پايان نامه جايگاه چين در سياست نگاه به شرق جمهوري اسلامي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه جايگاه چين در سياست نگاه به شرق جمهوري اسلامي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 221 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه جايگاه چين در سياست نگاه به شرق جمهوري اسلامي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق 1
• بیان ضرورت و هدف از تحقیق 2
• بیان مسئله 4
• پیشینه تحقیق 5
• روش تحقیق 7
• تعریف مفاهیم 10
• سازماندهی تحقیق 11

• فصل دوم مبانی نظری 12
مبانی نظری تحقیق 13
نظریات همگرایی 13
تحلیل همگرایی در چارچوب منطقه گرایی 15
• الف)رویکرد کارکردگرایی 20
• ب)رویکرد نئوکارکردگرایی 21
• ج) فدرالیسم 23
• د) ارتباطات 23
• ه) همگرایی منطقه ای و وابستگی متقابل 25
فصل سوم سیاست نگاه به شرق 30
رویکردهای مختلف در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 32
• الف) اصل نه شرقی نه غربی 32
• ب) رویکرد نگاه به غرب 34
• ج) رویکرد نگاه به شرق 35
• د) نگاه به شرق از تئوری تا عمل 36
• ه) تبار شناسی نگاه به شرق 38
• ی) نگاه به شرق محور سیاست خارجی دولت نهم 41
عدم ایجاد اتحادیه ای توانمند در مناطق 45
1)آسیای مرکزی- قفقاز و خزر 46
• الف) همگرایی منطقه ای و جایگاه ایران در منطقه آسیای مرکزی 49
• ب)تقابل منافع ایران با امریکا در آسیای مرکزی 52
• ج) رژیم حقوقی دریای خزر: نمونه کوچکی از همگرایی 55
• د) مسئله اسلام در آسیای مرکزی 56
2)عدم همکاری و همگرایی شورای همکاری خلیج فارس با ایران 59
• الف) چالشهای شورای همکاری خلیج فارس با ایران 63
• 1. جزایر سه گانه ایران 63
• 2.دستیابی به سلاح هسته ای 66
• 3. نفوذ ایران در عراق 69
• ب) برخورد شورای همکاری خلیج فارس با ایران پس از حوادث 11سپتامبر 70
• ج)ایران و توازن قوا در خلیج فارس 73
• ه)نقش کشورهای شورای همکاری بر امنیت ایران 74
• ی)چالشهای پیش روی همگرایی منطقه ای میان کشورهای عضو شورای همکاری 75
• 1.ماهیت ساختار سیاسی قدرت 75
• 2.نخبگان فکری و اجرایی کشورهای عضو شورا 75
• 3.پیوند میان اعضای شورای همکاری 76
• 4.مسابقه ی تسلیحاتی و عدم اعتماد به یکدیگر 76
• 5.بی ثباتی منطقه 76
3)عدم پیوند خاورمیانه با جمهوری اسلامی ایران 78
• الف) اسرائیل محور تناقض با ایران 84
• ب)امکان همگرایی منطقه ای با مورد اسلام 85
• ج)استراتژی امریکا در مدیریت خاورمیانه 87
• د) روابط کشورهای مسلمان خاورمیانه با ایران 87
4)سرخوردگی جمهوری اسلامی ایران از غرب 91
• الف) اقدامات غرب به رهبری امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران 94
فصل چهارم روابط ایران و چین 98
• الف) نگاهی گذرا به کشور چین 100
• ب) مناسبات تاریخی ایران و چین در گذر زمان 105
• ج)ایران و چین متحدانی استراتژیک 111
• د)نقش ایران در استراتژی امنیتی-دفاعی چین 112
• ن)چین متحدی استراتژیک برای توازن ایران در برابر غرب 115
• ه)جایگاه چین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 120
• ی)مقابله با یکجانبه گرایی امریکا: رویکردی همسو میان دو کشور 127

مناسبات و تعاملات ایران و چین: همکاری در حوزه های گوناگون 130
• الف)چین بزرگترین شریک اقتصادی تجاری ایران 131
• ب) انرژی: کالایی استراتژیک در پیوند میان دو کشور 136
• 1.قابلیت های ایران در تامین انرژی مورد نیاز چین 137
• 2.توافقات و همکاری های ایران و چین در بخش انرژی 145
• 3.امنیت انرژی: نگرانی اصلی جمهوری چین 153
• ج)فناوری هسته ای: بخش حساس همکاری ایران و چین 158
• 1.دیدگاه چین در مورد برنامه هسته ای ایران 161
سازمان همکاری شانگهای و روابط ایران و چین 169
• الف)شکل گیری پیمان همکاری شانگهای 171
• ب)عوامل پیدایش سازمان همکاری شانگهای 171
• ج)ویژگی های سازمان همکاری شانگهای و اعضای آن 173
• د)عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای 176
• ن)دلایل ایران جهت عضویت در سازمان همکاری شانگهای 179
• ه) فرصت های پیشاروی ایران 184
• ی)امکانات جمهوری اسلامی ایران 190
نتیجه گیری 194
فهرست منابع 195

فهرست منابع

کتب فارسی

 1) آلیسون،روی، امنیت در آسیای مرکزی: چارچوب نوین بین المللی، ترجمه ی محمد رضا دبیری،تهران: وزارت امور خارجه، 1382

2)اخوان کاظمی، مسعود، انرژی و امنیت: دیدگاه آسیایی، مجموعه مقالات سمینار بین المللی انرزی و امنیت: دیدگاه آسیایی ، به کوشش عباس هدایتی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1384

3)اسدی، علی اکبر،شورای همکاری خلیج فارس: سیاست خارجی و روندهای داخلی، تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی ،1389

4)افشردی، محمد حسین، ژئوپولیتیک قفقاز و سیاست جمهوری اسلامی ایران، تهران:سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد دوره عالی جنگ 1380

5)امام خمینی، صحیفه نور، ج 10

6)امیدوارنیا، محمد جواد، چین و خاورمیانه ، جلد دوم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1369

7)انوری، حمید رضا و رحمانی موحد، مرتضی، سازمان همکاری شانگهای، چشم اندازی به سوی جهان چند قطبی ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1387

