پايان نامه ترجمه بابُ الحكاياتأحمد شَوْقي و تطبيق آن با حكايات پروين اعتصامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ترجمه بابُ الحكاياتأحمد شَوْقي و تطبيق آن با حكايات پروين اعتصامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 248 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ترجمه بابُ الحكاياتأحمد شَوْقي و تطبيق آن با حكايات پروين اعتصامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیّات و مفاهیم 3
مقدّمه 4
فابل در ادبیات جهان 11
فابل در ادبیات شرق و ایران 15

فصــل دوم: مختصــری در احــوال و آثـار احمــد شوقـــی و پرویــن اعتصامــی 21
2ـ1 احمـد شوقـی 22
2ـ2 پروین اعتصامـی 27
2ـ 3 ترجمۀ باب الحکایات احمد شوقی 29
أنت و أنا 30
ندیمُ الباذنجان 31
ترجمۀ منظوم ندیم الباذنجان 32
ضیافةُالقطّة 33
الصیّادُ و العُصفورة 36
ترجمۀ منظوم صیّاد و گنجشک 37
البلابلُ الّتی ربّاها البوم 39
الدّیک الهندی و الدّجاج البلدی 40
ترجمۀ منظوم خروس هندی و مرغان روستایی 41
العصفور و الغدیر المهجور 42
ترجمۀ منظوم گنجشک و چشمۀ پنهان 43
الأفعی النیلیّة و العقربة الهندیّة 44
السّلوقی و الجواد 46
فأر الغیط و فأر البیت 48 مَلِک الغربان و نُدور الخادم 50
الظّبی و العِقد الخنزیر 52
ولی عهد الأسد و خُطبة الحمار 54
الأسد و الثعلب و العجل 56
القِرد و الفیل 58
الشأة و الغراب 60
أمّة الأرانب و الفیل 62
حکایة الخفّاش و ملیکة الفراش 64
الأسد و وزیرها الحمار 67
النّملة و المقطّم 69
الغزال و الکلب 70
الثعلب و الدّیک 72
ترجمۀ منظوم روباه و خروس 73
النّعجة و أولادها 74
الکلب و القطّ و الفأر 75
سلیمان و الهدهد 77
سلیمان و الطّاووس 78
الغصن و الخنفساء 80
القبرّة و ابنها 81
النّعجتان 82
السّفینة و الحیوانات 83
القِرد فی السفینة 84
نوح علیه السّلام و النّملة فی السّفینة 85
الدّبُّ فی السّفینة 86
الثعلب فی السّفینة 88
اللّیث و الذّئب فی السّفینة 89
الثعلب و الأرنب فی السّفینة 90
الأرنب و بنت عِرس فی السّفینة 91
الحمار فی السّفینة 92
سلیمان علیه¬السّلام و الحمامة 93
الأسد و الضّفدع 95
النّملة الزّاهدة 96
الیمامة و الصیّاد 98
الکلب و الحمامة 99
الکلب و الببّغاء 100
الحمار و الجمل 101
دودة القزّ و دودة الوضّاء 102
الجمل و الثعلب 104
الغزالة و الأتان 105
الثعلب الّذی إنخدع 106
ثُعالة و الحمار 107
البغل و الجواد 108
الفأرة و القطة 109
الغزال و الخروف و التّیس و الذّئب 110
الثعلب و الأرنب و الدّیک 111
الثعلب و أمّ الذّئب 112

فصل سـوم: فابـل در باب¬الحکــایات احمــد شوقــی و حکایت¬هــای پرویــن اعتصامی 113
1 ساختار شعر برای داستان¬پردازی 114
1ـ1 تعریف شعر 116
1ـ2 خیال 117
1ـ3 تقلید و محاکات 121
2 فابل(Fable)، تمثیل، رمز، سمبول 126
3داستان، حکایت، کارکردها 133
4حکایت¬های جانوری در شعر احمد شوقی 139
4ـ1 اخلاق، تمثیل، شعارگویی 140
4ـ2 تحلیل ساختاری و محتوایی حکایت¬های جانوری احمد شوقی 144
4ـ2ـ1 تحلیل ساختاری 144
زمینۀ داستانی 155
4ـ2ـ2 تحلیل محتوایی حکایت¬های احمد شوقی 157
محتوای حکایت¬ها 162
4ـ3 تحلیل ساختاری و محتوایی حکایت¬های پروین اعتصامی 185
4ـ3ـ1 تحلیل ساختاری 185
4ـ3ـ2 تحلیل محتوایی 198

فصل چهارم: شباهت¬ها و تفاوت¬ها در فابل¬هـای احمـد شوقــی و حکایت¬های پروین اعتصامی 204
1 مضامین غالب در فابل¬ها و ارتباط آن¬ها با ساختار روایی 206
2امکانات زبانی و بلاغی 210
3 تأثیرپذیری و تأثیرگذاری 212
نتیجــه¬گیری 215

چکیده:

باب­الحکایات احمد شوقی و حکایت­های پروین اعتصامی از مهم­ترین آثار تمثیلی ادبیات معاصر عربی و فارسی به شمار می­روند. نکته­ای که در رابطه با ادبیات تمثیلی بسیار قابل توجه است، این که این نوع ادبی، اغلب با گونه­ای یکسونگری روبه­رو بوده است؛ چنان که اغلب محتوای اخلاقی آن مورد توجه واقع گشته و از قالب و ساختار آن همیشه به عنوان قالب و ساختاری ضعیف یاد شده است که به زحمت این بار معنایی اخلاقی را بر دوش می­کشد. چنین دیدگاهی باعث شده تا همواره نوع تمثیل به عنوان یک نوع قالبی که تحمیل معنا از سوی خالق اثر تمثیلی بر آن صورت گرفته، نگریسته شود و در پایین­ترین درجۀ یک نوع داستانی که از عناصر داستانی برخوردار است، مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، اغلب تحقیق­هایی که در حوزۀ ادبیات تمثیلی صورت پذیرفته­­­اند، به طور عمده، به محتوای این آثار پرداخته و به هنر چگونه گفتن آن­ها که همان بررسی ساختار و عناصرسازندۀ این آثار است، توجهی نشان نداده­اند. بدیهی است که «چگونه گفتن» مسألۀ بسیار مهمی در ادبیات است و این حجم از تحقیق­هایی که به «چه­گفتن­ها»می­پـردازد، گونه­ای بی­مهری به این اصل اصیل ادبیـات محسوب می­شـود. بر این اساس در این              پایان­نامه، باب­الحکایات احمد شوقی به فارسی روان برگردانده شده، تا علاوه بر افزودن یک منبع مطالعاتی جدید در این زمینه، با استناد روشن­تری حکایت­های پروین اعتصامی مورد بررسی  و مقایسه قرار گیرد. همچنین در این تحقیق، کوشش شده با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانـه­ای، ضمن بررسـی ساختار تمثیـل و عناصر سازنـدۀ آن، براساس دو اثـر تمثیلی فارسـی و عربـی؛ یعنی باب­الحکایات احمد شوقی و حکایت­های پروین اعتصامی، ارتباط دقیق ساختاری و محتوایی این آثار را نیز با یکدیگر نشان داده، تأکید کنیم که در بررسی آثاری از این دست، نگرش یکسویۀ محتوایی به هیچ وجه نمی­تواند به عنوان یک راهکار ژرف­شناسانه، مورد اعتماد قرار گیرد و شناخت ساختاری هر اثر ادبـی با تمام جزئیات آن، یک اصل اساسی است که البته به درک عمقی محتوایی آن اثر نیز می­انجامد و این دو مقوله با یکدیگر رابطه­ای همپوشانی دارند که شناخت حاصل از آن­ها، باعث شناخت جامع­تری از یک نوع ادبی مورد تحقیق می­شود.

کلیدواژه: احمد شوقی، پروین اعتصامی، ادب عربی و فارسی، ادبیات تمثیلی، باب­الحکایات.

پیشگفتار

«وَ لَقَـد کَتَبنـا فی الزَّبـور مِن بَعـدِ الـذّکر أنَّ الأرضَ یَرِثُـها عِبـادِیَ الصّالِحون»

 کاروان غریب شعر و ادبیات، هزاران هزاره است که از دل تاریخ به سوی مـرزهای آینده آهسته و پیوسته در حرکت است و مایۀ خرسنـدی و دلگرمی است که در این دنیـای آکل و مأکول که غم نان به سختی می­ستیـزد و بیدادها              می­انگیزد، هنوز طالبان و سالکانی هستند که رهـرو این راهند و بی­مـزد و منّت به این کاروان می­پیوندند.

جامعۀ بشری در طول تاریخ رنج­آوری که جز کشتار و غارت و سبعیّت چیزی برای گفتن ندارد، همواره از دست حریصانی که کوزۀ چشم آنها هرگز از خزف لذّات و شهوات پر نگشته، مبتلای بلاها بوده است و در روزگار ما نیز که منشورهای انسانیّت با آب و تاب در مجامع بین­المللی هر روز مورد ستایش قرار می­گیرد و مفاهیمی از قبیل جهانی شدن و صلح و آرامش برای همه مطرح است، فجیع­ترین جنایت­هایی رخ می­دهـد که حتی شنیدن آن­ها مایۀ ننگ انسان و انسانیّت است. جای بسی سرافکندگی است که در چنین روزگاری که لاف خرد و آزادی گوش فلک را کر کرده، هنوز کاخ­نشینان و از خدا بی­خبران، مشق­های اندیشۀ اربابان قلم را خط می­زنند و مشتی مفتیان مفت­خوار به موجب تفاسير نادرست خود از آيات مبين الهـی، ريختن خون زنان و مردان و کودکان بی­گناه را واجب می­شمارند و در ازای آن جنایت­ها نیز پاداش اُخروی را از خداوند منّان توقع می­دارند و هرگز  بدين نمی­انديشند كه قرآن كريم  از ريختن خون انسان بی­موجبی كه سزاوار قصاص باشد، صريحاً نهی كرده و آن را ظلمی بزرگ و گناهی نابخشودنی می­شمارد، و نيز حديث پيامبر(ص)، بی­مسامحه، تفسير به رأی را در مورد آيات قرآن، ناروا و باطل می­داند. در چنین شرایطی، این سخن ویکتور هوگـو بسیار سنجیده و درست می­نماید که:«هدف هنـر امروز زندگی است نه زیبایی.» البته در هر روزگاری، بزرگ­مردان و زنان آزاده که مشق آزادی و آزادگی نوشته­اند، کوشیده­اند تا به این وظیفۀ خطیر خود جامۀ عمل بپوشانند و اکنـون بر ماست که به راه آنان رفتـه و با فریاد زدن داستان­ها و حکایت­های حیوانیِ           سخن­سرایانی چون شوقی و پروین در گوش جامعۀ بشری، سنگ­ها و چاله­ها را از سر راه انسانیّت، برداریم.

