پايان نامه تحليل عنصر شخصيت در رمان ياران حلقه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل عنصر شخصيت در رمان ياران حلقه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل عنصر شخصيت در رمان ياران حلقه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

سرآغاز سخن 1
یادداشتهای مقدمه 9
فصل اوّل
معرفي پروفسور تالكين ،آثار و اندیشه های او

1- 1 زندگی نامه تالکین 11
1-2آثار تالکین 14
1-2-1 رمان و داستان‌های بلند 14
1-2-1-1 سیلماریلیون(silmarilion) 14
1-2-1-2 هابیت(Hobbit) 15
1-2-1-3 داستان‌های سه‌گانه ارباب حلقه‌ها 19
الف : رمان یاران حلقه 19
ب : دو برج:(Two towers)21
پ :بازگشت پادشاه (the retorn of the king)22
1-2-1-4 فرزندان هورین(children of hurin) 23
1-2-2 داستان های كوتاه 24
1-3 اشعار 27
1-4 اندیشه های تالکین 28
1-5 افتخارات و عناوین علمی تالکین 31
فصل دوّم:
تعاریف و کلیات
2-1 تعريف رمان 35
2-2 مروري بر تاريخچه رمان 36
2-3 وضعيت رمان معاصر در انگلستان 42
2-4 عناصر داستان 46
2-5 شخصیت و شخصیت پردازی 47
2-5-1تعریف شخصیت 47
2-6تقسیم بندی شخصیت 47
2-6-1شخصیت ایستا 47
2-6-2شخصیت پویا 47
2-7انواع شخصیت 48
7-2-1 شخصیت قالبی 48
7-2-2 شخصیت های قراردادی 48
7-2-3شخصیت های نوعی 49
7-2-4 شخصیت های تمثیلی 49
7-2-5 شخصیت نمادین 49
7-2-6شخصیت همه جانبه 49
فصل سوّم :
تحلیل عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه
درآمد 52
3-1 وجوه شباهت داستان هابیت و ارباب حلقه ها 53
3-2تفاوت هابیت و ارباب حلقه ها 55
3 – 3دورف(Dwarves) 57
3-3-1گیملی(gimli ) 59
3-4 اورک(Orcs) 60
3-5گابلين(Gablin) 60
3 –6 الف(Elves) 60
6 –3-1 گیل- گالاد(gil _gallad) 61
6-3-2گالادریل (Galadriel) 62
6-3-3الروند(Elrond) 64
6-3-4لگولاس (Legolas) 66
6-3-5گلورفیندل GlorFindel 67
3-7ترول(Troul) 68
3-8هابیت ها (Hobbits) 69
3-8-1فورودو بگینز (forodo baggins) 77
3-8-2سام گامگی (sam gamgee) 80
3-8-3گالوم 82
3-8-4پیپین(pipin) 84
3-8-5مری برندی بایک (merry brandy back) 85
3-8-6ماگوت دهقان (Furmermaggot) 86
3-9ایستاری ( Istari) 87
3-9-1سارومان(saruman) 87
3-9-2گندالف(Gondalf) 89
3-10 سائورون Sauron 91
3-11یگانه حلقه قدرت 93
3 -12گلدبری (Goldberry) 100
3-13تام با مبادیل (tom bumbudil) 101
3-14 برومیر (Beromir) 103
3-15آراگورنAragorn 105
3-16 نارسیل (narsil) 108
3-17الندیل(Elendil) 110
3-18 ایسیلدور (Isildur) 112
3- 19 نزگول ( Nazgul) یا اشباح حلقه (Ring-Wraiths) 113
3-20 بارلی‌من باتربارbarliman Butterbur 115
یادداشتهای فصل سوم 116
فصل چهارم:
نتیجه گیری
حاصل سخن 118
یادداشتهای فصل نتیجه گیری 123
کتاب نامه 124

