پايان نامه تحليل نامه ي امام علي (ع) به حارث همداني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل نامه ي امام علي (ع) به حارث همداني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل نامه ي امام علي (ع) به حارث همداني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل:کلیات1
1-1-مقدمه2
1-2-سؤالات پژوهش4
1-3-فرضیات پژوهش5
1-4-پیشینه پژوهش5
1-5-حدود پژوهش5
1-6-روش پژوهش5
1-7-اهداف پژوهش6
1-8-امتیاز پژوهش6
فصل دوّم: مبانی نظری تحقیق7
2-1-گردآوری نهج البلاغه9
2-2-انگیزه تألیف10
2-3-تبویب نهج البلاغه10
2-4-وجه نامگذاری نهج البلاغه11
2-5-ویژگی های نهج البلاغه11
2-6-نهج¬البلاغه از منظر فرزانگان12
2-7-موضوع و محتوای نهج البلاغه14
2-7-1-محور های سه گانه14
2-8-آشنایی با مخاطب نامه 69 نهج البلاغه و شأن صدور این نامه17
فصل سوّم: آموزه های اخلاقی کارگزار19
3-1- اخلاق فردی کارگزار20
3-1-1-تعریف اخلاق 20
3-1-1-1-اخلاق در لغت20
3-1-1-2-اخلاق در اصطلاح20
3-1-2-بزرگ شمردن و گرامی داشتن نام خدا و پرهیز از قسم دروغ21
3-1-3-تمسک به قرآن و عمل به آن 26
3-1-4-عبرت گرفتن از زندگی گذشتگان در قرآن28
3-1-5-یاد مرگ32
3-1-6-آثار یاد مرگ33
3-1-7-پروا در خلوت 35
3-1-8-پرهیز از خودخواهی 37
3-1-9-پرهیز از کفران نعمت 40
3-1-10-شکرگذاری، افزایش نعمت43
3-1-10-1-شکرگذاری و افزایش نعمت43
3-1-10-2-توصیه به شکر45
3-1-10-3-نمودار کرئن اثر نعمت46
3-1-11-اطاعت از خدا50
3-1-12-پرهیز از دوستی با کم خردان52
3-1-13-مدارا هنگام حکومت56
3-1-14-پرهیز از لغو و بیهودگی60
3-1-15-پرهیز از محل کمین شیطان 63
3-2-اخلاق اجتماعی کارگزار 66
3-2-1-حفظ آبرو67
3-2-2-نهی از گفتار و انکار بدون علم70
3-2-3-نحوه¬ی برخورد هنگام خشم73
3-2-3-1-فرو بردن خشم73
3-2-3-2-گذشت در هنگام توانایی76
3-2-3-3-بردباری هنگام غضب82
3-2-3-4-عفو به جای انتقام83
3-2-4-پرهیز از غفلت از اقشار پایین جامعه85
3-2-5-ایثار و فداکاری87
3-2-6-توصیه به شهر نشینی91
3-2-7-نماز جمعه 93
3-2-8-توجه به ناگهانی رسیدن مرگ در حال غفلت97
فصل چهارم: 100
4-1- انواع نفس ها102
4-1-1-نفس اماره(روانِ فرمانگر)102
4-1-2-نفس لوامه(روانِ سرزنش گر)103
4-1-3-نفس ملهمه(روانِ الهام گیرنده)103
4-1-4-نفس مطمئنه(روانِ بی گمان)103
4-2-رفق و مدارا با نفس106
4-2-1-عدم سخت¬گیری خداوند بر انسان108
4-2-2-تکلیف به اندازه توان108
4-3- مراحل تهذیب109
4-3-1-یقظه 110
4-3-2-تفکر و تدبر111
4-3-3-عزم112
4-3-4-مشارطه113
4-3-5-مراقبه113
4-3-6-محاسبه115
4-3-7-معاتبه116
4-3-8-کنترل نفس122
فصل پنجم : نتیجه گیری 127
پیشنهادات129
منابع و مآخذ130
چکیده انگلیسی131

 فهرست منابع و مآخذ

1-قرآن کریم

2 نهج البلاغة، گرد­آوری شریف الرضی (1387) ترجمه: محمددشتی. قم، لاهوتیان، چاپ دوم.

