پايان نامه توزيع متعادل مصرف انرژي در شبکه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از خوشه‌بندي و الگوريتم هاي هوشمند

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه توزيع متعادل مصرف انرژي در شبکه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از خوشه‌بندي و الگوريتم هاي هوشمند یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه توزيع متعادل مصرف انرژي در شبکه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از خوشه‌بندي و الگوريتم هاي هوشمند بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- فصل اول: مقدمه 7
1-1- بیان مسئله 9
2- فصل دوم:خوشه‌بندی در شبکههای حسگر بی‌سیم 11
2-1- شبکه‌های حسگر بی‌سیم 11
2-2- کاربردهای شبکه‌های حسگر بی‌سیم 12
2-3- مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم 13
2-3-1- چالش‌های مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم 15
2-3-2- انواع مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم 17
2-4- خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم 29
2-5- پارامترهای مهم در خوشه‌بندی 31
2-6- پروتکل‌های ارائه‌شده موجود 33
2-6-2- پروتکل‌های مسیریابی مبتنی بر مکان 45
2-6-3- خوشه‌بندی به وسیله الگوریتم‌های هوشمند 48
2-7- الگوریتم کوچ پرندگان PSO 50
3- فصل سوم : الگوریتم پیشنهادی 54
3-1- شرح تابع شایستگی به کار رفته در الگوریتم کوچ پرندگان 55
3-1-1- مکان 55
3-1-2- انرژی 56
3-1-3- درجه پیوستگی در شبکه 57
3-1-4- تعداد دفعاتی که سرخوشه انتخاب شده است 58
3-2- مراحل الگوریتم 58
3-2-1- فاز اول 59
3-2-2- فاز دوم 60
3-2-3- فاز سوم 61
3-2-4- فاز چهارم 62
3-3- مدل‌های حرکت 63
3-3-1- مدل حرکتی پیاده‌روی تصادفی 64
3-3-2- مدل حرکتی ایستگاه تصادفی 66
3-3-3- مدل حرکتی امتداد تصادفی 67
3-3-4- مدل حرکتی جامع منطقه شبیه‌سازی 68
3-3-5- مدل حرکتی گام‌به‌گام 69
3-3-6- مدل حرکتی حرکت هموار 70
4- فصل چهارم : نتایج شبیه‌سازی 74
4-1- معرفی محیط شبیه‌سازی 74
4-2- نتایج شبیه‌سازی 76
4-2-1- متوسط انرژی باقی‌مانده 77
4-2-2- واریانس انرژی باقیمانده 77
4-2-3- سربار پیغام کنترلی 78
4-2-4- گره‌های حسگر فعال در شبکه 79
4-2-5- درصد گم‌شدن(نرسیدن) پیغام‌ها 80
5- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهای آینده 82
5-1- نتایج 82
5-2- پیشنهادها 85
6- مراجع 86

مراجع

[1]        J. Yick, B. Mukherjee, and D. Ghosal, “Wireless sensor network survey,” Computer networks, vol. 52, pp. 2292-2330, 2008.

[2]        D. Chen and P. K. Varshney, “QoS Support in Wireless Sensor Networks: A Survey,” in International Conference on Wireless Networks, 2004, pp. 1-7.

[3]        I. F. Akyildiz, T. Melodia, and K. R. Chowdhury, “A survey on wireless multimedia sensor networks,” Computer networks, vol. 51, pp. 921-960, 2007.

[4]        M. Saleem, G. A. Di Caro, and M. Farooq, “Swarm intelligence based routing protocol for wireless sensor networks: Survey and future directions,” Information Sciences, vol. 181, pp. 4597-4624, 2011.

[5]        B. Singh and D. Lobiyal, “Energy-aware cluster head selection using particle swarm optimization and analysis of packet retransmissions in WSN,” Procedia Technology, vol. 4, pp. 171-176, 2012.

