پايان نامه رابطه بين خودکارآمدي با سلامت روان در بين والدين داراي کودکان عادي و مرزي 12-7 ساله

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه بين خودکارآمدي با سلامت روان در بين والدين داراي کودکان عادي و مرزي 12-7 ساله یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 109 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه بين خودکارآمدي با سلامت روان در بين والدين داراي کودکان عادي و مرزي 12-7 ساله بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-4-1 اهداف اصلی: 6
1-4-2- اهداف فرعی 6
1-5- متغیرهای پژوهش حاضر عبارتند از: 6
1-6 فرضیه های پژوهش 7
1-7 بیان مفاهیم و اصطلاحات 7
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1 مباني نظري و يافته‌هاي پژوهشي: 10
2-1-1 خود کارآمدی 10
2-1-1-1 تعریف خود کارآمدی 12
2-1-1-2 انواع خودکار آمدی 14
2-1-1-3 تفاوت خود کار آمدی با سایر انواع باورهای خود 15
2-1-1-4 ابعادخودکارآمدی ادراک شده 17
2-1-1-5 منابع باورهای خود کارآمدی 18
2-1-1-6 خودکارآمدی بالاوپایین 21
2-1-1-7 خودکارآمدی ،انگیزش واسناد 22
2-1-1-8 جنسیت وخود کارآمدی 24
2-1-1-9 خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی 25
2-1-1-10 تأثیرزمینه های فرهنگی واجتماعی روی باورها ی خودکارآمدی 26
2-1-1-11 نقش باورهای خود کارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه 27
2-1-1-12 تحلیل تحولی باورهاي خودکارآمدی در گستره زندگی 28
2-1-1-13 رشدخودکارآمدی به واسطه تجارب مرحله گذر نوجوانی 31
2-1-1-14 خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی 31
2-1-1-15 ارزیابی مجدد خودکارآمدی با افزایش سن 31
2-1-1-16 راهبردهای بهبود خودکارآمدی 32
2-2- سلامت روان 34
2-2-1 سلامت روانی 35
2-2-2 تعریف سلامت روانی 35
2-2-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 37
2-2-4 اصول بهداشت روانی 39
2-2-5 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی 40
2-2-6 عوامل موثر در تامین سلامت روان 42
2-2-7 نقش خانواده در تامین سلامت روان 42
2-2-8 نظریات مرتبط با سلامت روانی 43
2-2-9 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی 46
2-3 عقب ماندگی ذهنی 47
2-4 عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR): 48
2-5 ویژگیهای کودک استثنایی 48
2-6 نیازهای والدین کودکان استثنایی 48
2-7 احساسات والدین کودکان استثنایی 49
2-8 پیشینه تحقیق 50
2-8-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 50
2-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور 59
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 66
3-2 روش پژوهش 66
3-3 جامعه آماری 66
3-4 نمونه و روش نمونه گیری 66
3-5 ابزار پژوهش 66
3-6 روش اجراء 68
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده¬ها 69
3-8 پایایی پرسشنامه 69
فصل چهارم:یافته های پژوهش
4-1 مقدمه 72
4-2 آمار توصیفی 72
4-3 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات 73
4-4 بررسی آمار توصیفی متغیرهای مربوط به والدین کودکان عادی 73
4-5 آزمون نرمال بودن داده‌ها 74
4-6 تحلیل استنباطی داده ها 75
4-7 بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق 75
4-7-1 بررسي وضعيت مؤلفه سلامت روانی 76
4-7-2 بررسي وضعيت مؤلفه خودکارآمدی والدین کودکان عادی 77
4-7-3- بررسي وضعيت مؤلفه خودکارآمدی والدین کودکان مرزی 78
4-8 بررسی فرضیه های تحقیق 79
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه 83
5-2 بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه های پژوهش 83
5-3 نتیجه گیری 88
5- 4 محدودیت ها 88
5-5 پیشنهادات 88
منابع و مأخذ 89
منابع فارسی 89
منابع انگلیسی 93

منابع و مأخذ

منابع فارسی

آبنيكي فرد، زهرا (1382)، رابطه بين عزت نفس ،انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان سال سوم دبيرستان شاهد تهران و مقايسه اثر بخشي دو روش حل مساله و مهارتهاي ارتباطي در افزايش عزت نفس ، آنها پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي.

