پايان نامه رابطه هوش هيجاني ورضايت شغلي باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه هوش هيجاني ورضايت شغلي باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه هوش هيجاني ورضايت شغلي باسلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4- اهداف تحقیق 8
1-5- فرضیه های تحقیق 9
1-5-1- فرضیه اصلی 9
1-5-2- فرضیات فرعی 9
1-6- تعریف مفاهیم 9
1-6-1- تعریف نظری متغیرهای پژوهش 9
1-6-2- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 11
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه 13
2-2- هوش هیجانی 14
2-2-1- هوش و هیجان 15
2-2-2- تعریف و مفهوم هوش هیجانی 16
2-2-3- اهمیت و ضرورت هوش هیجانی 18
2-2-4- پیشینه هوش هیجانی 21
2-2-5- ابعاد هوش هيجاني 23
2-2-6- آيا مي‌توان هوش هيجاني را افزايش داد؟ 26
2-3- رضایت شغلی 28
2-3-1- تعریف و مفهوم رضايت شغلي 29
2-3-2- اهمیت رضایت شغلی در سازمان 31
2-3-3- انواع رضايت شغلي و ابعاد آن 32
2-3-4- عوامل مؤثر بر رضايت شغلي 33
2-3-5- پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي 36
2-3-6- رضايت شغلي و عملكرد 38
2-4- سلامت روان 40
2-4-1- تاریخچه بهداشت روان 41
2-4-2- سلامت روانی در اسلام 41
2-4-3- سلامت روانی قرن 21 42
2-4-4- تحولات و گسترش اختلالات رواني 42
2-4-5- تعریف و مفهوم سلامت روان 43
2-4-6- اهداف بهداشت رواني 47
2-4-7- سلامت روان از دیدگاه مکاتب مختلف 49
2-4-8- عوامل موثر بر بهداشت روان 50
2-4-9- ملاكهاي سلامت روان 50
2-4-10- فرصت¬ها و موانع برنامه¬ریزی برای بهبود بهداشت روان 51
2-4-11- پیشگیری¬های سلامت روان 52
2-4-12- بهداشت رواني در دوران نوجواني 52
2-4-13- بهداشت رواني در خانواده 53
2-5- تحقیقات داخلی 53
2-6- تحقیقات خارج از ایران 58
2-7- مدل مفهومی تحقیق 60
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 62
3-2- نوع و روش تحقیق 62
3-3- جامعه آماری 62
3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 62
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات 63
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه 65
3-6-1- روایی 65
3-6-2- پایایی 66
3-7- تكنيك هاي آماري مورد استفاده 67
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته¬ها
4-1- مقدمه 69
4-2- تجزيه و تحليل يافته¬ها 69
4-2-1- آمار توصيفي اطلاعات جمعيت شناختي 69
4-2-2- تحليل فرضيات 71
فصل پنجم: بحث و نتيجه¬گيري
5-1- مقدمه 82
5-2- بحث و نتیجه گیری 82
5-3- پیشنهادات كاربردي 87
5-4- پیشنهاداتی برای محققین آینده 88
5-5- محدودیت های تحقیق 88
منابع 90

منابع

آتش افروز، عسگر .(1386). مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه چمران اهواز.

احمدوند، محمد علی .(1382). بهداشت روانی، دانشگاه پیام نور: تهران.

استوار، صغرا. اميرزاده. خاتوني، ماندانا .( 1387). بررسي رابطه­ي ميان هوش هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني در كاركنان كارخانه بخش خصوصي در شهر شيراز، فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، سال اول – شماره دوم، ص 38- 23.

اسدي، جوانشير .(1382). بررسي رابطه هوش هيجاني با فرسودگي شغلي و سلامت روان كاركنان ايران خودرو، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

امان­الهی، عباس .(1383). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشکده­های علوم تربیتی و روانشناسی، الهیات و تربیت­بدنی در دانشگاه شهید چمران اهواز. همایش منطقه­ای روانشناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.

امیدنیا، سهيلا. خرازی­ها، شهرام. افسري، معصومه. وارث­وزیریان، مهدیه. جعفري، فیروزه. ارشادي، منا. و باشتی، شهناز .(1389). آموزش همگانی سلامت، نشر ساسوسا: کردستان.

اميركبيري. عليرضا، و سيد جوادين، سيد رضا .(1380). “مروري جامع بر نظريه هاي مديريت و سازمان“. چاپ اول، انتشارات نگاه دانش: تهران.

اميني، محمد. زرار نريماني، محمد. برهمند، تراوشا صبحي. و قراملكي، ناصر .(1387). رابطه هوش هيجاني با خودكار­آمدي و سلامت روان و مقايسه آنها در دانش­آموزان ممتاز و عادي، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان شماره 35-36، ص 107-122.

