پايان نامه رابطه هوش هيجاني و باورهاي غير منطقي با سلامت روان در دبيران دوره راهنمايي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رابطه هوش هيجاني و باورهاي غير منطقي با سلامت روان در دبيران دوره راهنمايي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 126 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رابطه هوش هيجاني و باورهاي غير منطقي با سلامت روان در دبيران دوره راهنمايي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات
-1-1مقدمه3
-2-1بیان مسئله
-3-1اهمیت و ضرورت تحقیق12
-4-1اهداف تحقیق14
-5-1فرضیه تحقیق14
-6-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق15
1-6-1- هوش هیجانی15
2-6-1 – باور غیر منطقی
3-6-1 – سلامت روان
فصل دوم پيشينه پژوهش
-1-2مقدمه:
-2-2سلامت روان و تعریف آن 21
-3-2 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف 26
-4-2 اصول بهداشت روانی 30
-5-2 خصوصیات افراد دارای سلامت روان
-6-2 عوامل موثر در تامین سلامت روان 38
-7-2 نقش خانواده در تامین سلامت روان 39
-8-2 نظریات مرتبط با سلامت روانی40
– نظریه زیگموند فروید 40
– نظریه الفرد ادلر41
– نظریه یونگ 42
– نظریه سالیوان 43
– نظریه راجرز 45
– نظریه الیس 46
9-2 – نظریه مبتنی بر شناخت درمانی 48
– نظریه گلاس 49
– نظریه اسکینر 50
– نظریه مازلو 51
– نظریه فروم 52
– نظریه موری 53
– نظریه اریکسون 54
– نظریه الیس 54
– 2-10باورهای غیرمنطقی 56
1-10-2 – تعریف باور و باورهای غیرمنطقی60
2-10-2– انواع باورهای غیرمنطقی 61
3-10-2– خصوصیات باورهای منطقی 64
4-10-2 – طبقه بندی باور غیرمنطقی 65
1–11-2 هیجان و اجزای آن 71
2-11-2- اهمیت هیجان و ضرورت توجه به آن 74
3-11-2- هوش هیجانی و ریشه¬های تاریخی ان 74
4-11-2- هوش هیجانی و مقابله با استرس و سلامتی 81
5-11-2- اصطلاح شناسی هوش هیجانی 82
– هوش هیجانی و مفهوم روح زمان 82
– هوش هیجانی و مفهوم شخصیت 85
– هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی 89
6-11-2- مدل¬های هوش هیجانی 92
– رویکرد توانایی( پردازش اطلاعات) 95
– رویکرد مختلط 111
– هوش هیجانی گلمن113
– مدل هوش هیجانی با- آن 119
– پیشینه تحقیق 122
الف) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
ب) موارد مهمی از تحقیقات انجام شده در داخل کشور
فصل سوم طرح پژوهشي
-1-3طرح پژوهش 129
-2-3جامعه آماري 130
-3-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه 130
-4-3روش گردآوری اطلاعات
-5-3ابزار گرداوری اطلاعات 131
– پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن131
– پرسشنامه باور غیرمنطقی جونز133
– پرسشنامه سلامت عمومی134
فصل چهارم تجزيه وتحليل آماري
4-1- تحلیل توصیفی داده های پژوهش 137
4-2- تحلیل استنباطی داده¬های پژوهش 141
4-3- آناليز رگرسيون
فصل پنجم بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و نتيجه گيري 146
5-2- محدودیت¬های پژوهش 157
5-4- پیشنهادهای پژوهش 158
منابع ومآخذ 159
فهرست منابع فارسي 159
فهرست منابع انگليسي 167

منابع و مآخذ

1-  احمدی­رق­آبادی،علی.(1384). بررسی ارتباط هوش هیجانی و بهداشت روانی در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر رشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان. دانشکده علوم انسانی.

2- اختیاری امیری راضیه،(1383)،مقایسه بهداشت روانی دانشجویان مجرد ومتاهل خوابگاهی،خلاصه مقالات نخستین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران،دانشگاه شهید بهشتی.

3- اسماعیلی،معصومه،احدی،حسن؛دلاور،علی،شفیع­آبادی،عبدالله (1386). تاثیر آموزش مولفه­های هوش هیجانی بر سلامت روان. مجله روانپزشکی و پزشکی روان شناسی بالینی ایران. سال سیزدهم. شماره 2-165-58.

4- اليس، آلبرت و هارپر،  رابرت (1991) زندگي عاقلانه ، ترجمه: فيروز بخت، مهرداد (1383) تهران: انتشارات رشد.

5- اکبر زاده ،نسرین .( 1383).”هوش هیجانی دیدگاه مایر و سالووی و دیگران”. تهران. انتشارات فارابی.

