پايان نامه جايگاه نظام طبقاتي در بين اقوام هندو ايراني با تکيه برمتون وده يي، اوستايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جايگاه نظام طبقاتي در بين اقوام هندو ايراني با تکيه برمتون وده يي، اوستايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه جايگاه نظام طبقاتي در بين اقوام هندو ايراني با تکيه برمتون وده يي، اوستايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
بخش اول: کلیات    5
کلیات    6
1. تعریف لغوی و اصطلاحی نظام طبقاتی و کاستی    6
2. نظام طبقاتی از دیدگاه جامعه شناسان    12
3. نظام طبقاتی از دیدگاه دین شناسان    19
4. سنتگرایان    20
5. متجددین:    21
6.گونه شناسی نظام طبقاتی    23
بخش دوم: نظام طبقاتی در متون ودهیی    25
نظام طبقاتی هند    26
نظام طبقاتی اقوام هندوایرانی    35
نظام طبقاتی در اوپهنیشادها    43
نظام طبقاتی در پورانهها    50
بخش سوم: نظام طبقاتی در متون اوستایی و پهلوی    58
نظام طبقاتی در اوستای متقدم    67
2.نظام طبقاتی در اوستای متأخر    71
بخش چهارم:    82
مقایسه نظام طبقاتی حاکم بر متون ودهیی با متون زرتشتی کلاسیک    82
1. تعداد طبقات    83
محدویت نظام طبقاتی کاست    85
بازسازی نظام طبقاتی در بین اقوام هندوایرانی    86
طبقات هندو ایرانی    87
نتیجه گیری    90
منابع فارسی    93
منابع انگلیسی    98

منابع فارسی

اباذری، یوسف، چاوشیان، حسن(1381)، «از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی»، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 20، ص8 .

ابوطالبی، محمد صادق (1383)، «آفرینش در آیین هندو به روایت منو سمرتی»، مجله هفت آسمان شماره 24، ص 188.

اوپه­نیشاد ، داراشکوه، محمد(1381)، ج اول ، چاپ چهارم، تهران، انتشارات علمی.

اوستا: کهن ترین سروده­ها و متن­های ایرانی، دوستخواه، جلیل(1371)، ، ج 1و2، ویرایش دوم، تهران، انتشارات مروارید.

ای کوزر، لوییس و روزنبرگ، برنارد (1385)، نظریه­های بنیادی جامعه شناختی، دکتر فرهنگ ارشاد، چاپ سوم، تهران، نشر نی.

باقری، مهری(1389)، دین­های ایران باستان، چاپ چهارم، تهران، نشر قطره.

بایر ناس، جان(1385)، تاریخ جامع ادیان، علی اصغر حکمت، چاپ شانزدهم، انتشارات علمی و فرهنگی.

بوردیو، پیر(1381)، نظریه کنش:دلایل عملی و انتخاب عقلانی، مرتضی مردیها، تهران انتشارات نقش و نگار.

بویس، مری(1377)، چکیده تاریخ کیش زرتشت، همایون صنعتی زاده، چاپ اول، تهران، انتشارات صفی علیشاه.

بویس، مری(1389)، باورها و آداب زرتشتیان، عسکر بهرامی، چاپ 11، تهران، انتشارات ققنوس.

بهار، مهرداد (1375)، ادیان آسیایی، چاپ دوم، تهران، نشر چشمه.

بهار، مهرداد (1375)، پژوهشی در اساطیر ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگاه.

بیرو، آلن (1366)، فرهنگ علوم اجتماعی، دکتر باقر ساروخانی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان.

پ،اٌ ،شروو و بریان پی یر(1381)، «طبقات اجتماعی در ایران باستان»، ترجمه منصور شکی و منیژه ذکایی، مجله نامه پارسی، شماره سوم، ص 27.

پانوف، میشل و پرن، میشل(1381)، فرهنگ مردم شناسی، اصغر عسکری خانقاه، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

تاپار، رومیلا(1387)، تاریخ هند، همایون صنعتی زاده، چاپ اول، قم، نشر ادیان.

تفضلی، احمد(1384)، تاریخ ادبیات پیش از اسلام، رشید یاسمی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.

توسلی، غلامحسین و فاضل، رضا(1381)، مبانی جامعه شناسی، چاپ سیزدهم، تهران،انتشارات سمت.