کتاب نامه

الف) به زبان فارسی

-ایزدپناه، مهرداد،( چاپ اول 1381)، ادیان قدیم اروپا، انتشارات محور:تهران

-پالمر، رابرت روزل، (1349)،تاریخ جهان نو، ترجمه ابوالقاسم طاهری، جلد اول، انتشارات امیر کبیر:تهران

-پیچ، ری، (1387)، اسطوره های اسکاندیناوی، ترجمه عباس مخبر، چاپ سوم، نشر مرکز:تهران

– تالکین، جی. آر. آر،  (1388)، ارباب حلقه ها:یاران حلقه،ترجمه رضا علی زاده،انتشارات روزنه:تهران

_____________،(1388)،ارباب حلقه ها:دو برج، ترجمه رضا علی زاده،انتشارات روزنه:تهران

_____________، (1388)،ارباب حلقه ها:بازگشت پادشاه، ترجمه رضا علی زاده،انتشارات روزنه:تهران

_____________،(1388)،سیلماریلیون، ترجمه رضا علی زاده،انتشارات روزنه:تهران

_____________، (1388)، فرزندان هورین، ترجمه رضا علی زاده، چاپ پنجم،انتشارات روزنه:تهران

_____________،(1388)،هابیت، ترجمه رضا علی زاده،انتشارات روزنه:تهران

_____________،(1388)،هابیت، ترجمه شاهده سعیدی،نشر چشمه:تهران

-داد، سیما،(1387)، واژه نامه مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی به شیوه تطبیقی و توضیحی،نشر مروارید: تهران

-رکام،آرتور،(1384)، قصه های پریان(افسانه های مردم انگلستان)، ترجمه اختر شریعت زاده،نشر کیمیا: تهران

-ریوز، جیمز، (1380) ، افسانه های مردم انگلستان) ترجمه محمدرضا پارسا یار، چاپ اول، انتشارات هرمس:تهران

-سلیمانی،محسن،(1369)،رمان چیست؟،نشر نی :تهران

-شی یرا، ادوارد، (1353)، الواح بابل، ترجمه علی اصغر حکمت،نشر علمی و فرهنگی : تهران

-کاو اندیش، ریچارد،(1387)، دایره المعارف اساطیر جهان و ادیان مشهور جهان، ترجمه دکتر رقیه بهزادی ، چاپ اول، نشر علمی، تهران

-کریستینسن،آرتور،(1354) ، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی

-کورن، مایکل،(1389)، جی.آر.آر. تالکین، خالق ارباب حلقه ها، ترجمه منصوره بی طرف

-کی، می ین، راجر، (1389)، درک و دریافت موسیقی، ترجمه حسین یاسینی، نشر چشمه: تهران

-مرزبان، پرویز،(1379)، خلاصه تاریخ هنر، انتشارات علمی و فرهنگی:تهران

-میرصادقی،جمال، (1390)، عناصر داستان، چاپ هفتم، انتشارات سخن:تهران

-وارنر، رکس،(1386)، دانشنامه اساطیر جهان، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، نشر اسطوره :تهران

– وین فونستاد،کارن،(1387)، اطلس سرزمین میانه، ترجمه رضا علی زاده، چاپ اول، نشر روزنه: تهران

ب)به زبان انگلیسی

1.Gardner,Laurence(2000), the Realm of the ring lords,London

2.J.R.R.Talkien,(1975),tree and leat,unwin books,London

7.Wilson colin, 1973,tree by Tolkien,covent Gardner press (limited Edition of 600 copies),London.

