پايان نامه جايگاه عدالت به مثابه قاعده فقهي نزد مذاهب اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جايگاه عدالت به مثابه قاعده فقهي نزد مذاهب اسلامي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 213 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه جايگاه عدالت به مثابه قاعده فقهي نزد مذاهب اسلامي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

کلیات تحقیق    3
1. طرح مسأله( بیان موضوع)    3
2. ضرورت و اهمیت تحقیق    4
3. پرسش هاي تحقيق    5
4. پیشینه و سابقه تحقیق    6
5. فرضیه تحقیق    8
6. روش تحقیق    8
7. اهداف تحقيق    9
8. ساختار وسازمان دهی تحقیق    9
فصل اول: موضوع شناسی
گفتار اول: مفهوم شناسی
1ـ1ـ1. تعریف عدالت    15
1ـ1ـ2. عدالت در لغت    16
1ـ1ـ3. عدالت در عرف عام    18
1ـ1ـ4. مفاهیم گسترده تری از عدالت    19
1ـ1ـ4ـ1. عدالت از دیدگاه امیر المؤمنین علی(علیه السلام) (بزرگترین مجری عدالت)    19
1ـ1ـ4ـ2. عدالت از دیدگاه علامه طباطبایی(رحمة الله)    22
1ـ1ـ4ـ3. عدالت از دیدگاه شهید مطهری(رحمة الله)    23
1ـ1ـ5. عدالت در دیدگاه فقها و اندیشه فقهی تشیع    25
1ـ1ـ6. عدالت در دیدگاه فقها و اندیشه فقهی اهل سنّت    26
1ـ1ـ7. بررسی مفاهیم مرتبط با عدالت    28
1ـ1ـ7ـ1. عدالت و حق    28
1ـ1ـ7ـ2. عدالت و قسط    29
1ـ1ـ7ـ3. عدالت و انصاف    30
1ـ1ـ7ـ4.  عدالت و مساوات    31
1ـ1ـ7ـ5. عدالت و احسان    32
1ـ1ـ8. موضوع و قلمرو عدالت:    34
1ـ1ـ9. اقسام عدالت    37
گفتار دوم: اصول ومبانی عدالت
1ـ2ـ1. ملاک و مرجع تشخیص عدالت در فقه    43
1ـ2ـ1ـ1. نظریه عدالت عرفی مطلق    43
1ـ2ـ1ـ2. نظریه عدالت شرعی مقیّد    45
1ـ2ـ2. ذاتی یا عرضی بودن عدالت    47
1ـ2ـ3. اطلاق و نسبیّت عدالت و رابطه آن با خاتمیّت دین اسلام    48
1ـ2ـ4. ثبات و تغییر احکام اسلام    51
1ـ2ـ5. ثبات و تغییر مصادیق عدالت و ظلم در قلمرو زمان و مکان    52
1ـ2ـ6. منشأ تغییر در مصداق عدالت و تأثیر آن بر حکم شارع    54
فصل دوم: قاعده فقهی عدالت
گفتار اول: قواعد فقهی
2ـ1ـ1. معنای اصطلاحی قاعده    63
2ـ1ـ2. معنای اصطلاحی فقه    63
2ـ1ـ3. تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران شیعی    63
2ـ1ـ4. تعریف قاعده فقهی از دیدگاه صاحب نظران اهل سنت    66
2ـ1ـ5. تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی از نظر فقهای شیعه و اهل سنت    67
2ـ1ـ6. منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه    70
2ـ1ـ7. منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت    71
2ـ1ـ8. نقش و ویژگی های قواعد فقهی    73
2ـ1ـ9. معیار قواعد فقهی و تطبیق آن بر عدالت    75
2ـ1ـ10.عدالت به مثابه ی قاعده فقهی    77
2ـ1ـ10ـ1. تفسیر عدالت به عدل وانصاف    78
2ـ1ـ10ـ2. تفسیر عدالت به اجرای حق    79
2ـ1ـ10ـ3. تفسیر عدالت به مصدر استنباط    80
2ـ1ـ11. اهمیت عدالت به عنوان قاعده فقهی    83
گفتار دوم: مستندات قاعده عدالت
2ـ2ـ1. مستندات قاعده عدالت    87
2ـ2ـ1ـ1. عدالت در آیات الهی    88
2ـ2ـ1ـ2. عدالت در سنت الهی    91
2ـ2ـ1ـ3. بررسی عدالت از نگاه عقل    93
2ـ2ـ1ـ4. بررسی عدالت در سیره عقلا    94
2ـ2ـ1ـ5. ادعای اجماع پیرامون قاعده عدالت    96
2ـ2ـ2. ادله مخالفان ثبوت قاعده عدالت    98
2ـ2ـ2ـ1. عدم دلالت آیات الهی بر قاعده عدالت    98
2ـ2ـ2ـ2. عدم دلالت روایات بر قاعده عدالت    101
2ـ2ـ2ـ3. قاعده عدالت باعث هرج و مرج می‌شود    105
2ـ2ـ2ـ4.  قاعده عدالت، نفی ثبات احکام اسلام را در بردارد    105
2ـ2ـ2ـ5. روایات، مستند حکم فقهی است نه قاعده عدالت    106
2ـ2ـ3. کاربرد عدالت به فرض قاعده بودن    107
استنباط و کشف احکام فقهی    107
فصل سوم: رابطه عدالت به مثابه قاعده فقهی با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی
گفتار اول:رابطه عدالت با احکام اولیه
3ـ1ـ1. عدالت؛ رهيافتي به مقاصد الشريعة    115
3ـ1ـ2. عدالت؛ حكومت بر احكام اوليه    116
3ـ1ـ3. عدالت؛ رفع تعارض با طرح برخی از روايات    119
3ـ1ـ4. عدالت؛ انصراف يا تحديد شمول مطلقات و عمومات    120
3ـ1ـ5. عدالت؛ و كاربردي غير فقهي    124
عدالت معيار اجراي احكام و اداره حكومت اسلامي    124
گفتار دوم: رابطه قاعده عدالت با دیگر قواعد فقهی
3ـ2ـ1. رابطه قاعده عدالت با قاعده عدل و انصاف    131
3ـ2ـ2. رابطه قاعده عدالت با قاعده نفي ظلم    135
3ـ2ـ3. رابطه قاعده عدالت با قاعده لاضرر    136
3ـ2ـ4. رابطه قاعده عدالت با قاعده لاحرج    138
3ـ2ـ5. رابطه قاعده عدالت با قواعد رفع    139
3ـ2ـ6. رابطه قاعده عدل و انصاف و قاعده يد    139
3ـ2ـ7. رابطه قاعده عدل و انصاف با قاعده قرعه    140
فصل چهارم: تطبیقات فقهی در مذاهب اسلامی
نکات:    145
معرفی اجمالی مذاهب فقهی اسلامی    149
4ـ1. فقه العبادات    155
4ـ2. فقه المعاملات    160
4ـ3. فقه السیاسات    172
نتیجه پژوهش و چند پیشنهاد  183
منابع ومأخذ189

