پايان نامه جايابي بهينه خازن با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و کمينه سازي تلفات توان شبکه توزيع واقعي با مدل سازي بارهاي مختلف

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جايابي بهينه خازن با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و کمينه سازي تلفات توان شبکه توزيع واقعي با مدل  سازي بارهاي مختلف یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 93 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جايابي بهينه خازن با هدف بهبود پروفيل ولتاژ و کمينه سازي تلفات توان شبکه توزيع واقعي با مدل  سازي بارهاي مختلف بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 دیباچه 2
1-2 مطالعه¬ی تاثیرگذاری خازن روی شبکه 4
1-2-1 کاربرد بانک خازنی 9
1-2-2 مکان بانک خازنی بهینه 10
1-2-3 مزایای خازن شنت 12
1-2-4 گزینه¬های عملی برای کاهش تلفات 13
1-3 معیار طراحی 14
1-4 جبران¬سازی توان راکتیو 15
1-5 اصلاح ضریب قدرت 17
1-6 محدوده و هدف پایان¬نامه 19
1-7 بيان مسأله اساسي تحقيق 20
1-8 طرح کلی پایان¬نامه 22

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1 دیباچه 24
2-2 روش¬های تحلیلی 24
2-3 روش¬های برنامه¬ریزی ریاضی 25
2-4 روش¬های ابتکاری 27
2-5 روش¬های مبتنی بر هوش مصنوعی 29
2-5-1 الگوریتم ژنتیک 29
2-5-2 سیستم¬های خبره 31
2-5-3 آب¬کاری شبیه¬سازی شده 32
2-5-4 شبکه¬های عصبی مصنوعی 34
2-5-5 تئوری مجموعه فازی 35
فصل سوم: بهینه¬سازی اجتماع ذرات
3-1 دیباچه 39
3-2 کاربرد بهینه¬سازی اجتماع ذرات در سیستم¬های قدرت 40
3-2-1 جایابی و تعیین ظرفیت بهینه¬ی خازن 41
3-2-2 پخش بار اقتصادی 42
3-2-3 پخش بار بهینه 42
3-2-4 کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه 43
3-2-5 طراحی پایدارسازی سیستم قدرت 44
3-3 مفهوم PSO 44
3-4 عناصر اصلی الگوریتم PSO 45
3-5 اجرای الگوریتم PSO 44
3-6 مزایای الگوریتم PSO به سایر الگوریتم¬های تکاملی 52
فصل چهارم: بهینه¬سازی تابع هدف
4-1 دیباچه 55
4-2 بیان مساله 57
4-3 قیود 59
4-4 مدل بار پیشنهادی 61
4-4-1 مدل¬سازی بار از لحاظ نوع مصرف 61
4-4-2 مدل¬سازی بار از لحاظ توان، امپدانس و جریان ثابت 63
4-5 حل مساله جایابی خازن با استفاده از الگوریتم PSO 64

فصل پنجم: نتایج شبیه¬سازی
5-1 دیباچه 67
5-2 جایابی دو خازن 68
5-3 جایابی چهار خازن 71
5-4 جایابی شش خازن 74
5-5 جایابی هشت خازن 77
5-6 جمع بندی80

فصل ششم: بحث و نتیجه¬گیری
6-1 دیباچه 82
6-2 نتیجه¬گیری 82
6-3 پیشنهادها 84

پیوست¬ها
الف: اطلاعات شبکه¬ی نمونه 86
مراجع 89

فهرست منابع :

[1] Al-Mohammad A.H.Y., Optimal Capacitor Placement in Distribution Systems using Heuristics Techniques, MSc thesis, pp. 1-3.

[2] Miller, T.J. (Editor), 1982, Reactive Power Control in Electric Systems, New York: John Wiley & Sons.

[3] Liang, S., Fuhrman, S., and Somogyi, R., A general Reverse Engineering Algorithm for Inference of Genetic Network Architecture, Proc. Pacific Symposium in Biocomputing, 1988,  pp.18-29.

[4] T, Gonen, Electric power distribution system engineering, McGraw-Hill Book Company, 1986.

[5] N. Ng, Power Distribution and the information highway, Ontario Hydro Technologies, 1996.

[6] A.Dwyer, The use of shunt capacitors applied for line loss saving, Proc. 1992 CEA Conference.