توفیقی، حسین(1387)، آشنایی با ادیان بزرگ، چاپ 11، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

زروانی، مجتبی(1382)، «پدیدارشناسی دین و الیاده»، مجله مقالات و بررسی­ها، دفتر 73، دانشکده الهیات و معارف اسلامی،ص 29.

ساروخانی، باقر(1370)، دایره المعارف علوم اجتماعی، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان.

ستاری، جلال(1368)، «ژرژدومزیل»، مجله هنرو معماری، نمایش، شماره 27،ص9-8.

سعیدی مدنی، سید محسن،«نظام طبقاتی در ریگ وده و اوستا»، فصلنامه برنامه­ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 5، ص 66-65.

سلیمانی، داوود(1387)، «منشا طبقات اجتماعی و قرآن»، فصلنامه تخصصی پژوهش­های میان رشته ای قرآنی، شماره اول، ص56.

شایگان، داریوش،(1343)، «آیین هندو»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شماره سوم و چهارم، ص361،363،364،91،93،82،83،77،80.

شعبانی، رضا(1379)، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، چاپ اول، تهران، نشر قومس.

شمس، محمدجواد(1389)، تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و ابن عربی، چاپ اول، قم، نشر ادیان.

شوآن، فریتیوف(1388)، کاست­ها و نژادها، دکتر بابک علیخانی و کامران ساسانی، تهران، موسسه پژوهش حکمت و فلسفه ایران.

طبیبی، حشمت اله(1350)، «سیر طبقات اجتماعی و ویژگیهای خانواده در ایران قدیم»، مجله بررسیهای تاریخی، شماره 37،ص91،93.

فرهنگ ارشاد، جهانگیر(1365)، تاریخچه مهاجرت زرتشتیان به هندوستان، چاپ اول، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

فکری، کتایون(1388)، «دین مردان در ایران باستان»، مجله پژوهشهای تاریخی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، شماره 1،ص102.

کریستین­سن، آرتور(1384)، ایران در زمان ساسانیان، رشید یاسمی، چاپ اول، تهران، انتشارات نگاه.

کلنز، ژان، بویس، مری(1387)، «اوستا و مردمان اوستایی»، ترجمه سید سعید رضا منتظری، مجله هفت آسمان، شماره 37، ص202-201.

کینگ، ساموئل (بیتا)، جامعه شناسی کینگ، مشفق همدانی، تهران، انتشارات امیر کبیر.

گروثرز، چارلز(1378)، جامعه شناسی مرتون، زهره کسایی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

گورویچ، ژرژ، مندراس، هانری(1354)، مبانی جامعه شناسی، باقر پرهام، چاپ سوم، تهران، چاپخانه سپهر.

چکیده

این رساله به بررسی جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندوایرانی با تکیه بر آموزه­های وده­یی، اوستایی پرداخته و در آن چگونگی طبقات اجتماعی و قوانین حاکم بر آنها بررسی شده است. سیر تحول و تطور نظام طبقاتی با ورود آریایی­­ها به سرزمین ایران آغاز شد و با مستقر شدن آنها در هند ادامه یافت. مفاهیمی چون برهمنان، کشتریه، وایشیه و شودره دلیل بر این مدعاست.

مبحث نظام طبقاتی جایگاه ویژه­ای در مطالعات هندوایرانی دارد. از این رو در این رساله ابتدا به بررسی مفهوم طبقه و نظام کاستی پرداخته شده و سپس به بررسی نظام طبقاتی در بین اقوام هندی با تکیه بر متون وده­یی و نیز اقوام ایرانی با تکیه بر متون اوستایی پرداخته شده است تا با این مقایسه نظام طبقاتی در بین اقوام هندو ایرانی باز­سازی شود.

کلیدواژه: کاست، هندوایرانی، اوستا، وده.

مقدمه

فرهنگ و تمدن هر جامعه­ای به فعالیت­ها و روابط اجتماعی و چگونگی برخورد این پروسه­ها با هم  بر می­گردد. زمانی که جامعه­ای فرهنگ لازم برای ارتباط و تعامل بین افراد نداشته باشد به طور قطع این جامعه به سمت انحطاط کشیده می­شود. لذا وجود سیستمی نظام مند در جوامع می­تواند از انحطاط جلوگیری کند.