[6]        B. Singh and D. K. Lobiyal, “A novel energy-aware cluster head selection based on particle swarm optimization for wireless sensor networks,” Human-centric Computing and Information Sciences, vol. 2, pp. 1-18, 2012.

[7]        A. M. R. V. A. Phani, D. J. Kumar, and G. A. Kumar, “Operating Systems for Wireless Sensor Networks: a survey technical report,” International Journal of Sensor Networks (IJSNet), vol. 5, pp. 236-255, 2009.

[8]        I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci, “A survey on sensor networks,” Communications magazine, IEEE, vol. 40, pp. 102-114, 2002.

[9]        M. Haenggi, “Opportunities and challenges in wireless sensor networks,” Handbook of Sensor Networks: Compact Wireless and Wired Sensing Systems, pp. 1.1-1.14, 2005.

[10]      K. Akkaya and M. Younis, “A survey on routing protocols for wireless sensor networks,” Ad hoc networks, vol. 3, pp. 325-349, 2005.

[11]      Y. Yao and J. Gehrke, “The cougar approach to in-network query processing in sensor networks,” ACM Sigmod Record, vol. 31, pp. 9-18, 2002.

[12]      J. N. Al-Karaki and A. E. Kamal, “Routing techniques in wireless sensor networks: a survey,” Wireless communications, IEEE, vol. 11, pp. 6-28, 2004.

[13]      N. Bulusu, J. Heidemann, and D. Estrin, “GPS-less low-cost outdoor localization for very small devices,” Personal Communications, IEEE, vol. 7, pp. 28-34, 2000.

[14]      W. R. Heinzelman, J. Kulik, and H. Balakrishnan, “Adaptive protocols for information dissemination in wireless sensor networks,” in Proceedings of the 5th annual ACM/IEEE international conference on Mobile computing and networking, 1999, pp. 174-185.

[15]      A. A. Abbasi and M. Younis, “A survey on clustering algorithms for wireless sensor networks,” Computer communications, vol. 30, pp. 2826-2841, 2007.

[16]      A. Boukerche, B. Turgut, N. Aydin, M. Z. Ahmad, L. Bölöni, and D. Turgut, “Routing protocols in ad hoc networks: A survey,” Computer Networks, vol. 55, pp. 3032-3080, 2011.

[17]      J. Kulik, W. Heinzelman, and H. Balakrishnan, “Negotiation-based protocols for disseminating information in wireless sensor networks,” Wireless networks, vol. 8, pp. 169-185, 2002.

[18]      A. Perrig, R. Szewczyk, J. Tygar, V. Wen, and D. E. Culler, “SPINS: Security protocols for sensor networks,” Wireless networks, vol. 8, pp. 521-534, 2002.

[19]      C. Intanagonwiwat, R. Govindan, and D. Estrin, “Directed diffusion: a scalable and robust communication paradigm for sensor networks,” in Proceedings of the 6th annual international conference on Mobile computing and networking, 2000, pp. 56-67.

[20]      D. J. Vergados, N. A. Pantazis, and D. D. Vergados, “Energy-efficient route selection strategies for wireless sensor networks,” Mobile Networks and Applications, vol. 13, pp. 285-296, 2008.

[21]      D. Braginsky and D. Estrin, “Rumor routing algorthim for sensor networks,” in Proceedings of the 1st ACM international workshop on Wireless sensor networks and applications, 2002, pp. 22-31.

[22]      R. C. Shah and J. M. Rabaey, “Energy aware routing for low energy ad hoc sensor networks,” in Wireless Communications and Networking Conference, 2002. WCNC2002. 2002 IEEE, 2002, pp. 350-355.

[23]      S. Bandyopadhyay and E. J. Coyle, “An energy efficient hierarchical clustering algorithm for wireless sensor networks,” in INFOCOM 2003. Twenty-Second Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications. IEEE Societies, 2003, pp. 1713-1723.

[24]      M. Younis, M. Youssef, and K. Arisha, “Energy-aware management for cluster-based sensor networks,” Computer Networks, vol. 43, pp. 649-668, 2003.