3-آرام، احمد (1377) تفسير هدايت، مشهد، بنياد پژوهش­هاى اسلامى آستان قدس رضوی، چاپ اول.

4-آمدی، عبدالواحد،(1360) شرح غرر آمدی، تهران، مؤسسه­ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

5-اخوی، رضا (1386) و ناگهان مرگ…. قم، امغان یوسف، چاپ سوم.

6-ارشاد، علی اکبر (1380) دانشنامه امام علی(ع)، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ ارشاد، چاپ اول.

7-اسماعیلی، محسن(1381) نگاهی نو و گذرا به نهج البلاغه، تهران، سروش، چاپ اول.

8-ایروانی، جواد و رضا وطن دوست و غلامحسین کمیلی و رضا حق­پناه (1387) فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه­های اسلامی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول.

9-امینی، ابراهیم(1368) خود سازی یا تزکیه و تهذیب نفس، قم، انتشارات شفق.

10-بابايى، احمدعلی(1382) برگزيده تفسيرنمونه، تهران، دارالکتب السلامیه، چاپ سیزدهم.

11-بحرانی، میثم بن علی بن میثم(1388) شرح نهج البلاغه، مترجمان: محمدرضا عطایی- حبیب روحانی، مشهد، بنیاد پژوهش­های اسلامی، چاپ سوم.

12-بیگی، روح الله(1389) ارزش­های اجتماعی در قرآن، قم، اسوه، دوم.

13-تمیمی آمدی، عبد الواحدبن محمد(1378) غررالحکم ودررالکلم، ترجمه محمد علی انصاری، تهران، انتشارات نشر و فرهنگ اسلامی، چاپ هشتم.

14-ثقفی تهرانی، محمد(1398) تفسيرروان جاويد، تهران،  انتشارات برهان، چاپ سوم.

15-جعفرى، يعقوب(1376) تفسیركوثر، قم، هجرت، چاپ اول.

16-حرّانی، حسن بن علی(1363) تحف العقول، تهران، انتشارات عملیه اسلامیه.

17-حر عاملى، محمد بن حسن‏(1409) وسائل الشيعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، چاپ اول.

18-حسینی تهراني، محمد حسین(1387) رساله­ی لب­اللباب، مشهد، علامه طباطبايي، چاپ نهم.

19-حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين بن احمد(1363) تفسيراثناعشري، تهران، ميقات، چاپ اول.

20حق شناس، سیّد حسین(1383) اخلاق عاشورایی، قم، شاکر، چاپ اول.

21- خميني، روح الله (1367) چهل حدیث (اربعین حدیث)، تهران، فرهنگی رجاء.

22————–(1372) جهاد اكبر، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ اول

23 ————-(1378)  چهل حديث، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ بيستم.

24-خوانسارى، جمال الدين محمد(1366) شرح‏غررالحكم‏ودررالكلم، تهران، انتشارات‏دانشگاه، چاپ چهارم.

25-دستغیب، سید عبدالحسین(1388) معراج، بی­جا، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.

26-دشتی، احمد( 1388) اندیشه سیاسی-تربیتی علوی درنامه های نهج البلاغه، قم، چاپ و نشردفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ سوم.

27-ذاکری، علی اکبر(1373) سیمای کارگزاران علی(ع)، قم، دفترتبلیغات اسلامی.

28-ژاله فر، تقی (1397) معرفه النفس، زنجان، نشر رزنگار.

29-سادات، محمد علی(1384) اخلاق اسلامی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها، چاپ سی و چهارم.

30-شبر، سید عبدالله (1386) اخلاق، مترجم: محمدرضا جباران، قم، هجرت، چاپ دوازدهم.

31-شریفی، احمد حسین(1385) آیین زندگی، قم، دفتر نشر معارف، چاپ سی و دوم.

32-سیاح، احمد (1381) فرهنگ دانشگاهی (فارسی به عربی، تهران، فرحان، چاپ اول.

33-شیروانی، علی(1386) دست جوان در دست علی (ع)، قم، دارالفکر، چاپ اول

34-طباطبایی، سید محمد حسین (1374) الميزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفترانتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم.

