پايان نامه دشمن شناسي از منظر قرآن کريم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه دشمن شناسي از منظر قرآن کريم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 198 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه دشمن شناسي از منظر قرآن کريم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
1. فصل اول: کلیّات 3
1-1. طرح تحقیق 4
1-1-1. بیان مسأله 4
1-1-2. اهمیّت و ضرورت تحقیق 4
1-1-3. سؤالات تحقیق 5
1-1-4. فرضیه¬های تحقیق 5
1-1-5. پیشینه¬ی تحقیق 6
1-1-6. روش تحقیق 7
1-1-7. اهداف و کاربرد¬ها 7
2. فصل دوم: شناخت مؤلفه¬های دشمن 9
2-1. معنای لغوی دشمن 10
2-2. معنای اصطلاحی دشمن 11
2-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی 12
2-3-1. اهمیّت و ضرورت بحث از منظر قرآن کریم 12
2-3-2. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی از منظرروایات 14
2-3-3. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی از منظرعقل 16
2-3-4. اهمیّت و ضرورت بحث دشمن¬شناسی در سخن بزرگان 18
2-4. نگرشی به آیات قرآن کریم در زمینه¬ی شناخت دشمنان.19
2-4-1. کید 19
2-4-1-1. بررسی آیات «کید» 20
2-4-2. مکر 22
2-4-2-1. نکاتی در مورد واژه مکر 24
2-4-2-2. بررسی آیات «مکر» 26
2-4-2-3. فرق بین کید و مکر 27
2-4-3. ضَلال 27
2-4-4. کفر 29
2-4-4-1. نکاتی در مورد واژه«کفر» 30
2-4-5. صدّ 31
2-4-6. خدع 33
2-6-4-1. نکاتی در مورد واژه«خدعه» 33
2-6-4-2. بررسی آیه¬ «خدعه» 34
2-6-4-3. تفاوت میان خدعه و کید 35
2-4-7. عدوّ 35
2-4-7-1. بررسی آیه¬ «عدوّ» 35
2-4-8. بطانه 37
2-4-8-1. بررسی آیه¬ «بطانه» 38
2-4-9. ولیّ 39
2-4-9-1. بررسی آیه¬ «ولیّ» 40
2-4-10. نفاق 40
2-4-10-1. نکاتی پیرامون واژه «نفاق »و«منافق» 41
2-4-10-2 اقسام نفاق 42
2-4-10. بصیرت 43
3. فصل سوّم: اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم 47
3-1. بخش اول: دشمن ایمانیدرونی یاپنهان 49
3-1-1. شیطان و همراهان او 49
3-1-1-1. معنای لغوی و اصطلاحی شیطان و ابلیس 50
3-1-1-2. فرق بین شیطان و ابلیس 53
3-1-1-3. نام و القاب ابلیس 54
3-1-1-4. دام¬ها و برنامه¬های شیطان:(اهداف و شیوه¬های مبارزه و دشمنی شیطان) 54
3-1-1-4-1. شیوه دشمنی شیطان 54
3-1-1-4-2. دام¬ها و ابزار¬های شیطان 56
3-1-4-2-1. دنیا 56
3-1-4-2-2. وسوسه 57
3-1-4-2-3. اختلاف¬افکنی 57
3-1-4-2-4. هوا¬پرستی 58
3-1-4-2-5. وعده به فقر 59
3-1-4-2-6. از راه عبادت 61
3-1-4-2-7. از طریق اموال و اولاد 62
3-1-4-2-8. زنان 63
3-1-4-2-9. تبلیغات 63
3-1-4-2-10. بزرگ کردن آرزوها و تمنیات واهی 64
3-1-4-2-11. تزیین اعمال زشت 64
3-1-4-2-12. وعده¬های دروغین 65
3-1-1-5. صفات شیطان 66
3-1-2. نفس امّاره 67
3-1-2-1. اقسام نفس 69
3-1-2-2. خطرات نفس 73
3-1-3. برخی از همسران و فرزندان 75
3-2. بخش دوم: دشمن خارجی (یهود، کافران، مشرکان) 78
3-2-1. یهود 79
3-2-1-1. یهود در لغت 79
3-2-1-2. شناخت اجمالی چهره¬ی یهود 80
3-2-1-3. هجرت یهودیان به مدینه 80
3-2-1-4. صفات یهود از دیدگاه قرآن کریم 81
3-2-2. کافران 88
3-2-2-1. تعريف كافر در لغت و اصطلاح 88
3-2-2-2. صفات کافران 90
3-2-3. مشرکان 93
3-2-3-1. شرک در لغت و اصطلاح 93
3-3. بخش سوّم: دشمنان داخلی (منافقان) 95
3-3-1. معنای لغوی و اصطلاحی نفاق 95
3-3-2. ضرورت شناخت نفاق و منافق 96
3-3-3. ویژگی¬های منافقان 97
3-3-3-1. ویژگی¬های فردی- روانی 98
3-3-3-2. ویژگی¬های سیاسی منافقان 102
3-3-3-3. ویژگی¬های فرهنگی منافقان 113
3-3-3-4. ویژگی¬های اجتماعی منافقان 118
4. فصل چهام: شیوه¬های مبارزه دشمنان و شیوه¬های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم 122
4-1. شیوه¬های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآن 123
4-1-1. شگرد¬ها و شیوه¬های مبارزه ی دشمنان با رهبران دینی 124
4-1-1-1. ایجاد تردید و ابهام دربین مردم نسبت به حقانیّت رهبری 124
4-1-1-2. شکستن قداست رهبری با استفاده ازحربه تهمت و افتراء 126
4-1-1-3. تضعیف دستیاران رهبر و تشکیلات رهبری 132
4-1-1-4. تحقیر و استهزای رهبری 133
4-1-1-5. بدل¬سازی و رهبرتراشی 134
4-1-1-6. تطمیع رهبری 135
4-1-1-7. تهدید رهبری 136
4-1-2. شگرد¬ها و شیوه¬های مبارزه¬ی دشمنان برای تضعیف مبانی مکتب اسلام 138
4-1-2-1. استفاده از سورژه¬های مذهبی 139
4-1-2-2. تهمت¬های گوناگون 141
4-1-2-3. شریعت¬سازی 142
4-1-2-4. اقدامات ضدّ تبلیغی(جنجال آفرینی) 144
4-1-2-5. بدگویی و عیب جویی 145
4-1-2-6. تمسخر و تحقیر 145
4-1-2-7. تخریب پایگاه¬های مکتب 146
4-1-2-8. جنگ و ستیز 147
4-1-3. شگرد¬ها و شیوه¬های مبارزه¬ی دشمنان با پیروان مکتب توحیدی 148
4-1-3-1. تلاش برای گمراه کردن پیروان مکتب توحیدی ازطریق صرف هزینه¬های کلان 149
4-1-3-2. اشاعه فساد، نشر اکاذیب و پخش شایعات 150
4-1-3-3. اختلاف¬افکنی و تفرقه¬انگیزی 151
4-1-3-4. محاصره اقتصادی 152
4-1-3-5. تحقیر و کوچک شمردن 154
4-1-3-6. تمسخر 155
4-1-3-7. اعزام عوامل نفوذی و جاسوسی 157
4-1-3-8. تضعیف روحیه مسلمانان 158
4-1-3-9. تبلیغات سوء 159
4-1-3-10. تهدیدها و جنگ¬ها 161
4-2. شیوه¬های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم 163
4-2-1. شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با شیطان 163
4-2-2. شیوه و روش قرآن کریم در مقابله با نفس 167
4-2-3. شیوه و روش قرآن در مقابله با کفار و مشرکان و یهودیان 172
4-2-4. شیوه و روش قرآن در مقابله با منافقان 188
نتیجه¬گیری 194
پیشنهادها 197
کتابنامه 198

