پايان نامه دوره ي حشمونائيان و تأثير آن بر شکل گيري فرقه هاي يهودي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه دوره ي حشمونائيان و تأثير آن بر شکل  گيري فرقه  هاي يهودي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه دوره ي حشمونائيان و تأثير آن بر شکل  گيري فرقه  هاي يهودي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه    1
تبیین موضوع    1
پیشینه ی تحقیق    2
سؤالات اصلی تحقیق    2
اهداف تحقیق    3
فصل اول: زمینه های پیدایش دوره ی حشمونائیان
1ـ1: ویژگی های اجتماعی و دینی دوره ی پسا تبعید    6
1-2: مجمع کبیر و شکل گیری سنت تفسیری    12
1ـ3: دوران یونانیان، حسیدیم و هلنیست ها    18
فصل دوم : دوره ی حشمونائیان: ویژگی های سیاسی، اجتماعی و دینی
2-1: مکابیان، از شورش تا انقراض    26
2-2:  ویژگی های سیاسی و اجتماعی دوران مکابیان    45
2-3: ویژگی های دینی دوره ی مکابیان    50
فصل سوم:فرقه گرایی در دوره ی حشمونائیان
3-1: زمینه های پیدایش فرقه گرایی در دوران مکابیان    55
3-2: فریسیان و صدوقیان: اختلافات اساسی    61
3-3: مسیحاگرایی در دوران مکابیان    70
نتیجه‌گیری    84
الف) منابع فارسی و عربي    87
ب) منابع انگلیسی    88

فهرست منابع

الف) منابع فارسی و عربي

کتاب مقدس، انتشارات ایلام.

اپوکریفای عهد عتیق (کتاب­های فراموش شده­ی عهد عتیق بر اساس ده نسخه­ی قدیمی و معتبر)، مترجمان: عباس رسول­زاده و جواد باغبانی، مرکز انتشارات مؤسسه­ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1383.

اعلم، امیر جلال­الدین، فرهنگ اعلام کتاب مقدس، (تهران: نیلوفر، 1387).

آبراهام، کهن، گنجینه­هایی از تلمود، ترجمه­ی امیر فریدون گرگانی، (تهران: اساطیر، 1382).

جوهر، هانی عبدالعزیز، الیهود فی فلسطین فی العصر البطلمی و السلوقی (المکابیون: دراسة فی الناحیة الدینیة و السیاسیة)، عین للدراسات و البحوث الانسانیة و الاجتماعیة، (الطبعة الاولی 1426ق-2005م).

شمس، محمد جواد، «فریسیان »، مجموعه مقالات علوم انسانی الاهیات، (دفتر چهارم، دانشگاه آزاد اسلامی، 1381).

صادق­نیا، مهراب،گونه­شناسی منجی موعود در مسیحیت، علی موحدیان عطار و دیگران، گونه­شناسی اندیشه­ی منجی موعود در ادیان،(قم، دانشگاه ادیان، 1388).

علیجانی، حسین، ترجمه و نقد کتاب مسیح گرایی پیش از ظهور عیسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، (قم، دانشگاه ادیان، تابستان 90).

مجیدی، فریبرز، (1381)، فرهنگ تلفظ نام­های خاص (تاریخی و جغرافیایی)،(تهران: فرهنگ معاصر).

مسیری، عبدالوهاب، دایرة المعارف یهود، یهودیت و صهیونیسم، ترجمه­ی موسسه­ی مطالعات و پژوهشهای تاریخ خاورمیانه، (دبیرخانه­ی کنفرانس بین­المللی حمایت از انتفاضه­ی فلسطین، جلد چهارم، پائیز 1383).

ب) منابع انگلیسی

Aprian Curtis, Oxford bible Atlas, (New York, Oxford press, fourth edition, 2007).

Baer Yitzhak, Exile (Galut) Sara E. Karesh and Mitchell M. Hurvitz, Encyclopedia of Judaism, (U.S.A, Facts On File press, 1988), 2.

Beckwith Roger T., Calendar and Chronology, Jewish and Christian, (Boston, Leiden, Brill academic, 2001)

Bowker John, Jesus and the Pharisees, (New York, Cambridge and uni.press, 1973).

Cohen Shaye J.D., From the Maccabees to the Mishnah, (The Westminster press Philadelphia, first edit, 1987).

Cohn Sherbok Dan ­, Judaism (History, Belief and Practice), (London,Routledge press, first published, 2003).

Cohon Shamuel S., What we Jews believe? (U.S.A, The union of American Hebrew congregations, 1931).