 منابع ومأخذ

قرآن الکریم.

نهج البلاغه، ترجمه­ی صبحی صالح، بی جا، مؤسسه­ی دارالهجره، بی­تا.

نهج الفصاحه، ترجمه­ی سید جعفر شهیدی، چاپ اول، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370ه ش.

ابن جبرین، عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله، شرح عمدة الأحکام، بی­جا، نشر شبکة الإسلامیه، بی­تا.

ابن سبكي، تاج الدين عبدالوهاب، الاشباه و النظائر، الطبعة الاولی، بیروت، دارالکتب العلمیه،1411ه ق.

ابن عابدین، حاشیه رد المختار علی الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه ابوحنیفه، بیروت، دارالفکرللطباعة والنشر،1421ه ق.

ابن عاشور، محمد الطاهر، التحریر والتنویر، قاهره، مطبعة عیسی بن أبی حلبی، 1384 ه ق.

ابن عبدالمحسن السلمان، ابو محمد عبدالعزیز، الأسئلة و الأجوبة الفقهیة، بی­جا، بی­نا، بی­تا.

ابن قيم الجوزيه، محمد بن أبي بكر، الطرق الحکمیة، قاهره، مکتبة دارالبیان، 1961م.

ابن مفتاح، عبدالله، شرح الأزهار، صنعاء، مکتبة غمضان، بی­تا.

ابن­ منظور، محمّد بن­مکرم، لسان العرب، علی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1408ق.

اسلامی، رضا، درآمدی بر فقه اسلامی، چاپ اول، قم، مرکز مدیریت حوزه­های علمیه قم، 1385ه ش.

ــــــــــ ، مدخل علم فقه ادوار، منابع، مفاهیم، کتابها و رجال فقه مذاهب اسلامی، چاپ اول، قم، مرکز مدیریت حوزه­های علمیه قم، 1384ه ش.

الأصبحی المدنی، مالک بن انس بن عام، المدونه، محقق: زکریا عمیرات، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی­تا.

اصغری، سیّد محمّد، عدالت به مثابه­ی قاعده­، همراه با قواعد لاضرر، لاحرج، عدل وانصاف، و…،چاپ اول، تهران، انتشارات اطلاعات،1388ه ش.

اصفهانی، محمد حسین، نهایة الدرایه، اصفهان، انتشارات مهدوی، بی تا.

افلاطون، جمهوری، ترجمه­ی فؤاد روحانی،چاپ هشتم، تهران، شرکت انتشارات علمی وفرهنگی 1381ش.

الهی خراسانی، علی، قاعده­ی فقهی عدالت، چاپ اول، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس، 1392 ه ش.