کتابنامه:

علاوه برقرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، 1373ش.

 الف) کتاب­های فارسی:

ابوالفتوح رازی، حسین بن علی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد، بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی،1408ق.

اپستاین، ایزیدور، بررسی تاریخی یهودیت، ترجمه بهزاد سالکی، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه­ی ایران، 1385ش.

اسلامی، محمد جعفر، شأن نزول آیات، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1383ش.

انصاریان، حسین، عرفان اسلامی، قم، نشرحجت، چاپ اول، 1371ش.

باقري، خسرو، نگاهي دوباره به تربيت اسلامي، تهران، انتشارات مدرسه، چاپ سوم، 1374ش.

بروجردی، سید محمد ابراهیم، تفسیر جامع، تهران، انتشارات صدر، چاپ ششم، 1366ش.

برهانیان، عبدالحسین، دشمن­شناسی در قرآن، تهران، پژوهشکده تحقیقات اسلامی معاونت سپاه، بی­تا.

بلعمی، ابوعلی، تاریخ بلعمی، به کوشش محمد تقی بهار و پروین گنابادی، تهران، زوّار، چاپ دوم، 1353ش.

پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصارحضرت رسول (ص)، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم،1382ش.

جعفری، رحمت و دهشیری، حسن، دشمن شناسی از دیدگاه قرآن، قم، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم،1383ش.

جلالی کندری، سهیلا، یهود شناخت، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1380ش.

جمعی از نویسندگان، کتاب پرسش و پاسخ از محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، گزیده­ای از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان سراسر کشور در دوازده آبان 1378، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، چاپ اول، تهران ،1380ش.

جوادی آملی، عبدالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، قم، اسراء ،چاپ اول، بی­تا.

حسینی، سید کمال، دشمن شناسی، تهران، انتشارات لوح محفوظ، چاپ اول ، 1385ش.

حسینی، سید محمد، دو چهرگان، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1376ش.

حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و معاریف، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول،1369ش.

حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد، تفسير اثنا عشري، تهران، انتشارات میقات، چاپ اول، 1363ش.

حسینی همدانی، سید محمد حسین، انوار درخشان، تهران، کتاب فروشی لطفی، چاپ اول، 1404ق.

خاتمی، سید احمد، سیره سیاسی امام علی (ع)، چاپخانه سپهر، چاپ اول ، 1379ش.

 

رجبی، محمد حسن، رسائل و فتاوای جهادی(رساله جهادیه شیخ محمد رضا همدانی)، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول،1387ش.

رهنما، زین العابدین، تفسیر رهنما، تهران، کیهان،1346ش.

سجادي، سيد جعفر، فرهنگ معارف اسلامي، تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ايران، چاپ اول،1363ش.

سور آبادی، ابوبکر عتیق بن محمد، تفسیر سورآبادی، تهران، فرهنگ نشر نو، چاپ اول، 1380ش.

شریعتی، محمد تقی، تفسیر نوین، تهران، شرکت سهامی انتشار،1346ش.

شریف لاهیجی، محمد بن علی، تفسیر شریف لاهیجی، تهران، دفتر نشر داد، چاپ اول، 1373ش.