Eskenazi Tamara C. and . Richards Kent H, Second temple studies 2 Temple community in the Persian period, (England, Jost press Sheffield, 1994).

Flavius Josephus, Interpretation and History, Kenneth Atkinson, (Brill press, Leiden, Boston, 2011), vol.146.

Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews, book 12, chapter 4.

Gerth Hanc H. and Matindal Done, Ancient Judaism, (New York, free press, 1952).

Ginsberg Herold Louis, Messiah, Fred Skolnik, Encyclopedia Judaica, (Thomson Gale, second edit, 2007), vol.14.

Goldstein Jonathan A., Department of history, university of Iowa, The Hasmonean revolt and the Hasmonean dynasty, W. D. Davies L. Finkelstein, Cambridge history of Judaism, (Cambridge press, fourth printing, 2008), vol.2.

Grabbe Lester L.,An introduction to second Temple Judaism, (London, T and T Clark, 2010).

Grabbe Lester L., History of the Jewish in the second temple period, (published by T and T Clark, 2008), vol. 2.

Grabbe Lester L., synagogue, W. Rogerson and Judith M. Lieu, The Oxford hand book of Bible studies,( New York, Oxford press, first published, 2006).

Graetz Heinrich, History of the Jews, (Philadelphia: the Jewish Publication Society of America, 1967), vol. 2.

Graetz Heinrich, History of the Jews, (press forgotten books, 2012), vol.1.

Hecht N .S. and Others, An introduction to the history and sources of Jewish Low, (Oxford uni. press, 1996).

Horbury William, Jewish Messianism and the cult of Christ, (London, SCM press LTD, 1998).

چكيده

جنبش مكابيان حركتي بود كه يهوديان، با غلبه بر پادشاهان سلوکی ـ‌جانشینان اسکندر کبیرـ  در یهودیه پدید آوردند. اسكندر در پی گسترش فرهنگ یونانی در تمام نقاط سرزمین­ها­ی تحت سیطره­ی خود بود. از­اين­رو، همزمان با فتوحات سرزمين‌هايي مانند ايران، آسياي صغير، هندوستان، سوريه و مصر به ترويج فرهنگ يونان اقدام كرد. بعد از اسکندر، یکی از جانشینان وی به نام آنتیوخوس چهارم، تلاش کرد تا علاوه بر رواج فرهنگ یونانی در میان یهودیان سرزمین یهودیه، دین و خدایان یونانی را نیز جایگزین خدای یهوه کند. در اين فرآيند،گروهی از یهودیان، برای جلوگیری از تهاجم دین و خدایان يونان بر عقايد و انديشه‌هاي دینی قوم يهود،به پاخاستند.

در این رساله، هدف، بررسی جوانب و دیدگاه­های مختلف این جنبش یهودیان و تأثیر و تأثرهایی که در بین یهودیان گذاشت، است. گروهي از يهوديان به نام «حسيديم» که در مقابل اين تهاجم قيام كرده بودند، تا زمان پیروزی یهودای مكابي، از این شورش حمایت کردند. خاندان مكابي، شامل متتياي كاهن و پسرانش يوحنا، يهوداي مكابي، اليعازار، يوناتان و شمعون بود. آنان در برابر حاكمان ستمگر سلوكي، كه دین و آیین يوناني را ترويج مي‌كردند، مقاومت يهوديان را رهبري كردند. قيام يهوديان منجر به استقلال يهوديان شد. سال‌هاي 142 ق.م تا 63 ق.م، دوران استقلال يهود، دوره مكابيان نام دارد.

در اين دوره، فرقه­های متعددی به وجود آمدند از جمله مهمترین آنها دو فرقه فريسيان و صدوقيان بود. جنگ و نزاع بين اين دو گروه، حكومت تقریباً100ساله مكابيان را تضعيف و زمينه را براي سلطه روميان مساعد كرد. سرانجام يكي از سرداران رومي به نام «پمپئی» بخشي از سوريه را در سال 63 ق.م از حاكميت مكابيان درآورد.

كليد واژه‌ها: دوره­ی پسا تبعید، مجمع کبیر، سنهدرین، حشمونائیان، حسيديم، فریسیان، صدوقیان و مسیحاباوری.

مقدمه

این رساله­، تحت عنوان دوره­ای خاص در یهودیت به نام دور­ه­ی حشمونائیان و تأثیری که این دوره بر شکل­گیری فرقه­های یهودی گذاشت، می­باشد. سلسله­ی حشمونائیان در حدود سال 167ق.م در شهر مودین در نزدیکی اورشلیم پایه­ریزی شد و تا حدود 63 ق.م دوام داشت.