باب الحوائجي، فهيمه. و آقاكيشي­زاده، وحيد .(1389). رابطه هوش هيجاني با توانمند­سازي كتابداران، مورد پژوه كتابخانه­هاي دانشگاهي شهرستان تبريز، فصلنامه دانش شناسي(علوم كتابداري و اطلاع­رساني و فناوري اطلاعات)، سال سوم، شماره (10)، ص، 24-13.

بابايي، علي .(1381). “بررسي مقايسه اي تعهد سازماني و رضايت شغلي بين معلمان حق التدريس و نهضتي در منطقه رضويه مشهد”، پايان نامه كارشناسي ارشد، مركز آموزش مديريت دولتي خراسان.

بابایی، مؤمني .(1384). تأثیر هوش هیجانی بر اثر­بخشی مدیران، تدبیر، شماره

باقر­زاده، داوود. و عیوضی، زهرا .( 1387). هوش هیجانی ابزاری برای مدیران، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 17، ص، 103-89 .

بحرالعلوم، حسن .(1378). ارتباط بين فرهنگ سازماني و سبك مديريت با رضايت شغلي كارشناسان سازمان تربيت بدني شاغل در تهران، رساله دكتري، دانشگاه تربيت معلم تهران.

برادبری، تراویس و گریوزف، جین. (1386). هوش هیجانی، ترجمه مهدی گنجی، انتشارات ساوالان: تهران.

برقي، اسماعيل .(1376). بررسي عوامل موثر بر رضايت شغلي معلمان استثنايي شهرستان مشهد، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد.

بهرامی احسان، هادي .(1381). بهداشت روانی در قرن بيست و يكم و چالش هاي پيش رو، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال سی و دوم، شماره 1، ص، 199-181.

بوالهري، جعفر .( 1385). استراتژيهاي ارتقاء بهداشت رواني، اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: تهران.

بیدختی، علی­اکبر. صالح­پور، معصومه.(1386). رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، دوره جدید، شماره 26،ص38-32.

پورقاز، عبدالوهاب. و رقيبي، مهوش.( 1383). بررسي وضعيت سلامت رواني دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان زاهدان، وزارت آموزش و پرورش. شوراي تحقيقات آموزشي، پژوهشكده تعليم و تربيت.

 

حافظ نیا، م .(1387). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ پانزدهم، انتشارات سمت: تهران.

حسینی، سید ابو القاسم .(1374). اصول بهداشت روانی، انتشارات آستان قدس رضوی: مشهد.

حسینی، سید ابولقاسم .(1380). اصول بهداشت روانی، انتشارات آستان قدس رضوی: مشهد.

حسینی، سید­حسن .(1384). ارتباط بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی در استان گلستان، پایان نامه کارشناسی­ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی.

حصاري، رضا .(1385). بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان در مدارس راهنمايي گاليكش، پژوهش­هاي تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، سال دوم، شماره 7، ص، 32-17.

حیدری، جبار. و محمودی، قهرمان .(1387). بهداشت روانی، نشر سالمی: تهران.

خائف الهی، احمد علی. و دوستار، محمد .( 1382). ابعاد هوش هیجاني، مجله مدیریت و توسعه، شماره 18.

خراسانی، ابوطالب .(1389). نقش رضایت شغلی کارکنان در ایجاد تعهد سازمانی و توسعه نیروی انسانی سازمان، مجله مقالات، سال نوزدهم، شماره 140، ص،34-31

خسرو پور، فرشيد. ساررويي، غلامرضا. يزداني، رستم. و اميني، محمدرضا .( 1380). بررسي همه گير­شناسي اختلالات رواني دانشجويان مراكز آموزش دولتي كرمان، اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: تهران.

خسروجردي، راضيه. و خانزاده، علي .(1386). بررسي رابطه بين هوش هيجاني با سلامت روان عمومي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار، دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، شماره14، ص 18-35.

خوشنام، ابراهیم. امیرتاش، محمدعلی. و هاوی، فریده .(1387). رابطه بین آمادگی­های عمومی بدن، رضایت شغلی و تعهد سازمانی دبیران مرد تربیت­بدنی آموزش و پرورش استان فارس، پژوهش در علوم ورزشی، شماره 20، ص 142- 125.

خیاط­غیاثی، پروین .(1381). مقایسه عملکرد تحصیلی و سلامت روانی دانش آموزان دختر فاقد و واجد پدر با توجه به نقش تعدیل­کننده حمایت اجتماعی و با کنترل عزت نفس وهوش آنان در پایه اول تحصیلی دبیرستان­های شهرستان اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

دلاور، علي .(1380). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، انتشارات رشد: تهران.

دهشيري، غلامرضا .(1382). هنجاريابي پرسشنامه بهر هيجاني بار –اون (EQ-i) در بين دانشجويان دانشگاه تهران و بررسي ساختار عاملي آن .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي.