امام یحیی بن الحسین( الهادی إلی الحق )، الأحکام فی الحلال و الحرام، بی جا، نشر معارف اهل بیت(علیه السلام)، بی­تا.

الإمام یحیی بن الحسین( الهادی إلی الحق)، کتاب المنتخب، بی­جا، بی­نا، بی­تا.

الاندلسی القرطبی الظاهری، ابو محمد علی بن أحمدبن حزم، المحلی، بی جا، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بی­تا.

الاندلسی، ابومحمد علی بن احمد، المحلی بالآثار شرح المجلی بالإختصار، بی جا، نشراهل حدیث، بی­تا.

انصاری، مرتضی بن محمدامین، الرسائل الفقهیه، چاپ اول، قم، کنگره­ی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری،1414ه­ق.

ایازی، سید محمدعلی، ملاکات احکام و شیوه های استکشاف آن، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386ه ش.

ایروانی، باقر، دروس التمهدیه القواعدالفقهیه، چاپ اول، قم، مؤسسة الفقه للطباعة والنشر،1384ه ش.

آخوند خراساني، محمد كاظم، کفایة الأصول، چاپ دوم، قم، مؤسسه آل البیت (علیه السلام) لإحیاء التراث، 1417ه ق.

آشتياني، محمد حسن، كتاب القضاء، قم، دار الهجرة،‌ بي­تا.

آشوری، محمد و دیگران، حقوق بشرو مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383 ه ش.

آل اسحاق خوئینی، زهرا، قاعده ی فقهی ـ حقوقی انصاف، مجله­ی پژوهش های فقه وحقوق اسلامی، بهار1391ه ش.

آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم ودررالکلم، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی،1366ش.

بهاء الدین المقدسی، عبدالرحمن بن ابراهیم، العدة شرح العمده، محقق: صلاح بن محمد عویضه، الطبعة الثانیه، بی­جا، دارالکتب العلمیه، 1414ه ق.

بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیه ـ القواعد الکلیة، چاپ دوم، اهواز، کتابخانه­ی دارالعلم، 1405ق.

البهوتی، منصور بن یونس بن إدریس، کشاف القناع عن متن الإقناع، محقق: مصطفی هلال مصلحی،بیروت، دارالفکر، 1402ه ق.

تسخيري، محمد علي، فقه مقاصدي و حجيت آن (با نگاهي به شيوه شهيد صدر)، انديشه­ی تقريب، شماره 18، تهران، مجتمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي، 1388ه ش.

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد، تصنیف غررالحکم ودررالکلم، محقق: مصطفی درایتی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1374ه ش.

التهانوي، محمدعلي، کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، چاپ اول، لبنان، مکتبة لبنان،1996م.

الجرجانی، علی بن محمد(میرسید شریف)، کتاب التعریفات، لبنان، مکتبة لبنان، 1985م.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصرشناسي حقوق مدنی ـ حقوق جزا، تهران، گنج دانش، 1382ه­ ش.

مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1388ه ش.

مکاتب حقوقی در حقوق اسلام، تهران، گنج دانش، 1358ه ش.

الجماهیلی المقدسی، ابو محمد موفق الدین عبدالله بن احمد بن قدامه، الکافی فی فقه احمد بن حنبل، الطبعة الاولی، بی­جا، دارالکتب العلمیه، 1414ه ق.

جمشیدی، محمد حسین، عدالت از دیدگاه فارابی، صدر و امام خمینی (رحمة الله)، چاپ اول، تهران، مؤسسه نشر، 1380 ه ش.

حر عاملی، محمد­­بن­حسن، تفضیل وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ، چاپ اول، قم،مؤسسه­ی آل البیت(علیه السلام)،1409ه ق.

الحرانی، تقی الدین أبو العباس أحمدبن عبدالحلیم بن تیمیه، الإختیارات الفقهیه، محقق: علی بن محمد الدمشقی، بیروت، دارالمعرفة، 1397ه ق.

الحسین الروحانی، السید محمّد صادق، فقه الصادق، الطبعه الثالثه، قم، مؤسسه دارالکتاب، 1413ه ش.

حسینی سیستانی، سید علی، قاعده ی لاضرر و لا ضرار، قم، نشر مکتبة آیة الله العظمی سیستانی، 1414ق

الحسینی، یحیی بن حمزة بن بن إبراهیم بن علی(الإمام الموید بالله)، الإنتصار، بی­جا، بی­نا، بی­تا

حصری، احمد، علم القضا و ادلة الإثبات فی فقه الإسلامی، چاپ اول، بیروت، دار الکتب العربی، 1406ه­ ق.