تبیین موضوع

یهودیان در بخش اعظمی از تاریخ طولانی خود، تحت سلطه­ی حاکمان بیگانه زندگی می­کردند و هرگز علیه هیچ پادشاهی، شورش به معنای جدی نداشتند. سکوت قوم در برابر این حاکمان، هم دلیل دینی داشت و هم سیاسی. به لحاظ دینی، انبیا، آنها را از این کار منع می­کردند و قوم معتقد بودند شورش علیه پادشاه، شورش علیه خداست و این شورش را نقض حکم خداوند می­دانستند. یهودیه، سرزمین ضعیف و کوچکی بود و یهودیان قدرت مقابله با هیچ نیروی مافوق خود را نداشتند.

ولی این سکوت تا زمانی می­توانست ادامه داشته باشد که آزادی دینی یهودیان مختل نشود. در نیمه­ی  قرن دوم قبل از میلاد، یهودیان به رهبری متتیای مکابی، شورشی بر ضد پادشاه سلوکی به راه انداختند. نتیجه­ی این شورش این بود که یهودیان دوباره آزدی دینی­شان را به دست آوردند. از آنجایی­که، سران این شورش، خودشان کاهن بودند، بعد از دستیابی به استقلال و پیروزی، و برای اولین بار، کهانت و پادشاهی را در یک نفر جمع کردند.

دوره­ی مکابی یا حشمونائی از دوره­های مهم یهودیت باستان، هم به لحاظ سیاسی و هم دینی است. به لحاظ سیاسی، شاهد تحولی عظیم در زندگی یهودیان ساکن یهودیه هستیم که برخورد و مواجهه­ی یهودیان با حاکمان بیگانه از جمله امپراطوری عظیم اسکندر کبیر، بطلمیوسی­ها و سلوکی­ها را تحت تأثیر خود قرار داد. به لحاظ دینی نیز، این انقلاب، در بین طوائف یهودی، باعث ایجاد  اختلاف­ها و افکار و عقاید جدیدی شد که مهمترین آنها ایجاد فرقه­هایی در بین یهودیان بود.

بانیان این شورش، دلیل این انقلاب خود را دفاع از دین و آیین یهودیت اعلام کردند. ولی، اهدافی که بعدها، اعضای این خاندان دنبال کردند، صحت این ادعا را اثبات نکرد.

پیشینه­ی تحقیق

موضوع این رساله، موضوعی است که تا کنون به زبان فارسی به صورت منسجم و بی­غرضانه کار نشده است. در منابع عربی و انگلیسی نیز یا مغرضانه و یا جانبدارانه به این دوره نگریسته شده است. در منابع انگلیسی برای نمونه در آثار یوسفوس که به ادعای خود، از نواده­گان حشمونی است، صرفاً جانبدارانه به وقایع این دوره پرداخته شده و در مقابل، در کتاب عربی «الیهود فی فلسطین فی العصر البطلمی و السلوقی (المکابیون: دراسة فی الناحیة الدینیة و السیاسیة)» صرفاً دید منتقدانه نشان داده شده است.  بنابراین، این رساله سعی بر آن دارد تا منبعی بی­غرض و منسجم  فراهم کرده و در اختیار علاقه­مندان و پژوهشگران تاریخ این دوره­ی خاص از یهودیت، قرار دهد.

سؤالات اصلی تحقیق

اگر این ادعای خاندان مکابی درست باشد که آنها صرفاً برای جلوگیری از درآمیختگی دینی و برای دفاع از دین و آیین پدران خود به پاخاستند، سوالات زیادی در ذهن پژوهشگر به وجود می­آید. از جمله اینکه: اگر این شورش برای مقابله با دیانت یونانی بود، دلیل یونانی­زدگی برخی از اعضای خاندان مکابی چه بود؟ اگر از نظر این خاندان، اصل اساسی برای دین یهود، کتاب مقدس بود، دلیل نادیده گرفتن برخی آیات کتاب مقدس از جمله عدم پیمان دوستی با بیگانگان و ممنوعیت ورود غیر یهودی به این دین و عدم زواج با غیر یهودی در این دوره چه بود؟ حتی مهمتر از این مسائل، دلیل مخالفت برخی از اعضای این خانواده، با آیین و مراسم دین یهود چه می­توانست باشد؟ همچنین سوالات دیگری که در طول پایان نامه مطرح می­شود و در حد توان به آنها پاسخ می­دهیم.