ج)مقاله:

-پی یرس ،جوزف،(1382)،((خورشید برفراز سایه های می راند))،کتاب ماه هنر، صفحات 168-170

-حبیبی ،مجتبی،(1383)، «افسون قدرت و افسانه حلقه‌ها»کتاب ماه کودک و نوجوان ،سال دوازدهم: 21 – 24

صاعلی،شهناز،(1382)،سیاه مشق اسطوره،کتاب ماه کودک ونوجوان ،دوره پنجم:100-108

-فرهادپور  ،مراد،(1376)،((تالکین وادبیات تخیلی مدرن))،فارابی ،دوره چهاردهم شماره اول:84 -96

چکیده

یاران حلقه، شاهکار پروفسور تالکین، قلمرویی زیباست که قوانین و ضوابط حاکم بر آن تحت اراده و قدرت الهی است. سرزمین میانه آن چنان با ظرافت و دقت بوسیله اصول اخلاقی پی ریزی شده است که معنای تمام اعمال آن را می توان با اصطلاحات و تعاریف علوم ریاضی تطبیق داد.  هدف تحقیق واکاوی ابعاد رمان یاران حلقه،  علی الخصوص آگاهی در جهت تقویت ذهن  قشر شائق و علاقه مند به مطالعۀ رمان و دادن آگاهیهای متنّوع به آنها، خواهد بود. با توجّه به انواع روشهای تحقیق در علوم انسانی برای پژوهش در موضوع پایان نامه، روش توصیفی تحلیل محتوا، مناسب این پژوهش است.

موضوع داستان نبرد خیر و شر است که سابقه دیرین در میان ابناء بشر و اقوام مختلف دارد. داستانی برخاسته از کتاب مقدس و رمانس ها و افسانه های قرون وسطایی؛ آن روی دیگر سکه ، دنیای پریان ، اژدهایان، جادوگران، جنگل های سحر شده و از همه مهمتر اساطیر ژرمنی و اسکاندیناوی است، که اصول زیباشناختی آن پیوستگی تنگاتنگی با هنر و فرهنگ کلاسیک مغرب زمین دارد. از نظرگاه تاریخی و باورهای باستانی حلقه مفهوم حاکمیت و پادشاهی را داراست ، درست همانند حلقه قدرت در ارباب حلقه ها؛حلقه و نیروی افسانه ای آن نماد قدرت و قدرت طلبی معرفی می شود و حوادث بعدی داستان را رقم می زند تا مخاطبان، دنیای خیالی تالکین را پیش چشمان خود آورند و این جهان تازه را به عنوان امری واقعی بپذیرند و باور کنند.

کلید واژه ها:تالکین،رمان،ارباب حلقه ،قدرت ،خیر ،شر

سرآغاز سخن

1تریلوژی[1] (Trilogy)  ارباب حلقه‌ها یکی از محبوب‌ترین و جذاب‌ترین آثار ادبی جهان است. اثری که مورد استقبال و اقتباسات فراوانی واقع شد و شهرت فراوانی نصیب خالقش جان رونالد روئل تالکین نمود. نمونه‌های زیادی از این اقتباسات را می‌توان در حوزه‌های مختلف هنری از قبیل سینما، موسیقی، تئاتر، نمایش و … یافت.از جمله: فیلم معروف ارباب حلقه‌ها به کارگردانی پیتر جکسون (peter Jackson) ، سمفونی ارباب حلقه‌ها به آهنگ‌سازی هاوارد لزلی شور(Howard leslie shore) ، تئاتر ارباب حلقه‌ها و… . بنابراین تأثیر هنر کلاسیک و گوناگونی مظاهر و جلوه‌های آن به طور کاملاً محسوسی در شخصیت‌ها، صحنه پردازی‌ها، اشعار، ترانه‌های این اثر، بازتاب یافته است .