8)بررسی روابط ایران و چین، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، 1380

9)بهروزی فر،مرتضی،هند و چین بازارهای بالقوه صادرات گاز ایران، موسسه مطالعات بین المللی انرژی ، 1385

10)بیک محمدی،حسن، مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران ، اصفهان : انتشارات دانشگاه اصفهان، 1382

11)تاجیک، محمد رضا،مقدمه ای بر استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ رهیافت ها و راهبردها، تهران : فرهنگ گفتمان، 1387

12)ثقفی عامری ، ناصرو احدی ،افسانه، ایران و سیاست نگاه به شرق ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، تهران:  1387

13)جعفری ولدانی، اصغر، تحولات مرزها و نقش ژئوپولیتیک آن در خلیج فارس،تهران: نشر قومس،1374

14)جعفری ولدانی، اصغر، نگاهی به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی ، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، 1376

15)جعفری ولدانی، اصغر، چالش ها  و منازعات در خاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1388

16)جونز، پیتر، به سوی رژیم امنیت منطقه ای خاورمیانه ، مسائل و راه حل ها ،گزارش پروژه سیپری، استکهلم، 1998

17)حاجی یوسفی،امیر محمد، ایران و رژیم صهیونیستی از همکاری تا منازعه،تهران: دانشگاه امام صادق(ع)،1381

18)حاجی یوسفی، امیر محمد، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه‌ای (2001-1991)، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1384

19)حامی، ولی الله، روابط ایران و چین قبل و بعد از انقلاب،‌ تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390

20)حجار، سامی، چالشها و چشم اندازهای امریکا در خلیج فارس، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1381

21) حسن زاده، محمد، نقش چین در امنیت اقتصادی ایران، تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصادی ، 1387

22)حسینی، میر عبدالله و بزرگی، وحید، توسعه ی تجارت ایران با سازمان همکاری شانگهای، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1388

خضری،محمد، پیامدهای تحریم اقتصادی ایران و راههای مقابله با آن، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1385

23) دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چین دوره جدید مباحث کشورها و سازمان های بین المللی، تهران، وزارت امورخارجه مرکز چاپ و انتشارات، 1387

24)روشندل، جلیل و سیف زاده،حسن، تعارضات ساختاری در منطقه ی خلیج فارس،تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، 1379

25) زکریا، فرید، جهان پسا امریکایی، ترجمه احمد عزیزی، تهران: انتشارات هرمس، 1388

26)سریع القلم،محمود، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بازبینی نظری و پارادایم ائتلاف، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک،1379

27)سریع القلم،محمود،سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، 1379

28) شریعتی نیا، محسن، درآمدی بر روابط ایران و چین، تهران : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی معاونت پژوهش ، 1388

29)شهابی، سیف الرضا، دیدگاههای شورای همکاری خلیج فارس، تهران: انتشارات اطلاعات،1386

علیخانی،حسین، تحریم ایران شکست یک سیاست(چاپ دوم)،ترجمه محمد متقی نژاد، تهران: وزارت امورخارجه مرکز چاپ و انتشارات،1384

30)غریاق زندی، داوود، ایران، خاورمیانه و امریکا (مجموعه گفتگوها)، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1386

31)فلاحت پیشه ،حشمت ا…، تحولات امنیتی آسیای مرکزی و قفقاز و امنیت ملی ایران، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد، معاونت پژوهشی، 1380

32)قاضی زاده و طالبی فر،مناسبات راهبردی ایران و چین، پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران: 1390

33)قوام، عبدالعلی، روابط بین الملل، نظریه ها و رویکردها، تهران، انتشارات سمت، 1389

34) گارور،جان، چین و ایران شریکان باستانی در جهان پس از امپراطوری ها،ترجمه سعیده موسوی،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه،تهران 1388

35)متقی، ابراهیم، نظام دو قطبی و جنگ عراق و ایران(تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس،1388

36)مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بین المللی خلیج فارس، خلیج فارس در پرتو دگرگونی های جهانی و تحولات منطقه ای ،مرکز مطالعات خلیج فارس، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی ،اسفند ماه 1381

37) مشیر زاده، حمیرا، تحول در نظریه های روابط بین الملل، تهران، سمت: 1388

38)ملکی، عباس، سازمان همکاری شانگهای، فرصت ها و چشم اندازها، ارائه شده به چهاردهمین کنفرانس آسیای مرکزی و قفقاز  در : جمهوری اسلامی ایران و سازمان همکاری شانگهای ، رویای ایرانی امنیت، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1385

39)منصوری، جواد، نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: امیرکبیر، 1366

40)نراقی، قاسمی، علی اصغر، شورای همکاری خلیج فارس، تهران : وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات،1378

41)نگرش اتحادیه ی اروپا بر ژئوپولیتیک نوین خاورمیانه و موقعیت ایران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، وزارت امور خارجه، مرداد 1387

42)نیو، امرسن و دیگران، موازنه ی قدرت، پژوهشکده مطالعات راهبردی ،تهران: 1382

43)واعظی، محمود، سازمان همکاری شانگهای؛اهداف، عملکردها و چشم اندازها، تهران: پژوهشکده تحقیقات راهبردی، 1390

44)یزدان پناه درو، کیومرث، اتحادیه ی شانگهای چشم اندازها، بیم ها و امیدها ، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1389

 مقالات فارسی

 1)اخوان کاظمی، مسعود، سازمان همکاری شانگهای: اهمیت ژئواستراتژیک ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، سال پانزدهم ، دوره ی چهارم، شماره 55، پائیز 1385

2)ادریس، محمد سعید و همدانی، عبدالرضا، شورای همکاری خلیج فارس و حوادث یازدهم سپتامبر، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال نهم، شماره 4، زمستان1381

3)استیل بک، فردریک، مرکز مطالعاتی نیکسون، محور چین- ایران، همشهری دیپلماتیک، شماره (44)، 1384

4)امام جمعه زاده،جواد، جنگ سرد تازه و گزینه های ممکن برای آسیای مرکزی و قفقاز در آرایش تازه قدرت های جهانی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، شماره 242، مهر و آبان 1386