35-طبرسی، فضل بن حسن(1360) مجمع البيان في تفسيرالقرآن، ترجمه: مترجمان، تهران، فراهانی، چاپ اول.

36-طوسی، محمد­بن­حسن(1414) امالی، قم، دارالثقافۀ، چاپ اول.

37-صمیمی، محمد علی(1375) علی و نیم­رخ­هایی از قرن اول اسلام، بی جا، انتشارات تابان، چاپ اول.

38-قاسمی منفرد، مهدی(1389) آسیب شناسی زمان در نهج البلاغه، تهران، فرهنگ مکتوب، چاپ دوم.

39-قرائتی، محسن(1390) دقایقی با قرآن، قم، مرکز بین المللی ترجمه ونشر المصطفی(ص)، چاپ اول.

40-قرشی، علی اکبر(1371) قاموس قرآن، تهران، دارالکتب الاسلامیه. چاپ ششم.

41-کاشفی، محمدرضا(1383) مرگ تا قیامت، قم، دفتر نشر معارف، چاپ دوم.

42-کلینی، محمد بن یعقوب(1407) الکافی، مصحح : على اكبر غفارى و محمد آخوندى، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم.

43-گروه محققین، (1375) مسائل جامعه شناسی از دیدگاه امام علی(ع)، قم، بنیادنهج البلاغه.

44-گنابادی، سلطان محمد(1372) بيا­ن­السعادۀ، ترجمه: رضا خانى و حشمت الله ریاضی، تهران، مركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام ‏نور، چاپ اول.

45-مجلسی، محمد باقر بن محمد تقى‏(1403) بحارلانوار، بیروت، دار إحياء التراث العربي‏، چاپ دوم.

46-محدث، جلال الدین(1361) فهرست موضوعی شرح غرر، تهران، دانشگاه تهران.

47-محمد قاسمی، حمید(1389) اصول تربیتی در داستان­های قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول.

48-محمدیان، محی الدین بهرام(بی­تا) پیام جاویدان. سوگندهای قرآن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

49-محمدی ری‌شهری، محمد(1367) میزان الحکمه، مکتب الاعلام الاسلامی.

50-مغنیه، محمد جواد(1387) در سایه سار نهج البلاغه، قم، دارالکتاب اسلامی، چاپ اول.

51-مکارم شیرازی، ناصر (1374) تفسيرنمونه، تهران، دارالكتب الإسلاميه، چاپ اول.

52—————-(1375) پیام امیرالمومنین(ع)، تهران، دارالکتب اسلامیه،چاپ پنجم.

53—————-(1377) اخلاق در قرآن، بی جا. مدرسه الامام علی ابن ابیطالب (ع)، چاپ اول.

54—————-(1383) یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم.

55-مطهري، مرتضي(1381) مجموعه آثار، قم، انتشارات صدرا، چاپ سوم.

56———–(1389) اخلاق و فرا اخلاق، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ اول.

57-مظاهری، حسین(1390) مشق اخلاق، اصفهان، مؤسسه فرهنگی مطالعاتی الزهراء. بی چا.

58-مصباح یزدی، محمد تقی (1368) جامعه وتاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.

59-مصطفوی، حسن(1380) تفسير روشن، تهران، مركز نشر كتاب، چاپ اول.

60-ميرزاخسروانى، علیرضا(1390) تفسيرخسروي، تهران، اسلاميه، چاپ اول.

61-میرزایی، علی اکبر(1386) نهج الفصاحه،بی جا، انتشارات چاف، چاپ ششم.

 

67-نراقی، احمد(بی تا) معراج السعاده، تهران، ناصرخسرو، بی­چا.

68- نورى، حسين بن محمد تقى‏(1408) مستدرك الوسائل، محدث نوري ، قم، نشر آل البيت ـ عليهم‏السلام چاپ اول.

69-نواب لاهیجی، میرزا محمد باقر(بی­تا) شرح‏نهج‏البلاغه ،تهران، اخوان کتابچی. بی­چا.

70-هاشمی خویی، میرزاحبیب الله(1400) منهاج‏البراعةفي‏شرح‏نهج‏البلاغه، تهران، مکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.

