پايان نامه دين و بحران محيط زيست (بررسي تطبيقي ديدگاه سيدحسين نصر و لين وايت با تأکيد بر مقاله کلاسيک وايت)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان  نامه دين و بحران محيط زيست (بررسي تطبيقي ديدگاه سيدحسين نصر و لين وايت با تأکيد بر مقاله کلاسيک وايت) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 208 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان  نامه دين و بحران محيط زيست (بررسي تطبيقي ديدگاه سيدحسين نصر و لين وايت با تأکيد بر مقاله کلاسيک وايت) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    1
1-2- طرح مسأله    6
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق    9
1-4- پرسش‌های تحقیق    11
الف) پرسش اصلی    11
ب) پرسش‌های فرعی    11
1-5- فرضیه تحقیق    12
1-6- روش پژوهش    12
1-6-1- تعریف نظری    12
1-6-2- روش تحقیق و جمع‌آوری داده‌ها    12
1-6-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    13
1-7- اهداف تحقیق    14
فصل دوم: مبانی نظری و چارچوب مفهومی تحقیق
2-1- مقدمه    17
2-2- پیشینه تحقیق    18
2-2-1- پیشینه داخلی    18
2-2-2- پیشینه خارجی    23
2-2-3- جمع‌بندی و نقد مطالعات پیشین    29
2-3- مبانی نظری    31
2-3-1- مقدمه    31
2-3-2- تعریف مفاهیم    32
2-3-2-1- محیط زیست    32
2-3-2-2- طبیعت    33
2-3-2-3- اکوسیستم    34
2-3-2-4- بحران    35
2-3-2-5- بحران محیط زیست    36
2-3-3- محیط زیست و دین    37
2-3-3-1- الاهیات زیست محیطی    39
2-3-3-2- اهمیت الاهیات زیست محیطی    41
2-3-4- محیط زیست، علم و تکنولوژی    41
2-3-5- محیط زیست و اخلاق (اخلاق زیست محیطی)    47
2-3-5-1- نظریات انسان‌محورانه    50
2-3-5-2- دیدگاه زیست (حیات) محورانه    51
2-3-5-3- دیدگاه زیست‌بوم محوری    52
2-3-6- دیدگاه‌های مطرح در مطالعات محیط زیست    53
2-3-6-1- اکولوژی    53
2-3-6-2- عدالت زیست محیطی    54
2-3-6-3- هنر محیطی    55
2-3-6-4- جامعه‌شناسیِ محیط زیست    57
فصل سوم: بررسی و تطبیق دیدگاه‌های لین وایت و سیدحسین نصر
3-1- مقدمه    61
3-2- دیدگاه لین وایت    63
3-2-1- زندگینامه و خاستگاه فکری لین وایت    63
3-2-1-1- مهمترین آثار لین وایت    66
3-2-2- ترجمه مقاله وایت    67
3-2-2-1- زمینه‌های تاریخی بحران زیست محیطی ما    67
3-2-3- تحلیل محتوای مقاله    85
3-2-3-1- مقدمه    85
3-2-3-2- ادعای اصلی    94
3-2-3-3- برهان و مستندات    102
3-2-3-4- نتیجه‌گیری از دیدگاه وایت    103
3-3- دیدگاه سیدحسین نصر    108
3-3-1- زندگینامه و خاستگاه فکری نصر    109
3-3-2- دیدگاه نصر در مورد رابطه دین و محیط زیست    114
3-3-2-1- بررسی و تحلیل کتاب‌های انسان و طبیعت و دین و نظم طبیعت    114
3-3-2-2- مدعای اصلی نصر    118
3-3-2-3- برهان و مستندات نصر    122
3-3-2-4- نتیجه‌گیری    132
3-4- نقد و بررسی و تطبیق کلی دیدگاه‌های نصر و وایت    135
فصل چهارم: نتیجه‌گیری
4-1- جمع‌بندی    160
4-2- پیشنهادها و راهکارها    170
فهرست منابع    174
پیوست    182

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

قرآن کریم.

اردکانی، محمدرضا، اکولوژی، 1391، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

اصغری لفمجاني، صادق، مبانی حفظ محیط زیست در اسلام، پایان­نامه کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست، دانشکده منابع طبیعیِ دانشگاه تربیت مدرس، 1376.

پارسونز، گلن، زیباشناسی و طبیعت، ترجمه زهرا قیاسی، 1389، تهران: رشد آموزش.

پارکر، سیبل، دائرةالمعارف محیط زیست، مترجمان: سعید اسکندری و دیگران، 1382، تهران: کتاب فرزانه، جلد1.

