پايان نامه رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي در کارمندان زن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي در کارمندان زن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي در کارمندان زن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده 1

فصل اول : طرح تحقیق
1-1. مقدمه 3
1-2. بيان مسئله 4
1-3. اهميت و ضرورت تحقيق: 9
1-4. اهداف: 12
1-4-1. هدف كلي: 12
1-4-2. اهداف جزئي: 12
1-5. سؤالات: 13
1-5-1. سؤالات كلي: 13
1-5-2. سؤالات جزئي: 13
1-6. فرضيه‌ها: 13
1-6-1. فرضيه كلي: 13
1-6-2. فرضيات جزئي: 13
1-6-3. تعريف واژه‌ها واصطلاحات: 14
1-6-4. تعاريف عملياتي: 14

فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1. تصوير بدني 16
2-1-1. علل تصوير بدني 17
2-2. عزت نفس 19
2-2-1. علل عزت نفس 21
2-3. سازگاري زناشويي 22
2-3-1. علل سازگاري زناشويي 25
2-4. تحقيقات داخلي 29
2-5. تحقيقات خارجي 32

فصل سوم: روش تحقیق
3-1. روش‌ 36
3-2. جامعه آماري و حجم نمونه 36
3-3. ابزارگردآوري داده‌ها: 36
3-3-1. پرسشنامه نگراني از تصويربدني: 36
3-3-2. پرسشنامه‌ي عزت نفس کوپراسميت: 37
3-3-3. سازگاري زناشويي انريچ 37
3-4. روش اجرا 38
3-4-1. روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‌ها 38

فصل چهارم: نتایج
4-1- توصيف ويژگي‌هاي زمينه‌اي پاسخگويان 40
4-1-1. وضعيت سن پاسخگويان: 40
4-1-2. وضعيت ميزان تحصيلات پاسخگويان 42
4-2. توصيف وضعيت متغيرها 43
4-2-1. وضعيت تصوير بدني پاسخگويان چگونه است؟ 43
4-2-2: وضعيت سازگاري زناشوئي پاسخگويان چگونه است؟ 45
4-2-3: وضعيت عزت نفس پاسخگويان چگونه است؟ 47
4-3. بررسي فرضيه اصلي 49
4-3-1. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري زناشويي آنها رابطه دارد. 49
4-4. بررسي فرضيه‌هاي فرعي 52
4-4-1. تصوير بدني و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 52
4-4-2. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آنها رابطه دارد. 55
4-4-3. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازگاري در روابط جنسي آنها رابطه دارد. 57
4-4-4. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراغت آنها رابطه دارد. 60
4-4-5. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان آنها رابطه دارد. 62
4-4-6. بين تصوير بدني و عزت نفس زنان رابطه معناداري وجود دارد. 65

فصل پنجم: بحث در نتایج
5-1. بحث در نتايج 68
5-1-1. تصوير ذهني از بدن و عزت نفس زنان با حل تعارض آنها رابطه دارد. 69
5-1-2. تصويربدني و عزت نفس زنان با سازگاري در مسائل مالي آن‌ها رابطه دارد. 69
5-1-3. تصوير بدني وعزت نفس زنان باسازگاري در روابط جنسي آن‌ها رابطه دارد. 69
5-1-4. تصوير بدني و عزت نفس زنان با سازش در چگونگي گذراندن اوقات فراقت آنها رابطه دارد. 70
5-1-5. تصويربدني و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام ودوستان آنها رابطه دارد. 71
5-2. محدوديت‌ها 71
5-3. پيشنهادات 72
5-3-1. پيشنهادات كاربردي: 72

منابع
منابع فارسی: 74
منابع انگلیسی 80
چکیده انگلیسی 87
ضمائم 88

منابع:

احمدنيا، شيرين، (1384). “جامعه‌شناسي بدن و بدن زنان”فصل زنانه 5 (مجموعه آراء ديدگاه‌هاي فمينيستي). نوشين احمدي خراساني و پروين اردلان، تهران: روشنگران و مطالعات زنان

احمدي، خ، (1382). “شناسايي عوامل مؤثر بر سازگاري زناشويي و مقايسه اثربخشي روش مداخله­اي تغيير سبك زندگي و حل مساله در زندگي زوجين داراي ناسازگاري در زندگي زناشويي” پايان‌نامه دكتري. دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روان شناسان و علوم تربيتي.

احمدي، خدابخش؛ نوابي‌نژاد، شكوه؛ اعتمادي، احمد(1379). مقايسه اثربخشي دو روش مداخله‌اي و تغيير شيوه زندگي و حل مشكل خانوادگي در كاهش ناسازگاري زناشويي، تازه‌هاي پژوهش‌هاي مشاوره، جلد 5، شماره 17.

احمدي، خدابخش. فتحي آشتياني، علي. نوابي‌نژاد، شکوه. (1384). بررسي عوامل زمينه اي- فردي و ارتباطي –دوجانبه‌اي مؤثر بر سازگاري زناشويي. خانواده پژوهي، 1(3).

اصغري، پ، (2009). “آزمون‌هاي شناختي” اهواز، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

افخمي، ايمانه؛ بهرامي خوند ابي، فاطمه؛ فاتحي‌زاده، مريم(1386). بررسي رابطه بين ميزان بخشودگي و تعارض زناشويي زوجيني در استان يزد. خانواده پژوهشي، سال 3،  شماره 9.

امامي نائيني، نسرين (1385). مجموعه­ مهارت‌هاي زندگي. تهران: انتشارات هنر آبي به سفارش سازمان بهزيستي كشور

امنيان، م، (2009). ” بررسي سازگاري هيجاني، تنش­هاي عصبي زندگي، تصوير ذهني و اختلال غذا خوردن در بين زنان” پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي اهواز

بختياري مردم (1379) بررسي اختلالات رواني در مبتلايان به اختلال بدشکلي بدني. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علوم پزشكي ايران، انسيتو روانپزشكي تهران.

برازنده، ه. صاحبي، ع. وامين يزدي، الف. (1384). “تأثير باورهاي ارتباطي و طرح واره­هاي ناكارآمد اوليه بر سطح سازگاري زناشويي” پايان‌نامه كارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني، دانشگاه فردوسي مشهد،  دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي

برنشتاين، فليپ، اچ، برنشتاين، مارسي، تي، (1989)، شناخت و درمان اختلاف­هاي زناشويي، ترجمه حميد رضا سهرابي (1377)، چاپ اول، تهران: نشر خدمات فرهنگي رسا.

بك، آ، (1380). ” عشق هرگز كافي نيست” ترجمه م. قراچه داغي. تهران: انتشارات مترجم

بيابانگرد، اسماعيل، (1373). “روش‌هاي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان” تهران. انتشارات اولياء مربيان.

بيابانگرد، اسماعيل(1380). روش‌هاي افزايش عزت نفس در كودكان ونوجوانان، تهران، انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسلامي ايران.