چکیده

در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده­ی فقهی دستمایه­ی برخی از پژوهشگران عرصه­ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ایشان با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدف­اند که از عدالت قاعده­ای فقهی بنا کنند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهند و این قاعده را در روش های کنونی فقه وفقاهت وارد نمایند. قاعده­ای فراگیر که تمام ابواب فقه را در می­نوردد و حتی به پندار برخی می­تواند احکام را نیز نسخ نماید! این نوشتار اثبات می­کند که عدالت ونفی ظلم در فرآیند اجتهاد مؤثر است به گونه ای که فقیه می­تواند آن را وسیله­ی سنجش حکم فقهی خود ودلیلی در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد. همچنین پژوهش حاضر تلاشی در جهت اثبات برخورداری عدالت از ضوابط یک قاعده­ی فقهی است وبه عنوان یکی از مقاصد شریعت حاکم بر دیگر احکام اولیه می­باشد. لذا پاسخگویی به این اهداف در درجه­ی اول نیازمند بررسی اصول ومبانی عدالت و شناخت مرجع تشخیص آن در فقه است. باتوجه به نتیجه­ی حاصل در خلال این نوشتار می­توان گفت تأثیر عدالت در استنباطات فقهی به اندازه­ای است که آن را فراتر از دیگر قواعد فقهی و حتی حاکم بر احکام اولیه قرار می­دهد. حکومتی که کارکردش در حل تعارضات، تقیید ادله و حتی به عنوان شاخص در اجرای احکام اسلام به وضوح دیده می­شود و نقشی فراتر از “حکمت” می­یابد. بیان مسائل فقهی در مذاهب اسلامی و استناد به عدالت ونفی ظلم در استنباط احکام، خود به تنهایی پرده از گستردگی این قاعده برداشته و مسیر ما را در جهت قاعده شمردن عدالت هموار می­سازد.

کلید واژه: قاعده­ی فقهی، عدالت، قاعده­ی عدالت، مذاهب اسلامی

کلیات تحقیق

1. طرح مسأله ( بیان موضوع)

از آن جایی که فقها گاه از دیدگاه فردی به فقه نگریسته­اند وگاه نقش دوگانه­ای را برای آن ترسیم کرده­اند که علاوه برفردیت، منبع و مرجعي­ در تعیین قواعد و برنامه زندگی آدمی در قلمرو اجتماع نیز مي­باشد، بدیهی است کارکرد اجتهاد و شیوه­ی استنباط احکام بر اساس این دو نوع تفکر دچار تغییرات اساسی خواهد شد. از مباحث لازم وتاثیرگذار در این زمینه که معرکه­ی آرا در مذاهب اسلامي نیز می­باشد، مسأله­ی عدالت است.

بحث عدالت از زوایای مختلفی در علوم اسلامی قابل بررسی است، عدالت درآفرینش، تشریع وجزا در علم کلام بحث می­شود، عدالت در صفات نفس در علم اخلاق جستجو می­شود. اصول فقه عدل وظلم را به مثابه­ی مصداقی از یکی ازمبانی خود مطرح کرده است، در فقه، عدالت فرد ـ که در مقابل آن فسق قرار دارد نه ظلم ـ در امام جماعت، قاضی، مفتی، وصی شرط شده است. در درایه نیز عدالت راوی بنابر برخی مبانی از شروط صحت حدیث شمرده می­شود.

اما آیا عدالت وظلم در فرآیند اجتهاد نیز به کار گرفته می­شود؟ به گونه ای که فقیه با شناخت مصادیق عدل وظلم حکم شرعی را کشف کند. این سؤال عدالت را در معرض طرح آن در قالب یک قاعده­ی فقهی  قرار می­دهد. البته در بررسي اين قاعده بايد گفت تنها، تلقي رايج از واژه­ی قاعده ـ همچون ساير قواعد ـ ملاك ومنظور نيست بلكه تلقي از قاعده­ی عدالت امري فراتر از ساير قواعد است. به عبارتي رساتر، عدالت، ميزان ومعياري براي استنباط احكام است؛ يعني هم به واسطه­ی آن مي­توان استنباط حکم كرد وهم مي­توان اين قاعده را به منزله­ی ميزاني براي مجتهد دانست كه برمدار ومحور آن استنباط و استخراج حكم را محك بزند.

همچنين بايد گفت: اين سخن به اين معناست كه عدالت در متن قرآن و سنت است و در معنايِ ملاك وضابطه­ی ارزيابي احكام اسلامي، جزيي از مسير و فرآيند افتاء است، كه فقيه با استناد به آن در متن آيات وروايات، آن را منبع استنباط خود قرار داده و يا درستي استنباط خود را محك مي­زند و اين گونه معناي قاعده بودن عدالت را تحكيم مي بخشد.

 2. ضرورت و اهمیت تحقیق

در سخن از اهميت جايگاه عدالت در مذاهب اسلامي همين بس كه جمعي بر اين باور هستند كه عدالت را مي­توان به عنوان يك اصل يا قاعده­اي شاخص ومعياري در همه­ی حوزه هاي دين و به ويژه در حوزه­ی فقاهت و استنباط احكام شريعت مطرح نمود. قواعد فقهیي كه بيانگر شاخص براي احكام شرعي است.