اهداف تحقیق

از دلایل انتخاب این موضوع برای عنوان این رساله، وجود ابهام­های فراوان در ورای این شورش است که خود را ملزم دانستم با استفاده از منابع به جا مانده از آن عصر، که شامل کتاب مقدس، آثار یوسفوس(مورخ قرن اول میلادی) وکتاب مکابیان2و1 است، و نیز برخی منابع دیگر که در طی قرون مختلف نگاشته شده­اند، در حد توان، این ابهامات را حل کرده و واقعیت شورش خاندان مکابی و از این مهمتر، تأثیری که این شورش، بر قوم گذاشت و در طول تاریخ، در بین قوم ریشه کرد و حتی تا به امروز باقی است، آشکار سازم.

در این اثر، برای بررسی و تحلیل چگونگی شکل­گیری فرقه­ی حشمونائیان و اینکه چه علل و عواملی دست به دست هم داده بودند تا شورش بزرگی در میان یهودیانی که جرأت این انقلاب بزرگ را در طی قرون متوالی در مقابل اربابان بیگانه نداشتند، به قرن پنج قبل از میلاد بازمی­گردیم.

این اثر، طی چهار فصل بیان شده است. در فصل اول، زمان تبعید یهودیان (قرن پنج ق.م) به بابل و انقلاب روانی و فکری که این تبعید بر قوم گذاشته، بررسی شده است. این اسارت که بنا به گفته­ی ارمیا (12:25)، 70 سال طول کشید، تأثیرات دینی و فرهنگی فراوانی در بین اقوام یهودی گذاشت. سرانجام این اسارت، در حدود 530ق.م توسط کوروش کبیر، که یهودیان او را منجی خود می­دانستند، خاتمه یافت. یهودیان به موطن خویش بازگشتند و به بازسازی دین و آیین خود پرداختند. ولی این آزادی چند قرن بعد یعنی در قرن سوم قبل از میلاد، توسط اسکندر کبیر به پایان رسید. اسكندر کبیر، تربیت‌شده ارسطو و تحت تأثیر وی بود. او پیش ازاینکه شخصیتی نظامی باشد، شخصیتی فرهنگی بود. ازاین­رو، همزمان با فتوحات سرزمین‌هایی مانند ایران، آسیای صغیر، هندوستان، سوریه و مصر به ترویج فرهنگ یونان اقدام کرد.

برخورد گروههای مختلف یهودی در مقابل فرهنگ یونانی، متفاوت بود.

در جامعه­ی یهودیه، ثروتمندان به همراه کاهنان بزرگ، گروه واسطه­ای را تشکیل دادند که تلاش می­کردند یهودیه و مردم آن را به نفع امپراطوری حاکم سلوکی استثمار کند. در مقابل، حسيديم، که يهودیان موحدی بودند، با هجوم فرهنگ بيگانه مخالف بودند و هويت ديني خويش را در مخاطره ‌می­ديدند.

در فصل دوم رساله، به بررسی اوضاع سیاسی، اجتماعی و دینی جامعه­ی یهود از نیمه­ی قرن دوم ق.م تا پایان دوره­ی حشمونائیان و سیاست حکومت بطلمیوسی و سپس سلوکی پرداخته شده است. در این فصل، شورش خاندان مکابی یا حشمونائی در برابر سیاست پادشاه سلوکی و دلایل و دیدگاههای مختلف به این شورش بررسی شده است. سپس اقدامات یهودا مکابی و پیروزی نهایی در زمان شمعون و پشت کردن آشکار یوحناهیرکانوس به شریعت یهود و در نهایت پایان دوره­ی حشمونائیان و آغاز دوره­ی هرودیان پرداخته شده است.

در فصل سوم، آثار و پیامدهایی که سلسله حشمونائیان داشت، بررسی شده است. پدیده­ی فرقه­گرایی، مشخصه­ی خاص و برجسته­ی این دوره است. عامل بیشتر شورش­های دینی و فعالیت­های ادبی در اعصار بعدی، و حتی ویرانی معبد دوم، وجود فرقه­های مختلف در این دوره است. از جمله­ی این فرقه­ها، فریسیان، صدوقیان و اسنی­ها بودند.

در نهایت در فصل چهارم، به جمع­بندی و برداشت کلی از رساله پرداخته شده است.

در رساله­ی حاضر، تلاش شده تاجوانب وقایع افتاده در این دوران بدون پیش‌داوری بررسی شود.