6- آتش افروز، حامد(1386). مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی  استان خوزستان، پایان نامه کارشناسی ارشد  روانشناسی تربیتی. دانشگاه شهید چمران اهواز

7- آقاجانی سعید،اسدی نوقابی احمدعلی، (1381)، نظریه مشاوره و روان درمانی، تهران، مرکزنشردانشگاهی.

8- آزادحسین،(1378)سلامت روان از دیدگاه الیس، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره چهارم.

9- امان­الهی، عباس (1383). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی، الهیات و تربیت بدنی در دانشگاه شهید چمران اهواز. مقاله برگزیده همایش منطقه ای روانشناسی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

10- انجمن روان پزشکی آمریکا ( 2000 ) . راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی ، جلد اول ، مترجمان ، محمدرضا نیکخو و همکاران ، چاپ اول ، تهران : انتشارات سخن .

11- ایراندخت، فیاض؛ کیانی، ژاله (1387) بررسی آسیب شناسانه باورهای غیر منطقی، نشریه راهبرد فرهنگ، دوره 1، شماره4، ص­ص117-99

12- باقری، نوابه (1381). بررسی رابطه میان باورهای غیرمنطقی و سلامت روان معلمان مقطع راهنمایی و ابتدایی شهرستان چالوس. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.

13- بارون، رابرت (2006) روانشناسي اجتماعي) ويراست يازدهم(مولفان: دکتر رابرت بارون؛ دکتر دان بیرن؛ دکتر  برنسکامب، مترجم: دکتر يوسف کريمي (1387)-  تهران: روان.

14-  بخشی سورشجانی، لیلا. (1387). رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان. مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی دانشگاه خوراسگان شماره19، ص­ص 116-97 .

15- برنز، دیوید. (2004). از حال بد به حال خوب. ترجمه قرچه داغی، مهدی. (1383). تهران: آسیم.

16- برنز، دیوید (1990) شناخت درمانی ،ترجمه مهدی قراچه داغی (1391)، انتشارات جیحون،چاپ هفتم.

17- پور افکاری ، نصرت ا…،(1374) ،نشانه شناسی بیماری روانی ، نشر آزاد .

18- پورشایگان، مهراندخت؛ حسینیان، سیمین؛ یزدی، سید منیره(1381). رابطه باورهای غیرمنطقی با میزان رضایت شغلی مشاوران دبیرستانهای شهر تهران، تازه ها و پژوهش های مشاوره، جلد 4، شماره 14، ص­ص 68-55

19- تقوی سیدمحمدرضا، (1380)،بررسی روایی واعتیار پرسشنامه سلامت روانی،تهران.

 

20- حسين­زاده،علي­اصغر(1388). مقايسه بلوغ اجتماعي واختلالات رفتاري دانش آموزان ديرآموز، نارساخوان وعادي و تعيين اثربخشي رفتاردرماني بر پيشرفت تحصيلي آنها. پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه آزادواحد تنكابن.

21- حدادی کوهسار، علی اکبر. (1388). رابطه مؤلفه­های هوش هیجانی با سلامت روان­شناختی و موفقیت تحصیلی: نقش تعدیل کنندگی جنس. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه خوراسگان، شماره22، صص 118-99 .

22- حدادی کوهسار، علی اکبر. روشن، رسول. اصغر نژاد، علی اصغر (1386). بررسی مقایسه ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه تهران، مجله روانشناسی و علوم تربیتی، سال 37، شماره1، صص97-73.

23- جیمز، دبلیو و وندر، زندن (1996). روانشناسی رشد. ترجمه حمزه گنجی(1384). نشر ساوالان.

24- رحیمی­نژادعباس، پاک­نژادمحسن، (1383)،ارتباط بین سازگاری خانواده با سلامت روانی و سطح ارضاء نیازهای روانشناختی فرزندان و نوجوانان، خلاصه مقالات کنگره آسیب شناسی خانواده درایران، تهران، دانشگاه شهیدبهشتی.

25- رجبی، غلامرضا (1383). مقایسه سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه شهید چمران. ارسال شده به اولین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان، دانشگاه تربیت مدرس، 12تا 13 اسفندماه.

26- ریو، جان مارشال (2005). انگیزش و هیجان. ویراست هشتم. ترجمه سيد محمدي، يحيي (1386). نشر ویرایش

27- تقوی سید محمدرضا، (1380)، بررسی روایی و اعتیار پرسشنامه سلامت روانی، تهران.

28- خسرجاوید،مهناز.(1381).بررسی اعتبار و روایی عامل هوش هیجانی شات در میان نوجوانان .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی،دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده علوم انسانی.

29- خسروجردی،راضیه؛خانزاده،علی.(1386).بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار.دوره 14.شماره2. 116-110.