5)امامی،محمدعلی،سنت،نوگرایی و مشروعیت در کشورهای عرب خلیج فارس،فصلنامه سیاست خارجی، شماره( 3)، 1384

6)امیدوار نیا، محمد جواد،« چین در شرایط نوین جهانی» نامه دفاع، شماره (1)،1382

7)امیدوار نیا، محمد جواد، نگاهی به امنیت در آسیای مرکزی و ملاحظاتی در باب آن، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوم، شماره 4، بهار 1373

8)امیدی،علی، فرصت ها و چالشهای تجاری عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای ، ماهنامه بررسی های بازرگانی، شماره 26، آذر و دی 1386

9)امین زاده، محسن، در میزگرد تحولات جدید ژئوپلیتیک منطقه‌ای و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال پنجم، شماره 2،تابستان 1377

10)ایرانی دوست، کمال، بررسی موضوع چین در برابر پروندة هسته ای ایران بر پایه رویکرد نئولیبرال، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره( 252- 251)، 1387

12) بزرگی، وحید و حسینی، میرعبدالله، سازمان همکاری شانگهای و جنبه های عضویت دائم ایران در آن، اطلاعات سیاسی- اقتصادی ، شماره( 284)، 1390

13)بهروزی فر، مرتضی، اثر تحریم های یکجانبه امریکا بر اقتصاد بازرگانی ایالات متحده و بازارهای جهانی انرژی،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،33،زمستان 1383

14) بهمن، شعیب، جمهوری اسلامی ایران و آسیای مرکزی و قفقاز،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره71، پاییز 1389

15)بهیار مقدم،رازق،سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال صلح خاورمیانه،ره آورد سیاسی، شماره (17)،1386

16)بوزان، بری، خاورمیانه: ساختاری هواره کمکش زا، ترجمه احمد صادقی، فصلنامه سیاست خارجی، سال شانزدهم، شماره3، پاییز 1381

17)بیگدلی، علیرضا، موقعیت ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره( 37)، 1381

18)ترابی، طاهره، گرایش به شرق در اندیشه‌های ژتوپلیتیک تطبیقی فضای تعادلی، همکاری شرقی، همشهری دیپلماتیک، شماره 3، خرداد 1385

19)ترابی ، قاسم، اصول و محورهای بنیادین استراتژی انرژی چین، فصلنامه سیاست خارجی، سال 24، شماره 4، زمستان 1389

20)جوادی فتح، بهار،”سوداها ایالات متحده در طرح خاورمیانه بزرگ” فصلنامه راهبردی،شماره( 35)،1384

21)حاجی یوسفی، امیر محمد، “نظریه والتز و سیاست خارجی ایران: مطالعه مقایسه‌ای دوران جنگ سرد و پساجنگ سرد”،‌فصلنامه سیاست خارجی، زمستان 1381

22)حافظیان، محمد حسین، روابط ایران با کشورهای عربی خلیج فارس : چشم انداز آینده، فصلنامه مطالعات  خاورمیانه،شماره 2، تابستان 1383

23)حافظ نیا،محمد رضا،نقش آفرینی ژئوپولیتیک محور قفقاز – آسیای مرکزی، فصلنامه بین المللی ژئوپولیتیک، شماره 3، پاییز 1386

24) حافظ نیا، محمد رضا ومختاری هشی، حسین و رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، بررسی چالشهای جغرافیای سیاسی در همگرایی منطقه ای : مطالعه موردی سازمان همکاری های اقتصادی اکو، فصلنامه ژئوپولیتیک ، سال هشتم،شماره 1، بهار 1391

25)حسینی فائق، محمد مهدی، ژئوپلیتیک محور آسیای مرکزی – قفقاز، ره آورد سیاسی، شماره( 17)،1386

26)حق شناس، رضا،‌ سیاست خاورمیانه‌ای چین و برنامه هسته‌ای ایران، فصلنامه خاورمیانه، سال هجدهم، شماره 2، تابستان 1390

27)حق شناس، محمد جواد و بشیری، سعید، ناتو و گرایش ایران به سازمان همکاری شانگهای، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 284، تابستان 1390

28) دهشیری، محمد رضا، چرخه آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست خارجی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه، سال پانزدهم،1380

29) دهشیری، محمد رضا، بررسی رویکرد سیاست خارجی دولت نهم، تداوم در عین تغییر، همشهری دیپلماتیک، شماره ( 5)، 1385

30)دهقانی فیروزآبادی،سیدجلال، سیاست خارجی دولت نهم، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی،شماره 13، بهار 1387

31)رحمان، خالد، سازمان همکاری شانگهای، چشم اندازها و فرصت ها ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، سال پانزدهم، دوره ی چهارم ، شماره 55، پائیز 1385

32)رنجبر،مقصود،ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی، 1384

33) سازمان همکاری شانگهای و جمهوری اسلامی ایران؛فرصت یا چالش، ماهنامه خلیج فارس و امنیت ملی، تهران: مرکز مطالعات دفاعی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سال دوازدهم، شماره( 118)، 1390

34)سبحانی، هادی، ناتوی آسیا : مروری بر روند شکل گیری و فعالیت سازمان همکاری شانگهای، همشهری دیپلماتیک،  شماره( 16)، 1386

35)سجادپور، محمد کاظم، سیاست خارجی امریکا و مسئله انرژی در مناطق شمالی ایران، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سیزدهم، دوره چهارم، شماره 47، پاییز 1383

36)سلامه، معتز، تحولات ژئوپولیتیک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از یازدهم سپتامبر، ترجمه عبدالرضا همدانی، فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی،شماره( 34)، 1382

37)سنایی، مهدی، منابع انرژی محور عمده رقابت و همکاری در آسیای مرکزی،خزر و قفقاز، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، سال سیزدهم ، دوره ی چهارم ،شماره( 47)،1383

38)سنایی، اردشیر، شورای همکاری خلیج فارس و جزایر سه گانه ،گزیده تحولات جهان، شماره26، تیر 1383

39)سنایی، مهدی، نگاهی به روابط سیاسی ایران با جمهوری‌های آسیای مرکزی، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 66، تابستان 1388

