پايان نامه ترجمه و تحقيق کتاب سلم از کتاب خلاف شيخ طوسي بانضمام بررسي فقهي پيش فروش هاي متداول

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ترجمه و تحقيق کتاب سلم از کتاب خلاف شيخ طوسي  بانضمام بررسي فقهي پيش فروش هاي متداول یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 155 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ترجمه و تحقيق کتاب سلم از کتاب خلاف شيخ طوسي  بانضمام بررسي فقهي پيش فروش هاي متداول بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مفاهیم و کلیات
مقدمه 2
بیان مساله 3
هدف تحقیق 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 4
پیشینه تحقیق 5
سوالات و فرضیه های تحقیق 5
روش تحقیق 6
ساختار محدوده تحقیق 6
مشکلات تحقیق 6
فصل دوم:آشنایی با مولف
آشنایی با مولف کتاب خلاف 8
زمینه‌های تقریب در اندیشه‌ی شیخ طوسی 10
اساتید شیخ طوسی 19
تالیفات شیخ طوسی 19
الابواب معروف به «رجال شیخ طوسی، الفهرست، اختیار الرجال انتخاب «رجال کشی 19
فصل سوم:ترجمه کتاب خلاف بخش سلم
ترجمه کتاب سلم از خلاف شیخ طوسی از مساله 1 تا 38 22
فصل چهارم:ادبیات تحقیق
بیع سلف و صیغه های آن 56
پیشینه تاریخی بیع سلف و سلم 57
بیع سلف درحقوق اسلام و ایران 58
مفهوم و ماهیت و شرایط بیع سلف 59
گفتار اول مفهوم بیع سلف 59
اسناد تجاری و کاربردی در بیع سلف 61
شرایط و ارکان بیع سلف 62
شرط اول و دوم: ذکر جنس و وصف مبیع 62
شرط سوم: قبص ثمن 63
شرط چهار: معلوم بودن مقدار مبیع 65
شرط پنجم: تعیین مدت 66
شرط ششم: فراوانی جنس فروخته شده 66
ضرورت قبض ثمن بیع سلف در مجلس 67
روایات دال بر شرط بودن قبض در مجلس 71
روایت دال بر شرط بودن قبض در مجلس و روایت دال بر جواز تاخیر قیمت 73
بررسی موافقت یا مخالفت سلم یا اصل 75
قبض راس المال سلم 76
طرح مساله در احکام بیع سلف 77
حکم بیع سلف 85
مورد عقد در بیع سلف 85
بیع سلف در پول 85
موارد عقد در بیع سلف 86
مشخصات اصلی بازار سلف 86
بیع دین به دین (کالی به کالی) 87
بیع کالی به کالی در منابع فقهی و آرای فقها 91
دوم – بررسی مساله در بیع دین به دین 92
گفتار اول – مفوم بیع دین به دین 92
ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه 104
بیع مال آینده 107
نظر فقهی آیت لله خامنه ای در باره احكام خريد و فروش‏ – بيع سلف‏ 109
شرح تفصيلي نظر شوراي نگهبان درباره لايحه پيش فروش ساختمان 111
بررسی فقهی 113
شرایط پیش فروش آپارتمان 114
توضیح شرایط 115
بررسی قرارداد پیش فروش آپارتمان با مسائل مشابه حقوقی 118
قرارداد پیمانکاری 118
قرارداد خصوصی 119
تعهد به بیع 119
قرارداد خصوصی تملیکی 120
تملیک عین به همراه شرط 121
بیع قطعی مال آینده 122
شرایط پیش فروش فروش خودرو 122
●شبهه شرعی و قانونی 127
●پیامدهای اقتصادی 132
نتایج 135
پیشنهادات 137
منابع و ماخذ 138

منابع و ماخذ

ـــــــــــــــ ، الهامی از شیخ الطایفه؛ در هزارة شیخ طوسی، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1362.

امامی، حسن؛ حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، 1340، چاپ سوم، جلد اول، ص455

انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص571

انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ پیشین، جلد دوم، ص1091

بهرامی احمدی، دکتر حمید(1381)، کلیات عقود و قراردادها، حقوق مدنی3، تهران: نشر میزان.

پورسید، دکتر بهزاد(1387)، تقریرات درس حقوق مدنی 7، تهران، دانشگاه امام صادق(ع).

جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد دوم، ص919، ش3458

جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ‎مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ص978، ش3657

جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ فرهنگ عناصرشناسی، پیشین، ص368

جمعی از نویسندگان، هزارة شیخ طوسی، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1362.

.جنّاتی، محمد ابراهیم، همبستگی ادیان و مذاهب اسلامی، قم: انصاریان 1423ق= 1381ش.

حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و معاریف، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، جلد سوم، 1369.

خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، منشور روحانیت، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر امام خمینی(س)، چاپ دهم تا بیست و ششم، 1385.

.خزائلی، محمّد، اسلام و حقوق تطبیقی؛ در هزارة شیخ طوسی، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1362.

.دشتی، محمد، ترجمه نهج‌البلاغه، مشهد: آستان قدس رضوی (شرکت به نشر)، چاپ سوم، 1382.

دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامة دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، جلد 10، 1377.

روضاتی، سیّد محمّد علی، امتیازات شیخ الطایفه؛ در هزارة شیخ طوسی، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1362.

.سبحانی، محمّد تقی، عقلگرایی و نصگرایی در کلام اسلامی؛ در نقد و نظر، سال اول، شمارة سوم و چهارم.

صدر، سید رضا، مقام فقهی شیخ طوسی؛ در هزاره شیخ طوسی، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1362.

صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات ایران، تهران، فردوس، چاپ دهم، جلد دوم، 1369.

الطوسی، محمد بن الحسن، التّبیان، تحقیق و تصحیح، احمد حبیب قصیرالعاملی، بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بی‌تا]، ج3 و5.

.ــــــــــــــــــــــــ ، الخلاف، تحقیق جماعة من المحققین، قم: موسسة النشر الاسلامی، 1407 ه.ق، ج1و2و3و4.

.عقیقی بخشایشی، عبدالرّحیم؛ فقهای نامدار شیعه، قم، کتابخانة آیت الله مرعشی، چاپ دوم، 1372.

قمی ، ابوالقاسم بن حسن میرزا ، 1277 ، جامع الشتاب ، چاپ سنگی تهران

.فاضل، محمود، «مقدمه‌ای بر آراء و نظریات کلامی شیخ طوسی» در «یادنامه شیخ طوسی»، ج3

کریمان، حسین، «مقام شیخ ابوجعفر طوسی در علم تفسیر»، ــــــــــــــــــــــ .

کاتوزیان، ناصر؛ عقود معین، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387، چاپ دهم، جلد اول، ص174، ش123

مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی؛ اصول فقه و فقه، صدرا، چاپ پنجم، 1367.

ـــــــــــــــــــ ، دعوة التقریب بین المذاهب الاسلامیة، بیروت: دارالجواد، [بی‌تا].

موسویان، سید محمد رضا، اندیشه ی سیاسی شیخ طوسی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول،

ــــــــــــــــــــ ، یادنامة شیخ طوسی، مشهد، دانشگاه مشهد، 1348.

محقق داماد، دکتر سید مصطفی(1374)، قواعد فقه، بخش مدنی2، تهران: انتشارات سمت.

محقق داماد، دکتر سید مصطفی(1382)، قواعد فقه، بخش مدنی 1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

ممی‌زاده، مهدی(1386)، ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای پیش‌فروش ساختمان در حقوق ایران و فقه امامیه و حقوق فرانسه، دانشگاه امام صادق(ع)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، گرایش حقوق خصوصی.

مؤمن‌قمی، محمد(1376)، استصناع، مجله فقه اهل بیت، پاییز و زمستان، شماره یازدهم و دوازدهم.

 منابع عربی

ابوبکر الکاشانی(1409ق.)، بدائع الصنایع، پاکستان: مکتبه‌الحبیبیه.

انصاری، محمدعلی(1415ق.)، الموسوعه‌ الفقهیه ‌المیسره، قم: مجمع فکراسلامی.

حرّعاملی، محمد‌بن حسن‌بن‌علی(1409ق.)، تفصیل وسائل‌الشیعه الی تحصیل مسائل‌الشیعه، قم: موسسه‌آل‌البیت.

حلّى، ابن ادریس(1410ق.) السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

حلّى، محقق نجم الدین جعفر بن حسن،(1408 ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: موسسه اسماعیلیان.

شهیدثانی، زین‌الدین‌بن‌علی‌بن‌احمد(1426ق)، الروضه ‌البهیّه فی شرح المعه ‌الدمشقیه، قم: ارغوان دانش.