پژوهش حاضر سعی داشته است که با نگاه و تحلیلی عمیق ابتدا به شناخت نظام طبقاتی گوناگون و سپس با استفاده از آموزه­ها به نظام طبقاتی هندوایرانی بپردازد. در رابطه با این موضوع، میراثی که اقوام هندوایرانی از نیاکان خود به سرزمین­های تازه خودشان به ارمغان بردند، نظام طبقاتی یا کاستی بود. نظامی که خصیصه اقوام هندواروپایی است و آنهم به نوع زندگی، مهاجرت، نحوه تقابل و رفتار اقوام هندوایرانی با بومیان سرزمین هایی تازه آنها باز می­گردد. سابقه تشکیل طبقات اجتماعی در ایران و جهان بر هر مجموعه­ای از علل که استوار بوده باشد این نکته بدیهی است که آریایی­ها در بدو ظهور خود در منطقه- فلات، به مرحله­ای از رشد اجتماعی و تفکیک مسئولیت­ها و تشخیص توانایی­ها و تعلقات خاص در میان خویش رسیده بودند تا بتوانند از تقسیم بندی­های اجتماعی مبتنی بر کار و پیشه سخن بگویند.(شعبانی، 1379: 117).

این رشد اجتماعی تا آنجا پیش رفت که آنها توانستند با حفظ و تداوم نظام اجتماعی و طبقاتی در سرزمین جدید ماندگار شوند. در حالی که سرزمین هند خالی از نظامی با اقتدار و شکوهمند بود. یکی از علت­های آن را می­توان عدم توجه به مطالعه موسسات و تشکیلات اجتماعی دانست. در واقع این تفکر در بین آن­ها رواج داشت که این گونه تشکیلات اجتماعی در طول تاریخ تغییر چندانی به خود ندیده­اند. این طرز تلقی سبب تقویت این نظریه شد که فرهنگ هندی، فرهنگی ایستا و بی تحرک بوده و فرهنگی است که در طی قرون متمادی تغییرو تحول پیدا نکرده و علت آن دل مردگی ذاتی هندوان و اعتقاد آنها به سرنوشت محتوم دانسته می­شد. حال آنکه حتی تجزیه و تحلیل سطحی تغییرات روابط اجتماعی در نظام کاستی حکایت از همه چیز می­کند.(تاپار، 1378: 16).

بنابراین مشخص می­شود شکوه و عظمت هندوایرانی حتی به سرزمین­های مجاور نفوذ کرده، اگرچه درگیری­هایی را در پی­داشت با این حال آنها توانستند فرهنگ نظام طبقاتی را در هند به عنوان فرهنگ غالب و نظامی با نام نظام کاستی و اندکی تفاوت دایر کنند. اهمیت آگاهی از راز و رمز استواری و پایداری نظام حاکم بر هندوایرانی و آشنایی با خاستگاه­های شکل گیری و پیدایش آن، تلاشی مداوم را در جهت روشنگری و شناسایی میراث و ابعاد شکوهمند این قوم بر همه صاحبنظران که در این عرصه پا نهادند بایسته می­سازد. تشکل این مجموعه از همین باور برخاسته و نویسنده بررسی اسناد و مدارک و منابع تاریخی مربوط به ریگ وده و اوستا را در رأس کار قرار داده است لیکن باید گفت نظریاتی که در این بررسی­ها مطرح شده جای چون و چرا دارد.

از جمله اهدافی که این پژوهش پیش رو دارد عبارتند از: تعریفی درست از نظام طبقاتی در بین اقوام کهن، همچنین بررسی تأثیرات نظام طبقاتی در باورها و عقاید هندو ایرانی و بازسازی آن و نیز مشخص نمودن جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام هندی و مشخص نمودن جایگاه نظام طبقاتی در بین اقوام ایرانی. در اینجا فرض را بر این گذاشته­ایم که نظام طبقاتی در بین اقوام ایرانی و نیز اقوام مهاجر به هند وجود دارد؛ بنابراین با مقایسه آنها می­­توان نظام طبقاتی در بین اقوام هندوایرانی را بازسازی کرد.