چنان چه شهيد مطهري(رحمةالله) نيز در تبيين قاعده بودن عدالت گفته است:

“اصل عدالت از مقياس هاي اسلام است كه بايد ديد چه چيزي برآن منطبق مي­شود، عدالت در سلسله­ی علل احكام است نه در سلسله معلولات؛ نه اين است كه آن چه دين گفت عدل است، بلكه آن چه عدل است دين مي­گويد.”[1] از ديدگاه شهيد مطهري عدالت، قاعده­اي است كه مورد غفلت واقع شده است.

اگرچه منابع استنباط در فقه اسلامي محدود به كتاب وسنت واجماع وعقل است؛ اما قواعد و اصول استنباط و فقاهت مي­تواند بسيار باشد. منابع؛ جايگاه جوشش فقه است و قواعد، اصول مسلم استخراج شده از آن منابع مي­باشد كه در هماهنگ سازي محتواي منابع، پاسخگويي به فروع، پركردن منطقة الفراغ ومانند آن مؤثر است. به عبارت دیگر قواعد، به سان ترازويي است كه فقيه در مقام استنباط بايد تلاش فكري خويش را با آن هماهنگ كند.

در اين تحقيق سعي برآن است تا با بيان وتطبيق مصاديق فقهي كه بر مبناي عدالت و نفي ظلم در مذاهب اسلامي آمده است، نشان دهيم كه قاعده­­ی عدالت مي­تواند در جايي كه با سكوت يا اجمال يا نقض وتعارض ادله مواجه هستيم و از قواعد ديگري چون “لاضرر”و يا” لاحرج” كاري ساخته نيست، وسيله­ی استنباط و استخراج احكام گردد، زيرا بنيان دين وشريعت بر عدالت استوار است.

به تعبير دقيق­تر در تدوين اين اثر در پي آن هستیم كه با توجه به سير احكام در مذاهب اسلامي و بيان مصاديق عدل در احكام اسلامي، نشان دهيم عدالت، يك موضوع مستقل فقهي نيست بلكه به مثابه­ی قاعده­اي است كه بر موضوعات مختلف سايه افكنده است. اهمیت بررسی این مسأله در زمان حاضر، که مکاتب بشری احکامی مانند حقوق زنان، اقلیت های مذهبی وحقوق بشر را به چالش کشیده­اند دو چندان شده است.

گرچه استقراء در ميان فتاواي فقهاي نامدار وبررسي كتابهاي فقه استدلالي نشان مي­دهد كه فقيهان بسياري از علماي شيعه و اهل سنت در عرصه هاي مختلفي به قاعده­ی عدالت، ذيل عناويني چون انصاف، عدل، قبح ظلم، عدل وانصاف، عقل، مقاصد الشريعه ، دفع ضرر وامثال ونظائر اين ها استناد كرده­اند وهرچند استقرا، ناقص انجام گرفته است، اما همين مقدار از فحص وجستجو نشان مي­دهد به مرور زمان و در ميدان هاي نياز وضرورت ، توجه دانشمندان خصوصاً فقهاي اماميه به سوي عدل و قاعده­ی عدالت جلب شده است.

3. پرسش هاي تحقيق

پرسش اصلی: آيا عدالت را مي­توان يك قاعده­ی فقهي براي شناخت حكم شرعي در مذاهب اسلامي به شمار آورد؟

پرسش های فرعی: معنا ومفاد، اصول ومبانی عدالت به عنوان قاعده­ی فقهی چیست؟

ادله­ی دال بر اعتبار این قاعده کدام است؟

رابطه ی قاعده­ی عدالت با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی چگونه است؟

در فقه مذاهب اسلامي در چه مواردي به عدالت استناد شده است؟ آيا اين قاعده در تمام ابواب فقهي جریان دارد؟

4. پیشینه و سابقه­ی تحقیق

آن چه اكنون مورد نظر است و بايد سابقه­ی آن بررسي شود قاعده­ی عدالت در فقه، به معنايي است كه گفته شد. شهيد مطهري (رحمةالله) سابقه­ی اصل عدالت را در فقه، به كارگرفتن رأي وقياس در شريعت از سوي اهل سنت مي­داند.[2] البته انديشمندان اهل سنت همچون مراغي هم اين تلقي را تأييد مي­كنند.[3] چنان چه سابقه­ی اين بحث در شيعه نیز، به بحثهاي ملازمات عقليه وحسن وقبح عقلي برمی­گردد.