شعرانی، میرزا ابوالحسن، نثر طوبی، قم، کتاب فروشی اسلامیه، چاپ دوم، 1398ق.

صادقی، مصطفی، پیامبر(ص) و یهود حجاز، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی(بوستان کتاب)، چاپ اول، 1382ش.

طالقانی، سید محمود، پرتویی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار،1362ش، چاپ چهارم.

عاملی، ابراهیم، تفسیر عاملی، تهران، انتشارات صدوق،1360ش.

علوی پیام، محسن، نقش شیطان در زندگی انسان، تهران، نشر روح، چاپ اول، 1377ش.

فیض الاسلام، سید علی نقی، ترجمه و تفسیر قرآن عظیم، تهران، انتشارات فقیه، 1378ش.

قدسی، احمد، حيات پر بركت، قم، انتشارات حوزه علمیه قم، 1380ش.

قرائتی، محسن، تفسیر نور، ، قم ، مؤسسه در راه حق ، چاپ اول،1374ش.

ــــــــــ، مجموعه فیش های تبلیغی(2)، بحث توسل، نرم افزار مجموعه آثار قرائتی.

قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیة ،چاپ ششم، 1371ش.

ــــــــــ، تفسیر احسن الحدیث، تهران، واحد تحقیقات اسلامی بنیاد بعثت، 1366ش.

کاشفی، محمد رضا، نگاهی قرآنی به دوست و دشمن، تهران، کانون اندیشه جوان، چاپ چهارم، 1387ش.

گروهی از نویسندگان، تفسیر هدایت، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1377ش.

محقق، محمد باقر، نمونه بینات در شأن نزول آیات، تهران، انتشارات اسلامی،، چاپ چهارم، 1361ش.

محمدی آشنانی، علی، ابلیس دشمن قسم خورده، قم، بوستان کتاب،1384ش.

مصباح یزدی، محمد تقی، جنگ و جهاد در قرآن، به کوشش محمد حسین اسکندری و محمد مهدی نادری قمی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1383ش.

مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، تهران، مرکز نشر کتاب، چاپ اول ،1380ش.

مطهری، مرتضی، آشنایی با قرآن، تهران، صدرا، 1377 ش .

ــــــــــ، حماسه حسینی، تهران، صدرا، 1376 ش.

ــــــــــ، مجموعه‏آثاراستاد شهيد مطهرى، تهران، صدرا، بی­تا.

ــــــــــ، نهضت های اسلامی در صد سال اخیر، قم، نشر عصر، بی­تا.

مظاهری، حسین، جهاد با نفس، قم، انتشارات انجمن اسلامی معلمان قم، 1363ش.

معین، محمّد، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ هشتم،1371ش.

مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب، چاپ پنجم، 1374ش.

ــــــــــ، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول،1374ش.

ــــــــــ، وهابيت بر سر دو راهى، قم، مجموعه آثار آیة الله مکارم شیرازی، بی تا.

نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، تهران، انتشارات الاسلامیه، چاپ اول، 1398ق.

نسفی، ابوحفص نجم الدین محمد، تفسير نسفى. تهران، سروش، چاپ سوم، 1367ش.

 ب) کتاب­های عربی:

آرام، احمد و اخوان حکیمی، الحیاة، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1380ش.

آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، به کوشش محمد حسین عرب، بیروت، دار الفکر،1417ق.

آمدی، عبدالواحد، غررالحکم و درر الكلم، قم، دفتر تبلیغات، چاپ اول ،1366ش.

ابن­اثیرجزری، مجد الدین مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، بیروت، دار الکتب العلمیّه ،1415ق.

ابن بابویه، ابوجعفر محمد، عیون اخبارالرضا(علیه السلام)، ج2، تهران، نشر جهان، چاپ اول، 1378ق.

ا­بن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغة، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، قم، 1404ق.

ابن منظور، محمد، لسان العرب ، نشر ادب الحوزه، 1405ق.

ابن هشام المعافری، عبدالملک، سیره­ی ابن هشام(السیرة النبویة)، تحقیق سقا/ابیاری/شلبی، بیروت، دارالمعرفة، بی­تا.

ابو الصلاح حلبى، تقى الدين، الكافي في الفقه، اصفهان، چاپ‏اول، 1403ق.

ابوالفرج اصفهانی، علی بن الحسین، الأغانی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1994م.

اعلمی حائری، محمد حسین، دائرة المعارف الشیعیة العامة، بیروت، دار الفکر،1414ق.

امینی، عبد الحسین، الغدیر، تهران، بنیاد بعثت ،1386ش.

انصاری محلاتی، محمد رضا، ثواب الاعمال، قم، نسیم کوثر، چاپ اول، 1382ش.

 

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، دمشق، انتشارات دارالعلم الشامیه، چاپ اول،1412ق.

روحانی، محمود، المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم، تهران، آستان قدس رضوی، چاپ دوم، 1368ش.

زبیدی، مرتضی، تاج العروس، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالفکر، 1414ق.

زمخشرى، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بيروت‏، دارالكتاب العربي‏، 1407 ق‏.

سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام في بيان الحلال و الحرام، دفتر آية الله سبزوارى، قم، چاپ‏چهارم، 1413ق.

سید رضی، نهج البلاغة، ترجمه سيد جعفر شهيدي، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، چاپ دوم، 1370ش.

ــــــــــ، ترجمه محمد دشتی، قم، انتشارات مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، 1379ش.

سیوطی، جلال الدین، الدرالمنثور فی تفسیر المأثور، قم ، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ،1404ق.

