پايان نامه حمله روسيه به گرجستان از منظر حقوق توسل به زور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه حمله روسيه به گرجستان از منظر حقوق توسل به زور یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 175 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه حمله روسيه به گرجستان از منظر حقوق توسل به زور بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    ث‌
پیشگفتار    ج‌
مقدمه    1
تبیین مساله    1
سؤالات تحقیق    4
فرضیه ها    4
پیشینه تحقیق    5
اهداف تحقیق    5
روش تحقیق و گردآوری داده ها    6
سازماندهی تحقیق    6
بخش اول: مناقشات روسیه وگرجستان درگذرگاه تاریخ    8
فصل اول – حقوق توسل به زور در عرصه بین المللی    9
گفتار اول-ماهیت حقوق توسل به زور    10
گفتار دوم- اصل عدم توسل به زور    12
گفتار سوم- پيشينه تاريخی    14
گفتار چهارم-دامنه ممنوعیت توسل به زور،موضوع بند4 ماده2 منشور    23
گفتار پنجم – استثنائات اصل عدم توسل به زور    28
فصل دوم-روابط روسیه و  گرجستان در گستره تاریخ    56
گفتار اول- موقعیت گرجستان،اوستیای جنوبی و آبخازیا در منطقه    56
گفتاردوم- حضور روسیه در گرجستان    67
بخش دوم: بازتاب حقوق توسل به زور  در ادعاهای طرفین درگیری    77
فصل اول – استدلال های حقوقی روسیه در توجیه اقدامات نظامی خود در گرجستان    78
گفتاراول- حضور نظامیان روسی در گرجستان،از گذشته تا کنون    79
گفتار دوم- حمله نظامی روسیه به گرجستان    87
گفتار سوم – به رسميت شناختن استقلال جدايي طلبان    97
گفتار چهارم- ادعاهای روسیه در توجیه حمله به گرجستان    111
فصل دوم – استدلال های حقوقی گرجستان در نبرد آگوست 2008    130
گفتار اول –ادعاهای گرجستان در شورای امنیت    131
گفتاردوم – اقامۀ دعوی در دیوان بین المللی دادگستری    138
نتیجه گیری    144
فهرست منابع    152
منابع فارسي    153
الف)كتابها    153
ب)مقالات    155
ج) پايان نامه    157
منابع انگليسي    158
A:BOOKS    158
B:ARTICLES    160
C: Documents    161
D:Internet Resources    163
E:Verdicts    164
سايرمنابع    165

منابع فارسي

 الف)كتابها

آرين ، شهرام ، شأن نزول عدم توسل به زور و نزول شأن آن ، انتشارات آشيانه كتاب، تهران،1377.

احمدي، كورش ، تقابل بين واقعيت ژئوپلتيك و رژيم هاي حقوقي حاكم بر توسل به زور ، به اهتمام محمد جواد ظريف و مصطفي زهرايي، روند هاي جديد بين المللي، چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه، 1384.

بهرام امیر احمدیان ، بهرام ، جغرافیای گرجستان ، انتشارات بین‌المللی الهدی، 1375.

دیهیم ، عليرضا ، درآمدی بر حقوق کیفری بین المللی ، انتشارات وزارت امور خارجه، تهران، چاپ اول، 1380.

روئین مِترِولی ، آكادميسين ، گرجستان، ترجمۀ بهرام بهرام امیر احمدیان، (نشر سفارت گرجستان، تهران، چاپ اول، 1375.

زمانی ، سيد قاسم و منصوری لاریجانی ، اسماعيل، نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد و تجاوز رژیم عراق به جمهوری اساسی ایران ، انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزش دفاع مقدس، تهران، چاپ اول، بهار 1378.

ساعد، نادر، حقوق بين الملل معاصر(نظريه ها و رويه ها) ، نشر خرسندي ، تهران ، 1387.

