پايان نامه تحليل و بررسي آراء پيتر ون اينوگن در باب مسئله شر بر اساس فصلهاي 1تا4 کتاب مسأله ي شر 2006

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه تحليل و بررسي آراء پيتر ون اينوگن در باب مسئله شر بر اساس فصلهاي 1تا4 کتاب مسأله ي شر 2006 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه تحليل و بررسي آراء پيتر ون اينوگن در باب مسئله شر بر اساس فصلهاي 1تا4 کتاب مسأله ي شر 2006 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- پیشگفتار 6
الف- پیشینه و تبیین مسأله
ب- روش تحقیق
ج- خلاصه فصل¬ها
2- مقدمه 8
1-2- درباره نویسنده وموضوع کتاب
1-1-2-خطابه¬های گیفورد
2-1-2- الاهیات طبیعی چیست؟
3-1-2- مسأله شر چیست؟
2-2-تحلیل مسأله شر از نگاه اینوگن
3-2-¬خلاصه فصلها
1-3-2- فصل 1
2-3-2- فصل 2
3-3-2 فصل 3
4-3-2- فصل4
3- منابع 34
4- فهرست تفصیلی 36
5- فصل اول: مسأله شر و برهان بر مبنای شر 38
6- فصل دوم: تصور خدا 63
7- فصل سوم: اشکال فلسفی 89
8- فصل چهارم: برهان فراگیر شر 112
9- واژه¬نامه 134

منابع

الف. فارسی

1- آلوین پلنتینگا،(1384). خدا، اختیار و شر. ترجمه محمد سعیدی مهر. قم: مؤسسه فرهنگی طه

2- پترسون، مایکل و دیگران.(1376). عقل و اعتقاد دینی. ترجمه احمد نراقی،ابراهیم سلطانی. تهران: انتشارات طرح نو.

3- کویئین، فیلیپ ال و دیگران.(1387). صفات خدا، مقالاتی از: راهنمای فلسفه دین. ترجمه رضا بخشایش. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

4- یزدانی، عباس. “ارزیابی پاسخ پلنتینگا به«مسأله شر به مثابه دلیلی علیه وجود خدا»”. (1388). قبستان. سال چهاردهم. 1-22

5- مشارکت نندگان ویکی پدیا،«برهان شر»، دانشنامه آزاد(بازیابی 4 آوریل 2010).

6- ملکیان، مصطفی . (1387). سیری در سپهر جان: مقالات و مقولاتی در معنویت، تهران:نشر شور.

ب. انگلیسی

1- Dostoveski, Fyodor,1976, The Brothers Karamazove, trance. Constance Garnet, New Yourk: Norton, 1976

2- Flew, A, 1995, “Divine Omnipotence and Human Freedom”, in New Essay in philosophical Theology (London SCM) “Adam

3- Gifford, Adam. ” The Dictionary of National Biography, Volume VII Finch-Gloucester(1886)

4- Hume, David, The Natural History of Religion, ed,H. E. Root (Stanford University Press, 1957),

5- Jake, Stanley. L, Lord Gifford and His Lectures: A Centenary Retrospct, (Edinburgh: Scottish Academic Press, 1986)

6- John Polkinghorne, Belief in God in an Age of Science(2003)

7- Mackie, J. L. 1995, “Evil and Omnipotence” , in The Philosophy of Religion, ed, Basil Mitchell, London: Oxford University Press.