[25]      S. Basagni, “Distributed clustering for ad hoc networks,” in Parallel Architectures, Algorithms, and Networks, 1999.(I-SPAN’99) Proceedings. Fourth InternationalSymposium on, 1999, pp. 310-315.

[26]      G. Gupta and M. Younis, “Load-balanced clustering of wireless sensor networks,” in Communications, 2003. ICC’03. IEEE International Conference on, 2003, pp. 1848-1852.

[27]      M. K. Pakhira, “Finding Number of Clusters before Finding Clusters,” Procedia Technology, vol. 4, pp. 27-37, 2012.

[28]      S. Soro and W. B. Heinzelman, “Cluster head election techniques for coverage preservation in wireless sensor networks,” Ad Hoc Networks, vol. 7, pp. 955-972, 2009.

[29]      W. R. Heinzelman, A. Chandrakasan, and H. Balakrishnan, “Energy-efficient communication protocol for wireless microsensor networks,” in System Sciences, 2000. Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International Conference on, 2000, p. 10 pp. vol. 2.

[30]      S. Raghuwanshi and A. Mishra, “A self-adaptive clustering based algorithm for increased Energy-efficiency and Scalability in Wireless Sensor Networks,” in Vehicular Technology Conference, 2003. VTC 2003-Fall. 2003 IEEE 58th, 2003, pp. 2921-2925.

[31]      M. G. Khair, B. Kantarci, and H. T. Mouftah, “Heterogeneous Clustering Of Sensor Network,” Procedia Computer Science, vol. 5, pp. 939-944, 2011.

[32]      A. Chamam and S. Pierre, “A distributed energy-efficient clustering protocol for wireless sensor networks,” Computers & electrical engineering, vol. 36, pp. 303-312, 2010.

چکیده:

شبکه­های حسگر بی­سیم مجموعه‌ای از سنسور­های حسگر بی­سیم است که در محیط به‌صورت تصادفی برای جمع­آوری اطلاعات پراکنده شده­اند. مسئله انتقال بهینه‌ی داده‌ها، یکی از موارد بسیار مهم در به‌کارگیری فناوری‌های نوینی از قبیل شبکه‌های حسگر بی‌سیم چندرسانه‌ای است. اگرچه شبکه‌های حسگر بی‌سیم چندرسانه‌ای توسعه‌یافته شبکه‌های حسگر بی‌سیم هستند، اما با توجه به ماهیت این شبکه‌ها و محدودیت ذاتی حسگرها در حوزه‌های انرژی، توان محاسباتی و ظرفیت حافظه‌ای، مسئله انتقال داده‌ها در جهت تضمین پارامترهای کیفیت خدمات، با چالش‌های فراوانی روبرو خواهد شد. مجموعه­ای از روش­های انتقال داده در شبکه‌های حسگر مبتنی بر خوشه ­بندی حسگرها در شبکه هستند، که با افراز شبکه به تعدادی خوشه‌ی مجزا و مدیریت سلسله مراتبی مسئله‌ی انتقال داده‌ها سعی در ساده‌سازی این مسئله دارند.

در سالیان اخیر روش­های مختلفی برای ­ایجاد خوشه و انتخاب سر خوشه­ی مناسب و بهینه‌سازی انتقال داده‌ها از این طریق ارائه ‌شده است. موارد مختلفی در حوزه‌ی وجود دارند که می‌توانند بر کیفیت انتقال داده‌ها در شبکه تأثیرگذار باشند. یکی از این موارد انتخاب بهینه‌ی گره سرخوشه برای مدیریت هر یک از خوشه‌ها است؛ چنین گرهی علاوه بر توانایی مدیریت جریان داده‌های زیر گره‌های مجموعه‌ی خود باید دسترسی مناسبی به تمام خوشه‌ی خود و نیز  به گره چاهک داشته باشد. علاوه بر این توزیع سرخوشه‌ها باید به گونه‌ای باشد که خوشه‌هایی با حجم متناسب و تعداد کافی در شبکه را تأمین نمایند. از این گذشته، عملیات خوشه‌بندی و انتخاب سرخوشه‌ها باید در دوره‌های زمانی مناسب و با هدف جلوگیری از تحمیل حجم کاری سنگین به تعداد محدودی از گره‌ها تکرار شود.