30- خیرآبادی،غلامرضا، یوسفی،فایق (1381). بررسی سلامت روانی بالای 15 سال شهری استان کردستان وعوامل مرتبط با آن. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان سال6 شماره24 ص 34- 38 .

31- خدارحیمی، علی (1374). بررسی رابطه بین اختلافات روانی نوجوانان سال اول دبیرستان با نگرش آنان به خانواده در جنوب شهر تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه تربیت معلم

32- حنایی،مریم (1383)،برسی ارتباط بین اعتقات دینی وسلامت روان در دانشجویان سال آخرکارشناسی علوم پزشکی وخدمات درمانی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.

33- سادوك،كاپلان(1376). خلاصه روانپزشكي (جلد سوم). ترجمه: نصرت اله پورافكاري، انتشارات شهراب تبريز.

34- سالوی، پیتر و همکاران (1958). هوش هیجانی: دیدگاه سالوی و همکاران، چاپ اول. ترجمه نسرین، اکبرزاده (1383). انتشارات فارابی.

35- سپهریان، فیروزه (1386). هوش هیجانی )از IQ تاEQ  و SQ). چاپ اول. نشر جهاد دانشگاهی واحد  آ- غ.

36- سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1385). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: مؤسسه انشارات آگاه.

37- سازمان جهانی بهداشت ( 1373) ادغام بهداشت روان درمراقبت های بهداشتی اولیه شاه محمدی د،باقری یزدی 43پلاهنگ .چاپ اول .تهران انتشارات مجتمع علمی وفرهنگی

38- سلیمی، سید حسین؛ رمضانی، آسیه؛ خوانکی، زهره؛ امیری، ماندانا(1388). ارتباط باورهای غیر منطقی با مشکللات رفتاری دختران دبیرستانی، فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال 3، شماره1(9). ص­ص 45-56

39- سینیان  آقا ملکی.،سید محمد (1376)، بررسی رابطه بین شیوه فرزند پروری و عزت نفس دانش آموزان پسر متوسطه شهرستان قائم شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

40- سیاروچی،جوزف؛فورگاس،جوزف پ؛مایر،جان د.(1995).هوش هیجانی در زندگی روزمره ،(کند و کاو عملی).مترجم:دکتر جعفر نجفی زند.(1385).تهران.انتشارات سخن

41- شعاری­نژاد، علی­اکبر (1374). فرهنگ علوم رفتاری. انتشارات امیرکبیر.

42- شفیع­آبادی، عبدالله و ناصری، غلامرضا (1378). نظریه­های مشاوره و روان درمانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

43- شاملو، سعید (1376). بهداشت روانی. تهران: انتشارات رشد.

44- شریفی­درآمدی، پرویز؛ آقایار، پرویز (1385). هوش هیجانی، کاربرد هوش در قلمرو هیجان. اصفهان.انتشارات سپاهان. چاپ اول.

45- شریفی­درآمدی، پرویز؛ مولوی، حسین؛ رضوانی، فاطمه(1384).تا ثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان مادران کودکان فلج مغزی در شهر اصفهان. مجله دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).شماره بیست و ششم.صص 76-62.

46-  شمس آبادي، روح الله.(1384). هنجاريابي و بررسي ساختار عاملي پرسشنامه بهر هيجاني بار- ان برروي دانش آموزان دختر و پسر شهر مشهد. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علوم پزشكي ايران

47- شمائی، عزیزالله (1383). مقایسه رضایت زناشویی و سلامت عمومی و بررسی رابطه بین دو متغیر در زنان شاغل و غیرشاغل شهر اهواز با کنترل برخی ویژگی­های فردی و خانوادگی. پایان­نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهیدچمران اهواز.

48- شیرکول، ماندانا (1384). عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی معلمان دانش آموزان نابینا، ناشنوا  و و عادی در مقطع راهنمایی شهر تهران. مجله روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، پاییز و زمستان، سال سی و پنجم، شماره2، 135-109.

49- شیخ­پور، محمود؛ بذرافکن، رویا (1387). آشنایی با آزمون هوش هیجانی. تهران. انتشارات تندیس علم.چاپ اول.

50- صیادتی، نسترن وآقایی، فریبا(1389) تاثیر آموزش هوش هیجانی بر رضایت از زندگی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان، فصلنامه دانشگاه آزاد خوارسگان،سال ششم،شماره 8،صص45-51.