8- McCloskey, H. J, “God and Evil”, American Philosophical Quarterly, (October 1978) : 290-300

9- Plantinga, Alvin, The Nature of Necessity, (Oxford, Clorendon Press, 1974)

10- Stuart Mill. John, Three Essay on Religion,(New Yourk: Henry Hold and Company, 1878)

چکیده

در این رساله ترجمه و تحلیل انتقادی آرای پیتر ون اینوگن در باب مسأله شر بر اساس کتاب “مسأله شر و برهان بر مبنای شر (2006)” مورد بررسی قرار می­گیرد؛ اینوگن قصد دارد مسأله شر را از نگاهی نو تحلیل کند؛ او معتقد است که مسأله شر نمی­تواند دلیلی بر عدم وجود خدا باشد، به همین دلیل ابتدا به تعریف مسأله شر میپردازد و سپس با روشی غیر دکارتی و در واقع با روش آنسلمی یعنی برشمردن اسماء الهی سعی در اثبات وجود خدا دارد. به نظر وی مسائل بنیادین فلسفی بی­پاسخند و مسأله شر یک مسأله بنیادین است که نمی­توان از طرق آن عدم وجود خدا را اثبات کرد. همچنین مسائل جزئی شر را از مسأله فراگیر شر تفکیک می­کند و به پاسخهای مختلفی که به مسأله شر داده شده می­پردازد؛ از جمله دفاعیه اراده آزاد.

واژگان کلیدی: مسأله شر ، برهان بر مبنای شر ، اشکال فلسفی، مسأله بنیادین فلسفی، دفاعیه اراده آزاد، مسأله فراگیر شر

­ پیشگفتار

الف- تبیین و پیشینه مسأله

مسأله شر چیست؟ برای پاسخ به این موضوع ابتدا باید بدانیم چه چیزی را شر می­دانیم. در جهانی که ما زندگی می­کنیم خوشایندها و بدآیندها- کامیابیها و شکستها- تلخی­ها، مرارت­ها و خوشی­ها ولذتها به هم آمیخته است. گاهی شدت و حدّت تلخی­ها به گونه­ای است که آدمی زبان به شکوه می­گشاید وگاه چنان است که از لذتها به وجد می­آید. بی­شک همه­ی انسانها کم و بیش با این مسأله روبرو بوده­اند و در این میان برخی را به تفکرات عمیق و ژرف کشانده و چراهای بسیاری را مطرح کرده و باعث پاسخهای متعددی شده است. در تفکر باستان این امر به صورت مسأله­ای در فلسفه بیان شد و به نظر می­رسد اولین اندیشمندی که آن را به صورت فلسفی بیان کرد اپیکورس فیلسوف یونانی باشد. در میان متفکران غربی می­توان ارسطو، دیوید هیوم، جی. ال. مکی، ریچارد سوئین برن، آلوین پلنتینجا را نام برد که در دفاع و ردّ مسأله ­شر نظریه­پردازی کرده­اند.

در میان متفکران مسلمان ابن سینا- ملا صدرا- فخر رازی و در نهایت شهید مطهری نظراتی در مورد شر ارائه داده­اند که البته نمی­توان آنها را در در زمره نظریات فلسفی به حساب آورد زیرا فاقد انسجام و استدلال هستند. می­توان گفت شهید مطهری تا حد بسیار کمی از حیث وجودشناختی به این مسأله پرداخته است اما نظرات ایشان هم به تفصیل متفکران غربی نیست لذا نمی­توان آنها را نظریه دانست؛ زیرا  یک نظریه متشکل از مقدمات ونتایج برآمده از آن مقدمات است که بیانات ایشان فاقد این شرایط است. پس می­توان گفت که تقریباً در فرهنگ اسلامی مانند فرهنگ مسیحی- غربی بدین مسأله توجه نشده است. البته ممکن است دلایل دیگری هم برای این امر وجود داشته باشد که تا کنون بدانها توجه نشده است؛ دلایلی مثل اینکه در فرهنگ اسلامی اصلاً وجود چیزی به نام شر در جهان پذیرفته نیست و یا حالتهای روان­شناختی مسلمانان پذیرای آن نیست.