40)سنبلی،نبی، توسعه صلح آمیز، راهبرد چین در نظام بین الملل، مجله سیاست خارجی ، سال 31، شماره( 4)، 1386

41)سیف زاده،حسین، بحران هویت ملی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز. فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز. سال دوم، شماره 4، بهار 1373

42)سیف زاده،شیرین،قفقاز و تراژدی لاینحل هویت ملی، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره(27)،1378

43)شادی وند، قادر، چین امنیت انرژی ،آینده ، اقتصاد انرژی، شماره 135، بهمن 1389

44)شریعتی نیا، محسن، تاملی بر پدیده چین، ماهنامه همشهری دیپلماتیک، شماره 16،  مرداد 1386

45)شریعتی‌نیا ،محسن ، «چین؛ امنیت انرژی و سیاست خارجی»، مجله آسیا و امنیت انرژی،‌شماره 13، تیر 1387

46)شریعتی نیا، محسن، تامل در سیاست نگاه به شرق ، گزارش تحلیلی، شماره 19، مرکز تحقیقات استراتژیک ،1384

47) شریعتی نیا، محسن، سیاست خاورمیانه ای چین در خاورمیانه، فصلنامه سیاست خارجی، سال 21، شماره 3، پاییز 1386

48)شریعتی نیا، محسن، عوامل تعیین کننده روابط ایران و چین، فصلنامه روابط خارجی ،سال چهارم، شماره 2، تابستان 1391

49)شفیعی، نوذر، جایگاه ایران در ماتریس استراتژی امنیتی- دفاعی چین، فصلنامه راهبرد و دفاعی، سال چهارم، شماره 13، پاییز 1385

چکیده

با روی کار آمدن دولت نهم و سپس دهم به ریاست محمود احمدی نژاد به نظر می رسد که سیاست خارجی ایران به افزایش سطح همکاری های خود با برخی از کشورها اهمیت بیشتری قایل است در این میان تلاش مسئولان جمهوری اسلامی به افزایش سطح روابط با چین کاملا پدیدار است؛ در این سیاست افزایش همکاریها با کشورهای همسایه، به ویژه کشورهای آسیایی و شرقی مورد توجه خاص قرار گرفته و مسئولان دولت نهم و  دهم، سیاست خارجی این دولت را ادامه سیاست تنش زدایی با رویکردی جدید، در محور تعامل سازنده می دانند. از دیگر سو، با توجه به سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران ونیز الزام کشور جهت دستیابی به اهداف مدنظر در این سند( که از جمله اسناد مهم توسعه پس از انقلاب اسلامی بوده) لذا همکاری ایران در منطقه ی آسیا دارای ضرورت روشنی است. همانطور که می دانیم ایران درموقعیت ژئوپولیتیک قرار دارد که با کشورهای آسیای مرکزی، خاورمیانه، شورای همکاری خلیج فارس و… همسایه است اما به دلایل متعددی از جمله وجود اختلافات و منازعات کشورهای منطقه با یکدیگر و با ایران و بحران های داخلی،تفاوت ایدوئولوژی و نگرش شیعیان ایران با مسلمانان منطقه و نحوه ی مقابله با غرب از قابلیت ایجاد یک اتحادیه قوی و توانمند با کشورهای همجوار برخوردار نیستند. در این چارچوب و وضعیت فعلی، ایران  چگونه می تواند با دنیای عرب، کشورهای جنوب و آسیای مرکزی ائتلاف نماید؟ و از موقعیت موجود در راستای مصالح و منافع خود و امنیت ملی کشور استفاده نماید. نهایتا همه ی این عوامل موجب شکل گیری رویکرد سیاست نگاه به شرق در سیاست خارجی ایران شد. برخی از تحلیل گران بر این باورند که گرایش ایران به شرق و اتحاد با کشورهای قدرتمند آسیایی می تواند منافع ملی ایران را تامین و مساله فقدان متحد استراتژیک برای ایران را حل کند. در این خصوص اغلب به چین و روسیه اشاره می شود، که طی سال های گذشته تمایل خود را به گسترش روابط اقتصادی با ایران کمابیش نشان داده اند. بر این اساس، به خصوص کشور چین در عرصه بین المللی الگوهای جدیدی از گرایش های موازنه گرایی و تعامل با بازیگران منطقه ای را ارایه کرده است.همچنین چین به دنبال گسترش ارتباط با خاورمیانه و بهره برداری از منافع موجود در این منطقه است بخصوص کشورهایی همچون ایران که زیر نفوذ امریکا نیست، برای کشور چین مهم است.گسترش روابط ایران و کشورهای شرقی بخصوص چین هر چند محدود اما منجر به ایجاد شرایط وابستگی متقابل شده است. لذا دغدغه ی اصلی این تحقیق این می باشد که چه عواملی موجب شکل گیری سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران شده است و از سوی دیگر چرا در میان کشورهای شرق ، چین برای ایران حائز جایگاه مهمی است . نگاه کشور چین به ایران چگونه است و از روابط با ایران چه بهره ای را می برد. به همین دلیل تمامی این تحقیق بر دو پایی ی اصلی استوار است . بررسی دلایل شکل گیری رویکرد سیاست نگاه به شرق و جایگاه چین در این سیاست .همه ی این مباحث فوق در چهار فصل آمده است ونهایتا در نتیجه گیری تحقیق به یک جمع بندی نهایی رسیده ایم.