پویمن، لوئی، اخلاق زیست­محیطی، ترجمه­ی محسن ثلاثی، 1382، تهران: توسعه، ج1 و 2.

تاجیک، محمدرضا، مدیریت بحران: نقدی بر شیوه­های تحلیل و تدبیر بحران در ایران، 1379، تهران: فرهنگ گفتمان.

جوادی آملی، عبدالله، اسلام و محیط زیست، تحقیق و تنظیم عباس رحیمیان محقق، 1386، قم: اسراء.

ــــــــــــــــــــــ، مفاتیح الحیاۀ، تحقیق و تنظیم: محمدحسین فلاح­زاده، یدالله مقدسی، سیدکمال­الدین عمادی، محمود لطیفی و جعفر آریانی، 1391، قم: اسراء.

جهانبگلو، رامین، در جستجوی امر قدسی: گفتگوی رامین جهانبگلو با سیدحسین نصر، ترجمه سیدمصطفی شهرآیینی، 1387، تهران: نشر نی.

حاج ابراهیمی، طاهره، «عرفان یهودی و مکتب گنوسی»، فلسفه و کلام- هفت آسمان،   بهار 1382 – شماره 17: 177-204، 1382.

حسینی، حسین، «بحران چیست و چگونه تعریف می­شود؟»، علوم سیاسی: امنیت- پاییز و زمستان، شماره 1 و 2: 7-52، 1385.

دین پرست، منوچهر، سیدحسین نصر، دلباخته معنویت،1383، تهران: کویر.

ـــــــــــــــــــــ، گفتگو با سیدحسین نصر: «انسان سنتی، انسان مدرن و بحران محیط زیست»، فلسفه، کلام و عرفان : ماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت و معرفت، خرداد- شماره 27: 8-9، 1387.

رضایی، علی­اکبر و بختیاری، مریم، مدیریت بحران، 1389، تهران: یادآوران.

زاهدی، محمدجواد، «نقش دین: گفت وگوی توین بی و ایکه دا»، فصلنامه هفت آسمان، پاییز، شماره 7: 21-44، 1379.

سازمان محیط زیست، دل‌ در ه‍وای‌ پ‍اک‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ای‍ی‌ از م‍ق‍الات‌ م‍ح‍ق‍ق‌ ف‍رزان‍ه‌ م‍رح‍وم‌ اس‍ت‍اد دک‍ت‍ر ت‍ق‍ی‌ اب‍ت‍ک‍ار اول‍ی‍ن‌ رئ‍ی‍س‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی، ‌ته‍ران‌: دای‍ره‌ س‍ب‍ز، 1380.

سویزی، پل، سرمایه­داری و محیط­ زیست، ترجمه بروز ثابت، 1387، تهران: نشر دیگر.

سینگر، پیتر، یک جهان، اخلاق جهانی شدن، ترجمه محمد آزاده، 1388، تهران: نشر نی.

شوماخر، ارنست فردریک، کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی، ترجمه­ی علی رامین، 1389، تهران: سروش.

طباطبائی، محمدحسین، تفسیر المیزان، مترجم سیدمحمدباقر موسوی، 1384، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج 1 و 16.

عابدی سروستانی، احمد؛ شاه ولی، و محقق داماد، «ماهیت و دیدگاههای اخلاق زیست محیطی با تأکید بر دیدگاه اسلامی»، نشریه علمی- پژوهشیِ اخلاق در علوم و فناوری، بهار و تابستان – شماره 1 و 2: 59-72، 1386.

قلعه، رضا، «هنر جدید: هنرهای مرتبط با محیط؛ ابهام زدایی و تحدید»، فرهنگ و هنر- تندیس،  هجدهم فروردین- شماره 146: 26-27، 1388.

کتاب مقدس (ترجمه قدیم)، انتشارات ایلام، 2009.

کرون، جیمز، جامعه­شناسی مسائل اجتماعی: چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم؟، ترجمه مهرداد نوابخش و فاطمه کرمی، 1391، تهران، نشرجامعه شناسان.

کیس، الکساندر، مقدمه­ای بر حقوق بین­الملل محیط­زیست، ترجمه محمدحسن حبیبی، 1379، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، جلد 1.

گنون، رنه، بحران دنیای متجدد، ترجمه­ی حسن عزیزی، 1387، تهران: انتشارات حکمت.

گیلپین، داون آر و سیلا، مدیریت بحران در جهانی پیچیده، مترجمان: علی­محمد احمدوند، رضامراد صحرایی، 1390، سمنان: مؤسسه آموزش عالی ایوان­کی.

محقق داماد، سیدمصطفی، «اخلاق زیستی تعاملی میان فلسفه و الاهیات»، ماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت و معرفت، مرداد، شماره 6: 154-156، 1385.

