پايان نامه رابطه طرد-پذيرش والدين و خلق و خوي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه طرد-پذيرش والدين و خلق و خوي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 171 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه طرد-پذيرش والدين و خلق و خوي دانش آموزان دختر پايه ششم ابتدايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست مطالبI
فهرست‌ جدول‌هاV
فهرست ‌نمودارهاVII
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه2
بیان مسئله3
اهمیت و ضرورت پژوهش7
هدف کلی پژوهش 10
اهداف جزیی پژوهش10
فرضیه¬¬های پژوهش10
تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها11
فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش
تعریف پرخاشگری15
انواع پرخاشگری17
پرخاشگری پیدا و پنهان18
پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی18
پرخاشگری ابزاری و خصمانه 19
پرخاشگری عاطفی وتجاوزگرانه19
پرخاشگری دفاعی و مجرمانه20
دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری20
دیدگاه روانکاوی20
دیدگاه یادگیری21
دیدگاه عقلانی-هیجانی23
دیدگاه جامعه شناسی22
دیدگاه ذاتی و غریزی23
دیدگاه موقعیتی23
دیدگاه انگیزشی 25
راههای کنترل پرخاشگری28
مؤلفه های مزاج33
سطح فعالیت34
قابلیت پیش بینی34
نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید35
سازش پذیری36
شدت بیان خلق37
ثبات فراخنای توجه 38
حواسپرتی 39
آستانه حسی40
پدر و مادر شدن 41
تعامل مادر-فرزند42
تعامل پدر-فرزند45
طرد-پذیرش والدین48
رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند52
نظریه روان تحلیل گری52
نظریه زیستی53
نظریه رفتارگرایی53
نظریه یادگیری اجتماعی54
نظریه¬ی انسان گرایی55
نظریه تعامل گرایی نمادین56
نظریه منظومه ای57
نظریه طرد-پذیرش والدین58
نظریه دلبستگی59
کیفیت دلبستگی62
دلبستگی در دوران کودکی63
شیوه های فرزندپروری65
بازنگری پژوهش¬های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها69
بازنگری پژوهش¬های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها86
فصل سوم: روش پژوهش
جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری89
ابزارهای پژوهش91
طرد- پذیرش والدین93
مزاج کودکی میانه101
پرخاشگری باس و وارن104
روش¬ اجرای پژوهش107
روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها108
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
مقدمه110
یافته¬های توصیفی110
یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش 115
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش128
محدودیت¬های پژوهش 133
پیشنهادهای پژوهش134
پیشنهادهای نظری134
پیشنهادهای کاربردی135
منابع
فارسی137
انگلیسی141

منابع

 منابع فارسی:

استافورد، لورا وبه یر، چری (1991). تعامل والدین و کودکان، ترجمه دهگانپور و مهرداد خرازچی 1377. تهران: انتشارات رشد

اکبری، احمد (1387). مشکلات نوجوانی و جوانی. تهران: انتشارات رشد و توسعه .

الیس، آلبرت (بدون تاریخ). زندگی شادمانه. ترجمه: مهرداد فیروز بخت و وحیده عرفانی (1386).  تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.

اهنگرانی، احد، شریفی درامدی، پرویز و فرج زاده، رباب (1390). رابطه سبک های فرزند پروری والدین با پرخاشگری نوجوانان شهرستان شبستر. مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری. سال اول، پیاپی (1)، صص، 8-1.

آقا محمدیان ، حامد (1384). روانشناسی بلوغ و نوجوانی. مشهد: دانشگاه فردوسی

پارسا، محسن(1375). روانشناسی رشد کودک و نوجوان. تهران: انتشارات بعثت.

پایندان، طیبه (1389). مقایسه تاب آمدی، سلامت روان، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی– اقتصادی،   پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز.

حسن پور، فاطمه، جلالی، محمدرضا، شعیری، محمدرضا و خزایی، محمد (1392). تاثیر کار برپرخاشگری کودکان دبستانی. فصلنامه روان شناسی بالینی، سال سوم، شماره دهم، صص 152-139.تهران: انتشارات رشد.

خانجانی، زینب (1381). بررسی رابطه جدایی های موقت روزانه مادر–کودک با شکل گیری دلبستگی و مشکلات رفتاری کودکان. نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی 183 و 184، 162 -127.