شیخ طوسی(1387ق)، المبسوط، بی‌جا: المکتبه المرتضویه.

شیخ طوسی(1417ق)، الخلاف، کتاب السّلم، قم: موسسه نشر اسلامی.

علاء الدین سمرقندی(بی‌تا)، تحفه‌الفقها، بیروت: دار الکتب العلمیه.

کلینی، ابو جعفر(1407ق.)، الکافی، تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.

الموسوی‌الخمینی(1403ق.)، تحریرالوسیله، تهران: مکتبه‌الاعتماد.

الموسوی‌الخمینی(1410 ق.)، البیع، قم:‌ موسسه اسماعیلیان.

میرزا ابوالقاسم قمی(1413ق.)، جامع الشتّات(فارسی)، تهران: کیهان.

نجفى، شیخ‌محمدحسن(1981م.)، جواهر الکلام، بیروت: دارإحیاء‌التراث العربی.

هاشمی شاهرودی، سیدمحمود(1378)، «استصناع»، فقه اهل بیت، شماره 19-20.

کتب فقهی :

ابن عابدین ، 1399/1979 ، حاشیه ردالمختار علی الدر المختار ، ج4 ، چاپ افست ، تهران

انصاری ، مرتضی بن محمد امین ، 1416 ، کتاب المتأجر ، چاپ سنگی تبریز ، 1375 ، چاپ افست قسم

حلی ، حسن بن یوسف ، 1385 ، تذکره الفقها ، جلد دوم ، نشر آل بیت (ع)

خمینی ، سید روح اله ، 1385 ، تحریر الوسیله ، ج3 ، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی

شمس الدین سرخسی ، 1407 ، المبسوط ، کتاب البیوع ، انتشارات دارالمعرفه بیروت ، ج 15

شیروانی ، علی ، 1383 ، ترجمه و تبیین شرح اللمعه ، ج 6 ، مؤسسه انتشارات دارالعلم ، چاپ اول

طوسی ، محمد حسن ، 1417 ه ق ، الخلاف فی الفقه ، مؤسسه نشر اسلامی قم

قاروبی ، شیر حسن ، 1423 ه ق ، النضیر ، جلد 7 ، انتشارات داوری قم ، چاپ اول

قمی ، ابوالقاسم بن حسن میرزا ، 1277 ، جامع الشتاب ، چاپ سنگی تهران

مجد سرایی ، حمیدرضا ، 1384 ، اللمعه الدمشقیه ، جلد اول ، انتشارات خط سوم ، چاپ دوم

موسوی خوئی ، سید ابدالقاسم ، 1395 ه ق ، منهاج الصالحین ، جلد 2 ، انتشارات حوزه علمیه قم

نجفی ، محمد حسن بن باقر ، 1981 ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، جلد 22 ، بیروت

نراقی ، احمدبن محمد مهدی ، 1408 ، تو عوائد الایام فی بیان القواعد الاحکام ، انتشارات قم ، چاپ سربی

فصل اول:

مفاهیم و کلیات

 مقدمه

اندیشه‌ی تقریب بین مذاهب و وحدت امت اسلامی، تنها از ناحیه‌ی دانشمندان بزرگ اسلامی که دارای مؤلّفه‌های این اندیشه به معنای واقعی هستند می‌تواند ترویج شود و با صرف شعار و بیان و گفتار ظاهری هرگز عملی نمی‌گردد. شیخ طوسی از جمله علمای بزرگ اسلامی است که تمامی زمینه‌های لازم برای تقریب را به تمام و کمال داراست؛ زمینه‌هایی چون عقل‌گرایی، دوری از جمود فکری، آزاداندیشی و پرهیز از تعصب قومی و نژادی و… که برای وارد شدن در جریان تقریب داشتن چنین زمینه‌هایی ضروری است.

شیخ طوسی ضمن حفظ عقاید شیعی خود؛ در مباحث فقهی. کلامی و تفسیری هرجا که زمینه‌ی وحدت و تقریب بین امت اسلامی وجود داشت، وارد عمل می‌شد و بدون هیچ پروایی به بیان موضوع و طرح مسأله می‌پرداخت. برترین فکر تقریبی شیخ را می‌توان در کتاب «الخلاف» او به عینه یافت.
برگزاری کرسی درس مشترک بین شیعه و سنی در بغداد و استقبال چشم‌گیر علمای بزرگ از این اقدام، بی‌شک جزء بی‌نظیرترین اقدامات یک عالم دینی در جهت تقریب و وحدت امت اسلامی در جامعه آن روز تلقی می‌شود که خوشبختانه بعد از قرن‌ها ترویج و توسعه‌ این اندیشه، امروز ثمراتش در حال ظهور و بروز است. یکی از مواردی که در کتاب خلاف به آن پرداخته شده است مساله سلف بوده است.