شرتونی، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیّة و الشواذ، بیروت، مطبعة مرسلی الیسومیّة، 1889ق.

شهيد ثانى، زين الدين بن على بن احمد عاملى، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، چاپ‏اول، 1413ق.

صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات الکبری، تهران، منشورات الاعلمی، 1362ش.

طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه­ی مدرسین حوزه­ی علمیه قم، چاپ پنجم، 1417ق.

طبرسی، فضل بن حسن، جوامع الجامع ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول،1377ش.

ــــــــــ، مجمع البيان في تفسير القرآن (مجمع البيان لعلوم القرآن)، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم ،1372ش.

طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری(تاريخ الأمم و الملوك )، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، بيروت، دار التراث، 1387ق.

طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران، کتاب فروشی مرتضوی، چاپ سوم، 1375ش.

طنطاوى، سيدمحمد، التفسيرالوسيط للقرآن الكريم، بی جا، بی نا، بی تا.

طوسى، محمدبن حسن‏، التبيان فى تفسيرالقرآن‏، بيروت‏، داراحياءالتراث العربى‏، بی­تا.

 

كاشف الغطاء، جعفر بن خضر، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ‏اول.

كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب، الكافي، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ‏چهارم، 1407ق.

گنابادی، سلطان محمد، بیان­السعادة فی مقامات العبادة، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، 1408ق.

مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعة لدررأخبار الأئمة الأطهار، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1404ق.

محقق حلّى، محقق نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ‏دوم، 1408ق.

مراغی، احمد مصطفی، تفسیر المراغی، بیروت ، دارالاحیاء التراث العربی، بی­تا.

مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة (المنسوب بالجعفر بن محمد(ع))، بیروت،مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول،1400ق.

مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1360ش.

مغنيه، محمد جواد، تفسيرالكاشف، تهران، دارالكتب الإسلامية، 1424 ق.

منتظری نجف‌آبادى، حسين على، مبانى فقهى حكومت اسلامى، مترجم: صلواتى، محمود و شكورى، مؤسسه كيهان، قم، 1409ق.

میبدی، رشید الدین، کشف الاسرار و عدة الابرار، به کوشش علی اصغر حکمت، تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، 1361ش.

نراقی، ملأ احمد، معراج السعادة، قم، انتشارات رشیدی، بی­تا.

نعمانی، محمد بن ابراهیم، تفسیرالنعمانی، به کوشش عبد الحسین غریفی بهبهانی، بی­جا، بی­تا.

واحدی، علی بن احمد، اسباب نزول ، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، 1411ق.

يزدى، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم طباطبائى، العروة الوثقى، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، چاپ‏دوم، 1409ق.

چکیده

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم مورد توجه ویژه قرار گرفته است. خداوند متعال در آیات متعددی دشمنان جبهه حق را معرفی می­کند تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن­ها بپردازند.

دشمن در اصطلاح لغویان و مفسران به کسی که ضرر می­رساند و نیز هر آن­چه انسان را از راه مستقیم منحرف سازد و موجب عدم اطاعت انسان از خدا شود، اطلاق می­شود. قرآن کریم شش گروه از دشمنان را نام برده است: «شیطان و همراهان او»،«نفس امّاره»،«برخی از همسران و فرزندان»، «کفار و مشرکان»، «برخی از اهل کتاب به­ویژه یهودیان» و «منافقان». می­توان این شش دشمن را، در یک تقسیم­بندی کلّی به سه گروه تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد: دشمن ایمانی]درونی یا پنهان[، دشمن خارجی، دشمن داخلی.

قرآن کریم علاوه بر معرفی دشمن و شیوه­های او، به شناسایی راه مقابله با آن نیز می­پردازد. ایمان و توکل، ترک معصیت، یاد خدا، پناه بردن به خدا، تزکیه­ی نفس، ترس از خدا و بازداری نفس از هوی و هوس، خود را به خدا سپردن، قطع هرگونه ارتباط و دوستی، صبر و تقوا، اعلان موضع صریح مبنی بر بیزاری از آن­ها، مبارزه فرهنگی به وسیله قرآن، مجهز شدن به سلاح روز، مبارزه قهرآمیز و جهاد با دشمنان، افشاگری، بصیرت دینی و حذر ( هوشياري و احتياط) از راهكارهاي قرآن كريم براي مقابله با دشمن است.

 کلیدواژه­ها:دشمن، دشمن­شناسی، خصم، عدوّ، شیطان، نفس ­امّاره، کفّار، مشرکان، یهود، منافقان، قرآن کریم­.

مقدمه:

«إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً»[1]

«اين قرآن، به راهى كه استوارترين راه‏هاست، هدايت مى‏كند و به مؤمنانى كه اعمال صالح انجام مى‏دهند، بشارت مى‏دهد كه براى آن­ها پاداش بزرگى است.»

قرآن، فيضِ رحمتى است كه از خزانه غيب بر قلب نورانى پيامبر (صلّی الله علیه و­ آله و سلّم) نازل و از آن­جا بر پهن‏دشتِ هستى جارى شد تا تشنگان حقيقت از زلال معنويت و هدايت آن سيراب گردند.