سرتیپی، حسين ، مداخله بشردوستانه از تئوری تا عمل، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، تهران، چاپ اول ، 1386.

ضيايي بيگدلي، محمدرضا ، حقوق بين الملل عمومي ، انتشارات گنج دانش، تهران ، چاپ بيست و چهارم، 1385.

فلسفي ، هدايت ا… ، حقوق بين الملل معاهدات ، فرهنگ نشر نو ، تهران ، چاپ دوم ، 1383.

كاسسه، آنتونيو ، حقوق بين الملل عموميدر جهاني نامتحد، ترجمه مرتضي كلانتريان، دفتر خدمات حقوقي بين المللي، زمستان 1370.

کیتی شیایزری، كريانگ ساك ، حقوق بین المللی کیفری، ترجمۀ بهنام یوسفیان، محمد اسماعیلی، تهران، انتشارات سمت ، 1383.

معظمی گودرزی، پروين ،گرجستان – تهران، وزارت امور خارجه، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1378.

مقتدر، هوشنگ ،حقوق بين الملل عمومي، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، تهران ، چاپ دوم ، 1373.

ملكم ، شاو، حقوق بين الملل، ترجمه محمد حسين وقار، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372.

ممتاز ، جمشيد ، مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل، زير نظر دكتر جمشيد ممتاز، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1365.

موسی‌زاده ، رضا،‌«مفهوم اقدام پیشدستانه در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد و دکترین امنیت ملی ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین‌الملل» در کتاب اصلاحات در سازمان ملل و راهبرد ایران، گردآوری و تنظیم:‌رضا موسی‌زاده. مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، تهران ، چاپ دوم ، پاییز 1385.

والاس ، ربه كا ، حقوق بين الملل ، ترجمه محمد شريف، نشر ني، تهران ، 1378.

والاس، ربه كا ، حقوق بين الملل ، ترجمه سيد قاسم زماني و مهناز بهراملو، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، تهران، 1382.

ب)مقالات

امیدی ، علي ، «ابعاد بین المللی بحران گرجستان و آثار آن بر منافع ملی ایران» ،2 ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی شماره 251 – 252، مهر و آبان1387.

بهرام امیر احمدیان ، بهرام ، «بحران گرجستان: طرف های درگیر، علت ها و پیامد ها» ، 2 ماهنامه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، ج23، شماره 251 -252 مهر و آبان 1387.

.اميراحمديان ، بهرام ،«تحولات گرجستان در صحنۀ ژئوپولیتیک قفقاز»، فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال دوازدهم، دورۀ سوم، شمارۀ 45، بهار1383.

تاوارنيه ، پل ،«مسئله مشروعيت توسل به زور عليه عراق توسط ايالات متحده آمريكا» ، ترجمه هادي وحيد ، مجله حقوقي ، شماره 35، پاييز و زمستان 1385.

دوپويی، پي ير ماري ، «قواعد بنیادین حقوق بین المللی کیفری و قواعد آمره»، ترجمه سید علی هنجی، مجله حقوقی، شماره سی و سوم، پاییز – زمستان 1384.

ذوالعین، نادر، «تأثیر وقایع عراق در توسعۀ حقوق بین الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، بهار – تابستان 71.

رضایی، امير ، «بحران گرجستان و پیامد های آن »، ماهنامه رویدادها و تحلیل ها ، سال بیست و دوم، شماره 226، مهر 1387.

.سادات میدانی،‌ سيد حسين ، «مشروعیت توسل به زور علیه عراق از دیدگاه قطعنامه‌های شورای امنیت » ، فصلنامه سیاسی دفاعی، شماره 43، سال 11، تابستان 82 .

ساعد ، نادر، «حقوق توسل به زور در پهنه ي تحولات بین الملل » ، مجله پژوهشهای حقوقی ، شماره 8 ، سال1384.

.شریفی ، محسن ، « تحول مفهوم دفاع مشروع درحقوق بین الملل » ، فصلنامه سیاست خارجی ، سال هفدهم ، شماره 1 ، بهار 1382.

