پايان نامه رقص در اسلام

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه رقص در اسلام یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 160 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه رقص در اسلام بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 10
فصل اول: کلیات تحقیق
11 بيان مسئله 12
12 اهميت و ضرورت 12
13 سؤالات تحقيق 13
14 فرضيات تحقیق 13
15 پيشينه تحقيق 13
16 چارچوب تحقيق 14
17 لهو و لعب در اسلام 14
171 لهو 14
172 لغو 15
173 باطل 16
18 مفهوم رقص (زفن، سماع) 17
181 معنای رقص در لغت 17
182 معنای رقص در فقه 18
183 معنای رقص در عرفان 18

فصل دوم: پیشینه رقص
21 تاریخچه رقص 21
22 رقص در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) 22
23 تاریخچه رقص در ایران 25
فصل سوم: انواع رقص و حکم آن
31 رقص مجاز 31
311 رقص کودکانه 31
3111 حکم شرعی رقص کودکانه 32
312 رقص محلی و بومی 33
313 رقص ورزشی 33
3131 رقص و ورزش 33
31311 تفاوت ایروبیک با رقص 36
31312 مسابقات ورزشی رقص بر اساس چهار قانون مختلف 36
3132حکم ورزش با رقص 37
32 رقص حرام 39
321 رقص صوفیانه (سماع) 39
3211 حکم شرعی رقص صوفیانه 41
32111 استدلال اهل تصوف مانند غزالی بر مباح بودن رقص 41
32112 جواب به استدلال اهل تصوف 42
33 رقص مبتذل 44
34 رقص شادی 45
341 دیدگاه نهی 46
342 دیدگاه نهی، احتیاط و جواز 46
343 دیدگاه احتیاط و جواز 47

344 دیدگاه جواز 47
345 فتوای مراجع 48
3451 تعریف مراجع تقلید از رقص 48
3452 رقص زن برای زن 50
3453 رقص در میان جمع محرم ها 50
3454 رقصیدن عروس و داماد و دادن پول شادباش 50
فصل چهارم: دلایل حرمت رقص
41 دیدگاه قرآن 53
42 دیدگاه روایت 60
43 رقص و موسیقی 64
فصل پنجم: رقص و هنر نمایش
51 نمایش در ایران 73
511 بازی و پتواژگویی 75
512 دوران ساسانی 79
52 رقص و تئاتر 80
53 رقص نمایشی 90
فصل ششم: آموزش رقص و حکم آن
61 آموزش رقص 100
62 حکم آموزش رقص 101
فصل هفتم
نتیجه گیری 103
فهرست منابع 106

فهرست منابع

قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای

منابع فارسی

آمیه، پیر، تاریخ ایلام،ترجمۀ شیرین بیانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1349 ش.

ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1405 ه.

ابوسعید ابوالخیر، دیوان، به کوشش دکتر رحیم چاووش اکبری، تهران، نشر محمد، ۱۳۶۹ش

اپهام پوپ، آرتور، شاهکارهای هنر ایران، ترجمۀ پرویز ناتل خانلری، تهران، نشر علمی و فرهنگی ، 1380 ش

الیاده، میرچا، رساله درتاریخ ادیان، ترجمۀ جلال ستاری، تهران، سروش، 1376 ش.

انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1406 ه.

———–، مکاسب، قم، چاپ قدیم (خط طاهر خوشنویس).

ایرانی، اکبر، موسیقی در سیر تلاقی اندیشه ها، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، 1374 ش.

——-، دیدگاه پنجم: بررسی مبانی فقهی و عرفانی و فلسفی و علمی، تهران، مؤسسه انتشارات سوره، دفتر مطالعات دینی، هنر، 1373 ش.

ارسطو، هنر شاعری،ترجمۀ فتح اله مجتبایی، تهران، اندیشه، 1377 ش.

—-، ارسطو و فن شعر، ترجمۀ عبدالحسین زرین کوب،تهران، 1357 ش.

اراکی، محمد علی، توضیح المسائل، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1371 ش.

براکت،اسکار، تاریخ تئاتر جهان، ترجمۀ هوشنگ آزادی، تهران، مروارید، 1375 ش

بلانچارد، کندال، مردم شناسی ورزش، ترجمۀ علیرضا حسن زاده و حمید رضا قربانی، تهران، نشر افکار، 1378 ش.