بیع سلف عبارت است از فروش مال موصوف كلى كه در آینده تسلیم مشترى شود درمقابل مال دیگرى، كه به اعتقاد مشهور فقها، باید در مجلس عقد به قبض فروشنده درآید والا بیع باطل است. اما ضرورت قبض ثمن مورد اتفاق همگان نیست و به همین جهت در تعریف بیع سلف نیز اختلاف نظر وجود دارد. ما در همین مبحث با تفصیل بیشترى در این باره گفتگو خواهیم كرد.  در بیع سلف نیز مانند سایر انواع بیع، قواعد عمومى قراردادها ازجمله اهلیت طرفین، توافق دو اراده، مشروعیت جهت معامله و معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسى است و علاوه بر آن در این نوع بیع همگان گفته اند كه معلوم بودن به ذكر جنس و وصف و مقدار و تعیین مدت تسلیم مبیع است. در روایات نیز همین امور مورد تاكید قرار گرفته است؛ لیكن شروط دیگرى نیز از یك مقطع خاص زمانى به بعد به شرایط بیع سلف افزوده شده است كه از جمله آنها، لزوم قبض ثمن در مجلس عقد است در حالى كه در روایات نه تنها به آن تصریح نشده بلكه از مفاد برخى از آنها عدم لزوم آن نیز استنباط مى شود.

بیان مساله

کتاب خلاف شیخ طوسی نخستین کتاب کاملی است که در فن خود در میان امامیه نوشته شده است بالاتر بگویم نخستین کتابی است که در فن خود در میان فقهای اسلام نوشته شده، فقهای دیگر اسلام چنین کتابی را نداشته و ندارند. شاید پذیرش این سخن بر کسانی دشوار آید ولی اندکی شکیبائی برای شنیدن توضیحی از نویسنده این دشواری را آسان خواهد کرد.

کتاب خلاف در دو جهت ممتاز است و همین دو جهت آنرا بی نظیر قرار داده است:

همه مباحث فقه و همه کتابهای فقه را داراست.

نظریات همه فقیهان اسلام را در هر مسئله ای متعرض می شود. البته در صورتیکه فقیهی دارای نظریه ای در آن مسئله باشد.

کتابهائی که دانشمندان اهل تسنن نوشته اند چنین نیست. یعنی نظریات همه فقها را ندارد. اختلاف الفقهای طبری که قبل ار شیخ نوشته شده، بدایة المجتهد ابن رشد که بعد از شیخ نوشته شده نظریه های فقیهان امامی را متعرض نیستند، بلکه فقیهان اهل تسنن کمتر از فقه امامیه و کیفیت استدلال آنها آگاهند. فقیهان امامی از نظریات فقیهان دیگر اطلاع دارند. ولی بیشتر فقهای اسلام از نظریات فقیهان امامی و کیفیت بحث و استدلال ایشان بی خبر بوده اند.

اخیراً در پاره ای از دانشکده های کشور های مسلمان کرسی تدریس فقه مقارن تأسیس شده است ولی تدریس فقه مقارن موقوف است که استاد مدرس در تمام فقه ها متخصص و مجتهد باشد و بتواند بر طبق همه مذاهب فتوی بدهد.

هدف تحقیق

هدف از این تحقیق ترجمه کتاب سلم از کتاب خلاف شیخ طوسی به انضمام بررسی فقهی پیش فروش های متداول بوده و در نهایت هدف از این رساله بررسی بحث سلم و آثار پیش فروش هااز بُعد فقهی است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

مسائل الخلاف بگواهی سرآغازش پس از تهذیب و استبصار تصنیف شده. شیخ در بحث «عصبه» کتاب الفرائض خلاف که مسئله 80 می باشد به تهذیب اشاره می کند و می گوید: ولقد الزم القائلون بالعصبة من الاقوال الشنیعه مالایحصی ذکرنا بعضها فی تهذیب الاحکام…

اگر نامهای تألیفات شیخ در فهرست بترتیب تاریخ زمان تألیف باشد از فهرست شیخ دانسته می شود که تألیف خلاف پس از فراغت از کتابهای تلخیص الشافی، عده، رجال و فهرست بوده است.