دوستار مقدم، احمد .(1382). “بررسي بين ميزان مشاركت معلمان در تصميم گيريهاي مدارس و رضايت شغلي آنان در مقطع ابتدايي شهرستان شيروان در سال تحصيلي 82-81”. مركز آموزش مديريت دولتي.

رابينز، استيفن .(1378). رفتار سازماني، مفاهيم، نظريه­ها و كاربردها، ترجمه علي، پارسائيان و محمد اعرابي، چاپ سوم، انتشارات دفتر پژوهش­هاي فرهنگي: تهران.

رابينز، استين .(1372). مديريت رفتار سازماني، ترجمه علي پارسائيان و محمد اعرابي، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني: تهران.

رضائیان، علی.(1385). مبانی مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات سمت، چاپ هفتم: تهران.

رمضان پور، علي.(1381). بررسي ميزان سلامت رواني دانش آموزان دوره هاي تحصيلي راهنمايي و متوسطه مازندران، پژوهشكده آموزش و پرورش مازندران.

زارعان، مصطفي. اسدالله پور، امين. بخشي پور. و رودسري، عباس .(1386). رابطه هوش هيجاني و سبكهاي حل مسئله با سلامت عمومي، مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و فكر)، شماره13 ص72-91.

زارعي، حيدرعلي .(1380). بررسي رابطه بين منبع كنترل با استرس شغلي و رضايت شغلي معلمان منطقه شبستر در سال تحصيلي 81-1380. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز.

ساعتچی، محمود .(1388). روانشناسی صنعتی و سازمانی، چاپ دوم، نشر ویرایش: تهران.

سبحانی، اسرافیل .(1388). اینترنت و بهداشت روانی، فصلنامه زلال هدایت، سال دوم، شماره دوم و سوم، پاییز و زمستان، ص 18-29.

سهرابی، فرامرز .(1388). درآمدی بر هوش معنوی، فصلنامه معنا، ویژه نامه روانشناسی دین، شماره2.

شاه محمدي، داوود .( 1380). بهداشت رواني گرداگرد جهان، نشر صدا: تهران.

شجاعي فر، حبيب الله .(1379). “رابطه رضايت شغلي مديران دانشكده ها با تعهد سازماني آنان در دانشگاه فردوسي مشهد“، دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه فردوسي مشهد.

شریفی درآمدی، پرویز .(1386). هوش هیجانی و معنویت، چاپ اول، انتشارات سپاهان: تهران.

شکوری، حمید. (1385). بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر اسفراین، فصلنامه پژوهش­های تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، سال دوم، شماره 7، ص، 78-52.

شکیبا، شهرام .(1383). مقایسه سلامت عمومی، خشنودی شغلی، دلبستگی شغلی و میل ماندن در شغل پرستاران روز کار ثابت با پرستاران نوبت کار چرخشی نامنظم بیمارستان اهواز، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

شهبازی، محمد. علی­اکبری، آرش. اسعدی، علی. و جواهري­كامل، مهدي .(1387). تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ترک خدمت کارکنان، دو­ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 19، ص، 47- 26.

صادقي، عباس. و فتحي، بهمن .(1381). بررسي رابطه جو سازماني و رضايت شغلي معلمان در شهرستان ماسال در استان گيلان، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، سال دوم، شماره 5، ص، 76- 55.

صالحي، ليلي. سليماني­زاده، لاله. باقري­يزدي، سيد عباس. و عباس زاده، عباس .(1386). رابطه بين اعتقادهاي مذهبي و منبع كنترل با سالمت روان در دانشجويان، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، سال يازدهم، شماره­1، پي درپي 42، بهار، ص، 55 -50.

 

غضنفري، احمد .( 1382). بررسي سبك هويت دانش آموزان با سلامت رواني آنان، مجله علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد ويژه نامه هويت، جلد چهارم، شماره اول.

فتحی­آشتیانی، علی. و داستانی، محبوبه .(1388). آزمون­های روانشناختی ارزیابی شخصیت و سلامت روان، انتشارات بعثت: تهران.

قاسمي، بهروز .(1382). تئوري­هاي رفتار سازماني، چاپ اول، انتشارات هيأت: تهران.

قمری، محمد .(1388). رابطه هوش هیجانی با تعهد سازمانی کارکنان منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال سوم، شماره 1، ص، 149-126.

كلدي، عليرضا. عسگري، گيتا .( 1382). بررسي ميزان رضايت شغلي معلمان ابتدايي آموزش و پرورش شهر تهران، مجله روانشناسي و علوم تربيتي، سال سي و سوم، شماره 1، ص 120- 103.

كوپر، تري ال .(1373). فشارهاي رواني و راههاي مقابله با آن، ترجمه مهدي قرچه داغي و ناهيد شريعت زاده، انتشارات رشد: تهران.

كورش بني هاشميان، هادي. بهرامي، احسان. و مؤذن، منصور .( 1389). رابطه سلامت عمومي و هوش هيجاني مديران و رضايت شغلي معلمان، مجله علوم رفتاري، دوره 4، شماره 1، ص، 50-45.

