پايان نامه راهبرد فرهنگي ـ سياسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر گفتمان مهدويت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه راهبرد فرهنگي ـ سياسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر گفتمان مهدويت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 349 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه راهبرد فرهنگي ـ سياسي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر گفتمان مهدويت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش نخست: کلیات 1
فصل نخست: مقدمه و تبیین نمایه کلی پژوهش 2
مقدمه 2
فصل دوم: راهبرد فرهنگی ـ سیاسی؛ چیستی و چرایی 9
گفتار نخست: چیستی راهبرد فرهنگی ـ سیاسی 9
1) تعریف راهبرد 9
2) تعریف فرهنگ 14
3) تعریف سیاست 17
گفتار دوم: مفهوم سیاست در تعالیم اسلامی و چرایی راهبرد فرهنگی ـ سیاسی 21
فصل سوم: گفتمان مهدویت؛ بایسته ها و ضرورت ها 25
گفتار نخست: مهدویت و انتظار در اندیشه تشیع 25
1) مفهوم انتظار 26
2) انواع انتظار 26
گفتار دوم: مسئله زمینه سازی؛ چیستی و چگونگی 28
1) اوصاف اصحاب امام عصر(عج) 30
2) اقتضائات اقدام مصلحانه 34
3) سیاست های مورد نیاز حکومت اسلامی 35
4) تحلیلی از وضعیت موجود 37
5) ضرورت فرهنگ سازی درونی 39
6) نقش جمهوری اسلامی ایران در تحقق اهداف اسلامی 40
7) ضرورت حرکت برای ایجاد جامعه آرمانی شیعی 41
بخش دوم: بنیادهای معرفتی انسان شناسانه در اسلام 48
فصل نخست: انسان شناسی و ضرورت پردازش آن در همه شاخه های علوم انسانی 49
گفتار نخست: ضرورت نگرش جامع به انسان در علوم انسانی 49
1) رویکردهای انسان شناسی 49
2) تاثیر شناخت انسان 51
3) ویژگی های انسان شناسی دینی 57
گفتار دوم: بررسی قوای انسانی و رابطه بین آن ها 59
1) قواي چهارگانه نفس 59
2) ماهيت فضايل و رذايل در قوای چهارگانه و اقسام آنها 60
3) عدالت به عنوان ام الفضايل 62
4) تناسب صور اخروي با ملكات نفس 64
5) ارتباط قوا با نفس و بالعکس 66
فصل دوم: نقش آموزه های شریعت قدسیه اسلام در سوق دادن جامعه انسانی به سمت حیات طیبه و جامعه آرمانی 70
گفتار نخست: رابطه انسان با خدا 71
فطرت 72
گفتار دوم: رابطه انسان با خود 87
1) معرفت شناسی ابعاد وجودی انسان (ارگانیسم انسانیت) 88
2) معرفت شناسی حیات طیبه ایمانی (ارگانیسم الهیت) 97
بخش سوم: بنياد هاي نظري ولايت در انديشه تشيع و ارتباط آن با مقوله مهدويت 111
فصل نخست: شیعه و گفتمان ولایت 112
گفتار نخست: طرح بحث و كليات 112
1) تعریف لغوی و مفهوم اصطلاحی ولایت 112
2) مفهوم ولایت در مکتب تشیع 114
گفتار دوم: حقیقت ولایت در مکتب تشیع 120
1) مسئله ولایت «الله» عز اسمه و جل جلاله 120
2) مسئله «ولایت انسان» و مقام خلیفه اللهی او در زمین 125
فصل دوم: شيعه و گفتمان مهدويت 135
گفتار نخست: فلسفه امامت در تشیع 135
1) برهان لطف 135
2) قاعده وجوب اصلح 143
3) برهان امکان اشرف 143
4) برهان عنایت 147
گفتار دوم: فلسفه غیبت 156
1) غیبت و مهدویت 157
2) فلسفه غیبت از زبان دانایان غیب 158
3) رحلت امام صادق و تاویل مهدی 160
4) ضرورت تبیین عقلی غیبت 161
5) الطاف خداوند در وجود امام غائب 161
6) شیخ صدوق و فلسفه غیبت 166
7) فلسفه غیبت از نظر کلام مفید 169
8) فلسفه غیبت در نگاه شریف مرتضی 172
9) غیبت براساس دیدگاه شهید صدر دوم 173
10) فلسفه غیبت از نظر شیخ طوسی 176
گفتار سوم: رمزگشایی از فلسفه غیبت و آرمان مهدویت 178
1) علل غیبت در روایات 178
2) تحلیل و بررسی دلایل غیبت 179
3) ارگانیسم اصلاح و تمهید شرایط 181
4) شواهد روایی دلالت کننده بر وجود اقتضائات برای ظهور 182
بخش چهارم: اقتضائات رهیافت سیاسی در راهبرد مهدویت 191
فصل نخست: بررسی تحلیلی مفاهیم اصلی در علوم سیاسی 192
گفتار نخست: حکومت و حاکمیت 192
1) حوزه معنایی حکومت 192
2) حوزه معنایی حاکمیت 193
3) حكومت دينى در انديشه ملاصدرا 194
4) معناى مشروعيت 195
5) معنای مقبوليت 196
6) رابطه مشروعيت با مقبوليت 196
گفتار دوم: مردم و حاکمیت 197
1) نقش مردم در حكومت اسلامى 197
2) مردم به مثابه مبنای اقتدار در نظام اسلامی 205
گفتار سوم: قدرت و اقتدار 209
فصل دوم: فرهنگ ایده آل عامل پایدارنده ثبات در سیاست داخلی و سیاست خارجی 214
گفتار نخست: رمزگشایی از مفهوم «فرهنگ ایده آل» 215
1) فرهنگ ایده آل عامل پایدارنده ثبات سیاسی در داخل 216
2) اقتدار حاصل آمده از نهادینه شدن فرهنگ ایده آل به مثابه رکن سیاست خارجی 223
گفتار دوم: نهادینه کردن فرهنگ ایده آل در جامعه، اصلی ترین هدف حکومت اسلامی 225
1) تقویت بنیادهای فرهنگ ایده آل نیاز اساسی برای توسعه سیاسی 225
2) ابتنای فرهنگ سياسي اسلام بر بصیرت آحاد 227
3) شاخص های اصلی برای خطاناپذیر شدن شناخت حق از باطل (تحصیل بصیرت) 230
4) رمز گشایی از نسبت میان حقیقت تقوا و حقیقت فرهنگ ایده آل 233
5) در بیان اتمام و اکمال مکارم اخلاق 234
فصل سوم: کارویژه های حکومت اسلامی در عصر غیبت 239
گفتار نخست: هدایت محور بودن معرفت سیاسی در اسلام 239
1) وظایف حکومت اسلامی از نظر ملا صدرا 240
2) سعادتمندی حقیقی مردم هدف اصلی حکومت اسلامی در عصر غیبت 241
3) علل محرومیت جوامع از سعادت دنیوی و اخروی 242
گفتار دوم: تعالی به مثابه روح اصلی و مشخصه حکومت اسلامی 243
1) اقتضائات توسعه دینی و سعادتمندی انسان 245
2) وظایف و اختیارات حکومت اسلامی 248
بخش پنجم: بررسي نهاد هاي موثر در راهبرد نهادينه كردن فرهنگ اسلامي در جامعه 256
فصل نخست: آسیب شناسی اجمالی از وضعیت کنونی فرهنگ در جامعه 257
گفتار نخست: جامعه، فرهنگ اسلامي و تهاجم فرهنگي 259
1) خطر فراگیر شدن فرهنگ دین زدایی و دین زدایی فرهنگی 261
2) آسیب رسانی فرهنگی در سایه نظریه فرهنگ جهانی 263
3) تغییر در جهان بینی نتیجه قطعی استیلای دین زدایی فرهنگی 265
4) آسیب نظام گسیختگی نتیجه ای برای جریان تغییر فرهنگی 265
گفتار دوم: آسیب شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی 270
فصل دوم: شناسایی نهادهای موثر و کارآمد و بررسی جایگاه آن ها در ساختار فرهنگی جدید 277
گفتار نخست: شناسايي نهادهاي موثر و كار آمد 277
1) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 278
2) سازمان تبلیغات اسلامی 280
3) صدا و سیما 285
4) حوزه های علمیه و مساجد 291
5) آموزش و پرورش 295
گفتار دوم: بررسی جایگاه نهادهای فرهنگی در نهادينه كردن فرهنگ اسلامي در جامعه 302
گفتار سوم: طراحی ساختار فرهنگی جدید و کیفیت اجرای آن در سطح کشور 305
1) ترسیم اهداف 305
2) شناخت امکانات و بسیج هدفمند آن ها 307
3) صورت بندی نظام نوین تعلیمی ـ تربیتی (ارائه بهترین شیوه اجرا) 311
نتیجه گیری 316
منابع 320