خداپناهی، محمد کریم (1385). انگیزش و هیجان. تهران: انتشارات سمت.

خوشایی، کتایون (1386). جان بالبی (نظریه دلبستگی)، تهران: انتشارات دانژه.

دادستان، پریدخت، احمدی ازعندی، علی و حسن آبادی، رسول (1385). تنیدگی والدینی و سلامت عمومی. فصلنامه روانشناسی ایرانی. 7، 184-171.

رایس، فرانچ (1382). رشد انسان (روانشناسی رشد از تولد تا مرگ). ترجمه فروغان،م 1387. انتشارات: ارجمند نسل فردا.

رجب پور، مجتبی، مکوند حسینی، شاهرخ و رفیعی نیا، پروین (1391). اثر بخشی گروه درمانی رابطه والد-کودک بر پرخاشگری کودکان پیش دبستانی. مجله روان شناسی بالینی، سال چهارم، شماره یک (13). صص 74-64.

ریو، جان مارشال (2001). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سید محمدی (1383). تهران: ویرایش.

سادوک، بنجامین، جی و سادوک، ویرجینا (2003). خلاصه روان پزشکی کاپلان. ترجمه: حسن رفیعی و فرزین رضاعی (1382). تهران: ارجمند.

سپاسی، علی (1384). نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران

سپهری، صیاد و مظاهری، محمد (1388). الگوهای ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان. فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی، 22، 150-141.

شریفی اردانی، الهام (1391). تدوین و استاندارد سازی بسته های آموزش بومی ومهارت های ارتباطی  والد–کودک بر مبنای آسیب شناسی تعاملی در کودکان پیش دبستانی شهر یزد. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه اصفهان.شکوهی یکتا، محسن، زمانی، نیره، پرند، اکرم، اکبری زردخانه، سعید (1388). اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر ابراز و مهار خشم والدین. روان شناسی رشد. شماره 77، 147-137.

شولتز، دوان (1990). نظریه های شخصیت. ترجمه: یوسف کریمی، فرهاد جمهری، سیامک نقشبندی، بهزاد گودرزی، هادی بحیرایی و محمدرضا نیکخو (1383). تهران: ارسباران.

علایی، رقیه، کدیور، پروین، خانی، شهرام و صرامی، غلام (1389). بررسی مدل روابط علی عوامل خانوادگی، محیطی و فردی در مصرف مواد در نوجوانان روستاهای کرج. دوفصلنامه توسعه روستایی، شماره 3، صص 137.

علیزاده، حامد (1384). تعامل والدین – فرزند. پژوهش های روان شناختی، 6 ، 3 و 4.

فرانکن، رابرت (1998). انگیزش و هیجان. ترجمه: حسن شمس اسفندآبادی، غلامرضا محمودی و  سوزان امامی پور (1384). تهران: انتشارات فی.

فیض، جواد (1389). رفتار پدر و مادر با کودک و نوجوان. چاپ دوم. تهران: نشر امیرکبیر.

کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین و گرب، چک (1994). خلاصه ی روانپزشکی (علوم رفتاری روانپزشکی)، ترجمه: نصرت الله پور افکاری (1375). تهران: شهر آب.

کمبل، سعید (1387). مشکلات رفتاری پیش دبستانی، ترجمه صیادان، س. چاپ اول، تهران: نشر دانژه.

کاویانی، محمد، آذربایجانی، مسعود، سالاری فر، محمدرضا، موسوی اصل، سید مهدی، عباسی، اکبر و غروی، محمد (1390). روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی. تهران: انتشرات سمت.

محمودی قرابی، جواد (1390). ارتقای کیفیت ارتباط مادر با کودک و نوجوان–همایش ارتقای کیفیت  ارتباط مادر با کودک و نوجوان.

موسوی، پریسا، مظاهری، علی و قنبری، سعید (1390).پذیرش همسر و سازش یافتگی روان شناختی: نقش تعدیل درزنان کننده پذیرش والدین متاهل تهرانی. مجله مطالعات روان شناسی تحولی. سال هشتم، شماره 32، صص47-27.

نظری نژاد، محمد (1386). آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان، چاپ پنجم، مشهد: نشر آستان

نظری، علی (1389). مبانی زوج درمانی و خانواده درمانی، چاپ ششم، تهران: نشر علم.