چکیده

در پروژه­ی حاضر، تحلیل نامه­ ی امیرمؤمنان امام علی (ع) خطاب به حارث همدانی (نامه 69 نهج البلاغه) مورد بررسی قرار گرفته است. با بررسی و تحقیق در این سخن امام علی (ع) می­توان فهمید که این نامه، یک منشور اخلاقی است؛ و می­توان چنین برداشت کرد: اگر چه امام از اخلاق تعریف خاصی ارائه نکرده­اند؛ اما مؤلفه­هایی را که برای رسیدن به خلق و خوی نیک و ایده­آل نیاز است به خوبی و به نحو جامع تدوین کرده­اند؛ هدف این نوشتار آن است که بتوانیم گوشه­ای ازمؤلفه های اخلاق،تزکیه نفس وهمچنین ارتباط تنگاتنگ قرآن­کریم در سخنان حضرت علی (ع) را نشان بدهیم. مهم­ترین نتیجه­ی این تحقیق آن است که اهل بیت از جمله حضرت علی (ع) نه تنها خود الگویی از اخلاق اسلامی بودند؛ بلکه همواره و در همه حالات امت مسلمان را به این مهم توصیه می کردند و اخلاق نیک و اسلامی را در داشتن نفس مطیع مؤثر می­دانستند.

 مهم­ترین محورهای نامه­ی 69 نهج البلاغه که موردتحلیل و بررسی قرار گرفت عبارتند از:

الف: آموزه­های اخلاق فردی کارگزار: تمسک به قرآن و تصدیق داستان زندگی گذشتگان در قرآن و عبرت گرفتن از آن­ها، به یاد مرگ و زندگی پس از مرگ بودن،  انجام ندادن کار­هایی که موجب شرم هنگام آشکار شدن می­شود ،پرهیزاز خودخواهی ، پرهیز از افراط در سوء­ظن و حسن­ظن، شکر­گزاری و اظهار و آشکار کردن نعمت­های الهی، پرهیز از امور بیهوده و لغو، دوری از محل حضور شیطان مثل بازار و گذرگاه­های عمومی و… است.

ب: آموزه­های اخلاق اجتماعی کارگزار:  کظم غیظ و پرهیز از خشم و غضب، بردباری و مدارا به هنگام قدرت، عفو و بخشش،حفظ آبرو، توصیه به شهرنشینی که موجبات رشد و پیشرفت را فراهم می­کند و محل اجتماع مسلمانان است، اهمیت دادن به نماز جمعه که علاوه بر بعد عبادی دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… است.

ج: رفق و مدارا با نفس: فریب دادن  واداشتن نفس به عبادت، مدارا با نفس وپرهیز از زور و اكراه با آن و طریقه صحیح برخورد بانفس است.

واژگان کلیدی: امام علی، حارث همدانی، تحلیل، صفات، مؤمن

فصل اول

مقدمه

 نهج البلاغه، بى­ترديد پس از قرآن­كريم گرانقدرترين و ارزشمندترين ميراث فرهنگى اسلام است . اين كتاب مجموعه­اى است به ابعاد وجودى يك انسان كامل، زيرا نازلات و صادرات وجودى است كه والاترين وجود پس ‍از پيامبر اكرم (ص) است. نهج البلاغه كتابى است كه در آن والاترين انديشه­ها و معرفت­ها، و نيكوترين سيرت­ها و سلوك­ها جلوه يافته و انسان­ها را راه نموده و بر كسى پوشيده نيست كه اميرمؤمنان (ع) پيشواى فصيحان و سرور بليغ سخن­گويان است و اينكه سخن او والاترين سخن پس از كلام خداوند و پيامبر اكرم(ص) است، چنان­كه درباره سخن آن حضرت گفته­اند: نهج­البلاغه پايين­تر از سخن خداوند و بالاتر از گفتار همه مخلوقات است .از امتيازات برجسته سخنان اميرالمؤمنين كه به نام نهج­البلاغه امروز در دست ما است ، اين است كه محدود به زمينه­اى خاص نيست .این اثر ماندگار توسط ادیب علامه، مرحوم سید شریف رضی رضوان ا… علیه در سال ۴۰۰ هجری از میان صدها کتاب و منبع گردآوری و تنظیم گردیده است و چنان­كه خود اشاره كرده، آن­چه در اين مجموعه گردآورده است، منتخب و گزيده­اى از سخنان و مكتوبات اميرمؤمنان (ع) است، نه همه آن­چه از آن حضرت در كتاب­ها موجود است. بدين ترتيب كتابى ظهور يافت كه جلوه­اى است از جلوه­هاى وجود على (ع) نسخه يگانه هستى و مظهر همه كمالات الهى.