بویس،مری، خنیاگری و موسیقی ایران، ترجمۀ بهزاد باشی، تهران، آگاه، 1368 ش

بهجت، محمد تقی، توضیح المسائل، قم، مؤلف، 1375 ش.

بیضایی، بهرام، نمایش در ایران، تهران، کاویان، 1344 ش.

بنایی، کمال الدین بن محمد، رساله در موسیقی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1368 ش.

پور داود، ابراهیم، یشتها،ج 1 و2 ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1356 ش.

تفضلی، ابوالقاسم، سماع درویشان در تربیت مولانا، تهران، مؤلف، 1370 ش.

—-، احمد، تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، تهران، سخن، 1383 ش.

جنتی عطایی، ابوالقاسم، بنیاد نمایش در ایران، تهران، صفی علیشاه، 1333 ش.

جباران، محمد رضا، موسیقی و غنا در آینه فقه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، 1378 ش.

حاکمی، اسماعیل، سماع در تصوّف، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1373 ش، چاپ پنجم.

حر عاملی، وسائل الشیعه، کتابفروشی اسلامیه، 1376 ش

حسینی بروجردی، البدر الزاهر فی صلاه الجمعه و المسافر، ترجمۀ حسینعلی منتظری، قم، ناشر مکتب آیت الله العظمی منتظری، 1374 ش، چاپ سوم.

حیدر خانی، حسین، سماع عارفان، تهران، انتشارات سنائی، ۱۳۷۴ش. خمینی، روح اللّه، مکاسب المحرمه، تهران، ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1381 ش.

خطیب رهبر، جلیل، تاریخ جهان گشای جوینی، انتشارات مهتاب، بی تا.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377 ش.

ذکاء یحیی، ” تاریخ رقص در ایران“، مجله هنر و مردم، دوره 16، ش189 و 190، 1357 ش.

راهگانی، روح انگیز، تاریخ موسیقی ایران، تهران، نشر پیشرو، 1377 ش.

سار جنت، ویلیام، روح های تسخیر شده، ترجمۀ سید رضا جمالیان، تهران، انتشارات عطایی، 1374 ش، چاپ دوم

ستاری، جلال، جامعه صحنه جشن و نمایش، تهران، مرکز، 1374 ش.

سجادی، سید جعفر، فرهنگ علوم عقلی، تهران، انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، 1361 ش.

سعدی، بوستان، تصحیح غلامحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، 1368 ش.

ستاری، جلال، آئین و اسطوره در تئاتر، تهران، انتشارات توس، 1376 ش.

شربینی خطیب شافعی، محمد، مغنی المحتاج، قم، ناشر دار الذخایر، 1369 ش.

شهریاری، کیهان، زن در اساطیر ایران و بین النهرین، تهران، فارابی، 1379 ش.

شیرازی، محمد تقی، حاشیه المکاسب، قم، ناشر شریف الرضی،1412 ه.

صائب تبریزی، دیوان، به کوشش محمد قهرمان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۳ش.

طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمۀ محمد باقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبائی، 1367 ش، چاپ سوم.

طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1342 ش.

طریقه دار، ابوالفضل، شرع و شادی، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی حضور، 1379 ش.

عطار نیشابوری، فرید الدین، تذکره الاولیاء، تهران، چاپخانه مرکزی، 1321 ش.

عناصری، جابر، شبیه خوانی گنجینه نمایش آیین مذهبی، تهران، نمایش، 1372 ش.

عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1360 ش، چاپ 27.

کاشمری، سید مهدی، زلال فقه، قم، ناشر بوستان کتاب، 1388 ش.

کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1363 ش، چاپ پنجم.

مجید زاده،یوسف، تاریخ تمدن ایلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1370 ش.

معصومی، سید مسعود، احکام روابط زن و مرد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1374 ش، چاپ نهم.

معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیر کبیر 1364 ش، چاپ هفتم.

مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، حدیقه الشیعه، تهران، انتشارات اسلامیه،بی تا

مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1370 ش، چاپ سیزدهم.

ملک شهمیر زادی، صادق، ایران درپیش از تاریخ، تهران، سازمان میراث فرهنگی، 1382 ش

ملک پور، جمشید، گزیده ای از تاریخ نمایش در جهان، تهران، کیهان ، 1364 ش.