قرآن، انسان را به این حقیقت واقف می­کند که آدمی گاه چیزی را که به سود واقعی او نیست دوست می­دارد و چه بسا آن­چه که به زیان اوست را می­طلبد.[2] لذا از آن­جا که علم و آگاهی انسان اندک است برای شناخت سود و زیان واقعی­مان بایستی به قرآن کریم ، که ما را به استوار­ترین راه­ها هدایت می­کند چنگ زنیم و از آن مدد جوییم. و از آن­جا که، شناخت دوست و دشمن یکی از مهم­ترین نیازهای زندگی فردی و اجتماعی انسان است، قرآن کریم به مدد انسان آمده و با آموزه­های خود، انسان را در شناخت دشمن یاری می­نماید، تا جایی­که در آیات گوناگون، به معرفی دشمنان واقعی انسان پرداخته است و قطعاً شیوه­هایی را که برای مبارزه با دشمنان معرفی می­کند از استحکام و تأثیر لازم برخوردار است.

بحث شناختِ دشمن در قرآن کریم از موقعیّت ویژه­ای برخوردار است و خداوند در آیات متعددی دشمنان متنوع جبهه حق رادر شکل­های گوناگون معرفی می­کند و چهره­های پلید و گمراه کننده آنان را برای پیروان حق آشکار می­نماید تا مسلمانان آنان را بهتر بشناسند و به مبارزه با آن­ها بپردازند، در این آیات بیشتر سخن از هجوم همه جانبه دشمنان بر ضد پیروزی حق به میان می­آید که حتی اگر عقب­نشینی نمایند باز خود تاکتیکی برای رویارویی دوباره و هشداری مهم برای پیروزی حق می­باشد و از آن­جا که پیکار حق و باطل موقتی نیست و از آن­جا که هدف مشترک نابودی نظام الهی است این نبرد تا قیامت هم استمرار دارد و به رغم تمامی توطئه­های گوناگون دشمنان اسلام در طول تاریخ، شاهد درخشش روز­افزون حق خواهیم بود زیرا خداوند مدافع حریم حق است.

بنابراین این قرآن، کتابی است که به ما می­آموزد که با خودی چگونه رفتار داشته باشیم و با بیگانه چگونه برخورد کنیم: « مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُ…»[3]: محمّد (ص) فرستاده خداست و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربانند…

این پایان­نامه با عنوان« دشمن­شناسی از منظر قرآن کریم»، در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول کلیات پایان­نامه بیان شده و در فصل دوم به بررسی معنا و مفهوم دشمن از دیدگاه قرآن کریم پرداخته و سپس اهمیّت و ضرورت این بحث از منظر قرآن و روایات و عقل و سخن بزرگان بیان شده و در ادامه آیات قرآن کریم در زمینه­ی شناخت دشمنان و بررسی واژگان کلیدی بحث دشمن­شناسی از جمله: کید و مکر و ضلّل و کفر و صدّ و خدع و عدوّ و بطانه و ولیّ و نفاق و بصیرت مطرح شده و در فصل سوم، اقسام دشمن از دیدگاه قرآن کریم تحت عنوان دشمن ایمانی]درونی یا پنهان[(شیطان و همراهان او و نفس امّاره و برخی از همسران و فرزندان) و دشمن خارجی(یهود، کافران و مشرکان) و دشمن داخلی(منافقین) مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پایانی در بخش اول موضوعِ شیوه­های مبارزه دشمنان از دیدگاه قرآن کریم و در بخش دوم موضوع ِشیوه­های مبارزه با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نتیجه­گیری از مباحث مطرح شده در این پایان­نامه بیان شده است.

فصل اوّل: کلیّات

1-1) طرح تحقیق:

1-1-1) بیان مسأله:

یکی از اساسی­ترین شرایط موفقیّت یک فرد یا جامعه در تمامی عرصه­ها شناخت دشمن است و هرگاه آدمی در پهنه طبیعی دشمن را شناخت به موفقیت دست خواهد یافت.

انسان در ابتدا زندگى كوچك و ساده‏اى داشت و دشمنان خويش ‏را به راحتى مى‏ديد و با ابزارهاىِ ساده به مقابله با آنان بر­مى‏خاست و خود را از گزند آنان در امان مى‏داشت. اما يكى از مشكلات انسان امروز عدم شناخت دشمن خويش است. در واقع دشمنان انسان با ابزارهاى پيشرفته و با به كارگيرى انواع روش هاى جنگ روانى خود را از او مخفى داشته و در لباس دوست ضربات خود را بر او وارد مى‏كنند، بنابراین بی­تفاوتی نسبت به دوست و دشمن و انکار دوستی و دشمنی و خودی و غیر خودی و اشتباه درشناخت دوست و دشمن باعث وارد شدن بزرگ­ترین ضربه­ها بر پیکر جوامع انسانی می شود. تا جایی که یکی از ضعف­های اساسی عامه مسلمان از صدر اسلام به ویژه زمان حکومت امام علی (علیه السّلام) تاکنون نشناختن دشمن یا ضعف در دشمن شناسی بوده است همین امر موجب شکست و از دست دادن حکومت و عملی نشدن بسیاری از احکام اسلام بوده و هست. بنابراین در این تحقیق به دنبال آن بوده­ایم که به معرفی دشمنان از دیدگاه قرآن کریم پرداخته و با توجه به آیات ِقرآن کریم، انواع دشمنان و شیوه هایِ دشمنی آن­ها و هم­چنین راه­های مقابله در برابر آن­ها مورد بررسی قرار گیرد.