منابع

قرآن کریم

آشتیانی، میرزا مهدی ، اساس التوحید، با مقدمه منوچهر صدوقی،تهران: انتشارات مولی، 1360

آشوری، داریوش، تعریف ها و مفهوم فرهنگ، تهران: آگه،چاپ سوم، 1386

آشوري، داريوش، دانشنامه سياسى، تهران: سهروردي، 1317

آقا بخشى، علي اكبر، فرهنگ علوم سياسى، تهران:چاپار، 1383

آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، الذريعه، نجف: مکتب صاحب الذریعه العامه، 1390ق

آقايى، بهمن ، اخ‍وان‌ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌، تهران: رسام، 1365

آرديويد، فرد، مديريت استراتژيك، ترجمه علي پارسائيان، محمد اعرابي، تهران : دفتر پژوهشهاي فرهنگي،چاپ اول، 1379

آرمسترانگ، مايكل، مديريت منابع استراتژيك منابع انساني، ترجمه سيد محمد اعرابي، داود ايزدي، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چاپ دوم، 1384

آلادپوش، علی و توتونچيان، علی رضا، ديپلمات و ديپلماسي، تهران: وزارت امور خارجه، 1372

آلموند، گابریل، چهار چوب نظري براي بررسي سياست تطبيقي، ترجمه علي رضا طيب، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي، 1377

ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی،تهران: مؤسسهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1370

ابن اسحاق، الیاقوت فی علم الکلام، قم: کتابخانهی آیت الله مرعشی نجفی، بي تا

ابن جوزي، ابو الفرج، تلبيس ابليس، ترجمه عليرضا ذكاوتي قراگوزلو، تهران: مركز نشر دانشگاهي،چاپ دوم، 1381

ابن خلدون، مقدمه تاریخ، ترجمه محمد پرويز گنآبادی، تهران: انتشارات علمي فرهنگي، 1363

ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغه، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، 2001

ابن سينا،حسين بن علي، المبدا و المعاد ، مشهد: آستان قدس رضوي،بی تا

ابن سينا، حسين بن علي، الاشارات والتنبیهات ، قم: بوستان كتاب قم، 1381

ابن سينا، حسين بن علي ، شفاء، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1376

ابن سينا، حسين بن علي ، النجاه‌من‌الغرق‌في‌بحر الضلالات، تهران: دانشگاه‌تهران، 1364

ابن‌سينا،حسين بن علي، التعليقات، قم: دفتر تبليغات، 1421 ق.

ابن سینا، حسین بن علی، الهیات النجاه، ترجمه ابولقاسم گلستانی، تهران، فکر روز، 1377

ابن ماجه، محمد بن يزيد قزويني، سنن ابن ماجة، قاهره: جمعیت الکنز الاسلامی، 1421 ق

ابن مسکویه، احمد بن علی، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، قم: بیداری، 1415ق.

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دار الاحیاء ذات العربی، 1314

ابن نديم، فهرست ابن ندیم، ترجمه محمدرضا تجدد، تهران : امیرکبير، بي تا

ابوالحمد، عبد الحمید، مباني علم سياست، تهران: توس، 1368

ابو نصر فارابي، فصول منتزعه، ترجمه حسن ملكشاهي، تهران: انتشارات سروش،چاپ اول، 1382

احدی، حسن و محسنی، نیک چهره، روان شناسی رشد: مفاهیم بنیادی در روان شناسی نوجوانی وجوانی، تهران، چاپ و نشر بنیاد، 1371

ادیب زاده، مجید، زبان، گفتمان و سیاست خارجى، تهران: نشر اختران، 1387

ارسنجانی، حسن، حاکمّیت دولت ها، تهران: فردوس، 1383

اسلامی ندوشن، محمد علی، فرهنگ و شبه فرهنگ، تهران: توس،1354

اسپوزيتو، جان ال، انقلاب ايران و بازتاب جهاني آن، ترجمه دكتر محسن مدير شانه چي ،تهران: مركز بازشناسي، 1382

اشتراوس، لوي، فلسفه سياسى چيست؟، ترجمه فرهنگ رجايى، تهران: انتشارات علمى و فرهنگى اسلام، 1373

الحر العاملی، وسایل الشیعه، قم: موسسه آل البیت، 1414ق

الصافی الگلپایگانی، لطف الله، منتخب الأثر، قم: مکتب المولف، 1422ق.