از عبارات خلاف در کتاب الفیء و قسمت الغنائم مسئله 4 نیز دانسته می شود که در هنگام تألیف این کتاب تلخیص الشافی، تألیف شده بوده و کتاب مشهوری بوده است.

یکی از دانشوران اخباری امامی مذهب درباره خلاف گفته: شیخ در این کتاب مجتهد و اصولی می باشد. و گاهگاهی در مسائل آن بقیاس و استحسان عمل می کند.

شاید سخن این دانشمند تا حدی درست باشد. زیرا شیخ درین کتاب در برابر فقیهان دیگر اسلام قرار دارد .  و بسیاری از ایشان بقیاس و استحصان عمل می کنند. شیخ در برابر آنها روش منطقی جدل را پیش می گیرد. و مذهب خود را برپایه دلیلی قرار می دهد که مخالف آنرا قبول داشته باشد. خواه آن دلیل مروی بوسیله یکی از صحابه باشد، خواه قیاس، خواه استحسان.

خود شیخ در سرآغاز خلاف بدین نکته اشاره کرده است ولی گویا دانشمند اخباری از آن غافل بوده. زیرا از سخنش بر می آید که نظر انتقادی دارد. سید مرتضی در «انتصار» تصریح می کند که در مسائل الخلافش برای اثبات مذهب خود در برابر دیگران به قیاس استدالال می کند.

پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه بحث بیع سلف در فقه اسلامی مطرح می باشد، بنابراین فقها به این موضوع پرداخته اند که برخی ازین فقها عبارتند از:

شیخ صدوق در کتاب المقنع، شیخ مفید در کتاب مقنعه، سید مرتضی مشهور به علم الهدی در کتاب الانتصار، شیخ طوسی در کتاب النهایه و در کتاب المبسوط و کتاب الخلاف وابوالمکارم  ابن زهره در کتاب الغنیه، ابن حمزه در کتاب الوسیله، ابن ادریس در کتاب السرائو و محقق حلی در شرایع الاسلام، شهید اول در الدروس، احمد بن طاووس در کتاب البشری و البته فقهای دیگری نیز به این بحث پرداخته اند ولی بصورت خاص و مستقل کتابی در این زمینه تدوین نشده است.

 سوالات و فرضیه های تحقیق

مفاهیم کلیدی بیع سلف و بیع کالی به کالی با یکدیگر در حوزه فقه و حقوق تطبیق پذیر می باشد.

مستند فقهی و حقوقی مساله قبض ثمن در مجلس عقد بیع سلف قابل نقد و بررسی می باشد.

پیش فروش های متداول با نظرات فقهی مطابقت دارد.

روش تحقیق

این پژوهش حاصل تحقیقی به روش کتابخانه ای و با جمع آوری اسناد از کتاب های شیخ طوسی و قوانین فقهی پیش فروش  بوده است.

ساختار محدوده تحقیق

این رساله با تمسک به  امام زمان (عج) در چهار فصل تدوین گردیده است، فصل اول شامل کلیات تحقیق و فصل دوم شرح حالی از شیخ طوسی و آثار وی بالاخص کتاب خلاف بررسی شدو در فصل سوم به ترجمه کتاب سلم از مساله 1 تا 38 پرداخته، در فصل چهارم نیز در باره بیع سلم و پیش فروش های متداول و نتیجه گیری کلی پرداخته ایم و در آخر منابع رساله آورده شده است.

مشکلات تحقیق

این پژوهش به دلیل کمیاب بودن منابع محدودیت های خاصی داشت ابتدا این که منابع موجود در خصوص شیخ طوسی بسیار کم بود و با توجه به این که رساله تطبیقی و مقایسه ای نبود کار بسیار زیادی می طلبید.