ب- روش تحقیق

این رساله ترجمه و تحلیل چهار فصل اول کتاب مسأله شر، تألیف پیتر ون اینوگن است. مؤلف سعی دارد در هر یک از فصول پیش­فرضهایی را برای مسأله شرطرح کرده سپس به تحلیل و نقد آنها بپردازد؛ وی نظریات بدیعی نسبت به موضوعات فصول دارد و همین بر گیرایی کتاب می­افزاید. بعلاوه مترجم نیز فرضیاتی دارد که آنها را بصورت سؤال بیان می­دارد؛

فرضیه­های مترجم:

آیا اشکالات نویسنده بر پیش­فرضهای مطرح شده وارد است؟

راه­حل­های ارائه شده­ی نویسنده برای حل اشکالات تا چه حد قابل قبول است؟ چرا؟

گردآوری داده­ها به روش «کتابخانه­ای» است. یعنی علاوه بر کتب مربوطه از نرم­افزارهای کتابخانه­ای- سایت­های معتبر علمی- مجلات علمی و تخصصی و دیکشنریهای نرم­افزاری و آنلاین نیز استفاده شده است. نحوه توضیح و تبیین داده­ها به روش «تحلیلی» است.

ج- خلاصه فصل­ها

فصل اول: مسأله شر و برهان بر مبنای شر

فصل دوم: تصور خدا

فصل سوم: اشکال فلسفی

فصل چهارم: برهان فراگیر بر مبنای شر

لازم به ذکر است که برای رعایت اختصار و دور نشدن از معنای اصلی به جای عباراتِ «برهان بر مبنای شر»، «برهان فراگیر بر مبنای شر» و «برهان محدود بر مبنای شر» به ترتیب «برهان شر»، «برهان فراگیر شر» و «برهان محدود شر» را بکار برده­ام. ضمناً در متن ترجمه شده کلمات داخل {} از مترجم است.

  2- مقدمه:

    ا-2- درباره نویسنده و موضوع کتاب:

این رساله ترجمه چهار فصل اول کتاب مسأله­ی شر، تألیف پیتر ون اینوگن است. وی این مطالب را در قالب سخنرانیهایی در دانشگاه سنت آندروز در سال 2003 و در قالب اصول گیفورد البته با تغییراتی ایراد کرد. در سال 2006 این مجموعه بصورت کتاب و در قالب 8 فصل منتشر شد. پروفسور پیتر ون اینوگن استاد دانشگاه نوتردام، فیلسوفی تحلیلی که سلسله مقالاتی درباره­­ی متافیزیک، فلسفه دین، منطق و زبان دارد. مقالات وی را به سه دسته متافیزیک عام، اراده آزاد و واقعیات مادی تقسیم کرده­اند. وی مؤلف پنج کتاب مهم است به نامهای: مقاله­ای در باب اراده آزاد (1893)- موجودات مادی (1990)- خدا، معرفت و راز: گفتاری در باب الاهیات فلسفی (1995)- مسأله شر (2006)- وجود: گفتاری در باب وجودشناسی (2014).

در سال 2003 از طرف دانشگاه سنت آندروز به ایراد خطابه­هایی در باب مسأله شر دعوت شد. خود او در آغاز فصل اول با اشاره به وصیتنامه­ی لرد گیفورد توضیح می­دهد که ناگزیر است پا را از اصول وی فراتر نهد. اما اینکه موفق به چنین کاری شده یا نه، حین شرح و تحلیل هر یک از فصلها بدان می­پردازیم.

از آنجا که کلید فهم کتاب صفحات اول فصل 1 است لازم آمد توضیحاتی درباره­ی تاریخچه خطابه­های گیفورد و چیستی آنها- موضوع این سخنرانیها و توضیحاتی درباره­ی الهیات طبیعی ارائه گردد.