احمدی، زینب (1377)، مقایسه عزت نفس مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی شهر اهواز پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، اهواز

اختیاری امیری راضیه،(1383)،مقایسه بهداشت روانی دانشجویان مجرد ومتاهل خوابگاهی،خلاصه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،دانشگاه شهید بهشتی.

آزاد حسین،(1378)سلامت روان ازدیدگاه الیس،فصلنامه اصول بهداشت روانی،شماره چهارم.

اعرابيان،اقدس (1383)، بررسي تاثير باور هاي خود كار آمدي بر سلامت رواني و توفيق تحصيلي دانشجويان.

افروز غلامعلی،(1377)، مقدمه ای بر آموزش و پرورش کودکان استثنایی، تهران.

 

اله بخش ،شيرين (1385)، بررسي فرا تحليلي خود پنداره تحصيلي ،انگيزش ،پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر ستان بندر لنگه ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه علامه طباطبا يي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي .

بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازی الهه،(1387)،روشهای تحقیق در علوم رفتاری،تهران،انتشارات آگاه.

بختیاری پروین،(1379)،برسی وضعیت بهداشت روان معلمان استان اصفهان،فصلنامه دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان.

برمك ،محمد علي (1386)، بررسي اثر بخشي آموزش راهبرد هاي فراشناختي بر خود كار آمدي عمومي دانش آموزان پسر سال دوم شهر شيراز ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه علامه طباطبا يي ،دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي .

بنی جمال واحدی شکوه السات،احدی حسن،(1370)،بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی،تهران،نشر نی.

بهرامی احسان هادی،(1381)،بهداشت روانی در قرن بیست ویکم و چالشهای پیشرو،مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران،سال سی و دوم،شماره1.

بيابانگرد،اسماعيل(1377)، راهنمايي والدين و معلمان در تربيت وآموزش خانواده ،تهران :دفترنشر فرهنگ اسلامي .

بیابانگرداسماعیل،(1372)،روشهای افزایش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولیاو مربیان.

پورافکاری نصرالله،(1376)،فرهنگ جامع روانشناسی-روانپژشکی وزمینه وابسته،چاپ دوم،تهران،نشر نی.

تقوی سید محمدرضا، (1380)، بررسی روایی و اعتیار پرسشنامه سلامت روانی، تهران.

حجازي،الهه (1379)، برداشت كودكان و نوجوانان از مفهوم هوش ،مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ،سال سي و سو،شمار 2،ص71-108.

حسن آبادي ،حميد رضا(1380)، بررسي باورهاي معرفت شناختي و باورها خود كار آمدي دانش آموزان و دانشجويان پسر و دختر تهران . پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه تهران ،دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي.

حميدي پور،رحيم (1377)، رابطه جومدرسه با كار آمدي شخصي مشاور مدرسه.پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه تربيت معلم.

راس،آ،آلن،(1377)،روانشناسی شخصیت نظریه ها وعمل،ترجمه جمالفرسیاوش،تهران،انتشارات بعثت.

رحیمی نژادعباس،پاک نژادمحسن،(1383)،ارتباط بین سازگاری خانواده باسلامت روانی وسطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده در ایران،تهران،دانشگاه شهیدبهشتی.

رضايي درويش،مرضيه (1385)، بررسي رابطه خود كار آمدي رياضي ،اضطراب رياضي و جنسيت با پيشرفت رياضي دانش ْآموزان سال اول دبيرستان هاي شهر تهران ، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه علامه طباطبايي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي .

زنجانی طبسی رضا،(1383)،ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون بهزیستی روانشناختی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.

سنچولی حمیده،(1388)،رابطه تجربه ی معنوی با سلامت روانی در والدین دارای فرزندان استثنایی و والدین فرزندان عادی،پایان نامه کارشناسی ارشد .