[7] W.M.Ritchie, P.W. Beard, A.Baker, D.G.T Lewis, Loss reduction-an overview of the problems and solution, Power Technology International, 1988, pp.191-194.

[8] N. M. NEAGLE, D. R. SAMSON, Loss Reduction from Capacitors Installed on Primary Feeders, Transactions on AIEE, Vol. 75, 1956, pp.950-959

[9] R. F. COOK, Analysis of capacitor application as AFfected Uy Load Cycle, Transactions on AIEE, Vo.78, 1959, pp.950-959

چکیده:

شبکه­های توزیع دارای بارهای متنوعی­اند که این بارها مقادیر متفاوتی از توان راکتیو را مصرف می­کنند. با در نظر گرفتن تاثیر نوع بار روی محل و اندازه­ی بانک­های خازنی در سیستم­های توزیع، در این پایان­نامه، یک روش بدیع جهت مدل­سازی بارهای مختلف شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور خازن شنت انجام می­گیرد. برای این منظور، دو مدل ارائه می­شود: الف) تجاری- خانگی- کشاورزی-عمومی- صنعتی و ب) امپدانس ثابت – جریان ثابت – توان ثابت. در واقع برتری اصلی این پایان­نامه نزدیک کردن مطالعه به دنیای واقعیست، چرا که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در زمینه جایابی بهینه­ی خازن اساسا از تاثیر نوع بار بر محل و ظرفیت بهینه خازن نصب شده اغماض کرده­اند، حال آنکه این پایان­نامه اثبات خواهد کرد که در نظرگیری مدل بار متفاوت روی محل/ ظرفیت خازن تاثیرگذار خواهد بود. قابلیت دیگر این پایان­نامه، فرمول­بندی تابع هدف به صورت یک مساله­­ی چند هدفه است. برای این منظور، انحراف ولتاژ به تابع تک­هدفه افزوده شده است. مساله فوق با استفاده از الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات[1] (PSO) حل خواهد شد. جهت اثبات تاثیر مدل­سازی پیشنهادی بار روی پاسخ­های مساله جایابی بهینه­ی خازن، سناریوهای زیر بکار می­رود: مدل­سازی بار و بدون آن با حضور خازن و بدون حضور آن.

 کلید واژه:جایابی بهینه­ی خازن، مدل­سازی بار، الگوریتم بهینه­سازی اجتماع ذرات، شبکه­ی توزیع.

[1]  Particle Swarm Optimization

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 دیباچه

تحلیل شبکه­ های توزیع یکی از دغدغه­های اصلی بهره­برداران شبکه است. یک مهندس سیستم بایستی اطلاعاتی درباره­ی تعداد، اندازه، محل و نوع المان­های شبکه، به منظور تحلیل شبکه­ی توزیع، بداند. از آنجائی­که اکثریت سیستم­های توزیع عملا شعاعی­اند، جهت مدل­سازی و تحلیل شبکه بایستی به چالش­های مختلفی غلبه کرد، که عبارتند از [1]:

سیستم

شبکه­ی توزیعی دارای تنوع وسیعی از اجزاست که دارای پیچیدگی و ابعاد بزرگی­اند. به عنوان مثال، اغلب بارهای متصل شده، تنها از یکی از سه فاز تغذیه می­کنند.

توزیع بار

توزیع بار در فیدرها و شاخه­ها نوعا یکسان نبوده و از این رو سیستم توزیع نامتعادل است. سیستم­های نامتعادل، نامناسب­اند.

داده

کل سیستم توزیع با حداقل نظارت و کنترل عمل می­کند. بنابراین، داده­های واقعی موجود سیستم

برای مدل­سازی و تحلیل آنها بسیار محدود است.

طراحان نیازمند اطلاعات دقیق برای مدل­سازی و طراحی جایگزین برای سیستم­های پیچیده، به

منظور غلبه بر مشکلات مختلف همراه با طراحی، بهره­برداری و کنترل سیستم­های توزیع، هستند.

پاسخ  برخی از انواع مشکلات مانند انتخاب هادی، تنظیم ولتاژ، جایابی خازن نیازمند مدل­­ها  و

تکنیک­های دقیق است.

مطالعات تحلیلی و طراحی برای شرکت­ها به منظور اطمینان از تامین کیفیت توان انجام شده است.

