پايان نامه تحليل قياسي مفهوم سفر در سيرالعباد إلي المعاد سنايي و هشت کتاب سهراب سپهري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل قياسي مفهوم سفر در سيرالعباد إلي المعاد سنايي و هشت کتاب سهراب سپهري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 127 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه تحليل قياسي مفهوم سفر در سيرالعباد إلي المعاد سنايي و هشت کتاب سهراب سپهري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول: کلیات
1-1) تعریف مساله     2
1-2) سفر در سیرالعباد الی‌المعاد سنایی  2
1-3) سفر در هشت کتاب سپهری 4
1-4) پیشینه‌ی پژوهش  5
1-5) اهداف پژوهش  7
1-6) حدود پژوهش  7
1-7) پرسش‌های پژوهش  7
1-8) شیوه‌های پژوهش  8
1-9) زمان‌بندی اجرای پروژه  8
فصل دوم: چارچوب مفهومی تحقیق
2) چارچوب مفهومی تحقیق  10
2-1) سفر در لغت  10
2-2) سفر در قرآن و احادیث و روایات 11
2-3) سفر و مسافر در اصطلاح عرفانی  14
2-4) انواع سفر در عرفان 15
2-4-1) سفر آفاقی(ظاهری)  16
2-4-1-1) انگیزه‌های سفر آفاقی  16
2-4-1-2) آداب سفر از دیدگاه روایات و احادیث و عرفا  18
2-4-2) سفر انفسی (باطنی)  20
2-5) ضرورت دلیل و راهنما در سفرهای آفاقی و انفسی  22
2-6) سفر در مکتب‌های ادبی معاصر  24
2-6-1) سفر به اسطوره  25
2-6-2) سفر به شرق 26
2-6-3) سفر به کودکی  27
فصل سوم: زندگی‌نامه سهراب سپهری و سنایی
3-1) زندگی سنایی ‌ 29
3-2) زندگی سهراب سپهری  32
فصل چهارم: سفر در شعر سهراب سپهری و سنایی
4-1) بررسی مفهوم سفر در سیرالعباد  39
4-1-1) انگیزه سفر  39
4-1-1-1) احساس غربت روح در این جهان و اصل آسمانی آن  40
4-1-1-2) نیاز فطری انسان  به تعالی و تکامل  41
4-1-2) مراحل و موانع سفر   42
4-1-2-1) مراحل صعودی سفر  42
4-1-2-2) ضرورت پیر یا راهنما  45
4-1-2-3) موانع صعودی سفر  47
4-1-2-3-1)گذار از موانع عالم صغیر  48
4-1-2-3-1-1) جوهر خاک و صفات آن  48
4-1-2-3-1-2) جوهر آب و صفات آن  51
4-1-2-3-1-3) جوهر باد و صفات آن  52
4-1-2-3-1-4) جوهر آتش و صفات آن  54
4-1-2-3-2) گذار از موانع عالم کبیر  55
4-1-3) نتیجه‌ی سفر و مدینه فاضله‌ی سنایی  59
4-1-4) پایان سفر و بازگشت از عروج  61
4-2) بررسی مفهوم سفر در هشت کتاب  62
4-2-1) مرگ رنگ  63
4-2-2) زندگی خواب‌ها  64
4-2-3) آوار آفتاب  68
4-2-4) شرق اندوه  72
4-2-5) صدای پای آب 75
4-2-6) مسافر  84
4-2-6-1) تنهایی و عشق  84
4-2-6-2) انتظار برای پایان سفر  87
4-2-6-3) سفر به تمدن‌های کهن بشری  89
4-2-6-4) مرور سفرهای آفاقی  91
4-2-6-5) سفر به اسطوره طبیعت و کودکی  92
4-2-7) حجم سبز  94
4-2-8) ما هیچ، ما نگاه  100
4-3) مقایسه مفهوم سفر در سیرالعباد و هشت کتاب  102
4-3-1) تفاوت‌های مفهوم سفر در سیر‌العباد‌ و هشت‌کتاب  103
4-3-2) شباهت‌های مفهوم سفر در سیر‌العباد‌ و هشت‌کتاب  106
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
5-1) نتیجه‌گیری  112
5-2) منابع و مآخذ  115

منابع و مآخذ

اصفهانی، راغب، (1385)، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه مصطفی رحیمی نیا، تهران، نشر سبحان