کوزه چیان، هاشم. و زارعی، جواد .(1382). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه های استان خراسان، فصلنامه المپیک، سال یازدهم، شماره 2و 1.( پیاپی 23). ص، 57-43.

کونتز، هرولد .(1372). اصول مدیریت، ترجمه محمد، علی طوسی، چاپ دوم، انتشار تمرکز آموزش مدیریت دولتی: تهران.

گلمن، دانيل .(1380). هوش هيجاني، ترجمه نسيرن پارسا، انتشارات رشد: تهران.

گنجي، حمزه .(1380). بهداشت رواني، نشر ارسباران: تهران.

لشکری، محمد .(1381). «بهداشت روانی در اسلام»، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی قزوین، شماره 24، ص14-30.

لشکری، محمد .(1381). بهداشت روانی در اسلام، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی قزوين، شماره 24، ص 76-72.

مجيدي، عبداله .(1376).”تأثير جابجايي بر تعهد سازماني و رضايت شغلي”. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس تهران.

مدنی، حسین. و زاهدی، محمد جواد .(1384). تعیین اولویت عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 1. ص25-40.

مرادي، عليرضا. عليلو، مجيد. و پيروي، محمود .(1380). بررسي سلامت عمومي دانشجويان دانشگاههاي كشور، اولين سمينار بهداشت رواني دانشجويان. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري: تهران.

مرادي، نعمت الله. (1374). بررسي رابطه برخي عوامل با رضايت شغلي معلمان شهرستان خرم آباد، شوراي تحقيقات آموزش استان لرستان.

مرتضوي، شهرناز .(1372). بررسي رضايت شغلي، تعهد سازماني و امنيت شغلي، فصلنامه مطالعات مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي تهران، دوره 3 شماره 9، ص، 23-6.

مستخدمين حسيني، خير النساء .(1381). بررسي و مقايسه سلامت روان در مدارس عادي و خاص، آموزش و پرورش استان تهران.

مهداد، علی.(1387). روان شناسی صنعتی و سازمانی، چاپ پنجم، انتشارات جنگل: اصفهان.

مورهد، گریفین.(1389). رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی، الوانی و غلامرضا، معمارزاده: تهران.

ميري، محمدرضا. و اكبري، محمد .(1386). رابطه هوش هيجاني و اضطراب آموزشگاهي در دانش آموزان، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، شماره14، ص 36-50.

ميلاني فر، بهروز.(1382). بهداشت رواني، انتشارات قومس: تهران.

نقي زاده، حسن. توكلي، محسن. ميري، محمدرضا. و اكبرزاده، حسين .(1388). بررسي رابطه هوش هيجاني با تنش شغلي در مديران و كاركنان بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، دوره 16، شماره 4، ص 65-57.

نوابخش، مهرداد. پوریوسفي، حمید .(1385). نقش دین و باورهای مذهبی بر سلامت روان، فصلنامه پژوهش دینی، شماره چهاردهم،ص59-76.

هاشم­زاده، داوود .(1389). بررسي عوامل م‍‍ؤثر بر رضايت شغلي كاركنان بانك صنعت و معدن، مجله مديريت دولتي، دوره 2، شماره 5، ص، 19-1.

هاشميان، سيد هادي .(1375). بررسي رابطه بين مشخصه هاي رضايت شغلي و عملكرد كاركنان شركت تعاوني معدن گرانيت قدس، پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت صنايع، مجتمع آموزش عالي صنايع ايران واحد خراسان.

هرشنسن، دیوید .(1374). مشاوره بهداشت روانی، ترجمه محمد تقی منشی طوسی، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.

Alnajjar, A. (1996). “Relationship between job satisfaction and organizational commitment among employees in the united state”. Psychological Reports.1996. 79:315-17.

Bar-on, R .(1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-I), A measure of Emotional Intelligence. (2 thed) Canada: multi-Health systems.

Bar-on, R. and Parker, D.A .(2000). The hand book of Emotional Intelligence: Theory, Development, Assessment, and application at home, School and Work place. Sanfran cisco.