هنر و فرهنگی که امروزه محققان ریشه‌های آن را در یونان باستان می‌جویند و آغاز آن را به دو جزیره، مینوس(minos) و دیگری تمدن میسن(mycene) نسبت می‌دهند(مرزبان، 1373: 57). علاقه و آشنایی وافر نگارنده به فرهنگ و هنر کلاسیک غربی، ظهور شخصیت‌های افسانه‌ای و اسطوره‌ای، وجود عوامل متافیزیک، حس کنجکاوی را قم این سطور را پیرامون این اثر برانگیخت. در میان آثار تالکین رمان ارباب حلقه‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به گونه‌ای که شخصیت‌های دیگر داستان‌های تالکین مثل هابیت، ماجراهای تام

بامبادیل، سیلماریلیون، در این رمان به منصه ظهور می رسند، و رگ و ریشه ی خود را پیدا می‌کنند. لذا پرسش اصلی تحقیق درباره عنصر شخصیت در رمان یاران حلقه ها اولین قسمت از تریلوژی ارباب حلقه‌ها است . در این رساله سعی شده است اطلاعات جامع و مستندی نسبت به پیشینه و ویژگی‌های شخصیت‌های رمان مزبور داده و عموما  درباره موضوعات ذیل بحث می‌شود:

I: شخصیت‌های اصلی رمان یاران حلقه‌ کدامند ؟ و هر یک نماد چه قدرت و پیام هستند؟

II: اهداف نویسنده از نگارش رمان مزبور چیست؟

III: آیا رمان یاران حلقه‌ می‌تواند صحنه نمایش تقابل دو نیروی خیر و شر باشد؟

IV: آیا حلقه قدرت از خود اراده و برتری نشان می‌دهد؟

V: نویسندة رمان یاران حلقه کیست؟ و چگونه می‌اندیشد؟

پیشینه تحقیق

بعد از اکران فیلم معروف و هالیوودی ارباب حلقه‌ها در کشورمان آثار تالکین بیشتر و بیشتر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. بنابراین بسیاری از صاحب‌نظران اقتباس سینمایی را مدنظر قرار داده‌اند و بدین گونه آثار تالکین در مرتبه بعدی قرار گرفتند. نمونه‌ای زیادی را می‌توان از این دست نامبرد که نگرش کاملاً سینمایی به رمان ارباب حلقه‌ها دارند ،برای مثال مقاله ای کوتاه با عنوان 2«افسون قدرت و افسانه حلقه‌ها»2 در ماهنامه نقد سینما به چاپ رسیده است، که به بررسی ماجرای فیلم ارباب حلقه‌ها و بازیگران شخصیت‌های آن می‌پردازد و همچنین از صحنه پردازی‌ها و کارگردانی فیلم اطلاعات نسبتاً دقیقی به دست می‌دهد.

مقاله‌ای دیگر با عنوان 3« فرمانروای حلقه‌ها در سیمای اساطیر» 3به قلم آقای مازیار میری هادی‌زاده به طبع رسیده است که به صنعت ساختن حلقه‌های جادویی و انگیزه ساختن حلقه قدرت اشاره می‌کند و به نقد اسطوره‌ای بعضی از شخصیت‌ها می‌پردازد و با آوردن شواهدی از کتاب مقدس و تطبیق آن با بعضی از موضوعات و مسائل مطرح شده تعبیر جدیدی عرضه می‌کند. برای مثال او نظام پست و دروغین سائورن(Sauron) را محکوم به زوال و نابودی می‌داند و ارزش‌های نیکی و خصایل پسندیده هابیت ها( Hobbits) را بر می‌شمرد و سرانجام اهریمن به دست کوچک‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین مردمان نابود می‌شود.

آقای جوزف پی یرس(Joseph pears)  از منتقدان آثار تالکین در مصاحبه‌ای با مجله زنیت(Zenit) مورخه 15 نوامبر 2001 در نیویورک جادو و رئالیسم(Magic) داستانی را در آثار تالکین مورد بحث قرار می‌دهد و به ارائه باورها و ذهنیت‌های نویسنده می‌پردازد. او تالکین را مردی معتقد به مسیحیت و ارزش‌های دینی معرفی و تأثیر رمان ارباب حلقه‌ها را در جامعه مدرن امروزی مثبت  و سازنده قلمداد می‌کند.