الطبرسی، عمادالدین الحسن، اسرار الامامة، ، مشهد: آستان قدس رضوی، 1280

العربي الخطابي، محمد، نصوص رائدة مع مدخل تحليلي و مقدمة نقدية، بيروت : دار الغرب الاسلامي، 1998

العوینی، محمد علی، امپرياليسم تبليغي يا تبليغات بين المللي، ترجمه محمد سپهری، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1369

الكبيسي ، سعيد بن ‌منصور بن ‌كمونه‌، الجديد في‌الحكمه، عراق: وزارت‌ اوقاف ‌، 1982م.

الگار، حامد، ایران و انقلاب اسلامی، مترجمین سپاه پاسداران، تهران: انتشارات سپاه پاسداران، بی تا

اللیثی الواسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ، قم: دار الحدیث، بی تا

البرزی، محمدرضا، ارزيابى تحول ديپلماسى در قرن بيستم، تهران: نشر سفير، 1368

الهی قمشه ای، مهدی، حكمت‌الهي‌عام‌و خاص، تهران: دانشگاه تهران، 1335

امام خميني، روح الله ،آيين انقلاب اسلامي: گزيده اي از انديشه و آراء امام خميني ،تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1374

امام خميني، روح الله، صحيفه نور، ‏‫ت‍ه‍ران‌‏‫: م‍رک‍ز م‍دارک‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ان‍ق‍لاب‌اس‍لام‍ی‌، 1361

امام خمینی، روح الله، الرسائل العشره، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378

امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، قم: مهر، 1373

امام خمینی، روح الله، ولایت فقیه، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378

امام خمینی، روح الله، حدیث جنود عقل و جهل، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377

امام خمینی، روح الله، شرح چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1371

امین اصفهانی، نصرت بیگم، تفسیر مخزن العرفان، تهران: نهضت زنان مسلمان، 1361

اندلسی، ابن باجه، تدبير المتوحد، بيروت، دار الفكر الاسلاميه، 1398 ق

ايزدي، بيژن، در آمدي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ، قم: بوستان كتاب، 1371

باقی، محمد رضا، مجالس حضرت مهدی(عج)، قم: انتشارات نصایح، 1379

بحرانی، هاشم بن سلیمان، غایه المرام، تهران: ابرون، 1380

بشيريه، حسين، جامعه مدنى و توسعه سياسى در ايران، گفتارهايى در جامعه‏شناسى سياسى، تهران: مؤسسه نشر علوم نوين، 1378

بشيريه، حسين، تاريخ انديشه‏هاى سياسى در قرن بيستم، تهران: نشر ني، 1379

بور، تجیتزج، تاریخ فلسفه در اسلام، ترجمه عباس شوقی، تهران: عطایی، 1362

بهزادی، حمید، اصول روابط بين الملل و سياست خارجي، تهران: دهخدا، 1368

پهلوى، محمد رضا، مأموریت براى وطنم، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349

بى من، ویلیام، زبان، منزلت و قدرت در ایران، ترجمه رضا ذوقدار مقدم،تهران، نشر نى، 1481

پیرز، جان، مدیریت راهبردی، ترجمه حسینی،تهران: انتشارات سمت، 1387

تهانوى، محمد علي بن علي، كشاف، مصر، 1348

ثقفي، خديجه، دايره المعارف انقلاب اسلامي، تهران: انتشارات سوره مهر، 1383

ثلاثی، محسن، تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، تهران: نشر نی، 1381

جاسمي، محمد، فرهنگ علوم سياسي، تهران:انتشرات گوتنبرگ، 1357

جرجیس، فوازي، آمریكا و اسلام سیاسی، ترجمه محمد كمال سروریان، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1382

جعفری تبریزی، محمد تقی، ارکان تعلیم و تربیت، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1388

جعفری تبریزی، محمد تقی، شرح و ترجمه نهج البلاغه، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری، 1386

جنيدي، فريدون، فضل بن شاذان و نبرد اندیشه ها در ایران پس از اسلام، تهران: انتشارات بلخ، بي تا

جوادي آملي، عبدالله، تفسيرموضوعي، قم: مركز نشر فرهنگي رجاء، 1366

جوادي‌آملي، عبداللّه، ده‌ مقاله ‌پيرامون ‌مبدا ‌و معاد، تهران: الزهراء، 1372

جوادى آملى، عبد الله، ولايت فقيه، قم: نشر اسراء، 1378

جهامی، جیرار، موسوعه ‌مصطحات ‌ابن ‌رشد، بیروت: مكتبه‌ لبنان ناشرون، 2000 م‌.

حایری، مهدی، حکمت و حکومت، بی تا، بی جا

حقيقت، صادق، مسئوليت هاي فرا ملّي در سياست خارجي دولت اسلامي ،تهران: مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1376

حقيقت، صادق، مباني، اصول و اهداف سياست خارجي دولت اسلامي، قم: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي، 1385

حكيمى، محمد، عصر زندگى، قم: دفتر تبليغات اسلامى، 1374

حلبي، علي اصغر، برگزيده رسائل اخوان الصفا، تهران: زوار، 1358

حلبي، اصغر، تاريخ انديشه هاي سياسي در ايران، تهران:دانشگاه پيام نور، 1385

حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد، اصفهان: مطبع گلبهار، 1312

خراسانی، محمد کاظم ابن حسین، کفایه الاصول، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام، 1409ق

خلیل بن احمد، العین، قم: انتشارات اسوه، 1414ق.