1-1-2) اهمیّت و ضرورت تحقیق:

از آن­جا که انسان ها در معرض آسیب­های دشمنان قرار می­گیرند و دشمنان دائماً افراد و جوامع را تهدید می­کنند بنابراین شناخت دشمن از جنبه­های مختلف فردی و اجتماعی بسیار مهم می باشد و از آن­جا که علم انسان در شناخت دوست و دشمنِ خود، کافی نیست لذا وحی و قرآن به کمک او آمده و با آموزه­هایِ خود، انسان را در شناخت هرچه بهتر دشمن، یاری نموده اند و آیات گوناگونی این مهم را تبیین نموده­اند لذا تدوین پایان نامه ای با این عنوان و در این شرایط که دشمنان از هر طرف درصدد ضربه زدن به اسلام می باشند، بیش از پیش ضرورت و اهمیّت می­یابد.

 1-1-3) سؤالات تحقیق:

هر تحقیقی بر اساس سؤالات مطرح و پیگیری می­شود که بحث و تحقیق حول و حوش آن سؤالات انجام می­گردد. در این تحقیق نیز سؤالات مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

1) از ديدگاه قرآن كريم  دشمنان انسان چه كساني هستند؟

2) مؤلفه­ها و ویژگی­های ِدشمنان از دیدگاه قرآن کریم چیست؟

3) شیوه­ها و شگرد­هایِ دشمنان در مبارزه با مسلمانان از دیدگاه قرآن کریم کدام است؟

4) روش­های مقابله با دشمنان از دیدگاه قرآن کریم کدام است؟

1-1-4) فرضیه­های تحقیق:

1) دشمنان انسان از دیدگاه قرآن کریم، شیطان و همراهان او، نفس امّاره، برخی از همسران و فرزندان، یهودیان و برخی از اهل کتاب، کفّار، مشرکان و منافقین هستند.

2) مؤلفه‌ها و ويژگي‌هاي دشمنان از ديدگاه قرآن كريم عبارت است از: پيمان‌شكني، جهل و ناداني، استكبار، هواپرستي، فريبكاري، بخل و ولايت ستيزي.

3) شیوه­ها و شگرد­هایِ دشمنان در مبارزه با مسلمانان از دیدگاه قرآن عبارتند از:

الف) مبارزه­ی دشمنان با رهبران دینی.

ب) مبارزه­ی دشمنان برای تضعیف مبانی مکتب اسلام.

ج) مبارزه­ی دشمنان با پیروان مکتب توحیدی.

4) روش­های مقابله با دشمنان(دشمنان ایمانی]درونی یا پنهان[، دشمنان خارجی- سیاسی و دشمنان داخلی- سیاسی) از دیدگاه قرآن کریم به ترتیب عبارتند از: ایمان و توکل، ترک معصیّت، یاد خدا، پناه بردن به خدا، تزکیّه نفس، ترس از خدا، قطع هرگونه ارتباط و دوستی، صبر و تقوا، اعلان موضع صریح مبنی بر بی­زاری از دشمنان، مبارزه فرهنگی به وسیله قرآن، مجهز شدن به سلاح روز، مبارزه قهرآمیز و جهاد با دشمنان، افشاگری، بصیرت دینی و حذر ( هوشياري و احتیاط).

1-1-5) پیشینه­ی تحقیق:

درباره­ی این موضوع، مقالات و کتاب­های گوناگون نوشته شده است که مهّم­ترین آن­ها عبارتند از:

الف) کتاب­ها:

برهانیان، عبدالحسین، دشمن­شناسی در قرآن، تهران، پژوهشکده تحقیقات اسلامی معاونت سپاه، بی­تا.

جعفری، رحمت و دهشیری، حسن، دشمن­شناسی از دیدگاه قرآن، قم، انتشارات دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم،1383ش.

حسینی، سید کمال، دشمن­شناسی، تهران، انتشارات لوح محفوظ، چاپ اول، 1385ش.

کاشفی، محمدرضا، نگاهی­قرآنی به دوست ­و­­ دشمن، تهران، کانون اندیشه­جوان، چاپ­چهارم،1387ش.

اما یک نوشتاری که به صورت منظم و در عین حال به صورت جامع به جنبه­های مختلف موضوع توجه کند کمتر به چشم می­خورد. کتاب«دشمن­شناسی از دیدگاه قرآن کریم» نوشته رحمت جعفری و حسن دهشیری در سال 1383 به چاپ رسیده است. در این کتاب بحث دشمن­شناسی به صورت مختصر مورد بررسی قرار گرفته است، دیگر کتاب­ها و مقالات در این موضوع براساس این کتاب و با حداقل تغییر در روش و چارچوب و محتوایِ آن و در برخی موارد تکرار مطالب از این کتاب در کتاب­ها و مقالاتشان بوده است، از آن­جا که این کتاب خود نیز دارای عیب­ها و کاستی­هایی بوده است که در زیر به برخی از آن­ها اشاره می­شود، این کاستی­ها در آثار بعدی که متأثر از آن بوده نیز تا حدودی دیده می­شود. در این پایان­نامه با توجه به مهّم و کاربردی بودن این موضوع، سعی شده که با یک تقسیم­بندی نسبتاً جدید و جامع به ابعاد مختلف بحث پرداخته شود و تا حدودی این عیب­ها و کاستی­ها برطرف شود.

نگارنده مدعی است که در آثار موجود اشکالات و ایراداتی وجود دارد از جمله:

الف) عدم ترتیب منطقی مباحث در بیشتر این آثار، لذا در این تحقیق، سعی شده این نقیصه تا حدودی برطرف شود و مطالب با نظم و ترتیب منطقی در کنار یکدیگر بیان شوند.