برخی از دلایل پیچیدگی جنبه­های طراحی سیستم توزیع در ادامه ارائه شده است.

جنبه­های تجاری سیستم­های توزیع

بدلیل اتصال داخلی تجهیزات مختلف شبکه­ی توزیع، یک جزء روی عملکرد فنی و اقتصادی سایر اجزاء در سیستم تاثیر می­گذارد، که این موجب می­شود ارزیابی راه­ حل فنی- اقتصادی یک فرآیند پیچیده­ای باشد.

اندازه

تعداد زیادی اجزاء یک سیستم توزیع را تشکیل می­دهند. این بدان معناست که شناسائی و تحلیل جایگزین­ها بسیار مشکل است. ارزیابی تمامی جایگزین­های محتمل بسیار مشکل و گاهی نیز ناممکن است.

عدم قطعیت

در برنامه­ریزی بلند مدت، پیش­بینی ارتقاء در آینده امری ضروری است. هر عدم ­قطعیتی روی طراحی شبکه­ی توزیع تاثیر می­گذارد. گاهی اوقات، بهترین پیش­بینی­های طراحی، بار و اقتصادی، عدم قطعیت در مورد بارگذاری آینده سیستم برای طراحی نامناسب شبکه توزیع را در بر نمی­گیرد. بنابراین، طراحی سیستم توزیع به منظور ارضاء تقاضای آینده با اجتناب از عدم قطعیت در پیش­بینی بار و سایر موارد شبکه­های توزیع ضروریست.

سایر جنبه­های ایمنی

در فرآیند طراحی، طراحان سیستم قدرت بایستی جنبه­های دیگر از ایمنی شامل مراجع قانونی، گروه­های اجتماعی، مداخله رهبران کسب و کار و سایر خدمات را در محاسبات در نظر بگیرند.

1-2 مطالعه­ی تاثیرگذاری خازن روی شبکه

تجربه­ی طراحان شبکه­ی توزیع در قالب یک سیستم خبره به شکل تعدادی از قوانین با عنوان پایه­ی قانون[1] بیان می­شود. بسیاری از مفاهیم در طراحی شبکه­های توزیع در توافق با تقاضاست. کل توان و تولید مورد تقاضا به سادگی «مجموع مصرف­کنندگان» نیست. تقاضای یک مصرف­کننده (که به آن در اصطلاح «بار» اطلاق می­شود) عینا توسط تولیدکننده (که به آن «توان مفید» اطلاق می­گردد) ارضاء نمی­شود. توان مفید، توان اکتیو مورد نیاز برای تولید کارهای مفید است، این همان توان مصرفی در بخش مقاومتی مدار است. ادوات قدرت به صورت ایده­آل مقاومتی نبوده و دارای راکتانس­اند، که این امر منجربه مصرف توان راکتیو در مدار می­شود [2].

 

شرکت­های الکتریکی دریافته­اند که تولید توان راکتیو در نیروگاه و تامین تمامی مصرف­کنندگان در فواصل دور از پست از نظر اقتصادی ممکن نیست. نصب بانک­های خازنی در غیاب بارها یا مراکز بار راکتیو سیستم قدرت بسیار اقتصادی است. ارسال توان راکتیو سیستم به دو صورت می­تواند صورت گیرد. یک روش، حذف دلیل یا نیاز به آن است، که با مدیریت بخشی از امپدانس بار صورت می­گیرد. این کار را می­توان با جبران­سازی راکتانس القائی توسط پست با استفاده از خازن­های سری همانند شکل­های (1-1) و (1-2) انجام داد. این روش، جبران­سازی سری نامیده می­شود. 

ترجیحا از خازن­های سری در شبکه­های توزیع، بدلیل نیاز به مطالعات مهندسی زیاد و حفاظت آن، استفاده نمی­شود. بعلاوه، احتمال داشتن فرورزونانس در ترانسفورماتورهای توزیع و افزایش ولتاژ ناشی از جریان پس­فاز بالا حاصل از راه­اندازی موتورهای القائی بزرگ وجود دارد. خازن­های سری، از نظر حفاظت در مقابل موج جریان خطای ولتاژهای زیاد، به خوبی حفاظت نمی­شوند. به عبارت دیگر، خازن­های شنت یا جبران­سازی راکتیو، جریان راکتیو مورد نیاز بارهای القائی را فراهم می­آورند.