تنهاي رشوانلو، فرهاد.، و حجازي، الهه، (1390). “درگيري، حمايت از خود مختاري و گرمي پدر و مادر پيش‌بيني كننده­هاي عزت نفس نوجوانان”علوم رفتاري 5 ( 4).

ثنائي، ب، (1379). “مقياس­هاي سنجش خانواده در ازدواج” تهران: انتشارات بعثت

ثنايي ذاکر، باقر. باقريان نژاد، زهرا. (1382). بررسي ابعاد نارضايتي زناشويي زنان ومردان متقاضي طلاق در شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسي، شماره 15.

جان بزرگي، مسعود، نوري، ناهيد.، وهريس، مژگان، (1387). “آموزش اخلاق رفتار اجتماعي و قانون پذيري به كودكان”تهران: انتشارات ارجمند.

جعفري، ل (1389) اثر قصه درماني همراه با نمايش خلاق بر عزت نفس کودکان بي‌سرپرست پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه خاتم.

جلال طهراني، محمدحسن (1368)، روان‌درماني بر اساس نظريه آليس، مشهد: دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي دانشگاه فردوسي.

حاجي ابول‌زاده، نسرين (1381). بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي ارتباطي – با رويكرد شناختي رفتاري بر ميزان سازگاري زناشويي زوجين ساكن شهرستان كرج، پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا (س). دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

حقگوي پشكه، آ، (1386). “بررسي انسان شناختي فرهنگ حاكم بر مديريت در بين زنان شهر تهران( مطالعه موردي مناطق 6 و 7 و 19 شهر تهران)” پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته مردم شناسي. دانشگاه تهران

خامنه­اي، سيد محمد، (1379). “زن در خانواده اسلام” نشريه كتاب نقد،  شماره 17.

خراشاديزاده، فاطمه، كرمي دهكردي، اكرم و همكاران (1390)، تعيين ارتباط تصوير ذهني از بدن با عملكرد جنسي و سازگاري زناشويي در زنان بارور و نابارور با استفاده از مدل تحليل مسير، مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان، شماره 3، ص31-23

خوراني، جواد، (1387). “بررسي رابطه بين عزت نفس و متغيرهاي دموگرافيك با سازگاري ميان فرهنگي دانشجويان مهاجر عراقي در شهرستان ايوان غرب” پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اراك.

رسولي، ر. (1386) اثر بخشي مداخله متمركز بر هيجان (به شيوه زوجي و فردي) در كاهش درماندگي رابطه زوج‌هايي كه فرزندي با بيماري مزمن دارند. پايان‌نامه دكتري دانشگاه علاوه طباطبائي، تهران.

ساروخاني، باقر (1385). مقدمه­اي بر جامعه‌شناسي خانواده، چاپ هفتم، تهران: انتشارات سروش.

سازمان بهداشت جهاني، برنامه آموزش مهارت‌هاي زندگي، ترجمه نوري قاسم‌آبادي، ربابه و محمد خاني، پروانه، (1377)، تهران واحد بهداشت و پيشگيري از سوء مصرف مواد، سازمان بهداشت جهاني.

ساماني، سيامك، فولاد چنگ،  محبوبه (1384)،  روانشناسي نوجواني، شيراز: نشر ملك سليمان.

سجادي نژاد، مرضيه السادات ؛محمدي، نوراله. (1384) ارزيابي شاخص‌هاي روانسنجي پرسشنامه نگراني درباره تصويربدني وآزمون مدل ارتباطي شاخص توده بدني نارضايتي از تصوير بدني و عزت نفس در دختران نوجوان. بخش روانشناسي باليني دانشگاه شيراز، پژوهش انتشار نيافته.

سليمانيان، علي اكبر؛ نوابي‌نژاد، شكوه (1373) “بررسي تأثير تفكرات غير منطقي براساس رويكرد و شناختي بر نارضايتي زناشويي”دانشكده روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم.

شتاب بوشهري، سيده ناهيد، (1373). “بررسي چگونگي همبستگي بين سطوح حرمت خود با سطح آمادگي جسماني – حركتي دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز” پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت مدرس، تهران.

شفيع‌آبادي، ع؛ ناصري، غ، (1388). “نظريه­هاي مشاوره روان درماني” تهران، نشر دانشگاهي.

شفيعي، اعظم(1381). بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي حل تعارضات زناشويي بر بهبود روابط متقابل زن و شوهر. پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه الزهرا (س)، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي.

صالحين، علي، (1382). “بررسي رابطه شيوه­هاي فرزندپروري پدران با شخصيت و تحصيلات آن‌ها در شهر دامغان” پايان‌نامه كارشناسي ارشد، روانشناسي، دانشكده روانشناسي و علوم اجتماعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز.

طارميان، فرهاد و همكاران (1378)، “مهارت‌هاي زندگي، تعاريف و مباني نظري” مجله تربيت، سال اول، شماره 4.

عارفي، مختار؛ محسن‌زاده، فرشاد (1391). سبك‌هاي دل بستگي، فرآيندهاي تعامل زناشويي و رضايت زناشويي، مدل معادلات ساختاري (برازش مدل خانواده درماني) فصلنامه مشاوره و روان درماني خانواده. سال دوم. شماره 3.

عسگري، پرويز، شباكي، روشنك، ( 1389). “نقش تصوير بدني در كيفيت زندگي، رضايت از زندگي، نگرش نقش جنسي و عزت نفس” اهواز، مجله انديشه رفتار،  دوره پنجم،  شماره 17

عظيمي، روانبخش، (1380). ” بررسي رابطه عزت و نفس و استرس در ميان معلمان كرمانشاه” پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده،  مديريت و برنامه ريزي، دانشگاه تربيت مدرس.

فتحي علي و احمدي خدابخش. بررسي عوامل مؤثر در ازدواج‌هاي موفق و ناموفق دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا… 1384، مركز تحقيقات علوم رفتاري، طرح پژوهشي.

فر مهيني فراهاني، محسن و بيداد، فاطمه(1388). مهارت‌هاي زندگي، تهران: انتشارات شباهنگ.

فقير پور، سهام، (1380). “نقش مهارت‌هاي اجتماعي درسازگاري زناشويي و طراحي يك مدل آموزشي و ارزشيابي آن” پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبائي.

فولادي، انسيه؛ دانش، ماه منير و همكاران (1385). بررسي ديدگاه زوجين نابارور نسبت به نازايي و سازگاري زناشويي در مراجعين به مركز زنان رويان تهران، مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران. دوره 16، شماره 55.

قليلي، ايمانه؛ احمدي علون آبادي، فاطمه؛ فاتحي‌زاده، مريم (1385) اثربخشي آموزش گفت گوي مؤثر بر تعارضات زناشويي شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روانشناسي، شماره 27 و 28.