صابری انصاری، مجید “گزارشی مختصر از اعلام نظر دادگاه جهانی در موضوع اختلاف گرجستان و روسیه” ،ماهنامه رویدادها و تحلیلها ،سال بیست و دوم ،شماره 228،آذر 1388

.ضيائي بيگدلي ، محمدرضا ،« مشروعيت جنگ و توسل به زور از ديدگاه حقوق بين الملل » ، مجله سياست خارجي ، تابستان 1370.

طارم سري ، مسعود، عالم ، عبدالرحمان ، مستقيمي ، بهرام ، « مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل» ، زيرنظر جمشيد ممتاز، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي ، شماره8- بهار-تابستان 66 .

عسگری ، حسن ،«احیای تمامیت ارضی گرجستان، واقعیت یا سناریو های متحمل» ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سیزدهم دوره چهارم، شماره 48، زمستان 1383

عسگری ، حسن ،«انقلاب رز گرجستان :دستاوردها و ناکامی های دولت جدید » ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال سیزدهم، شماره 49

فلسفی ، هدايت ا…، «شورای امنیت وصلح جهانی » ، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 8 ، پاييز و زمستان 1369.

.کاظمی، احمد ، «عوامل نا امنی در قفقاز بر اساس مدل هاگت» ، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 36، زمستان 1380.

.كاظمي، مريم ، «تأملی درکارنامه سازمان ملل ازمنظر صلح وامنیت » ، مجله راهبرد ، شماره ،38 زمستان 1384

گروه پژوهش موسسه حقوق بین الملل پارس ،«قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی: ، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 13، نیمسال اول 1387.

.مجیدی، محمد رضا ، «اوستی ها زمینه ساز اختلافی دیگر در قفقاز»، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره؟، سال؟.

.مولرسن، آر.ا.، «اصل عدم تهدید و توسل به زور در جهان معاصر» ،ترجمه منیژه اسکندری،‌سیاست خارجی، سال 12، شماره 1،1377.

چکیده:

بحران اوستیای جنوبی که در آگوست 2008 حمله نظامی روسیه به گرجستان را به دنبال داشت، هرچند از بعد زمانی کوتاه بود، اما از جنبه های مختلف به یکی از بحرانهای پیچیده بین المللی مبدل گردید. تلاش روسیه بر آن بود که مداخله نظامی خویش را در قالب دفاع از اتباع (به عنوان مصداقی از دفاع مشروع) و پاسخ به نقض موافقتنامه های فیمابین توجیه نماید. روسیه همچنین با توسل به دکترین «مسؤولیت حمایت» توسل به زور خود را اقدامی به منظور جلوگیری از وقوع ژنوسید قلمداد کرد. در مقابل گرجستان حمله روسیه به خاک خود را تجاوزگری آشکار خوانده و توسل به زور خود را دفاع مشروع تلقی نمود.

در این پایان نامه تلاش گردیده است ضمن ورودی اجمالی به حقوق توسل به زور و پیشینه مناقشه (در بخش اول)، مشروعیت اقدامات طرفین در این درگیری ا زمنظر حقوق توسل به زور (در بخش دوم) مورد بررسی قرار گیرد. حاصل این بررسی مؤید آن است که حمله روسیه هیچگونه مطابقتی با معیارهای مسؤولیت حمایت نداشته و در قالب دفاع مشروع نیز نمی گنجد. ضمن آنکه نقض یک موافقتنامه توجیهی برای توسل به زور طرف مقابل فراهم نمی آورد. از طرفی تلاش طرفین برای توجیه
توسل به زور خود نشانگر اهمیت فراگیر اصل منع توسل به زور است. تا آنجا که اگر این اصل را قاعده ای آمره بنامیم به بیراهه نرفته ایم.