سيف ،علي اكبر(1386)، روانشناسي پرورشي نوين(ويرايش ششم)تهران:دوران.

سيف،علي اكبر(1380)، روانشاسي پرورشي تهران ،انتشارات آگاه.

سیف نراقی مریم،نادری عزت الله،(1382)،اختلالات رفتاری کودکان وروشهای اصلاح وترمیم آن،انتشارات بدر.

شاطرلو عالیه، افزایش عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهنی از راه توجه به مولفه های خود پنداره، تعلیم وتربیت استثنایی ، 1386 شماره 74.

شاملو، سعید،(1368)،مکتبهاونظریه ها در روانشناسی شخصیت،چاپ اول،تهران،انتشارات رشد .

شریعتی تقی،داورمنش عباس،(1370)،نگرش پدران کودکان عقب مانده ذهنی در مورد عقب ماندگی فرزندانشان ومقایسه آنهادر سطوح مختلف فرهنگی،پایان نامه کارشناسی ارشد.

شعاري نژاد،علي اكبر(1375)، فرهنگ علوم رفتاري .تهران :انتشارات امير كبير.

شفیع آبادی عبدالله،(1372)،نظریه مشاوره و روان درمانی،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

شکری امید،(1380)،تفاوت های جنسیتی در بهزیستی ذهنی ونقش ویژگیهای شخصیت،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره 4 .

صمدي ،اكرم (1386)، رابطه بين ادراك حمايت از سوي حانواده ،معلمان و دوستان و خود كار آمدي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان متوسطه شاهد و غير شاهد ،پايان نامه كار شناسي ارشد ،دانشگاه علامه طباطبايي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي .

عباسپورعلی،(1385)،رابطه بین کمالگرایی و عزت نفس باسلامت روانشناختی در دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد .

علیزاده حمید،(1381)،تاثیر فرزند معلول یا ناتوان بر خانواده،تعلیم وتربیت استثنایی،1381،شماره14،ص3-7 .

فرهادی علی،(1384)،میزان شادمانی و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فصلنامه اصول بهداشت روانی،سال هفتم،شماره 25 .

فیضی ژاله،(1386)،رابطه سلامت عمومی،کمالگرایی وعزت نفس در پزشکان عمومی،پایان نامه کارشناسی ارشد .

كديور،پروين(1381)، بررسي سهم باور هاي خود كار آمدي ،خود گرداني و هوش در پيشرفت درسي دانش آموزان به منظور ارائه الگويي براي ياد گيري بهينه .پايان نامه دكتري ف دانشگاه تربيت معلم تهران .

كرامتي ،هادي (1380)، بررسي رابطه خود كار آمدي ادراك شده دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهر تهران و نگرش آنها نسبت به درس رياضي با پيشرفت رياضي آنها در سال 79-80 ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تربيت معلم .

مرتضوي،شهر ناز (1383)، روابط متقابل بين خودكار آمدپنداري و ادراك حمايت از سوي خانواده ،معلمان و دوستان نزديك در ارتباط با رضايت از زندگي در نمونه هايي از دانش آموزان دبيرستان ،فصلنامه علمي –پژوهشي نوآوري هاي آموزشي شماره 8،صص39-13.

مژدهي،رضا (1381)، مقايسه باور هاي خود كار آمدي داش آموزان پسر شاخه هاي نظري ،فني و حرفه اي و كارو دانش ،پايان نامه كار شناسي ارشد ،دانشگاه علامه طباطبايي ،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي .

مشکی و همکاران(1387)، بررسي تاثير برنامه آموزشي با به كارگيري عزت نفس و باورهاي كنترل سلامت بر ارتقاي سلامت روان دانشجويان، فصلنامه علمي پژوهشي فيض، دوره دوازدهم، شماره 4.

مصطفايي ،علي (1387)،بررسي اثر بخشي آموزش مولفه هاي راهبردي يادگيري خود تنظيمي مبتني بر مدل پینتريج بر خود كار آمدي ،منبع كنترل و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر پايه سوم دبيرستان ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه علامه طباطبايي ،دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي .

مفیدی فرخنده،(1376)،آموزش خانواده راهنمای عملی والدین و مربیان کودکان استثنایی،انتشاراتی سرآمد کاوش.

میکائیلی منیع فرزانه، مقایسه بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان دبستانی دارای کم توان ذهنی وعادیف تعلیم وتربیت استثنایی، 1388، شماره 92ص88 .

میلانی فر بهروز، (1374)،روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران،نشر قومس.

نریمانی محمد، آقامحمدیان حمیدرضا، رجبی سوران، مقایسه سلامت روانی مادران کودکان استثنایی با سلامت روانی کودکان عادی فصلنامه اصول بهداشت روانی، 1386 شماره 33 و34 ، ص15-24 .

هالان،دانیل پی،کافمن جیمزام(1371)،کودکان استثنایی(مقدمه ای بر آموزشهای ویژه)،ترجمه جوادیان مجتبی، مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

هرشن سن،دیویدپاور،پال دبلیو،(1988)،مشاوره بهداشت روانی:نظریه وعمل،ترجمه منشی طوسی محمد تقی،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوی.

یوسفی لویه مجید، مداخله های روان شناختی در مورد کودکان با نیازهای ویژه تعلیم و تربیت استثنایی1387 شماره 85 و 84 .

منابع انگلیسی

 1- Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead

2- Burden.R.L(1980) measuring the effects of sters  on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?

3- Beckman, P.J(1991). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of young children with and without

4- Cmic, k.,friedrich,w., Greenberg,m(1983).Adaptation of families with mentally retarded children: A model of stress, coping and family ecology.American journal of mental deficiency, 88, 125-231

5-Corsini. R.(1973). Current Psychotheraphes. Peacock Pubilshers. Inc Itasaca. Lllonnis

6- Corson. V.(1999)Bermer.A.Elizabeth.N.Mental Health Nursing. Sau Nders Compaany

چکیده

در این پژوهش، تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و  مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر در سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اهداف پژوهش، طرح کاربردی و از نوع همبستگی بوده که جامعه آماری این تحقیق را والدین کودکان عادی و والدین کودکان مرزی(آموزش پذیر) 12-7 ساله شهرستان الشتر تشکیل می­دهند. همچنین به منظور دستیابی به گروههایی از آزمودنیها که امکان تحلیل آماری مناسب را فراهم سازد، با توجه به جدول مورگان140 نفر برای این طرح انتخاب شدند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه خودکارآمدی بندورا و پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28) بوده که ضريب آلفاي كرنباخ پرسشنامه خودكارآمد پنداري بندورا 92/0
مي­باشد. در این پژوهش از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در آمار توصیفی از جداول فراوانی، نمودارها، اندازهای گرایش مراکزی(نما- میانه- میانگین) و انحراف معیار و در آمار استنباطی از ضریب همبستگی، تحلیل واریانس و آزمون t گروههای مستقل استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش نتایج نشان می دهد که بین خودکارآمدی با سلامت روان والدین کودکان عادی با مرزی رابطه وجود دارد و همچنین نتایج آزمون t نشان داد که خودکارآمدی والدین کودکان عادی از وضعیت مطلوبتری برخوردار است.

کلید واژه: خودکارآمدی، سلامت روان، والدین، کودکان عادی و مرزی

 فصل اول:

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

تولد و حضور كودكي با كم تواني ذهني در هر خانواده اي مي تواند رويدادي نامطلوب و چالش زا تلقي شود كه احتمالا تنيدگي، سرخوردگي، احساس غم و نوميدي را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعدد حاکی از آن است که والدين كودكان داراي مشكلات هوشی، به احتمال بيشتري با مشكلات اجتماعي، اقتصادي و هيجاني كه غالبا ماهيت محدود كننده، مخرب و فراگير دارند، مواجه مي شوند. در چنين موقعيتي گر چه همه اعضاي خانواده و كاركرد آن، آسيب مي بيند فرض بر اين است كه مشكلات مربوط به مراقبت از فرزند مشكل دار، والدين، به ويژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشكلات مربوط به سلامت رواني قرار مي دهد.