کتابی با عنوان4 « تالکین خالق ارباب حلقه ها» 4نوشته مایکل کورن  (ichal mو coren ) ترجمه منصوره بیطرف ، کتابی مهم و وارزشمند در خصوص زندگی نامه، عادات ، رفتارها و مسافرت های تالکین به حساب می آید.

البته آقای مایکل کورن زندگی افراد دیگری از جمله جی. کی. چسترتون (G.K. Chesterto)، اچ. جی. ولز.(H.G.Wells) و سرآرتور کانن دویل (Sir Arthor Conan Doyle) نویسنده ماجراهای شرلوک هلمز را نیز به رشته تحریر در آورده است. او گزارشگر رادیو و تلویزیون در تورنتو است. این کتاب ملاقات ها و حوادث مهم زندگی شخصی و حرفه ای، یعنی از دوران کودکی تالکین تا به شهرت رسیدن و سرانجام مرگش را در شش بخش شامل می شود.5  «اطلس سرزمین میانه»5 اثر کارن وین فونستاد، نیز منبعی مهم  و مستند در خصوص جغرافیا، نقشه ها و نقاشی های تالکین، است که نتیجه سال ها تلاش فونستاد و دقیق شدن در متن نوشته های استاد تالکین است. فونستاد، استاد کارتوگرافی پس از مطالعه ارباب حلقه ها و هابیت، بشدت تحت تاثیر این آثار قرار گرفت و حاصل کار صدها نقشه، دیاگرام،راهنمای سفر، وضعیت آب و هوا، پوشش گیاهی و زبان ها و اطلاعات جمعیت شناختی در طول تاریخ سرزمین میانه یعنی از دوران اول تا پایان دوران سوم، می باشد. علاقه مندان دنیای تالکین چیزهای فراوانی برای آموختن از اطلس سرزمین میانه خواهند داشت.

اما در خارج از کشور به فهرست گسترده‌ای از مقالات و کتب پیرامون جهان خیالی تالکین، زندگی‌نامه، اندیشه‌ها و … برمی‌خوریم که بسیاری از آنان تاکنون به فارسی ترجمه نشده‌اند.

به‌طورکلی می‌توان گفت که بیشتر پژوهشگران به نقد فیلم و شخصیت‌های آن پرداخته‌اند  نه به رمان و آثار تالکین.

در حالی که نویسنده رمان با بهره‌گیری از شیوه توصیف و اطناب سعی در بسط و گسترش ماجراها و قهرمان‌های خیر و شر دارد و برخلاف آنچه ممکن است تصور شود،به ارائه باورها و ذهنیت‌ها و زمینه‌های رفتاری و روانی فردی و قومی حاکم بر فضای فرهنگی و عاطفی زیستگاه نگارنده رمان می‌پردازد و پیوستگی تنگاتنگی با اسطوره‌شناسی، جغرافیا، قومیت‌ها  و افسانه های غربی دارد. تالکین در حوزه تخیل و برانگیختن عواطف و احساسات خواننده و پردازش متن بسیار ماهر و پرتجربه ظاهر شده است .