مقدمه

درگیری خونین میان روسیه و گرجستان (8 الی 12 آگوست 2008) هرچند کوتاه و مقطعی بود و
دامنه ای  محدود داشت، لکن بازتابی جهانی یافت و به خبرسازترین رویداد جهان تبدیل شد که از ابعاد مختلف حقوق بین الملل قابل تأمل است. ظهور پدیده ای حقوقی همچون “مسئولیت حمایت دولتها” وتلاش روسیه در دستاویز قرار دادن آن برای توجیه ” توسل به زور ” خود علیه گرجستان بر اهمیت موضوع می افزاید.

از سوی دیگر، موقعیت استراتژیک منطقه و سابقه مناسبات روسیه و گرجستان موجب گردیده واقعة اخیر دارای دامنه ای وسیع تر از یک حمله نظامی ساده و مقطعی شده و طرفین را در نیل به اهداف خود بیش از پیش مصر سازد. همین مسئله نگاه و حساسیت جامعة بین المللی را نیز به شدت معطوف به خود ساخته است.

به هر تقدیر از آنجائیکه نگارنده نگاهی حقوقی به حملة روسیه به گرجستان داشته، طبیعتاً پایان نامة حاضر نیز حاصل تلاش برای تجزیه و تحلیل حقوقی  این حمله، از نقطه نظر «حقوق توسل به زور» خواهد بود.

تبیین مساله

این مناقشه چندروزه و به ظاهر مقطعی، از یک منظر ریشه در گذشته دارد و درواقع  حاصل سالها اختلاف نظر و ا دعاهای متناقض میان دو منطقه خود مختار اوستیای جنوبی و آبخازیا (با جانبداری روسیه از ایشان)  از یک سو، و دولت گرجستان از سوی دیگر به شمار می رود ؛ و از سوی دیگر ،با اشاره به اتهامات مختلفی که طرفین به یکدیگر وارد می سازند، و نیز بدان سبب که قدرتهای بزرگ شرق و غرب را، با تئوریهای حقوقی و اظهارات متفاوت ،به نوعی درگیر خود ساخته، اهمیتی در خور توجه داشته و ضرورت پرداختن به ابعاد مختلف  حقوقی آن را بارز می سازد.

بدنبال حمله گرجستان به اوستیای جنوبی روسیه  با متهم کردن گرجستان به “نسل زدایی”، نیروهای خود را برای پاسداری از ساکنان اوستیای جنوبی (که بسیاری از آنان گذرنامه روسی دارند) به منطقه فرستاده و واحدهای نظامی گرجستان را عقب راند. نیروی هوایی گرجستان نیز تسخینوالی را درحالیکه نیروهای حافظ صلح روسی نیز در آن حضور داشتند، هدف بمباران  قرار داد .در مقابل، نیروی هوایی روسیه برخی مناطق گرجستان را بمباران نمود.گفته می شود حملات روسیه از چنان شدتی برخوردار بود که می توان به سادگی هدف روسیه رادر نابودسازی کامل نیروهای گرجستان را احراز نمود.

در راستای این درگیری، گرجستان ضمن «تجاوز» خواندن ورود و حمله روسیه به خاک خود، مسکو را به کمک به مناطق جدایی خواه وایجاد خدشه در حاکمیت داخلی خود متهم نمود.در مقابل روسیه نیز گرجستان را متهم به کشتن سربازان پاسدار صلح کرد. این دولت با استناد به دکترین نوظهور «مسئولیت حمایت» اظهار داشت  اقدام او  در جهت حمایت از شهروندان روس حاضر در منطقه بوده و  قصد وی بشردوستانه بوده، نه تجاوزکارانه!

پس از 5 روز درگیری در 12 آگوست دو طرف طرح آتش بس 6 ماده ای فرانسه را پذیرفتند و در گیریهای نظامی پایان یافت. اما روسیه به بهانه تامین امنیت و مأموریت صلح بانی تعدادی از واحدهای نظامی خود را در برخی از شهرهای گرجستان از جمله شهر بندری و استراتژیک پوتی مستقر ساخت( پس از تلاشها و مذاکرات اروپا باروسیه)،اعلام داشت نهایتاّ 10 روز پس از استقرار 200 ناظر صلح از اتحادیه اروپا، محل را ترک خواهد نمود).