ب) عدم تقسیم­بندی درست مطالب یا حداقل تقسیم­بندی ناقص. به عنوان مثال: تقریباً در همه­ی آثار قبلی، دشمنان بدون تقسیم­بندی مناسب یا حداقل تقسیم­بندی ناقص بیان شده­اند و در برخی آثار، نام هیچ دشمنی را بیان نکرده است برای نمونه در کتاب «دشمن­شناسی از دیدگاه قرآن کریم» نوشته رحمت جعفری و حسن دهشیری، هیچ اشاره­ای به انواع دشمنان از دیدگاه قرآن کریم نشده و هم­چنین در این کتاب عنوانی از دشمنان(نفس امّاره، شیطان، کفار، یهود و منافقان)  که به معرفی آن­ها بپردازد، نیامده است در دیگر آثار نیز تا حدودی چنین است اما در این تحقیق دشمنان گوناگون از نگاه قرآن کریم در یک تقسیم­بندی به سه گروه(دشمنان ایمانی، دشمنان خارجی و دشمنان داخلی) تقسیم شده و آن­گاه با استفاده از کتاب معجم المفهرس، آیات مربوط به آن­ها از قرآن کریم انتخاب شده و با توجه به کتب تفسیری مختلف، نکات تفسیری پیرامون آن نوع دشمن و صفات و ویژگی­ها و روش دشمنی آن­ها و هم­چنین روش­ مقابله و دفاع در برابر آن­ها بیان شده است و این در نوع خود، امری نو و جدید می­باشد.

ج) در اکثر قریب به اتفاق آثار موجود(ازجمله کتاب دشمن­شناسی اثر جعفری، کتاب دشمن­شناسی اثر سید کمال حسینی و کتاب دشمن­شناسی اثر برهانیان) ذیل هر عنوان یک یا دو آیه آورده شده است و در تفسیر همین آیه نیز، تنها به چند کتاب تفسیری(که در اغلب موارد تنها به دو تفسیر المیزان و تفسیر نمونه)، مراجعه شده است ولی در این تحقیق، در اکثر موارد ذیل عناوین، بیش از سه یا چهار آیه بیان شده و در تفسیر این آیات  به تفاسیر مختلف مراجعه شده و نکات تفسیری آن­ها بیان شده است به گونه­ای که در این اثر از بیش از چهل کتاب تفسیری اعمّ از فارسی و عربی استفاده شده است علاوه بر این­که به کتاب­های مختلف پیرامون موضوع  نیز مراجعه شده است و این خود باعث اتقان مطالب تحقیق می­شود و این نیز در نوع خود، امری نو در محتوای تحقیق نسبت به آثار قبلی است.

نگارنده مدعی نیست که تحقیق حاضر عاری از عیب و ایراد است اما نهایت تلاش خود را انجام داده تا حداقل ایراد و اشکال را داشته و جامع مباحث مختلف دشمن­شناسی باشد و در حقیقت مقدمه­ای برای تحقیقات گسترده­تر خود و دیگران در این زمینه باشد. بنابراین وجه تمایز این تحقیق با کارهای قبلی در جامع و کامل بودن و تقسیم­بندی جدید و مناسب مباحث و مراجعه به منابع بیشتر در این  زمینه است.

1-1-6) روش تحقیق:

تحقیق در این پایان­نامه به صورت توصیفی-تحلیلی به روش کتابخانه­ای بوده است. برای انجام این کار ابتدا به شناخت منابع پرداخته و سپس فهرستی از عناوین مختلف از آن استخراج گردیده و با مطالعه آن منابع و جمع­آوری مطالب به صورت فیش­برداری و هم­چنین تحلیل و دسته­بندی مطالب، این اثر به رشته­ی تحریر درآمده است.

1-1-7) اهداف و کاربردها:

اهداف: هدف از انتخاب و انجام این تحقیق آن است که به معرفی انواع دشمنان و ترفندها و نقشه­های آن­ها و هم­چنین راه مقابله در برابر ترفندهای آن­ها از دیدگاه قرآن پرداخته و إن شاء الله گامی در جهت نصرت اسلام و مسلمین باشد.

کاربرد­ها: این تحقیق می­تواند مورد استفاده تخصصی برای طالبان علم در قلمرو بحث های دینی قرار گیرد هم­چنین می­تواند مورد استفاده برای مسئولان و افراد مختلف جامعه برای شناختن هرچه بهتر دشمنان و نقشه­های شوم آن­ها و راهکارهای مقابله با آن­ها باشد.

فصل دوّم

 شناخت مؤلفه­های دشمن

 در این فصل سعی خواهیم کرد که تعاریف و کلیاتی در مفهوم دشمن و دشمنی و معنای ِلغوی و اصطلاحی آن و اهمیّت بحث دشمن­شناسی بیان شود و هم­چنین به بررسی نگرشی به آیات قرآن کریم در زمینه­ی شناخت دشمنان و بررسی واژگان کلیدی در این­باره می­پردازیم.