كجباف، محمد باقر، عريضي، حميد رضا، خدابخشي، مهدي، (1385). “هنجاريابي پايايي و روايي مقياس خوش‌بيني و بررسي رابطه بين خوش‌بيني، خود تسلط يابي و افسردگي” در شهر اصفهان. مطالعات روان‌شناختي، 2(1 و2).

كلانتري، آذين، (1379). “بررسي ارتباط بين تفاهم زناشوئي و باورهاي غيرمنطقي زنان دانشجوي” رشته علوم انساني دانشگاه تهران، پايان نامه‌ي كارشناسي ارشد. دانشگاه الزهرا تهران.

گيدنز، آ. (1387). “تجدد و تشخص” ترجمه ناصر موفقيان، چاپ پنجم، تهران: نشر ني ( تاريخ انتشار به زبان اصلي 1995).

لطيف‌نژاد رودسري، رباب و ديگران (1390). “بررسي ارتباط تصوير ذهني از بدن با سازگاري زناشوئي در زنان نابارور” استاديار بهداشت باروري، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد.

لطيف‌نژاد، رودسري، رباب؛کرمي دهكردي، اكرم و همكاران، 1390. بررسي ارتباط تصوير ذهني از بدن با سازگاري زناشويي در زنان نابارور. مجله زنان مامايي و نازايي ايران، شماره، 38، ص 9.

ماسن، هنري پاول، كيگان، جروم، هوستون، آلتاکارول، وكانجر، جان جين وي (1380). “رشد و شخصيت كودك” ترجمه مهشيد ياسايي، تهران. نشر مركز. (تاريخ انتشار، زبان اصلي 1989).

محمد پور اهر نجاني ب، كلانتري ن، كارانديش م، رشيدي آ، اشراقيان م ر، بررسي شيوع چاقي در دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه و پسرانه شهر تهران و برخي عوامل همراه با آن، 1379. گزارش نهايي طرح پژوهشي، انسيتو تحقيقات تغذيه­اي و صنايع غذايي كشور، تهران.

مهدويان، فاطمه (1376) “بررسي تأثير آموزش و ارتباط بر رضايت‌مندي زناشويي و سلامت رواني، پايان‌نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني”، انيستو روانپزشكي تهران.

محمدي، نورالله (1384). بررسی مقدماتي اعتبار و قابليت اعتماد مقايس حرمت خود” روزنبرگ ” فصلنامه روانشناسي ايران، سال اول شماره 4.

محمدي، ن (2005). “يك مطالعه مقدماتي از پاياني و روايي خود – باوري روز برگ”- مجله روانشناسان ايران، 1384، دوره اول، شماره 4، ص ص 20-313

مظاهري محمد علي، نقش دلبستگي بزرگسالان در كنش وري ازدواج. مجله روان شناسي15. 1379؛ سال چهارم. شماره 3، صفحات: 315-286

مظاهري، م. و. پور اعتماد، ح. (1380). “مقياس باورهاي ارتباطي”( چاپ نشده). تهران: پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي.

مظاهري، محمدعلي( 1379). نقش دلبستگي بزرگسالان در كنش وري ازدواج، مجله روان شناسي، شماره 15، ص 286.

معاونت بهداشتي، اداره كل بهداشت خانواده. ‌گزارش بررسي آگاهي و عملكرد دختران و پسران 10 تا 19 ساله نسبت به مسائل بهداشتي به بهداشت دوران بلوغ در جهوري اسلامي ايران(1376). وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، تهران، 1377.

مك اروين ابولان، شارن و مك دانيل، سوزان، (1381). “زيبايي، موقعيت اجتماعي و پيري، فصل زنان ( مجموعه آراء و ديدگاه­هاي فمينسيتي)” ترجمه احمد بهنام،  نوشين احمدي خراساني و پروين اردلان، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.

موحد، مجيد و ديگران(1390). “مطالعه رابطه بين رسانه­ها، تصوير بدن و عزت نفس با عمل و تمايل به ارايش، مطالعات اجتماعي روانشناسي زنان” شيراز 90 (2).

نوابي نژادشکوه، (1378). “مشاوره ازدواج” تهران. انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

ور ناصري، پ. (2003). “ارتباط بين انتظارات و پيامدهاي آدروژنيك در ميان دانش‌آموزان پايه دوم راهنمايي” پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز.

يوسفي فرخي، خديجه، (1386). “بررسي رابطه شيوه‌هاي فرزند پروري مادرانه با انگيزه پيشرفت دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان” پايان‌نامه كارشناسي ارشد روان‌شناختي، دانشگاه آزاد اسلامي. واحد ابهر.

References

Abraham GP, DE BRUYNET. (2000). conflict management style and marital satisfaction. journal of sex and marital therapy,26(4):321-334 Adolescents. Journal of Adolesent Health 36(3), 267-283.

Alsaker F, olweu D. stability of global self evaluations in eaely adolescence: acohort longitudinal study. Research on Adolescence 1998

Amato, p. R, & fowler. f. (2002). Parenting parctices. child adjustment and family diversity. Journal of marriage and the family, 64: 703-716

Argyle, M. (2001) personality, self – esteem and demographic of happiness and depression. personality and individual differences

Arizona state university. (2005). Intergroup Relations center (Glossary) in Date 2005

Baccem, P. H. (1998). Empivicaly supported couple and family interventions for martial distress and adult menta health. Journal of consulting and clinical psychology, 66, 53-88.

Bellino, s., Lzza, M., paradiso, E., Rivarossa, A. fulcheri. M. & Bogetto, f. (2006). Dysmorphic concern symptoms and personality disorders: A clinical investigation in patients seeking comsmetic surgery. Psychiatry Research.

Beth, A. V., julien, B. Anthony, F. B & Michael, C,A, (2010) psychopathy, sexual behavior and self – esteem, it`s different for girls. journal personality and individual differences, 48 (7): 833-838.

S,. Ghahraman lou – Holloway. M, Brown. G. and Beck. A, t(2008). Self – esteem and suicide ideation in psychiatric out patients journal of suicide life threatening Behavior, V, 38(5):511-6

S; Ghahramanlou –holloway. M. Brown, G. and beck. AT, (2008). Self- asteem and suicide ideation in psychiatric outpatients journal of suicide life threatening Behavior, V, 38(5): 511-6

چکيده

اين پژوهش باهدف تعيين رابطه تصويربدني وعزت نفس باسازگاري زناشويي در کارمندان زن متاهل دانشگاه علوم پزشکي کرمان انجام شده و روش اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگي است. براساس نمونه‌گيري تصادفي 380 نفر از کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکي کرمان انتخاب و با آزمون‌هاي تصوير بدني ليتيون و عزت نفس کوپراسميت و سازگاري زناشويي انريچ مورد آزمون قرار گرفتند،تحليل داده‌ها با استفاده از روش آمار توصيفي،تحليل رگرسيون، و ضريب همبستگي پيرسون انجام شد. نتايج نشان داد که بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. عزت نفس قدرت تبيين بيشتري نسبت به تصوير بدني در تفسير سازگاري زناشويي دارد. از ميان مقياس‌هاي فرعي سازگاري تصوير بدني و عزت نفس بالاترين رابطه را از نوع معکوس با سازگاري زناشويي داشته اند.