امیرقاسم‌خانی، پریسا، (1378)، زندگی سهراب سپهری، تهران، انتتشارات شرکت توسعه کتابخانه‌های ایران

انصاری، خواجه عبدالله، (1380)، طبقات‌الصوفیه، به تصحیح و حواشی عبدالحی حبیبی قندهاری، به اهتمام و کوشش حسین آهی، چاپ دوم، تهران، فروغی

بهفر، مهدی، (1380)، از مجموعه معرفی و شناخت سهراب سپهری، به کوشش شهناز مرادی کوچی، چاپ اول، تهران، انتشارات قطره

پورنامداریان، تقی، (1383)، رمز و داستان‌های رمزی در ادب فارسی، چاپ پنجم، تهران، انتشارات علمی-فرهنگی

تهانوی، محمد اعلی بن علی، (1862)، کشاف اصطلاحات‌الفنون، به تصحیح محمد وجیه، عبدالحق و غلام قادر، به اهتمام الویس اسپرنگر و ولیم نامولیس، ج اول، کلکته، انتشارات کتابفروشی خیام

ثروتیان، بهروز، (1386)، صدای پای آب: نقد و بررسی اشعار سپهری، تهران، انتشارات نگاه

جعفری، جزی مسعود، (1378)، سیر رمانتیسم در اروپا، چاپ اول، تهران، نشر مرکز

حاج سید جوادی، احمد، فانی، کامران، خرمشاهی، بهاء‌الدین، (1388)، دائره‌المعارف تشیع، تهران، نشر شهید سعید محبی

حسامی، هوشنگ، (1373)، کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ از یاد‌نامه باغ تنهایی به کوشش حمید سیاهپوش، چاپ دوم، تهران، نشر سهیل

حقوقی، محمد، (1384)، شعر زمان ما (3) سهراب سپهری، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات نگاه

خادم‌الفقرا، علیرضا، (1387)، سفر به عوالم روحانی در متون عرفانی، آموزش زبان و ادبیات فارسی، ش 69

رازی، ابوالفتوح، (1325)، تفسیر ابوالفتوح رازی، به تصحیح و حواشی مهدی الهی قمشه‌ای، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی

رامشینی، مهدی، (1385)، مقایسه‌ی تطبیقی سهراب سپهری و جبران خلیل جبران، تهران، انتشارات فرهنگسرای میردشتی

رحیمی، راد ابوالفضل، بی‌تا، عرفان در شعر سهراب سپهری، نشریه رسالت

رنجبر، مریم‌السادات، (1378)، سیرالعباد الی‌المعاد، چاپ اول، تهران، انتشارات مانی

سپهری، پریدخت، (1379)، سهراب مرغ مهاجر، تهران، انتشارات طهوری

————-، (1386)، هنوز در سفرم، تهران، انتشارات فرزان روز

سپهری، سهراب، (1389)، هشت کتاب، چاپ اول، انتشارات نیلوفرانه

————، (1382)، اتاق آبی، چاپ دوم، تهران، انتشارات طهوری

سلمانی، مهدی، (1388)، سفر روحانی سنایی و ابوالعلا، سال اول، ش 4، پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی

 چکیده

سفر از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات است. این مفهوم در طول دوره‌های مختلف ادب فارسی و حتی جهان جلوه‌های متفاوتی به خود گرفته است. سفر درونی و بیرونی، سفر تخیلی و … . یکی از شاخه‌های مهم فرهنگ و ادبیات فارسی، عرفان است؛ این پدیده برای خود اصطلاحات خاصی را به ارمغان آورد. یکی از اصطلاحات عرفانی، مفهوم سفر است. سفر در این معنا علاوه بر شکل ظاهری آن که طی مسافت است و آن نیز با قصد خاصی در عرفان انجام می‌شود، یک معنای خاص و اصطلاحی نیز دارد که در مجموع به معنای بریدن از خود و دنیای فرودین به سوی عالم بالا و در نهایت فنای فی‌الحق است.