فصل اول

بیان ضرورت و هدف از تحقیق

جمهوری اسلامی ایران با ویژگی هایی چون موقعیت ممتاز جغرافیایی و اقتصادی، قرار گرفتن در شاهراه شرق و غرب، وجود ذخایر فراوان نفت و گاز، اتصال آن از شمال به خشکی و از جنوب به آبهای آزاد بین المللی با وجود حوزه ی خلیج فارس،دریای عمان و دسترسی به اقیانوس هند و آبهای آزاد بین المللی و تنگه استراتژیک هرمز، بهره مند بودن از مزیت موقعیت ترانزیتی و… دارای موقعیتی بی بدیل است و در سطح نظام بین الملل ایران پس از انقلاب اسلامی، از حوزه ی اقماری بلوک غرب خارج گردید و تدریجا این خروج جای خود را به ستیزی بین ایران و غرب داد. رهیافتهای عدالت خواهانه و استقلال طلبانه در روابط خارجی ایران، حضور پر رنگی یافت. قابل ذکر است که در طول تاریخ ناتوانی دولت های ایرانی در مقابل تهدیدهای بیرونی سبب گشته بود تا روابط خارجی ایران آکنده از تجربه توسل به نیروهای سومی باشد که در نقش رهایی بخش و یاری رسان پدیدار شده‌اند. این قدرت‌ها که گاه توانستند با نمایشی خیرخواهانه، از فشارهای استعماری بر ایران بکاهند، پس از چندی خود به گونه‌ای تاراج‌گر ایران و تهدید کننده منافع ایران شده‌اند. بریتانیا، فرانسه، آلمان و امریکا از برجسته‌ترین نیروهای سوم در تاریخ روابط خارجی ایران بوده‌اند. بدین ترتیب با وقوع انقلاب اسلامی، سیاست خارجی ایران با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی، ژئواکونومیکی و ایدئولوژی خاصی که برگزید و شرایط متغیر نظام بین الملل، تغییر جهت داد. جمهوری اسلامی ایران،پس از سال 1357 با موانع و چالشهای متفاوتی روبرو شد که تا امروز توانسته در مقابل آن موانع مقاومت نماید و آنها را پشت سر نهد. در این راستا از آنجا که گفته می شود، سیاست خارجی هر کشوری، استراتژی آن کشور برای کسب اهداف ملی بر حسب منافع ملی می باشد، بررسی سیاست خارجی ایران و رویکردی که در دهه ی اخیر برگزیده ، حائز اهمیت است. در این راستا می توان به سه رویکرد، نه شرقی نه غربی، غرب گرایانه و رویکرد نگاه به شرق که در دهه ی اخیر در سیاست خارجی ایران پیگیری شد اشاره نماییم. انتخاب هر یک از این رویکرد ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ناشی از شرایط بین المللی، ملی، چگونگی تامین امنیت کشور، دستیابی به منافع سیاسی – اقتصادی و بطور خلاصه دستیابی به منافع ملی مان می باشد. از این رو شناخت دقیق رویکرد نگاه به شرق که در دهه ی اخیر پیگیری شده حائز اهمیت می افتد. چرا که در قالب این رویکرد رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و بر این اساس، کشور روابط خاصی با برخی از کشورها برقرار می کند. همانطور که می دانیم اتخاذ این رویکرد در سیاست خارجی تقریبا همزمان شد با تدوین مهم ترین برنامه ی جامع ایران یعنی سند چشم انداز 1404  که بر طبق این سند ایران در افق 1404 باید کشوری باشد که با توسعه یافتگی و پیشرفت های تکنولوژیکی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه آسیای جنوب غربی نایل آید. برای رسیدن به این هدف باید متوسط نرخ رشد اقتصادی، 8 درصد باشد. این مهم جز از طریق همکاریهای منطقه ای قابل تحقق نمی نماید.در حقیقت تنظیم این سند با هدف دستیابی به مولفه های آن، موجب گشت که این رویکرد با جدیت بیشتری پیگیری شود.  از طرفی بر اساس آنچه پیش بینی شده، دستیابی به قدرت برتر منطقه ای با شرایطی که ایران با آن روبرو است هدف ساده ای به نظر نمی رسد. به همین علت ایران به دلیل نیاز وافر اقتصادی و نیز به دلایل سیاسی و امنیتی و تحریم‌های شورای امنیت؛ از جمله امریکا و اروپا،‌ خواستار گسترش مناسبات خود با کشورهای شرقی است. در حقیقت، ایران در سال‌های انتهایی قرن بیستم نگاه ژرف‌تری به کشورهای ماوراء همسایگان جدید انداخت و عمق استراتژیک خود را در همکاری با کشورهای آسیایی یافت. چین، هند،‌ مالزی و اندونزی کشورهایی بودند که با توجه به هویت آسیاسی خود، جمعیت فراوان، رشد سریع و پیشرفت در بخش‌های صنعتی و تکنولوژیک،‌ توجه ایران را جلب نمودند. همچنین در سال‌های اول قرن بیست و یکم به تدریج بازار تقاضای انرژی به صورت کلی و سوخت‌های فسیلی به صورت خاص از اروپا و امریکا به شرق متمایل گردید و با توجه به نیاز فزاینده به نفت و گاز در کشورهای چین، ژاپن و هند، ایران تعادل عرضه و تقاضا را در تعامل بیشتر با کشورهای آسیایی دید (حامی، 1390: 226) بدین ترتیب رویکرد سیاست نگاه به شرق با توجه به نوع نگاه غرب به ایران و دستیابی ایران به اهداف امنیتی، سیاسی واقتصادی در سیاست خارجی کشور  بکار گرفته شد. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت شناخت این رویکرد، اصلی ترین هدف ما در این تحقیق، تبیین سیاست نگاه به شرق و جایگاه چین در این سیاست به عنوان یکی از مهم ترین کشورهایی که جمهوری اسلامی ایران در قالب این رویکرد به آن توجه خاصی نموده است، می باشد. سیاست نگاه به شرق، گرایش ایران به شرق و اتحاد با کشورهای قدرتمند آسیایی است که می تواند منافع ملی ایران را تامین کند و مساله فقدان متحد استراتژیک را برای ایران حل نماید . در این خصوص اغلب به چین و روسیه اشاره می شود که طی سالهای گذشته نشان داده اند که مایل به گسترش روابط اقتصادی خود با ایران هستند. با این همه سیاست نگاه به شرق شامل کشورهایی همچون روسیه ، هند، مالزی، پاکستان و سایر کشورهای شرقی که در پیمان همکاری شانگهای نیز شرکت دارند، می باشد، اما از آنجا که چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بازیگری اصلی ومهم در نظام بین الملل می باشد، تعامل و همکاری با این کشور تاثیر بسزایی بر ایران برجای خواهد گذاشت.ضمن اینکه روابط بین دو کشور از قدیمی ترین ایام تا امروز، نشان می دهد که طرفین از گذشته بسیار دور بایکدیگر مناسبات دوستانه داشته اند البته مهم‌ترین مبنا برای برقراری روابط و همکاری در عرصه بین الملل حفظ صلح و امنیت جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس هر کشور و بلوکی که نیازمندی‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی ما را راحت‌تر و با هزینه‌ کمتر تامین کند باید مورد توجه قرار گیرد. با این برداشت که ایران، کشوری است که در عرصه ی سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی ، یک کشور درگیر و پر مشغله در محیط پیرامونی و فراملی خود می باشد و چین نیز بازیگری است که احتمال دارد در کاهش این دغدغه ها به ایران کمک کند مطالعه جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق ایران حایز اهمیت می افتد.