در این بین  نشست های متعددی از سوی شورای امنیت صورت پذیرفت که البته هیچکدام منتج به نتیجه نشد، اما ادعاهای مطروحه از سوی روسیه و گرجستان در آن  قابل تأمل است:

ادعاهای روسیه در این روند از سیر تکاملی برخوردار است.در اولین نشست های شورای امنیت ، روسیه اقدام خود را در راستای تضمین یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل یعنی « قاعده منع توسل به زور »و نقض آن از سوی گرجستان در اوستیای جنوبی معرفی نمودو اعلام داشت حمله او  درواکنش به  نقض توافقات فیمابین در 1992 و 1996(بند 1ماده 1[1]) از سوی گرجستان ،به عمل آمده است.  موضع روسیه در نشستهای بعد  اندکی حقوقی تر(هرچند غیر قابل پذیرش قطعی) شد.وی در استدلال خود  برخی از دیدگاههای غربی مربوط به تفسیر قاعده منع توسل به زور را  بکار برد، وبدین ترتیب «حق دولت در در حمایت از اتباع خود که در معرض خطر هستند»، محور استدلالش راتشکیل داد. روسیه بر این باور است که گرجستان به گونه ای تبعیض آمیز، حملاتی علیه اتباع و نیروهای حافظ صلح روسی که از سال 1996 در آن منطقه مستقر بودند، صورت  داده است؛که این امر به روسیه اجازه می دهد در حمایت از اتباع خود(به عنوان مصداقی از ماده 51 منشور) در هر نقطه ای از جهان مبادرت به توسل به زور کند. سپس با توسعه استدلال خود،  و با استناد به «تعهد دولتها مبنی بر پیشگیری از وقوع نسل زدایی یا پاکسازی قومی»، اعلام نمود حمایت از اتباع سایر کشورها، حتی اگر روسی نباشند، از مسئولیتهای اوست؛ چراکه گستردگی حملات گرجستان و تلفات ناشی از آن [2]چیزی مگر قصد آن دولت در پاکسازی قومی را به نمایش نمی گذارد.

روسیه بر این باور بودکه در چنین وضعیتی، نیروهای مسلح  ونیز صلح بانان روسی از این حق برخوردارند که از افراد در معرض خطر(ولو غیر روسی) در برابر نیروهای گرجی حمایت کنند.

دولت گرجستان نیز همان مبانی روسیه را در  ادعاها و توجیهات خود جای داد(که نشانگر اهمیت قاعده منع توسل به زور است) و  اعلام داشت توسل به زور و اقدامات وی علیه نیروهای اوستیایی، دفاع از خود و در نتیجه مشروع است. وی همچنین اظهار نمود مفاد هیچ معاهده ای، روسیه را مجاز نمی دارد که حتی در صورت نقض معاهدات و توافقنامه های دیگر مبادرت به توسل به زور کند.حتی بر فرض وجود چنین مجوزی، نیروهای حافظ صلح روسی نمی توانند بدون نظارت شورای امنیت به اقداماتی متوسل شوند که مستلزم دستور و نظارت آن شوراست. بنابراین اقدام روسیه در واکنش به بحران اوستیای جنوبی، تجاوز و در تعارض آشکار با قواعد حقوق بین الملل است.

درعین حال، گرجستان پس از نا امیدی از شورای امنیت (که علیرغم برگزاری نشست های متعدد، هیچکدام منتج به نتیجه نشد)، در12 آگوست 2008  طی دادخواستی که به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم داشت، روسیه را «اشغالگر» خواند.وی  روسیه را متهم به شکنجه و  «تبعیض نژادی» و تصفیه نژادی از غیر روسها در آن منطقه نمود که در واقع نقض کنوانسیون بین المللی منع هرگونه تبعیض نژادی به شمار می رود. تفلیس 2 روز پس از طرح شکایت خود ، خواستار صدور دستور موقت و اقدامات پیشگیرانه دادگاه لاهه نسبت به تجاوزات مسکو شد.