بدیهی است که تحقیق­ها و پژوهش­های علمی در ادبیات به ساده­اندیشانی که می­پندارند ادبیات چیزی جز درد دل­هایی هنرمنـدانه­تر از کلام روزمرّه و گفتار عادی نیست و جز پر کردن اوقات فراغت فایدۀ دیگـری برای آن                     نمی­توان قائل شـد، ثابت می­کنـد که سخن­سرایان و نویسندگان چگونه با در نظر داشتن موازین دقیق فکری و             روش­های علمی که از چشم آنها پنهان است، به معالجۀ زخم­های روح انسانیّت می­پردازند.

بر ایـن اساس، نگارنده موضوع پایان­نامۀ تحصیلی خود را با این اهـداف مـد نظر قـرار داد که ابتدا با ترجمۀ باب­الحکایات احمد شوقی، باب آشنایی با یکی از برجسته­ترین بخش­های ادبیات معاصر عربی را برای جامعه باز کند و با تحقیق پیرامون جنبه­های ساختاری و محتوایی این اثر در مقایسه با حکایت­های پروین اعتصامی، در جهت اهداف علمی و ارجمنـد دانشگاهیِ رشتۀ ادبیات تطبیقی گامی ثمربخش بردارد. در این  ترجمـه  و  تحقیق، کوشش نگارنده بر آن بوده تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از منابع ارزشمند و مطالعات کتابخانه­ای، ضمن ارائۀ ترجمه­ای روان و شایستۀ باب­الحکایات احمـد شوقـی به فارسی، به تحقیق پیرامون جنبه­های ساختاری و عناصر

سازندۀ تمثیلی این اثر در مقایسه با حکایت­های پروین اعتصامی بپردازد و ارتباط جنبه­های ساختاری این دو اثر را با محتوای آن­ها با یکدیگر نشان دهـد؛ به همین منظور، در فصل اول، در مقدمه، ضمن اشاره به موضوع و روش­ها و اهداف این تحقیق به صورت دقیق­تر، خلاصه­ای از پیشینۀ فابل و حکایت­های جانوری را در ادبیات جهان و ادبیات شرق و ایران مطرح کرده و در فصل دوم پس از آوردن شرح حال مختصری دربارۀ زندگی و آثار احمد شوقی و پروین اعتصامی، ترجمۀ کامل باب­الحکایات احمد شوقی را ارائه نموده است.(همچنین ترجمۀ منظوم پنج حکایت نیز که حاصل طبع نگارنده است در پایان این حکایت­ها آورده شده است.) در فصل سوم نیز فابل در باب­الحکایات احمد شوقی و حکایت­های پروین اعتصامی از جنبه­های ساختاری و محتوایی، به طور جداگانه، مورد بررسی قرار گرفته و با ارائۀ شاهدمثال­های لازم برای آثار هریک از این دو شاعر فابل­ساز، تحلیل­های مورد نظر صورت پذیرفته است. در فصل چهارم که فصل نهایی این پایان­نامه است با توجه به نگرش تطبیقی به بررسی شباهت­ها و تفاوت­های آثار دو شاعر پرداخته شده و بازهم برای روشن­تر شدن تحلیل­های مورد نظر، شاهدمثال­های لازم از متن آثار هر یک از دو شاعر ارائه گردیده است.

در پایان این گفتار به مصداق گفتار شریف «مَن لَم یَشکُرِ المَخلوق لَم یَشکُرِ الخالِق»، بر خود واجب می­دانم تا ابتدا از همۀ معلمان و استادانی که افتخار شادگری­شان را داشته­ام، سپاسگزاری کنم. سپس مراتب سپاس و قدردانی خود را به محضر استادان دانشمند و فاضلم عرض می­نمایم که با ارشاد و دستگیری ایشان این پایان­نامه را به سرانجام رسانیدم. نخست از سرور ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا منوچهریان که استاد راهنمای بنده در طول نگارش این پایان­نامه و از آن مهم­تر در مسیر عشق به زبان و ادبیات عربی بودند؛ نیز استاد و سرور گرانقدرم جناب آقای دکتر شیرزاد طایفی که عشق بیهقی به استادش بونصر مشکان را با وجود نازنین او درک کردم و فهمیدم و این افتخار را داشتم که به عنوان استاد مشاور، راهنمایی بنـده را در این تحقیق بر عهده گرفتند و در این راه زحمات بسیاری را با بزرگواری پذیرفتند و بیش از پیش مرا رهین منّت­های بی­دریغ خود ساختند.

همچنین به رسم ادب از همـۀ استادان فاضل و دانشمند دورۀ کارشناسی ارشدم عالی­جنابان: دکتر احمـد تمیم­داری، دکتر عبدالحسین فرزاد، دکتر عباسعلی وفایی، دکتر محمدحسین بیات، دکتر علی­اکبر عطرفی، دکتـر داوود اسپرهم، دکتر حسین پاینده، دکتر رضا ناظمیان و خانم دکتر شکوه­السادات حسینی، سپاسگزارم که خوشه­چین خرمن دانش و فضل­شان بوده­ام.                                                                                                                                                                                               در نهایت سپاسگزارم از پـدر و مـادر و همـۀ دوستـان ادب دوست و فاضل عزیـزم به خصوص آقایان: محمدعلی چراغی، مجیـد قدمیاری، سجاد دارابی، حمید رزاقی، حجت بوداقی، حامد جوان­بختی، علی محجوب و خانم شیما باقری که در تمام مراحل این راه با یاری­ها و امیدها و دلگرمی­ها یار و همراهم بودند.