 بیان مسئله

پس از انقلاب اسلامی وگسسته شدن پیوندهای ایران و امریکا، ایران رویکرد مستقلی را در پیش گرفت. جمهوری اسلامی ایران اکنون، از نظر سطح توسعه ی سیاسی در سطح مطلوب و از نظر پیشرفت علمی در جایگاه خوبی قرار دارد ضمن اینکه از نظر اقتصادی یک کشور در حال توسعه محسوب می شود، همچنین دارای موقعیت ژئوپولیتیکی ممتازی می باشد. اما با وجود تمام این مزیتها و پیشرفتهای جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی نتوانسته با مناطق همجوار خود که شامل آسیای مرکزی و قفقاز، خاورمیانه، خلیج فارس می باشد ائتلاف کند و همیشه خاص مانده و رفتار کرده است. این امر ناشی از تشدید معمای امنیت و افزایش احساس ناامنی و آسیب پذیری امنیتی کشورها است که از تحولاتی مانند وقوع انقلاب اسلامی و جنگ ایران و عراق ناشی می شود. (اسدی ،1389: 95-96) محیط هرج و مرج گونه ی خاورمیانه که ناشی از حضور قدرت های بزرگ در منطقه، فقدان یک ساختار امنیتی مورد اجماع، مشکلات داخلی کشورها و میان دولتها و نبود سازوکارهای امنیت سازی رنج می برد فضای منطقه را یک فضای ناامن، نا مطمئن و بطور مزمن کشمکش زا نموده است که نه تنها نمی تواند ایران را در دستیابی به منافع اش کمکی نماید، بلکه یک چالش امنیتی بزرگ برای ایران بوجود آورده است. در حوزه ی جنوبی و شمالی کشور نیز وضع به همین منوال است. با اینکه ایران دارای مزیتهای ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی فراوانی است اما این مزیتها به تنهایی نمی تواند امنیت و صلح را برای کشور برقرار کند و این را کشوری قدرتمند در زمینه ی سیاسی و اقتصادی نماید. در دهه ی اخیر به خصوص با مشی ویژه ایران در باب انرژی هسته ای، نگاه دولتها نیز در نظام بین الملل نسبت به ایران تغییر یافته و بر اساس جو ایجاد شده از سوی غرب به ویژه ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران در شرایط خوبی بسر نمی برد. بدین ترتیب یکی از مهم ترین مسایلی که در ارتباط با سیاست خارجی ایران بعد از روی کار آمدن دولت نهم مطرح شده، بحث سیاست نگاه به شرق و گسترش مناسبات ایران با کشورهای آسیایی است. در واقع عدم دستیابی به بازده مناسب از روابط ایران با کشورهای غربی موجب شد تا بار دیگر گسترش روابط ایران با شرق مورد توجه قرار گیرد. خصومت میان روابط ایران با کشورهای غربی از سال 2003 میلادی به حالت بحرانی رسیده و از رقابت های سیاسی و اقتصادی به منازعات امنیتی و نظامی رسیده است . (ملکی، 1386: 8 ) پس به نظر می‌رسد در موقعیت‌هایی که غرب همکاری با ایران را محدود می‌کند و یا از آن سر باز می‌زند، راهی جز حرکت به سمت شرق باقی نمی‌ماند پس علی القاعده باید کشور از همکاری با شرق استقبال کند؛ زیرا امکان دستیابی به تکنولوژی برتر با هزینه بسیار کم مادی و سیاسی فراهم می‌گردد از زمان بر سرکار آمدن دولت دکتر احمدی نژاد توجه به همکاریهای منطقه ای به ویژه با کشورهای شرق افزایش یافته است و در قالب تئوری«نگاه به شرق» مورد توجه قرار گرفته است. همسو کردن منافع اقتصادی و سیاسی کشور از طریق تطابق دوستان سیاسی و طرف قراردادهای اقتصادی مبنای اصلی این رویکرد است و تهدیدات غرب و امریکا در مورد پرونده هسته ای نیز شکل گیری این رویکرد را تسریع نموده است. (شیخ عطار،1385: 13 ) با فروپاشی شوروی و نظام دو قطبی ، چین یکی از ارکان اصلی قدرت در ساختار نوین نظام بین الملل گشت. از نظر سیاسی چین در حال تعریف و تثبیت موقعیت منطقه ای و جهانی خویش است از سوی دیگر بر اساس پیش بینی های مراکز اقتصادی، مالی و پولی جهان، جمهوری چین در آینده نزدیک قدرت برتر اقتصادی خواهد شد و از امریکا، ژاپن و اتحادیه اروپا پیشی خواهد گرفت. این قدرت به چین فرصت زیادی می دهد تا به تحکیم موقعیت سیاسی خود در منطقه و نظام بین الملل بپردازد بنابراین ایران با هر استراتژی و سیاستی، در درازمدت ناگزیر است روابط خوبی با این قدرت نوظهور داشته باشد. همچنین، چین یکی  از اعضای دائمی شورای امنیت و از قدرت‌های اتمی جهان است بنابراین، همکاری با چین در حال ظهور، از اهمیت ویژه ای در محاسبات استراتژیک ایران برخوردار است و انتظار جمهوری اسلامی ایران این است که چین که به عنوان یکی از اعضای دایمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردار است و در ضمن در میان قدرت‌های بزرگ نزدیک‌ترین روابط را با جمهوری اسلامی ایران دارد، می تواند یکی از تاثیرگذارترین قدرت‌ها در پرونده هسته‌ای ایران تلقی می‌گردد. بنابراین پذیرش عضویت ناظر ایران در سازمان همکاری شانگهای  ناشی از حمایت موثر چین بود. بازار مصرف بسیار عظیم، عضویت در پیمان منطقه ای از جمله پیمان شانگهای ، نیازمندی شدید به انرژی و اقلام مصرفی، جایگزینی مناسب برای بازار صادرات و واردات از اروپا، دسترسی به فناوری بالاو کشوری تاثیر گذار در بعد بین المللی جهت مقابله با فشارهای غرب و امریکا و تحریم  ها، این کشور را برای ما مهم نموده است. نهایتا می توان گفت نگاه  ایران به چین، ماهیتاً سیاسی و بهره گیری اقتصادی از این کشور است. علی رغم مزیت های گفته شده در همکاری و برقراری رابطه ی عمیق با این کشور، باید در نظر گرفت که دیر یا زود چین به قدرتی همسطح با امریکا مبدل می شود حتی امکان دارد که امریکا را نیز کنار بگذارد در اینصورت نزدیک شدن به چنین قدرتی و داشتن پیوند مستحکمی با این کشور برای ایران دارای مزایایی خواهد بود. عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و حمایت چین از عضویت ناظر ایران در این سازمان را در راستای همین ارتباط نزدیک میان دو کشور می توان تفسیر کرد و این برای ایران فوق العاده می باشد که در چارچوب یک سازمان همکاری که دارای اهداف اقتصادی و امنیتی می باشد، فعالیت نماید، تا هم به اهداف اقتصادی خود برسد و هم در این چارچوب به مقابله گرایی با امریکا بپردازد نتیجتا بسط روابط با چین یکی از مهم ترین تحولات خارجی ایران در سالیان اخیر بوده است. روابط ایران و چین در این سالها در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به سرعت گسترش یافته است و اکنون چین مهم ترین شریک اقتصادی ایران است.