با توجه به انواع روش‌های تحقیق در علوم انسانی روش توصیفی تحلیلی محتوا مناسب این پژوهش است. با تحقیق توصیفی نگارنده به دنبال چگونگی و چیستی موضوع این رمان و عناصر و شخصیت‌های آن است. بنابراین باید ویژگی‌ها، عناصر و ماجراهای جهت دهنده و سرنوشت‌ساز و شخصیت‌های برجسته رمان مزبور را کاوش و مطالعه نمود و ارتباط بین متغیرهای داستان را بررسی کرد. با روش استقرای تام امکان دستیابی و شناخت قضایای کلی داستان و فرایندها و مقاطع تعیین کننده آن، میسر است. با توجه به گستردگی و طولانی بودن ماجراها و ظهور شخصیت‌های ریز و درشت، تأثیر نیروهای نامرئی در شکست و پیروزی قهرمانان مدنظر است و توصیف کمی و کیفی و عینی محتوای مفاهیم به صورت منظم و مبسوط صورت می‌گیرد. تجزیه و تحلیل و توصیف شخصیت‌ها، از اهداف اصلی روش تحلیل محتوا است. در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز خود را با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و سند کاوی و به صورت استقرای تام استخراج می‌کند. در سند کاوی با بهره‌گیری از ابزار برگه های یادداشت اطلاعات را جمع‌آوری و با بهره‌گیری از فنون تحلیل محتوا، مطالب این پایان نامه پس از مقوله بندی، ارائه تعاریف، تطبیق مطالب، به شکل توصیفی و نیز بیان روابط علی و معلولی، تجزیه و تحلیل خواهد شد و در موارد لازم با استفاده از نمودارها و جداول به کمی‌سازی مطالب اقدام خواهد شد. از آنجا که اطلاعات فراهم آمده از رمان یاران حلقه به موضوعات، مسائل، علل، خاستگاه‌های تاریخی و جغرافیایی به عناصر اسطوره‌ای کهن الگویی، پیش زمینه‌های فرهنگی، بستگی دارد، باری تعدد ، تراکم و تنوع اطلاعات نگارنده را مصمم به تقسیم بندی اطلاعات می‌نماید و از رهگذر تقسیم بندی آگاهانه، با توجه به محوریت یاران حلقه می توان برداشت هایی در حوزه رمان شناسی، جامعه شناسی، اسطوره و قهرمان شناسی، از رمان مزبور  داشت و این روشی است مبتنی بر اصول روش تحقیق. چرا که، پژوهشگران پس از انتشار هر رمان موفق به چنین کاری اقدام می نمایند.

ابزار گردآوری اطلاعات جهت آماده نمودن و پدید آوردن، زمینه‌ها و طلیعه های تحقیق و پژوهشی اصیل و عالمانه در ارتباط با داستان متعدد و امیدبخش است. امروز شبکه‌های کامپیوتری و اینترنتی و ماهواره‌ای آگاهی‌های کلی در اختیار پژوهشگر قرار می‌دهد. از سویی دیگر آثار تالکین در کشور به طور محدود و جزئی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و بیشتر پژوهشگران فیلم ارباب حلقه‌ها را مورد عنایت قرار داده‌اند. عدم دسترسی و کمبود منابع و مآخذ لاتین، وجود اغلاط فراوان چاپی در ترجمه این منابع، در بعضی موارد راه را بر پژوهشگر دشوار و سخت می‌نماید.

این پژوهش شامل یک مقدمه وچهار فصل  می‌باشد. در فصل اول ابتدا به زندگی نامه وآثار تالکین پرداخته شده است ودر ادامه  اندیشه های  او   مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.درآغاز  فصل دوم  ابتدا به تعریف رمان و تاریخچه آن درغرب و انگلستان   پرداخته شده و سپس عناصر داستان ومخصوصا عنصر شخصیت بررسی می شود. فصل سوم  که موضوع اصلی تحقیق به شمار می آیدابتدا به توصیف موجودات افسانه ای غربی وبعد  به تحلیل  شخصیتها در  رمان یاران  حلقه  می پردازیم. و فصل چهارم  به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص داده شده است.

امید است این  مختصر  منظور نظر دوستداران و علاقمندان ادبیات داستانی ،علی الخصوص آثار تالکین واقع شود.