فصل دوم:

آشنایی با مولف

آشنایی با مولف کتاب خلاف

شیخ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن است که معروف به «شیخ الطایفه» و مشهور به «شیخ طوسی» است. در رمضان سال 385 در طوس به دنیا آمد و در بیست و دوم محرم الحرام سال 460 از دار دنیا رفت. در بیست و سه سالگی به عراق هجرت کرد و در بغداد ساکن شد. ابتدا نزد شیخ مفید مقدمات علوم را فرا گرفت تا سال 413 که شیخ از دنیا رفت و سیّد مرتضی به جای او بر کرسی مرجعیّت تکیه زد. شیخ طوسی از محضر سید مرتضی به مدّت بیست و سه سال بهره برده و شدیداً مورد توجّه او واقع گردیده بود. پس از وفات سیّد مرتضی، شیخ طوسی، مرجعیّت شیعه را به عهده گرفت و محلّ توجه عام و خاص شد. منزلش در کرخِ بغداد، محل رفت و آمد کسانی بود که از راه دور و نزدیک برای حلّ مسائل و مشکلات خویش به ایشان مراجعه می‌کردند.
یکی از نکات برجسته‌ی شخصیت شیخ طوسی آنست که قادر بالله – خلیفه‌ی وقت – با وجود اینکه سنّی مذهب بود، برای شیخ در بغداد – مرکز علم و اندیشه‌ی آن روز – کرسی درس برپا کرد و همین خود حکایت از مقام علمی و اشراف ویژه‌ی شیخ بر مباحث مشترک علمی شیعه و سنّی در آن

روز دارد .

چگونگی تأسیس حوزه‌ی علمیه نجف به وسیله‌ی شیخ طوسی، از قطعات شنیدنی تاریخ زندگی سراسر برکت این مرد بزرگ است. وقتی فتنه‌ی سلجوقیان سنّی مذهب متعصّب و درگیری بین شیعه و سنّی در سال 447 هـ . ق به اوج خود رسید، حاکمان سلجوقی از هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه شیعیان، دریغ نورزدیدند، یکی از این اقدامات وحشیانه، از بین بردن آثار ارزشمند علمی و فرهنگی بود، آنان کتاب خانه‌ی شیخ را که ده هزار جلد کتاب نفیس داشت، سوزاندند و منزل او را غارت کردند. همین امر موجب شد که شیخ به ناچار از بغداد به نجف اشرف هجرت کند و در آن‌جا اقامت گزیند و حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف را تأسیس نماید؛ حوزه‌ای که بعدها به عنوان بزرگ‌ترین مرکز علمی جهان تشیّع، پرآوازه گردیده است.

شیخ طوسی دارای تألیفات متنوّع و متعدّدی است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1 ، «النّهایه» در فقه که در گذشته جزء کتب درسی طلاّب و رساله‌ی عملیّه‌ی شیخ بوده است.
2 ، «المبسوط» که فقه را وارد مرحله‌ی جدیدی کرده و در عصر خود مشروح‌ترین کتاب فقهی بوده است.
3 ، «الخلاف» که هم آراء فقهای اهل سنّت در آن است و هم رأی شیعه

4 – دو کتاب حدیثی و به اصطلاح دو اصل  حدیثی شیعه به نام‌های «تهذیب» و «استبصار»

5 – سه اصل رجالی به نام‌های «الرّجال»، «الفهرست» و «اختیار کتاب الکشّی»

6 – تفسیر «تبیان» در بیست مجلد

7 ، «مصباح المتهجد» در اخلاق و سیر و سلوک و…

موقعیّت علمی ممتاز شیخ طوسی آن چنان بود که اغلب علمای شیعه بعد از او به نوعی از افکار و اندیشه‌های فقهی، کلامی و تفسیری او تأثیر پذیرفته‌اند؛ بطوریکه به ویژه در فقه هیچ یک از فقهاء جرأت نمی‌یافتند در برابر آراء شیخ، نظرات خود را ابراز نمایند. معروف است تا حدود یک قرن پیش اگر در فقه «شیخ» را بطور مطلق به‌کار می‌بردند، منظور «شیخ طوسی» و اگر «شیخان» می‌گفتند مقصود «شیخ مفید» و «شیخ طوسی» بوده است. شیخ طوسی در عین حال که از طرف شیعیان، عنوان «شیخ الطایف» یافته، مورد توجّه علمای اهل سنّت نیز بوده است و از هر دو طایفه، شاگردان بسیاری در محضرش دانش می‌آموخته و از خرمن فضلش خوشه‌ای می‌اندوخته‌اند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران
 • پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي نماء و منافع در بيع از نظر فقه اسلامي و حقوق مدني ايران
 • پايان نامه بررسي فقهي -اقتصادي بيع خياري و پيامدهاي آن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122