با معرفی انواع مختلف الگوریتم‌های فرا ابتکاری، روش‌های نوینی برای حل مسئله‌های بهینه‌سازی به وجود آمده‌اند که آزمایش‌های تجربی حکایت از کارایی بسیار مناسب آنها در مسائلی از حوزه‌های مختلف علوم و مهندسی دارند. در این پایان­نامه روشی برای انتخاب سرخوشـه مناسب بر اساس الگوریتـم فرا ابتکاری کوچ پرندگان که به‌صورت توزیع‌شده در شبکه حسگر بی­سیم متحرک اجرا می‌شود، ارائه‌شده و نتایج حاصل از شبیه­سازی این الگوریتم در حالت­های مختلف حرکتی آورده شده است.

1- فصل اول: مقدمه

شبکه‌های حسگر بی‌سیم[1] از مجموعه‌ای حسگر بی‌سیم تشکیل شده است که به جهت جمع‌آوری اطلاعات در محیطی به فراخور کاربرد آنها پخش شده‌اند. به طور کلی شبکه‌های حسگر بی‌سیم جهت جمع‌آوری اطلاعات در مناطقی که کاربر نمی‌تواند حضور داشته باشد مورد استفاده قرار می‌گیرند [1]. در یک شبکه حسگر، حسگرها به صورت جداگانه مقادیر محلی را نمونه‌برداری می‌کنند و این اطلاعات را در صورت لزوم برای حسگرهای دیگر و در نهایت برای مشاهده‌گر اصلی ارسال می‌نمایند. شبکه‌های حسگر بی‌سیم معمولاً در محیط‌های سخت که دسترسی انسان به آن مکان‌ها سخت و پرهزینه است استفاده می‌شوند. از شبکه‌های حسگر بی‌سیم در هواشناسی، کشاورزی، زلزله‌نگاری، صنایع نظامی و جنگ‌ها، ایجاد محدوده‌ی امنیتی و … استفاده می‌شود [1].

روند استفاده از شبکه‌های حسگر در سال‌های پایانی دهه 80 و سال‌های آغازین 90 توسط وزارت دفاع آمریکا، DARPA[2] و چند کشور دیگر ادامه داشت. در اواسط دهه 90 با تعریف برخی استانداردها از جمله 1999IEEE[3] فناوری‌های تجاری هم پا به عرصه وجود گذاشتند و گروه‌های مختلف تحقیقاتی فعال در زمینه ارتباطات بی‌سیم وارد بازار وسیع بالقوه غیرنظامی شدند]2[.

شبکه‌های حسگر مجموعه‌ای از تعداد بسیار زیادی گره حسگر با ابعاد کوچک و قابلیت‌های مخابراتی و محاسباتی محدود است که به منظور جمع‌آوری و انتقال اطلاعات از یک محیط به سمت یک کاربر و یا ایستگاه پایه[4] به کار برده می‌شود. تفاوت اساسی این شبکه‌ها با شبکه‌ها سنتی و قدیمی، ارتباط آن با محیط و پدیده‌های فیزیکی است. شبکه‌های سنتی، ارتباط بین انسان‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی را فراهم می‌کنند، درحالی‌که شبکه‌های حسگر به طور مستقیم با جهان فیزیکی در ارتباط هستند. این شبکه‌ها با استفاده از حسگر‌ها، محیط فیزیکی را مشاهده کرده و سپس بر اساس مشاهدات خود تصمیم‌گیری نموده و عملیات مناسب را انجام می‌دهند ]3[.