    1-1-2- خطابه­های گیفورد:

موقوفه «خطابه­های گیفورد» متعلق به لرد آدام گیفورد (1887- 1820) استادِ حقوق- قاضی- متکلم و عضو سنای اسکاتلند است که از درآمد آن هر سال در دانشگاههای اسکاتلندی آبردین- گلاسکو- ادینبورو و سنت آندروز خطابه­هایی دانشگاهی با «هدف ارتقا و اصلاح مطالعات الاهیات طبیعی به عام­ترین معنای خود و به تعبیر دیگر شناخت خدا» ارئه می­شود. نخستین خطابه­ها در سال 1888 برگزار شد و تاکنون بیش از 120 سال از ادامه آن می­گذرد. سالانه دانشمندان معتبر جهان برای ایراد سخنرانی به آن دعوت می­شوند و سپس این خطابه­ها در قالب کتاب منتشر می­شوند. افرادی چون ویلیام جیمز، آرتور ادینگتون، کارل بارث، هانا آرنت، پل تیلیش، ریچارد سوئین برن،گابریل مارسل، السدیر مک اینتایر و آلوین پلنتینگا تاکنون در دانشگاههای چهارگانه اسکاتلند خطابه­هایی ایراد و منتشر کرده­اند.

آدام گیفورد در سال 1861 به عنوان وکیل کودکان منصوب و سپس به عنوان کلانتر شهرهای ارکلی و زتلند منصوب شد. در 28 ژانویه 1870 به عنوان قاضی معرفی شد و در 1 فوریه جایگاهش را در مقام دستیار قاضی در جلسه دادگاه با عنوان لرد گیفورد بدست آورد؛ او در مقام یک قاضی به عنوان فردی تیزهوش و با استقلال عمل و بی­طرف معروف است؛  با وجود فلج شدنش در سال 1872 تا 25 ژانویه 1881 کار کرد. وی 20 ژانویه 1887 از دنیا رفت و در 27 ژانویه در آرامگاه قدیمی کالتون دفن شد.

وی به اصطلاحات فنی در علم کم توجه بود و علاقه وافری به نتایج برآمده از فهم عرفی داشت. در مقام یک قاضی به عنوان یک سخنران بسیار مورد توجه عموم بود؛ موضوعات خطابه­هایش به نسبت متافیزیک و فلسفه دین غالباً ارتباط کمتری با فقه دارد؛ فلسفه مابعدالطبیعه امرسون عنوان تحقیقات دیگر وی درباره­ی اسپینوزا است.(3 p، 1986، jake.L)

لرد گیفورد طبق وصیتنامه­ای تمام اموال و دارایی­اش را به صرف ده مورد اختصاص داد؛ از جمله بخشی از ارث خود را به فرزند- بستگان- همکاران و خدمه­اش بخشید و در بند 10 وصیتنامه­اش قید کرد که باقیمانده اموال وی باید توسط موکلانش صرف علم الاهیات طبیعی گردد. او موارد مصرف اموال خود را در این بند به 9 قسمت تقسیم کرد و جزئیات استفاده از اموالش را به تفصیل در یک سند حقوقی دقیق شرح داد. وی در این سند به موکلانش می­گوید:

«من سالهای مدیدی است که عمیقاً به حقیقت معرفت به خدا متقاعد شده­ام، یعنی معرفت به موجود، به ماهیت و صفات نامحدود خدا، به مطلق، علت نخستین و یگانه علت یعنی جوهر و موجود یگانه و واحد، معرفت صادق و محسوس (نه معرفت اسمیِ صرف)، ارتباط انسان و جهان با او و معرفت به بنیادهای اخلاق و اخلاقیات.» ( p6)

او حتی نحوه و دوره­های برگزاری خطابه­ها را مشخص کرد و تصریح و تأکید کرد که این سخنرانیها نه تنها برای دانشجویان این دانشگاههای چهارگانه بلکه برای عموم مردم ایراد شود و از ورود افراد عادی به دانشگاهها ممانعت به عمل نیاید.