در این پایان‌نامه تلاش شده تا مفهوم سفر در یکی از آثار برجسته کلاسیک با نام سیرالعباد الی‌المعاد که سفر در آن در معنای خاص و اصطلاحی عرفانی مطرح است و همچنین در یکی از آثار برجسته معاصر با نام هشت کتاب که سفر در آن به شکل ویژه و با زبان خاص عرفانی خود، ظهور و بروز پیدا کرده بررسی گردد: اینکه سنایی در سفری نمادین در سیرالعباد خود که پایه‌های آن بر تصوف و عرفان کهن است، به بیان راه‌های گشایش بندهایی که بر پای انسان دور شده از اصل خویش وجود دارد، می‌پردازد و سپهری نیر در سفرهایی واقعی و ذهنی، در واقع مسیر سفر روحانی و عرفانی‌ای را طی می‌کند که طول آن با طول دوره‌ی زندگانی وی هماهنگ است و در هشت کتاب به نمایش در می‌آید. بعد از این تحلیل، به مقایسه سفر در دو اثر یاد شده پرداخته می‌شود و برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های آن نیز بیان می‌گردد.

واژگان کلیدی:  سفر، سیرالعباد الی‌المعاد، هشت کتاب، سنایی، سپهری

فصل اول:کلیات

1-1) تعریف مسأله

سفر یکی از مهم‌ترین ابزار شناخت فرهنگ و ادبیات ملل مختلف است. سفرهای تخیلی و واقعی، سفر به عالم درون و بیرون… که همه از بن‌ مایه‌های اصلی ادبیات به حساب می‌آیند. سفر یکی از ابعاد ناب تجربه‌ی بشری است، گویی که خاک انسان با سفر سرشته شده است. اولین مسافر حضرت آدم است و اولین سفر، هبوط حضرت آدم به عالم خاکی است.

سفر به عنوان یکی از پدیده‌های پر بسامد در ادبیات فارسی وقتی وارد حوزه‌ی ادبیات عرفانی می‌شود از معنا و مفهومی خاص برخوردار می‌گردد.

سنایی به عنوان یکی از شعرای بزرگ و عارف کلاسیک در اثری که آن را سیرالعباد الی‌المعاد نامید، این مفهوم را در معنای خاص و عرفانی آن به کار گرفت. سهراب سپهری نیز به عنوان یکی از شاعران مطرح معاصر که دارای عرفان خاص خود است، این مفهوم را به شکل گسترده و محسوسی در شعرش به کار گرفت. هم‌چنین با نگاهی گذرا به زندگی شخصی سپهری مشخص می گردد که وی بخش عمده ای از زندگی‌اش را در سیر و سفر گذراند. این سیر و سفرها که به انگیزه‌ی نقاشی و کسب علم صورت می‌گرفت در شکل‌گیری سفر روحی و انفسی او تاثیر بسزایی داشت. به عبارت دیگر سپهری توانست پیوند معناداری میان سفر آفاقی و انفسی برقرار کند.

این سفر‌ها در دو اثر  مد‌نظر در اساس و بنیاد با هم مشترک‌اند و هدف آن‌ها، برداشتن قید‌هایی است که انسان را از مبدا و اصلش دور می‌کند، هم‌چنین دو اثر یاد شده دارای تفاوت‌هایی نیز در روش و جزئیات مانند بی‌توجهی سنایی به ماسوی الله و توجه سپهری به طبیعت و عالم بیرون، اعتقاد به همراهی عقل در سفر روحانی توسط سنایی و اعتقاد به عشق توسط سپهری می‌باشد که در این پایان‌نامه در تحلیلی قیاسی به بررسی و بیان آن در فصل‌های مرتبط پرداخته شد.

1-2) سفر در سیرالعباد إلی المعاد سنایی

صوفیان سیر و سلوک روحانی انسان را در آثار خود در قالب قصه و تمثیل و با رمز و کنایه بیان کرده‌اند از جمله حکایات عرفانی ابن سینا و رسائل سهروردی .