شبکه حسگر بی‌سیم، یک نام‌گذاری عمومی برای انواع شبکه‌های مختلفی است که به‌منظور خاص طراحی می‌شوند. برخلاف شبکه‌های سنتی که همه منظوره‌اند، شبکه‌های حسگر تک منظوره‌اند. منظور از تک منظوره بودن این شبکه‌ها آن است که نیازمندی‌ها و شرایط طراحی یک شبکه حسگر بی‌سیم بسته به کاربرد آن متفاوت خواهد بود. درصورتی‌که گره‌ها توانایی حرکت داشته باشند، شبکه می‌تواند گروهی از ربات‌های کوچک در نظر گرفته شود که باهم به صورت تیمی کار می‌کنند و جهت مقاصد خاصی مانند بازی فوتبال طراحی‌شده‌اند ]3[.

با توجه به کاربردهای متفاوت این فنّاوری و نیاز به قابلیت‌های ویژه در زمینه‌های مختلف، مسائل متعدد و زمینه‌های گوناگونی جهت حل و بهینه‌سازی آنها وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، در بسیاری از مسائل مطرح‌شده با تابع هدفی روبرو هستیم که می‌خواهیم آن را  بهینه نماییم. ازجمله مسائل مطرح در این شبکه‌ها، مسئله مسیریابی است. به‌صورت ساده می‌توان مسئله مسیریابی را یافتن بهترین مسیر از گره‌های حسگر منبع به سمت گره مقصد در نظر گرفت.

یکی از روش‌های حل مسئله مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم روش‌های خوشه‌بندی[5] است. این روش به خاطر مزیت‌هایی مانند کم شدن حجم ارتباط­ها و پیغام‌های غیرضروری با چاهک[6] و افزایش پهنای باند مفید و مدیریت راحت‌تر حسگرها و افزایش عمر شبکه بسیار پرکاربرد است.
در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، پروتکل‌های مبتنی بر خوشه‌بندی از طریق تقسیم مجموعه‌ی گره‌ها به خوشه‌های مجزا و انتخاب سرخوشه‌های محلی برای ترکیب و ارسال اطلاعات جمع‌آوری شده هر خوشه به ایستگاه مبنا و سعی در مصرف متوازن انرژی توسط گره‌های شبکه، بهترین کارایی را از نظر افزایش طول عمر و حفظ پوشش شبکه‌ای در مقایسه با سایر روش‌های مسیریابی به‌دست می‌آورد [1].

الگوریتم‌های توزیع‌شده به خاطر کاهش حجم اطلاعات غیرضروری به سینک و کم کردن ترافیک داده‌ای برای پیکربندی شبکه به‌ویژه در شبکه‌هایی با مقیاس بزرگ بسیار مفید هستند.
الگوریتم‌های توزیع‌شده برای مسئله خوشه‌بندی نسبت به اطلاعات محلی که از گره‌ها به دست می‌آورند، کار می‌کنند. به همین خاطر حجم ارتباطات خارج از خوشه برای گره‌های داخل هر خوشه به مقدار بسیار زیادی کاهش می‌یابد [4].

امروزه یکی از روش‌های حل مسائل مختلف الگوریتم‌های هوشمند ریاضی مانند شبکه عصبی و کلونی مورچگان[7] است. یافتن سرخوشه‌های مناسب و بهینه، از بین گره‌های حسگر یک مسئله پیچیده با بار محاسباتی سنگین است. در این پایان‌نامه ما مسئله خوشه‌بندی را در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، به‌وسیله­ی الگوریتم کوچ پرندگان (ازدحام ذرات)[8] و بهینه‌سازی مرزی[9] حل شده است. تابع بهینگی[10] مسئله استخراج‌شده برحسب پارامترهای مکانی[11] ، انرژی[12]، درجه گره[13] و تعداد مسیر[14] تا سرخوشه‌ی حسگرها می‌باشد [5].

در رویکردهایی که تمام محاسبات خوشه‌بندی در سینک انجام می‌شود بار محاسبات زیادی به سینک تحمیل می‌شود. همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات اولیه از گره‌های حسگر به سینک برای انجام محاسبات، پهنای باندی زیادی از شبکه هدر می‌رود.الگوریتم پیشنهادشده با رویکرد الگوریتم‌های توزیع‌شده[15]، سرخوشه‌های مناسبی برای خوشه‌بندی پیشنهاد می‌دهد [6].