نامه امام علی (ع) به حارث در سه محور است :

الف: اخلاق کارگزاران : در سخنان امیرمؤمنان در نهج­البلاغه, به واقع می­توان اخلاق کارگزاران حکومتی را مشاهده نمود و معیار و میزانی برای همه انسان­ها به­ویژه کارگزاران یافت. هدف حضرت علی علیه السلام در سیاست، هدایت مردم و جامعه به سوی عدالت است‌ و این امر، جز با پایبندی حكومت و كارگزارانش به اصول اخلاقی در سیاست، ممكن نیست. در نتیجه‌ بر ضرورت تعهد اخلاقی زمامدار تأكید بیشتری دارد. بنابراین باید به رفتارها و خصال مأموران حکومت­اسلامی که حضرت أمیر (ع)، به عنوان حاکم اصلی جامعه به آن­ها أمر فرموده است، توجه داشت هر چند اکثر این اوامر اخلاقی در کلام امیرمؤمنان (ع)، اموری است که در زندگی سایر مسلمانان، غیر از کارگزاران نیز باید مراعات شود، اما به دلیل نقش تأثیرگذار کارگزاران حکومت بر سایر اقشار جامعه و همچنین مسؤولیت و وظایف اختصاصی ایشان، اهمیت آن­ها در مورد کارگزاران بسیار بیشتر است. ازجمله این رفتار وخصال ها که ایشان بدان­ها اشاره می­کنند عبارتند است از: تقوا، عدالت، رعایت حقوق مردم، امانت­داری، مداراکردن بامردم، فروتنی، شجاعت، قاطعیت در تصمیم­گیری.

ب: صفات مومنان: مؤمن کسی است که به خدا و انبیای الهی به­ویژه آخرین آن­ها حضرت محمد مصطفی (ص) و اوصیای آن حضرت، ائمه­هدی (علیهم­السلام) ایمان داشته و در حدّ توان عامل به دستورات آخرین دین خدا باشد؛ و اگر گناهی از او سر زد سریعاً توبه نماید. برای مؤمنین بسته به قوّت ایمانشان در اعتقادات و میزان پایبندیشان به دستورات دینی در عمل، درجات فراوانی است که در کتب اخلاقی و عرفانی به آن­ها پرداخته می‏شود. به عبارت دیگر مؤمن یعنی مسلمان کامل؛ کسی که به تمام آن­چه خدا و پیامبر(ص) امر کرده است، تسلیم و پایبند باشد. خداوند مسیری را معین کرده که در ادامه­ی رسالت پیامبر (صلی الله علیه و اله) باید به آن مسیر ملتزم بود و تبعیت از امامت ائمه معصومین (علیهم­السلام) در ادامه رسالت پیامبر (ص) ملاک حق و باطل است و هر کسی در این مسیر قرار گیرد، مؤمن است و هر کسی در این مسیر نباشد، مؤمن نیست.

امام علی (ع) نیز، شاخصه­هايي ذکر کرده­اند که هر کدام از آن­ها مي‌تواند براي ما ملاک مهمي باشد ازجمله آن‏ها: تسلیم بودن و یقین داشتن، و بردباری، از خداي عزوّجل راضي و مخالف هواي نفس خويش بودن، ياور دين و حامي مؤمنين و پناه مسلمين است

ج: روش به کارگیری نفس درخوبی­ها : انسان دلش می­خواهد خوب باشد ولی چگونه؟ این مشکل بسیاری از انسان­هاست. همه­ی خوبی‌ها، بدون«زیر پا گذاشتن نفس»، سرانجام از دست می‌روند. اگرانسان مبارزه با هوای‏نفس نکند، ممکن است تمام مهربانی‌ها و خوبی‌های او در خدمت هوای نفسش قرار گیرد.در واقع «نفس اماره بالسوء»، سوار او می­شود و از همه خوبی‌های انسان به نفع خودش استفاده می‌کند.