سازگاري زناشويي توسط متغيرهاي تعارض،  مسائل مالي،  روابط جنسي،  اوقات فراغت،  ارتباط با اقوام و دوستان قابل پيش‌بيني است. و از بين خرده مقياس‌هاي فوق بر تربيت و تواما” مي‌توان سازگاري زناشويي را پيش‌بيني کرد.

کليد واژه: تصوير بدني،  عزت نفس،  سازگاري زناشويي.

فصل اول

 طرح تحقيق

1-1. مقدمه

دامنه‌ي تصوير بدني به گونه‌اي است که افراد ساعتها در مورد تصوير بدني خود فکر مي‌کنند و با تغيير و آرايش و پوشيدن لباس‌هاي متنوع و قرار گرفتن در وضعيت‌هاي خاص سعي در پوشاندن نقائص ظاهري خود دارند که بيشتر زاينده تصوير ذهني آنان از بدنشان است اسکلافاني[1] (2003،14-1101). نارضايتي از اين تصوير بدني پيامدهاي چون اظطراب، افسردگي، انزواي اجتماعي، اختلالات رواني، تضعيف خودپنداري و عزت نفس را در پي خواهد داشت (برونل[2]1991،12-1). از نظر سندز[3] (2001،407-397). تصوير بدني بر اساس يک ساختار چند وجهي مفهوم‌سازي مي‌شود. در واقع تصوير بدني مفهوم پيچيده‌اي است که دربرگيرنده عوامل بيولوژيکي، روانشناسي دروني و عوامل اجتماعي خارجي است.

ترکيب ارزيابي‌هاي ادراکي و نگرشي ورفتاري و تصويربدني، عوامل پيش‌بيني کننده بهتري براي اختلالات مربوط وتصويربدني تلاش براي لاغرشدن واختلالات تغزيه‌اي نسبت به هرکدام از ارزيابي‌ها به تنهايي خواهد بود.

نتايج پژوهش‌ها در چند دهه گذشته نشان مي‌دهد که عده زيادي از افراد جامعه به خصوص جمعيت مونث در پي تغييرتصويربدني خود هستند( مکابي و ريکاردلي[4]  2001،347-335).

در بحث روابط بين فردي،  نگرش فرد نسبت به خودارزيابي که از خود دارد نقش کليدي را ايفا مي‌کند. مثلا در روابط بين فردي،  فردي که خود را بسيار نالايق،  زشت و کسل کننده مي‌بيند ممکن است از ارتباط با ديگران اجتناب کند و فردي درون گرا شود اما فردي که خود را جذاب و دوست داشتني و ارزشمند مي‌داند از ارتباط با ديگران استقبال مي‌کند با آنها ارتباط صميمي برقرار مي‌کند. تفاوت اين دو رفتار يعني اجتناب يا استقبال از ارتباط با مفهوم عزت نفس اجتماعي به خوبي توضيح داده مي‌شود. عزت نفس اجتماعي يکي از مؤلفه‌هاي مهم ارتباط اجتماعي است ( ميلر و ديگران[5] 1995،1:63).

عزت نفس و عزت نفس اجتماعي يعني درجه‌ي ارزيابي مثبت – منفي يک فرد درباره عضويت خود در گروههاي اجتماعي دارد که اين ارزيابي مبتني بر ارزش‌هاي خود و درون داده‌هاي خودش از ديگران و موقعيتهاي خاص است ( دانشگاه ايالت آرليزونا، 2005). عزت نفس به طور کلي و عزت نفس اجتماعي به طور خاص متاثر از کيفيت ارتباط نزديک با ديگران است (ليري، 1999، ليري و داونس[6] 1995، 35-32: 8).

ازدواج يک مؤلفه‌ي بسيار مهم و با ارزش در حيات انسان تلقي مي‌گردد. ازدواج يک نهاد اجتماعي است که پايه و اساس ارتباط انساني را تشکيل مي‌دهد. به واسطه ازدواج مرد و زن يک نيروي ناشي از غرايز،  آيين محبت و عشق به هم جذب مي‌شوند،  به طور آزادانه و کامل متعهد يکديگر شده تا واحد پويايي را به عنوان خانواده ايجاد نمايند. ( احمدي و همکاران،  1384). به اين دليل تنها نظام اجتماعي است که رسما در همه جوام پذيرفته شده است. آنچه در ازدواج مهم مي‌باشد،  سازگاري و رضايت زناشويي و رضايت ازدواج است سازگاري زناشويي برون سازي زن و شوهر با يکديگر در هر مقطعي از زمان است (ثنايي، 1379) و فرآيندي است که در طول زندگي زن و شوهر به وجود مي‌آيد،  زيرا لازمه آن انطباق سليقه ها،  شناخت صفات شخصيتي،  ايجاد الگوهاي مراوده‌اي است ( احمدي و همکاران،  1384). سازگاري زناشويي بر بسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي انسان تأثير مي‌گذارد.

1-2. بيان مسئله

با فرا رسيدن عصر جديد، بعضي از انواع نماهاي ظاهري و كردارهاي بدني اهميتي خاص مي‌­يابند مدهاي لباس در روزگار ما تحت، تأثير گروههاي فشار، آگهي تجاري، امكانات اجتماعي، اقتصادي و ديگر عواملي است كه بيشتر مروج معيارهاي اجباري هستند تا تفاوتهاي فردي (گيد نز، 1387، 73).

در بررسي تصوير بدني به دو عامل بايد توجه كرد «ظاهر واقعي فرد» و «معيارهاي فرد» و در مورد وضعيت ظاهريش، تصوير بدني پديده­اي عيني نيست، بلكه تجربه ذهني فردو ارزيابي او از بدن خويش است، البته در عين حال به همان اندازه خصوصيات فيزيكي واقعي بدن فرد در تصوير بدني او دخيل مي‌باشد. در واقع هم تجربه ذهني (معيارهاي فرد در مورد وضعيت ظاهريش) و هم خصوصيات فيزيكي واقعي، براي دستيابي به درك از تصوير بدني هستند. (آسمياني و دانيلوك[7]، 1997) تصوير بدني شامل جنبه­هاي روانشناختي و اجتماعي رفتار و به همان اندازه پاسخهاي عصبي فرد مي­باشد. (نيوول[8] 1991،1405-1400). با نزديك شدن كودكان به دوران نوجواني، تصوير بدني آنها به طور فزاينده­اي به ظاهر و شناخت­هاي آنها در مورد جذابيت‌هاي جسمي­شان مربوط مي‌گردد. تغييرات جسماني كه همزمان با رسيدن نوجوان به بلوغ ظاهر مي‌شود، مركز توجه و علاقه شديد آنها به خودشان است. به نظر مي‌رسد اهميت تغييرات تحولي دوران بلوغ براي زنها و مردها متفاوت است، به اين معني كه در نوجواني ارزيابي دختران از جذابيت جسماني­شان مهمترين پيش‌بيني كننده نمره­هاي «خود پنداشت»آنهاست، درجه­بندي پسرها از «خود كفايتي» شان پيش‌بيني كننده بهتري از اين نمره­هاست (وبر و همكاران[9]، 2001).