ـــــــــــــــــــــــ، «درخت آیه خداست»، فلسفه، کلام و عرفان: خردنامه همشهری، تیر- شماره 4: 30-31، 1385.

معین، محمد، فرهنگ فارسی، 1388، تهران: امیرکبیر، جلد 2.

نصر، سید حسین، «انسان و طبیعت؛ بحران معنوی انسان متجدد»، ترجمه احمد جلیلی، نقد و نظر، تابستان و پاییز، شماره 15: 204-213، 1377.

ــــــــــــــــــ، «دین و بحران زیست محیطی: دیدگاه­های آیین هندو و اسلام» ترجمه­ی محسن مدیرشانه­چی، فلسفه، کلام و عرفان: مجله نقد و نظر، زمستان و بهار – شماره 17 و 18: 107 – 88، 1378.

ــــــــــــــــــ، اسلام و تنگناهای انسان متجدد، ترجمه انشاءالله رحمتی، 1383، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.

ــــــــــــــــــ، انسان و طبیعت: بحران معنوی انسان متجدد، ترجمه عبدالرحیم گواهی، 1379، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

ــــــــــــــــــ، در جست­و­جوی امر قدسی (گفتگوی رامین جهانبگلو با سیدحسین نصر)، ترجمه سیدمصطفی شهرآیینی، 1385، تهران: نشر نی.

ــــــــــــــــــ، در غربت غربی: زندگی­نامه خودنوشت دکتر سیدحسین نصر، ترجمه امیر نصری، امیر مازیار، 1383، تهران: رسا.

ــــــــــــــــــ، دین و نظم طبیعت، ترجمه انشاءالله رحمتی، چاپ سوم، 1389، تهران: نشر نی.

ــــــــــــــــــ، معرفت و معنویت، ترجمه­ی انشاءالله رحمتی، چاپ سوم، 1385، تهران: دفتر پژوهش و نشر سهرودی.

نکوئی­سامانی، مهدی، دین و جهانی شدن، چاپ چهارم، 1387، قم: مؤسسه بوستان کتاب.

نلسون، مایکل پی، «اخلاق زیست­محیطی»، ترجمه­ی زهرا واعظی­نژاد، فلسفه، کلام و عرفان: فصلنامه اخلاق، زمستان و بهار- شماره 2 و 3: 74-60، 1384 و 1385.

نوری، جعفر، فرهنگ جامع محیط زیست، 1372، تهران، انتشارات سازمان چاپ.

ب) منابع انگلیسی

Attfield, Robin, “biocentrism” in book of Callicott, Baird & Frodeman, Robert, Encyclopedia of environmental ethics and philosophy, Macmillan Reference USA, a part of Gale, cengage Learning, 2009.

Beauchamp, Tom. L, The Nature of Applied Ethics in book of Fery R. G., Heath Wellman Christopher, A Companion to Applied Ethics, BlackWell press, 2003.

Butkus, Russell A. & Kolmes, Steven A, Environmental Science and Theology in Dialogue, Orbis Books, 2011.

Carter, Bob and Charles, Nickie, Nature, Society and Environment Crisis, Blackwell press, 2010.

Chittick, William C, Science of the Cosmos, Science of the Soul, Oneworld Publications, 2007.

Doble, Patrick J, “Stewards of the Earth’s Resources: A Christian Response to Ecology”, Christian Century, (October 12): 906-09, 1977.

Eghbal, Muzaffar, “The Islamic perspective on the environmental crisis: Seyyed Hossein Nasr in conversation with Muzaffar Iqbal”, Academic journal article from Islam & Science, Vol. 5, No. 1, 2007.

Ferre, Frederick, Philosophy of Technology, Englrwood Cliff, NJ: Prentice-Hall, 1988.

Figueroa, Robert Melchior, “Environmental Justice”, in book of Callicott, Baird & Frodeman, Robert, Encyclopedia of environmental ethics and philosophy, Macmillan Reference USA, a part of Gale, cengage Learning, 2009.

Foltz , Richard C, Worldviews, Religion, and the Environment: A Global Anthology, Thomson/Wadsworth, 2003.

____________, “Seyyed Hossein Nasr” in: Taylor, B. (eds), Encyclopedia of Religion and Nature, 2 volumes, New York: Continuum, 2005 .

Jeffrey E, Beyond Environmentalism: a philosophy of nature, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey: Hoboken, 2009.

Fricker, A., “The ethics of enough, Futures”, Vol. 34, No. 5, (June): 34: 427-433, 2002.

Geard, Stephen, The Dominion of Man – a Tasmanian Perspective, http://sdgeard.customer.netspace.net.au/dom.html, 2009.