محمد امین زاده گوهری

بردسیر –بهار 91

 

فصل اوّل:

معرّفی پروفسور تالکین ، آثار و اندیشه ها ی او

1- 1  زندگی نامه تالکین

جان رونالد روئل تالکین( John Ronald reuel talkien)  در شهر لومفونتین واقع در آفریقای جنوبی از پدر و مادری انگلیسی زاده شد. چهار ساله بود که  همراه با مادرش به انگلستان بازگشت اما پدرش که قرار بود چند ماه بعد به آنان بپیوندد در اثر تب روماتیسمی در گذشت. مرگ او باعث بدبختی خانواده تالکین شد و سخت در تنگنای مالی قرار گرفتند. مادرش تغییر مذهب داد و کاتولیک مؤمنی ‌شد و همین مسئله باعث دوستی خانواده با کشیشی به اسم «مورگان» شد که بعدها در زندگی تالکین تأثیر گذاشت. تالکین در 12سالگی مادرش را نیز بر اثر بیماری دیابت از دست داد. کشیش مورگان سرپرستی او را برعهده گرفت و او را اول به یکی از خویشانش و بعد هم به یتیم خانه سپرد. جان تا 16 سالگی در این یتیم خانه ماند و با به دست آوردن بورسیه دانشگاه آکسفورد در رشته زبان‌های باستانی به تحصیل پرداخت و با افسانه‌ها و اسطوره‌های گوتیک، نروژی و ایسلندی آشنا شد و تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفت.

او در 22 مارس1916 با دختری به نام «ادی برت»  ازدواج کرد. و سپس می بایست برای حضور در جنگ جهانی اول شرکت کند. ابتدا قرار بود جنگ تا کریسمس 1914 پایان یابد ولی عملاً چنین نشد. جایی که برای اولین بار مسلسل و گاز سمی مورد استفاده قرار گرفت. میدان نبرد به باتلاقی از گل و خون و اشک و گنداب تبدیل شده بود. تالکین به عنوان ستوان دوم در دسته تفنگداران لنکشایر(Lancashire) خدمت می کرد. این جنگ را جنگ بزرگ می نامیدند. اما به عقیده تالکین هیچ چیز بزرگی در این جنگ نبود. خوشبختانه تالکین از آسیب ها مصون ماند و با وجود اینکه واحد او به سوم(somme) یکی از خونبارترین و وحشتناک ترین عملیات

جنگ اعزام شده بودند آسیبی ندید. در پایان سال 1915 تالکین به تب سنگر مبتلا شد. بیماری عفونی شدیدی که در محیط آلوده سنگرهای محل تجمع سربازان از طریق شپش انتقال می یافت. او قادر به ادامه جنگ نبود و به خانه بازگشت.او احساس گناه می کرد و عده ای از دوستان صمیمی و هم رزمش را از دست داده بود. در حالی که در بیمارستان ارتش بستری بود و دوران نقاهت پس از تب را سپری می کرد به سرودن شعر و نوشتن داستان می پرداخت. در شانزده نوامبر 1917 اولین فرزند وی به نام فرانسیس روئل(francis Reuel) به دنیا آمد. در پایان جنگ، سال 1918، تالکین  از ارتش مرخص شد و به زندگی مجدد خود با همسرش بازگشت آن ها به اکسفورد بازگشتند. و تمام روز را با کلمات می گذراندند، آن ها را تعریف می کرد و به ریشه یابی آنها می پرداخت،شکل و فرم آنها را تغییر می داد و آرایش می کرد. این پروژه در سال های 1880 آغاز شده بود و تالکین به جدیت به انجام آن می پرداخت. تاکین در سال 1920 برای دانشگاه لیدز(Leeds) تقاضای کار فرستاد و در مصاحبه ورودی آن که خیلی خوب از عهده آن برآمده بود، پذیرفته شد. در دانشگاه لیدز، زیر نظر جورج گوردون(Gorge Gordon) مشغول به کار شد.

تالکین در سال 1922 با پروفسور جوانی به نام ای.وی.گوردون(E.v.Gordon) آشنا شد و خیلی از او خوشش آمد. و توانستند کلوپ و ایکینگ ها(Viking club) را تشکیل دهند. تالکین بیشتر عمرش را از سلامت کامل برخوردار بود ولی در اوایل سال 1932 دچار ذات الریه شد. بعد از بهبودی مدتی را با برادرش در شهر ورسسترشایر(Worexestershire) گذراند.