     2-1-2- الهیات طبیعی چیست؟

«الاهیات طبیعی اصطلاحی است که برای اثبات وجود خدا و غایات الهی از طریق بررسی طبیعت و استفاده از عقل انسانی بکار می­رود. به عبارت روشن­تر الاهیات طبیعی بخشی از الاهیات است که بر وحی متکی نیست» (p14، 1995، flew)

از منظر الاهیات وحیانی معرفت به خدا و غایات الهی از حیطه­ی فهم انسانی خارج است. الاهیات طبیعی سعی دارد نشان دهد که امکان انطباق الاهیات وحیانی بر عقل انسانی وجود دارد. طی قرون 17 و 18 م. تلاشهایی برای پایه­گذاری «دین طبیعیی» که مورد پذیرش مردم باشد صورت گرفت و در نتیجه این اقدامات حملات برضد شکاکان «دین وحیانی» اصلاح شد. کتاب الاهیات طبیعی از ویلیام پالی (1802) اثری کلاسیک درباره­ی استنتاج غایات الهی از عقل انسانی است ولی پیشینه مباحث عقلانی به سود وجود عقل الهی را می­توان در نوشته­های افلاطون یافت.

الاهیات مسیحی تاریخ دامنه­داری از تلاش برای انطباق وحی الهی از طریق عیسی مسیح با عقل انسانی است. در میان کسانی که سعی کرده­اند الاهیات طبیعی را با ایمان مسیحی تطبیق دهند می­توان توماس آکوئیناس (74- 1225) و امانوئل کانت (1804- 1724) را نام برد. دیوید هیوم (76-1711) گفت که الاهیات طبیعی فقط یک بازی قمار است و اگر مسیحیت اصلاً برای اعتقاد ورزیدن درست باشد پس باید به یک ایمان کور معتقد بود. (pp26-32،1957،Hume)

در حالی که از نظر بیشتر مردم علم و روش علمی چالشی برای فهم ایمان مسیحی به نظر می­رسد برای برخی دیگر کلید فهم دینی و تکمیل­کننده­ی آنست. بر این اساس جان پولکینگ هورنِ فیزیکدان و الاهیدان با بیان این جمله سعی کرد تطبیق بین علم و دین را توضیح دهد:

«این آرزوی معرفت وجودشناختی است و نه یک موفقیت علمیِ صرف که تلاش دانشمندان را برانگیخته است.» (p30، 2003،Polkinghorne )

    3-1-2- مسأله شر چیست؟

 

«مسأله شر به انگلیسی problem of evil که به نامهای برهان شر، پارادوکس اپیکوری خوانده شده است؛ یکی از قدیمی­ترین و جدی­ترین براهینی است که برای اثبات عدم وجود خدا اقامه شده است.» (به نقل واربرتون، ص 41)

همه­ی جهان­بینی­های بزرگ دینی و غیردینی وجود شر را قبول دارند و فلسفه­های حیات گوناگون همچون ناتورالیسم، مارکسیسم و هندوئیسم تبیین خاصی از شر ارائه داده­اند. اما برای مسیحیت که صفات رفیعی برای خدا قائل است، این مسأله به مراتب مهم­تر است. زیرا متفکران معتقدند که وجود شر ایمان دینی را به طرزی جدی زیر سؤال می­برد. از جمله این متفکران می­توان دیوید هیوم و جان مکی را نام برد.

هیوم در کتابش به نام گفتگوهایی درباره­ی دین طبیعی با ذکر مثالهایی از بی­نظمی در جهان، دلیل می­آورد که پدیده­های دمدمی مزاج نشانه­ای علیه وجود خدای خیر است. این آن جهانی نیست که انسان از خالق حکیم و خیرخواه انتظار دارد. (به نقل از یزدانی، 1388، ص 1)

در تعریف شر اختلاف­نظرها بسیار است اما اغلب فیلسوفان بر سر مصداق کلمه شر اجماع دارند. متفکران ملحد وجود شر را دلیلی محکم علیه وجود خدا می­دانند. در نگاه اول مسأله شر را می­توان به دو نوع کلی تقسیم کرد: مسأله منطقی شر و مسأله شر دلیل­گروانه. متفکرانی که تقریر منطقی شر را بیان کرده­اند مدعی­اند که میان شر و برخی مدعیات دینی ناسازگاری منطقی وجود دارد؛ بدین معنا که نمی­توان از یکسو وجود شرور جهان را پذیرفت و از سویی دیگر به خدایی قادر مطلق و خیر محض باور داشت؛ بنابراین دینداران در باورهای دینی غیرعقلانی­اند زیرا این دو باور هر دو صادق نیستند و باور به این تناقض عقلانی نیست. مکی و آنتونی فلو از این نظر گفتند وجود داشتن جهانی که مخلوقات حقیقتاً مختارش همیشه بر طریق صواب باشند، منطقاً ممکن است.

