پايان نامه تعيين رابطه بهره وري نيروي انساني و سرمايه بر تقسيم سود در شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  تعيين رابطه بهره  وري نيروي انساني و سرمايه بر تقسيم سود در شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 153 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه  تعيين رابطه بهره  وري نيروي انساني و سرمايه بر تقسيم سود در شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق
1-1مقدمه  2
1-2بیان مسئله3
1-3اهداف تحقيق10
1-4سؤالات تحقیق10
1-5فرضيه‏هاي تحقیق10
1-6تعريف عملیاتی متغیرها واژه‏ها11
1-7روش تحقیق12
1-8قلمرو تحقیق12
1-9ساختار تحقیق13
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1مقدمه  15
2-2بهره¬وری15
2-2-1 بهره¬وری و تعاریف آن15
2-2-2 اهمیت بهره¬وری18
2-2-3 سطوح بهره¬وری19
2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره¬وری22
2-2-5 روش¬های مختلف محاسبهی بهره¬وری23
2-2-6 شاخص¬های بهره¬وری کلی عوامل تولید26
2-2-7 مدل بهره¬وری27
2-2-8 تفاوت بهره¬وری با تولید27
2-3تقسیم سود28
2-3-1 سياستهاي تقسيم سود28
2-3-1-1 سياست تقسيم سود منظم30
2-3-1-2 سياست تقسيم سود نامنظم37
2-3-1-3 سياست تقسيم سود باقيمانده38
2-3-2 اهداف سياست تقسيم سود40
2-3-3 سياست تقسيم سود سهام و تأمين مالي داخلي42
2-3-4 روش¬هاي تقسيم سود42
2-3-4-1 تقسيم سود نقدي42
2-3-4-2 تقسيم مبلغ ثابت و معيني بين سهامداران42
2-3-5 محدوديت¬ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سياست تقسيم سود45
2-4پیشینه تحقیق45
2-4-1 پژوهش¬های داخلی45
2-4-2 پژوهش¬های خارجی51
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1مقدمه  59
3-2روش کلی تحقیق59
3-3جامعه آماری60
3-4نمونه آماری61
3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن62
3-4-2 روش نمونه¬گیری و دلیل انتخاب62
3-5روش گردآوری داده¬ها62
3-6ابزار گردآوری داده¬ها63
3-7روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها63
3-7-1 مدل تحقیق64
3-7-1-1 مدل ریاضی تحقیق65
3-7-1-2 تعریف متغیرها65
3-7-1-3 نحوه اندازه¬گیری متغیرها65
3-7-1-4 دسته¬بندی متغیرها66
3-7-1-5 رابطه بین متغیرها67
3-7-1-6 اندازه¬گیری رابطه67
3-7-2 نرم¬افزارها67
فصل چهارم:بیان یافته¬ها
4-1مقدمه  69
4-2توصیف جامعه و نمونه آماری70
4-3توصیف یافته‌ها71
4-4تحلیل یافته¬ها72
4-4-1 تحلیل پیش‌فرض‌های رگرسیون72
4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها82
4-4-2-1 رابطه بین بهره¬وری نیروی کار و تقسیم سود82
4-4-2-2 رابطه بین بهره¬وری سرمایه و تقسیم سود94
4-4-2-3 رابطه بین بهره¬وری نیروی کار و بهره¬وری سرمایه و تقسیم سود102
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1مقدمه  116
5-2خلاصه پژوهش116
5-3ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها118
5-4نتیجه¬گیری کلی121
5-5پیشنهادها122
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق122
5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی124
5-6محدودیت¬های پژوهش124
پیوست‌ها:
پیوست الف:نام شرکت‌های جامعه آماری127
پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews128
منابع و مأخذ:
منابع فارسي 135
منابع لاتین138
منابع اینترنتی139

منابع

منابع فارسي

آذر، ع. و منصور مؤمنی،1385، “آمار و کاربرد آن در مدیریت”، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ نهم، تهران،ص 212-183.

اعتمادی، حسین، مهرابی کوشکی، علی، گنجی، حمید رضا،(1388)، بررسی رابطه بین بهره­وری نیروی انسانی و بازده سهام شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران، چشم انداز مدیریت، ش 133، صص 103_85

اعتمادی، حسین، چالاکی، پری، 1382، رابطه بین عملکرد و سود نقدی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 77-81

انواری رستمی، تهرانی، سراجی، بررسی ارتباط میان ارزش‌افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی فعالیت­های عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، 1383،

بختیاری-هلوسعد، (1390-1391)، پايان نامه، رابطه بين برنامه­ريزي استراتژيك منابع انساني با بهره­وري كاركنان ادارات.