آنچه دستیابی به این فرض را ممکن می­کند، بررسی سیستماتیک نظام طبقاتی است. همچنین از جمله عوامل مؤثر بر آنها بررسی پژوهش­هایی است که تاکنون در این زمینه چه به طور کلی چه جزئی صورت گرفته است.  بنابراین بررسی نظام اجتماعی هندو ایرانی و تأثیر این سیستم بر باورها و عقاید آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا این پژوهش ضمن بیان این مفهوم به وظایف این مجموعه طبقاتی می­پردازد. روش مورد استفاده در این زمینه کتابخانه ای-توصیفی است که نویسنده تلاش می­کند حتی الامکان با به کار بردن منابع انگلیسی و فارسی به اهداف مورد نظر دست یابد.

مباحثی که در این پژوهش ارائه می­شود شامل پنج بخش است که به طور خلاصه عبارتند از:

بخش اول: تعریف نظام طبقاتی و کاستی. بیان مفاهیمی چون طبقه، کاست، نظام طبقاتی و کاستی، در اینجا آمده است. این مفاهیم ابتدا در دایره المعارف­ها و لغات مربوطه شروع می­شود سپس با دیدگاه­های نظریه پردازان علوم اجتماعی ادامه می­یابد و با گونه­شناسی نظام طبقاتی به پایان می­­رسد.

بخش دوم: نظام طبقاتی در متون وده­یی. در این بخش نظام طبقاتی در متونی چون ریگ وده، اوپه‌نیشاد، پورانه­ها و قانون نامه منو بررسی می­شود. همچنین این فصل نشان می­دهد مفهوم نظام طبقاتی در متونی که اشاره شد، نسبت به یکدیگرمتمایزند.

بخش سوم: نظام طبقاتی در متون اوستایی. این بخش در واقع نظام طبقاتی را در متون اوستایی یعنی اوستای متأخر و اوستای متقدم در پرتو آرای مری بویس مورد بررسی قرار می­دهد. در واقع دستیابی به نظام طبقاتی اقوام هندو ایرانی از جمله اهداف این فصل است.

بخش چهارم: مقایسه نظام طبقاتی حاکم بر متون وده­یی و متون زرتشتی. نویسنده ضمن مقایسه دو نظام به بازسازی نظام طبقاتی میان اقوام هندوایرانی می­پردازد. از جمله اهداف این فصل چگونگی شکل گیری نظام طبقاتی هندوایرانی است.

بخش پنجم: نتیجه­گیری. این بخش بررسی­های صورت گرفته در رابطه با موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار می­دهد.

محور اصلی نوشته­های رساله بر پایه منابع دست اول می­باشد. از منابع تحقیقاتی و مقالات نیز استفاده شده است. نویسنده بر آن بوده است تا با طرح عنوان های جدید و تازه اطلاعاتی که در نظر او اهمیت و ارزش بیشتری دارد، از منابع مختلف گردآوری کند و در نوشتن مطالب از آنها بهره بجوید. این رساله با توضیحاتی مقدماتی در باب نظام طبقاتی آغاز شده است. سپس به طور خاص به این مفهوم پرداخته شده است و در آخر بازسازی نظام طبقاتی هندوایرانی بیان شده است. در واقع این نوشتار تلاش می­کند که چارچوب نظام طبقاتی هندوایرانی را نشان دهد.

کلیات

1. تعریف لغوی و اصطلاحی نظام طبقاتی و کاستی

ارایه تعریف دقیق و روشنی از طبقه اجتماعی به آسانی میسر نیست. زیرا اختلاف نظر در این باب زیاد است. اما توجه محققان و دانشمندان به طبقه و کاست خود باعث بوجود آمدن تعاریف گوناگون شده است. بررسی­ها نشان می­دهد واژه کاست[1] در دایره المعارف هندوئیسم[2] به کار رفته است، به طوری که همه یک مفهوم را بیان می­کنند اما تفاسیر گوناگون است. دکتر کومار و دکتر رام معتقد هستند گستره­ای که کاست در آن شکل گرفت یعنی دوره وده­یی، موضوع بحث شدیدی بین دانشمندان شد تا آنجا که باعث به وجود آمدن آراء گوناگونی درباره خاستگاه کاست شد.(کومار و رام،2007: 101).

درباره طبقه نیز تعاریف گوناگونی بیان شده است. در فرهنگ معین طبقه به معنی درجه، مرتبه، صنف و دسته آمده است. (معین،1380: 2211).