فصل اول

 كلیّات و مفاهیم

 مقدمه

با نگاهی گذرا به تاریخ ادبیات هر ملّتی، این حقیقت آشكار می­شود كه ادبیات داستانی ـ چه در حوزۀ ادبیات مكتوب و چه حكایت­ها و افسانه­های شفاهی رایج در میان عامۀ مردم ـ بخش عمده و مهم ادبیات آن ملّت محسوب می­شود؛ به طوری كه همه، آن را پر افتخارترین و ارجمندترین گنجینۀ ادبیات ملّی خود می­دانند و از این كه خردمندان و حكیمانی در میان آنان بوده­اند كه این حكایت­ها و داستان­های جذّاب، شنیدنی و ارزشمند را كه خردمندی، شجاعت، بخشندگی، درستكاری، راستگویی و راه و رسم همۀ پندارها و گفتارها و كردارهای نیك انسانی را می­آموزد، برای ایشان به یادگار گذاشته و آثار باشكوهی  آفریده­اند كه ارزش و احترام آن­ها روز به روز و نسل به نسل فزونی بیشتری می­یابد، به خود می­بالند و آن را یكی از قلّه­های بلند و دست نیافتنی تاریخ تمدن و فرهنگ خود می­شمارند. این حقیقت نه فقط به این خاطر است كه این حكایت­ها و داستان­ها تنها فضایل انسانی و شیوۀ خوبی و زیبایی را می­آموزند، بلكه از این بابت است كه شاهكار و عصارۀ فكر بزرگ­مردان و زنانی بوده­اند كه در راه تحصیل علم و دانش، سخت­ترین رنج­ها و دشواری­ها را بر خود هموار نموده و با دقتی حیرت­انگیز  و بیانی هنری و دلنشین، چنان آثار ظریف و شیوایی را آفریده­اند؛ حكیمانی كه در زمان زندگی خود از نظر علمی، بزرگترین چهره­های روزگار خود بوده­اند و هر ملّتی كم و بیش افتخارات یك ملّت دیگر را با نام آنها به یاد می­آورد و می­شناسد. دیگر این كه این حكایت­ها و داستان­ها اغلب مایۀ بقای زبان، تمدن و اصالت نژادی یك ملّت بوده­اند و با نفوذ در روح انقلاب­های اجتماعی و سیاسی عصر خود، همواره در طی قرن­های پی­درپی مانع از نابودی اصالت اجدادی و میهنی آن ملّت شده­اند، چنان كه شاهنامۀ فردوسی برای نژاد ایرانی معجزه­ها كرده است.

بر این اساس اگر بگوییم داستان­سرایی و حكایت­گویی همواره نجات­بخش روح یك ملّت بوده است سخن اغراق­آمیزی نگفته­ایم؛ بنابراین پیش از آن كه داستان­سُرایی و حكایت­گویی را با انواع و اقسام متعددی نام ببریم، نخست باید خود آن را بزرگترین حماسۀ معرفت بشری بخوانیم كه تمام خواسته­ها و آرزوها و برترین­های یك ملّت را در بر می­گیرد و آن­ها را به ظریف­ترین و زیباترین صورت ممكن به تصویر می­كشد. ارزش این هنر شگفت­انگیز تا به آنجاست كه حتی در میان ادیان الهی و متون دینی نیز شاهد هستیم كه برای پیشبرد اهداف گوناگون متناسب با آموزه­های هر مذهب از این شیوه استفاده شده و مفاهیم و دستورات را با استفاده از آن چنان جذّاب و قابل فهم كرده كه حتی افرادی كه از فضیلت خوانـدن و نوشتن بی­بهره بوده­اند نیـز توانستـه­اند آن مفاهیم و دستورات را به روشنی دریابند و به خوبی بفهمند.

چنان­چه به مقولۀ داستان­پردازی و حكایت­گویی با همۀ انواع و اقسام آن با دقت بیشتری بنگریم، خواهیم دید كه این هنر خارق­العاده نه فقط دستاورد اندیشۀ بشری برای پندآموزی و همۀ آن اهداف والا و ارجمندی است كه بشر آن­ها را در سر داشته، بلكه حاصل ارتباط ناگسستنی او با جهان هستی و همۀ عناصر طبیعت پیرامون اوست كه با عنصری عجیب و بسیار شگفت، به نام تخیّل، در هم آمیخته و قدم به قدم او را تا مرزهای رازآلود كشف معانی پیش برده است. خیال و آنچه به آن مربوط می­شود، شاید در نگاه اول كاملاً ساده و قابل درك به نظر برسد، اما وقتی كه ارتباط آن را با دنیای حقیقی بشر كه شامل همۀ اختراعات و اكتشافات و سایر دستاوردهای شگرف اوست بسنجیم، به عمق پیچیدگی و تعریف­ناپذیری و عظمت آن بیشتـر پی خواهیم بُـرد و از این كه آن را تفكر یا توهُّم بنامیم كاملاً ناتوان خواهیم بود، زیرا با یك نگاه ساده به روشنی درمـی­یابیم كه تمام پیشرفت­های علمی امروز كه قدرت و امكانات بی­شماری را برای بشر فراهم آورده، روزگاری همان خیالاتی بوده است كه انسان گذشته آن­ها را در سر می­پرورانده  است؛ تا این كه پس از قرن­ها به­ كمك تجربه­های علمی و عملی و آزمون و خطاهای بی­شمار، موفق شده است آن­ها را به فعلیّت درآورد.