51-  لشکری، محمد(1381). بهداشت روانی در اسلام. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت-درمانی قزوین، شماره22، ص­ص76-72

52- لطافتی بریس، رامین(1388). معیارهای سلامت روان ، مجله رشد مشاور مدرسه، شماره22، ص­ص12-6

53-  لطافتی بریس، امین (1388) نظريه پردازان سلامت روان،فصلنامه تازه هاي رواندرماني، سال شانزدهم، شماره 55 و 56، ص­ص76-63

54-  طیبی، جواد(1384). بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار، مجله علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی سبزوار، دوره12،شماره 4، ص­ص 41-34.

55- کاپلان، هاروارد ؛ سادوک، بنیامین (2003) خلاصه روانپزشکی. ترجمه: نصرت اله پورافکاری (1384). تبریز: انتشارات ذوقی.

56-  کردفروشانی، محبوبه، موسوی­یار، سیده مریم، احمدی، یاسر(1386). بررسی رابطه باورهای غیر منطقی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.

57- قهاری، شهربانو(1390) بررسی رابطه سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مردم 50-20 ساله شهر ساری، طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

59- گلمن،دانیل.(1995).هوش هیجانی. مترجم. نسرین پارسا.(1380).تهران.انتشارات رشد.

60-  علی اکبری دهکردی، مهناز(1391). رابطه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در زوجين. مجله علوم رفتاري، دوره 6، شماره2، ص­ص  161-169

71- موسوی، سیدمرتضی. (1389). بهداشت روان. چاپ سوم، انتشارات علوی.

72-  ممبینی، رحم خدا (1379). رابطه خلاقیت، خودشکوفایی و عزت­نفس آموزگارن مرد با سلامت روانی وعملکرد شغلی آنان و عملکرد تحصیلی دانش­آموزان پایه سوم تا پنجم دبستان شهرستان باغملک. پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهیدچمران اهواز

73- مکتبی، غلامحسین (1387). تأثیر آموزش هوش هیجانی بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. رساله دکتری روان شناسی، دانشگاه شهید چمران.

74- زارعی دوست، الهام؛ عاطف وحید، کاظم؛ بیان زاده، اکبر؛ بیرشک، بهروز(1386).  مقایسه منبع کنترل، شیوه های مقابله و باورهای غیرمنطقی در زنان عادی و روسپی شهر تهران. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. شماره 3: 279-272

75-  معتمدین، مختار(1383). تأثیر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیر منطقی بر اساس (رویکرد شناختی) بر این باورها و رضایت زناشویی زوج های مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز

76- نادری، عزت اله و سیف نراقی، مریم (1385).  روش های تحقیق در علوم انسانی (با تاکید بر علوم تربیتی)، انتشارات بدر، تهران، چاپ اول

77- عباس پور،ذبیح اله (1393). بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و سرسختی روانشناختی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان سال دوم فنی حرفه ای اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید چمران اهواز

78- میلانی فربهروز، (1374)،روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی، تهران، نشر قومس.

79- میلانی­فر بهروز، (1382)، بهداشت روانی، چاپ هشتم، تهران، نشرقومس.

80- نجارپوراستادي ، سعید؛ اسمخانی اکبرنژاد، هادی؛ لیوارجانی، شعله (1389)  بررسي رابطه ويژگي هاي شخصيتي و باورهاي غيرمنطقي با رضايت شغلي در بين کارکنان شرکت سهامي خاص مخابرات استان 81- اذربايجان شرقي، مجله مدیریت بهره وری(فراسوی مدیریت)، دوره4، شماره13، ص­ص 58-39

86- Abramowitz, JS., Whiteside S., Kalsky SA., Tolin, DA.(2003). Thought control strategies in obsessive-compulsive disorder: A replication and extension. Behavior research and Therapy, 41: 529-554.

87-Amar, N. (2005-2007). Emotional intelligence – an ingredient of social intelligence. Occasional Papers.

88-Angela F.Y,Siu,A.(2009).trait emotional intelligence and its relationship with problem behavior in hong kong adolescents. Department of educational psychology.the chinese university of hongkong ,new territories,hong kong.personality and individual differnces,47,553-557.

89-Austin, E. J., Saklofske, D. H., & Egan, V. (2005). Personality , well-being and health correlates of trait emotional Intelligence Personality and Individual difference, 38, 547-558

چکیده

   هدف:هدف این پژوهش رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان در دبیران دوره راهنمایی می باشد.

   روش:روش این پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مرد و زن(تعداد 240 نفر)است که در دوره اول متوسطه مشغول خدمت هستند. نمونه­ی آماری این پژوهش تعداد 148 معلم زن و مرد است که با استفاده از شیوه نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب و توسط پرسشنامه­های هوش هیجانی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان بررسی شدند.داده­ها با استفاده از شیوه­های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد)و شیوه­های آماراستنباطی(ماتریس همبستگی پیرسون و t مستقل) تجزیه و تحلیل شدند.

    یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که بین نمره کل سلامت و باور های غیر منطقی (تمایل به ارزش، واکنش نسبت به ناکامی، و کمال گرایی) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین هوش هیجانی و سلامت روان رابطه معنی داری وجود ندارد و نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین معلمان زن و مرد در باور های غیر منطقی انتظار بالا از خود، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب و درماندگی نسبت به تغییر(ناامیدی) تفاوت معنی داری وجود دارد و مقایسه میانگین ها حاکی از بالاتر بودن میزان این باور های غیر منطقی در معلمان زن بود. همچنین مشخص شد که بین معلمان زن و مرد در میزان نمره کل هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود دارد و بین دو گروه معلمان زن و مرد در نمره سلامت روان تفاوت معنی داری به دست نیامد.

نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که برخورداری از سلامت روان در معلمان مورد بررسی با نوع باور های غیر منطقی و هوش هیجانی در آنان رابطه دارد. از این رو کمک به معلمان برای تغییر در باور های غیر منطقی خود، و پرورش هوش هیجانی در آنان که هدایت گران نسل آینده ما می باشند می تواند سلامت روان را در آن ها پیش بینی و در نهایت بر سلامت دانش آموزان نیز اثربخش باشد.

کلیدواژه­ها: باور های غیر منطقی،  هوش هیجانی، سلامت روان، معلمان

1-1- مقدمه

عصر حاضر که دوران رشد سریع توسعه و پیشرفت روزافزون تکنولوژی است، بیش از هر چیز مدیون تلاش­های آموزش و پرورش نو از رنسانس تاکنون می­باشد.از این­رو، همه ملت­ها با هر نظام سیاسی و اجتماعی نسبت به این نهاد مهم توجه بسیار محسوسی نموده، و به آن به دیده یک نهاد تولید کننده می­نگرند که هزینه­های مصرف شده در آن­ از بازده­های به بارآورده (نیروی انسانی رشد یافته و پیشرفت علم و تکنولوژی) بسیار ناچیزتر است (آتش افروز، 1386).

از جمله مسائلی که می­تواند در سطح نظام آموزش و پرورش مورد بررسی توجه قرار گیرد سلامت روان معلمان است، در جهان امروز سلامت روانی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در عصری زندگی می­کنیم که به موازات پیشرفت­های تکنولوژیکی، صنعتی و اقتصادی و اجتماعی، نابسامانی­های روانی روز به روز در حال گسترش است و بسیاری از افراد، از ناراحتی­ها و نابسامانی­ها، به شدت رنج می­برند و نه تنها خود در عذاب هستند، بلکه خانواده و جامعه را نیز دچار عذاب می­کنند(لشکری،1381). امروزه سلامت روانی عمیقا مورد توجه روانپزشکان، روانشناسان و سایر اندیشمندان علوم رفتاری و اجتماعی قرار گرفته است. سلامت روانی دانش یا هنری است که به افراد کمک می­کند تا با ایجاد روش­های صحیح روانی و عاطفی بتوانند با محیط خوب سازگار شده و راه حل­های مطلوب تری را برای حل مشکلات­شان انتخاب نمایند. چرا که اگر فشار­های روانی مدام فرد را تهدید کند، دیگر نمی­تواند انسان بانشاط، نیرومند و توانایی پرورش داد تا قادر به انجام مسئولیت­های خود باشد. بدون شک اگر مدیریت و متولیان تامین بهداشت روانی جوامع بتوانند شیوه­های عملی، اثر بخش و کار آمد عوامل تنش­زای روحی و روانی را کنترل و یا کاهش دهند، قادر خواهند بود جلوی بسیاری از آسیب­های خانوادگی و اجتماعی و نیز عواقب ناخوشایند دیگری را بگیرند که حاصل تنزل بهداشت روانی است(طیبی،1384). امروزه توجه روان درمانگران به سمت تاثیر باورها در ایجاد انواع مشکلات روانی جلب شده است(کارتیر، گرینول و پرندرگاست[1]، 2008). مثلا الیس معتقد است مردم به طور بی­نظیری عقلانی و غیرعقلانی هستند و مشکلات آن­ها بیشتر برآمده از ادراک تحریف شده و باورهای غیرمنطقی است و روش غلبه بر مشکلات آن ها همانا از طریق بهبود تفکر و دریافت های ادراکی آن ها است. الیس معتقد است که رفتار می تواند شناخت و هیجان انسان را تغییر دهد و شناخت نیز می تواند رفتار و هیجان را تحت تاثیر قرار دهد(لم و گال[2]، 2004). نوع نگرش افراد نسبت به خود و محيط پيرامون در ايجاد و افزايش ادراكاتش مؤثر است. افرادي كه باور­هاي سالم و كارآمد دارند و از تدابير مقابله­اي سازگارانه و موفق بهره مي­برند و داراي ارتباط بين فردي سالم، رضايت از زندگي و احساس آرامش هستند(ولز[3]، 2009). بك بيان مي كند كه افكار، تجسمات و تكانه هاي مزاحم زماني به آشفتگي مي انجامند كه براي فرد مهم باشند و با افكار خودآيند منفي مرتبط شوند. يافته هاي پژوهشي نشان داده است كه نگرش هاي منفي و ناكارآمد با پاره اي از اختلال­های روانشناختي از جمله اختلال وسواس، اختلال خود بيمارپنداری و اختلال افسردگي در ارتباط است(سالکوسکیس، رو، گلدهیل، موریسون، فورستر و همکاران[4]، 2000). هوش هيجاني از مجموعه اي از مهارت ها، توانايي ها و تسهيل كننده هاي گوناگوني ساخته شده است كه بيشتر آنها را مي توان از طريق يادگيري در ديگران ايجاد كرد يا پرورش داد(کیمیایی و همکاران، 1391).