مصاحب در دایره المعارف فارسی بیان می­کند : طبقه گروه اجتماعی­ای است که تعلق افرادش به آن موروثی است. در جامعه ­هایی که نظام طبقه­ای برقرار است افراد هر طبقه از لحاظ انتخاب شغل و شرکت در امور اجتماعی سخت محدودند. وضع اجتماعی فرد با طبقه­ای که به هنگام ولادت بدان تعلق داشته است مشخص می­شود و نیل به طبقه برتر به ندرت امکان پذیر است. با این حال هدف نظام طبقه­ای برقرار داشتن وضع موجود است.(مصاحب، 1357: 1618).

در برابر طبقه مفهومی به نام کاست قرار دارد. پژوهشگران طبقات اجتماعی را نوعی کاست می­خوانند و می­گویند مفهوم کاست نوعی طبقه اجتماعی موروثی است که تعیین کننده نقش فرد در بدو تولد است. بر نظام کاستی قوانین خاصی حاکم است. به طوری که هر فرد تنها باید در طبقه خود بماند نه اینکه از طبقه ای به طبقه دیگر برود؛ در طبقه اجتماعی افراد بر اساس امتیاز رتبه بندی می­شوند که این امتیازات را فرهنگ و جامعه تعیین می­کند.

کاست در لغت به معنای ناب و نگهداری پاکی و خلوص گروه است و در اصطلاح:

به آن سازمان اجتماعی اطلاق می­شود که در هند بوجود آمد و مبنای آن را عقاید دینی مبتنی بر برتری برهمن­ها تشکیل میداد.

گروه خاصی در هند که مبنای ارثی دارند.

طبقه بسته، مبتنی بر وراثت را در بر می­گیرد که با دیدی منفی به آن نگریسته می­ شود. (ساروخانی، 1370: 85).

اما نکته­ای که در اکثر ترجمه­ها به آن برخورد می­کنیم اصل واژه کاست است. از آنجا که نظام کاستی مربوط به هند است، کاربرد آن در آنجا نشان می­­دهد که واژه کاست دراصل هندی نیست بلکه از واژه پرتغالی کاستا [3]گرفته شده که به معنای پاکی، نژاد و تعیین کننده اصل و نسب است. واژه هندی کاست جاتی[4]، در معنی تولد است. از این رو این واژه به تولد نیکو یا اصل و نسب، اعتبار و مقام دلالت دارد.(راشل، 2007: 11). واژه کاست نیز به معنی گروهی از مردم که معمولا با اصل و نسب، ازدواج و شغل شناخته می­شوند، ترجمه شده است. همچنین آمده است که این واژه توسط سیاحتگران پرتغالی در قرن 16 وارد هند شد.(دونایگر،2006: 186).

دو اصطلاح جاتی و وَرنَه هر دو به طبقه اجتماعی اشاره دارد اما تفاوت آنها در این است که جاتی ناظر به تبار و خاندان فرد است ولی ورنه به پیشه و کارکرد اجتماعی فرد نظر دارد. هر جاتی به نوبه خود از چندین گوتره[5] یعنی طایفه تشکیل می­شود.(موحدیان عطار، 1382: 52).اصطلاح هندویی ورنه پیرامون واژه کاست قرار دارد و به معنی رنگ است که با واژه دسا [6]مقایسه می­شود. همچنین اصطلاح­های راجنیه[7]، وایشیه[8] و شودره7تنها در پورشه سوتکه pursa-sutka دیده شده و اصطلاح برهمنهbrahmana خیلی کمرنگ در ریگ وده آمده است. اصطلاح کشتریهksatriya که شکل کهن راجینه است به ندرت در ریگ وده دیده شده است. همچنین اصطلاح برهمن که به معنی روحانی البته در جایگاه شغل روحانی است تنها در برخی متون وجود دارد.(کومار و رام،2007: 106-103).

شاید بتوان گفت مفهوم طبقه در آیین هندو، به وسیله واژه­های ورنه و جاتی بیان می­شود. مراد از ورنه یا رنگ، داشتن کیفیتی است که گوهر درونی شخص را نشان می­دهد و او را از سایر طبقات به طور کیفی ممتاز می­سازد. با توجه به این مفاهیم ابوریحان بیرونی هم اشاره می­کند که هندیان طبقات خویش را «برن» یا رنگ­ها می­نامند و از حیث نسب آن(یعنی طبقه) را جاتک یا موالید می­نامند. براساس این مبانی فکری میراث اجدادی فرد نقش به سزایی در کیفیات اخلاقی و استعداد ذاتی او دارد. پس هر شخص ذاتاً دارای خصوصیاتی است که او را برای انجام دادن وظیفه­ای مشخص می­سازد. این موضوع مبنای فکری کاست­ها بوده است.(فرهنگ ارشاد، 1365: 73).