بشيري، جعفر؛ «تأثیر وضعيت نقدينگي بر تقسيم سود در شركت­هاي سهامي (صنعت نساجي)»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران، سال1379.

بني مهد ب,اصغري ع” بررسي اثر اهرم شرکت بر سياست تقسيم سود شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” دانش مالي تحليل اوراق بهادار مطالعات مالي، تابستان 1390

بنی مهد وهمکاران : رابطه بهره­وری را در سرمایه انسانی و سرمایه کارایی شاغل بر سوددهی،1392

بولو، قاسم؛ «مقايسه اثر سود تقسيمي و سود انباشته بر قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، سال 1387.

تالانه، عبدالرضا و مهراني، ساسان؛ «تقسيم سود شركت­ها»، 1377، حسابدار شماره 125.

تالانه، عبدالرضا و مهراني، ساسان؛ «رابطه بين سرمايه گذاري و تقسيم سود»، اسفند1377، حسابداري شماره 129

تقی نژاد عمران، وحید، (1391) ، رابطه بهره­وری و تورم در بخش صنعت ایران (دانشجوی دانشگاه سراسری بابلسر)

تهرانی،رضا.خجسته، محمدعلی(1387)” رابطه بهره­وری سرمایه با بازده آتی سهام وتأثیر آن بر استراتژی­های سرمایه گذاری های ارزشی و رشدی ” فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال سوم، شماره 11، پاییز 1387 ص1-20

جعفری پرور،م.(1389).”بررسی شواهدی از کمترر قیمت گذاری سهام شرکت‌های تازه پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران”،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

خادم موخر شهرضا، علي اكبر؛ «بررسي رابطه بين سياست­هاي تقسيم سود وتغييرات قيمت سهام»، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس ،1380.

دکتر زرا،، منصور، انصاری، الهه، 1386، اندازه­گیری بهره­وری سرمایه در صنایع بزرگ استان خوزستان

دکتر مجتبی مجاوریان (1382)ستایش، دکتر محمد حسین، کاظم نژاد، (1388)، مصطفی، بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضایی، اردشیر، (1384)، مدیریت سازمان­ها و بهره­وری نیروی انسانی، تدبیر؛ شماره 131، فروردین 1384

منابع لاتین

Banimahd, B., F. Mohammadrezaei, M. Mohammadrezaei, 2012. The impact of intellectual capital on profitability, productivity and market valuation: Evidence from Iranian high knowledge-based industries. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(4): 5511-5525.

Banker, R. D., H. Chang, S. K. Majumdar, 7551. A framework for analyzing changes in strategic performance. Strategic Management Journal, 71(5): 151–172

Bottazzi, G., A. Secchi, F. Tamagni, 2002. Productivity, profitability and financial performance. Industrial and Corporate Change, 71(5): 177-147.

Giorgio Calcagnini, Giuseppe Travaglini (2014) A time series analysis of labor productivity. Italy versus the European countries and the U.S.

Klein, A., C.A. Marquardt, 2001. Fundamentals of accounting losses, The Accounting Review, 27(7): 715–201

Liberman, M., J. Kang, 2002. How to measure company productivity using value- added: A focus on Pohang Steel (POSCO). Asia Pacific Journal of Management, 24: 205- 225

Miller H.M and K. Rock،” Dividend Policy under Asymmetric Information”، Journal of Finance، Stember 1985، P.155

چکیده

در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­ وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می­باشد. درنهایت با توجه به محدودیت­های تحقیق اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع­آوری گردید و سپس با استفاده از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند­سازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با استفاده از نرم­افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه­های تحقیق با استفاده از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می‌دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی:سیاست تقسیم سود، بهره­وری سرمایه، بهره­وری نیروی انسانی، اندازه شرکت

فصل اول:كليات تحقیق

 1-1  مقدمه

بهره­ وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به‌عنوان یک ضرورت، ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها مطرح و هدف اساسی برای همه­ی کشورهای جهان محسوب می­شود. در دنیای امروز ارتقای بهره­وری یکی از اولویت‌های ملی هر کشور به‌حساب می­آید زیرا ادامه حیات اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه، وابسته به ارتقای بهره­وری است. در بحث کلان کشور افزایش یا رشد بهره­وری منجر به افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش هزینه­ها و افزایش تولید ناخالص داخلی و… می­شود و چون تولید ناخالص داخلی تقسیم‌بر جمعیت کشور بیانگر درآمد سرانه است لذا بهبود بهره­وری منجر به افزایش ثروت تقسیم‌شده بین افراد جامعه خواهد شد.

امروزه با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره­ وری فزون­تر، چه در کشورهای توسعه‌یافته و چه در کشورهای درحال‌توسعه دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی در نظام‌های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره­وری را مورد تأکید قرار داده‌اند.