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زاهدان انجام گرفت. روش انجام تحقیق توصیفی- همبستگي بوده است. جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه بهورزان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان(550 نفر) كه حجم نمونه برابر با 215 نفر مي باشد. روش نمونه­گیری تصادفي ساده بوده و ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد (هوش هيجاني بار-آن، رضايت شغليJDI) و سلامت روان گلدبرگ می­باشد. روايي اين تحقيق از نوع محتوايي و پايايي كلي پرسشنامه هوش هيجاني 83/0، رضايت شغلي 89/0 و سلامت روان 78/0 برآورد گرديد. برای تحلیل آماری داده ها از شاخص هاي آماري جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و همچنین از آزمون ضريب همبستگی پيرسون، رگرسیون خطی، آزمون t مستقل و تحليل واريانس يك راهه برای آزمون فرضيات تحقیق استفاده شده است که با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده­ها انجام پذيرفت. بطور کلی یافته های این پژوهش حاکی از این بود که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین بین رضایت شغلی و سلامت روان نیز رابطه معناداری مشاهده گردید. یافته ها نیز بیانگر این بود که بین ابعاد هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در زمینه ارتباط بین ابعاد هوش هیجانی و سلامت روان نتایج از این قرار بود که فقط بين سلامت روان و خودتنظيمي، انعطاف پذيري و حل مسئله رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. اما بين سلامت روان و مؤلفه خودآگاهي، همدلي و مهارتهاي اجتماعي، و واقع­گرايي رابطه معناداري مشاهده نگرديد. در زمینه ارتباط ابعاد سلامت روان و رضایت شغلی نیز یافته ها نشان داد که فقط بين بعد عملكرد اجتماعي سلامت روان و عملکرد اجتماعی و بعد افسردگي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. اما بين رضايت شغلي و بعد جسماني و بعد اضطراب رابطه معناداري وجود ندارد.نتایج آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین هوش هیجانی برحسب جنسیت و تحصیلات و بین سلامت روان برحسب جنسیت و تحصیلات و بین رضایت شغلی برحسب جنسیت و تحصیلات تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: هوش هیجانی، رضایت شغلی، سلامت روان، بهورزان، دانشگاه علوم پزشکی.

 فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

در جهان امروز، سلامت روانی[1] اهمیت بسیاری دارد، زیرا در عصری زندگی می‌کنیم که به موازات پیشرفت­های تکنولوژیکی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، نابسامانی‌های روانی، در حال گسترش است. بسیاری از افراد از مشکلات روانی به شدت رنج می‌برند و نه تنها خود در رنج هستند، خانواده و جامعه را نیز دچار چالش می­کنند. سلامت روانی، علمی است در جهت بهزیستی، رفاه اجتماعی و سلامت زندگی که با تمامی دوره­های زندگی (پیش از تولد تا مرگ) و با تمامی زوایای زندگی (محیط‌های خانواده، مدرسه، دانشگاه، کار و جامعه) ارتباط دارد. انسان در کنار نیازهای فیزیولوژیک، دارای نیازهای عاطفی، اخلاقی، مذهبی، آموزشی و هدایتی است که زندگی سالم، در پرتو برآورده شدن این نیازها و ایجاد تعادل میان آنها به وجود می­آید (پناهي، 1389).

یکی از پدیده­هایی که در دهه اخیر، مورد استقبال فراوانی قرار گرفته، پدیده هوش هیجانی[2] است. دلیل این امر توانایی بالای هوش هیجانی در حل بهتر مسایل و کاستن از میزان تعارضات بین دریافت‌های فکری و احساسی است. پژوهش­های متعددی نشان داده‌اند که هوش هیجانی می­تواند سبب افزایش میزان سلامتی، رفاه، ثروت، موفقیت، عشق و شادی گردد (سالوي و ماير[3]، 1990). گلمن[4](1998) به نقل از رستمی (1388) در تعريف هوش هيجاني، آن را نوع ديگري از هوش مي‌داند که حاکي از شناخت احساسات خويشتن است و از آن براي اتخاذ تصميم‌هاي مناسب در زندگي استفاده مي‌شود. هوش هيجاني، توانايي اداره مطلوب خلق و خوي، وضع رواني، کنترل تکانه­ها و عاملي است که هنگام شکست ناشي از دست نيافتن به هدف، در شخص انگيزه و اميد ايجاد مي‌کند. اين نوع هوش، همچنین حاکي از همدلي، يعني آگاهي يافتن از احساسات افراد پيرامون ماست (رستمي، 1383).

از طرفی یکی از متغیرهایی که سلامت روان و هوش هیجانی می­تواند بر آن اثرگذار باشد رضایت شغلی می­باشد. امروزه به خاطر رشد و پيشرفت علوم و توسعه كشورها، نيازهاي انسان صورت نامحدودي پيدا كرده كه آن نيازها بايد برطرف گردد. براي رفع نيازهاي انسان سازمانهاي مختلفي با اهداف متفاوتي بوجود آمده است. يكي از گسترده‌ترين اين سازمانها، مراکز دانشگاهی و موسئسات آموزشی بخصوص دانشگاه­های علوم پزشکی است كه بدليل اهميت زياد آن در جامعه، بايد به رضايت شغلي نيروي انساني آن توجه كافي مبذول داشت. هنگامي نيروي انساني يك سازمان از رضايت شغلي برخوردار است كه به انگيزش واداشته شود و زماني نيروهاي انساني برانگيخته مي‌شوند كه نيازهاي معقولانه آنها در ابعاد جسمي، اجتماعي و رواني توسط مديران سطح عالي سازمان مورد توجه قرار گيرد. با بررسي رضايت شغلي و تعهد سازماني كاركنان مي‌توان باعث افزايش كارايي آنها و در نهايت بهبود بهره‌وري سازمان شد(الوانی و معمارزاده، 1384).