خميني، روح الله، در جستجوي راه از كلام امام (دفتر دهم) ،تهران: اميركبير، 1362

خواجه نظام الملك، سياست نامه، به كوشش جعفر شعار، تهران: شركت سهامي كتابهاي جيبي، 1364

درخشنده نیا، سیده مژگان و آتش پور، دکتر سید حمید، دلیل گرایش نوجوانان به گروه های رپ و هوی متال، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، 1378

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، 1361

دیوید، فرد، مدیریت استراتژیک، ترجمه پارساییان و اعرابی، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1384

رازي، محمد بن‌ فخر، المباحث‌المشرقي، بيروت: دار الكتب ‌العربي ،1410ق.

راش، مايكل، جامعه و سياست، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: سمت، 1387

راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تهران: مرتضوي، 1373

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القران، مصر، مطبعه التقدم العربی، 1392 ه.ق

ربّانی گلپایگانی، علی، القواعد الکلامیه، قم: مؤسسه امام صادق، 1418ق.

ربانی گلپایگانی، علی، ايضاح‌المراد في شرح‌كشف‌المراد، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه، 1382

رجالی تهراني، عليرضا ، ولایت فقیه درعصرغیبت، تهران: انتشارات نبوغ، چاپ دوم، 1383

رجبی، محمود، انسان شناسی، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1378

روح الاميني، محمود، زمينه فرهنگ شناسي، تهران، عطار، 1365

زبيدي، ماجد ناصر، 500 سوال حول الامام المهدی، تهران: لوح محفوظ 1384

زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی، 1969م.

زونیس، ماروین، شکست شاهانه: روان شناسى شخصیت شاه، ترجمه عباس مخبر،تهران: طرح نو، 1370

سبزواري، ملاهادي، شرح‌المنظومه، تعليق‌حسن‌زاده، تهران: ناب، 1413ق‌.

سبحانی، جعفر، اندیشه اسلامی1، قم: نشر معارف،1378

سبحاني، جعفر، پيشوايي ‌از نظر اسلام، قم: دارالكتب‌الاسلامه، 1363 ش‌

سجادي، سيد جعفر، ترجمه و شرح حکمة الاشراق، تهران: دانشگاهتهران، 1375

ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)، تهران، انتشارات آواری نور، 1376

سريع القلم، محمود، عقل و توسعه يافتگي، تهران: نشر سفيد، 1372

سلیمی، حسين، فرهنگ‏گرايى، جهانى شدن و حقوق بشر، تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1379

‌‌سهروردي، شهاب‌الدين ‌يحيي ، اللّمحات‌(العلم‌الثالث)، تهران: انجمن‌فلسفه، 1397 ق.

سيف زاده،حسين، اصول روابط بين الملل ،تهران: ميزان، 1380

سيف زاده، حسين، جزوه درس اصول روابط بين الملل،تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه، بي تا

شایان مهر، علی رضا، دايره المعارف تطبيقي علوم اجتماعي، تهران: کیهان، 1376

شريف‏القرشى، باقر، حياة‏الحسن( عليه‏السلام)،ترجمه فخر الدين حجازي، تهران: بعثت، 1376

شریف، میان محمد، تاریخ فلسفه در اسلام،ترجمه نصر الله پور جوادی، تهران، نشر دانشگاهی، 1370

شهاب الدین سهروردی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هنری کربن، تهران: مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1372

شبيبي، مصطفي، همبستگی میان تصوف و تشیع ، ترجمه دکترعلی اکبر شهابی،تهران: دانشگاه تهران، بي تا

شيرواني، علي، ترجمه ‌و شرح ‌نهايه ‌الحكمه، علي‌ شيرواني، تهران: دفتر تبليغات، بي تا

شيخ صدوق، كمال‏الدين و إتمام النعمه، قم: دارالكتب الاسلاميه، 1395

شیخ صدوق، الخصال، قم: جامعه مدرسین، 1362

شیخ صدوق، امالی، قم: بعثت، 1417ق

شيخ مفيد، الإرشاد، قم: انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد، 1413

شيخ مفيد، الاختصاص،قم: انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد، 1413

صدرالمتألهین، شرح اصول کافی، تهران: مؤسسه ی تحقیقات فرهنگی، 1367

ضيائي بيگدلي، محمدرضا، حقوق بين الملل عمومي، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1372

طباطبايي، جواد، انديشه سياسى در ايران، تهران:كوير، 1385

طباطبایی، سیّد جواد، دیباچه‌ای بر نظریّۀ انحطاط ایران،تهران: نگاه معاصر، ۱۳۸2

طباطبايي، محمد حسين، ترجمه الميزان، قم: دفتر انتشارات اسلامي، 1374

طباطبایی محمد حسین، نهایة الحکمه، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه، 1416ق

طباطبایی، سید محمد حسین، الشيعه (شیعه در اسلام)، قم: موسسه امام حسین، 1378

طبرسی، علی، مشکوه الانوار، قم: دار الحدیث، 1418ق

طبرسی، علی، مکارم الاخلاق، منشورات شریف رضی، 1392ق

طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن ، اخلاق ناصرى، تهران: انتشارات خوارزمى، چاپ پنجم، 1373

‌طوسي، ابو جعفر محمد بن حسن ، تلخيص‌المحصل، بيروت: دارالاضواء، 1405

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران: مکتبه جامع چهل ستون، 1358

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، عدة الاصول، بمبئی: مطبع پرساد، 1318ق

طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، کتاب الخلاف، قم: دار المعارف الاسلامیه، بی تا

طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط، تهران: سید محمدباقر، 1271ق

عاطف‏الزين، سميح، السياسة و السياسة الدولية، مصر: شركه العالميه، 1366

عالم، عبد الرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران: دانشگاه تهران، 1366

عزت، عبد العزیز، ابن مسكويه، قاهره، 1415ه،

علم الهدی، شریف مرتضی، الذخیرة، تحقیق سید احمد حسین، قم: مؤسسه نشر اسلامی، 1411 ق.