Geister, Norman, Philosophy of Religion, Michigan: Zondervan Corporation Grand Rapids, 1997.

Gottlieb, Roger, The Oxford Hand booke of Religion and Ecology, Oxford University Press, 2006.

Hatcher, T, Environmental ethics as an alternative for evaluation theory in for-profit business contexts, Evaluation and Program Planning, 2004.

Jamieson, Dale, Ethics and the Environment: An Introduction, University Press Cambridge, 2008.

Jamison, Andrew, The making of Green Knowledge: Environmental Politics and Cultural Transformation,Cambridge: Cambridge university Press, 2001.

Keller, David R, Environmental ethics: the big questions, Blackwell, 2010.

Marsh George, Perkins, Man and Nature, ed. David Lowenthal, Cambridge, MA: The Belknap Press, 1965.

McGinn, Thomas, Ecology and Ethics in Philosophy for a New Generation (ed) A.K.Bierman and James A. Gould, New York: Macmillan, 1977.

چکیده:

رابطه دین و محیط زیست از روابط بحث­انگیز در دوران مدرن است. دو ادعا در خصوص این رابطه مطرح است؛ یکی نقش مثبت دین و دیگری نقش مخرب و منفی آن. برخی مانند لین وایت با اشاره به باب نخست از سفر پیدایش، ریشه­ها­ی بحران محیط زیست را برآمده از آموزه­ی یهودی- مسیحی قلمداد نموده­اند و بر همین اساس دیدگاه وایت، در زمره دیدگاه­های منفی به محیط زیست مطرح می­شود. سیدحسین نصر از جمله کسانی است که ریشه­های بحران محیط زیست را در بحران معنوی انسان و فاصله از دین می­داند و بر همین اساس دیدگاه نصر در زمره دیدگاه­ مثبت به دین قلمداد می­شود. بررسی­ها حاکی از این است که به رغم اینکه هر دو نظریه موافقانی دارد اما نقش مثبت دین در حفظ محیط زیست با توجه به تحلیل نظر نصر، رجحان دارد.

این پژوهش، با روش کیفی- توصیفی به بررسی و مقایسه دیدگاه­های سیدحسین نصر و لین وایت در باب ریشه­های بحران محیط زیست می­پردازد. در این پژوهش که متشکل از چهار فصل است، در فصل اول کلیات تحقیق مطرح شده است. فصل دوم به مبانی نظری و مفاهیم مهم پژوهش و همچنین پیشینه پژوهش اختصاص یافته است. فصل سوم با معرفی لین وایت و سیدحسین نصر و مهم­ترین آثار آن دو آغاز شده است و سپس ترجمه مقاله وایت با عنوان ریشه­های تاریخی بحران زیست­ محیطی ما به همراه تحلیل مفهومی دیدگاه­های او مطرح شده است. در ادامه با توجه به گستردگی آثار سیدحسین نصر، دیدگاه­های او در خصوص ریشه­های بحران محیط زیست براساس دو کتاب دین و نظم طبیعت و نیز انسان و طبیعت مطرح شده است. در نهایت دیدگاه­های آن دو به­طور تطبیقی بررسی شده و به شباهت­ها و تفاوت­های دیدگاه­های نصر و وایت اشاره شده است. در فصل چهارم و نهایی، جمع­بندی و و راه­کارهای مقتضی آمده است.

واژگان کلیدی: دین، محیط زیست، بحران محیط زیست، لین وایت، سیدحسین نصر، ریشه­های تاریخی بحران زیست­محیطی ما، دین و نظم طبیعت، انسان و طبیعت: بحران معنوی انسان متجدد.

1-1- مقدمه

تحولات و روندهای اجتماعی معاصر- فرایند توسعه، گسترش شهر­نشینی و صنعتی شدن- جهان پیرامون ما را دگرگون ساخته است. بر اساس تخمین­های علمی (پویمن، 1384: 16)، بیش از صد هزار سال است که انسان روی زمین زندگی می­کند. با این حال، در طول کمتر از 200 سال گذشته، انسان­ها توانسته­اند سراسر فضای زیست را به گونه­ای جدی تغییر دهند. این تغییرات، پیامدهای زیست محیطی نگران کننده­ای در پی داشته­اند، به گونه­ای که «امروزه ما در وضعیتِ بحرانی بی­سابقه­ای به سر می­بریم. مردم اعصار دیگر، به یقین همان قدر دچار قحطی گسترده، آشفتگی اجتماعی و جنگ ویرانگر بوده­اند که ما هستیم. لیکن تنها در روزگار ماست که بقای آدمی و نیز جانداران دیگر، در معرض تهدید قرار گرفته است. مسمومیت آب و هوا، ویرانی جنگل­ها که وجودشان نقش حیاتی دارد، تخریب جبران­ناپذیر خاک و شبح جنگ هسته­ای و شمار زیاد مسائلِ اکولوژیکی، جهان را تهدید می­کنند.» (وولف، 1386: 33). همچنین، مسائلی نظیر تغییرات جهانی آب و هوا، متأثر از  فعالیت­ها و دستاوردهای انسانی می­باشد. از این رو، فعالیت­های بشر تأثیرات مخربی بر اتمسفر زمین داشته است. بر این اساس، ضرورت اقدام جهانی برای پاسخ به مسائل زیست محیطی اجتناب ناپذیر می­باشد (به نقل از سینگر، 48:1388).