بايد گفت به دلیل اهمیت وگستردگی موضوع عدالت ونقش وتأثیر آن در ابواب مختلف فقهی چون امور قضایی، سیاست وحکومت، تقلید ومانند آن و دیگر علوم از جمله اصول ودرایه، تاکنون مقالات و کتب مختلفی در این زمینه به رشته تحریر در آمده است، که هر کدام جنبه­ی خاصی از عدالت را مورد بررسی قرار داده­اند و از فراخوانی اسلام به عدالت سخن گفته­اند. در فقه اماميه نيز تاكنون چند كتاب در باب بررسي اين قاعده وجايگاه  آن به مثابه­ی قاعده­ی فقهي به چاپ رسیده است كه از جمله­ی آن کتب، کتاب “قاعده­ی عدالت در فقه امامیه” به کوشش آقای حسنعلی علی اکبریان است که با بررسي ضوابط قواعد فقهي وتطبيق آن بر اصل عدالت و با پرسش از خبرگان پیرامون این قاعده، تفسیر روشنی از آن را بیان کرده است.

از دیگر کتب در این زمینه کتاب “عدالت به مثابه­ی قاعده همراه قواعد لاضرر، لاحرج، عدل وانصاف و…” به همت آقای سید محمد اصغری است. این کتاب از چهار بخش عمده تشکیل شده است که تنها دو بخش ابتدایی آن در معرفی مفهوم  و ماهیت عدالت در مکاتب مختلف و دلایل و مدارک این قاعده در فقه امامیه است. در این دو بخش ضمن بیان مفاهیم مرتبط با عدالت، همچون انصاف، از عدالت ترمیمی و نقش آن در مناسبات اجتماعی نیز سخن گفته شده است. دو بخش انتهایی این کتاب نیز به بررسی دیگر قواعد فقهی از جمله قاعده­ی لاضرر اختصاص دارد.

همچنین کتاب “قاعده­ی فقهی عدالت” که توسط آقای علی الهی خراسانی تدوین شده است را می­توان از دیگر کتب در این عرصه به حساب آورد. این کتاب بیش از آن که به بررسی عدالت به عنوان قاعده­­ی فقهی بپردازد، تطبیقات این اصل در تقسیم حقوق را که از آن به عنوان قاعده­ی عدل وانصاف تعبیر می­شود مورد بررسی قرار داده است گرچه به نکات مهمی پیرامون عدالت به عنوان شاخص در اجرای احکام و اداره­ی حکومت اسلامی نیز اشاره کرده است.

مقاله­ی “عدالت به مثابه­ی قاعده­ی فقهی” آقای مهدی مهریزی نیز یکی از مهمترین تلاش هایی است که در راستای قاعده مند سازی مفهوم عدالت در فقه انجام شده است. در این مقاله ابتدا به معانی دقیق­تر و نویی از قاعده­ی فقهی اشاره شده است، سپس برخی از کاربردهای این قاعده را در فقه شیعه به طور خلاصه بیان کرده است. در حقیقت این مقاله مهمترین چارچوب تدوین پژوهش حاضر است که سعی شده با مبنا قراردادن آن، این پژوهش را به نحو گسترده تردر فقه مذاهب اسلامی بررسی کرد.

اما در میان قواعد فقهی اهل سنت، مجموعه­ای که اختصاصاً به مطالعه­ی قاعده­ی عدالت بپردازد وجود ندارد. گرچه در بسیاری از احکام فقهی اهل سنت، عدالت و نفی ظلم به عنوان دلیل حکم شرعی واقع شده است. البته در بررسی قاعده­ی عدالت در میان مذاهب اسلامی با قاعده­ای به نام “الأصل فی العقود جمیعها العدل” برخوردیم که در کنار معرفی دیگر قواعد فقهی اهل سنت در کتاب “القواعد الفقهیه و تطبیقها فی المذاهب” نوشته­ی محمد مصطفی الزحیلی به طور مختصر پیرامون این قاعده سخن گفته شده است. همچنین دربرخی از مقالات فقهی اهل سنت نیز به برخی از ادله­ی این قاعده اشاره شده است. مانند مقاله­ی” العدالة التشرعیه فی القوانین الوضعیه و رأی فی التشریع الإسلامی” نوشته­ی مصطفی مراغی.

اما بايد گفت بینش ویژه­ی اسلام از عدالت نیازمند آن است که مصادیق عدالت مطالعه وتطبیقات آن در ابواب مختلف فقهی در مذاهب اسلامی مورد بررسی دقیق­تری قرار گیرد، تا درضمن ریشه یابی این مسئله در کتب فقهی و مقایسه­ی آن با اصول به کار گرفته شده در دیگر مذاهب به­توان به شناخت جایگاه عدالت در مقام استنباط و ارزیابی احکام شرعی دست یافت و تقریب اصول مورد استفاده در استنباط  احکام در مذاهب فقهی را نشان داد که رساله­ی حاضر این مهم را مورد توجه قرار داده است.