علم الهدی، علی بن الحسین (سید مرتضی)، الحدود و الحقائق، بی جا، بی تا

علی ابن ابی طالب، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، تهران: انتشارات اسوه، 1382

علي بابايي، غلام رضا، فرهنگ علوم سياسي، تهران:نشر ويس، 1365

عمید زنجانی، عباس علی، بایسته های فقه سیاسی، تهران: مجد، 1388

عياشي، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، قم: موسسه البعثه، 1378

غزالى، محمد بن محمد، احياء علوم الدين، ترجمه خوارزمى، حلب: دارالوعي، بی تا

فارابي، ابو نصر محمد بن ‌طرخان‌ ، فصول منتزعه، بيروت: دار المشرق‌ ، ‌م‌

فارابي، ابو نصر محمد بن طرخان، آراء اهل المدينه الفاضله، تحقيق الدکتور البير نصري نادر، بيروت: دارالمشرق، 1991

فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله، اللوامع الالهیه، تعلیق محمد تقی مصباح یزدی، قم: مجمع فکر الاسلامی، 1382

فخری اصفهانی، شمس، معیار جمالی،تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1377

فروند، ژولین، جامعه‏شناسى ماكس وبر، ترجمه عبدالحسين نيك‏گهر،تهران: انتشارات رايزن، 1368

فلسفی، محمد تقی، اخلاق از نظر همزیستی و ارزش های انسانی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377

قائمی، علی، روش تحقیق با تاکید بر مکتب شناسی، تهران: امیری، 1368

قاضی، ابوالفضل،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: دانشگاه تهران، بي تا

قریشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، 1354

قزويني، محمد‌كاظم، امام مهدي از ولادت تا ظهور، ترجمه علي كرمي و سيدمحمد حسيني،قم: دفتر نشر الهادي ، چاپ دوم، 1378

قمی، عباس، مفاتیح الجنان، تهران: پیام محراب، 1373

قوام، عبدالعلي، اصول سياست خارجي و سياست بين الملل، تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم استاني دانشگاه ، 1380

کاردان، علی محمد، فلسفه تعلیم و تربیت، تهران: دفتر حوزه و دانشگاه، 1372

کاظمی، اسد الله بن اسماعیل، کشف القناع، تهران: احمد شیرازی، 1317ق

کاظمی، على‏اصغر، نقش قدرت در جامعه و روابط بين الملل، مکان نشر، نشر قومس، 1369

کانت، ایمانوئل، درس های فلسفه اخلاق، ترجمه منوچهر صانعی درّه ‌بیدی، تهران: نقش و نگار، ۱۳۷۸

كرينر، استوارت ، ديدگاه هاي كليدي در مديريت – انديشمنداني كه دنياي مديريت را تغيير دادند، ترجمه حسين زاده، محمد علي، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، چاپ اول، 1381

کلاین برگ، روان شناسی اجتماعی، ترجمه دکتر علی محمد کاردان، تهران: نشر اندیشه، بی تا

کلینی، محمد بن يعقوب، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365

گنابادي، محمد، ولايت‌نامه، تهران: حقيقت، 1380

مازندرانی، ملا صالح، شرح اصول کافی، بیروت: دار احیائ التراث العربی، 1421ق

مانهایم، کارل ، ایدئولوژی و اوتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران:انتشارات سمت، 1380

 

چکيده

در ميان فرق و مذاهب مختلف اديان توحيدي و نگرش آن ها به پديده آخر الزمان، آنچه شيعه را از سايرين متمايز مي سازد باور اصيل اين مذهب به «آرمان مهدويت» است. آنچه در اين ميان بايد مورد توجه باشد، نسبتي است که «شيعه» با ولي مطلق الهي حضرت اباصالح المهدي ارواحنا فداه برقرار مي کند. نسبتي که مناسبات آن از يک سو نبايد از دايره ولايت الهي و مطالبات ربوبي عدول کند و از سوي ديگر مر احکام شريعت حقه اسلام بايد حلقه پيوند و اتصال ميان امت با امام شود. در نهايت از اين مجرا است که ميان اين دو رکن جامعه آرماني شيعه ـ يعني امام و امت ـ سنخيتي بنيادين رقم خواهد خورد که فرموده اند: «السنخيه دليل الانضمام». سير همراه با مداقه در تاريخ تشيع اين حقيقت را به اثبات مي رساند که تمام نقصان ها در تحقق اهداف آرماني و الهي امامان شيعه ريشه در نبود اين همگوني بنيادين داشته است. بر اين مبنا نقطه کانوني پيمايش اين مسير را بايد در سير انفسي آحاد، آن هم با رويکرد تهذيب اخلاق و تزکيه نفس و پالايش درون از منهيات شارع مقدس جستجو کرد؛ چرا که آن ذوات مقدسه از هرگونه رجس و عصيان مبرا هستند و به هر خير و احسان مصفا، و همراه شدن با ايشان مستلزم همسان شدن با ايشان است آن هم بر مدار ولايت «الله» عز اسمه. در اين راستا اگر فرهنگ هر جامعه را شکل گرفته از صادرات فعلي پايدار و با ثبات آن جامعه بدانيم؛ فرهنگ جامعه شيعي ايران آن زمان مبدل به فرهنگ آرماني اسلام مي شود که اعمال آحاد از هر نوع تخطي از اصول اعتقادي و اخلاقي منزه شود. بديهي است در اين صورت زمينه براي پذيرش کلام حضرت حق جل جلاله و تحقق ولايت کليه الهيه در گستره جامعه تشيع و همگوني بنيادين امت با امام عليه السلام رقم خواهد خورد. بر اين اساس ما معتقديم که تحقق امر ظهور ولي الهي اقتضائات و قواعدي دارد که دستيابي به اين قواعد و اعمال آن ها توسط حاکميت اسلامي عصر غيبت امري ضروري و حياتي است. پس مي توان مدعي شد که فلسفه وجود حکومت الهي شيعي در عصر غيبت و غايت الغايات آن، دستيابي به اين اقتضائات و اعمال آنها با هدف تمهيد شرايط ظهور است. چون ما معتقديم به محض امحاء موانع، اقتضاي ظهور حکومت موعود مهدوي فراهم و ظهور حجت الهي واجب خواهد شد.

 

کليد واژه ها:جمهوري اسلامي ايران، فرهنگ اسلامي، مهدويت، تشيع، راهبرد فرهنگي ـ سياسي

 بخش نخست: کلیات

 فصل نخست: مقدمه و تبیین نمایه کلی پژوهش

 مقدمه

بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله و الفتح. و رایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا.

اللهم لا حول لنا الا بقوتک ولا قوه لنا الا بعونک فایدنا بتوفیقک و سددنا بتسدیدک و اعم ابصار قلوبنا عما خالف محبتک و لا تجعل لشیء من جوارحنا نفوذا فی معصیتک فصل علی محمد و آله.