نوابی نژاد، شهلا (1373). سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.

نیک بخت، الهه (1389). بررسی تاثیر آموزش گروهی مهارتهای ارتباطی بر تعارض والد–نوجوان، دختران دبیرستانی منطقه جرقویه سفلی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه   اصفهان.

یار محمدیان، 1. (1389). روان شناسی کودکان و نوجوانان ناسازگار. تهران: انتشارات یادواره کتاب.

Akcinar, B., &  Baydar, N. (2014). Parental control is not unconditional detrimental for externalizing behaviors in early childhood. InternationalJournal of Behavioral Development, 38(2) , 118-127.

Astor, R. A., Wallace, J. M., Behere, w. J., & Fravile, K., A. (1997). Preception  of school violence as a problem and report of violence events : A national   survey of school social workers.Social Work, 42, 55-68.

Anderson, C., & Bushman, B., J. (2002). Human. Aggression. Annual Review of psychology, 53, 17-51.

Anderson, C., Bushman, B., Rothstein, R., Shibuya, A., swing, E., Sakamoto, A., & Saleem, M. (2010). Violent video game effects   on aggression, empathy, and prosaical behavior in eaten and western countries: A meta-analytic review. American PsychologicalAssociation Bulletin, 136, 115-175.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا 196 نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)، پرخاشگری باس و وارن و مزاج کودکی میانه استفاده شد.

یافته ها نشان دهنده آن بود که طرد-پذیرش والدین و حواسپرتی بطور معنی داری پیش بینی کننده پرخاشگری دانش آموزان است. طرد-پذیرش پدر و آستانه ی حسی پیش بین های پرخاشگری کلامی در دانش آموزان، طرد-پذیرش مادر  پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی و خصومت در دانش آموزان و  طرد-پذیرش مادر و حواسپرتی پیش بینی کننده خشم در دانش آموزان بوده، طرد-پذیرش والدین پیش بینی کننده های معنی دار پرخاشگری غیر مستقیم در دانش آموزان بودند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که طرد-پذیرش مادر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا و طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین است

كليد واژه: طرد-پذیرش والدین، خلق و خو، پرخاشگری

 

 فصل اول

کلیات پژوهش

 مقدمه

پرخاشگری یکی از شایع ترین اختلال های رفتاری دانش آموزان در مدارس می باشد که به صورت پرخاشگری فیزیکی، کلامی و رابطه ای قابل مشاهده است. آنچه باعث توجه محققان تربیتی به این اختلال رفتاری در مدارس شده است، آثار نا مطلوب آن بر حالات درونی فرد و پیرو آن رفتار بین فردی افراد است و همچنین باعث ایجاد تصویر منفی در بین همسالان و آموزگاران، طرد از سوی والدین و همسالان، افت تحصیلی،ترک تحصیل،مصرف مواد، بیماری و مشکلات دیگر می شود (شهیم، 2007).

تحقیقات صورت گرفته در زمینه اختلال های رفتاری، این نتیجه را در برداشته که در بروز این اختلال های رفتاری عواملی مثل خانواده، به ویژه الگوی رفتاری والدین و عوامل ارثی و زیستی مثل شخصیت، سن،جنس و خلق و خوی کودک موثر است.خلق و خوی کودک چه به تنهایی و چه با توجه به محیط،عامل مهمی است که به صورت روانی و رفتاری در کودک نمود پیدا می کند و در تحول اجتماعی، شخصیت و سازگاری روانی کوکان نقش ایفا می کند.