كرسيني (1994؛ به نقل از شتاب بوشهري 359، 1373) در دايره المعارف روانشناسي، «حرمت خود» را احساس فرد نسبت به خود تعريف كرده كه در بر گيرنده ميزان احترام و پذيرش شخص از خودش مي‌باشد. او همچنين بر اين عقيده است كه حرمت خود، احساس كفايت و ارزشي است افراد«خود پنداشت» خودنسبت مي‌دهند. پژوهش­ها نشان داده­اند كه حرمت خود با ميل به مهار، اميدواري، انگيزه پيشرفت، خود مختاري، عوامل مثبت ونياز به تاييد، ارتباط مثبت،  افسردگي، تنهايي، اضطراب و پرخاشگري ارتباط منفي دارد (كازدين[10]، 2000). ( گيلسون[11]2006،90-79). متخصصان بهداشت رواني، به دليل اهميت تصوير بدني در ارتباطات اجتماعي و روابط بين فردي پژوهشهاي گوناگون را در اين زمينه انجام داده­اند. پژوهشها نشان مي‌دهد كه برخي افراد اشتغال ذهني مداومي درباره­ي ظاهر جسماني خود دارند و عليرغم طبيعي يا تقريباً طبيعي بودن ظاهر جسماني، ترس مفرط و نگران كننده­اي از زشت يا غير جذاب بودن خود گزارش مي‌كنند (بلينو[12] و همكاران2006،78-73).  به نظر مي‌رسد افرادي كه احساس خوبي نسبت به خود دارند، معمولاً احساس خوبي نيز نسبت به زندگي خواهند داشت (نيسي شوشتري، 1380). در واقع، تصوير مثبت از جسم خويش، سبب ايجاد حس ارزشمندي در فرد وتصوير ذهني كه به هر صورت دستخوش تغيير شده باشد، منجر به تغييراتي در ميزان حس ارزشمندي مي­شوند. (نوغاني، ­منجمد و همكاران، 1385).

مديريت بدن به معناي دستكاري در نماي ظاهري بدن است. با ظهور عصر جديد، نماي ظاهري كردارهاي بدني اهميتي خاص يافته­اند. بدن ديگر نه فقط از بعد زيست شناختي بلكه به عنوان محصولي اجتماعي و روانشناختي مورد توجه قرار گرفت. (حقگوي پشگه، 1386). بر اين اساس مديريت بدن به معناي نظارت و دستكاري مستمر ويژگيهاي ظاهري و مرئي بدن است.

كيسر[13] (1997)، اعتقاد دارد هر نوع تفكر و فعاليتي كه به خريداري و پوشيدن لباس و نيز فرآيندهاي تغيير بدن، مانند رژيم غذايي و ورزش منجر شود. رود و لنون[14]2 (1994) معتقدند كه رفتارهاي مرتبط با مديرت ظاهر شامل رژيم غذايي، ورزش، پرورش اندام، استفاده از وسايل آرايشي و زيبايي و انتخاب لباس­هايي براي بالا بردن ظاهر فردي مي­شوند. زنان نسبت به مردان تحت فشار بيشتري براي توجه به بدن و ظاهر فيزيكي و همچنين انطباق با ايده­ال­هاي زيبايي هستند.

عزت نفس و مفهوم خود ارزشمندي از اساسي ترين عوامل در رشد مطلوب شخصيت فرد است. برخورداري از اراده و اعتماد به نفس قوي، قدرت تصميم­گيري،  ابتكار، خلاقيت ونوآوري، سلامت فكر و بهداشت رواني رابط مستقيمي با ميزان و چگونگي عزت نفس و احساس خود ارزشمندي دارد و امروزه در اصلاح و درمان بسياري از اختلالات شخصيتي و رفتاري از قبيل كمرويي و گوشه­گيري،  لجبازي و پرخاشگري و تنبلي، ارزيابي و پرورش احساس عزت نفس، ­تقويت اعتماد به نفس و مهارت‌هاي فردي و اجتماعي به عنوان اولين يا مهمترين گام مورد توجه قرار مي‌گيرد. (بيابانگرد، 1373).

ويرجنياستير معتقد بود افزايش عزت نفس در خانواده به منظور ايجاد در نظام ميان فردي آنهاست. او بين عزت نفس و ارتباط ميان فردي، يك همبستگي مستقيم يافت و عزت نفس پايين را با ارتباط ضعيف همخوان و هم پيوند مي‌دانست. ستير به طرز ويژه­اي بر تخليه انرژي و از نظر جهت‌گيري انرژي­ها متوقف شده از طريق تسهيل در رشد و افزايش عزت نفس وبهبود مهارت‌هاي ارتباطي تأكيد مي‌ورزد (نوابي نژاد، 1378). روابط رضايت بخش در بين زوجين نيز از طريق علاقه متقابل، ميزان مراقبت از همديگر، اعتماد به نفس كه هر دو يكديگر را پذيرفته­اند و تفاهم با يكديگر قابل سنجش است (سين­ها و ماكرجك [15]1369،636-633).

بايد توجه داشت كه عزت نفس عامل مهمي براي پيشرفت و موفقيت افراد در همه كارها و در زندگي زناشويي است و محيط نيز نقش تأثير گذاري در شكل‌گيري آن دارد و رضايت زناشويي حاصل مبادله رفتارهاي پاداش بخش است. وقتي فرد ارزيابي مثبت از خصوصيات خود داشته باشد داراي عزت نفس بالا وقتي نتيجه اين ارزيابي منفي باشد داراي عزت نفس پايين است. افرادي با عزت نفس بالا داراي هدفهاي عالي­تر و متعددتري هستند و شوق زيادي دارند تا با موفقيت‌هاي تازه و موضوعاتي روربرو شوند كه استعداد نيروهاي آنها را به طور عمده به كار مي‌گيرد (عظيمي704، 1380).

عزت نفس متغير شخصيتي ديگري است كه با خوش بيني و هويت در ارتباط است. (شي­ير[16] و همكاران 1994،1078-1063). يكي از سازه­هاي شخصيتي مرتبط با سلامت و بهزيستي رواني، خوش بيني است (كجباف عريضي وخدا بخشي، 1385) به وسيله عزت­­نفس است كه فر مي‌تواند هويت خويش را بشناسد زيرا عزت نفس ارزشيابي كلي ما نسبت به فضايل، قابليت­ها، ارزش­ها، اجراي بدني، پاسخ‌هاي ما به ديگران و ديدگاهي است كه نسبت به دارايي­هايمان داريم (كازدين[17]، 2001) به نقل از جان بزرگي، نوري و هريس، 1387).