در این رابطه مورهد و گریفین[5](2005) معتقدند که دنیای ما دنیای سازمان­هاست و گرداننده اصلی این گردونه انسانها هستند آنانند که به کالبد سازمان­ها جان می­بخشند و تحقق هدف­ها را میسر می­سازند بدون انسان سازمان بی­معنی است و مدیریت امری موهوم. شاید این شبهه پیش آید که در دنیای آینده که آدمواره­ها و ماشین­ها جای انسان­ها را در سازمان­ها پر می­کنند نقش انسان در سازمان کم­رنگ خواهد شد اما به هیچ رو اینگونه نخواهد شد و با خود­کاری و ماشینی شدن کارها، نوع فعالیت­های انسانی در سازمان تغییر شکل می­دهد و به گفته پیتر دراکر[6] کاردستی[7] جای خود را به کار دانشی[8] می­دهد. اما نقش به یقین تعیین­کننده انسان، به عنوان حاکم سازمانی همچنان برقرار و مستدام خواهد بود (به نقل از الوانی و معمارزاده، 1384).

در هر سازمان، نیروی انسانی مهمترین رکن تعالی و ترقی سازمان و عامل اساسی تحقق اهداف پیش­بینی شده در آن مجموعه است. رضایت شغلی در تحقق اهداف سازمانی، سلامت فردی و اجتماعی نقش ویژه­ای ایفا می­نماید، بنابراین یکی از مهمترین و شایع­ترین مباحث قابل بررسی و تحقیق در مطالعات سازمانی تلقی می­شود. رضایت شغلی به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از چالش­ برانگیزترین مفاهیم سازمانی و پایه­ی بسیاری از سیاست­ها و خطی­مشی­های مدیریت برای افزایش بهره­وری و کارآیی سازمان است (هومن، 1381، 145).

بطور کلی در این تحقیق محقق به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان خواهد پرداخت.

1-2- بیان مسئله

انسان موجود پیچیده و دارای ابعاد مختلفی است که حیات وی در اثر تعادل نسبی این ابعاد هضم شده و دوام می­آورد. یکی از این ابعاد، سلامت روان می­باشد که نظام­نامه سازمان بهداشت جهانی آن را این گونه تعریف می­کند: قابلیت موزون وهماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایلات شخصی بطور عادلانه و منطقی و مناسب. سلامت روان در مفهوم عام خود نیز به سلامت فکر و تعادل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی اتلاق می­گردد و راههای دست­یابی به سلامت فکر و روح که برای تعالی و تکامل فردی و اجتماعی انسانها لازم است با پرداختن به آن روشن می­شود و همچنین در مفهوم تخصصی خود رشته­ای از بهداشت است که افراد تحصیلکرده و دارای مهارت و تجربیات خاص با اتخاذ روشهای علمی، آن را به مردم آموزش می­دهند.(میلانی فر، 1386).

از ويژگيهاي کارمند موفق، سلامت عمومي او است که به طور کلي در اساسنامه سازمان جهاني بهداشت، حالت خوب بودن کامل از نظر جسمي- رواني و اجتماعي در نظر گرفته شده است، اين موضوع امروزه پژوهش هاي زيادي را به خود اختصاص داده است و مطالعات انجام شده در سالهاي اخير، در حوزه بهداشت رواني و سلامت عمومي، رابطه تنگاتنگ عوامل سلامتي صرفاً عدم بيماري نيست، ممکن است شخص از نظر آسيب شناسي هيچگونه مشکل عيني نداشته باشد ولي با وجود اين سالم هم نباشد. مطمئناً هرگونه انحرافي که در حال احساسي يا کنشي فرد رخ دهد و خود فرد آن را غير طبيعي بداند، حاکي از آن است که فرد سالم نيست. در هر حال، هرچه بيشتر به نقش حياتي رفتارهاي پيشگيرانه خاص پي ببريم باز هم مسلماً مفهوم سلامت گسترده تر خواهد بود (دیگو، 2004). کارمندی که از وضعيت جسماني و رواني مطلوبي برخوردار نباشد، در اداره واحد خود دچار مشکل خواهد شد. بيخوابي، افسردگي، اضطراب و مشکلاتي از اين قبيل، تمرکز کارمند را در انجام مسئوليت حساس خود، برهم زده باعث دلسردي و نارضايتي او از وضعيت موجود مي­شود، در نهايت انگيزه خود را در انجام وظايف از دست داده و مي­تواند موجبات نارضايتي مراجعان را هم فراهم کند.( بوگلر، 2001). يکي از موضوعاتي که در حوزه مديريت و رهبري و سازمان مطرح شده است، هوش هيجاني است. کاربرد مناسب هيجان ها در روابط انساني، درک احوال خود و ديگران، خويشتن داري، همدلي با ديگران و استفاده مثبت از هيجانها در تفکر و شناخت، موضوع هوش هيجاني است که در نحوه برخورد کارکنان با ارباب رجوعان تأثير بسزايي دارد. تأثير هوش هيجاني با توجه به تعريف ويژگي­هاي متنوع مربوط به آن در مشاغل، حرفه ها و مسئوليت ها از جمله بهورزان، به دليل اهميت تعامل و تقابل با افراد مختلف با خصوصيات شخصيتي و هيجاني متفاوت، بسيار چشمگير و غير قابل انکار به نظر مي­رسد(ماندال، 2003).