هوش هیجانی نماینده توانایی­های شخص ، ارزشیابی و بیان هیجان به نحو صحیح و سازگارانه می باشد، همچنین شامل توانایی درک هیجان و آگاهی از هیجان ها و توانایی دستیابی به احساسات و یا ایجاد آنها جهت تسهیل فعالیت­های شناختی و عمل سازگارانه و توانایی تنظیم هیجانها در دستیابی به احساسات و یا ایجاد آنها جهت تسهیل فعالیتهای شناختی و عمل سازگارانه و توانایی تنظیم هیجان ها در شخص ودیگران می باشد(اکبرزاده، 1383).

1-2- بیان مسئله

معلمان به علت فعالیت­های شدید و مشکلاتی که در مدرسه با مدیر، والدین و همـکاران پیــدا می کننـد و نیـز به خاطـر زحمـت های فراوانـی که در مدرسـه برای کنتـرل رفتـارهای نابهنجار دانش آموزان صرف می کنند، دائماً در اضطراب و تنش به سر می برند، مگر با روشهای علمی و مؤثر مقابله ای بتوانند فشارهای ناشی از محیط مدرسه را تحت کنترل درآورند. افزون بر این، مشکلات محیط اجتماع و تأمین مایحتاج زندگی نیز اضطراب و افسردگی معلمان را دوچندان کرده است (شیرکول،1384). سلامت، نیاز اساسی انسان است که فرد پیوسته در جهت رسیدن به آن تلاش می کند(کیلر[5]، 1984). سلامتی سرچشمه زندگی است نه وسیله ای برای آن، سلامتی مفهومی کاربردی دارد که افزون بر توانایی جسمانی افراد بر جنبه روانی و اجتماعی آنان نیز تاثیر می گذارد (شفیلد[6]، 1998). سلامت عمومي  عبارت است از رفاه کامل جسمي ، رواني و اجتماعي فر د ,که بين اين سه جنبه تأثيرمتقابل و پويا وجود دارد. بنابراين, سلامت روان به عنوان يکي از ملاک هاي تعيين کننده سلامت عمومي افراد درنظر گرفته مي شود؛ که مفهوم آن عبارت است از احساس خوب بودن و اطمينان از کارآمدي خود،اتکاء به خود ، ظرفيت رقابت ، تعلق بين نسلي و خود شکوفايي توانايي هاي بالقوه فکري، هيجا ني وغيره(گزارش جهاني سلامت ، ۲۰۰۱ ). سلامت روانی یکی از مهمترین عوامل موثر در ارتقاء و تکامل انسان ها محسوب می شود. هدف سلامت روان، پیشگیری از وقوع ناراحتی ها و حفظ سلامت روانی به منظور ایجاد یک محیط فردی و اجتماعی سالم و مناسب و همچنین درمان اختلال های روانی و پیشگیری از مزمن شدن بیماری در افراد است. سازمان بهداشت جهانی[7] در سال 1946 ، سلامتی را چنین تعریف کرده است: حالت رفاه کامل جسمی ، روانی و اجتماعی و نه فقدان بیماری یا معلولیت.در این تعریف سه بعد جسمی از نظر پزشکی و روانی از نقطه نظر روان شناسی و اجتماعی به جهت ابعاد روابط سالم با محیط مد نظر می باشد(خیر آبادی، 1381). باورها تحت تأثیر و تجارب بین فردی در دوران کودکی شکل می گیرند و به مرور از طریق فرایند پردازش اطلاعات تقویت می شوند. باورهای غیر منطقی در فرایند پردازش اطلاعات تحریف ایجاد می کنند و چنین چیزی سبب می شود که فرد در طول رشد، شواهد خلاف باورهای خود را کم رنگ کند و نادیده بگیرد و تنها به شواهدی توجه کند که در راستای  تأیید