1-1- بیان مسئله

انتخاب سرخوشه مناسب برای خوشه­ها در الگوریتم­های توزیع­شده از مسائل مهم است. به خاطر اینکه گره­های شبکه دارای دید محلی از وضعیت فعلی خود در شبکه هستند؛ نداشتن دید جامع باعث می­شود تا انتخاب سرخوشه مناسب برای خوشه مشکل شود.

استفاده از الگوریتم­های هوشمند ابتکاری و فراابتکاری برای انتخاب سرخوشه مناسب یکی از راه­های این مسئله است.

هدف این پایان­نامه ارائه یک الگوریتم خوشه­بندی توزیع­شده بر اساس یک الگوریتم فرا ابتکاری به منظور انتخاب سرخوشه مناسب و بهینه در شبکه­های حسگر بی­سیم برای گره­های حسگر است. نتایج از اعمال مدل­های حرکتی مختلف بر روی گره­های حسگر شبکه به دست آمده است. که به تحلیل و بررسی آنها نیز در آخر پرداخته شده است.

در این پایان‌نامه در ابتدا در فصل 2 به مروری بر تعاریف و خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم و الگوریتم کوچ پرندگان می‌پردازیم و همچنین خلاصه‌ای از برخی از کارهای انجام‌شده در زمینه خوشه‌بندی شبکه‌های حسگر بی‌سیم را معرفی خواهیم کرد. در فصل 3، به شرح کار پژوهشی خواهیم پرداخت که شامل تعریف اولیه و شرح الگوریتم‌ پیشنهادی خواهد بود. پس از آن در فصل 4، به شبیه‌سازی‌هایی جهت نشان دادن اثرات الگوریتم‌ مطرح‌شده در فصل 3 بر روی پارامترهای مسیر و شبکه و انرژی می‌پردازیم. در انتها در فصل 5، نتایج به‌دست آمده مورد بررسی قرار داده خواهد شد و پیشنهاد‌هایی ارائه خواهد شد.

2- فصل دوم:خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

در این فصل، در ابتدا موضوعاتی از قبیل فناوری شبکه‌های حسگر بی‌سیم، مسائل مطرح در شبکه‌های حسگر بی‌سیم، خوشه‌بندی کردن شبکه‌های حسگر بی‌سیم و مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم با توجه به خوشه‌بندی در شبکه و الگوریتم کوچ پرندگان مورد بررسی قرار داده خواهند شد و سپس مسئله خوشه‌بندی و کارهای پیشین انجام‌شده در این زمینه مورد توجه قرار خواهند گرفت.

2-1- شبکه‌های حسگر بی‌سیم

شبکه‌های حسگر بی‌سیم از تعداد زیادی حسگر تشکیل شده که وظیفه آنها جمع‌آوری اطلاعات، پردازش و انتقال آن به مقصد مورد نظر می‌باشد. در شبکه‌های حسگر ارتباط گره‌ها به صورت بی‌سیم و از طریق رسانه رادیویی، مادون‌قرمز و یا رسانه نوری صورت می‌گیرد. در رسانه رادیویی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد از باندهای مختلف صنعتی، علمی و پزشکی که در اکثر کشورها آزاد است استفاده می‌شود. تعیین فرکانس در این رسانه با توجه به برخی محدودیت‌های سخت‌افزاری، کارایی آنتن و مصرف انرژی است. اخیراً نیز رسانه نوری به‌عنوان رسانه ارتباطی مورد توجه قرار گرفته است که ازجمله‌ی این توجهات می‌توان به استفاده از آن در ذره غبار هوشمند[16] اشاره کرد. انتخاب رسانه ارتباطی از بین این سه رسانه با توجه به محدودیت‌ها و ویژگی‌های کاربرد مورد نظر از مسائل مطرح در طراحی شبکه‌های حسگر است.