مسأله منطقی خود به صورتهای مختلفی تقسیم شده است که در همه­ی آنها نسبتهای منطقی میان گزاره­ها مورد       توجه قرار گرفته است. در میان فیلسوفان خداباور معاصر، آلوین پلنتینگا بیش از همه برای مقابله با اتهام

ناسازگاری از طریق «دفاعیه مبتنی بر اختیار» تلاش کرده است. او در این دفاعیه تلاش می­کند اثبات کند که مدعیات دینی با هم سازگارند. منتقدان مدعی­اند که وجود همزمان خدا و شر منطقاً ناممکن است لذا دینداران باید نشان دهند که این امر منطقاً ممکن است؛ یعنی بتوانند نشان دهند که گزاره­های «خدا وجود دارد» و «شر وجود دارد» می­توانند توأماً صادق باشند؛ و لزومی ندارد واقعاً صادق باشند.

پلنتینگا نشان می­دهد با افزودن یک گزاره سوم می­توان این دو گزاره را با هم سازگار کرد. گزاره سوم باید سه ویژگی داشته باشد.

محتمل الصدق باشد.

با گزاره اول سازگار باشد.

ترکیب عطفی آن با گزاره اول، مستلزم گزاره دوم باشد و لزومی ندارد گزاره سوم صادق یا حتی «پذیرفتنی» باشد بلکه فقط باید ممکن باشد.

به نظر پلنتینگا آرای منطق­دانان معاصر درباره­ی جهانهای ممکن روشی برای کشف گزاره­ی مورد نیاز فراهم می­کند؛ هر جهان ممکن یک وضعیت امور ممکن را توصیف می­کند؛ به نظر او جهانی که واجد مخلوقات مختار است ارزشمندتر از جهانی است که فاقد مخلوقات مختار است. (به نقل از پترسون و دیگران، 1376، ص 181)

شکل منطقی گزاره ناسازگار به شرح ذیل است:

خدا عالم مطلق، قادر مطلق و خیر محض است؛

اگرخدا عالم مطلق و قادر مطلق باشد پس می­تواند مانع شر شود؛

اگر خدا خیر محض باشد پس می­خواهد مانع شر شود؛

شر وجود دارد؛

خدا یا عالم مطلق نیست یا قادر مطلق نیست یا خیر محض نیست؛

بنابراین خدا وجود ندارد.

منتقدان معتقدند که تناقض درونی بین گزاره 1 و 4 است و گزاره­های 2- 4 صحیح­اند زیرا شرطی­اند و ضروری نیستند. جان مکی معتقد بود با افزودن گزاره­های الحاقی می­توان تناقض بین این گزاره­ها را ثابت کرد.(ر.ک: یزدانی، همان)

پلنتینگا با استدلالی پیچیده در مورد منطق قدرت مطلق و اختیار به مکی پاسخ می­دهد: قدرت قادر مطلق به هیچ حدی از حدود منطقی محدود نیست. منتقدان بر این باورند این پاسخ مبتنی بر دیدگاه قائل به ناسازگاری است یعنی دیدگاهی که اختیار و علیت را منطقاً ناسازگار می­داند. اما آنها خود به دیدگاه قائل به سازگاری معتقدند.

صورت دیگر مسأله شر «مسأله شر دلیل­گروانه » است که در آن بحث بر سر ناسازگاری مدعیات دینی نیست بلکه بر سر «نامقبول» بودن آنهاست که در آن از روشهای آماری هم برای عدم وجود خدا استفاده شده است.