شاید به­توان گفت مزیت پژوهش حاضر آن است که در مقایسه با دیگرمنابع پیرامون این موضوع، بررسی تطبیقی این قاعده­ی در فقه اسلامی هدف اصلی این مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از دیگر منابع این موضوع، تحقیقی وسیع­تر در میان مذاهب اهل سنت و امامیه انجام شود. همچنین از اشتباه دیگر کتب در خلط مباحث عدل وانصاف و قاعده­ی عدالت جلوگیری شود.

5. فرضیه­ی تحقیق

عدالت قاعده­ای فقهی است.

6. روش تحقیق

در اين پژوهش سعي شده است با توصيف وشرح مفاهيم و موضوعات مربوط به عدالت و بيان خصوصيات قواعد فقهي وتطبيق آن بر مذاهب اسلامي نقاط اشتراكي پيرامون اين قاعده در ميان مذاهب بیان شود. بطور اجمال مي­توان گفت روش كار در تدوين اين اثر، توصيفي ـ تطبيقي است. همچنین روش گردآوري اطلاعات نيز كتابخانه­اي است. كتب، مقالات علمي ـ پژوهشي، نرم افزارهاي كامپيوتري وشبكه هاي اينترنتي نيز از  ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش است كه بعد از فيش برداري، جمع بندي مطالب ودسته بندي آن ها در قالب فصول منسجم، سعي شده ارتباط دهي و نتيجه گيري علمي در آن صورت گيرد.

7. اهداف تحقيق

1ـ تعيين حوزه هاي كاربرد قاعده عدالت در فقه، همچون كشف و استنباط احكام شرعي، تقييد ادله و…

با پذیرش عدالت به عنوان قاعده­ی فقهی، فقیه می­تواند در وقت تزاحم مصالح و مفاسد از موافقت با عدالت به عنوان سنجه­­ی تقدیم وترجیح بهره برد  وآن را سند، در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد و حکم فقهی را بیان نماید. بدین معنا که اگر حکمی مخالف با عدالت بود به آن فتوا نمی­دهد.

2ـ اثبات برخورداری عدالت از ضوابط یک قاعده­ی فقهی.

بررسی معیارهای یک قاعده­ی فقهی مهمترین سند در اثبات قرار گرفتن یک اصل در قالب یک قاعده­ی فقهی است. قاعده­ای کلی که مدارک شرعی از جمله کتاب، سنت، عقل و سیره­ی عقلا آن را اثبات می­کند.

3ـ اثبات معیار قرار گرفتن عدل و نفی ظلم به عنوان یکی از علل احکام شرعی.

در فصل تطبیقات فقهی به احکامی اشاره شده است که عدالت و نفی ظلم در آن به عنوان مستند حکم فقهی واقع شده است و این امر در اثبات قاعده بودن عدالت و مغفول ماندن آن نقش مهمی دارد.

 8. ساختار وسازمان دهی تحقیق

پژوهش حاضر با عنوان “جایگاه عدالت به مثابه­ی قاعده­ی فقهی نزد مذاهب اسلامی”، شامل چهار فصل است، که قبل از ورود به فصول اصلی، فصل کلیات تحقیق قرار دارد. این فصل شامل مباحثی جامع در مورد رساله است و اجمالاً در آن از پیشینه، اهداف وضرورت تحقیق پیرامون عدالت بحث شده است.

فصل اول رساله با عنوان “موضوع شناسی” شامل دو گفتار است:1ـ مفهوم شناسی عدالت، 2ـ اصول و مبانی عدالت.

قبل از پرداختن به هر موضوع علمی بیان قلمرو و دامنه­ی معنایی آن موضوع و ارتباط آن با مفاهیم دیگر که گاه مترادف تصور می­شوند از مباحث اصلی و زمینه­ای است که در گفتار اول این رساله مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از بیان مفهومی موضوع، آن دسته از اصول و پیش فرض هایی که مدعا و استدلال متوقف برپذیرش آن است باید بررسی شود که در گفتار دوم این فصل به آن ها اشاره شده است.

فصل دوم این رساله نیز با عنوان “قاعده­ی فقهی عدالت”، مشتمل بر دو گفتار است:1ـ قواعد فقهی،2ـ مستندات قاعده­ی عدالت.

از آن جایی که موضوع اصلی رساله عدالت به مثابه­ی قاعده­ی فقهی است، تمهید و مقدمه­ای از قواعد فقهی و تفاوت آن با ضابطه و مسأله­ی فقهی و قاعده­ی اصولی، بیان نقش و ویژگی های قواعد فقهی، معیارها وضوابط آن مهم جلوه می­کند. همچنین مستندات قاعده وکاربرد آن و ادله­ی مخالفان وپاسخگویی به آن از مباحث دیگری است که باید به عنوان یکی از معیارهای قاعده­ی فقهی مورد ارزیابی قرارگیرد. لذا درگفتار دوم این فصل به آن اشاره شده است.