از طرفی دیگر، رضایت شغلی به عنوان یک نگرش شغلی تأثیر قابل ملاحظه­ای در پیشرفت برنامه­های مراکز و موسسات دارند. اگر کارکنان از رضایت شغلی بالایی برخوردار باشند و به سازمان خود تعهد بالایی نشان دهند می­توانند به تحقق اهداف تعلیم و تربیت کمک نمایند. واقعیت این است که نمی­توان از کارکنان ناراضی و غیر­متعهد انتظار داشت که خوب کار کنند (شکوری، 1385). نوابخش و همکاران در این زمینه بیان می­کنند، برای اطلاع و آگاهی از وضعیت درونی سازمان­های آموزشی و شناخت مسائل، نارسائی­ها و آگاهی از وضع موجود سازمانی باید نگرش­ها و رفتارهای کارکنان به طور دقیق بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد. پژوهشگران مشاهده کرده­اند که اگر روحیه یک فرد در سازمان بالا باشد، آن فرد کارا و اثر بخش خواهد بود، و چنانچه انتظارات کارکنان در محیط شغلی برآورده نشود، رضایت شغلی ایجاد نمی­شود در نتیجه عملکرد شغلی پایین می­آید و حتی انحرافات و تخلفات شغلی ایجاد می­شود. بنابراین مهم است که از احساس ناامیدی و یأس کارکنان جلوگیری شود و کارآیی و اثر بخشی افراد با تشخیص و تنظیم به موقع عوامل مرتبط با رضایت شغلی و تعهد سازمانی به حداکثر برسد.(به نقل از عبدالهی، 1388).

بدون شك طرح استقرار سيستم خدمات بهداشتي يكي از موفق­ترين طرح هاي ملي در كشور است كه شاخص هاي بهداشتي در كشور مارا متحول كرده است. خانه بهداشت محيطي­ترين واحد ارائه خدمت در نظام شبكه هاي بهداشتي درماني كشور است هر خانه بهداشت بسته به شرايط جغرافيايي- به ويژه راههاي ارتباطي و جمعيت- ممكن است يك يا چند روستا را پوشش دهد.(پيله وردي، 1378).

بررسي وضعيت سلامت جسمي، روحي، رواني بهورزان بعنوان پرسنل شاغل در محيطي­ترين سطح خدمات بهداشتي كه زيربناي خدمات بهداشتي اوليه در ايران مي باشند از اهميت خاصي برخوردار است و قطعاً توجه به سلامت آنها و ارزيابي مشكلات آنها باعث ايجاد انگيزه و مداخلات موثر در حفظ نيروي انساني بعنوان مهمترين بخش سرمايه سيستم بهداشتي مورد توجه برنامه ريزان و مديران سلامت خواهد بود.

بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارتست از:

الف: «آیا بین هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان رابطه وجود دارد؟»

ب: «آیا بین هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان رابطه وجود دارد؟»

 1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

كشورهاي پيشرفته صنعتي جهان، هزينه هاي گسترده اي را به منظور بررسي تغييرات سالانه رضايت شغلي كاركنان خود پرداخت مي كنند. تغييرات سالانه رضايت شغلي كاركنان آنها در منابع مربوط موجود است. پرداخت چنين هزينه­هايي توسط كشورهاي مذكور نشان مي دهد كه رضايت شغلي موضوع بسيار با اهميتي است كه متأسفانه در كشور ما، به صورت عملي، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. براي دستيابي به بهره وري مدرن، وجود رضايت شغلي نيز ضروري است. رضايت شغلي يكي از عوامل مؤثر بر افزايش عملكرد كاركنان است. حداقل مي توان به صراحت بيان كرد كه كاركنان ناراضي، عملكرد پيوسته مطلوبي نخواهند داشت. نبود رضايت شغلي باعث افزايش غيبت، ترك خدمت، جابه جايي، سوانح حين كار و حتي كاهش رضايت از زندگي و مانند اینها مي شود.(قربانی و همکاران، 1388).