مطالعات نشان داده است که رابطه والدین با فرزندان یک عامل حیاتی برای سازگاری روان شناختی فرزندان است و رفتار پرخاشگرانه فرزندان بیشتر حاصل خانواده های مشکل دار، دارای ساختار ناسالم و ارتباط نامطلوب والدین با فرزندان است که در این خانواده ها معمولا یک محرک استرس زا مانند عدم سازگاری زناشویی، عدم پذیرش فرزندان توسط والدین (فقدان صمیمیت، محبت، عشق، مراقبت، آسایش، حمایت و دیگر تظاهرات مثبت)، طرد والدین (فقدان احساسات مثبت و حضور گسترده ای از رفتارهای آسیب زای جسمانی و روان شناختی)، رفتارهای متفاوت والدین، کنترل روانی فرزندان توسط والدین و خلق و خوی دشوار آنها وجود دارد (شایگتو[1]، منگلزدورف[2] و بران[3]، 2014؛ اکسینر[4] و بایدر[5]،2014؛ روهنر[6]و خالقی[7]، 2012؛ جولی[8] و آندر[9]، 2011). پس بی تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین و فرزندان و خلق و خوی خود کودک در شکل گیری اختلاهای رفتاری نظیر پرخاشگری نقش و اهمیت به سزایی دارد. بنابرین، برقراری محیطی گرم و صمیمی در خانواده و رابطه محبت آمیز بین والدین و فرزندان باعث کاهش پرخاشگری فرزندان و رفتارهای برون ریزی شده آنها خواهد شد و توجه به خلق و خوی کودک و شناخت بهتر آن به سلامت و رشد بهینه کودکان کمک شایانی خواهد کرد.

بیان مسئله

خانواه مهم ترین و اصلی ترین نهاد تربیتی جامعه است. استحکام خانواده و روابط آن منجر به شکل گیری سلامت روانی مطلوب تر برای ورود به جامعه بزرگتر می شود. هرگونه معضل و مشکلی که استحکام خانواده را خدشه دار نماید سلامت جامعه را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. خانواده سالم، خانواده ای است که میان اعضای آن بویژه والدین و فرزندان رابطه درست حاکم باشد) بی تردید خانواده و چگونگی روابط میان اعضای خانواده و کیفیت ارتباط والدین با فرزندان در شکل گیری شخصیت و رشد اجتماعی، عاطفی و عقلانی فرزندان نقش و اهمیت فراوانی دارد (محمودی قرابی، 1390).

یوگین[10]( 2003،  به نقل ازحسن پور، جلالی، شعیری و خزایی، 1392) باور دارد  دامنه ای از رفتارهای پرخاشگرانه که در کودکان به چشم می خورد شاید در پرتو این حقیقت قابل درک باشد که عوامل زیادی در شکل گیری این رفتارها دخالت دارند، مثل عوامل بیرونی (جامعه، محیط، خانواده، آموزش و پرورش) و عوامل درونی (شخصیت، عوامل عاطفی، شناختی و عصب زیستی).

کراپ[11](2006) معتقد است مشکلات رفتاری، مانند بیش فعالی، بازداری، پرخاشگری و پرخاشگری انفعالی به راحتی می تواند ابراز شود چرا که کودک یا نوجوان روش مناسب برای غلبه بر محیط و ارتباط با اطرافیان خود نداشته و در مدیریت خشم مشکل داشته، بنابراین این نوع رفتار را بروز می دهد (به نقل از حسن پور و همکاران، 1392).

فارل[12]، سالیوان[13]، اسپسیتو[14]و مایر[15](2005،به نقل از لی[16]، 2014) بیان کردند، در سراسر فرهنگهای جهان اوایل نوجوانی دوره ای است که پرخاشگری به بالاترین سطح خود می رسد. قله پرخاشگری در اوایل نوجوانی است و پس از آن کاهش می یابد. این ممکن است به دلیل آن باشد که اوایل نوجوانی دوره بی ثباتی عاطفی، سرپیچی از چهره های اقتدار مانند پدر و مادر، ناامیدی برای رسیدن به استقلال و تجربه کردن تغییرات جسمی و روانی است. در چنین موقعیتی نمی دانند که چگونه با موقعیت های مشکل ساز برخورد و خود را کنترل کنند. این نکته توضیح می دهد که چرا آنها دست به اعمال پرخاشگرانه میزنند.