پیشینه ی تحقیق

اکثر آثاری که تا کنون  منتشر گردیده است لزوما به دو مبحث پرداخته اند. تاریخچه روابط و همکاری های میان دو کشور و یا بررسی ویژگی ها و مختصات کشور چین . این امر ناشی از این است که این کشور تا دهه های اخیر جز کشورهای جهان سوم محسوب می شد که دارای حکومت کمونیستی بود .در واقع اگر نگاهی به مقالات نوشته شده بیاندازیم چین از زمان اصلاحات اقتصادی توسط رئیس جمهوری دنگ  شائوپینگ در  سال 1978  و  به واسطه ی رشد اقتصادی خوبش نظر نویسندگان این حوزه را به خود جلب کرد. بدین ترتیب کتابهای چاپ شده در کشور در ابتدا به تاریخچه ی روابط ایران و چین پرداخته اند . در این راستا می توان به کتاب تاریخ روابط ایران و چین تالیف علاءالدین آذری و سیاست خارجی ایران در آسیای خاوری و اقیانوسیه در دوران 50 ساله شاهنشاهی پهلوی ، چاپ وزارت امورخارجه و همچنین کتاب چین : سیاست خارجی و روابط با ایران طی سالهای 1357-1328 به تالیف مسعود طارم سری ، عبدالرحمن عالم و بهرام مستقیمی اشاره نمود که عموما بحثشان در باره قدمت روابط تاریخی دو کشور است و از ابتدای امپراطوریها در چین و پادشاهی ها در ایران آغاز می شوند و تا زمان انقلاب اسلامی ایران ادامه می یابند در این کتابها آنچه جالب ذکر است این می باشد که به رغم این تاریخچه طولانی، ایران و چین هرگز با یکدیگر مخالفت و کشمکشی نداشته اند.در برخی دیگر از کتابها از جمله چاپ وزارت امورخارجه و کتاب آقای بهزاد شاهنده به بیان ویژگی های کشور چین یعنی نوع نظام سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و … پرداخته شده است اما با مطرح شدن چین به عنوان یک کشور قدرتمند به ضرورت رابطه با این کشورها از جمله ایران حائز اهمیت بود. برنامه ی هسته ای ایران این اهمیت را چندین برابر کرد. پس از روی کار آمدن دولت نهم و اتخاذ رویکرد سیاست نگاه به شرق در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ضرورت بحث در باب روابط دو کشور و جایگاه این کشور در سیاست نگاه به شرق، نوشتارها سمت وسوی دیگری یافت و هر یک از نویسندگان این حوزه سعی در بررسی جنبه هایی از این روابط نمودند. برای مثال محسن شریعتی نیا در مقالات خود همواره به اقتصاد انرژی و اهمیت امنیت انرژی برای دو طرف پرداخته و سعی نموده تا وابستگی متقابل دو کشور را در این حوزه نشان دهد از جمله مقالات وی می توان به چین ، امنیت انرژی و سیاست خارجی، عوامل تعیین کننده روابط ایران و چین ، سیاست خارجی چین :جایگاه ایران و چین، انرژی و خاورمیانه و…. اشاره کرد. با این که حدود یک دهه از رویکرد سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران می گذرد اما نوشتار در این حوزه بسیار کم است و تنها کتاب جامع در این زمینه تحت عنوان ایران و سیاست نگاه به شرق به نوشته ی ناصر ثقفی عامری وافسانه احدی می باشد که بخوبی به بیان تاریخچه سیاست نگاه به شرق در جهان و سپس ایران می پردازد و همچنین به معرفی کشورهای شرقی و ویژگی های آنها می پردازد. به همین علت به نظر می رسد تا به حال به کشور چین از منظر رویکرد نگاه به شرق کمتر نگاه شده است به همین علت در این تحقیق سعی بر این است که علاوه بر معرفی این رویکرد  و چرایی اتخاذ آن به بررسی جایگاه چین در سیاست خارجی نگاه به شرق ایران پرداخته و از نظریه ای خاص جهت تبیین این رویکرد استفاده نماییم. بدین ترتیب سیاست نگاه به شرق در قالب همگرایی منطقه ای و از منظر وابستگی متقابل توضیح داده خواهد شد و در ادامه با نقد سایر رویکردهای اتخاذی ؛ به مزایای این رویکرد می پردازیم.  از این منظر، تحقیق حاضر، نگاهی جدید در این باره می باشد.