شاملو معتقد است عزت نفس عبارتست از ارزيابي و ارزشيابي مداومي كه شخص نسبت به ارزشمندي خويشتن دارد و نوعي قضاوت شخصي نسبت به ارزشمندي وجودي مي‌باشد (خوراني1387، 167) از ديدگاه واقعيت درماني هويت از راه ارتباط و درگيري عاطفي با خود و ديگران از طريق چيزي كه دوست داريم و تلاش­هايي كه براي رسيدن به آن مي‌كنيم، آنچه كه ديگران در مورد مافكرمي‌كنند، ارزشيابي ما از خودمان در اقتصادي، تصور خود از وضع ارتباط با شرايط زندگي و اوضاع اجتماعي، جسماني و شيوه لباس پوشيدن، هويت ما را پديدار مي‌كند(شفيع آبادي و ناصري، 1388).

افزودن بر اين عزت نفس يكي از عوامل مهم رشد محسوب مي‌شود كه از يك سو و با رفتارهاي شكل گرفته در نظام خانواده (آماتو و فلور[18] 2002،716-703). و از سوي ديگر با باورها و هيجان­هاي مربوط به خود در ارتباط است. (سانتروك[19]،2007). به وسيله عزت نفس است كه فرد مي‌تواند هويت خويش را بشناسد. زيرا عزت نفس ارزشيابي كلي ما، نسبت به فضائل ما قابليت­ها، ارزش­ها، اجزاي بدني، پاسخ­هاي ما به ديگران و ديدگاهي است كه نسبت به دارايي­هايمان داريم (كازدين 2001،  به نقل از جان بزرگي، نوري، و هريس، 1387). عزت نفس جنبه­هاي مختلفي دارد براندن براساس جنبه­هاي انسان گرايانه، از عزت نفس به عنوان نياز وجودي ومؤلفه بر انگيزنده بنيادين رفتار انسان ياد مي‌كند. كه بر ميزان­هاي مساوي، شامل ارزش مداري و شايستگي است. به اعتقاد او عزت نفس از دو جنبه مرتبط به هم يكي احساس خودكارآمدي شخصي و ديگري احساس ارزشمندي شخصي تشكيل شده است كه اين دو جنبه باعث ايجاد اعتماد به نفس و احترام به خود مي‌شود (هوبان[20]2004،25-7). جنبه ديگر عزت نفس، عزت نفس جنسي است كه بر رفتارهاي جنسي تأثير گذار و عبارت است از دانش عاطفي انسان نسبت به ارزيابي از افكار، احساسات و رفتارهاي جنسي خودش (بث و همکاران[21] 2010،838-833).

سازگاري زناشوئي يك فرآينداست كه در طول زندگي زوجين به وجود مي‌آيد. زيرا كه لازمه سر آن انطباق سليقه‌ها، شناخت صفات شخصيتي، ايجاد و قواعد رفتاري و شكل­گيري الگوهاي مراوده­اي است. بنابراين سازگاري زناشويي فرايند تكاملي بين زن و شوهر است ( لاس ول و لاس ول، 1982 به نقل از فقيرپور266، 1380).

در رويكرد شناخت درماني بِك نيز بر فرضيه‌ها و باورهاي موجود در طرحواره­هاي شناختي زن و شوهر تأكيد شده است. به نظر يك وقتي طرحواره­هاي شناختي (باورها ­و فرضيه‌ها تحت تأثير تحريفات شناختي قرار مي­گيرند. ­حكم قاعده يا باورهاي غير منطقي را پيدا مي‌كنند كه اين باورهاي افراطي و بسيار مطلق باعث مي‌شوند نظام تفسيري زوجين به صورت غير منطقي و نادرست عمل كند و زن و شوهر در تعاملات خود دچار تعارض شوند ( بك. قراچه داغي، 1380، 267). باورهاي غير منطقي به صورت آگاه در زوجين وجود دارند و همسران از تأثيرات منفي آنها در افزايش ناسازگاري زناشوئي خود آگاهي ندارند. از انجا كه تفكر و باور سالم يكي از مؤلفه­هاي مهم ارتباط كار آمد زناشوئي است و تأكيد در مانگران بر اين مسئله كه كمك به زوجين ناسازگار مي‌توان با تفكيك­هاي شناختي به شناسايي اين باورهاي ناكارآمد و همچنين رشد ارتباط مؤثر زناشوئي پرداخت ( باكوم[22] 1998،88-53).

فيني[23] (1999) در تحقيقات خود دريافت افرادي كه دلبستگي ناايمن دارند داراي كنترل شديد عاطفي هستند و هيجاناتشان بيشتر از نوع منفي است كه پيش­بيني كننده خوبي براي رضايت زناشويي است. ( كلانتري95، 1379) در بررسي خود به رابطه­ي منفي ميان تفاهم زناشويي با اضطراب، واكنش به ناكامي و باور وابستگي در دانشجويان متاهل دانشگاه تهران دست يافت و اعلام كرد افزايش اضطراب و نگراني موجب كاهش تفاهم زناشوئي مي‌شود. اسپانيرولوئيس[24] (1980، بر گرفته از لتزينگر و گوردون 2005،424-409). نيز بيان كردند كه ارتباط مثبت، توافق افراد بر سر مسائل زناشويي، و ابراز محبت باعث مي‌شود فرد رضايتمندي و شادكامي بيشتري در راوبط زناشويي خود داشته باشد.

عوامل متعددي رضايتمندي زناشوئي زوجين را تحت تأثير قرار مي‌دهند از آن جمله مي‌توان به رضايت از خلق و خوي همسر، (بلوم و مهرابيان[25]1999،125-93). اعتماد و وفاداري و عشق (روز بلات[26] و همكاران، 1999،129-113).درآمد و اشتغال همسر (وييجينتيمالا، كوماري و پاند[27]ا؛ 2004،11-9) اشاركرد.