مشاغل مختلف در محيط هاي مختلفي انجام مي گيرند و عوامل متعددي از جمله رضايت كلي از شغل، رضايت از درآمد، رضايت از محيط فرهنگي شغلي و رضايت از روابط با همكاران که در محيط کار بر سلامت افراد مؤثر هستند. عوامل بسياري نيز باعث بر هم خوردن سلامت روان افراد مي شوند كه از جمله آنها مي توان به عدم رعايت عدالت، فراهم نبودن فرصت هاي شكوفايي براي افراد و وجود توجه به سلامت روان در، تبعيض هاي غيرمنطقي اشاره نمود تمام عرصه هاي زندگي از جمله زندگي فردي، اجتماعي و شغلي حائز اهميت بوده و يكي از زمينه هايي كه توجه به سلامت روان در آن حائز اهميت است، شغل و حرفه است.(هاشمی نظری، 2005).

استوار و خاتونی(1387)، در تحقیق خود به بررسی رابطه بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در یک کارخانه پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که بین متغیرهای هوش هیجانی و رضایت شغلی و همچنین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.

گولريوز، گاني، ميسكي آيدين، آسان در پژوهشي كه هدف آن تأثير هوش هيجاني و ابعاد آن بر رضايت شغلي و تعهد سازماني پرستاران بود، دريافتند كه هوش هيجاني به گونه­ي شايان توجهي با رضايت شغلي و تعهد سازماني مرتبط مي شود.(گولريوز، گاني، ميسكي آيدين، آسان، 2008).

نتايج پژوهش كوزترك و دنيز حاكي از وجود رابطه­ي معنادار ميان هوش هيجاني و رضايت شغلي است.(كوزترك و دنيز، 2008).

در پژوهشي كه هدف آن ارزيابي روابط بين هوش هيجاني، كارايي مديريت و تعهد رضايت شغلي در آموزش و پرورش بود، نتايج حاكي از آن بودند كه هوش هيجاني بر تعهد و رضايت، كارايي معلمان تأثيري مثبت دارد.( لرد نگلو 2008).

رضايت شغلي بخشي از رضايت از زندگي است. چون شغل يك بخش عمده از زندگي مي باشد، بنابراين رضايت شغلي بر رضايت كلي انسان از زندگي تأثير مي‌گذارد. مزایای حاصل از رضایت شغلی معلمان به همه افراد جامعه و شهروندان این مرز و بوم خواهد رسید. معلم راضی، شادابی و مسرت را از مدرسه به خانه و جامعه منتقل می کند. بنابراین می توان با توجه به مسئولیت­های اجتماعی و مقدار پولی، که در سایه وجود رضایت شغلی نصیب جامعه خواهد شد از این پدیده دفاع کرد(حسین­زاده و همکاران، 1381). رضايت و عدم رضايت شغلي پيامدهاي متفاوتي دارد. رضايت شغلي باعث افزايش بهره‌­وري و روحيه، سلامت فيزيكي و ذهني، رضايت از زندگي، سرعت در آموزش مهارتهاي جديد شغلي و تعهد‌ سازماني مي‌شود. در حاليكه عدم رضايت شغلي باعث افزايش تشويش، غيبت، تأخير كاري، ترك خدمت، فعاليت اتحاديه‌اي (شكايت، اعتصاب) و بازنشستگي زودرس مي‌گردد. همچنين افزايش تعهد سازماني نتايج مطلوب سازماني نظير تمايل به بقاء، نيت باقي ماندن، حضور(عدم غيبت)، حفظ كارمند و عملكرد شغلي بهتري را به دنبال خواهد داشت.(مقيمي،1377).

سانوسي اوتمن و انوگراه در پژوهشي كه در سال 2009 با عنوان بررسي ارتباط تعهد و موفقيت شغلي و نقش واسطه­اي تعهد در ارتباط با هوش هيجاني- موفقيت شغلي انجام دادند به اين نتيجه رسيد كه، افراد داراي هوش هيجاني بالا تعهد بيشتري نسبت به شغل خود دارند.

با توجه به آنچه در مطالب بالا بیان گردید و نتایج تحقیقات نشان داد ضرورت انجام تحقیقی در زمینه رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی یا سلامت روان بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان احساس می­گردد. از سوی دیگر، با توجه به بررسی­های بعمل آمده تاکنون چنین موضوعی در ایران انجام نگرفته است لذا نتایج این تحقیق می­تواند مورد استفاده وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت استان، شبکه­های بهداشت، مراکز بهداشت و سازمان های مربوطه قرار گیرد.

[1] – Mental Health

[2] – emotional Intelligence

[3] – Salovey  and Meyer

[4] – Goleman

[5] Morhed and Girifin

[6] Piter draker

[7] Hands Work

[8] Knowlge Work

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • پايان نامه ارائه مدل معادلات ساختاري رابطه بين مهارت هاي بنيادي ارتباط و رضايت شغلي و نقش آنها بر تعهد سازماني مديران ورزشی
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122