پايان نامه تحليل جامعه شناختي تاثيرسايت ها ي اينترنتي بر اجتماعي شدن کودکان 11-2 ساله در فضاي مجازي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل جامعه شناختي تاثيرسايت ها ي اينترنتي بر اجتماعي شدن کودکان 11-2  ساله در فضاي مجازي  ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 99 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل جامعه شناختي تاثيرسايت ها ي اينترنتي بر اجتماعي شدن کودکان 11-2  ساله در فضاي مجازي  ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 1
بیان مسئله 6
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
پیشینه تحقیق 13
چارچوب نظری تحقیق 15
فرضیه های تحقیق 17
سؤالات تحقیق 18
اهداف مشخص تحقیق 19
فصل دوم:بررسی پیشینه تحقیق
تعریف مفاهیم اساسی 21
فواید اینترنت برای کودکان 24
خطرات اینترنت 25
مطالب نامناسب و غیر مجاز در اینترنت 32
ارتکاب جریم (بمبها ،مواد مخدرو …) 33
تهاجم به حریم خصوصی 34
خطراتی که اینترنت کودکان را تهدید می کند 36
رهنمودهایی برای والدین 42
نکاتی برای کودکان 46
حفاظت از کودکان در برابر خطرات اینترنتی 52
ارائه ی مدل 56
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق 59
جامعه آماری 60
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مروری بر وب سایت ها ی مورد تحقیق 62
آزمون فرضیه ها 76

فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :
نتیجه گیری 81
پیشنهادات 86
فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :
منابع و مآخذ 91

منابع و مآخذ

1-اصغری پوده ، احمدرضا (1380 ) . «آشنایی با شبکه ی جهانی وب سایت کتابخانه های دانشگاهی» ، مجله ی کتابداری و اطلاع رسانی، دوره ی چهارم ، ش 4 (زمستان 1380 )، ص 31 – 49 .

2- بوربور حسین بیگی، مریم (1382)، «بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزش‌ها در بین دو نسل»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

3- تارپوردی، علی‌رضا (1383)، «تعامل دینی در گروه‌های بحث در اینترنتی»، پایان‌نامه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

4-چلپی، مسعود، «جامعه شناسی نظم»، چاپ اول، تهران، نشر نی، 1375.

5-دوران، بهزاد، محمد هادی سهرابی، منوچهر محسنی، «بررسی اثرات استفاده از اینترنت بر انزوای اجتماعی کاربران اینترنت، (در میان کاربران کافی‌نت‌های شهر تهران)، مجله جامعه شناسی ایران، دوره‌ی هفتم، شماره 4، زمستان 1385

6-رضایی شریف آبادی ، سعید ؛ فرودی ، نوشین (1381). «ارزیابی صفحات وب کتابخانه های دانشگاهی ایران و الگوی پیشنهادی » ، فصلنامه ی کتاب دوره ی سیزدهم ، ش 4 (زمستان 1381 ) ص 12 – 19

7- زنجانی زاده، هما، «بررسی تأثیر اینترنت بر ارزش‌های خانواده، در بین دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 3 مشهد»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 2، تابستان 1384.

8- ساروخانی، باقر، «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی»، جلد دوم، انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382.

9- سیبوک ، جین اومیکر .1379 . اینترنت و کودکان .ترجمه ی محمود حقیقت کاشانی . پژوهش و سنجش 154 – 164

10- عصام، معصومه 1379 . خشونت اینترنتی علیه کودکان .پژوهش و سنجش (بهار و تابستان ) 278 -286

11- منتطر قائم، مهدی، شاه قاسمی، احسان، «اینترنت و تغییر اجتماعی در ایران؛ با نگاهی فرا تحلیلی با تأکید بر جوانان»، مجله جامعه شناسی ایران، دوره نهم، شماره 3 و 4، زمستان 1387.

12-اینترنت

چكيده

پژوهش حاضر وضعیت پایگاه های ایرانی کودکان در محیط وب که در روند اجتماعی شدن آن ها تأثیر گذار بود بررسی کرده و هدفش راهنمایی کودکان برای گزینش یک وب سایت مناسب و کارآمد و همچنین کمک به طراحان برای طراحی این گونه وب سایت ها مطابق با معیارهای روز جهان است .زیرا کودکان حق دارند آزادانه از اینترنت استفاده کنند ، آموزش ببینند یا بازی کنند، اما برای استفاده ی آزاد شبکه ای ، باید در برابر خطرهایی که از سوی بزرگسالان آنها را تهدید می کند و در اجتماعی شدن آن متأثر است محافظت شوند .