سازگاري زناشويي از دير باز مورد توجه روانشناسان و جامعه شناسان قرار گرفته، يكي از گسترده­ترين مفاهيم براي تعيين ميزان شادي و پايداري رابطه است (ويگل و ديگران[28] 1378،270-263) سازگاري زناشويي وضعيتي است كه در آن زن و شوهر در بيشترين مواقع احساس خوشبختي و رضايت دارند و از كنار هم بودن لذت مي‌برند. اين سازگاري از طريق متقابل، مراقبت از يكديگر، پذيرش، درك و ارضاي نيازهاي ايجاد مي‌شود (سينها و ماكرجك[29] 1990،636-633). موضوع سازگاري زناشويي بعد از مطالعه هاميلتون مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن در پژوهش­هاي زيادي به منظور كشف عوامل مؤثر در سازگاري زناشويي انجام شد. پژوهشگران تا سال 1980 بر متغيرهاي همه­گير­شناسي، روابط جنسي، مسائل مالي، تعداد فرزندان، مذهب و شغل زوجين تمركز داشتند و تنها در سالهاي اخير به اهميت عوامل شخصيتي و هيجانات در سازگاري زناشويي تأكيد كردند ( اشنايدر 1979،823-813).(ويدا نوف وگاتمن 1990،1115-1099) [30]. به عنوان مثال، گلمن (1998 به نقل از شهيدا و راهي، 2009). به وجود رابطه­اي قومي بين هوش هيجاني و توانايي حل تعارض در رابطه زوجين پي برد و بر اهميت نقش همدلي در روابط رومانتيك تأكيد كرد. (گاتمن و همکاران1998،22-5). [31] نيز دريافتند كه حمايت و درگيري هيجاني اجزاي اساسي رابطه زناشويي هستند و اين عوامل در مقايسه با تعارضات رفتاري، با قدرت بيشتري مي‌توانند آينده رابطه را پيش‌بيني كنند. آنها هم چنين خاطرنشان كردند كه روز كه لحن ابزار هيجاني بين زوجين بسيار مهمتر از محتواي مكالمات و توانايي حل تعارضاتشان مي‌باشد. از نظر آنان عامل اصلي ناسازگاري زناشوئي ميزان خشم ابراز شده و يا تعداد تعارضات نيست، بلكه تحقير كردن و فاصله­گيري دفاعي است كه باعث بروز شگفتي­هاي زناشويي مي‌شود نتايج نشان داد بين تصوير بدني و عزت نفس مثبت و منفي و سازگاري زناشويي رابطه مثبت و مستقيم وجود دارد و تفاوت معناداري با يكديگر نشان مي‌دهند.

1-3. اهميت و ضرورت تحقيق:

ميزان توجه افراد به بدن در ميان دو جنس متفاوت است و انتظارات اجتماعي متفاوتي از زن و مرد وجود دارد ارتباط اجتماعي مرتبط با بدن در زنان بيشتر و جدي است. در نتيجه بدن براي زنان در مقايسه با مردان از اهميت بيشتري برخوردار است. (ويدو كوپر 1999، 1056-1047).( ويدوا بتز[32] 1997،42-35).  در نتيجه زنان نسبت به مردان تحت فشار بيشتري براي توجه به بدن و ظاهر فيزيكي و همچنين انطباق با ايده­ال­هاي زيبايي هستند (احمدنيا، 1384: 133). از ديدگاه مك اروين ابولابان و مك دانيل (1381: 75-74)  زيبايي يك قدرت محسوب شده و ابزاري براي اعمال قدرت زنان تلقي مي‌شود، لذا استفاده از اين قدرت به مثابه فراهم كردن فرصتهايي براي زندگي بهتر نگريسته مي‌شود.

با توجه به اهميت عزت نفس و ارتباط آن با رفتار و اعمال انسان خصوصاً در بعد خانوادگي و به ويژه تأثير آن بر رضايت زناشويي لازم است بهتري مناسب براي پرورش آن فراهم گردد. و با توجه به اينكه عزت نفس بالا فرد را در مقابل انواع مشكلات و مسائل زندگي در فشارهاي رواني و جز آن مقاوم خواهد كرد. عزت نفس همچنين مي‌تواند درك و تفسير و واكنش‌هاي هيجاني فرد را تحت تأثير قرار دهد و نيز مي‌تواند در ميزان استرس زايي رويدادها، عاملي تعيين كننده باشد.

بسياري از پژوهش­ها نشان مي‌دهد كه ويژگيهاي شخصيتي زوجين در احساس رضايت افراد، نقش كليدي ايفا مي‌كنند (گاتيسس و همكاران 2004؛574-564و لووكلونن [33] 2005؛326-304). پژوهشهايي هم وجود دارد كه نشان مي‌دهد سبك دلبستگي نيز جزء عواملي است كه در رضايت زناشويي نقش مهمي دارد. ( فيني[34]، 1999) در تحقيقات خود دريافت كه افرادي كه دلبستگي نا ايمن دارند داراي كنترل شديد عاطفي هستند و هيجاناتشان بيشتر از نوع منفي است كه پيش‌بيني كننده­ي خوبي براي رضايت زناشويي است. مطالعه­ي رابطه­ي منبع كنترل و سازگاري زناشويي نشان مي‌دهد كساني كه داراي منبع كنترل دروني هستند رضايت زناشويي بالايي در زندگي دارند (فارز[35]1993،10-1).

پژوهش نشان مي‌دهد كه مهمترين عوامل تأثير­گذار بر شخصيت، عزت نفس در رفتار كودك رابطه والد و كودك است ( صالحين41، 1382) و روابط خانوادگي به طور كامل و روابط بين فرزندان به طور خاص، اثر عميق و پايداري در پي ريزي رفتارهاي فردي كودك و بر انگيختن روح زندگي، آرامش دروني و عزت نفس و در نتيجه بر سلامت رواني، جسماني، اجتماعي، اقتصادي­كودك دارد. (وبسترو همکاران[36]2008،84-473). از اين رو نفوذ والدين تنها در جنبه ارثي خلاصه مي‌شود و انتخاب سبك فرزند پروري مناسب مي‌تواند تأثير مهمي در شكل‌گيري عزت نفس داشته باشد (ماسن و همکاران  1380، 42). بنابراين شيوه درست تربيتي والدين (مندارا و موري[37] 2000،490-475).  همچنين روابط درست پدر و مادر با يكديگر نقش بسيار مهمي در سطوح بالاي عزت نفس فرزندان ايفا مي‌كند (استينبرگ[38] 2001،19-1).

منطقي به نظر مي‌رسد كه نگرش­هاي والدين و استنباط خانوادگي بتواند و منجر به نگرش­ها و عقايد ناسازگارانه شود، به عنوان مثال شخصي كه در خانواده­اي تربيت شده استکه در بحث درباره فعاليت جنسي بد و به عنوان مساله­اي كثيف يا ممنوع در نظر گرفته مي‌شود، ممكن است كه در دوران بزرگسالي در نظام عقيدتي او نيز اين نوع گزينش وجود داشته باشد. بنابراين چنين نگرشي احتمالاً تأثير مهمي بر رفتار و پاسخ جنسي او خواهند داشت ( كاتلين و همكاران[39] 2004،274-268).

اهميت مطالعه بدن به دليل پيوستگي و ارتباط آن باخود پنداره؛ تصور بدن، عزت نفس و سلامت روان افراد و به خصوص زنان و تأثير آن در زندگي زناشويي و كاركرد اجتماعي آنها به عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه، و با هدف مطالعه رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي انجام شده است. بنابراين قصد دارد با استفاده از نظريه مقايسه تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي به عنوان چارچوب نظري اين مسئله را تبيين كند كه چگونه عزت نفس و رضايت از بدن و سازگاري زناشويي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

نتيجه تحقيق ربابه لطيف نژاد و همكاران (1390) نشان داد بين تصوير ذهني از بدن با سازگاري زناشويي رابطه سيستم وجود دارد. به گونه­اي كه هر چه تصوير ذهني از بدن بالاتر بود سازگاري زناشويي بهتر بود.