از حدود دو سه دهه پیش است که توجه به نقش دین در موضوع محیط زیست اهمیت یافته است. این توجه با درنظرگیری قدمت دین در طول تاریخ و نیز آموزه­های مندرج در متن دین و تأثیر آن در زندگی انسان بوده است. در میان پژوهش­ها و تحقیقات صورت گرفته در مورد نقش دین، ارجاعات فراوانی به مقاله­ی لین وایت به چشم می­خورد. مقاله­ای که به بررسی ریشه­های تاریخی بحران محیط‌‌زیست پرداخته است. لین وایت، تعامل و رابطه انسان با طبیعت را بسته به نگرش و جهان­بینی انسان می‌دانست. به باور او این نگرش و جهان­بینی، برآمده از فرهنگ و دین است. او با بررسیِ اجمالیِ سبک زندگی انسان در طول دوران­ها – به­خصوص دوران وسطا و رنسانس– و نیز عوامل شکل­دهنده­ی بحران، رابطه­ی انسان با طبیعت را مخرب ارزیابی نمود. از آنجا که باور انسان­ها شکل­دهنده­ی رفتار آنها با محیط زیستشان است، ریشه این تخریب را در باور به آموزه­ی یهودی – مسیحی قلمداد نمود. این باور که خداوند همه خلقت را تنها برای اهداف انسانی آفریده و انسان که به صورت خدا آفریده شده است بر سایر موجودات برتری دارد و می­تواند به مقتضای غایات خود طبیعت را به استثمار کشد. وایت، بحران موجود را یک مسأله دینی می­داند بنابراین راه­حل وضعیت موجود را هم دینی می­داند؛ یعنی این دین است که می­تواند محیط زیست را از بحران نجات دهد. روی­آوری به دینی جدید و یا بازیابی دین قدیم راه­حلی است که وایت ارائه می­نماید ((White, 1967: 1206.

سیدحسین نصر، از جمله صاحب­نظران برجسته در خصوص نقش دین در بحران محیط زیست و از نخستین افرادی است که به مسأله محیط زیست از زاویه­ای نو نگریسته است. ارجاعات به نصر در دائرۀالمعارف دین و طبیعت به ویراستاری تیلور و نیز توجه به پیام­های زیست­محیطی وی، نشانگر اهمیت دیدگاه­های او در خصوص دین و بحران محیط زیست است. دیدگاه نصر در خصوص بحران فعلی بر این است که تا وقتی به ریشه­ها و مبانی نیندیشیم کاری از پیش نمی­رود. بنابراین او نیز همچون وایت نگرش انسان را در مواجهه با طبیعت مهم می­داند. نصر هم، به بررسی عوامل ظاهریِ شکل­دهنده بحران پرداخته است با این تفاوت که براساس نتیجه تحقیقات او، بحران محیط زیست ریشه در بحران معنوی انسان دارد (Nasr, 2007). بحران معنوی نیز در اثر فقدان مابعدالطبیعه (علم قدسی یا علم به امر قدسی)[1] و به تبع آن تخریب انسجام رابطه انسان و طبیعت، در غرب رخ داد. در حالیکه چنین دانشی در مشرق زمین به حیات خود ادامه داده است؛ بنابراین بر ضرورت روی­آوری به سنت­های شرقی تصریح می­ورزد.

در پژوهش پیش‌رو دیدگاه­های نصر و وایت انتخاب شده است زیرا که دیدگاه وایت به دیدگاهی کلاسیک و جهانی تبدیل شده است؛ یعنی به­عنوان منبعی برای بحث از مقوله دین و بحران محیط زیست. دیدگاه نصر نیز که اندکی پیش از وایت، مطرح شده است، اگرچه نسبت به دیدگاه وایت، از شهرت کمتری برخوردار است، اما در کتاب­ها و کنفرانس­های جهانی در خصوص دین و بحران محیط زیست مطرح شده است. هر دو دیدگاه، توجه به ریشه­های بحران را در حل آن ضروری می­دانند و از این رو به بررسی ریشه­ها و مبانی بحران محیط زیست پرداخته­اند.