ایجاد امنیت اینترنتی برای افراد خصوصاً کودکان در عصر حاضر ، امری لازم و ضروری است . زیرا اکثر کودکان اطلاعات ناچیزی از خطرهای اینترنت دارند . در این میان آن چه بیش از پیش به نگرانی ها دامن می- زند ، بی اطلاعی والدین در مورد نحوه ی استفاده از اینترنت و همچنین خطرها و تهدیدات آن است .امروزه درصد بیشتری از کودکان به بهانه های مختلف وارد اینترنت می شوند و به سختی می توان مانع استفاده آنان از شبکه اینترنت شد . جذبه های اینترنت وناآگاهی های والدین در این زمینه باعث می شود این که کودکان از سایت های اینترنتی نامناسب استفاده کنند ، لذا افزایش آگاهی اولیا و مربیان از دست آوردهای اینترنت ( مزایاوآسیب های اینترنتی ) می توان در پیشگیری از خطرهای احتمالی آن مفید و مؤثر باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است که با بامطالعه ی کتابخانه ای و اطلاعات آن از شیوه ی مستقیم صفحات وب سایت ها که از روش تحلیل محتوا برای دست یافتن به هدف های خود با رویکرد کیفی بهره می گیرد . وضعیت10 سایت فارسی زبان کودک مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .

فصل اول

   کلیات تحقیق

 مقدمه

جامعه شناسی از بدو تولد تلاش خود را مصروف آن داشته است تا روابط و ارتباطات میان انسان‌ها را در دوران جدید مورد مطالعه قرار دهد و نقش تحولات جدید و پیدایش تکنولوژی‌ها، شهرنشینی‌ها و بوروکراسی را بر زندگی اجتماعی مورد مطالعه قرار دهد. زندگی اجتماعی همان روابط و ارتباطات میان انسان‌هاست.  اصولاً اجتماع چیزی بیش از علقه‌ها و تعهدات مشترک نسبتاً پایدار افراد با پشتوانه تعاملاتی گرم نیست.

ظهور اینترنت[1] به عنوان رسانه‌ای قدرتمند در سال‌های اخیر دوباره باب گفتگوهای جدید را در خصوص نقش رسانه گشوده است. اینترنت به مثابه یک رسانه در سال‌های اخیر رشد حیرت انگیزی کرده‌ است و بیم و امید‌های بسیاری را نیز به همراه داشته است. به قول تامپسون، اگر می‌خواهیم تأثیر فرهنگی رسانه‌های ارتباطی در جهان را درک کنیم؛ باید این دیدگاه را کنار بگذاریم که مواجهه با رسانه‌ها یکسره به ترک شیوه‌های سنتی زندگی و پذیرش اسلوب‌های مدرن زندگی منجر خواهد شد. در مواجهه با رسانه‌ها هیچ موضع رویارویی با سنت نیست. رسانه‌های ارتباط جمعی را می‌توان نه تنها در جهت چالش و تضعیف ارزش‌ها و باورهای سنتی، بلکه به منظور گسترش و تحکیم سنت‌ها نیز مورد استفاده قرار داد. (چلپی، 1375، ص.67)

تقویت مفاهیم فرهنگی و اصیل و ارتباط‌های چندگانه می‌تواند از طریق این رسانه انجام شود. فضاهایی که اگر به طور صحیح از همه‌ی ظرفیت‌های آن استفاده شود، به عنوان یک ابزار قدرتمند در هم‌گرایی و تفاهم بین دولت‌ها و ملت‌ها می‌تواند نقش ویژه‌ای ایفا کند. علی رغم مزایای متعدد این رسانه و به طور کلی فضای مجازی که در آن ایجاد شده است، آسیب‌ها، چالش‌ها، و استحاله‌های فرهنگی که در نتیجه‌ی تأثیر اینترنت بر افراد جوامع گوناگون برجای گذاشته‌است نگرانی‌های متعددی را به وجود آورده که شناخت تنوع و گستردگی این مخاطرات را به عنوان یکی از موضوع‌های مهم و قابل توجه در معرض دید قرار داده است. چرا که بسیاری از دولت‌های استعماری سال‌هاست که به این فکر افتاده‌اند به روش‌های گوناگون با استفاده از این ابزار به استعمار نوین در کشورها بپردازند و با تضعیف و فروپاشی بنیان‌های فرهنگی، مطامع خود را بدون جنگ و خونریزی مستقیم پیاده سازند. این موضوعی است که بارها و به شکل‌های گوناگون در بیان مقام معظم رهبری نمود پیدا کرده است. ایشان در باب توسل دشمنان به جنگ فرهنگی می‌فرمایند:

«این انقلاب و این نظام و این حرکت عظیم مردمی آمده و این سلطه و اتوریته‌ی تحکم آمیز غرب را در این کشور شکسته است. امروزه در کشور ما ارزش‌های غربی به صورت قانونی و رایج وجود ندارد. امروز دادن منافع کشور به بیگانگان، در کشور ما یک امر مذموم محسوب می‌شود. امروز سفره‌ای را که با هزاران طمع در این کشور پهن کرده بودند – به خصوص آمریکایی‌ها- جمع شده می‌بینند؛ این برای مراکز قدرت و تسلط جهانی خسارت کمی نیست. آنها می خواهند بدانند که برای برگرداندن اوضاع به صورت قبلی چه کاری باید انجام دهند؟ اوایل انقلاب ناشیانه آمدند و جنگ رو به رو راه انداختند؛ ولی وقتی بینی‌شان به خاک مالیده شد، فهمیدند راهش این نیست؛ لذا به جنگ فرهنگی متوسل شدند. جنگ فرهنگی کار آسانی نیست؛ کار زبدگان است؛ لذا زبدگان می‌نشینند فکر می‌کنند و نسخه می‌نویسند و متأسفانه عده‌ای هم در داخل همان‌ها را رله می‌کنند؛ آن‌ها حرف‌هایی می‌زنند، عده‌ای هم فارسی‌ آن را می‌گویند و شکل بومی به آن حرف‌ها می‌دهند! باید مراقب این‌ها بود.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر 9/12/1379) و یا در جایی دیگر درباره‌ی تفاوت بین تهاجم و تعامل و تبادل فرهنگی می‌فرمایند:«این که من همیشه می‌گویم تهاجم فرهنگی، تهاجم فرهنگی این است. تهاجم غیر از تبادل فرهنگی است؛ غیر از گرفتن برجستگی‌ها و زبده گزینی از فرهنگ‌های دیگر است؛ این، چیزی است نه مباح، بلکه واجب. اسلام به ما دستور می‌دهد، عقل هم به طور مستقل از ما می‌خواهد که هر چیز خوب، زیبا و با ارزشی که در هر کجا می‌بینیم، آن را فرا بگیریم و از آن استفاده کنیم. این جملات معروف متداول در زبان‌های مردم ما که – اطلبو العلم و لو بالصین- یا – انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال- نگاه نکن حرف خوب، سخن حکمت آمیز، دانش و معرفت را چه کسی می‌گوید، اگر سخن خوب است، آن را فرابگیر. این گرفتن، گرفتن فرهنگی است و اخذ فرهنگی. تبادل فرهنگی و زبده گزینی فرهنگی، یک چیز لازم است و این، غیر از تهاجم فرهنگی است. من بارها گفته‌ام که یک وقت هست که یک انسان با میل خود و بر طبق نیاز و اشتها و ضرورت زندگی‌اش یک نوع غذا، یک نوع دارو یا ماده‌ی لازمی را انتخاب می‌کند و آن را داخل جسم خودش می‌کند؛ این، گزینش است، که چیز خیلی خوبی است؛ اما یک وقت هست که یک نفر را می‌خوابانند و ماده‌ای را که نه برای او لازم است و نه او به آن میل و اشتهایی دارد و نه برایش مفید است، به زور در حلقش می‌ریزند، یا به او تزریق می‌کنند، این نامطمئن است؛ این تهاجم فرهنگی است.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مدیران و کارکنان صدا و سیما28/2/1383)، همچنین درباره‌ی ویژگی‌های فرهنگ غرب می‌فرمایند: «ما که می‌گوییم فرهنگ غرب، نمی‌خواهیم بگوییم که این فرهنگ، همه‌اش از بای بسم الله تا تای تمّت، بد و زشتی و خراب است. شما دیده‌ای که بنده مکرر راجع به غرب و تهاجم فرهنگ غربی حرف می‌زنم. معنای صحبت‌های بنده، صرفاً این نیست که فرهنگ غرب از بای بسم الله تا تای تمّت، همه‌اش خراب و خرابی و بدی است، که اگر این‌گونه بود، شهروندان ممالک غربی از اول آن را نمی‌پذیرفتند و اصلاً تحمل نمی‌کردند. بنابراین، فرهنگ مذکور، نقاط مثبتی داردکه آن نقاط مثبت، چشم مردم را گرفت و جوامع را به خود جذب کرد.» (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار روحانیون و مبلّغان، در آستانه‌ی ماه محرم26/2/1375). ایشان درباره‌ی تقلید فرهنگی می‌فرمایند: «تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی است، اما این حرف اشتباه نشود با این‌‌که بنده با مد و تنوع و تحول در روش‌های زندگی مخالفم؛ نخیر، مدگرایی و نوگرایی اگر افراطی نباشد، اگر از روی چشم و هم چشمی رقابت‌های کودکانه نباشد، عیبی ندارد. لباس و رفتار و آرایش تغییر پیدا می‌کند، مانعی هم ندارد، اما مواظب باشید قبله‌نمای این مدگرایی به سمت اروپا نباشد؛ این بد است. اگر مدیست‌های اروپا و امریکا در مجلاتی که مدها را مطرح می‌کنند، فلان طور لباس را برای مردان یا زنان خودشان ترسیم کردند، آیا ما باید این‌جا در همدان یا تهران یا مشهد آن را تقلید کنیم؟ این بد است. خودتان طراحی کنید و خودتان بسازید.» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جوانان، اساتید، معلمان و دانشجویان دانشگاه‌های استان همدان 17/4/1383) و نیز درباره‌ی سلاح تبلیغات اشاره دارند: «امروزه مؤثرترین سلاح بین المللی علیه دشمنان و مخالفین، سلاح تبلیغات است؛ سلاح ارتباطات رسانه‌ای است. امروز این قوی ترین سلاح است و از بمب اتم هم بدتر و خطرناکتر است. این سلاح دشمن شما را در بلواهای بعد از انتخابات ندیدید؟ دشمن با همین سلاح، لحظه به لحظه، قضایای ما را دنبال می کرد و به کسانی که اهل شیطنت بودند، رهنمود می‌داد. «و انّ الشّیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم»؛ دائم به اولیاء خودشان ایحا می کردند. خوب این حضور دشمن است دیگر، حضور دشمن را از این واضح تر و روشن‌تر می‌شود فرض کرد؟» (بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان2/7/1388) و مهم ترین ابزار جنگ بین قدرت‌ها را چنین تعبیر کرده‌اند: «امروز مهم‌ترین ابزار جنگ بین قدرت‌ها در دنیا رسانه است و امروز حتی قدرت‌ها ی بزرگ هم با رسانه‌ها کار می‌کنند. امروز تأثیر رسانه‌ها و تلویزیون و هنرها و این شبکه‌های عظیم اطلاع رسانی اینترنتی و … از سلاح و موشک و از بمب اتم هم بیشتر است. امروز دنیا، یک چنین دنیایی است. روز به روز هم دارند این میدان را گسترش می‌دهند.» ( بیانات معظم له در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما11/9/1383) درباره‌ی ابزار تشکیل ناتوی فرهنگی می فرمایند: « … حالا یک ناتوی فرهنگی هم به وجود آورده‌اند. این بسیار چیز خطرناکی است. البته حالا هم نیست؛ سال‌هاست که این اتفاق افتاده است. مجموعه‌ی زنجیره‌ی به هم پیوسته‌ی رسانه‌های گوناگون – که حالا اینترنت هم داخلش شده است و ماهواره‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها- در جهت مشخصی حرکت می‌کنند تا سررشته‌ی تحولات جوامع را به عهده بگیرند؛ حالا که دیگر خیلی هم آسان و رو راست شده است.» (بیانات معظم له در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان سمنان 18/8/85).