بی­تردید، اگر ضعفی در این اثر است از جانب من و اگر نقطه قوتی مشاهده می­شود، حاصل راهنمایی­ها و مشاوره­های اساتید دلسوز است که در جهت هرچه بهتر شدن این پایان­نامه بسیار کوشیدند. از زحمات همه آنان تشکر می­کنم و برای آنان از خدای متعال موفقیت در کار و زندگی‌شان را مسئلت دارم. امیدوارم این اثر بتواند مقدمه­ای برای دانشجویان رشته ادیان ابراهیمی و همه یهودپژوهان باشد تا با بهره گرفتن از آن، آثار علمی بیشتری را به دوستداران عرصه ادیان تقدیم کنند.

فصل اول:  زمینه­های پیدایش دوره­ی حشمونائیان

1ـ1: ویژگی­های اجتماعی و دینی دوره­ی پسا تبعید

وحدت اسرائیل که توسط داوود پادشاه در حدود سال 1000ق.م برقرار شده بود، با مرگ پسرش، سلیمان، خاتمه یافت و اسباط دوازده­گانه­ی اسرائیل، به دو قسمت تقسیم شدند. ده سبط در شمال و دو سبط  در جنوب، مستقر شدند. کشور یهودا از دو سبط  یهودا و بنیامین تشکیل شده بود. این کشور، بسیار کوچک و محدود و فقیرتر از سبط شمال بود و کمتر مورد تهدید و تجاوز کشورهای همجوار وهمسایه قرار می­گرفت. البته، واقع بودن معبد بیت­المقدس در قسمت متصرفی دولت یهودا که خود نشان و علامت قومیت و ملیت قوم یهود می­بود، رجحانی برای دولت یهودا نسبت به سبط شمالی که معروف به کشور اسرائیل  بود، محسوب می­شد.

دولت اسرائیل (سبط­های شمالی) توسط دولت مقتدر آشور در حدود سال 721ق.م منقرض شد و نام و نشان این دولت و ده سبطی که در این ناحیه یک زمانی استقلال داشتند نابود و از خاطره ها محو گردید (هر چند بعدها سامریان ادعا کردند که از نسل همین اسباط هستند). ولی بخش جنوبی که معروف به یهودا بود، نسبت به بخش شمالی 130 سال بیشتر دوام داشت. نابودی بخش جنوب در حدود587ق.م منجر به ناپدیدشدگی یهودیان نشد. آنها بعد از تبعید به سرزمین خودشان بازگشتند و معبد را مرمت کردند. ولی هرگز استقلال سیاسی نداشتند.[1]

در سال 586ق.م نبوکدنصر[2](بخت­نصر)، پادشاه بابل، به سرزمین یهودا حمله کرد. پادشاه آن کشور را اسیر کرد و معبد سلیمان را غارت و ویران نمود. یهودیان، در مقابل یورش نبوکد، هیچ اقدامی نکردند. ارمیای­نبی به ساکنان اورشلیم هشدار داد، شورش علیه پادشاه، شورش علیه خداست و نباید در مقابل حمله نبوکدنصر دفاع کنند. ارمیا معتقد بود نبوکد­نصر، با حمله به شهر مقدس، اراده­ی خداوند را به منصه‌ی ظهور رسانده است. یهودیان به خاطر گناهانشان محکوم و مجازات شدند و نبوکدنصر صرفاً نماینده­ی خداوند برای مجازات آنها بود (ارمیا 25: 8-12).

بخت­نصر بعد از فتح یهودا، شخصی به نام گدالیا[3]را به عنوان دست نشانده­ی دولت بابل در این کشور مخروبه به حکومت گماشت. وی پایتختش را در میصپه[4] در سال 586ق.م، مستقر کرد. انتصاب او مخالفت‌های شدیدی را سبب شد و گدالیا به دست یکی از اعضاء خاندان سلطنتی پیشین به قتل رسید و دولت بابل از آن پس قسمت یهودا را ضمیمه­ی خاک سامره و تحت نظر حاکم آنجا قرار داد. به خاطر همین، یهودیان هر سال پس از عید سال یهودی، روزه­ی گدالیا می­گیرند. زیرا با کشته شدن او، هر امیدی و آرزویی برای بقای یهودیان بدل به ناامیدی شد.[5]

[1]. Shaye J.D. Cohen, From the Maccabees to the Mishnah, (The Westminster press Philadelphia, first edit, 1987), p.27.

[2]. Nuchadnezzar

[3]. Gedaliah

[4]. Mizpah

[5]. Dan Cohn­Sherbok, Judaism (History, Belief and Practice),(London,Routledge press, first published, 2003), pp. 74-75.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122