آندرسون[17] و بوشمن[18] (2002، به نقل از رجب پور، مکوندحسینی و رفعیی نیا، 1391)  معتقدند، پرخاشگری[19] را می توان به عنوان رفتاری تعریف کرد که منجر به آسیب یا صدمه زدن به دیگران می شود. از جمله عوامل بیرونی در بروز رفتار پرخاشگری کودکان، عامل خانواده به ویژه الگوی رفتاری والدین است. از این رو نتیجه گرفته اند که بین بد رفتاری والدین و پرخاشگری کودکان ارتباط وجود دارد. اینکه والدی نسبت به کودک خود پذیرنده؛ یعنی عشق و احساس مثبتش را هم بصورت فیزیکی و هم بصورت کلامی ابراز کند (روهنر[20]، 2007)، و یا طرد کننده؛ یعنی با خصومت، پرخاشگری و یا غفلت و مسامحه با کودک رفتار کند (روهنر، 2007)، همگی بر نحوه بزرگسالی که امروز کودک ما محسوب می شود تاثیرگذار است.اساس ارتباط سالم، محبت کردن، دوست داشتن و مبادله مهر و عطوفت است. محبت تقویت کننده ای مثبت است ولی باید در مورد زمان، مکان و میزان و چگونگی استفاده از آن دقت کرد.

روش و میزان باید با سن و سایر ویژگی های فرد تناسب داشته باشد اگر کودک در دوران رشد به قدر کافی دوست داشته شود یاد می گیرد خود و دیگران را دوست بدارد، در محبت کردن نباید افراط و تفریط کرد زیرا از سویی طرد کردن از خود، وابستگی به دیگران و مشکلات رفتاری را به دنبال می آورد و پذیرش بی حد و مرز، او را پرتوقع، لوس و از خود راضی به بار می آورد.

چنین فرزندانی از دیگران نیز محبت های آن چنانی را توقع دارند و زمانی که وارد اجتماع می شوند چون انتظارات آنها برآورده نمی شوند سرخورده، افسرده، پرخاشگر و در کل دچار اختلالات رفتاری می شوند.

در کل محققان حمایت خانواده، تعامل والدین، امیدواری و یاس والدین، تشویق و تنبیه فرزندان، ناامنی محیط خانه، مشارکت والدین در امور خانه و تحصیل فرزندان همه و همه را از عوامل مهم و تاثیر گذار محیطی در مشکلات رفتاری فرزندان می دانند.

از عوامل درونی تاثیرگذار در پرخاشگری کودکان می توان به مزاج[21] کودک اشاره کرد. یزد خواستی[22] و هاریزاکا[23] ( 2006، به نقل از یزد خواستی، 1389)، مزاج (خلق و خو) را به عنوان دامنه‌ی گسترده ای از صفات رفتاری که ریشه زیستی دارد تعریفکردند. روتبارت [24]و بیتس[25](1998، به نقل از یزد خواستی، 1389) باور دارند مزاج را می توان به صورت تفاوت های فردی و سرشتی نسبتا پایدار در شدت و کیفیت واکنش هیجانی، حرکتی، توجهی و خودنظم بخشی[26] تعریف کرد که حاصل تعامل عناصر زیستی و محیطی است.

برخی از محققان  مانند پریور[27](1992) بیان می کنند که مزاج نقش مهمی در تحول اجتماعی، شخصیت کودکان و سازگاری روانی آنها ایفا می کند (به نقل از یزدخواستی، 1389). نتایج تحقیق لی (2014) حاکی از وجود رابطه بین مزاج و رفتار پرخاشگرانه ی کودکان می باشد. همچنین او ابراز کرد که رفتار پرخاشگرانه ی نوجوانان تحت تاثیر رفتار والدینی و ویژگی های مزاجی است و این مسئله در مطالعات قبلی هم بررسی شده است (دبو[28] و کلو[29]، 2007؛زو[30]، ژانگ[31]و فارو[32]، 2009). بسیاری از مطالعات گذشته تلاش کرده اند تا پرخاشگری را براساس ویژگیهای بیولوژیکی و مزاجی (زو و همکاران، 2009؛ جونگ[33]، 2000) و رفتار والدینی (ویتارو[34]، بارکر[35]، بووین[36]، برنگن[37] و ترامبلی[38] ، 2006؛ زو و همکاران ، 2009)، یافعل و انفعالات پیچیده میان مزاج وتجربیات اجتماعی با والدین وهمسالان (پاکر[39]، روبین[40] و باکوسکی[41]، 1988؛ لی، 2014) توضیح دهند. هدف از پژوهش حاضر هم این است که آیا طرد– پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه‌ آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهشگران و متخصصان بالینی به دلایل متعددی علاقه زیادی به مطالعه پرخاشگری کودکان نشان می دهند (ری[42]، 2007؛ آستور[43]، والاس[44]، بهر[45] و فراویل[46]، 1997، به نقل ازحسن پور و همکاران، 1392). چرا که پرخاشگری در دوران کودکی عامل خطرناک و مهمی برای بروز رفتارهایی چون گرایش به بزهکاری، ترک تحصیل و خشونت در نوجوانی و بزرگسالی است. تقریبا نیمی از کودکان ضداجتماعی رفتارهای مشابهی را در نوجوانی انجام می دهند، همچنین نیمی از نوجوانان ضداجتماعی در بزرگسالی به رفتارهای ضداجتماعی دست می زنند این الگوهای رفتاری نه تنها به فرد پرخاشگر آسیب می رساند بلکه در سطح وسیع تر پیامدهای منفی تری برای افراد دیگر جامعه دارد (به نقل از حسن پور و همکاران، 1392).