کلارک[1] (1938) سطح زندگی بالای مردم آمریکا را ثمره مستقیم بهره­ وری بیشتر اقتصادی آمریکا می‌داند. استاینر و گلدنر[2] (1982) عنوان می­کنند که رویای زحمتکشان جهان، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر با افزایش بهره­وری تحقق‌پذیر می­باشد.

موضوع بهره­ وری برای اولین بار در برنامه دوم و در قالب تبصره 35 موردتوجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره­وری در نظر گرفته نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به مقوله بهره­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کلی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شد (ولی زاده زنوز، پروین، 1384). افزایش بهره­وری نه تنها به مفهوم استفاده مطلوب از منبع است. بلکه به ایجاد موازنه­ی بهتر میان ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جامعه کمک می­کند.

همچنین یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است. اخبار مربوطه به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال­های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد. به‌طوری‌که دراین‌ارتباط تئوری­ها و دیدگاه­های زیادی مطرح‌شده است. به عبارتی تغییر خطی مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه­گذاران پیام می‌دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. (سعیدی، علی، کیهان، 1388)

1-2  بیان مسئله

از بدو خلقت تاکنون، بشر همواره درصدد این بوده است که (با توجه به محدودیت­های خاص زمان و مکان خود) از منابع در دسترس حداکثر استفاده را بنماید. از هزاران سال پیش که نخستین تمدن­ها در بین‌النهرین شکل گرفت تا قرن 18 میلادی که ریاضیات به کمک بشر شتافت و امروزه که ربات­های هوشمند جای انسان را در کارهای سخت و خشن گرفته­اند. همواره تلاش بر این بوده تا حداکثر بهره­وری از منابع، حاصل شود؛ بنابراین بهره­وری عمری به قدرت طول تاریخ دارد.

با توجه به تعاریف مختلف بهره­وری از دیدگاه‌های مختلف و به یک اعتبار، بهره­وری را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

الف: بهره­وری جزئی.

ب: بهره­وری کل

بهره­وری جزئی یک نهاده عبارت از نسبت ستاده به مقدار آن نهاده است و بهره­وری کل نسبت ستاده به مجموع نهاده­های به‌کاررفته در تولید است. بهره­وری جزئی به دودسته بهره­وری سرمایه و بهره­وری نیروی کار تقسیم می­شود. بهره­وری جزئی نیروی کار شاخص اندازه­گیری میزان محصول تولیدشده‌ی هر واحد از نیروی کار به‌طور متوسط است؛ به‌عبارت‌دیگر بهره­وری نیروی کار می­تواند تقریب خوبی برای بهره­وری کل عوامل تولید نیز باشد؛ اما باید توجه کرد که بهره­وری نیروی کار به اندازه­گیری تغییرات تکنولوژی، سرمایه­­گذاری، ظرفیت تولید، تخصص و مهارت افراد و مدیریت نمی­پردازد. (زراء نژاد، منصور، قنادی، بهروز،1384).

سیاست تقسیم سود هم یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث مالی است. الگوهای نظری متضاد که گاها فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال توضیح سیاست­های تقسیم سود شرکت می­باشند. (frankfurter & wood 2002)

تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم، قابل‌بحث است. ازیک‌طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه­گذاری­های پیش روی شرکت­هاست. تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می­شود. از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند. ازاین‌رو مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت­های سود­آور سرمایه­گذاری تعادل برقرار کنند. (مهرانی و تالانه، 1377)

در ادبیات اقتصادی، بهره ­وری کل به مقدار محصول به‌دست‌آمده از مقدار خاصی از نهاده­ها گفته می­شود. اهمیت موضوع موردمطالعه در این است که بهره­وری یکی از دو منبع اساسی دستیابی به درآمد بیشتر است. منبع دیگر در این رابطه، پس­انداز است که امکان به‌کارگیری نهاده­های بیشتر را فراهم می­کند. (مجاوریان، مجتبی، 1382)

به نظر می­رسد طی سه دهه گذشته، بررسی اثر سرمایه انسانی بر رشد بهره­وری نیروی کار در اقتصاد ایران بر الگوی سیاست­گذاری کشور در جهت ارتقای سرمایه انسانی باید به‌عنوان یکی از استراتژی­های محوری رشد بهره­وری و درنهایت رشد اقتصادی مورد ملاحظه قرار گیرد. بررسی بهره­ وری نیروی کار طی برنامه­های توسعه کشور حکایت از پایین بودن رشد آن دارد. ارزیابی و برآورد عوامل مؤثر بر بهره­وری نیروی کار با استفاده از مدل ARDL نشان می‌دهد که عوامل مهمی مانند انباشت R&D خارجی، سرمایه انسانی در قالب تعداد شاغلان با تحصیلات عالی، انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه­گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ازجمله عوامل مهمی هستند که روند رشد بهره ­وری نیروی کار را در طول سال­های موردمطالعه توضیح می­دهند همچنین انباشت R&D داخلی و متوسط سال­های تحقیق، اثری منفی بر بهره­وری نیروی کار داشته­اند.