با اندکی تامل در نظام کاستی می­توان گفت دلیل بیشترین اختلاف بین هندوها، کاست است. درباره این اختلاف دو دلیل عمده وجود دارد: دلیل اول: اصطلاح کاست هندی نیست بلکه از واژه پرتغالی کاستا[9] به معنای نژاد یا قبیله گرفته شده و این با ساختار اجتماعی جامعه هند مطابق نیست. دلیل دوم : کاست برای تمییز دو ساختار اجتماعی، یعنی ورنه و جاتی است. ورنه به تقسیمات جامعه به چهار گروه اشاره دارد، در حالی که جاتی، به هزاران گروه که با شغل و حرفه شناخته می­شوند (جکوب،2010: 58). یعنی اگر فردی در طبقه برهمن متولد شود به عنوان یک برهمن باقی می­ماند و اگر فردی در طبقه شودره متولد شود به عنوان یک شودره باقی می­ماند و هیچ کس نمی­تواند موقعیت اجتماعی خود را تغییر دهد. لذا تولد نقش مهمی در شکل گیری نوع طبقه دارد. نکته مهم درباره کاست هندویی این است که کاست‌های طبقه پایین که نجس یا ناپاک نام دارند حق برخورد یا نزدیک شدن به دیگر طبقات را ندارند. وظایف آنان شامل دفع آلودگی و مرگ از طبقه بالاتر است. البته انسان شناسان بیان می­کنند که در روستاهای هند جمعیتی متشکل از این طبقه وجود دارد که تاحدی اجازه دارند به یکی از چهار ورنه نزدیک شوند. بنابراین چندین کاست در روستا بوجود آمد که هر کدام با دیگری در اصطلاحاتی که بکار می­برند و مکان زندگی شان متفاوتند. با این حال آنها گاهی ممکن است برای هدف­های منطقه­ای با هم یکی شوند و به عنوان یک گروه کاستی در نظر آیند. البته مرز بین جاتی­های گوناگون از طریق قوانین ازدواج مشخص می­شود. این­گونه که معمولا بین خانواده­ها به توافق می­رسید که مرد و زن از یک جاتی یا کاست مشابه باشند، مثلا زن با جاتی بالاتر ازدواج کند. اما تعادل خاص بین کاست­ها به شرایطی مانند تأثیر متقابل اقتصاد یا سیاست بستگی دارد. بنابراین کاست­ها و گرو­ه­های مختلف آن بوسیله پیوند خویشاوندی مشخص می­شوند. بنا به اعتقاد برخی نویسندگان عمدتاً بقای ساختار جامعه هند مربوط به سیاحان خارجی است که در قرن چهار ق.م نوشته شد. درمقایسه با این گروهی دیگر از دو محقق چینی و آسیایی شوان زنگ[10]و آلبرانی[11] یاد می­کنند که دیدگاه­هایی درباره نظام طبقاتی ورنه دارند. آنها به شرح وظایف طبقات پرداخته­اند. به این صورت که وظیفه برهمنان حفظ دین است. کشتریه­ها به اداره و حکمرانی می­پردازند، وایشیه­ها به تجارت و بالاخره شودره­ها عهده­دار کشاورزی هستند. شوان زنگ خود در میان طبقات زندگی کرد اما از ترس برخورد با جامعه هند به شرح خطرات نپرداخت. چرا که آنها از چنان مهارتی برخوردار بودند که معرف مشهورترین سنت سانسکریتی است.(کاش،2010: 133).

اشاره به این نکته لازم است که در جوامع هندی تقسیمات کاستی قبل از دوره وده­یی وجود داشته. سپس چهار طبقه بوجود آمده که در وده­ها به آن اشاره می­شود و عبارتند از: آن طبقه برهمنان (معلمان)[12]، کشتریه (سربازان)[13]، وایشیه (بازرگانان)[14] و شودره (خدمتکاران)[15]؛ هر کدام از این طبقات به اجزای کوچکتری تقسیم می­شوند. (کلاسترمایر،1998: 38، 39).

در جایی دیگر نیز آمده است: قانون نامه منو چهار طبقه بیان می­کند، سپس به برترین طبقه، وایشیه[16] و پایین­ترین آن، شودره اشاره می­کند.(دراین، 1998: 23).