همه ی پژوهشگران، عوامل خطر اولیه ی پرخاشگری را مورد توجه قرار داده اند زیرا شناخت عوامل خطر اولیه منجر به دیدگاهی جامع تر نسبت به مساله شده و انتخاب مسیر را میسر می سازد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشانگر اهمیت محیط ابتدایی رشد کودک، بالاخص خانواده می باشد. که تحقیقات در این زمینه بر نقش فعال رفتار والدینی، شیوه ی قرزندپروری و سبک های دلبستگی والدین و کودکان تاکید نموده و آنها را از عوامل تاثیرگذار بر پیدایش، افزایش و یا تعدیل پرخاشگری کودکان می دانند (لیو[47]، 2011؛ آندروود[48]و همکاران، 2008؛ کاپن[49] و همکاران، 2009؛ گراشف[50]، 2002؛ سنداسترام[51]، 2007).

از آنجا که والدین بیشترین زمان را با فرزندان میگذرانند، روابط آنها با فرزندان و شیوه های تربیتی آنها می تواند نقش مهمی در پیشرفت رفتاری فرزندان داشته باشد. به عنوان مثال سهل گیری، نظارت ناکافی، برخورد خصمانه، تنبیه گری، بزهکاری، افسردگی، اختلال شخصیت، تربیت  نامنسجم، رفتارهای دوگانه و متضاد، ناکامی های مکرر، تهدید، تحقیر، تبعیض و حمایت ناکافی از سوی والدین می تواند دلیل اصلی بروز مشکلات رفتاری باشد (ماتیز[52] و لاچمن[53] ، 2010). داکارم[54] و دیویدسون[55] (2003) معتقدند توجه به رفتارهای منفی، تقویت رفتارهای پرخاشگرانه کودک، بی توجهی به رفتار اجتماعی، تنبیه اجباری، کنترل ضعیف فعالیت های روزانه کودک و شکست در تنظیم محدودیت ها مربوط به روش انضباطی والدین است که به طور ناخواسته رفتارهای پرخاشگرانه را در کودکان افزایش می دهد.

از یک سو یافته های برآمده از پژوهش ها نشانگر آنند که کودکان پرخاشگر در بزرگسالی هم به ادامه پرخاشگری تمایل دارند (برویدی و همکاران، 2003؛ فارل و همکاران، 2005، به نقل از لی، 2014)، از سوی دیگر بررسی ها از گسترش روزافزون خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه در مدارس بویژه در سال های اخیر حکایت می کنند (لی، 2014). پس شناخت این مشکل نزد کودکان و مداخله به هنگام می تواند از ادامه این رفتار پیشگیری کند. بنابراین ضرورت تشخیص اولیه این مشکلات نیز مداخلات موثر و روش های درمانی متناسب با هر کودک بیش از پیش احساس می شود. این مطالعات ما را یاری می دهند تا با شناخت مراحل پیشرفت اختلال، هم چنین مهم ترین عوامل خطرساز در بروز نشانه های اختلال، والدین و معلمان را آگاه کنیم تا با تعامل درست با کودکان و ارتباط موثر با آنان بتوانند نیازهای روانی بویژه امنیت، محبت، احترام و ابراز وجود آنان را تامین کرده و باعث کاهش مشکلات رفتاری و روانی در آنها شده و هم چنین در زمینه پیشگیری و درمان این اختلالات به مربیان و درمانگران کمک شایانی کرد.

[1] -Shigeto

[2] -Mangelsdorf

[3] -Bron

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122