با این حال در رابطه با خیال و اندیشه و ارتباط این دو مقوله با دنیای داستان­سرایی و حكایت­گویی، آنچه در وهلۀ اول ذهن را به خود مشغول می­دارد این است كه كدام یك از این دو مقوله، بیشترین تأثیر را در آفرینش آثار داستانی از خود برجای گذاشته، و یك اثر داستانی یا حتی یك حكایت موجز، چگونه در عین واحد این دو را با هم بر می­تابد، در حالی كه داستان یا حكایت از یك سو باور نكردنی است و از سوی دیگر ما را به گونـه­ای وا می­دارد تا با حیرت آن را با همۀ شگفتی و باورنكردنی بودنش، سرانجام باور كنیم و بپذیریم كه چنین حوادثی می­تواند كه در گذشته بوده یا در آینـدۀ دور یا نه چنـدان دور باشنـد. پیداست كه هرگز به چنین سؤالی به صورت قطعی و مناقشه ناپذیر نمی­توان پاسخ داد، اما آنچه در بطن این سؤال می­تواند به عنوان یك مسألۀ قابل تأمل ـ نه یك پاسخ‌ ـ بیرون كشیده شود و دربارۀ آن به طور مفید گفت و گو كرد، همراهی اندیشه و تخیّل با هم و رابطۀ این دو با مقولۀ اعجاب­انگیزی به نام حیـرت است؛ حالتـی غریب و بسیار خوشاینـد كه انسان در مواجهه با همـۀ پدیده­های ناشناختۀ جهان پیرامونش آن را با لذت تمام در می­یابد و تا زمانی­كه زنده است هرگز از آن اشباع نمی­شود.

بر این اساس وقتی به دو حوزۀ داستان­پردازی در ادبیات كلاسیك و ادبیات معاصر بنگریم، مشاهده می­كنیم كه در ادبیات كلاسیك همۀ امور ماورایی و خارق­العاده كه شامل قهرمانان فوق بشری یا شخصیّت­های عجیب و غریب با نیروهای جادویی یا اسطوره­ها و خدایانی كه در داستان به خدمت گرفته شده­اند، علاوه بر ارضای احساس حقارت­های بشر از نیروی جسمانی و عقلانی خـود كه پیوستـه در معرض انواع بلایا و شكست­هاست، برای ایجاد این حس خوشایند، یعنی حیرت است كه به دنبال خود تحسین و شوق مخاطب را برای حفظ و پاسداشت آن اثر داستانی به دنبال دارد. اهمیت این مسأله تا به آنجاست كه هر اندازه یك اثر داستانی با دقت تخیّلی بالاتری این اعمال و شخصیّت­های ماورایی را بیشتر و با نظم و معنای بهتری در خود داشته باشد، در گنجینۀ میراث مكتوب ادبیات داستانی نیز بالاترین ارزش را پیدا می­كند، حتی در مواردی قضیه از این نیز فراتر رفته و این آثار داستانی علاوه بر تبدیل شدن به بخشی از تاریخ آمیخته به اسطورۀ یك ملّت، از محتوای داستان آن گرفته تا یك یك شخصیّت­های خوب و بد آن، صورت رمز یافته و در دنیـای روانشناسی و جامعه­شناسی یك ملّت، از آن­ها تأویل و تفسیـرهای به خصوصی برای شناخت روحیّات آن ملّت ارائه می­گردد. در داستان­پردازی در حوزۀ ادبیات معاصر نیز این حیرت­آفرینی و به شگفت آوردن مخاطب از طریق زمینه­سازی قالبی و از پیش تعیین شده در دنیای ذهن نویسنده برای غلبه و پیروزی یا شكست و قربانی شدن انسان ـ كه یگانه قهرمان داستان است ـ در مواجهه با جبر اجتماعی و شرایط سخت محیطی او صورت می­گیرد؛ به این معنا كه در داستان­های امروزی كه قهرمان آن انسان و دشمن سرسخت او جبر اجتماعی است، نویسنده به ظریف­ترین شكل ممكن به گونه­ای         زمینه­سازی می­كند كه می­خواهد قهرمان پیروز شود و یا ناكام گردد و شكست بخورد؛ (این مسأله حتی در داستان­های ­مدرنی كه ادعای نویسندگان آن­ها بر این است كه شخصیّت­ها و محیط داستانی كه ایشان آن­ها را ساخته و پرداخته­اند كاملاً آزادانه رفتار كرده، در نتیجۀ كنش دلخواه خود پیش رفته­اند نیز صادق است؛ زیرا سرانجام این قلم در دست نویسنده است كه برای همۀ شخصیّت­ها و كنش­های داستانی حكم صادر می­كند، چه در غیر این صورت باید شخصیّت­های اثر یك نویسنده را افراد حقیقی جداگانه­ای فرض كنیم كه در تعامل و همكاری با شخص نویسنده موجبات شكل­گیری داستانی را فراهم آورده­اند كه البته این تصوّری بسیار غیرمنطقی و خنده­آور خواهد بود[1].) در نتیجه مخاطب از این كه چگونه قهرمان داستان ـ كه یك انسان عادی همانند خود اوست ـ می­تواند بر آن همـه سختی­ها و دشواری­ها غلبه كنـد، به حیرت می­آیـد و در صورت شكست او در مواجهه با این جبـر و           دشواری­های اجتماعی نیز از این شگفت­زده می­شود كه جامعه و افراد آن كه تداوم حیات­شان در گرو ارتباط و همكاری با یكدیگر است، چگونه به راحتی یك فرد را قربانی خواسته­های نامشروع خود می­كنند و این همان چیزی است كه نویسنده ماه­ها و یا شاید سال­ها وقت و انرژی خود را صرف آن می­كند تا به آن دست یابد. در حقیقت، با حیرت مخاطب در برابر نتیجۀ مثبت و یا منفی داستان است كه وی علاوه بر احساس آموزندگی و خوشایندی از داستان، سرانجام به كاتارسیس، همان احساسی كه هزاران سال پیش، ارسطو آن را نتیجۀ ارزشمند تراژدی می­خواند، دست پیدا می­كنـد و به الگویی تبدیل می­شـود كه اصلاحات رفتاری فـردی و تغییر شرایط اجتماعی را به دنبال دارد. حیـرت، تحسین و چرایی را برمی­انگیزد و تحسین و چرایی، انگیزۀ اصلاح و تغییر رفتارهای فردی و قوانین اجتماعی می­شود و این همان كاركرد اساسی نه فقط داستان، بلكه تمام ادبیات است.