ملکی، ایرج، خسرو قبادان و ریدک، تهران، انتشارات مجله موسیقی، 1344 ش

موسوی بجنوردی، سید محمد، مجموعه مقالات فقهی و حقوقی ـ اجتماعی، ج 3، تهران، معاونت پژوهشی انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، 1382 ش.ملک پور، جمشید، ادبیات نمایشی در ایران، تهران، نشر توس، 1363 ش.

نصر اشرفی، جهانگیر، نمایش و موسیقی در ایران، تهران، آرون، 1383 ش.

————، “نگاهی به تاریخچه رقص در ایران“، نشریه مقام موسیقایی، شماره 8، پاییز 79 ش.

ووینی، میشل، تئاتر و مسائل اساسی آن، ترجمۀ سهیلا فتاح، تهران، نشر سمت ، 1377 ش.

هینتس، والتر، دنیای گمشده ایلام،ترجمۀ فیروز فیروزی، تهران، نشر علمی فرهنگی ،1376 ش.

هورست کوگلر، “رقص و تئاتر“، ترجمه سعید فرهودی، نشریه هنر و معماری، بهمن و اسفند 1379، شماره 36 و 37.

 منابع عربی

ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، ناشر دار احیاء التراث العربی، بی تا.

ابو عبداللّه محمد بن اسماعیل بن ابراهیم، جامع الصحیح (صحیح بخاری)، بمبئی، ناشر بی نام، 1270- 1268 ه.

ابن جوزی، تلبیس ابلیس، بیروت، دار مکتبه الهلال، 1991 م، چاپ دوم.

ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند احمد بن حنبل، قاهره، ناشر مؤسسه قرطبه، بی تا.

ابن عربی،محمد بن عبداللّه، أحکام قرآن، بیروت، دارالفکر، بی تا.

ابن مفلح مقدسی، محمد شمس الدین، الفروع، بیروت، ناشر عالم الکتب، 1405 ه.

بیهقی، احمد بن حسین، شعب الإیمان، بیروت، ناشر دارالکتب العلمیه، 1410 ه.

جماعتی از علماء هند، الفتاوی الهندیه: الفتاوی العالمگیریه معروف به فتاوای الهندیه، کراچی، ناشر قدیمی کتب خانه، بی تا.

حلبی، ابراهیم، الرهص و الرقص لمستحل الرقص، ناشر دارالبشائر، دمشق، 2001 م

رملی، محمد بن احمد، نهایه المحتاج، ناشر دار الفکر، بیروت، 1404 ق.

سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی التفسیر المأثور، بیروت، دار الفکر، 1403 ق.

سنن بیهقی کبری، مکه، ناشر مکتبه دار الباز، 1414 ه.

سراج، عبدالله بن علی، اللمع، به کوشش عبدالباقی طه و عبدالحلیم محمود، قاهره، دارالکتب الحدیثة و مکتبة المثنی، ۱۳۸۰ه.

طبرسی، ابی علی فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات، 1415 ق.

فیروز آبادی، قاموس المحیط، بیروت، دارالمعرفه، بی تا.

النووی، ابو زکریا یحیی بن شرف بن مری، شرح بر صحیح مسلم، ریاض، ناشر بیت الافکار الدولیه، بی تا.

مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، بیروت،مؤسسه الوفاء، 1403 ه.

مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، إتحاف الساده المتقین، بیروت، ناشر دار الکتب العلمیه، 1409 ه.

مجموعه ای از علما، الموسوعه العربیه المیسره، قاهره، ناشر دار الشعب فرانکلین، 1972 م.

منیر البعلبکی، موسوعه المورد، بیروت، ناشر دار العلم للملایین، 1980 م..

النووی، ابو زکریا یحیی بن شرف بن مری، منهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج.

هیتمی شافعی، شهاب الدین احمد بن حجرمکی، کف الرعاع، دمشق، ناشر مودب الاطفال، 1075 ه.