سیرالعباد همان‌طور که از نامش بر می‌آید سفری است به مبدأ و معاد. سنایی در قالب سالکی مشتاق خاستگاه و منزلت سرآغاز خویش، پس از آگاهی از موقعیت و وضعیت انسان در هستی به راهنمایی پیر، سفری را آغاز می‌کند که سراسر سمبلیک و رمزی است. سفر سنایی معراج گونه است که در چهار مرحله شکل می‌گیرد. در مرحله‌ی اول، از مراتب شکل‌گیری انسان از روح نباتی، حیوانی و سپس پیوستن روح انسانی یا نفس ناطقه سخن می‌گوید که این مرحله پیمودن نیمه اول دایره‌ی حیات یا قوس نزولی است:

دانکه در ساحت سرای کَهُن
سوی پستی رسیدم از بالا
چون تهی شد ز من مشیمه کن
حلقه در گوش  ز « اهبطوا منها»
(سنایی، 28-29)

مرحله‌ی دوم سفر که در سیرالعباد از کمک و یاری پیر آغاز می‌شود در‌واقع همان پیمودن سیر صعودی سفراست که با رنج‌ها و مراحل دشواری همراه است؛ این بخش اصلی‌ترین و مهم‌ترین مرحله‌ی سفر در سیرالعباد می‌باشد که در آن سنایی پس از راهبری پیر، از طبایع و صفات پست انسانی می‌گذرد و با عبور از چهار عنصر خاک، آب، باد و آتش و طبایع مربوط به هریک به سیر در افلاک می‌رسد و هر فلک را نیز با صفاتی که مشخصه آن است پشت سر می‌گذارد… با رسیدن سنایی یا سالک به عقل کل پیر و سالک با هم متحد و یکی می‌شوند و از وجود سالک چیزی باقی نمی‌ماند:

آن مکان بر دلم چو دشمن شد
چون از آن اصل و مایه فرد شدم
در زمان من نماندم او من شد
طفل بودم هنوز مرد شدم
(سنایی، 2-461)

سنایی در مرحله‌ی سوم سفر به مدینه فاضله خویش که همان رسیدن در جمع اهل فنا و توحید می‌باشد، دست می‌یابد اما در مرحله‌ی آخر به ناچار به دلیل قید صورت و ماده، وارد مرحله‌ی چهارم سفر یعنی بازگشت از عروج می‌شود.

1-3) سفر در هشت کتاب سهراب سپهری

با نگاهی گذرا به هشت کتاب سپهری، با شاعری رو به رو می‌شویم که از اولین دفتر شعر خود تا آخرین آن، پیوسته در سفر یا در آرزوی سفر است. و دلیل این مدعا را تنها در کلمه‌ها و فعل‌هایی که همه نشان از حرکت دارند، می‌توان یافت:

کلمه ها: راه- جاده- جای پا- نفس- سفر- کفش- چمدان- جامه- لباس- مسافر- عبور- رخت- عزیمت و…

فعل‌ها: راه افتادم- می‌گشت- می‌برد- خواهم آمد- خواهم آورد- باید رفت- گذشت- پیمود- می‌رفت- دور باید شد- همچنان خواهم راند- تا سواد قریه راهی بود- می‌گذشتم- کفش‌هایم کو- کوچاند- به سمتی برود- چند ساعت راه است- چه اندازه راه است و رفت تا لب هیچ و… (حقوقی، 1384، 42)

این سفرها که گاه عینی و آفاقی‌اند، بازتاب سفرهای متعددی است که او به شرق و غرب عالم داشته است، سفرهایی که از سال 1336 آغاز و تا یک سال قبل از مرگش یعنی سال 1358 ادامه یافت.

سفر مرا به زمین‌های استوایی برد/ و زیر سایه‌ی آن «بانیان» سبز تنومند

و نیمه راه سفر، روی ساحل جمنا/ نشسته بودم/ و عکس تاج محل را در آب نگاه می‌کردم.    (مسافر، 308)

این سفرها که به بهانه‌ی نقاشی و در واقع برای یافتن حقیقت و یک جهان‌بینی خاص صورت گرفت کم کم تبدیل به سفری ذهنی و انفسی در شاعر گردید.

سپهری بر خلاف شاعران دوره‌ی خود که سعادت آدمی را در تغییر نظام سیاسی و اقتصادی موجود می‌دانستند، معتقد بود که نجات آدمی نه از بیرون بلکه از درون اوست.(لنگرودی، 1381، 643) و او آن‌چه را که در سیر آفاق دیده و تجربه کرده بود، اینک در سیر انفسی در قالب جهان‌بینی و نگرش خود نسبت به مسائل گردیده و تجربه کرده، بیان می‌کند:

هنوز در سفرم/ خیال می‌کنم/ در آب‌های جهان قایقی است/ و من – مسافر قایق- هزارها سال است/ سرود زنده‌ی دریانوردهای کهن/ به گوش روزنه‌های فصول می‌خوانم/ و پیش می‌رانم       (مسافر، 302)