بنا به موارد ذکر شده اینترنت به راحتی می‌تواند، با امکاناتی که دارد، مورد سودجویی قدرت‌های استعمارگر قرار گیرد.

بیان مسئله

کودکان به آن بخش از هستی تعلق دارندکه روح زندگی در آن شفاف و دست نخورده باقی مانده  و بکر و معصوم است. پشت این دیوارها،این ازدحام و هیاهو،بهشت کوچکی است که جز کودکان کسی را به آن راه نیست. همراه شدن با کودکان ،این ساکنان ساده و بی ریای زندگی،ما را با گوشه های تازه و جذابی از زندگی آشنا می کند،زیرا آنها جهان را پر از صلح و شادمانی می بینند و با تخیلشان قادرند تمام مرزها و محدودیت ها را بردارند.این گروه،مخاطبان معمولی به حساب نمی آیند،آنها هوشیار و تشنه ی دانستن و یادگیری اند.کودک فقط در خانه یا مدرسه نمی آموزد.اوبه طور دائم در ابعاد تداوم و تقارن زمان،با حرکات مختلفی مواجه است،مشاهده می کندو برخورد دارد،پیام های متعددو گاه متضادی را دریافت و آنهارا تفسیرو تعبیرمی کند و از خلال تمام برخوردها،اغلب بی آنکه خود بداند،می آموزدو خود را می سازد.وب سایت های جهانی[2] یا جهان گستر هم اکنون پس از پست الکترونیکی[3] پرطرفدارترین سرویس شبکه اینترنت است که به دلیل دو ویژگی عمده آن ،قابلیت فرامتنی و چندرسانه ای[4] بودن محیط وب،استفاده از آن به سرعت روبه رشد است . وب سایت ها مانند بقیه ی خدمات اینترنت مبتنی بر نظام خدمت گیرنده و خدمت دهنده عظیمی است که از طریق آن می توان به گستره ی وسیعی از منابع اینترنت دسترسی پیدا کرد. اينترنت امروزه دنياي شگفت انگيزي را كه ما درآن زندگي می‌كنيم متحول كرده است. اينترنت همچنين به وجود آورنده دنياي كاملاً جديد و ارتباطي جهاني است كه هر فردي كه به آن وارد می‌شود می‌تواندخودرا فرد ديگري وانمود كرده و هركاري كه بخواهد درآن انجام دهد. استفاده از اينترنت به طور تصاعدي از اواخر دهه 1990 در حال رشد و توسعه بوده است و حقيقتاً روشي جديد را براي تبادل اطلاعات و تأثيرات متقابل جهاني تعريف كرده است.