روش تحقیق

از میان انواع تحقیقی که در تحقیقات علوم انسانی مرسوم است ، تحقیق تبیینی – تحلیلی مدنظر نویسنده است. در تحقیق تبیینی که به آن تحقیق علمی نیز گفته می شود ، درصدد یافتن روابط علت و معلولی بین متغیر های مختلف است. البته ناگفته نماند که در علوم سیاسی روابط علی بگونه ای قطعی مطرح نیست، زیرا این نوع روابط همواره با درصدی از احتمال بیان می شود. این امر از آنجا ناشی می شود که در پدیده های سیاسی معمولا عوامل و متغیرهای زیادی دخیل هستند و امکان شناسایی و بررسی همه ی آنها ممکن نیست و از عهده ی یک محقق خارج است. با وارد نمودن هریک از عوامل می توان به نتیجه ای متفاوت دست یافت.در حقیقت اصل چند متغیری بر پدیده های سیاسی حاکم است.تحقیق علی نیز خود شامل چندین نوع می شود:

1-  برخی تنها نفس تاثیرگذاری را بررسی می نمایند

2- در تحقیق همبستگی مهم این است که چه نوع رابطه ای بین متغیر مستقل و وابسته برقرار است . آیا افزایش یکی باعث کاهش دیگری و بالعکس می شود

3-تحقیق علی : ما در اینجا فقط به دنبال علت یک پدیده هستیم . در این نوع از تحقیق ما تنها علت اصلی را بررسی می کنیم که اگر آن علت را حذف کنیم، دیگر معلول آن وجود ندارد . از سوی دیگر از آنجا که ما در بررسی های سیاسی با بازیگران عقلانی مواجه هستیم که در قالب فرد، دولت و نظام بین المللی رفتار و اقدام می کنند،جهت فهم مناسب تر رویدادها، رفتار ها و تصمیمات ما نیاز به رویکرد تحلیلی نیز داریم . پس همانطور که ذکر شد در راستای این تحقیق ما از دو رویکرد تبیینی – تحلیلی استفاده می نماییم.نهایتا قصد ما در این تحقیق، بیان تاریخی یا اکتشافی (این نوع تحقیق مختص علوم تجربی است) یا صرفا توصیفی نیست بلکه مقصود اصلی این تحقیق این است که چرا سیاست نگاه یه شرق در سیاست خارجی ایران شکل گرفت؟ چرا در میان کشورهای شرقی ، جمهوری چین دارای جایگاه ویژه ای در نگاه به شرق است؟ به عبارت دیگر چه عامل و عواملی منجر به برجسته تر شدن این کشور در سیاست خارجی ایران شده است؟بنابراین با بررسی موضوع خود به دسته ای از علت ها می رسیم که از لحاظ اهمیت همه در یک مرتبه قرار دارند و نمی توان یکی را بر دیگری رجحان داد و به عنوان علت اصلی مطرح کرد بلکه تنها سعی می کنیم واقعی ترین علت را در خصوص شکل گیری سیاست نگاه به شرق بررسی نماییم و همچنین چون نمی توانیم با قطعیت از آن سخن بگوییم از تحلیل استفاده می کنیم

پرسش تحقیق:

چه عواملی سبب شکل گیری سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر چین شده است؟

فرضیه تحقیق:

سرخوردگی از ایجاد یک اتحادیه ی توانمند با کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی قفقاز و جنوب کشور و سرخوردگی از غرب و نیز پیوندهای اقتصاد انرژی، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و حمایت نسبی چین از برنامه هسته ای سبب گرایش ایران به سمت شرق شده است

متغیرهای مستقل

سرخوردگی از ایجاد یک اتحادیه ی توانمند با کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی قفقاز و جنوب کشور

عضویت در سازمان همکاری شانگهای

اقتصاد انرژی

حمایت از برنامه هسته ای

متغیر وابسته

گرایش ایران به سمت شرق

تعریف عملیاتی متغیرها

1-سرخوردگی از ایجاد یک اتحادیه ی توانمند با کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی قفقاز و جنوب کشور

حضور قدرتهای بزرگ در منطقه بخصوص نفوذ امریکا در کشورهای منطقه

مشکلات داخلی کشورها شامل تازه تاسیس بودن، عدم مشروعیت،کشمکش های قومی و قبیله ای،

عدم اطمینان کشورها نسبت به یکدیگر و ایجاد رقابت تسلیحاتی و معمای امنیت میان کشورهای منطقه

ناتوانی کشورهای منطقه در زمینه ی توسعه ی سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و…

2- عضویت در سازمان همکاری شانگهای

حضور ایران در یک سازمان امنیتی، نظامی

همکاری با کشورهای سازمان جهت مقابله با یکجانبه گرایی امریکا

همکاری با کشورهای سازمان جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و مقابله با تحریم ها

3-اقتصاد انرژی

تامین امنیت عرضه ی انرژی و مقابله با تحریم های غرب

جذب سرمایه گذاری خارجی جهت توسعه و اکتشاف میادین نفتی

بهره مندی از تکنولوژی و فناوری پیشرفته

رشد و توسعه اقتصادی فزاینده و نیاز روزافزون به انرژی

4حمایت نسبی چین از برنامه هسته ای

جلوگیری از صدور قطعنامه علیه ایران

جلوگیری از تحریم های شدید علیه ایران

تامین بخشی از فناوری مورد نیاز هسته ای از کشورهای مدنظر

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آينده‌نگاري تحولات رسانه ديني در افق 1404 جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه مقايسه سياست ملت سازي جمهوري اسلامي ايران در دوران سازندگي و اصلاحات (1368-1384)
 • پايان نامه سياستگذاري و مديريت پوشش در جمهوري اسلامي ايران
 • پايان نامه رويکرد و عملکرد جامعه روحانيت مبارز در فرايند سياست و حکومت جمهوري اسلامي ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122