به عقیده هینلز واژه کاست یعنی آن پایگاه اجتماعی که موروثی شخص در وقت تولد است. آنها کاست را  یک مفهوم دینی نمی­دانند، بلکه  معتقدند که کاست بستگی تنگاتنگی با دین و جامعه هندو دارد.(هینلز، :1386، 492).

همچنین هستینگ معتقد است نظام کاست، امتیاز اجتماعی است که بین همه­ ملت­ها وجود دارد اما به صورت بارز بین هندوها دیده می­شود. هر فردی می­تواند از طبقه خود همسر انتخاب کند و افرادی که از این کار امتناع کنند به گروه­هایی تقسیم می­شوند که خارج از گروه اجتماعی هستند و اعضا، افراد را وادار می­کنند که از ازدواج و خوردن با سایر گروه­ها بپرهیزند.(هستینگ،1910:320).

از نظر سعیدی مدنی نظام كاست در بين نظام­هاي قشربندي اجتماعي، منحصر به فرد است. اين سخن به اين معنا نيست كه نظام كاست هند، اصولاً با ديگر انواع قشربندي­هاي اجتماعي قابل قياس نباشد، يا هيچ كدام از عناصر كاست در ديگر جاها يافت نشود. بلکه نظامهاي كاست در وهله اول، در اين ويژگي مشتركند كه با تقسيم كار اقتصادي ارتباط آشكاري دارند. او می­گوید: اين نكته اعم از اين كه گروه­هاي كاستي واقعي(جاتي­ها) و يا چهار ورنه سنتي را در نظر بگيريم، آشكارا به چشم می خورد. همچنین به نظریه پردازانی اشاره می­کند که از نظر آنها كاست همان قدر به اعمال و شعایر مذهبي مربوط مي­شود كه به اعمال اجتماعي وفردي. زيرا درهم تافتگي و پيچيدگي يك فرد، ريز نگاره يك اجتماع است. (سعیدی مدنی، شماره5: 66-65).

کاست گروه اجتماعی بسته­ای است که درون همسری در آن معمول می­شود و افراد وابسته به کاست مشاغل، اعتقادات و همچنین آداب و مناسک ویژه دارند. هیچ کس نمی­تواند از یک کاست به کاست دیگر راه یابد، انسان­ها در یک کاست متولد می­شوند و تا پایان حیات در آن می مانند. او همچنین بیان می­کند که دلیل بوجود آمدن نظام کاستی به منظور توزیع مردم و گروه­ها در برخی از جوامع ماقبل صنعت است و با نظام مبتنی بر طبقات اجتماعی در جامعه صنعتی مشابهت هایی اندک دارد. (عسکری،1381: 67-66).

به عقیده گیدنز نیز نظام کاستی بسیار پیچیده است و از نظر ساخت از یک ناحیه تا ناحیه دیگر فرق می­­­­ کند، چندان که در واقع به هیچ وجه یک نظام را تشکیل نمی­دهد، بلکه مجموعه­ای از باورها و شیوه­های عمل مختلف است که کمابیش با یکدیگر ارتباط دارند اما همه آنها در بعضی اصول کاملا اشتراک دارند. (گیدنز، 1389: 239).

عده ای بر این عقیده­اند که كاست نظام اجتماعي بسته­اي است كه داراي سه ويژگي اساسي است.

1) عضويت 2) ازدواج 3) شغل و حرف.

عضويت: عضويت در هر گروه به كساني تعلق دارد كه در همان گروه يا كاست خود به دنيا آمده باشند، به نوعي عضويت در هر گروه محدود است و شامل تمام انسانها نمي­شود.

ازدواج: اعضاء هر گروه، قانوناً مجاز نيستند با افراد گروه­هاي ديگر كاست­ها ازدواج كنند. در اين قانون مستحكم، ازدواج اعضاء با افراد خارج از گروه كاست ممنوع است.

[1] .Caste

[2] Encyclopedia Of Hinduism

[3] .Casta

[4] .Jati

3.gutra

4.dasa

5.Rajanya

[8] .Vaisya

7.Sudra

[9] .Casta

[10] .xuanzang

[11] .Alberani

[12] . Brahmanan

[13] . Kshatriya

[14] . Vaishya

[15] . Sudra

[16] . Vishya

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122