رساله پیش رو با عنوان «راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر گفتمان مهدویت»، به منظور بررسی نسبت میان «شریعت مقدس اسلام»، «فرهنگ جامعه اسلامی» و «اقتضائات جامعه مهدوی» در دستور کار قرار گرفت و در جریان این پژوهش، ضرورت نهادینه کردن فرهنگ آرمانی اسلام در جامعه و تاثیر این مهم در استحکام پایه های حاکمیت سیاسی اسلام در عصر غیبت و نیز نقش آن در تمهید شرایط ظهور منجی عالم بشریت ارواحنا فداه به موضع فحص و بررسی نهاده شد.

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یگانه پرچمدار حاکمیت تشیع در عصر حاضر که بی شباهت به عصر آخر الزمان نیست، نقش و اهمیت ویژه ای در تحقق اهداف آرمانی شیعه دارد. بدیهی است این اهداف آرمانی که ریشه در معارف حقه اسلام و آموزه های اصیل اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارد، تحت ولایت، زعامت و درایت «فقیه جامع الشرایط» و نیز رهنمودهای علمای ربانی و عرفای الهی کیان اسلامی پیگیری می شود. در این راستا باید متذکر شد که اهداف آرمانی و آموزه های ربانی در اعماق خود با حقیقت و واقعیت پیوندی ژرف و ظریف دارد که نیل به ژرفای این حقایق جز از راه سیر انفسی و آفاقی بسی سخت و دشوار خواهد بود و لازمه آن نیز حرکت زیر لوای پیران طریق و حکیمان رشید است تا از رهگذر آن حقایق الهیه درونی افراد شود و فهمی عمیق نسبت به معارف دین برای آحاد حاصل آید و در پرتو آن، ایمان عمیق و خلق کریم در قلب آحاد مستقر شود و زمینه برای تجلی فرهنگ آرمانی اسلام مهیا گردد.

در این رساله اصل بر آن است که فرهنگ اسلام در شکل آرمانی خود زمانی بر جامعه مستولی می شود که اعمال آحاد مسلمین از حدود الهی تجاوز نکند و مکارم اخلاق در سطح گسترده به صورت نهادی شده در جامعه عینیت یابد و به تبع آن مطالبات حضرت حق ـ عز اسمه ـ به مطالبات مردمی مبدل شود. بدیهی است در شرایطی که زمامداران صالح مسلمان، زمام امور حاکمیتی را به دست دارند و به دنبال عینیت بخشیدن به مطالبات الهی هستند، تبدیل شدن مطالبات ذات اقدس الهی به مطالبات مردمی (این امر نتیجه پروسه نهادینه کردن شکل صحیح فرهنگ اسلامی در جامعه خواهد بود)، پیکره امت و امامت را به پیکره ای واحد و منسجم مبدل کرده و میان دو روی سکه سیاست که «مردم» اند و «حاکمیت» پیوندی ناگسستنی برقرار می کند. پس دور از حقیقت نیست که نهادینه شدن شکل صحیح «فرهنگ اسلام» در جامعه را به مثابه عنصری اساسی تلقی کنیم که تحقق آن در جامعه به اصلاح مناسبات «مردم ـ مردم»، «مردم ـ حاکمیت» و «حاکمیت ـ مردم» منجر شود و انسجام ملی و ثبات سیاسی را نتیجه دهد.

از سوی دیگر باید تاکید کرد که يکي از کارويژه هاي اساسي حکومت اسلامي در نظام ولايي شيعي، تنظيم رابطه معنوي ولايت محور ميان حاکميت و آحاد ملت است. (ضرورت ايجاد سنخيت و همگوني بنيادي ميان امام و ماموم در عقیده و رفتار) بر اين اساس مي توان مدعي شد، اين مهم نیز جز از طريق نهادينه کردن فرهنگ اسلامي (اسلام ناب محمدي) در جامعه و تربيت نفوس متقي، مهذب و متکامل ميسر نمي باشد. بديهي است تحصيل توفيق در اين زمينه نيازمند اراده دستگاه حاکمیت و نظام سیاسی است که با نگاهی فعال و پویا به پدیده فرهنگ، آن را به گونه ای سامان بخشد که از طرفی موجب تعالی و تکامل فرهنگ دین بنیاد شود و از طرف دیگر فرهنگ تکامل یافته موجب استحکام پایه های اقتدار ملی و برقراری پیوند حداکثری میان حاکمیت و مردم گردد. از این حیث تحقق هدف مذکور مستلزم اتخاذ راهبرد فرهنگی ـ سیاسی از سوی دستگاه حاکمیت است تا از رهگذر آن زمينه هاي لازم براي اصلاح و بهسازي حداکثري در دو حوزه: 1) مناسبات ميان حاکميت و مردم (جامعه با حاکميت) و 2) مناسبات فردي – اجتماعي در جامعه (مناسبات جامعه با خود) فراهم آيد. ضمنا متذکر مي شود در رساله پیش رو جامعه مهدوی (آرمان شهر اسلامی) به مثابه هدف غایی مورد توجه بوده و حاکمیت اسلامی در عصر غیبت به مثابه نهاد هماهنگ کننده وضع موجود (جامعه فعلی) با وضع مطلوب (جامعه مهدوی) معرفی خواهد شد و افق مهدویت در این حوزه مورد تاکید است.

مطالبات آرمانی مذکور در شرایطی بیان می شود که ما به این مسئله اذعان داریم که با وجود اينکه انقلاب اسلامي ايران پديده اي ذاتا فرهنگي ـ سياسي بوده، به نظر مي رسد پس از تشکيل جمهوري اسلامي ايران تداوم بعد فرهنگي آن برای تحقق جامعه آرمانی شیعی تا حد زيادي مغفول واقع شده و يا در مسير صحيح و کارشناسي شده هدايت نشده است. اين در حالي است که طي اين سال ها بر بعد سياسي انقلاب بيشتر پاي فشرده شده است. در همين راستا بايد متذکر شد بازتاب عملکرد دستگاه هاي فرهنگي در طول 30 سال گذشته بيانگر آن است که وضعيت مناسبات فردي ـ اجتماعي جامعه کنوني ما فاصله اي چشمگير با جامعه مطلوب و ايده آل شيعي دارد و از سوی دیگر هجمه های نرم فرهنگی و رویارویی نامتناسب و نامتقارن نهادهای فرهنگی داخلی با این هجمه ها همواره بر این فاصله چشمگیر می افزاید و این رویارویی خطیر این اصل را بر ما مسلم می کند که بهينه سازي اوضاع کنوني نيازمند تبيين ساختارهاي فرهنگي کار آمد است که این ساختار باید با افق مهدویت و آرمان شهر اسلامی قابل انطباق باشد.