دشمن انسان، بدی‌های او نیست، دشمن انسان، رفتارهای بدِ او هم نیست، دشمن انسان، نفس او است.
نگرش انسان به نفس، باید نگرشی باشد که نسبت به «بدترین دشمن» خود دارد. این­که انسان، نفس را دشمن تلقی کند، کار بسیار دشواری است و نیاز به تلقین، تفکر و تأمل دارد و با اکتفا کردن به آگاهی حل نمی‌شود.

با توجه به مباحث مذکور ما در صددیم پس از کارهای مقدماتی مانند: تبیین شخصیت امام علی(ع) وحارث‏همدانی و نهج­البلاغه و اهمیت سخنان مولی(ع)، به محورهای سه­گانه­ی این نامه بپردازیم وآن را با استفاده ازدیگرسخنان امام علی (ع) و قرآن و قراین و شواهد دیگرتبیین نماییم، تا به این وسیله توانسته باشیم ضمن روشن نمودن یکی از متون مورد اعتبار اسلامی، به محتوای کلام امام علی (ع) پی برده و ابزار با ارزشی را برای هدایت جامعه؛ به ویژه نسل جوان در اختیار بگذاریم.

1-2-سؤالات پژوهش:

سؤال اصلی:

1-محتوای اصلی نامه امام علی (ع) به حارث همدانی چیست؟

سؤال­های فرعی:

1-زمینه­ی نوشتن نامه­ی امام علی (ع) به حارث­همدانی چیست؟

2-محتوای نامه در باب اخلاق حکومتی چیست؟

3-صفاتِ مؤمن در نامه­ی امام علی (ع) چگونه ترسیم شده است؟

4-از دیدگاه امام علی (ع) چگونه می­توان نفس را به خوبی­ها وادار نمود؟

1-3-فرضیه­های پژوهش:

1-نوشتن این نامه به حارث همدانی ازسوی امام علی(ع) دارای زمینه هایی می باشد.

2- امام علی (ع) درباب اخلاق مدیریتی وحکومت بر جامعه مطالب مهمی در این نامه دارند.

3- برخی از صفات عالیه­ی مؤمن درنامه امام علی(ع) آمده است.

4- امام علی(ع) در این نامه دیدگاه و روش خاصی را برای وادارنمودن نفس به خوبی­ها ارائه نموده است.

1-4- پیشینه پژوهش:

درباره­ی نهج­البلاغه و سخنان امام علی (ع)،کتاب­ها و شرح­های زیادی نوشته شده­است، که هر یک موضوعات مختلفی دارند و هر یک از زاویه­ای در دریای ژرف سخنان امام علی(ع) به مطالعه و پژوهش پرداخته­اند.

شروح نهج­البلاغه مانند«پیام امام (ع)» نوشته آیت­الله مکارم شیرازی، « تنبیه الغافلین» نوشته­ی ملا­فتح­الله ‏کاشانی، «حدائق الحقایق» نوشته­ی سیدعلاء­الدین محمد گلستانه اصفهانی، «شرح نهج­البلاغه» نوشته­ی ابن­میثم بحرانی و دیگر شروح به برخی از مبانی قرآنی نامه اشاره کرده­اند، اما پیرامون موضوع حاضر به صورت مستقل و همه جانبه و به گونه­ای که ما درصدد آنیم کتابی نوشته نشده­است .

1-5-حدود پژوهش:

محدوده­ی پژوهش حاضر، نامه­ی امام علی (ع) به حارث­همدانی می­باشد که برای فهم آن از شروح معتبر نهج­البلاغه و نیز آیات­قرآنی مربوطه وکتب اخلاقی ناظر به بحث استفاده خواهد­شد.