در نتیجه، جریان خالص سیستم کاهش یافته و ضریب توان نیز افزایش می­یابد. تلفات کل توان­های اکتیو و راکتیو کاهش یافته و به دنبال آن توان ظاهری نیز کم می­شود. اصلاح ضریب توان برآیند منتج به افزایش صرفه­جوئی سیستم و کمینه­سازی تلفات می­شود.

مزایای نصب بانک خازنی اقتصادی امری اثبات شده است [4]، که سبب آزادسازی ظرفیت­های تولید، انتقال و توزیع سیستم می­گردد. این امر روی افزایش ظرفیت سیستم تاثیر گذاشته و از این رو، امکان کاهش هزینه­های آیند را فراهم می­آورد. علاوه بر کاهش تلفات انرژی، تلفات تجهیزات و خط نیز کمینه می­شود.

ضریب توان اقتصادی، زمانیکه هزینه­ی نصب بانک خازنی برابر با مزایای اقتصادی نصب آن است، حاصل می­شود. ضریب توان اقتصادی را با اجراهای مکرر برنامه­ی پخش بار به صورت زیر می­توان بدست آورد [4]:

تنظیم ضریب توان سیستم در حد 90%، با اعمال خازن­های شنت در هر شین.

محاسبه­ی سود و هزینه­ی ضریب توان جریان.

به ازای 1% افزایش ضریب توان سیستم، افزودن بانک­های خازنی به شینه­ها و محاسبه­ی ضریب توان اقتصادی.

توقف فرآیند در زمانیکه سودها و هزینه­ها با هم برابرند.

1-2-1 کاربرد بانک خازنی

اگر واحدهای خازن انفرادی به صورت موازی نصب شوند، ظرفیت kVAr مجموعه افزایش می­یابد، در حالیکه اگر به صورت سری نصب شود، مقدار KV مجموعه بیشتر می­شود. مطالعه­ای روی منحنی طول مدت بار راکتیو فیدر می­توان انجام داد، به گونه­ای که کمترین توان راکتیو مورد نیاز (رخ داده در دوره­های بارگذاری سبک، مشهور به حالت پایدار) می­تواند با اعمال بانک­های خازنی شنت حاصل شود، در حالیکه بانک­های خازنی کلیدزنی را می­توان در دوره­های پیک بار بکار گرفت .

روش­های مختلفی را می­توان برای محاسبه­ی میزان اصلاح بانک خازنی کلیدزنی بکار گرفت.

1-2-2 مکان بانک خازنی بهینه

تلفات توان اکتیو و راکتیو و بهبود ولتاژ، و همچنین سود اقتصادی نصب بانک خازن را با بهینه­سازی تعیین مکان برای هر بانک خازنی روی فیدر می­توان تعیین کرد. برای سودمندی اقتصادی جایابی بهینه خازن، سه عامل زیر را باید در نظر داشت:

مکان بانک خازنی روی فیدر

ظرفیت بانک خازنی

الگوی بار راکتیو فیدر

الگوی بار راکتیو فیدر می­تواند یکی از موارد زیر باشد:

الگوی بار توزیع شده­ به صورت یکنواخت

الگوی بار متمرکز

ترکیبی از هر دو

 

 

1-2-3 مزایای خازن شنت

خازن­های شنت به صورت موازی با فیدرهای توزیع یک سیستم متصل می­شوند. آنها جریان مورد نیاز بارهای القائی را فراهم می­آورند. نوعا، برای بارهای توزیع، جریان از ولتاژ عقب­تر است. بنابراین، یک خازن شنت، جریان­های پیش­فازی را در مقابل مولفه­های پس­فاز جریان در نقطه­ی اتصال آن تزریق می­کند. در نتیجه، ضریب قدرت جریان بهبود یافته، افزایش ولتاژی در نقطه­ی نصب ولتاژ رخ می­دهد و مولفه­ی راکتیو جریان با کاهش تلفات RI2 کم می­شود. هنگامیکه توان راکتیو تولید می­شود، رتبه­بندی ژنراتورها، ترانسفورماتورها، خطوط انتقال و توزیع نیز بایستی به همین منوال افزایش یابد. هرچند، هنگامیکه خازن­های شنت در سیستم توزیع نصب می­شود، تقاضای توان راکتیو از تولید کاهش می­یابد، پس آزادسازی در ظرفیت ژنراتورها، ترنسفورماتورها و خطوط توزیع ایجاد می­شود. به طور خلاصه، منافع اقتصادی نصب بانک­های خازنی در شبکه­های توزیع عبارتند از:

کاهش تلفات توان پیک و انرژی

بهبود تنظیم ولتاژ

آزادسازی ظرفیت فیدرهای توزیع

آزادسازی ظرفیت پست

آزادسازی ظرفیت انتقال

آزادسازی ظرفیت تولید

بنابراین، مساله­ی جایابی بهینه­ی خازن با تعیین بهترین مکان، اندازه و تعداد خازن­ها برای نصب در یک سیستم توزیع به منظور حصول منافع اقتصادی سروکار دارد.

 

1-2-4 گزینه­های عملی برای کاهش تلفات

نصب خازن­های شنت در شبکه­های توزیع، جریان­های راکتیو را کاهش می­دهد. این امر با کاهش یا حذف مولفه­ی راکتیو جریان­هائی که تلفات RI2 را کم می­کند، بدست می­آید. رائول[2] دریافت که استفاده از خازن­های شنت قادر به 22.5 میلیون دلار صرفه­جوئی در 10 سال با اجرای روی تنها 50 درصد شبکه­های توزیع حاصل می­شود [5]. او همچنین کاهش تلفات قابل ملاحظه­ای از پروژه­ی نصب خازن برای برخی از فیدرهای توزیع را تجربه کرد [6].

مشخص است که غالب تلفات در سطح توزیع وجود دارد. بسیاری از شرکت­های برق توانسته­اند صرفه­جوئی­های زیادی از اجرای یک روش یا ترکیبی از روش­های مختلف کاهش تلفات بدست آورند. نرخ­های سود به هزینه را می­توان به منظور اندازه­گیری کاهش تلفات تعیین کرد. در یک مطالعه در اروپا، نرخ سود به هزینه­ی طرح­های کاهش تلفات مختلف در [7] مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص­ها در جدول (1-1) فهرست شده است. دامنه­های تغییر نرخ سود به هزینه­ به صورت گسترده­ای قابل تغییر است. جایابی خازن، بازآرائی و مدیریت بار ترانسفورماتور توزیع، جزء بهترین تکنیک­های بهبود نرخ سود به هزینه است. بازآرائی و مدیریت بار ترانسفورماتور توزیع ممکن است دارای سودهای بزرگتری در اروپا باشد، جائیکه این سیستم­ها دارای بار سنگین هستند. در شمال آمریکا، که در آن شبکه دارای بار سنگین نیست، دو روش کاهش تلفات فوق چندان موثر نیست. گزارش ارائه شده در [7] تصریح می­کند که جایابی خازن، به عنوان رایج­ترین تکنیک کاهش تلفات توان باقی می­ماند، چرا که آن نیاز به هزینه­ی سرمایه­گذاری سنگین و سیم­کشی و کابل­کشی مجدد یا ارتقاء ولتاژ ندارد. بعلاوه، مدارات شبکه­های توزیع همیشه دارای یک مولفه­ی القائی­اند و جایابی خازن مناسب همیشه منجر به کاهش تلفات می­گردد. همچنین، از نقطه­نظر بهره­برداری، نصب خازن­های ثابت نیازی به هیچ ارتقاء قابل ملاحظه­ای در سیستم کنترل نظارتی و اکتساب داده­ها [3] (SCADA) ندارد. از این رو، اجرای برنامه­ی بازآرائی جدید یا مدیریت بار ترانسفورماتور نیازمند افزایش ظرفیت­های SCADA می­باشد. این امر برای هزینه­های سرمایه­گذاری در [7] لحاظ نشده است. پس در اغلب موارد، جایابی خازن بهترین گزینه­ی کاهش تلفات سیستم توزیع است.

جدول (1-1) : مقایسه­ی نرخ­های سود به هزینه­ی روش­های کاهش تلفات

نوع تکنیک کاهش تلفات رنج نرخ سود به هزینه
جایابی خازن 2 به 8
سیم­کشی مجدد 0.6 به 7
ارتقاء ولتاژ 1.5 به 3
بازآرائی تا 13
مدیریت بار ترانسفورماتور توزیع 1 به 15

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122