نصر نیز مانند وایت ریشه­های بحران محیط زیست، را دینی می­داند، اما با این تفاوت که دوری از باورهای دینی و به کار نبستن آن است که موجب بحرانی شدن وضع موجود است نه خود دین. در حالیکه از نظر وایت، برخی آموزه­های دینی موجب نگرش مخربانه به طبیعت و ظهور بحران شده است. با این حال بنابر هر دو دیدگاه راه­حل بحران در رجوع به دین است.

رویکرد اصلی این پژوهش، بررسی و تبیین دیدگاه­های لین وایت و سیدحسین نصر در مورد نقشی است که دین در بحران محیط زیست ایفا می­کند. علیرغم شهرت دیدگاه لین وایت به نقش منفی دین در بحران محیط زیست و واکنش­های مختلف به این دیدگاه، بررسی دیدگاه­های وایت و نصر، حکایت از این دارد که دین نه تنها مخرب نیست بلکه برای حفظ محیط زیست و هماهنگی با طبیعت باید زیستی مبتنی بر دین داشت.

1-2- طرح مسأله

برای پاسخ به این سؤال که چرا انسان با مسأله بزرگ زیست محیطی روبرو شده است، کرون (1390: 259-257)، چهار دلیل اصلی برمی­شمارد. دلیل عمده اول مربوط می­شود به شِش میلیارد جمعیتِ روی کره زمین که همه­ی­ این جمعیت به غذا، آب، پوشاک و سرپناه احتیاج دارند. بنابراین، داشتن جمعیت زیاد روی زمین و داشتن جمعیت زیادی در جوامع توسعه یافته که سطح بالای زندگی آنها وسایل و تجهیزاتی بر احتیاجات ضروری اضافه نموده، به معنای آلوده شدن زمین و خطر اتمام منابع اصلی خواهد بود.

دلیل عمده دوم این است که انسان از نوع زندگی کشاورزی به زندگی صنعتی روی آورده است که همه انواع محصولات را برای مصرف تولید می­کند؛ برای تولید این محصولات از مقدار زیادی منابع استفاده نموده و رودخانه­ها و هوا را، با آلاینده­ها، آلوده کرده است. تولید محصولات بیشتر برای به دست ‌آوردن سود بیشتر، استفاده بیشتر از منابع و به دنبال آن آلوده کردن هرچه بیشتر محیط زیست را در پی داشته است.

دلیل عمده سوم ایدئولوژی­ای است که در جوامع توسعه یافته­ی سرمایه­داری خلق شده و هرچه بیشتر به وسیله رسانه­های ارتباط جمعی گسترش یافته است؛ ایدئولوژی­ای که می­گوید مردم خواستار سطح بالا و همیشگی زندگی مادی هستند. سطح بالای زندگی مادی یعنی تولید بیشتر اجناس مادی و در نتیجه، یعنی استفاده بیشتر از منابع برای تولید بیشتر محصولات که در نهایت اتمام سریع­تر منابع را در پی دارد. هنگامی که این محصولات تولید و مصرف می­شوند، علاوه بر بیشتر آلوده کردن آب و هوا و زمین، زباله‌های بیشتری تولید می­شوند. در این سبک زندگی، مقدار زیادی از منابعِ جهان برای داشتن و به دست آوردن استاندارد بالای زندگی مادی استفاده می­شود. همچنین، مقدار زیادی آلودگی، برای داشتن چنین سبک زندگی­ای تولید می­شود. در حالی که ایدئولوژی مزبور برای جبران خسارت­های یاد شده، ایده­ای ندارد.

چهارمین علت عمده مسائل زیست­محیطی این است که مردم کشورهای درحال توسعه، زندگی راحت افراد در کشورهای توسعه یافته را می­بینند و می­خواهند امکاناتشان را به سطح زندگی آنها برسانند. یک ایدئولوژی جدید جهانی خلق شده است که بر اساس آن مردم که جمعیت­شان نیز در حال افزایش است، سطح زندگی مادی بالایی را انتظار دارند. بنابراین به نظر می­رسد با این فشار رو به تزاید برای تولید بیشتر کالا و خدمات، برای داشتن زندگی بهتر برای بیش از شِش میلیارد نفر، بشر همچنان با مسائل زیست محیطی، در حال حاضر و در آینده نزدیک روبرو خواهد بود.