چکیده :

رقص نامی است برای حرکات موزون از اعضای بدن، که در منابع آیات و روایات اشاره ای واضح به آن نشده است. برخی به استناد یک حدیث با لفظ زفن هم معنی رقص، حکم به حرمت ذات رقص داده اند، برخی دیگر این حکم را نپذیرفته و حکم به حلال بودن رقص، مشروط به همراه نبودن مسائل دیگر همچون لهو و لعب، برانگیختن غریزه جنسی و فساد قائلند. از آنجا که رقص پیشینه تاریخی دارد و برگرفته از آیین و مذهب مردم بصورت فطری برای بیان احساسات فردی و اجتماعی که در قالب الفاظ نمی گنجد، در غم و شادی و عبادت ها، بصورت محلی به عنوان بازی و نمایش بکار رفته تا دنیای امروز که بصورت پیشرفته تر در ورزش، هنر، پزشکی بسیار به آن پرداخته اند، و از طرفی دیگر در مجالس شادی و عروسی معمولاً رقص هم هست، با توجه به مسئله رقص و ابهام هایی که درباره آن وجود دارد، نمی توان هرگونه حرکت فیزیکی و شاد را حرام دانست، جسم در روح مؤثر است، باید در چارچوب عقل و شرع انرژی شادی طلب جوان را آزاد کرد، تا به کارهایش سامان دهد، رو به معنویت آورد، جلوی جرائم، تند خویی ها و بهانه گیری بیمار دلان در جامعه اسلامی گرفته شود، تا جامعه ای سالم و پویا بدون گناه داشته باشیم. این تحقیق در هفت فصل کلیات و مفاهیم؛ انواع رقص و حکم آن بر اساس آیات و روایات و کتب اسلامی، جایگاه و نفوذ رقص در ورزش و هنر و حکم شرعی انجام و تعلیم آن مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: رقص، حکم، شرع، هنر، بازی، ورزش، موزون. 

مقدمه

 نقش شادی در پیش برد امور معنوی غیر قابل انکار است. مردم بنا بر طبیعت خود مجلس شادی برگزار می کنند. بعضی از این مجالس، مثل عقدو عروسی، از هر نظر بدیع تر و در نتیجه شادتر و شورانگیزتر است. اسلام نیز که به همه جنبه های حیات انسان نگریسته در خصوص شادی و سرور هم بر عوامل فرح­انگیز انگشت گذاشته است. پر واضح است که پرداختن به موضوع رقص باعث تشویق دیگران نیست بلکه هدف، رفع سوء­­­ظن­­­ها و برطرف کردن کدورت­هاست؛ بدین معنا که اگر کسانی شادی خود را با رقص و دست زدن غیر حرام بروز دهند، به لاقیدی و بی­دینی متهم نشوند، یا اگر افراد متدین در مجلسی که رقص معمولی بود، شرکت کردند، عذاب وجدان نداشته باشند که مرتکب گناه شده­اند، و برخی هم مجبور نباشند که برای رهایی از عذاب وجدان از طرف خود در حکم خدا قید­­هایی وارد کنند. تذکر مهم این است که نقل فتواها به هیچ روی بهانه­ای برای بیماردلان نیست تا هر نوع رقص را حلال بدانند، زیرا تأکید دائمی فقیهان و مفتیان این است که رقص باید غیر مفسده­انگیز و غیر شهوانی باشد و زن و مرد هم کاملاً جدا از هم باشند. البته نگارش و تدوین این تحقیق مرز کارهای شرعی و غیر شرعی را در هم نمی­ریزد و ساحت شریعت را سبک جلوه نمی­دهد، اگر اینگونه بود مراجع تقلید اجازه نمی­دادند اینگونه مطالب در کتاب­هایشان آورده شود و اساساً فتوا نمی­دادند و ساکت می­ماندند.

جامعه­ای پویا و زنده است که عناصر شادی آفرین مشروع در آن فراوان باشد و اضطراب و افسردی و غم در آن کم­تر به چشم آید. تعجب است که برخی دین­داران حتی در روز­های میلاد مصیبت می­خوانند. رقص در فرهنگ غربی هنر محسوب می­شود و روز به روز به آن بهای بیشتری می­دهند، اگرچه ما رقص­های آنان را نمی­پذیریم ولی باید به بعضی از نظرات آنان بخصوص زمانیکه نقش رقص محلی و نمایشی مطرح می­شود با دقت بیشتری جوابگوی مردم باشیم. رقص در ورزش نیز نفوذ کرده است و بعنوان مسابقات رسمی نیز شناخته شده است. متأسفانه در کشور ما نیز بعضی از مردم دست به تقلید کامل زده­اند و مسائل شرعی را نادیده گرفته­اند، یکی از دلایل می­تواند مبهم بودن حکم شرعی برخی از شادی­ها مانند رقص باشد، که یا برخی آن را کنار گذاشته­اند یا در انجام آن زیاده­روی نموده­اند .