شناخت عوامل مؤثر بر بهره­ وری نیروی کار و اطلاع از میزان تأثیرگذاری آن‌ها بسیار اهمیت دارد. ازاین‌رو تحقیق بهره­وری نیروی کار چه در سطح اقتصاد ملی و چه در سطح بخش­های مختلف لازم و مفید است. ازنظر اقتصاددانان بهره­وری در توسعه دارای اهمیت زیادی است. توسعه­ی همه‌جانبه بدون استفاده­ی بهینه از هریک از عوامل تولید امکان­پذیر نیست. یکی از عوامل تولید، سرمایه است. انسان که وسیله­ی اصلی توسعه همه‌جانبه است می­تواند با استفاده از عوامل سرمایه و پیشرفت تکنولوژی سرمایه­ی مورداستفاده از راه افزایش بهره­وری سرمایه، مسیر ساده­تر و سریع­تری را برای رسیدن به توسعه طی کند. (زراء، منصور، انصاری، الهه، 1386).

ازجمله دغدغه­هاي اصلي سازمان­هاي امروزي بهره­وري نيروي انساني مي­باشد. ازجمله عوامل مؤثر در افزايش ارزش سهام يك شركت افزايش بهره­وري نيروي انساني است. شناسايي عوامل مؤثر بر بهره­وري نيروي انساني نقش تعیین‌کننده‌ای در مزيت رقابتي خواهد داشت.

بنابراین، عدم بهره­وری در بنگاه­های دولتی منجر شده است تا درصد قابل‌توجهی از این شرکت­ها با فقدان روبرو شوند. به‌عنوان‌مثال، در سال 2009، 19 درصد از بنگاه­های دولتی هیچ سودی در برنداشتند (نهاوندی و نیکزاد، 2012). مضاف اینکه، بخشی از بنگاه­های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران معرفی‌شده‌اند.

سودآوری به‌عنوان هدف اصلی هر شرکت در به دست آوردن موفقیت و عمومیت بیشتر، در منظور درآمد و هزینه، تعریف‌شده است. علاوه بر این، کاربران اطلاعات آماری آن را به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت می­دانند. با توجه به نظریه اقتصاد خرد، شرکت برای مجموعه­ای از نهادها، مثل سرمایه و نیروی کار را برای تولید خروجی استخدام می­کند؛ بنابراین، به‌سادگی می­توان گفت که بهره­وری به‌صورت نسبت خروجی به ورودی تعریف می­شود. شولتز و بیلی (1990) اعلام کردند که نرخ سود همزمان با کاهش نرخ رشد بهره­وری، کاهش می­یابد. استفاده مؤثر از منابع بهره­وری می­تواند منجر به تولید و عملکرد بالا در شرکت گردد؛ به‌عبارت‌دیگر، اگر یک شرکت بهره­وری را افزایش دهد، می­تواند هزینه­ی خروجی­ها، محصولات یا سرویس­های خود را کاهش دهد و بدین‌وسیله باعث افزایش سود گردد. میلر (1984) اشاره می­کند که برای کنترل و نظارت بر بهبود تولید در درازمدت، بهره­وری از سود­رسانی مناسب­تر است. چراکه سوددهی با ایجاد تغییرات در تورم، بالا بردن یا پایین آوردن هزینه­ی ورودی و خروجی تغییر دارند، درحالی‌که این عناصر تاثیری بر روی بهره­وری ندارند… همگام با این استدلال، بتازی و همکاران (2008، ص 711)، استدلال می­کنند که “بهره­وری است که تولید را امکان­سازی می­کند، خواه نشات گرفته از توانایی­های فنی باشد، برنامه­های برتر مدیریتی، ویژگی­های سازمانی بهبود­یافته، توانایی نوآورانه (و یا تقلیدی) و یا ظرفیت­های ارائه‌شده­ی تلفیقی تعریف‌شده­ی گسترده در شرکت، منابع اساسی رقابت تفاضلی شرکت­ها باشد و شرکت را در سطح بالقوه­ی کاملا متفاوتی از سودآوری قرار می‌دهد “. با توجه به پژوهش­های پیشین که نقش بهره­وری را در عملکرد شرکت بررسی نموده­اند، در این پژوهش سعی بر آن است تا رابطه بهره­وری را بر تقسیم سود نمایان سازد و نشان دهد.

1 . clark

2 . steiner & goldner

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پايان نامه بررسي رابطه بين بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122