1-6- روش­شناسي پژوهش:

روش تحقیق این پایان­نامه، روش توصیفی – تحلیلی است و روش جمع­آوری مطالب، روش کتابخانه­ای و نرم‏افزاری و مراجعه به شروح نهج­البلاغه و دیگر احادیث و قرآن می­باشد.

1-7-اهداف پژوهش:

هدف کلی:

تحلیل نامه­ی امام علی (ع) به حارث همدانی.

اهداف جزئی:

1-فهم موقعیت نامه­ی امام علی (ع) به حارث همدانی.

2-فهم متن کلام امام علی (ع) و تبیین آن.

3-به کارگیری کلمات حکیمانه مولی(ع) درامور خودسازی.

1-8-امتیاز پژوهش:

1-پرداختن به اصل موضوع وپرهیز از حواشی

2-بررسی نامه­ی امام علی (ع) به حارث­همدانی به طور مستقل

.فصل دوم 

مقدمه

نهج­البلاغه به معنای روش رسا و بجا سخن گفتن، نامی است که شریف، محمدبن ابی­احمدموسوی مکنی به ابوالحسن و مقلب به سیدرضی،برمجموعه گردآورده خود از سخنان مولای متقیان علی (ع) نهاده است.

«نهج­البلاغه، مشهورترین و ماندگارترین اثر سیدرضی است که آن رادر سال400 هجری، یعنی شش سال پیش از وفات خود، با استفاده از دانش وسیع، ذوق سرشار وگزینش نیکوی ادبی خود گزیده­ای بی­مانند از خطبه­ها، کلمات، نامه­ها، وصیت­نامه­ها، بخش­نامه­ها، کلمات کوتاه حکمت آمیز، چند دعا و یک پیمان نامه از امیرالمؤمنین(ع) را گردآوری نموده است»(صمیمی، 1375،ص75).

نهج­البلاغه، دائره­المعارفی از فرهنگ اسلامی است که پس از قرآن­کریم و احادیث نبوی، مهم­ترین منبع شناخت اسلام وارزش­های دینی گشته است؛ چشمه­ساری زلال که از تجلیات وجود ملکوتی امیرالمؤمنین(ع) سرچشمه گرفته است وگلستان بی مانند که رایحه وحی­الهی و شمیم کلام نبوی از آن استشمام می شود؛ کتابی که در برگیرنده حکمت­های متعالی، مواعظ نورانی، سلوک الهی، نظام تربیتی، آیین حکومت­داری، سنت­های تاریخی و عرفان حقیقی است؛ صحیفه­ای انسان­پرور و جامعه­ساز که علاوه بر راه روشن بلاغت، راه روشن هدایت گشته است.

پس از انقطاع وحی­الهی، کتابی از نظر اعتماد و اطمینان چون نهج­البلاغه تدوین نشده است. نهج البلاغه، راه روشن علم و عمل و گنجینه یاقوت­های سخن است. نهج­البلاغه در مقام تزکیه و تعلیم، هم­دوش قرآن­کریم، دستور عمل جامع برای رسیدن به سعادت این جهانی و سیادت آن جهانی است؛ با این تفاوت که قرآن را حامل وحی الهی، بر قلب پیامبرنازل کرده است و نهج البلاغه انشای باب مدینه­ی علمِ پیامبر(ص)، علی (ع) است.

درباره نهج­البلاغه ومحتوای آن از دیر باز بحث­ها شده و بر آن شرح­ها، تفسیرها و ترجمه­هایی به زبان­های گوناگون نوشته اند، صدها کتاب و مقاله درباره نهج البلاغه نوشته شده است به طوری که گردآوری همه آن­ها کتابخانه­ای بزرگ را سامان می دهد. در این فصل با استفاده از منابع و ذخایری که دانشمندان و نویسندگان شیفته سخنان مولا(ع)، در موضوع نهج­البلاغه به یادگارگذارده­اند، به معرفی اجمالی این کتاب شریف و بررسی آن­چه درباره­ی آن نگاشته شده است می­پردازیم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه قلمروهاي عدالت و ربط و نسبت آن ها با يکديگردر انديشه ي امام علي (ع)
 • پايان نامه تربيت اخلاقي کودکان از ديدگاه امام علي (ع)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122