در این تحقیق سعی شده با ذکر دلایل حرمت برخی از رقص­ها، مردم را با اثرات منفی اینگونه رقص­ها آشنا کنیم تا آگاهانه با این موضوع برخورد کنند و از داشتن دینی که جامع و منطقی است افتخار کنند، نه آنکه بعنوان دین غم یاد کنند و دچار آسیب بیگانه پرستی شوند، بلکه بدانند شادی باید در جهت سلامتی جامعه و سعادت واقعی در زندگی بکار رود.

                 

فصل اول: کلیات

 بيان مسئله

رقص نامی است برای حرکات موزون از اعضای بدن انسان. و در منابع آیات و روایات اشاره ای به این لغت نشده، بلکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) زفن بکار رفته، که در لغت به رقص تفسیر شده است. مشهور فقهای متقدم از این روایت حکم به حرمت ذات رقص داده اند، و بعضی از فقهای متأخر بر این نظرند که هیچ دلیل بخصوصی که دلالت بر حرمت ذات رقص کند، نمی باشد و به همین دلیل به حلال بودن رقص در برخی موارد و اجیر شدن و اجرت آن فتوا داده اند. البته مشروط به همراه نبودن رقص با حرام دیگر. حال از آنجا که رقص با توجه به تعریفش امروزه بسیار بکار گرفته شده، و از طرفی به انسان مفاهیمی را القا می کند که در قالب بیان نمی گنجد، نمی توان بطور کلی هر گونه حرکت فیزیکی و بروز هر حالت شادی را حرام دانست، مگر آنکه با فساد و برانگیختن غریزه شهوانی باشد. و از آنجا که در فتوای علما اختلاف است، باید با جمع بندی نظرات و بررسی آنها به جوابی رسید که پاسخگوی نیاز جامعه اسلامی نیز باشد. چرا که ظاهراً دلیل حرمت رقص با مطرح کردن مسائل دیگری چون لهو و لعب و غناء و مقدمه فساد شدن بیان شده و به خود رقص و نیاز فطری آن توجه نشده است.

اهميت و ضرورت

رواج رقص در رسانه های جمعی امروز به نحو گسترده ای به چشم می خورد چنانکه با نگاهی بدان مفهوم        تهاجم فرهنگی در ذهن مجسم می گردد. در فقه اسلامی درباره رقص محدودیّت های مشروع و عدم مشروعیت آن با استناد به آیات قرآن و احادیث ابراز نظرهایی شده است. اگر ما بتوانیم در جامعه کنونی مفهومی دقیق از رقص و علت حرمت آن در برخی موارد به افراد ارائه دهیم، می توانیم با انجام رقص هایی که جنبه ملی دارد نه محرک قوای شهوانی و حتی به منظور تفریح و خوش ساختن فضای جامعه بدون گناه جلوی بهانه گیری ها و انجام رقص های حرام در تمامی زمینه ها از جمله هنر و ورزش و روانشناسی و … گرفته شود.

سؤالات تحقيق

نظر اسلام در مورد رقص چیست؟

عوامل مؤثر در حرمت و حلال بودن رقص چیست؟

فتوای فقها در انواع رقص چیست؟

رابطه حکم رقص و دیگر مسائل در جامعه چیست؟

فرضيات تحقیق

رقص فی نفسه و ذاتاً حرام نمی باشد بلکه می توان در القای مفاهیم عقیدتی و ملی مؤثر واقع شود و روح جامعه را شاد گرداند اما همراه شدن با عوامل حرام با کمال انسانی منافات دارد و مخرب جامعه و فرد می­ ­باشد بنابراین اگر جامعه شناخت دقیقی از مفهوم رقص داشته باشد می توان بدون گناه از رقص در جامعه استفاده و مردم را از انجام رقص حرام دور نماییم.

پيشينه تحقيق

مفهوم رقص از زمان پیامبر (صلّی الله علیه و آله) و معصومین (علیهم السلام) تاکنون مورد بحث بوده است و در کتب بزرگانی چون شیخ کلینی در کافی، شیخ انصاری در مکاسب، وسائل الشیعه از حرّ عاملی، تلبیس ابلیس ابن جوزی، دیدگاه پنجم اکبر ایرانی، مقالاتی از جهانگیر نصر اشرفی، یحیی ذکاء و دیگر بزرگان متقدم و معاصر نام برد. البته هر کدام بصورت مختصر و در حاشیه دیگر مطالب به موضوع پرداخته اند، در این تحقیق سعی می شود از دیدی همه جانبه و منحصراً در رقص، بررسی صورت بگیرد.