وی از این دوران به عنوان سال های خوب زندگی اش یاد می کند و در سال 1924 فرزند دیگرش کریستوفر رئول(Christopher Revel) به دنیا آمد و باعث خوشحال مجدد تالکین شد. او توجهش را در ملأ عام به فرزندشان ابراز می کرد و ابایی نداشت، آن ها را می بوسید و شب ها زمانی که بیمار بودند بیدار می ماند و برایشان قصه تعریف می کرد. در بازگشت به آکسفورد خانواده تالکین در نورثمور(northmor) اقامت گزیدند. تدریس در دانشگاه آکسفورد برای او لذت بخش بود. دانشجویانش او را فردی دوست داشتنی، مودب، لاغر ولی فعال می شناختند. او به دوچرخه سواری، باغبانی علاقه داشت، و به خاک سرزمینش عشق می ورزید و از اینکه می دید مناطق روستایی و اطراف شهر در حال  از بین رفتن هستند بشدت اظهار تاسف می نمود. سی.اس.لوییس(C.s.lewis) در یازدهم ماه مه 1926در دپارتمان انگلیس با تالکین دیدار نمود لوییس بعداً در کتاب خاطراتش این گونه نوشت.«تالکین آدم ملایم، صریح، خوش بیان و دوست داشتنی است»(کورن،1389: 25 – 26). این آغاز یکی از بزرگترین و پربارترین دوستی های ادیبانه بود. جای تعجب نیست اگر گفته شود. خود تالکین هم نمی داند دقیقاً چه زمانی شروع به نوشتن هابیت (Hobbit) نمود.

او می گوید:« روی یک کاغذ سفید با خطوط خرچنگ قورباغه نوشتم، درون سوراخی در زمین هابیتی زندگی می کند. نمی دانستم چرا؟ مدت طولانی هیچ کاری نکردم و در ابتدای دهه 1930 نوشتن  هابیت شروع  شد.» (همان : 31 – 32). در اواخر دهه 1930  نوشتن شاهکارش ارباب حلقه ها را آغاز نمود. این داستان که به نوعی ادامه هابیت هست برای بزرگسالان نوشته شد. در سال 1945 تالکین به عنوان استاد زبان و ادبیات انگلیسی، به ویژه زبان و ادبیات قرون وسطی تا سال 1500،کالج مورتون معرفی شد،کالج مورتون از کالج های دیگر آکسفورد مجهزتر بود.

تالکین در سال 1959، زمانیکه شصت و هفت سال داشت از تدریس تمام وقت در آکسفورد بازنشسته شد. او تقریباً چهل سال تدریس کرده بود و حالا وقت بازنشستگی اش فرا رسیده بود. در سال 1963 دکترای افتخاری کالج اکستر را دریافت کرد و به عنوان استاد ممتاز مرتون معرفی شد. همسر تالکین از بیماری سوء هاضمه رنج می برد و در سال 1971 مورخه بیست و نهم نوامبر درگذشت. تالکین دچار غم و اندوه فراوانی شد و تا چند روز قادر نبود کار کند و چیزی بگوید. او احساس غربت می کرد و در سال 1972 به آکسفورد مراجعه نمود. در همین سال بود که نشان برجسته امپراطوری بریتانیا را در کاخ باکینگهام از ملکه دریافت نمود و به سمت دکترای افتخاری ادبیات دانشگاه آکسفورد نائل شد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه مقايسه تحليلي رمان –پيامبر-ص- اثر زين العابدين رهنما و –محمد-ص- اثر ابراهيم حسن بيگي از لحاظ صناعت داستان نويسي
 • پايان نامه نقد و بررسي رمان شوهر آهو خانم
 • پايان نامه بررسي عناصر داستاني در رمان «شوهر آهوخانم»
 • پايان نامه بررسي رمان بوف کور بر اساس نظريه ي ساختارگرايي تکويني لوسين گلدمن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122