هرچند این  بحران پیوندی ناگسستنی با مسائل سیاسی دارد و از ورود به برخی مناسبات سیاسی گریزی نیست،لکن تلاش می شود  تنها نگرشی اجمالی به برخی  رویدادهای سیاسی (که مقدمات بروز درگیری را شکل داده) در پیش گرفته  و بحث اصلی را بر مباحث و بازتاب های حقوقی این بحران قرار دهیم.

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

آیا حمله روسیه به گرجستان در 8 آگوست 2008 بموجب طبق حقوق بین الملل ،تجاوز محسوب می شود؟

سؤالات فرعی:

آیا نقض یک معاهده برای طرف مقابل حقی در خصوص توسل به زور ایجاد می کند؟

با عنایت به ادعای روسیه مبنی بر مسوولیت حمایت در حمله به گرجستان، آیا می توان گفت مفهوم حمایت از اتباع و مسوولیت حمایت دچار تحول شده است؟

فرضیه ها

فرضیه اصلی:

با عنایت به مقررات منشور ملل متحد و قواعد حقوق بین الملل ،اقدام نظامی کشوری در خاک کشور دیگر ، دخالت در امور داخلی کشور دوم محسوب و نمودی از تجاوز به شمار می رود؛و در بر دارنده مسئولیت بین المللی خواهد بود.

فرضیه های فرعی :

1.بموجب قواعد حقوق بین الملل، توسل به زور امری است استثنایی ،که صرفاً در موارد خاص تحت نظارت مراجع ذیصلاح قابل بکارگیری است. نقض یک معاهده از جمله این موارد به شمار نمی آید.

2.بنظر می رسد بحران اوستیای جنوبی موضوع استناد به مفهوم حمایت از اتباع و مسوولیت حمایت را عمومی تر کرده است.

پیشینه تحقیق

موضوع انتخاب شده در حقیقت بحرانی اخیر الوقوع می باشد که آثار و تبعات آن همچنان ادامه دارد[3].به همین جهت  این موضوع به جز در چند مقاله در مجلات علمی وغالباّ ژورنالیستی در جای دیگری مورد بررسی قرارنگرفته است .به عبارتی می توان گفت تحقیق جامعی در این زمینه(اعم از کتاب ،پایان نامه ، مقالات قابل توجه و…)  صورت نپذیرفته یا لا اقل هنوز در دسترس عموم نمی باشد.

اهداف تحقیق

با عنایت به ابعاد مختلف این بحران و ادعاهای مختلف پیرامون آن، هدف و  تلاش نگارنده بر آن است که ضمن کالبد شکافی  این قضیه، بدین نتیجه برسد که بر پایه موازین و قواعد حقوق بین الملل،آیا مصادیقی همچون تجاوز ،نسل زدایی،اشغال و..در این نبرد  بکار رفته  وآیا نقض یک معاهده مجوزی برای توسل به زور به شمار می رود؟ همچنین حق جدایی  و حق ملتها در تعیین سرنوشت در خصوص آبخازها  و اوستیایی ها (آنگونه که ادعا نمودند) مصداق پیدا می کند؟ آیا این دو شرایط استقلال و تشکیل یک دولت را دارند؟

 [1] بند1 ماده1: اطراف درگیری باید از تهدید و توسل به زور دست بردارند

[2] 2000نفر کشته و 30000 بی خانمان در روز اول حمله گرجستان

[3]  در حال حاضر، پروندة دادخواست گرجستان علیه روسیه در دیوان بین الملل دادگستری، مراحل مقدماتی خود را طی می کند

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122