در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشور های جهان علاقه بخصوص مهم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است و اثرات آن در بهبود و اوضاع بیمارستانهای روانی و به کاربردن روشهای صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد. عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است و در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادل وجود دارند. هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست زیرا که بهداشت فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده  بلکه هدف اصلی آن پیشگیری ا ز وقوع ناراحتی ها  می باشد. پیشگیری عبارت است از به وجود آمده عاملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی است. یکی از شرایط اصولی بهداشت اصولی بهداشت روانی این است که شخص به خود احترام بگذارد و خود را دوست بدارد(شاملو، 1376).

کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر به گروهی از کم توانان-ذهنی اطلاق می شود که دارای بهره هوشی 50 تا75 هستند و از نظر سنی در محدوده 6-12 در قرار دارند. در پژوهش حاضر منظور از کم توان ذهنی آموزش پذیر کسی است که براساس تشخیص کارشناسان سنجش آموزش و پرورش در آموزشگاههای استثنایی مشغول به تحصیل هستند. همچنین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی از جمله گروههای مورد بررسی در مطالعه حاضر هستند. در پژوهش حاضر کودک عادی به کودکی گفته می شود که مشکل کم توان ذهنی یا نابینایی و ناشنوایی ندارد و دچاراختلالات یادگیری نیست و از نظر روانی مشکل خاصی ندارد. کودک استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند بلکه سایر اعضای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهند. وجود کودک استثنایی اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می شود. در تعریف سلامت روانی باید این نکته را در نظر داشت که هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید، باید با خود و دیگران  سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب ناپذیر درونی خود دچار استیصال نشود و خود را به وسیله جامعه طرد نسازد فردی است دارای سلامت روانی(نریمانی و همکاران،1386).

بیان حقایق و ارائه اطلاعات صحیح و صادقانه به پدر و مادر کودک استثنایی بر اساس آخرین دانش و دستاوردهای علمی و تجربی در مورد شرایط خاص ذهنی یا جسمی کودکشان در نهایت، موجب رضایت و آسایش خاطر آنان خواهد بود گهگاه مادر و پدری با کودک خود که به روشنی دارایی عقب ماندگی ذهنی است مراجعه می نمایند وقتی به آنها گفته می شود که چرا تاکنون بی جهت کودک را بحال انتظار در خانه نگه داشته اید واکنون کودک شما 12 سال سن دارد ولی بایست سالها قبل به شرایط خاص ذهنی[1] او پی برده باشید معمولاً در پاسخ می گویند ما خود نیز قبلاً حدس می زدیم زیرا که او مثل بچه های هم سن سال خود « به راه نیفتاد» حرف زدن را زمانی که انتظار می رفت شروع نکرد او را به دکتر بردیم دکتر گفت نگران مباشید چیزی نیست صبرکنید چند سال دیگر مثل بچه ها ی دیگر می شود و …( افروز،1384).

از ویژگیهای عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آن رفتار آگاه نمی باشد. وقتی والدین برای اولین بار با این حقیقت روبرو می شوند که کودکشان استثنایی است واکنش  آنها پیامد هایی خواهد داشت، وجود کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط یک یک افراد خانواده با هم و هریک از آنها با کودک معلول وارد می سازد و همین اثرات ناخوشایند چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه قابلیت حل نیابند ضایعات جبران ناپذیری بر روان والدین، سایر نوباوگان خانواده خصوصاً کودک معمول باقی می گذارد. واکنشهای شایع والدین ممکن است به صورت احساس گناه1 ناکامی و محرومیت2 انکار واقعیت یا کتمان حقیقت3 اضطراب و نگرانی باشد میلانی فر(1347). نتایج پژوهش امینی و همکاران (1370) نشان داده است که بین هوش هیجانی، خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان ممتاز و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میانگین هوش هیجانی، خودکارآمدی و سلامت روانی  دانش آموزان ممتاز بالاتر از دانش آموزان عادی است.