رابطه­ی عدالت با احکام اولیه و دیگر قواعد فقهی، دو گفتار از فصل سوم تحقیق می­باشد. این فصل بیان کننده­ی کاربردهای عدالت حتی بر فرض عدم پذیرش آن به عنوان یک قاعده­ی فقهی است. کاربرد ونقشی که عدالت را فراتر از یک اصل فقهی قرار داده است. بیان ارتباط این قاعده با دیگر قواعد فقهی حکومت و نقش آن را روشن تر می­سازد، که در گفتار دوم به نحو اجمال مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل چهارم این رساله­ نیز شامل تطبیقات فقهی در مذاهب اسلامی است که در آن احکام فقهی مستند به عدالت و نفی ظلم تحت سه عنوان فقه العبادات، فقه المعملات وفقه السیاسات بیان شده است. این مستندات فقهی می­تواند مهمترین دلیل برای اثبات فرضیه­ی پژوهش حاضر باشد.

همچنین در انتهای رساله نیز نتیجه­ی تحقیق به همراه چند پیشنهاد به عنوان موضوعات مرتبط با این موضوع آورده شده است که پژوهش پیرامون آن می­تواند مکمل رساله­ی حاضر باشد.

1ـ1ـ1. تعریف عدالت

درباب عدالت تعریف­ها و دیدگاه­های متنوع و متعددی وجود دارد که توسط اندیشوران رشته­های مختلف علوم اسلامی در گذشته و حال عرضه شده است. افراد نادری نیز به ارائه­ی تعریف در متون دینی اعتقادی ندارند.

چنین دید­گاهی معتقد است:

«تعریف عدالت کار آسانی نیست، نه از آن رو که دریافت نمی­شود؛ زیرا که عدل و ظلم از  مفاهیم بدیهی در حوزه­ی عقل عملی است ـ بسان وجود و عدم در حوزه­ی عقل نظری ـ بلکه بساطت مفهومی آن این امر را سبب می­شود.»[1]

به نظر این دید­گاه تعریف­هایی که اندیشوران از عدالت ارائه کرده­اند، بیشتر تعریف به مصداق است، از این­رو در متون دینی هم به هیچ گونه تعریفی از عدالت بر نمی­خوریم. شهید محمد باقرصدر فلسفه­ی تعریف نشدن عدالت از سوی دین را جلوگیری از تفسیرهای مختلف و ناروا ذکر می­کند. وی پس از آن که ارکان اقتصاد اسلامی را مالکیت، حریت و عدالت اجتماعی ذکر می­کند، چنین می­گوید:

«… اسلام، که عدالت اجتماعی را از مبادی اساسی برای شکل گیری خط مشی اقتصادی­اش می­داند، آن را با مفهوم تجریدی مبنا قرار نداده و نیز به صورت باز به آن دعوت نکرده تا قابل هر­گونه تفسیر باشد. هم­چنین آن را به جوامع انسانی که دیدگاه­های متفاوتی پیرامون عدالت دارند و بر اساس اندیشه و تلقی خویش از زندگی وحیات آن را معنا می­کنند نیز، واگذار نکرده است. بلکه اسلام عدالت را در ضمن یک سیاست گذاری و برنامه ریزی معین ارائه کرده که توانسته است، پس­از آن، این ایده را در واقعیت زنده مجسم کند؛ واقعیتی که تمامی تار و پودش با مفهوم اسلامی عدالت عجین است. ازاین رو کافی نیست که تنها به فراخوانی اسلام از عدالت اجتماعی بسنده شود، بلکه باید بینش تفضیلی و ویژه­ی اسلام از عدالت را نیز شناخت.» [2]

[1] . مهزیری، مهدی، «عدالت به مثابه­ی قاعده­ی فقهی»، فصلنامه­ی نقد ونظر، ­شماره­ی 10­، ­1376ه ش، ص 187.

[2] صدر، محمدباقر، اقتصادنا، چاپ پانزدهم، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1399ه ش، ص303.

[1]. مطهری، مرتضی، مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات حکمت، 1409 ه ق، ص 14.

[2]. مطهری، مرتضی، عدل الهی، چاپ هجدهم، تهران،انتشارات صدرا،1382ه ش، ص31.

[3].«مقارنة بین العدالة التشریعیة فی القوانین الوضعیه و الرأی فی التشریع الإسلامی»، مجله­ی الأزهر، ج26، ش1516،مصر، 1374ق.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه قلمروهاي عدالت و ربط و نسبت آن ها با يکديگردر انديشه ي امام علي (ع)
 • پايان نامه تبيين، بررسي و نقد مباني نظريه عدالت جان راولز‌
 • پايان نامه عدالت و دادرسي در تاريخ بيهقي و سياستنامه
 • پايان نامه بررسي رابطه ادراکات ازعدالت سازماني و اعتماد سازماني در ميان کارکنان
 • پايان نامه عوامل و موانع اجراي عدالت اجتماعي از منظر قرآن كريم و نهج البلاغه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122