2-2- کاربردهای شبکه‌های حسگر بی‌سیم

از ویژگی‌های مناسب یک فن یا یک سامانه، قابلیت استفاده از آن در سناریوها و کاربردهای متعدد و مختلف می‌باشد. مخصوصاً اگر یک سامانه بتواند وظیفه خود را به‌صورت مستقل و کامل انجام دهد و قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سامانه‌ها از طریق پروتکل‌های استاندارد را داشته باشد. شبکه‌های حسگر بی‌سیم برای مشاهده و بررسی آماری یک یا چند هدف معین در محیط مدنظر می‌باشد. با توجه به ویژگی‌های ذاتی شبکه‌های حسگر می‌توان از آنها در کاربردهای مختلف استفاده کرد. از این کاربردها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود [1، 3، 7]:

کاربرد نظامی:

از کاربرد این فناوری در حوزه نظامی می‌توان به مواردی از قبیل جمع‌آوری اطلاعات از وضعیت میدان نبرد، کنترل ابزارآلات نظامی، تشخیص و ره‌گیری اهداف، شناسایی حملات شیمیایی و هسته‌ای اشاره نمود.

شناسایی محیط‌های آلوده:

در محیط‌های مختلف امکان وجود آلودگی‌های مختلفی است. لذا با استفاده از چنین شبکه‌هایی می‌توان وجود آلودگی‌های مشخصی را در سطح محیط تحت نظر، چک کرد و حتی میزان غلظت آلودگی در قسمت‌های مختلف را بررسی نمود.

محیط ‌زیست:

بررسی محیط‌زیست، یکی از زمینه‌هایی است که شبکه‌های حسگر می‌توانند در آن کاربرد فراوانی داشته باشند. از مثال‌هایی که در این زمینه می‌توان نام برد، مطالعه پاسخ گیاهان در شرایط مختلف دمایی و بیماری مربوط به آنها، ردگیری و اندازه‌گیری جمعیت پرندگان و غیره می‌باشد.

  کاربرد صنعتی:

استفاده از شبکه‌های حسگر بی‌سیم در صنعت، به طور قابل توجه‌ای در حال افزایش است. این فناوری با توجه به قابلیت‌های فراوانی که دارد، امکان به‌کارگیری در نقاط مختلف یک مجتمع صنعتی و انجام وظایف متنوع را دارا می‌باشد. از جمله این موارد می‌توان به جمع‌آوری اطلاعات، حفاظت و کنترل ایمنی محیط، مدیریت انبارداری و زنجیره تأمین، نظارت بر خط تولید، نظارت بر کنترل کیفیت، بهبود سامانه‌های پشتیبانی و کنترل فرآیندهای صنعتی اشاره نمود. استفاده از این فناوری در صنعت علاوه بر اینکه باعث افزایش کیفیت و میزان تولید می‌گردد، کاهش هزینه‌های نصب، نگهداری و تولید را نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد.

جاده‌ها و بزرگراه‌های هوشمند:

امروزه یکی از مشکلات بزرگ شهری، کنترل وضعیت ترافیک در سطح شهر می‌باشد. با برپایی شبکه‌ای از گره‌های حسگر در سطح شهر و قرار دادن گره‌ها در بزرگراه‌ها و خیابان‌های شهر می‌توان بزرگراه‌ها و خیابان‌ها را هوشمند ساخت و از وضعیت تراکم عبور و مرور وسایل نقلیه و یا بروز حوادث در نقاط تحت نظر گره‌های حسگر، اطلاع یافت و در نهایت در کل سطح شهر وضعیت ترافیک و تصادفات را شناسایی و پیگیری نمود.

کاربرد پزشکی:

این فناوری در پزشکی نیز کاربردهای متعددی از جمله مراقبت از بیماران و نظارت بر سلامتی آنها از طریق اندازه‌گیری و یا کنترل پارامترهای مختلف بدن، تشخیص بیماری‌ها، کمک به پزشکان در جراحی‌ها و کارهای حساس را دارد.