با این وصف نگارنده معتقد است تحصيل توفيق در بعد سياسي ارتباطي تنگاتنگ با کسب موفقيت هاي روز افزون در حوزه فرهنگ و نهادينه سازي بنيادهاي فرهنگ ديني در بستر جامعه دارد. چه، يکي از کارويژه هاي اساسي و مهم حکومت اسلامي بسط فرهنگ و انديشه اسلامي در جامعه است. به همین منظور وجود نگاه راهبردی به این دو حوزه از سوی حاکمیت اسلامی عصر غیبت ضرورتی انکارناپذیر است و در حاکمیت سیاسی شیعی تمام جهت گیری ها باید با توجه به آرمان مهدویت صورت پذیرد. بنابر این پیشینه تحقیق حاضر، ناظر بر تمام پژوهش های حوزه مهدویت است که در این میان غیر از شیعیان بسیاری از بزرگان و علمای اهل سنت نیز در این باب آثاری بر جای گذاشته اند و طی سال های اخیر این پژوهش ها وجه پویاتری به خود گرفته است. برگزاری همایش های بین المللی مهدویت طی سالیان اخیر شاهد بر این مدعا است که طی آن پژوهش هایی در باب «زمینه سازی ظهور»، «وظایف دولت زمینه ساز»، «مهدویت و رسانه» و … مورد بررسی قرار گرفته اند و در سال های آتی نیز این محورها پیگیری خواهند شد. بر این اساس، فضای گفتمانی برای طرح موضوع این رساله تا حدود زیادی فراهم بوده و بلکه پرداختن به آن را می توان امری ضروری تلقی کرد چراکه به نظر می رسد نوع نگاه حاکمیت شیعی به حوزه فرهنگ و سیاست باید ملهم از آرمان مهدویت باشد و این مسئله را می توان یکی از نیازهای تئوریک کشور دانست.

بر این مبنا رساله حاضر کوشش مي کند اين کارويژه را در چارچوب سياست هاي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار دهد؛ امید که بتواند براي متوليان سياستگذاري در اين عرصه مفيد واقع شود.

در این مجال با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا و همچنین برای روشن تر شدن فضای گفتمانی پژوهش حاضر، در زیر به طرح سوال اصلی و سوالات پیرامونی و بیان فرضیه اصلی و فرضیات پیرامونی می پردازیم.

این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سوال اصلی است که رويکرد سياسي مطلوب به حاکميت، جامعه و فرهنگ در جهت گذار از وضع موجود (جامعه و حکومت فعلي) به وضع مطلوب (جامعه و حکومت مهدوي) چه اقتضائاتي در طراحي راهبرد فرهنگي سياسي مطلوب دارد؟

و به تبع آن سوالاتی از قبیل:

1) فرهنگ اسلامي در تدوین راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟

2) حاکمیت اسلامی در عصر غیبت از چه جایگاهی برخوردار است؟

3) اهداف و کارويژه هاي حکومت اسلامي در عصرغيبت چيست؟

4) حاکمیت سیاسی جهت نهادينه کردن فرهنگ اسلامي در جامعه از چه ابزارهایي می تواند استفاده کند؟

در طرح اولیه تحقیق برای سوالات مذکور پاسخ های ابتدایی در قالب فرضیه های تحقیق بیان شد به این ترتیب که در پاسخ به سوال اصلی، این فرضیه اصلی ایراد شد که ایجاد جامعه مهدوی (آرمان شهر اسلامی) مستلزم تحقق نظام سیاسی ـ اجتماعی متکامل شیعی است که در  شکل ایده آل این نظام، میان امام معصوم علیه السلام به عنوان ولی علی الاطلاق و مامومین به مثابه امت اسلامی، سنخیت و همگونی بنیادی وجود دارد. بر این اساس بدیهی است که در عصر غیبت این مهم (ایجاد سنخیت و همگونی بنیادی میان امام و ماموم) می تواند از مجرای اراده حاکمیت اسلامی محقق شود تا از این راه بستر های لازم برای پذیرش ولایت کلیه الهیه ـ که در وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف متجلی است ـ از جانب مردم فراهم شود. از اين رو توجه به گفتمان مهدویت در تدوین راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رویکردهای ذکر شده اهمیتی مضاعف می یابد.

همچنین در طرح تحقیق پاسخ هایی برای سوالات فرعی در نظر گرفته شد که در اینجا با رعایت ترتیب و توالی آن ها تحت عنوان فرضیه های فرعی تحقیق مورد اشاره قرار می گیرد:

1) فرهنگ اسلامی از یک سو به مثابه منشا و خاستگاه راهبرد فرهنگی ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر اجرای راهبرد فرهنگی ـ سیاسی، نهادینه شدن فرهنگ اسلامی در جامعه را در پی خواهد داشت.

2) حاکمیت اسلامی در عصر غیبت به مثابه نهاد هماهنگ کننده وضع موجود (جامعه فعلی) با وضع مطلوب (جامعه مهدوی) محسوب می شود که در این راستا باید تمام ظرفیت های مادی و معنوی خود را برای تحقق جامعه آرمانی شیعه بسیج کند.

3) توجه به مقوله تربيت ديني آحاد ملت و نهادينه کردن فرهنگ اسلامي در جامعه، از کاروي‍‍‍‍‍ژه هاي اصلي حکومت اسلامي در عصر غیبت است.

4) از میان نهادهای فرهنگی موجود در کشور، نهاد تعلیمی ـ تربیتی (نظام آموزش و پرورش) ابزاری مناسب، سريع و زود بازده جهت برقراري ارتباط پايدار و فراگير ميان حکومت و بدنه جامعه است که از طریق ایجاد اصلاحات ساختاری در آن و طراحی نظام تعلیمی ـ تربیتی نوین می توان تا حدود زیادی فرهنگ اسلامی را در جامعه نهادینه کرد.