«جهان به اقیانوسی تشبیه شده است، دریانوردهای کهن، عارفان و جستجوگران باستانی معرفت‌اند» (شمیسا، 1370، 140) و آن‌جا که می‌گوید: من از کدام طرف می‌رسم به یک هدهد؟ (مسافر، 304) هدهد در متون عرفانی ما مثلاً منطق‌الطیر، رمز مرشد و شیخ آگاه است:

مرحبا ای هدهد هادی شده         در حقیقت پیک هر وادی شده   (همان، 1370، 145)

بسامد بالای مفهوم سفر و اجزای آن در شعر سپهری، که خود از اصطلاحات مهم عرفانی است، سپهری را چون رهروی قرار داد که دائم در جستجوی حقیقت است. «حتی سفرهایش به غرب و شرق، برای او بیش‌تر سلوک روحی و معنوی و سیر در انفس به حساب می‌آمد تا گشت و گذار و جهان‌دیدگی و سیر در آفاق» (یا حقی، 1385، 120)

درد سپهری، درد «نانی به کف آوردن» و تولید مثل کردن نیست، درد او، درد دور ماندن از اصل خویش است (مقدادی، 1378، 122) و این همان دردی است که سپهری را به حرکت وا می‌دارد:

مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید/ حضور هیچ ملایم را/ به من نشان بدهید. (مسافر، 313)

1-4) پیشینه‌ی پژوهش

در مورد موضوع مورد نظر (سفر) به طور قیاسی بین دو شاعر یعنی سنایی و سهراب سپهری اثری نگاشته نشده اما در آثاری مجزا این آثار تحلیل و بررسی شده‌اند:

الف) در زمینه‌ی سیرالعباد:

کتاب‌هایی که مثنوی مورد نظر را بیت به بیت شرح کرده اند مثل کتاب مثنوی‌های حکیم سنایی از مدرس رضوی که در آن معتبرترین نسخه‌های مثنوی‌های سنایی به همراه شرح بیت به بیت مثنوی سیرالعباد الی‌المعاد بیان گردیده است؛ نویسنده در آغاز شرح به بیان یک مقدمه و دو فصل یکی در باب عقول مدبره‌ی جهان و افلاک و دیگری در باب سفر و انواع آن از سفر روحانی و جسمانی و شرط عقل و معرفت در سفر روحانی می‌پردازد و سپس وارد شرح مثنوی می‌گردد. شرح سیرالعباد الی‌المعاد از مریم‌السادات رنجبر که در آن پیش از آغاز شرح مقدمه‌ای را در باب این سفر ذکر کرده است؛ نویسنده این سفر را در واقع سیر معنوی آدمی در روح خود و طی مراحل این راه از غفلت و جهل و گناه تا سرمنزل هشیاری، دانایی و رستگاری می‌داند…

مقاله‌ی تحلیلی بر سیرالعباد الی المعاد سنایی از معصومه غیوری، دانشجوی دوره‌ی دکتری که در رساله خویش سفر روحانی سنایی در سیرالعباد را از دیدگاه های روان‌شناسی و اسطوره‌ای بررسی کرده است. نویسنده، سفر در سیرالعباد را محصول تخیلی فعال می‌داند که ریشه در روان انسانی دارد، هم‌چنین به بررسی انگاره‌های اسطوره‌ای موجود در این سفر همچون گذر سنایی از آب و پاک شدن توسط آن می‌پردازد.

مقاله‌ی تطبیقی دو سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء از دکتر مهدی سلمانی که این دو سفر روحانی را با هم مقایسه کرده است. نویسنده در این قیاس به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های دو اثر پرداخته و هم‌چنین تاثیر گذرای این دو اثر را بر آثار بعد از خود بررسی کرده و در نهایت معتقد است که دو اثر اگر چه از دو زبان و دو فرهنگ متفاوت است اما بستر مشترک اسلام هر دو را به سوی یک هدف سوق می‌دهد.

مقاله‌ی بررسی نمادگرایی در سیرالعباد الی‌المعاد سنایی و ارداویراف‌نامه مرضیه کسرایی، حسین ابراهیمی که در آن به بررسی نمادهایی از سفر سیرالعباد، بهشت و دوزخ و تجسم اعمال پرداخته شد.