امروزه كودكان می‌توانند در ادامه زندگي شان يكي از ساكنان اين دنياي جديد باشند. آنها نسبت به بزرگترها نگاهي بسيار متفاوت به اينترنت دارند. اينترنت اين امكان را فراهم می‌كند كه كودكان مطمئن شوند كه با همسالان خود ارتباط دارند. زيرا در بسياري از مواقع، طرف مقابل واقعا يك بزرگسال است. هرچند ممكن است بچه‌ها و افراد جوانتر از خطرات ارتباط اينترنتي آگاهي داشته باشند ولي در مورد رفتارها و عكس العملهاي اينترنتي تصميماتي می‌گيرند كه گويي بار اولشان است و هيچ آگاهي در اين مورد ندارند.

والدين، كامپيوتر و اينترنت را در اختيار كودكان خود قرار می‌دهند و گمان می‌كنند كامپيوتر وسيله اي براي هوشيار كردن آنهاست و می‌تواند در ايجاد ارتباط با دوستانشان به “آنها كمك كند و از رفتنشان به خيابانها و پرسه زدن در كوچه و بازار جلوگيري كرده و مشكلات اين چنيني را كاهش دهد. با وجودي كه هيچ شكي در فوايد استفاده از اين تكنولوژي نيست، اما اين تصور غلط كه كاربرد اينترنت هيچ ضرري به دنبال ندارد، هنوز هم در پرونده‌هاي متداول اخير در رابطه با ربودن كودكان، سرقتهاي هويتي،گرفتن فيلمها وموسيقي‌هاي غير مجاز و هزاران مورد سرقت ذهني به چشم می‌خورد.

نتايج حاصل از بررسيهاي علمي نشان می‌دهد كه تفاوتهاي چشمگيري بين والدين  و فرزندان در آشنايي با علم كامپيوتر و كاربرد مهارتهاي آن وجود دارد. اين تفاوت زماني بيشتر به چشم می‌آيد كه خاطر نشان كنيم كه كودكان دائما به اينترنت متصل هستند.

بي هويتي اينترنت و سهولت در خلق شخصيتهاي متفاوت، روش كاملاً نويني است كه راه را براي سودجويان، سارقان هويتي، دزدان كامپيوتري و…. هموار كرده است. از آنجايي كه كودكان نوعاً از حقه‌ها و تكنيك هايي كه سود جويان براي فريب دادن قربانيانشان استفاده می‌كنند، آگاه نيستند و اغلب از اينترنت به عنوان بخش روزانه اي از زندگي شان استفاده می‌كنند، نسبت به ساير كاربران اينترنتي، در معرض ريسك بالاتري هستند. بنابراين براي وضوح بيشتر مطلب ابتدا لازم است آشنايي نسبي با مفهوم اينترنت پيدا كنيم، سپس به خطراتي كه اين رسانه نو ظهور براي كودكان ما دارد خواهيم پرداخت.

[1] internet

[2] World wide web

[3] email

[4] multimedia

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بين زنان 20 تا 44 ساله
 • پايان نامه نقد جامعه شناختي در ديوان اشعار سيد اشرف الدين گيلاني (نسيم شمال)
 • پايان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر فرصت هاي برابر آموزشي
 • پایان نامه بررسي عوامل موثر برمشارکت اجتماعي سمن هاي جوانان (سازمانهاي غير دولتي يا مردم نهاد جوانان) در فضاي مجازي « اينترنت»
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122