2-3- مسیریابی در شبکه­های حسگر بی­سیم

حسگرها به دو صورت با سینک ارتباط برقرار می‌کنند: مستقیم و غیرمستقیم. در مستقیم هر حسگر با سینک بدون درگیر کردن دیگر حسگرها تبادل اطلاعات و ارتباط دارد. این موضوع باعث می‌شود که محدوده شبکه کوچک شود و فقط به اندازه توان حسگر برای ارتباط با محیط اطراف باشد. در ارتباط غیرمستقیم برای ارتباط بین دو حسگر درون شبکه، بقیه حسگرهای میانی بین دو گره مبدأ و مقصد به عنوان مسیر ارتباط به کار گرفته می­شوند. شکل 2-1 نشان‌دهنده این نوع ارتباط است. همه اطلاعات جمع‌آوری شده به‌وسیله حسگرها باید به یک مرکز جمع‌آوری کننده اطلاعات منتقل شوند. فواصل طولانی‌تر، انرژی بیشتری در ارسال اطلاعات مصرف می‌کنند. در ارسال مستقیم هر حسگر مستقیماً اطلاعات را به مرکز می‌فرستد. شبکه‌های ارسال مستقیم برای طراحی بسیار ساده و سرراست می‌باشند، اما به دلیل فاصله زیاد حسگرها از مرکز انرژی زیادی مصرف می‌کنند.

به‌ منظور مقابله با کمبودها و نقص‌های ناشی از این روش، تبادل داده بین حسگرها و گره چاهک، معمولاً  روش‌های انتقال بسته چند-پرشی[17] و بر روی شعاع ارتباطی کوچک انجام می‌شود ]8[. چنین روش انتقال داده‌ای، منجر به صرفه‌جوئی مشخص در مصرف انرژی و کاهش چشمگیری در تداخل مخابراتی بین گره‌های حسگر که در رقابت برای دسترسی به کانال هستند، می‌شود. در مقابل طراحی‌هایی که فواصل ارتباطی را کوتاه‌تر می‌کنند، می‌توانند دوره حیات شبکه را طولانی‌تر کنند. در این نوع ارتباط مسائلی مثل مسیریابی، خوشه‌بندی و مشخصاً بهینه‌سازی مطرح نمی‌باشد. در ارتباط به صورت غیرمستقیم هر حسگر به عنوان مبدأ تولیدکننده پیغام برای مقصد عمل می‌کند که مقصد می‌تواند هر کدام از دیگر حسگرها یا سینک اطلاعات باشد. در بین مبدأ و مقصد هر کدام از حسگرها به عنوان برقرارکننده مسیر می‌توانند مطرح شوند. چنین روش انتقال داده‌ای، منجر به صرفه‌جوئی مشخص در مصرف انرژی و کاهش چشمگیری در تداخل مخابراتی بین گره‌های حسگر که در رقابت برای دسترسی به کانال هستند، می‌شود.

[1] Wireless Sensor Network

[2] Defense Advanced Research Projects Agency

[3] Engineers Institute of Electrical and Electronics

[4]  Base Station

[5] Clustering

[6] Sink

[7] Ant Colony Optimization

[8] Particle Swarm Optimization Algorithm

[9] Pareto Optimization

[10] Fitness Function

[11] Location

[12] Energy

[13] Node Degree

[14] Head Count

[15] Distributed algorithm

[16] Smart dust particles

[17] Multi-hop

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.پايان نامه توزيع متعادل مصرف انرژي در شبکه‌هاي حسگر بيسيم با استفاده از خوشه‌بندي و الگوريتم هاي هوشمند

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارايه‌ي يک روش مسيريابي براي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم با هدف افزايش طول عمر شبکه
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي مصرف انرژي و ارائه راهکار انتخاب تاسيسات تهويه برودتي بر اساس ملاحظات اقتصادي و اجتماعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122