ب) در زمینه‌ی هشت کتاب سهراب سپهری

از آن‌جائیکه سهراب سپهری به انحای مختلف در دفاتر شعری خویش از شوق و اشتیاقش به سفر سخن گفته است لذا در اغلب کتاب‌هایی که شعر سهراب سپهری را تحلیل می‌کند اشاره‌هایی به این موضوع شده است از جمله کتاب نگاهی به سهراب سپهری از دکتر سیروس شمیسا که به خصوص به تحلیل دو شعر صدای پای آب و مسافر می‌پردازد: ایشان سپهری را دارای تز عرفانی خاص خود می‌داند و بسیاری از بیت‌های این دو منظومه را بر اساس مفاهیم عرفانی، تحلیل می‌کند. هم‌چنین ایشان مسافر را ادامه‌ی منظومه‌ی صدای پای آب معرفی می‌کند و مسافر را همان روح جستجوگر سپهری می‌داند که به دنبال حقیقت اشیا و جهان است.

مقاله‌ی دو سفر از دکتر محمود فضیلت که در آن سیر و سلوک عارفانه سهراب سپهری را در مجموعه هشت کتاب بررسی می‌کند و ین مجموعه را در وادی‌های مختلف سیر و سلوک با منطق‌الططیر عطار مقایسه می‌کند. نویسنده معتقد است سپهری نیز در هشت کتاب در حال سیر و سلوک و سفر به سوی وادی هشتم یا « ما هیچ، ما نگاه » است.

مقاله‌ی بودلر و سپهری، در جستجوی بهشت گمشده از محبوبه فهیم کلام که در آن نویسنده سپهری را شاعری رمانتیست و بودلر را شاعری سمبولیسم معرفی می‌کند که از آلام دنیای پیرامون خویش در رنج‌اند، و پیوسته در جستجوی مامن و پناهگاهی برای تسکین دردهای درونی خویش، در پی دنیایی فراتر از دنیای طبیعت و در جست و جوی مدینه‌ی فاضله‌ی خویش‌اند. نویسنده سفر سپهری را، نوعی سیر و سلوک روحی و سیر انفس معرفی می‌کند اما سفر بودلر را، سفری دنیوی می‌داند و از این رو برای سفر دو شاعر تفاوت قایل می‌شود.

 1-5) اهداف پژوهش

بررسی دقیق مفهوم سفر در مثنوی سیرالعباد إلی المعاد سنایی و هشت کتاب سهراب سپهری

1-6) حدود پژوهش

هشت کتاب سهراب سپهری و مثنوی سیرالعباد الی المعاد سنایی

1-7) پرسش‌های پژوهشی

1- سفر در مثنوی سیرالعباد إالی المعاد سنایی دارای چه وجوه مفهومی است؟

2- سفر در هشت کتاب سهراب سپهری دارای چه وجوه مفهومی است؟

3- موارد اشتراک و تمایز مفهوم سفر در سیرالعباد سنایی و هشت کتاب سهراب سپهری کدامند؟

1-8) شیوه‌ی پژوهش

روش جمع‌آوری اطلاعات به شیوه‌ی کتاب‌خانه‌ای بوده است، به این ترتیب که:

ابتدا با رجوع به کتاب‌های لغت فارسی و عربی معانی مختلف سفر استخراج گردید، هم‌چنین جایگاه سفر در قرآن و احادیث و روایات و کتاب‌های مختلف عرفانی مورد بررسی قرار گرفت.

در فصل سوم و بخش زندگی‌نامه‌ی دو شاعر، در زمینه زندگی‌نامه‌ی سهراب سپهری از کتاب‌هایی چون: از مصاحبت آفتاب کامیار عابدی و کتاب‌هایی که پریدخت سپهری در مورد زندگی برادرش به چاپ رساند همانند: سهراب مرغ مهاجر و هنوز در سفرم بهره گرفته شد. هم‌چنین در مورد زندگی سنایی نیز به کتاب‌هایی چون تازیانه‌های سلوک محمدرضا شفیعی کدکنی رجوع شد که در مقدمه آن بحث مفصل و جامعی از زندگی و شعر و شاعری سنایی ارائه داده شد. هم‌چنین از کتاب‌هایی چون شعرالعجم شبلی نعمانی و شرح مثنوی‌های حکیم سنایی از مدرس رضوی بهره گرفته شد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122