکترونیکی برای هتل ها امروزه در فضای رقابتی رسانه ای و فناوری های نوین یک نیاز تلقی می گردد که می تواند استفاده از روشهای سنتی و پرهزینه برای مشتریان را حذف کند.

یک پایگاه الکترونیکی هتل علاوه بر ارائه اطلاعات مورد نیاز در مورد هتل عملیات خرید از آن یا همان ذخیره اتاق (جا) را میسر ساخته و همانطور که اشاره شد مزیت آن نسبت به روشهای سنتی ذخیره اتاق کم هزینه  و راحت تر بودن آن است. در واقع یکی از مزیتهای مهم پایگاه الکترونیکی هتل ها امکان دسترسی به آنها به صورت 24 ساعته و در هفت شبانه روز هفته است (Wong and Law, 2005: 312) و از آن گذشته این کانال ارتباطی خوشامد گوی مشتریان از سراسر دنیا و بدون محدودیت جغرافیایی می باشد (Law and Leung, 2000).

اما مساله اصلی که ما در این پژوهش با آن روبرو هستیم یافتن ارتباط توسعه­ی پایگاههای الکترونیک هتل های موجود در شهر یزد با افزایش میزان گردشگران است. هتل ها می توانند با ایجاد و گسترش پایگاههای الکترونیکی اطلاعات مربوط به هتل را در اختیار مشتریان قرار دهند و امکان ذخیره اتاق پیش از ورود به هتل در مبدا از طریق اینترنت را برای مشتریان فراهم سازد. اما اصولا آیا با گسترش و بهبود سازی پایگاههای الکترونیکی هتل ها میزان میهمانان و ذخیره اتاقها افزایش می یابد؟ آیا این کار باعث رونق و توسعه گردشگری در نگاه کلی خواهد شد؟ آیا می توان گفت برای مثال زیبایی محیط پایگاه الکترونیکی هتلها و وجود اطلاعات صحیح و دقیق در آن و با فرض گمنام بودن هتل باعث جذب بیشتر گردشگر به آن مکان خواهد شد؟

1-3  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

پیشرفت ها در دنیای فناوری اطلاعات و ارتباطات آنقدر قابل توجه بوده است که تاثیر آن بر روی زندگی افراد بسیار چشمگیر است. مسلما حضور فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی از قبیل اینترنت که ابزار کاربردی و مناسب برای ایجاد ارتباط و گسترش اطلاعات است غیر قابل انکار بوده و برای کسب و کارها و صنایعی همچون گردشگری که نیاز به ایجاد ارتباط و اطلاع رسانی دارد بیش از یک نیاز است. از طرفی پیش بینی وضعیت صنعت گردشگری در سال 2020 حاکی از آن است که تعداد گردشگران به 6/1 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت و این یعنی 5/2 برابر آنچه در پایان دهه 90 میلادی شاهد آن بودیم. (رنجبران و زاهدی، 1390: 219) بنابراین این آمار نشان می دهد که این صنعت نیازمند بروز شدن و انطباق با فن آوری های جدید است تا بتوان آن را به سهولت به کنترل درآورد.

اتفاقی که در دهه اخیر رخ داده است این بوده که شبکه های سنتی توزیع امکانات اقامتی برای گردشگران به سرعت جای خود را به پایگاههای الکترونیکی و واسطه های اینترنتی داده اند (Kasavana and Singh, 2001: 127). اینترنت به مشتریان بالقوه هتل ها اجازه می دهد که درمورد تسهیلات هتلها آشنایی پیدا کرده و قیمتها را بدون ارتباط با مسئول فروش هتل مقایسه نمایند (Connolly et.al., 1998). همچنین اینترنت فرصتی را برای شرکتها فراهم کرده است که بتواند از طریق آن علاوه بر کسب بازار داخلی خود را به بازارهای جهانی نیز معرفی کنند (Yeh et.al., 2005). از طرفی دیگر شرکتهای ارئه دهنده خدمات پذیرایی (مانند هتل ها) از پایگاههای الکترونیکی به منظور بهره بردن از استفاده های عملی و خلاقانه تجارت اینترنتی استفاده می کنند (Kim et.al., 2006: 890). صنعت هتلداری از فناوری اطلاعات خصوصا نظام دخیره اتاق بصورت اینترنتی با دانستن نیازهای اطلاعاتی مشتریان درمورد خدمات و محصولات هتل، استفاده می کند که در نهایت بتواند انتظارات مشتری را برآورده سازد و ضمن بهبود بخشیدن به خدمات خود درآمد را افزایش و هزینه ها را کاهش دهد (Siguaw et.al., 2000).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي وضعيت گردشگري جنگ به منظور توسعه گردشگري (استان خوزستان)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122