همچنانکه ملاحظه می شود ایده اولیه این رساله با هدف حرکت در جهت ايجاد يک نظام سياسي ـ اجتماعي متعالي شيعي در مقام طرح و تبیین قرار گرفته و از این حیث رساله وجه کاربردی دارد اما از سوی دیگر باید توجه داشت که ترسیم وجه متعالی نظام سیاسی ـ اجتماعی شیعی نیازمند باریک بینی و مداقه در باب مسایل نظری و اعتقادی است. در این میان با عنایت به رویکرد اصلی رساله، توجه به مبانی انسان شناسی اسلامی و نیز مبانی اندیشه های ولایی تشیع و طرح مسایل نظری پیرامون گفتمان مهدویت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که از این منظر رساله وجه نظری دارد.

بنابراین پژوهش حاضر در 5 بخش اصلی تدوین شده است که عبارتند از:

الف) کلیات

در این بخش مطابق عرف کارهای تحقیقی ـ پژوهشی به تعریف و تبیین مفاهیم به کار رفته در عنوان رساله پرداخته شده است که در سایه آن نمایه و صورت بندی گفتمانی رساله تا حدودی روشن شده است.

ب) بنيادهاي معرفتي انسان شناسانه در اسلام

در اين بخش مباني انسان شناختي در اسلام و قرآن تشريح و عوامل تاثير گذار در سير تکاملي انسان که منجر به ايجاد سنخيت و همگوني ميان امام و ماموم ـ در نظام ولايي شيعه ـ مي شود تبيين خواهد شد.

ج) بنيادهاي معرفتي ولايت در انديشه تشيع و ارتباط آن با مقوله مهدويت

در اين بخش راه هاي نهادي شدن مقوله ولايت پذيري در جامعه تشيع بررسي، و تحليلي از علل رقم خوردن غيبت و عدم بهره مندي جامعه انساني از ولايت بالغه الهيه ارائه مي شود.

د) اقتضائات رهیافت سیاسی در راهبرد مهدویت

در اين بخش تحليلي از ماهيت حکومت اسلامي در عصر غيبت ارائه مي شود و ذيل آن اساسي ترين اهداف و خط سير حکومت اسلامي در اين برهه از زمان تبيين گرديده و همچنين نوع ارتباط ميان حاکميت و ملت براي نهادينه شدن فرهنگ اسلامي در جامعه با توجه به افق مهدويت تشريح خواهد شد.

ه) بررسی نهادهای موثر در راهبرد نهادينه کردن فرهنگ اسلامي در جامعه

اين بخش بیشتر جنبه آسیب شناسی فرهنگ و نهادهای فرهنگی را داشته و در نهایت راهبرد مورد نظر و امکانات و ظرفیت های مورد نياز براي نهادينه کردن فرهنگ اسلامي در جامعه با توجه به افق مهدويت پیشنهاد مي شود.

با توجه به اقتضائات موجود، این رساله در روش توصیفی ـ تحلیلی تهیه شده است که بخش اعظم یافته های آن، با از راه جستار کتابخانه‌ای گردآوری شده است و در مواردی نیز از سلسله مباحث اخلاق و معارف اسلامی آیت الله حاج شیخ مجتبی تهرانی (حفظه الله) که در قالب الواح فشرده با عنوان حدیث پارسایی طبع شده است استفاده شده. همچنین در بخش هایی از این رساله به برخی برنامه های شبکه علمی (چهار) سیمای جمهوری اسلامی ایران که با رویکرد حکمی ـ فلسفی (سلسله مباحث دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی و دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی در برنامه معرفت؛ ذیل عنوان کلی حکمت الهی) و آکادمیک (برنامه گفتگوهای فرهنگی) تهیه و پخش شده است استناد گردیده.

در باب قلمرو تحقیق نیز باید متذکر شد قلمرو مکانی آن مرتبط با نظام فرهنگي ـ سياسي جمهوري اسلامي ايران بوده و در این مقیاس کاربرد داخلي دارد. همچنین در اين تحقيق مقوله ولايت پذيري جامعه مسلمانان در گذشته آسيب شناسي شده و بر مبناي آن راهکارهاي اصلاح در زمان حال و تحصيل نتيجه در آينده مورد توجه قرار خواهد گرفت. لکن نقطه عطف قلمرو زمانی تحقيق زمان حال است. رساله پیش رو به لحاظ قلمرو موضوعی نیز ناظر بر جامعه شيعي به طور خاص و جامعه اسلامي به طور عام بوده و در آن رابطه متقابل ميان حاکميت و مردم تحليل می شود.

چنانچه از توضیحات فوق بر می آید اين رساله رويکردي آينده پژوهانه در حوزه فرهنگ و سياست دارد و در آن چالش ها و تهديدهاي پيش رو پيش بيني شده و بر مبناي آن می بایست تصميمات کارساز و راهگشا در زمان حال اتخاذ شود. در اين رويکرد آينده پژوهانه ثقل مباحث در حوزه عملیاتی و اجرا متوجه نظام تعلیمی ـ تربیتی به عنوان رکن فرهنگي قابل توجه است. به این منظور ضمن تبيين ساختار نوين و موثر برای نظام تعلیمی تربیتی، وجه مفید و کارآمد فرآیند نهادینه کردن فرهنگ اسلامی در جامعه با محوریت نظام های فرهنگی ـ آموزشی متمرکز به عنوان پیشنهاد مطرح می شود.

بديهي است با توضيحات فوق اين تحقيق مي تواند براي تمامي نهادهاي تاثيرگذار در حوزه سياست گذاري فرهنگي کاربرد داشته باشد.

در پایان وظیفه خود می دانم از تمامی کسانی که به هر نحو در تدوین این رساله موثر بوده اند، خصوصا اساتید ارجمند خود، عالی جنابان دکتر جلال درخشه و دکتر محمدهادی همایون کمال قدردانی را داشته باشم و از پیشگاه خداوند متعال آرزوی توفیقات روزافزون برای ایشان مسئلت می کنم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ژئوپليتيک آسياي مرکزي و علائق ايالات متحده آمريکا و روسيه
 • پايان نامه عدالت مهدوي (عج) (مفهوم، ابعاد، شاخص‌ها)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122