چارچوب تحقيق

این تحقیق از هفت فصل تشکیل شده است.

فصل اول کلیات تحقیق که شامل بيان مسئله، اهميت و ضرورت، سؤالات تحقيق، فرضيات تحقیق، پيشينه تحقيق، چارچوب تحقيق، لهو و لعب در اسلام و مفهوم رقص (زفن، سماع) در لغت و فقه و عرفان می باشد.

فصل دوم پیشینه رقص که شامل تاریخچه رقص، رقص در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) و تاریخچه رقص در ایران است.

در فصل سوم انواع رقص و حکم آن بیان شده که شامل رقص مجاز، رقص کودکانه و حکم شرعی آن، رقص محلی و بومی، رقص ورزشی و احکام آن، رقص حرام، رقص مبتذل، رقص شادی، فتوای مراجع درباره رقص و … می باشد.

فصل چهارم دلایل حرمت رقص از دیدگاه قرآن و روایات و رقص و موسیقی بررسی شده است.

در فصل پنجم رقص و هنر نمایش، فصل ششم آموزش رقص و حکم آن و فصل هفتم نتیجه گیری بیان شده است.

لهو و لعب در اسلام

1.7.1. لهو

راغب اصفهانی در معنای لهو می گوید: «اللهو ما یشغل الانسان عمّا یعنیه و یهمَه؛ لهو آن چیزی است که انسان را از آنچه مقصود و مهم اوست باز دارد.»[1]

فیروز آبادی، آن را به لعب و بازی معنا کرده و جوهری هم به همین طریقه رفته است.[2] به نظر می رسد مفهوم اصلی لهو همان گفته راغب باشد و بازی، مصداقی از آن به حساب آید. بنابراین لهو، هر کاری است که اشتغال بدان، انسان را از توجه به خداوند متعال و یاد او باز دارد.

این بازدارندگی در برخی مصادیق آن موجب دوری از ساحت الهی است مانند غنا و آهنگ های مبتذل و در برخی موجب سرور و نشاط زیادی است و در دیگری تنها مایه مشغولیت ساده انسان است بی آنکه در مراتب ایمان او خلل و صدمه ای وارد آورد. در اینکه لهو در مصادیق نوع سوم خود محکوم به حرمت نیست به فرموده مرحوم شیخ انصاری (رضوان الله علیه)، ظاهراً خلافی بین فقها نیست.[3] ولی لهو در مصادیق نوع اول و دوم آن با توجه به مراتب فسادی که برآن بار است، در اینکه بطور مطلق محکوم به حرمت است و یا تنها برخی مصداق های آن این چنین اند بین آنان اختلاف است. برخی از بزرگان فقها همچون مرحوم شیخ انصاری نظریه نخست را پذیرفته اند و بر آن استدلال های متعدد آورده اند و از ظاهر کلام شیخ انصاری بدست می­آید که ایشان رقص را به عنوان مصداقی از لهو و حرام می دانند.[4]  در حالی که برخی دیگر از آنان[5]  و غیر آن همچون امام خمینی (رضوان الله علیه) [6] آن ادّله را سنداً یا دلالةً یا به هر دو جهت کافی ندانسته و به حرمت هر لهوی حکم نکرده اند. ولی اینکه چه مصداقی از آن اینگونه است باید از زبان معصوم بیان شود.

[1] . المفردات فی غریب القرآن، بیروت، ناشر دار احیاء التراث العربی، بی تا، ذیل کلمه «لهو» .

[2] . موسوی کاشمری، سید مهدی، زلال فقه، قم، ناشر بوستان کتاب،  1388 ش، ص 159 .

[3] . انصاری، مرتضی، مکاسب، قم،  مکتب الاعلام الاسلامی، 1406 ه، ص 54، مسئله 20.

[4] . همان، ص 54.

[5] . شیرازی، محمد تقی، حاشیه المکاسب، قم، ناشر شریف الرضی،1412 ه، ص 136-134.

[6] . خمینی، روح اللّه، مکاسب المحرمه، تهران، ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1381 ش، ج 1، ص 370-356.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير آراء علامه طباطبايي در تفسير الميزان بر آراء استاد مطهري
 • پايان نامه نسبت امنيت و آزادي در انديشه امام خميني (ره)
 • پايان نامه طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122