یكی از شاخه­های ادبیات داستانی كه به موازات عمر داستان­پردازی و قصّه­سرایی قدمتی چندین هزار ساله دارد و همواره پابه پای داستان­گویی و قصّه­نویسی در میان ادبیات ملّت­های مختلف جهان از محبوبیّت و استقبال و البته كاربردهای تجربی و فرهنگی ویژه­ای برخوردار بوده است، افسانۀ اخلاقی یا به تعبیر فرانسوی آن،فابل است كه عمدۀ شخصیّت­های آن را حیوانات و سایر جانداران و حتی گیاهان تشكیل می­دهند؛ گونۀ ادبی خارق­العاده و جذابی كه همواره یكی از بهترین و گسترده­ترین عرصه­های همراهی اندیشـه و تخیّل شاعـران و نویسنـدگان بزرگ بوده و بر خلاف ظاهر ساده و به دور از پیچیدگی­اش بهترین ظرفیت را برای انتقال مفاهیم گوناگون و اندیشه­های ناب از خود نشان داده است.

همان طور كه تاریخ ادبیات ملّت­های كهن و ریشه­دار جهان مشحون از این گونه حكایت­ها و داستان­هاست، تاریخ ادبیات ما ایرانیان نیز آراسته به آثاری بسیار جالب و برجسته در این زمینه است؛ آثار گرانبهایی چون كلیله و دمنۀ بهرام شاهی، مرزیان نامۀ وراوینی، موش و گربۀ عبید زاكانی، منطق­الطیر عطار نیشابوری و بسیاری از حكایات مثنوی مولانا جلال الدین بلخی و از معاصران نیز حكایت­های منظوم  پروین اعتصامی كه بسیاری از این دست حكایت­ها در سراسر دیوانش پراكنده است.