باورهای او هستند. باورها فرضیه هایی درباره ی خود، جهان و آینده هستند(قهاری،1390). باورهای غیر منطقی خواستها و اهدافی هستند که به صورت ترجیحات ضروری والزامی در می آیندوتبدیل به اهداف اجباری والزامی و قطعی می گردد به طوری که اگر برآورده نشوند به آشفتگی و اضطراب منجر می گردد(برنارد[8]،1991). در حوزه شناخت درمانی، پژوهشهای زیادی صورت گرفته است که به نقش اعتقادات و باورهای افراد بر عملکردهای آنان در موقعیتهای مختلف می­پردازند. شاملو (1368) اساس و زيربناي شناخت گرايي را در طرز تفكر و نقش آن در رفتار مي‌داند و معتقد است كه رفتار نابهنجار انسان‌ها به علت‌ اختلالات و نارسايي‌هاي تفكرات غير منطقي است كه آنها در طرز تفكر، استدلال و در برخورد با حالات خود و يا مسايل زندگي دارند. مهربند (1379؛ به نقل از معتمدین، 1383).هوش هيجاني جديدترين تحول در زمينه فهم ارتباط ميان تفكر و هيجان است. اين اصطلاح اولين بار از سوي سالوي و ماير[9](۱۹۹۰)پيشنهاد شد. هوش هيجاني به عنوان نوعی توانايي ، عبارت است از ظرفيت ادراک ، ابراز ، شناخت ،کاربردو اداره هيجان هاي خود و ديگران(ماير و سالوي، ۱۹۹۷). از آنجاي که مؤلفه هاي اساسي هوش هيجاني عبارت است از توانايي فهم هيجانات ديگران و توانايي تنظيم ومهارخود و ديگران به شيوه سازگارانه، انتظار مي رود افرادي که داراي هوش هيجاني بالاتري هستند سازگاري اجتماعي و مهارت هاي اجتماعي  بهتري را نشان بدهند . بنابراين, مهارت هاي اجتماعي عبارت از تسهيل کننده هاي زندگي اجتماعي که به افراد کمک مي کند تا به گونه اي سودمند و متقابل با ديگران آنها را دوست دارند (اندرسون[10]، 1968)همچنين، هوش هيجاني از سوي برخي محققان شامل متغيرها ي شخصيتي است كه با شاخص هاي بين مو قعيتي رفتار نظير همدلي، جرأ ت و خوش بيني ارتباط دار د(گلمن[11]،1995). مسلم آن است كه از آغاز مطالعه هوش، غالبًا بر جنبه هاي شناختي آن نظير حافظه و حل مسئله تأكيد شده است، در حاليكه ابعاد غيرشناختي، يعني توانايي هاي عاطفي و كرداري نيز تنها پذيرفتني هستند بلكه ضروري هم مي باشند(چرنيس و اسمیت و واتسون[12]،۲۰۰۰ ). بتدريج ديدگاه هاي صرفًا مبتني بر هوشبهر جاي خود را به مطالعه ساير توانايي هاي مؤثردرعملكردانسان دادند؛ به طورمثال ثراندايك[13] ( ۱۹۲0 ) رفتار هوشمندانه را شامل هوش عيني (مهارت هاي ساختن وبكاربردن ابزار و وسايل )، هوش انتزاعي ( توانايي كاربرد كلمات، اعداد و اصو ل علمي ) و هوش اجتماعي (شناخت افراد و توانايي عمل خلاقانه در روابط انسا ني ) مي دانست . وكسلر[14] (1943) پيشنهاد مي كند كه جنبه هاي غيرشناختي هوش نظير توانايي هاي عاطف ي -هيجاني، شخصي و اجتماعي در پيش بيني توانايي خود براي موفقيت و سازگاري در زندگي اهميت دارند و گلمن( ۱۹۹۵) زندگي رواني انسان را ناشي از تعامل دو كاركردعقلاني – هيجاني مي داند.