 2-1) معنای لغوی دشمن :

دشمن در لغت فارسی به معنی زشت ذات، زشت خوی؛ این کلمه مرکب است از«دش» به معنی بد و زشت ؛و«من» به معنی نفس و ذات. بنابراین به صورت مرکب می شود: زشت خوی و زشت ذات.[4]

برخی هم گویند: مرکب از «دشت» به معنی بد و زشت و «من» است به معنیِ بد­نفس، بددل، زشت­طبع است. این واژه به معنی مفرد و جمع به­کار می­رود و هم­چنین به آن­که عداوت می­کند به شخص و کسی که ضرر می­رساند، دشمن گویند.[5] آن که بد فرد دیگری را خواهان است(آن کس که بدخواه دیگریست).[6]

معادل­های عربی این واژه عبارتند از: العدو , الخصم.[7]

العدو: از ماده «عدو»: به معنای تجاوز کردن از کاری است که حقّش عدم تجاوز از آن می­باشد.[8]

العَدْو: تجاوز و درگذشتن از حدّ است كه با التيام منافات دارد يعنى با بهبودى بخشيدن و سازگارى دادن ميان دو چيز تفاوت دارد.[9] صاحب النهایه و التحقیق فی کلمات القرآن نیز همین معنی را آورده­اند­.[10]

با توجه به آن­چه که در معنای عدو گفته شد، این واژه در کاربردهای معنایی مختلفی به کار رفته است که می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- گاهى به اعتبار (قلب و دل) است كه آن را «العَدَاوَة و المُعَادَاة» مى‏گويند يعنى: (كينه توزى و دشمنى در دل پنهان داشتن.

2- و زمانى به اعتبار (راه رفتن) گفته مى‏شود: «العَدْو»: دويدن و هروله .

3- گاهى به اعتبار كوتاهى نمودن از عدالت و افساد در معامله گويند:« له‏ العُدْوَان‏ و العَدْو»: در معامله بى‏عدالتى و ظلم و خصومت دارد- گفت: ـ«فَيَسُبُّوا اللَّهَ‏ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ‏ » [11](بدون آگاهى و علم و از روى جهالت خداى را خصمانه و ظالمانه سبّ مى‏كند).

4- و گاهى به اعتبار مكان­هاى آرميدن و قرار گرفتن است، گفته مى‏شود: له‏ العَدْوَاء: ناآرام و نامطمئنّ است.

مكانٌ ذو عَدْوَاء: جایي­كه اجزايش با هم متناسب و قابل استقرار نيست. در­باره معنى معادات و دشمنى و كينه پنهانى در دل گفته مى‏شود:

رجلٌ‏ عَدُوٌّ و قومٌ‏ عَدُوٌّ: مرد و قومى كينه توز (كه مثل واژه- عدل در جمع و مفرد يكى است) در آيه گفت: «بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ»[12] (در باره آغاز حيات بشر در زمين است كه مى‏گويد بعضى از شما با بعض ديگر دشمن خواهيد بود) جمع آن- عِدًى‏ و أَعْدَاء- است گفت: «وَ يَوْمَ يُحْشَرُ أَعْداءُ اللَّهِ‏»[13].[14]

[1]. قرآن کریم، ترجمه مکارم شیرازی، قم، دارالقرآن الکریم، 1373ش، چاپ دوم؛ سوره­الإسراء ،9.

[2]. البقره ،216:«…وَ عَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُون».

[3] .الفتح،29.

[4]. حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و معاریف،ج 5، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ اول،1369ش، ص403.

[5]. دهخدا، علی اکبر، لغت­نامه دهخدا، ج7، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1377ش، چاپ دوم، ص10908.

[6]. معین، محمّد، فرهنگ فارسی، ج2، تهران، انتشارات امیر کبیر،1371ش، چاپ هشتم، ص1537.

[7]. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج 3، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،1360ش، ص71.

[8]. خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج 2، قم، انتشارات هجرت، چاپ دوم ،1410ق،ص 313.

[9]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن ، دمشق، انتشارات دارالعلم الشامیه، چاپ اول،1412ق ، ص 553.

[10]. ابن اثیرجزری، مجد الدین مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج3 ، بیروت، دار الکتب العلمیّه ،1415ق ، ص193: صاحب النهایه نیز واژه «عدو»را به معنی «تجاوز برچیزی می­داند» و می­نویسد:« العدوّ:من تجاوز الحدّ في الشي‏ء.»؛ مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن ،ج 8 ، ص62: عدو عبارت است از آن چه دلالت می­کند بر تجاوز و درگذشتن از حدّ چیزی که شایسته نیست کم کاری بر آن( یا آن­چه که حقش عدم تجاوز از آن باشد).

[11]. الأنعام، 108 .

[12]. البقره،36.

[13]. فصلت،19.

[14]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص553: «العَدُوُّ: التّجاوز و منافاة الالتئام، فتارة يعتبر بالقلب، فيقال له: العَدَاوَةُ و المُعَادَاةُ، و تارة بالمشي، فيقال له: العَدْوُ، و تارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة، فيقال له: العُدْوَانُ و العَدْوُ و تارة بأجزاء المقرّ، فيقال له: العَدْوَاءُ. يقال: مكان ذو عَدْوَاءَ «3»، أي: غير متلائم الأجزاء. فمن المُعَادَاةِ يقال: رجلٌ عَدُوٌّ، و قومٌ عَدُوٌّ؛ و قد يجمع على عِدًى و أَعْدَاءٍ».

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه عناصر داستاني قرآن کريم
 • پايان نامه بررسي معاني حروف جر در جزء هفتم و هشتم قرآن کريم
 • پايان نامه نقد وبررسي نظرية اخباريان پيرامون فهم قرآن کريم با تکيه بر ديدگاه امام خميني (ره)
 • پايان نامه جريان مباني انسان شناسي فرهنگي از ديدگاه قرآن کريم
 • پايان نامه تحليل محتوايي مفاهيم و مضامين اخلاقي در قرآن کريم وکاربردهاي آن در طراحي يک نظام تربيتي آموزشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122