ارزش این نوع ادبی به ویژه در عرصۀ پژوهش­های تطبیقی، نگارنده را بر آن داشت تا موضوع پایان نامۀ تحصیلی خود را به بررسی آن، با محوریت آثار دو شاعر معاصر، احمد شوقی شاعر مصری و پروین اعتصامی اختصاص دهد. پس از آن همه آثار درخشان از گونۀ فابل در ادبیات ایران و جهان، نگاه دیگر بار این دو سخن­پرداز ایرانی و مصری و ابداعات شگفت­انگیز آنان به یاری استعداد خداداد و بلاغت دلكش شاعرانه به پرداخت این گونۀ قصّه­سرایی، در تاریخی كه حرارت شعله­های تأثیرات سیاسی و اجتماعی و حتی اخلاقی آن هنوز هم احساس  می­شود، به حق، تحقیقی در این زمینه می­طلبید كه به لطف خدا توفیق انجام آن نصیب این رساله گردید. تا آنجا كه در خور توان است تحقیق و ارائـۀ شناختی شایسته دربارۀ ایـن دو بخش مهم از دیوان دو شاعـر، یعنی           باب­الحكایات  احمدشوقی و حكایت­های جانوری پروین اعتصامی، نه تنها گام مهمی در شناخت هر چه بهتر ادبیات برون مرزی محسوب می­شود، بلكه ماهیّت ادبیات تطبیقی و چگونگی پژوهش و اهداف حاصل از آن را نیز با یك مصداق عینی به خوبی روشن­تر می­نماید. بنابراین چنان كه سرشت ادبیات تطبیقی ایجاب می­كند، پیوسته باید توجـه داشت كه اگرچه شناخت ادبیات سرزمین مادری خویش، امـری كاملاً واجب است و هیچ­گونه سهل­انگاری و كم­كاری در رابطه با این شناخت، قابل اغماض و مسامحه نیست، اما این به آن معنا نیست كه هر ملّتی صرفاً باید به ادبیات خود بسنده كنـد و آن را یگانه آبشخـور سیرابی روح خود بدانـد. بی­شك زمانی­كه به مدد پژوهش­های دقیق ادبـی، زوایای تاریك وام­دهی و وام­گیری شاعران و نویسندگان ادبیات ملّت­های مختلف روشن شود، یا از مشتركات فكری و مختصات سبكی آنها ـ حتی فارغ از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری­ها ـ شناخت بهتر و دقیق­تری ارائه گردد، علاوه بر فراهم آمدن زمینۀ بهتر برای تشویق و انگیزش هیجان عمومی به منظور روی آوردن هر چه بیشتر به دنیای ادبیات و فهم شایستۀ آن، مجال رشد و شكوفایی و پویایی و بالندگی ادبیات ملّی نیز بهتر فراهم می­شود و همزمان عرصه­ای به وجود می­آید برای جهانی اندیشیدن و برون­رفت از پوستۀ تنگ­نظری­ها و كوته­بینی­هایی كه تعصبات كوركورانه را دامن می­زننـد و ارتباط میان ملّت­ها را دچار اشكال می­كنند و به تنگنا              می­كشانند. در این­باره همچنان كه پژوهش­های درونی ادبیات از سوی محققان بر آن است تا به توده­های مختلف بفهمانـد كه ادبیات فقط برای وقت­گذرانی و سرگرمی نیست، این رسالت خطیر و مسئولیت گریزناپذیر نیز ـ در دنیای كنونی كه سال­هاست به دلیل ارتباط­های تنگاتنگ ملّت­ها با یكدیگر از آن به دهكدۀ جهانی تعبیر می­شود ـ بر عهدۀ بخش پژوهش­های برون مرزی ادبیات، یعنی ادبیات تطبیقی است، كه اگرچه در ایران یك بار تولد ناقصی را در نیم قرن اخیر داشته و یك بار دیگر به تازگی پا به عرصۀ ظهور نهاده و كانون توجه محققان شده است، اما در سایر كشورها، به ویژه در اروپا و امریكا سابقه­ای حدود دو قرن دارد و با داشتن دو شاخۀ مكتب فرانسـوی و مكتب امریكایـی تجربیات ارزشمنـدی را به بار آورده و زمینۀ شكل­گیری تحقیقات گسترده­ای را فراهم كرده است.

«ادبیات تطبیقی افزون بر تقویت شخصیّت قومی و تربیت و رشد ابعاد استعدادهای اصیل، و هدایت آنها به راه مستقیم و رهبری حركت­های نوگرا به شیوه­ای سودمند، و آشكار كردن اصول كنونی قومیّت­ها و بیان گسترش كوشش­های هنـری و فكری ما در مسیر میـراث ادبیات جهانی ـ افزون بر  این­ها ـ رسالت انسانی دیگری را نیز بر دوش می­كشد، و آن آشكار ساختن اصالت روح قومی در پیوند و ارتباط با روح انسان­ها در گذشته و حال است… همان­گونه كه برای نشان دادن وحدت روحی انسان­ها در تكاپوی چنگ زدن به آزادی، صلح و تأمین حقوق فرد و جامعه، بهتر از ادبیات انسانی سراغ نداریم، شناخت واقعی هر كدام از این دو، بستگی به شناسایی دیگری دارد. ارزیابی ادبیات ملی ـ به طور واقعی ـ و توجیه درست آن امكان­پذیر نیست مگر با نگرشی به ادبیات آن ملّت به عنوان بخشی از میراث همۀ انسان­ها. در این صورت است كه ادبیات مجال آن را می­یابد تا مسئولیت انسانی خود را از خلال فرم­ها و مكتب­های هنری انجام بدهد و از راه ادای رسالت ملی و میهنی، ارزش­های فرهنگی را نیز تحكیم بخشد.»(غنیمی هلال، 1390 :20)

پیداست كه مطالعه و آگاهی یافتن از بافت ادبیات ملّت­های مختلف و درك منظومه­های ناب و شاهكارهای داستانی ادبیات جهان جز برای عدۀ معدودی از علاقه­مندان و پژوهشگران این عرصه امكان­پذیر نیست؛ بنابراین در قدم اول راهی به جز ترجمۀ آن آثار برای استفادۀ عمومی جامعه باقی نمی­ماند. اگرچه بسیاری از منتقدان و استادان به درستی بر آنند كه زبان ترجمه هیچ­گاه اصالت و زیبایی زبان اصلی اثر را ندارد و طی این فرآیند بسیاری از محاسن یك اثر نادیده گرفته شده، یا از آن­ها كاسته می­گردد، اما اگر با این دیدگاه به فرآیند ترجمه بنگریم و آن را از این جهت ارزشمند بدانیم كه در قدم اول، تلاش برای فهماندن و گسترش آثار ادبیات دیگر ملّت­ها بهتر از عدم فعالیت و مسكوت گذاشتن آنها به بهانۀ تسلط نداشتن عامۀ مردم بر زبان بیگانه است، و نیز یادگیری همۀ زبان­های مطرح دنیا كه شاهكارهای گوناگونی در ادبیات آن­ها آفریده شده، اصولاً برای كسی میسّر نیست و همچنین این نكتۀ بسیار دقیق­كه همین ترجمۀ آثار ادبی می­تواند به شایستگی به عنوان متنی­ ارزشمند، بهترین ابزار كمك­آموزشی برای یادگیـری یك زبان بیگـانه برای زبان­آموزان و دانشجویان و علاقه­مندان آن زبان باشد، خواهیم دید كه ترجمه با همۀ كاستی­ها و نقص­هایی كه می­تواند داشته باشد، بسیار مفیـد و قابل استفاده است. بنابراین با توجه به این ویژگی­ها می­توان­ گفت که«ترجمه­ها در تمام ادوار همیشه بهترین پاسخگو به نیاز فهم و مطالعۀ آثار خارجی از جانب اهل یک کشور دیگر بوده است.»(گویارد، 1374: 28)