نظريه هوش هيجاني ديدگاه جديدي درباره پيش بيني عوامل موثر بر موفقيت و هم چنين پيشگيري اوليه از اختلالات رواني را فراهم مي كند كه تكميل كننده علوم شناختي، علوم اعصاب و رشد كودك است، و قابليت هاي هوش هيجاني براي خودگرداني هيجاني و تدبير ماهرانه روابط بسيار حائز اهميت­اند(بار-آن[15]،1999).توسل به هوش عمومي به تنهايي براي تبيين موفقيت كافي نيست و تحقيقات نشان ميدهد كه د ر بهترين شرايط هوش عمومي تنها ۲۵ درصد از موفقيت را تبيين مي كند و مابقي به هو ش هيجاني، اجتماعي وشانس بستگي دارد (گلمن، ۱۹۹۵). از این رو این پژوهش در صدد آن است که رابطه هوش هیجانی و باورهای غیر منطقی با سلامت روان دبیران دوره اول متوسطه شهرستان محمودآباد را مورد بررسی قرار دهد و راه حلهای مناسب در این زمینه  را بیان ، تحلیل و بررسی کند.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه همه به این امر واقفند که توسعه یافتگی معلول نیروی انسانی کارآمد است و از طرفی آنچه نیروی انسانی کارآمد را می پرورد، آموزش و پرورشی سازنده می باشد که بدون وجود معلمانی کاردان، فعال و خلاق قادر نخواهد بود به این مهم دست یابد. از اینرو، توجه به قشر زحمتکش و پر تلاش معلمان از ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره حائز اهمیت فراوانی است(آتش افروز، 1386). امروزه ارزيابي هوش هيجاني و بررسي تأثير آن بر موفقيت تحصيلي از مهم ترين حوزه­هاي تحقيق در روانشناسي است و همواره اين سؤال مطرح است كه دستيابي به اين موفقيت نيازمند چه قابليت هايي است؟ آيا تنها وجود يك ذهن علمي قوي مساوي باموفقيت تحصيلي است؟ امروزه پژوهشگران با توسل به تئوري هوش هيجاني و اجتماعي درصدد تبيين موفقيت تحصيلي و شغلي هستند (گاردنر[16]، ۱۹۸۳ ؛ بار-آن، ۱۹۹۵ ؛ سالوی و ماير، ۱۹۹۰ ؛ گلمن، ۱۹۹۵ نقل در بار -آن، ۲۰۰۰ ). با توجه به نقش و اهميت هوش هيجاني در زندگي خصوصي و بين فردي مطالعات عديده بيانگر آن است كه زندگي بشر ، امروز با استرس هاي متعدد و پيچيدهاي عجين شده است و توانايي مقابله با اين استر سها زمينة حفظ و تامين سلامت جسمي،رواني و هيجانی شخص را تأمين مي­كند و ناتواني در تنظيم هيجان­ها زمينه بروز بيماريهاي متعدد جسمي و رواني را فراهم مي سازد، به اين ترتيب، روش­هاي ارتقاء هوش هيجاني را نوعي عامل مهم در شكل گيري سلامت جسمي و رواني اشخاص مي توان محسوب كرد.اساساً پديده­هاي هيجاني منبع منحصر به فردي از اطلاعات را براي افراد در مورد محيط اطراف و جستجوي آنها مهيا مي كنند واين اطلاعات،افكار، اعمال واحساسات متعاقب آنها را شكل مي­دهد،اين فرض وجود دارد كه افراد در ميزان درك، فهم و به كارگيري اين اطلاعات هيجاني از مهارت هاي متفاوتي برخوردارند و سطح هوش هيجاني يك شخص در سلامت و رشدعقلاني و هيجاني او سهم بسزايي دارد و موفقيت در زندگي را تعيين مي كند( سالوي ، بدال ، ذیتویلر و مایر[17] ،۲۰۰۰ ). مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت جدیدترین تحقیقات انجام شده در حوزه اختلالات روانپزشکی و آمار شیوع این بیماریها را در کشور اعلام کرد.عباسعلی ناصحی در حاشیه سومین همایش سلامت روان و رسانه در گفت‌وگو با فارس، افزود: طبق آخرین تحقیقات انجام شده در سال ۸۹ و ۹۰ حدود ۲۳.۶ درصد افراد ۱۵ تا ۶۴ سال کشور که ۱۲ میلیون نفر می‌شوند دچار اختلالات روانی هستند.با توجه به نقش هوش هیجانی وباورهای منطقی که احتمالاً می تواند بر سلامت روان دبیران دوره اول متوسطه که خیل عظیمی از نوجوانان را تعلیم وتربیت می نمایند تأثیر داشته باشد.

 

[1] Cartier, Greenwell & Prendergast.

[2] Lam& Gale

[3] Wells

[4] Salkovskis, Wroe, Gledhill, Morrison &Forrester et al.

[5] Kelar

[6]  Schefield

[7] World Health Organization

[8] Bernard

[9]  Mayer & Salovey

[10]  Anderson

[11]  Golman

[12]  Cherniss, Smith &Watson

[13] Thorendike

[14] Wechsler

[15] Bar-on

[16] Gardner

[17] Salovey, Bedall, Detweiller & Mayer

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني واعتياد به اينترنت در دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه هوش هيجاني و مولفه هاي آن از نگاه قرآن و روايات
 • پايان نامه بررسي تحريف هاي شناختي و باورهاي غير منطقي در حوزه روان شناسي از منظر قرآن
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122