با مشخص شدن اشکال گوناگون مسأله شر انواع پاسخهای دیندارانه هم قابل تمایز است. مثلاً دفاعیه­ها در پاسخ به اشکال منطقی مسأله شر ارائه می­شوند و تئودیسه­ها برای پاسخ به این سؤال که «چرا خدا وجود شر را روا می­دارد؟»

پلنتینگا شدیداً تئودیسه­ها را مورد انتقاد قرار داده است زیرا به نظر او تئودیسه هم بنحو پیشین ناممکن است و هم غیر ضروری است و این بدان دلیل است که وی اساساً الاهیات طبیعی را هم قبول ندارد. زیرا الاهیات طبیعی و تئودیسه­ها بیان کننده براهین و قرائن هستند؛ اقناع عقلی در صورتی میسر است که موحدان و ملحدان مجموعه اعتقادات مشترکی داشته باشند. (پترسون، همان)

با توجه به اینکه اینوگن در کتاب مسأله شر هم نظرات مکی را نقد کرده و هم دیدگاههای پلنتینگا را مد نظر دارد به تحلیل مسأله شر از منظر وی می­پردازیم.

   2-2- تحلیل مسأله شر از نگاه اینوگن:

در همان آغاز مبحث اول یعنی مسأله شر و برهان شر اینوگن هم مخالفت خود را با اصول گیفورد بیان می­دارد

و هم با نظر پلنتینگا که الاهیات طبیعی را رد می­کرد؛ منتها این کار را به طور اجمالی و ضمنی بیان می­کند. با نظر پلنتینگا به این دلیل مخالف است که الاهیات طبیعی هم مثل علوم طبیعی از نتایج برآمده از داده­های حسی استفاده می­کند و این امر می­تواند ردیه­ای بر نظر پلنتینگا مبنی بر اینکه موحدان و ملحدان اعتقادات مشترکی ندارند، باشد؛ گرچه هیچکدام از نتایج الاهیاتی به آن نتیجه مطلوبی که علوم طبیعی می­رسند، منجر نمی­شود.

او یادآوری ­می­کند ناگزیر است این مباحث را بر اساس اصول گیفورد درباره الاهیات طبیعی پیش بَرَد که به عنوان قانونی در ورود به مباحث الاهیاتی مورد پذیرش همگان قرار گرفته است. اصولی با پیشفرض­هایی خاصّ چون: بی­نهایت- مطلق- علت نخستین و یگانه علت- جوهر واحد و مجرد و….

مطالب مذکور مربوط به بند 4 وصیتنامه گیفورد است که آن را به عنوان هدف واگذاری میراثش به موکلانش معرفی و وصیت می­کند آن را اجرا کنند و تأکید دارد که میراث وی غیر از این در مورد دیگری خرج نشود. وی اعضای دانشکده­ها را موظف می­کند از ایراد خطابه­ها در هر شهری حمایت کنند؛ او در بند 5­ امیدوار است این علم همانند علوم طبیعی که در مورد نتایج آن علوم می­توان با قطعیت نظر داد، مورد بررسی قرار گیرد. (ر.ک:3-25 pp، 1986، Jake.l)

به نظر اینوگن نمی­توان براهین الاهیاتی را مثل براهین علمی در نظر گرفت زیرا نتایج بدست آمده از الاهیات به روش نتایج علمی قابل اثبات نیست؛ یا حداقل آنطور که علم نتایجش را به اثبات می­رساند الاهیات نمی­تواند. برای همین الاهیات فقط بخشی از فلسفه است که اثبات نتایج آن با نتایج علمی فرق دارد. در اینجا گویی مؤلف می­خواهد نظر گیفورد را که در بند 5 وصیتنامه آن را توضیح داده است رد کند.