در رشته­های علمی، پارادایم­ها و رویکرد­های نظری متعددی برای پاسخ به بحران محیط زیست مطرح شده­اند. یکی از رویکردهای موجود در این خصوص، رویکرد فلسفی به این موضوع است که بحران محیط زیست را بحران اخلاقی و الاهیاتی می­داند. در این رویکرد بر نقش دین برای پاسخ به مسائل محیط زیست تأکید شده است. بر اساس این دیدگاه به نظر می­رسد راه حلِ بحران محیط زیست راه حلی الاهیاتی و فلسفی می­باشد. دیدگاه یاد شده تصریح می­کند که رویکردهای برآمده از علوم تجربی، نمی‌توانند پاسخ مناسبی برای مسائل محیط زیست ارائه دهند. زیرا مهمترین دلایل مربوط به تخریب محیط زیست، ریشه در جهان­بینی گسترش­یافته غربی دارد.

دیدگاهی که نقش جهان­بینی و دین برای پاسخ به بحران محیط زیست را مطرح می­کند، اشاره به اهمیت تأثیر نگرش­های انسان بر زندگی روزمره­اش دارد. زیرا، دین و آموزه­های دینی در شکل­دهیِ نگرش انسان مؤثر می­باشند. بر این اساس، بحران­های پیش رویِ انسان امروزین و به طور خاص بحران محیط زیست، ریشه در بحران معنوی دارند. بنابراین می­توان راه حلِ مسائل زیست محیطی را در نگرش انسان و در دین، جست و جو نمود.

دیدگاه­های متعددی توسط اندیشمندانی چون سيدحسين نصر، لين وايت[2]، ‌توين بي[3]،‌ ريچارد فولتز[4]، ‌مري توکر[5]، توماس بری[6]، براون تیلور[7]، لوئیس مانکریف[8]و دیگران در ارتباط با نقش دین در پاسخ به بحران محیط زیست و نیز در رابطه با تأثيرگذاري – مثبت یا منفی– دين بر محيط ­زيست‌، مطرح شده است. در پژوهش پیش رو، با استفاده از دیدگاه­های نصر و وایت، نقش دین در بحران محیط زیست بررسی می‌شود.

نصر (1312 ه ش) در زمره­ی متفکرانی قرار دارد که قائل به نقش مهم و مؤثرِ دین در حل بحران محیط زیست­ می­باشد. نصر (2007)، بر این باور است که بحران محیط زیست، بحرانی معنوی است. بنابراین برای پاسخ به بحران محیط زیست باید راه­حل معنوی یافت و این راه حل را باید در دین جست‌و‌جو نمود.

وایت (1987-1907م)، متخصص تاریخ قرون وسطا و استاد برجسته­ی دانشگاه­های پرینستن[9]، استنفورد[10] و کالیفرنیای امریکا[11]، در سال 1967 با انتشار مقاله­ی «ریشه­های تاریخی بحران زیست­محیطی معاصر ما»[12]، سنت یهودی– مسیحی را مسئول معضلات زیست­محیطی کنونی اعلام نمود». به نظر وی تأکید فراوان این ادیان بر غلبه خداوند بر طبیعت و همچنین سلطه انسان بر طبیعت، منجر به تحقیر طبیعت شده و در نتیجه تخریب محیط زیست به­خاطر اهداف منفعت­طلبانه بشر رخ داده است. از این رو، با مطالعه جهان­بینی­های این ادیان در می­یابیم که آنها اخلاقیاتی انسان­مدار را بنا نهاده­اند. بنابراین، طبیعت از دیدگاه این ادیان در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

مقاله وایت (1967)، بحث برانگیز بود و واکنش­های مختلفی در پی داشت. به دنبال مقاله­ی او، نقدهای تندی (داتی، 1981)، علیه ادیان ارائه شد. دیدگاه­های دیگر (اتفیلد، 1983؛ مک فاگ، 2008)، با متمایز کردن دین از ادیان، مسیحیت و یا ادیان دیگر را مسئول مسائل زیست محیطی دانستند. در عین حال، بخشی از پژوهش­ها (ادواردز، 2006؛ اِلسپث[13]، 1993) مدعیات وایت در ارتباط با مسیحیت و ادیان توحیدی را تهمت تلقی نموده و به دفاع از عقیده­ی خویش پرداختند. لازم به ذکر است تلاش برای پاسخ به دیدگاه­های وایت، زمینه درک اهمیت مسائل محیط زیست را در میان اندیشمندان دینی گسترش داده است. با این حال، شاید بتوان گفت مقاله­ی وایت مقدمه­ای برای توجه و تأمل در ارتباط با تأثیر دین بر حفظ یا تخریب محیط زیست بوده است.