نتيجه تحقيق موحد و همكاران (1390) نشان داد رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با افزوده شدن ميزان نارضايتي از ظاهر و تداخل در عملكرد اجتماعي و به طور كلي ميزان نارضايتي از بدن از ميزان عزت نفس فرد كاسته مي‌شود.

نتيجه تحقيق عسگري و روشنگ شباكي (1389) نشان داد بين دانشجويان داراي تصويري بدني پايين و داراي تصوير بدني بالا از لحاظ عزت نفس تفاوت معناداري وجود دارد و دانشجويان داراي تصويربدني بالا نسبت به دانشجويان داراي تصوير بدني پايين از عزت نفس بالاتري برخوردارند.

نتيجه تحقيق تامپسون (2005[40]) نشان داد تفاوت معني‌داري بين رضايت اندام بدني اشخاص سياه و زنان سفيد پوست، نشان نداد ولي، يافته­ها نشان مي‌دهد وابستگي قوي و مثبت بين ميزان رضايت از تصوير بدني و اعتماد به نفس در زنان سفيد پوست بود ولي در بين زنان سياه پوست چنين وابستگي وجود نداشت.

نتيجه تحقيق ماي­ترين­ها و همكارانش (2006[41]) نشان داد كه ظاهر فيزيكي بدني يك ارتباط قوي با وجوه گوناگون اعتماد به نفس دارد.

نتيجه تحقيق اسيراكيلك و همكارنش ([42]2007)، نشان داد بيماران استومي كه سطوح بالاتري اختلالات در تصوير بدني بودن داشتند ارتباط نزديك با عزت نفس پايين؛ ناسازگاري با زندگي متاهلي و نقصان در عملكرد جنسي داشتند.

1-4. اهداف:

1-4-1. هدف كلي:

رابطه بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي كارمندان زن دانشگاه علوم پزشكي كرمان سال 92-91.

1-4-2. اهداف جزئي:

بين تصوير بدني و عزت نفس با ارتباط با اقوام و دوستان رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با روابط جنسي رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس باحل تعارض رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با مسايل مالي رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با  اوقات فراغت رابطه وجود دارد.

1-5. سؤالات:

1-5-1. سؤالات كلي:

آيا بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي رابطه وجود دارد؟

1-5-2. سؤالات جزئي:

آيا بين تصوير بدني با عزت نفس باارتباط با اقوام و دوستان رابطه وجود دارد؟

آيا بين تصوير بدني و عزت نفس با روابط جنسي رابطه وجود دارد؟

آيا بين تصوير بدني و عزت نفس با حل تعارض رابطه وجود دارد؟

آيا بين تصوير بدني و عزت نفس با مسايل مالي رابطه وجود دارد؟

آيا بين تصوير بدني و عزت نفس با  اوقات فراغت رابطه وجود دارد؟

1-6. فرضيه‌ها:

1-6-1. فرضيه كلي:

سازگاري زناشويي براساس تصوير بدني و عزت نفس قابل پيش‌بيني است.

1-6-2.  فرضيات جزئي:

بين تصوير بدني و عزت نفس با سازگاري زناشويي رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با ارتباط با اقوام و دوستان رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با روابط جنسي رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس باحل تعارض رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با مسايل مالي رابطه وجود دارد.

بين تصوير بدني و عزت نفس با اوقات فراغت رابطه وجود دارد.

1-6-3. تعريف واژه‌ها واصطلاحات:

تصوير بدني: تصوير بدن به دريافت­ها، انديشه­ها و احساس‌ها در مورد بدن و تجربه بدني اطلاق مي‌شود. (پروز سينكي[43] و كش 1990،347-337)

عزت نفس: احساس فرد نسبت به ارزشمندي و تاييد او نسبت به خودش مربوط است نام دارد (بلاسكويچ[44] و توماكا، 1991 و ساسون، 2007).

سازگاري زناشويي: وضعيتي است كه در آن زن و شوهر در بيشتر مواقع احساس خوشبختي و رضايت از همديگر را دارند كه به صورت خودكار ايجاد نمي شود و به وجود آمدن آن نياز به تلاش زوج­ها دارد (احمدي 26، 1382).

1-6-4. تعاريف عملياتي:

تصوير بدني: منظور نمره آزمودني در پرسشنامه ليتيون است.

عزت نفس: منظور نمره آزمودني در پرسشنامه کوپر اسميت است.

سازگاري زناشويي: منظور نمره آزمودني در پرسشنامه انريچ است.

[1]. Sclafane

[2]. Bronell

[3]. Sands

[4]. Mccabe & Ricciardelli

[5]. Miller & Rothblum &Brand felicio

[6]. Leary & Downs

[7]. Usimian & Daniluky

[8]. Newel

[9]. Weber

[10]. Kazdin

[11]. Gleeson

[12]. Bellino

[13]. Kaiser

[14]. Rudl & Lennon

[15]. Sinha & Mukerjec

[16]. Scheier

[17]. Kazdin

[18]. Amato & Fowler

[19]. Santrock

[20]. Hoban

[21]. Beth, Julieh. Anthony & Michael

[22]. Baccem

[23]. Feeny

[24]. Spanier

[25]. Blum and Mehrabian

[26]. Roizblatt

[27]. VijayanThimala & Kumari & Panda

[28]. Vigel & Ballard & Doberah

[29]. Sinha & Mukerjec

[30]. Shnyder & Voydanoft & Gottman

[31]. Gottman & Coan & Carreve & Swanson

[32]. Wede Betz

[33]. Gattis Bernz L.E

[34]. Feeny

[35]. Phares

[36]. Webster & Stratton & Herman

[37]. Mandara & murrey

[38]. Steinberg

[39]. Kathleen

[40]. Thompson

[41]. My tarinh Ha

[42]. Esrakilic

[43]. Pruzinsky & Cash

[44]. Blascovich & Tomaka & Cason

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان
 • پايان نامه تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان وعزت نفس دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي اثربخشي برنامه اصلاح عزت نفس ضمني بر افزايش عزت نفس ضمني و کاهش ترس از ارزيابي منفي ضمني در افراد داراي اختلال اضطراب اجتماعي
 • پايان نامه مقايسه کيفيت زندگي، معناي زندگي، تصوير بدني و سلامت روان در دو گروه زنان يائسه و غير يائسه با تأکيد بر ميزان تحصيلات آنان
 • پايان نامه مقايسه سلامت روان و سازگاري زناشويي مادران کودکان اتيسم و مادران کودکان عادي 5 تا 12 سال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122