این قبیل واکنشها تا زمانی که به کنترل در نیایند و تعدیل نشوند نه فقط سلامت روانی اعضای خانواده را به مخاطره می اندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط اعضای خانواده و کودک معلول ذهنی یا جسمی را پیچیده می سازد و در نهایت موجب اضمحلال انرژی  روانی و دیگر توانمندیهای آنان می شوند.

1-2 بیان مسأله

حضور كودك عقب مانده در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثير قرار مي‌دهد و سلامت رواني خانواده بخصوص والدين را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، كودك بر اثر تعارض‌هاي شديد ميان اعضاي خانواده، كل خانواده را درگیر بحران مي‌كند.

تحقيقات نشان می­دهد كه والدين كودكان عقب مانده ذهني عموما در خطر مشكلات زندگي خانوادگي و دشواري‌هاي عاطفي قرار دارند(بكمن، 1991).

بطور كلي خانواده كودك معلول به لحاظ داشتن كودكي متفاوت با ساير كودكان با مشكلات فراواني در زمينه نگهداري، آموزش و تربيت آنها روبروست. اين مسايل همگي بر والدين فشارهايي وارد مي‌كنند كه سبب بر هم خوردن آرامش و يكپارچگي خانواده مي‌شوند و در نتيجه انطباق و سازگاري آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. عزت نفس يكي از مهمترين عوامل تحول و شكل‌گيري شخصيت است و نقش بنيادين در سلامت رواني دارد به گونه‌اي كه عزت نفس پايين و شكل‌گيري احساس خود كم بيني در والدين زمينه‌هاي آسيب رواني را فراهم مي‌نمايد( ولي زاده و همكاران و 1387).

سلامت روان يكي از مباحث مهمي است كه در رشد و بالندگي خانواده و جامعه موثر مي‌باشد. سازمان بهداشت جهاني (2004) سلامت رواني را به عنوان حالتي از بهزيستي كه درآن فرد توانمندي خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده كرده و براي اجتماع خويش مفيد است تعريف مي‌كند.

با توجه به تحقیقات انجام شده، این پژوهش بدنبال این است که رابطه خودکارآمدی و سلامت عمومی در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی را مورد بررسی و پژوهش قرار دهد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده یک نظام اجتماعی است و حضور یک کودک استثنایی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد.

بدیهی است که بیماری روانی مخصوص یک قشر یا یک منطقه خاص نبوده و تمامی طبقات جامعه را در بر می­گیرد و هیچ انسانی از فشار روانی و اجتماعی مصون نیست و به طور کلی باید گفت وجود یک بیماری روانی به کار . اقتصاد خانواده لطمه وارد می­کند، درآمد سرانه را کاهش می­دهد و رفاه و نشاط فردی را از اعضای خانواده سلب می­کند و با تخریب و ضایع کردن نیروی انسانی، در اقتصاد و اجتماع تأثیر عمیق و سوء بر جا می­گذارد. به همین دلیل بهداشت روان در اغلب کشورها در رأس برنامه ملی و بهداشت همگانی قرار دارد(میلانی فر، 1385).

اسکینر اظهار می دارد که سلامت روانی و انسان سالم به معادل با رفتار منطبق با قوانین و ضوابط جامعه است و چنین انسانی وقتی بامشکل روبرو شود ازطریق شیوه اصلاح رفتار برای بهبود و بهنجار کردن رفتار خود و اطرافیانش به طور متناوب استفاده می جوید تا وقتی که به هنجار مورد پذیرش اجتماع برسد، به علاوه انسان سالم بایستی آزاد بودن خودش را نوعی توهم پندارد و بداند که رفتار او تابعی ازمحیط می باشد و هر رفتار توسط حدودی از عوامل محیطی مشخص گردد.

تامین بهداشت همه افراد جامعه از مهم ترین مسائل اساسی هر کشور است، این امر در سه جنبه جسمانی، روانی و اجتماعی مورد ملاحظه قرار می گیرد، در صورتی که بعد روانی بهداشت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد، فراوانی مشکلات روانی و رفتاری رو به فزونی خواهد گذاشت( نوابی نژاد،1376).