دلیل انتخاب دیدگاه­های یاد شده، رویکرد به­ ظاهر متضاد ولی در باطن مشابه آنها در ارتباط با تأثیر دین بر بحران محیط زیست می­باشد. این پژوهش با فرض اشتراک نظر نصر و وایت در دینی­ بودنِ ریشه‌ی بحران محیط زیست، به تبیین اندیشه آنها می­پردازد. همچنین، این پژوهش به بررسی وجوه شباهت و افتراق هر دو دیدگاه در زمینه دین و بحران محیط زیست پرداخته است. شایان ذکر است، بررسی­های انجام شده گویای آن است که تاکنون بررسی تطبیقی دیدگاه­های سیدحسین نصر و لین وایت در باب دین و بحران محیط زیست صورت نگرفته است.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر به دلیل تداوم بحران­های زیست محیطی، دیدگاه جهانی نسبت به دین تغییر یافته و به عنوان یکی از عوامل مؤثر در کاهش معضلات زیست­محیطی مورد توجه قرار گرفته است. اکنون بسیاری از طرفداران محیط زیست بر این اعتقادند که «سیاست زیست­محیطیِ» کارآمد، نیازمند جامعیت و حمایت­های دینی و اخلاقی است؛ چرا که در تعالیم ادیان اسلام، یهود، مسیح، هندو، زرتشت و سایر ادیان، احترام به طبیعت و همه­ی عالم وجود، به عنوان یک اصل اخلاقی مورد توجه و عنایت است (کیس، 1379).

در باب اهميت تأثير دين بر بحران محيط زيست، ‌علاوه بر کتابها و مقالات منتشره، کنفرانس­ها و مؤسسات بين­المللي نيز تشکيل شده است که از آن جمله مي­توان به مؤسسه WWF[14] اشاره نمود که قائل به تأثير آموزش باورهاي ديني در حفاظت از محيط­زيست است. با توجه به مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته­اند، به نظر مي­رسد دين در رفع بحران محيط­زيست مؤثر خواهد بود. بر این اساس با درک ضرورت توجه به مسأله محیط زیست و شناخت پاسخِ دین به این مسأله، در پژوهش پیش رو، پاسخ دین به بحران محیط زیست در دیدگاه­های نصر و وایت مورد بررسی قرار می­گیرد.

اهمیت پرداختن به دیدگاه­های نصر و وایت از این رو است که دیدگاه اندیشمندان یاد شده در مورد بحران محیط زیست و نیز ارتباط دین با بحران محیط زیست، مورد توجه سایر اندیشمندان قرار گرفته است. به عنوان نمونه در مباحثِ مربوط به بحران محیط زیست و نیز در پژوهش­هایی که رابطه دین و بحران محیط زیست را مطالعه نموده­اند، همواره به اندیشه­های وایت اشاره شده است و ارجاعات متعددی به مقاله­ی تاریخیِ وایت (1967)، داده می­شود. از آنجا که دیدگاه­های مزبور در تبیین رابطه دین و بحران محیط زیست، دارای اهمیت می­باشند و در عین حال، دیدگاه­های یاد شده بصورت تطبیقی بررسی نشده‌اند و نقاط اشتراک یا افتراق آنها مشخص نشده است، مطالعه تطبیقی دیدگاه­های مورد نظر، ضرورت یافته است.

در ارتباط با دیدگاه وایت سؤالاتی وجود دارد که مباحث مختلفی را در موافقت یا مخالفت با دیدگاه او برانگیخته است. از این رو به نظر می­رسد دیدگاه وایت به درستی تبیین نشده است، بر این اساس پرداختن به دیدگاه یاد شده ضرورت می­یابد. در عین حال، تبیین مبنای فکری و دیدگاه هر دو اندیشمند می­تواند روش مناسبی برای ارائه یک دیدگاه جامع در ادبیات دین و محیط زیست باشد. بررسی تطبیقی دیدگاه­های یاد شده درک تازه­ای از رابطه دین و محیط زیست فراهم می­آورد.

[1]. مراد از امر قدسی، هر چیزی است که نشان از حق تعالی داشته باشد و او را متجلی سازد و به نوعی با آن مرتبط شود. در نتیجه علم قدسی، علم به حق است.

Lynn White.

 Arnold Toynbee..2

[4]. Richard Foltz.

4. Mary Evelyn Tucker.

[6]. Thomas Berry.

[7]. Bron Taylor.

[8]. Lewis W. Moncrief.

[9] .Princeton University.

[10]. Stanford University.

[11]. University of  Califonia.

[12]. »The Historical Roots of Our Ecological Crisis«.

[13]. Elspeth.

[14]. World Wide Fund for Nature.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه استفاده از برنامه هاي تلويزيوني با گرايش به حفظ محيط زيست
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122