در اینجا سؤالی مطرح است:

منظور لرد گیفورد از اینکه نتایج الاهیات هم مثل نتایج شیمی و نجوم باشد، چیست؟ به نظر می­رسد وی نقطه اشتراکی بین مباحث الاهیاتی از یک طرف و شیمی و نجوم از طرف دیگر یافته و بر اساس آن امیدوار است در آینده الاهیات نیز در رسیدن به نتایجش مسیر شیمی و نجوم را در پیش گیرد. اینوگن سخن گیفورد را این طور تعبیر کرده که نتایج الاهیات قطعیت نتایج ریاضی و شیمی و نجوم را نخواهد داشت زیرا الاهیات به حوزه­ی فلسفه تعلق دارد و در مباحث فلسفی هیچ چیز قطعی نیست اما از بند 4 وصیتنامه لرد گیفورد برمی­آید که

منظور وی با نظر مؤلف فرق دارد آنجا که می­گوید:

خطابه­های ایراد شده نباید موضوع هیچ نوع آزمایشی قرار گیرد و نباید مستلزم هیچ سوگندی یا انتشار یا تصدیق هرگونه اعلان اعتقادی باشد یا در بر دارنده­­ی هیچ وعده­ای نباشد(p6، 1986، Jake.L)

در بند 5 بیان می­دارد که قصد وی فقط برگزاری بحثهای آزاد است از این رو شباهتی که بین الاهیات و شیمی و… قائل است از این منظر است نه آنطور که مؤلف می­گوید بخاطر دست­یابی به نتایج باشد.

نویسنده خود را ناگزیر می­داند گاهی از اصول گیفورد تجاوز کند زیرا موضوعِ موردِ بحث او به الاهیات طبیعی تعلق ندارد بلکه به الحاد طبیعی هم تعلق دارد؛ یعنی برهان شر که برای اثباتِ عدمِ وجودِ خدا به کار می­رود. از طرفی موضوع وجود، خود به الاهیات طبیعی مربوط است و چون در مباحث مورد بحث، هم درباره وجود و هم عدمِ آن بحث می­شود در واقع از اصول گیفورد فراتر رفته­ایم. به علاوه هدف مؤلف اثبات هیچ نتیجه بنیادینی در مورد خدا نیست چون همانطور که بعداً بحث خواهد شد نتایج بنیادین مناقشه­آمیزند.در اینجا هم گویی مؤلف از اصول گیفورد بی­اطلاع بوده زیرا در بند 4 وصیتنامه تأکید وی بر آنست که هر کس با هر ایده­ای می­تواند در این سخنرانیها شرکت کند.

اینوگن مخالفت خود را با نظر کانت مبنی بر اینکه بر اساس دلایل عام نظری الاهیات طبیعی غیرممکن است، اعلام می­دارد اما در واقع بر این اساس، نظریه کانت در مورد الاهیات، که قلمرو آن را به کلّ از داده­های حسّی جدا می­داند، رد می­کند. به نظر می­رسد دلیل مخالفت مؤلف با نظر کانت برای وفادار ماندن به عقیده آنسلمی بزرگترین موجود ممکن است که در پایان فصل 1 درباره­ی آن بحث می­کند.

اینوگن ابتدا به شرح پیشفرضهای خود در مباحث مطرح شده می­پردازد:

فقط منابع عقل طبیعی را بکار می­برد و منابع الاهیات وحیانی را کنار می­نهد.

سعی در اثبات هیچ نتیجه بنیادینی در مورد خدا ندارد.

در نهایت نسبت مسائل مورد نظر خود را با مسأله شر تبیین می­کند.

بر اساس نظر پلنتینگا که مخالف الاهیات طبیعی است ما حین بحث از شر باید به داستانهای مسیحیت در باب

شر توجه کنیم و برای این گفته خود استدلال می­آورد:

«اگر همه چیز f است، پس هر چیز ممکنی f است» یک گزاره باشد و مثال نقض آن «اگر f است» مساوی با «خدا هست» باشد و اگر «خدا هیچ چیز ممکنی را خلق نمی­کند» پس در نتیجه همه چیز خداست صادق است. گرچه این فرضیه به طور کلی کاذب است اما چون نتیجه آن صادق است، پس گزاره «ممکن است همه چیز خدا باشد» بالفعل صادق است. (Plantinga, 1974, p 165)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122