این پژوهش می تواند برای والدین، مربیان که مسئول تعلیم و تربیت کودکان هستند الهام بخش باشد یا به احساسات و نیازهای کودکان توجه نموده و در زمینه ی کمک به عزت نفس و سلامت روانی و همچنین بهزیستی روانشناختی و همچنین خود شکوفایی والدین گام بردارد.

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 اهداف اصلی:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و  مرزی 12-7 ساله شهرستان الشتر در سال 92 است.

1-4-2- اهداف فرعی

1- تعیین رابطه بین خودکارآمدی با سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی.

2- مقایسه سلامت روان در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی.

3- مقایسه خودکارآمدی در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی.

1-5- متغیرهای پژوهش حاضر عبارتند از:

متغییر مستقل← خودکارآمدی

متغییر وابسته ← سلامت روان

متغییر تعدیل کننده ← گروه والدین کودکان عادی و مرزی

1-6 فرضیه های پژوهش

1- بین خودکارآمدی با سلامت روان والدین کودکان عادی و مرزی رابطه وجود دارد.

2- بین سلامت روانی والدین دارای کودکان مرزی با والدین دارای کودکان عادی تفاوت وجود دارد.

3- بین خودکارآمدی والدین دارای کودکان مرزی با والدین دارای کودکان عادی تفاوت وجود دارد.

1-7 بیان مفاهیم و اصطلاحات

تعریف مفهومی

خودکارآمدی:

باورهای شخصی درباره قابلیت هایی برای سازماندهی و اجرا دوره های عمل مورد نیاز برای مدیریت موقعیتهای که در آینده پیش خواهد آمد، است. (بندورا، 1995)

خودكارآمدي(Self-efficacy) از نظريه شناخت اجتماعي(Social cognition Theory) آلبرت باندورا (1997) روان‌شناس مشهور، مشتق شده است كه به باورها يا قضاوتهاي فرد به توانائيهاي خود در انجام وظايف و مسئوليتها اشاره دارد.

سلامت روان:

سازمان بهداشت جهاني (2004) سلامت رواني را به عنوان حالتي از بهزيستي كه درآن فرد توانمندي خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده كرده و براي اجتماع خويش مفيد است تعريف مي‌كند. به طور كلي بهداشت رواني ايجاد سلامت روان به وسيله پيشگيري از ابتلا به بيماري‌هاي رواني، كنترل عوامل موثر بروز آن، تشخيص زودرس، پيشگيري از عوامل ناشي از برگشت بيماريهاي رواني و ايجاد محيط سالم در برقراري روابط صحيح انساني است(ميلاني فرد، 1386).

حالتی از بهباشی (آرامش و آسایش) که در آن فرد توانایی های شخصی خود را شناخته، می تواند با فشارهای طبیعی (معمولی) زندگی مقابله کند، می تواند بهره وری و ثمردهی شغلی داشته باشد و قادر است در جامعه نقش مهمی  داشته باشد( در جامعه مشارکت معنی داری داشته باشد). (وهو، 2004)

تعریف عملیاتی

خودکارآمدی:

منظور از خودکارآمدی در این پژوهش نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه خودکارآمدی بندورا بدست آورده اند.

سلامت روان:

میزان نمره ای است که آزمودنی­ها از پرسشنامه 28 ماده ای سلامت روان(GHQ) بدست آورده­اند.

والدین کودکان کم توان ذهنی:

منظور از والدین در اینجا مادر و پدر کودکان می باشد که حداقل دارای یک کودک کم توان ذهنی آمورش پذیربوده که درمدارس استثنایی روزانه تحصیل می کند وخدمات توانبخشی دریافت می دارند و پاسخگوی پرسشنامه والدین است که مسئولیت دانش آموز را برعهده دارد.

در فرهنگ کودکان استثنایی تعریف شده است:

آموزش و پرورش ویژه به آموزش و پرورشی گفته می شود که برای کودکان با نیازهای ویژه در نظر گرفته شده یعنی کودکانی که به دلایل مختلف نمی توانند به طور کامل از برنامه درسی عادی بهره ببرند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان
 • پايان نامه اثر بخشي طرحواره هاي درماني بر کاهش تعارضات زناشويي و افزايش سلامت روان
 • پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122