نگارنده با نظـر به چنین دیدگاهی با كوششی در حدّ توان خویش، ابتدا اقدام به ترجمۀ كامل باب­الحكایات از جلد چهارم دیوان پر حجم الشّوقیات شاعر شهیر مصری، احمد شوقی، نموده، سپس با توجه به خصوصیّات دیدگاه مكتب امریكایی ادبیات تطبیقی، و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، مبتنی بر مطالعات كتابخانه­ای و استفاده از منابع طراز اول و بهره­گیری از آخرین یافته­های پژوهشی مرتبط با موضوع فابل و حكایت­های جانوری، با اهداف زیر به بررسی تطبیقی آن با حكایت­های جانوری پروین اعتصامی اقدام نموده است:

1ـ اهدف اصلی:

1ـ ارائۀ ترجمۀ روان و شیوا به زبان فارسی از باب الحكایات احمد شوقی.

2ـ نشان دادن تفاوت­ها و شباهت­های دیدگاه­ دو شاعر مصری و ایرانی در زمینۀ عنصر فابل و استفاده از شخصیّت­های حیوانی.

3ـ غنا بخشیدن به رشتۀ نوپای ادبیات تطبیقی در ایران و افزودن منبع مطالعاتی جدید در این زمینه.

اهداف فرعی:

معرفی احمد شوقی و پروین اعتصامی به عنوان چهره­هایی برجسته و سرشناس از شاعران معاصر در خصوص پرداختن آنها به عنصر فابل و شخصیّت­های حیوانی به دانشجویان، پژوهشگران و علاقه­مندان رشتۀ ادبیات تطبیقی.

3.سؤال اصلی:

1ـ  آیا اشعار باب الحكایات احمد شوقی قابل ترجمه به فارسی روان هستند و امكان ترجمۀ آنها به شعر فارسی و ارائۀ هماهنگ مفاهیم آن به شعر فارسی وجود دارد؟

2ـ  عنصر فابل و شخصیّت های حیوانی در باب الحكایات احمد شوقی و حكایت­های پروین اعتصامی برای بیان چه مضامینی به خدمت گرفته شده­اند و  شباهت و تفاوت­های میان آنها چیست؟

3ـ  آیا میان باب الحكایات احمد شوقی و حكایات پروین اعتصامی عامل تأثیرپذیری می­توان یافت؟

سؤال­های فرعی:

1ـ نحوۀ نگرش احمد شوقی به عنصر فابل چگونه است و دیدگاه پروین اعتصامی در این زمینه چیست؟

2ـ  آیا احمد شوقی در باب­الحكایات و پروین اعتصامی در حكایت­هایش از امكانات زبانی و بلاغی بهره گرفته­اند؟

فرضیه­ها:

1ـ ساختار شعری باب­الحكایات قابل ترجمه به فارسی روان است؛ به گونه­ای­ كه امكان ارائۀ هماهنگ مفاهیم آن به نظم فارسی نیز میسر است.

2ـ عنصر فابل و شخصیّت­های جانوری در باب­الحكایات احمد شوقی و حكایت­های پروین اعتصامی عمدتاً برای بیان مضامین اجتماعی و سیاسی به كار گرفته شده و شباهت­ها و تفاوت­های آنها به فرهنگ دو جامعۀ مصری و ایرانی باز می­گردد.

3ـ نحوۀ نگرش احمد شوقی به عنصر فابل و شخصیّت­های حیوانی برگرفته از همان دیدگاه سنّتی وكلاسیكی است كه حیوانات در آن دارای شخصیّت و اعمال و رفتار انسانی­اند و دیدگاه پروین اعتصامی در این خصوص با آن كاملاً متفاوت است.

4ـ هیچ گونه تأثیر پذیری مستقیمی میان باب­الحكایات احمد شوقی و حکایت­های پروین اعتصامی وجود ندارد.

5ـ احمد شوقی و پروین اعتصامی در حكایت­های خود از امكانات زبانی و بلاغی استفاده كرده­اند.

پیشینه بررسی موضوع در ایران و جهان:

كتاب: امین­مقدسی، ابوالحسن. (1386). ادبیات تطبیقی با تکیه بر مقارنۀ ملک­الشعرا بهار و امیرالشعرا شوقی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ1.

مقاله: ایران­دوست تبریزی، رضا. (1371). شخصیّت­ها و اخلاق در فابل­های پروین اعتصامی و لافونتن.  پژوهشهای فلسفی نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. شمارۀ 142و 143. ص 1ـ 53.

البته داستـان­های پُست­مدرن از این بابت مستثنی هستنـد؛ زیرا به سبب در هم ریختگی و عـدم پیـروی از ساختار داستان­نویسی معمول، نمی­توان دربارۀ آن­ها چنین اظهار نظر كرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122