پايان نامه روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 194 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه روابط سببي علويان با خلافت (خلفاي سه‌گانه، آل زبير و بني‌اميه) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

مقدمه    1
بیان مساله    2
سوابق تحقیق    2
کتاب‌های دسته اول:    3
کتاب‌های دسته دوم:    3
کتاب‌های دسته سوم:    6
معرفی و نقد منابع    8
1ـ عمدة الطالب فى انساب آل ابى طالب    8
2ـ الشجرة المباركة في أنساب الطالبية    9
3ـ جمهرة أنساب العرب:    11
4ـ إعلام الورى بأعلام الهدى:    12
5ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد:    13
6ـ الفخري في أنساب الطالبيّين:    15
7ـ الطبقات الكبرى:    17
8ـ المجدي فی انساب الطالبین    19
9ـ مقتل الامام امير المؤمنين على بن‌ابى طالب:    21
10ـ کتاب نسب قریش:    22
سوال اصلی:    23
فرضیه:    23
اهداف تحقیق:    23
فصل اول:    25
کلیات    25
1ـ مفاهیم روابط سببی(ازدواج)    26
تعریف ازدواج: معنای لغوی و اصطلاحی    26
معنای لغوی ازدواج    26
معنای اصطلاحی ازدواج    26
2ـ خاندان (آل، اهل)    28
اقسام ازدواج    28
1-صور ملک یمین    29
ازدواج دائم    29
ازدواج موقت(متعه)    30
کفویت در ازدواج    31
الف)ازدواج مرد شیعه با زن سنی    35
ب) ازدواج زوج سنی با زوجه شیعه    35
ج) بطلان نکاح ناصبی    36
کفویت از نگاه اهل سنت    36
ازدواج با غیر مسلمان    43
اهمیت ازدواج    48
واژه شناسی کافر و مشرک    49
الف)کفر در لغت    49
ب) کفر در اصطلاح    51
اسلام در اصطلاح فقهی    51
کافر در اصطلاح فقهی    52
نتیجه بحث:    57
تعامل اهل بیت با مخالفین    58
1ـ تعامل با خلیفه اول    62
2ـ تعامل با خلیفه دوم:    63
3ـ تعامل باخلیفه سوم:    64
نتیجه    69
فصل دوم:    71
روابط سببی امام علی (عليه السلام)    71
وفرزندانش با خلفا    71
گفتار اول: همسران امام علی    72
الف) علل ازدواج‌های مکرر حضرت علی(عليه السلام)    72
ب) ازدواج با کنیزان    75
گفتار دوم: فرزندان حضرت علی(عليه السلام)    77
پسران امام علی    78
الف) ازدواج درون خاندانی پسران امام علی    78
ب) ازدواج پسران امام علی با خاندان خلفا    80
دختران امام علی    80
الف) ازدواج درون خاندانی دختران امام علی(عليه السلام)    80
ب) ازدواج دختران امام علی با خاندان خلفا    82
ازدواج عمر با ام کلثوم    84
گفتار سوم: نوادگان حضرت علي (عليه السلام)    90
الف) نوادگان پسری    90
ب: نوادگان دختری    95
ازدواج فرزندان امام علی(عليه السلام)    101
فصل سوم:    105
روابط سببی امام حسن (عليه السلام)    105
و فرزندانش با خاندان خلفا    105
گفتار اول: مطلاق بودن امام حسن علیه السلام    106
گفتار دوم: همسران امام حسن علیه السلام    109
گفتار سوم: فرزندان امام حسن(علیه السلام)    115
الف) ازدواج پسران امام حسن با خاندان خلفا    117
ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام حسن (عليه السلام)    117
گفتار چهارم: نوادگان امام حسن علیه السلام    123
الف) نوادگان پسری امام حسن    123
ب)نوادگان دختری امام حسن    125
فصل چهارم:    131
روابط سببی امام حسین (عليه السلام)    131
و فرزندانش با خاندان خلفا    131
گفتار اول: همسران امام حسین(عليه السلام)    132
گفتار دوم: فرزندان امام حسین(عليه السلام)    134
ازدواج پسران امام حسين (عليه السلام) با خاندان خلفا    134
ازدواج دختران امام حسین(عليه السلام) با خاندان خلفا    138
1. سکینه    138
2. فاطمه بنت الحسین    146
ازدواج‌های فاطمه بنت الحسین در منابع    148
فصل پنجم:    151
روابط سببی امام سجاد(عليه السلام)    151
و فرزندانش با خلفا    151
گفتار اول: همسران امام سجاد(عليه السلام)    152
گفتار دوم: فرزندان امام سجاد(عليه السلام)    154
پسران امام سجاد(عليه السلام)    156
الف) ازدواج پسران امام سجاد (عليه السلام) با نسل خلفا    157
ب) ازدواج درون خانداني پسران امام سجاد (عليه السلام)    159
گفتار سوم: نوادگان امام سجاد (عليه السلام)    161
فصل ششم:    173
روابط سببی امام باقر و امام صادق(عليهما السلام)    173
و فرزندانش با خلفا    174
گفتار اول: امام باقر (عليه السلام)    175
فرزندان امام باقر(عليه السلام)    178
نوادگان امام محمد باقر(عليه السلام)    179
گفتار دوم: امام جعفر صادق(عليه السلام)    181
فرزندان امام جعفر صادق (عليه السلام)    181
ازدواج فرزندان و نوادگان امام با خارج از خاندان خلفا    183
ازدواج درون خانداني دختران امام جعفر صادق (عليه السلام)    184
فهرست منابع    189
پيوست‌ها    199

فهرست منابع

آقانوری، علی، امامان شیعه و وحدت اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم، قم

آقانوری، علی، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه های شیعی در عصر امامان، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم .

ابراهیمی، محمد، ازدواج با بیگانگان در فقه اسلام و سائر شرائع الاهی، بوستان کتاب، نوبت چاپ دوم 1382.

ابن اثیر جوزی،الکامل فی تاریخ ،دار الصادر بیروت،1385ش.

ابن جوزی ،ابوالفرج ،المنتظم فی تاریخ الامم والملوک ،دارالکتب العلمیه،بیروت 1412ق.

ابن کثیر دمشقی،البدایه والنهایه،دارالفکر،بیروت،بی تا.

ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمدبن مکرم بن منظور الافربقی، لسان العرب ج2، چاپ بیروت، سال 1374-1375 .

ابن همام اسکافی، محمدبن همام بن‌سهیل اسکافی، منتخب الانوار فی تاریخ ائمه اطهار، دلیل ما، قم

ابن‌ابی‌الثلاج، تاریخ اهل بیت، (325ق)، یک جلد، ال بیت، قم، 1410ق.

ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، به اهتمام محمد ابراهیم، قاهره 1964ـ1959.

ابن‌ابی‌الدنیا، مقتل امیرالمومنین، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، (وفات 281ق) ناشر، تاسوعا، مشهد1379ش، نوبت اول.

ابن‌حزم اندلسی، جمهرةالعرب، (وفات 456ق)، دو جلد، دارالکتاب العلمیة، بیروت، سال چاپ 1418ق، نوبت اول.

ابن‌سعد، کاتب بغدادی، طبقات الکبری(وفات 230ق) دارالکتاب العلمیة بیروت، 1418ق، نوبت دوم.

ابن‌سعد، کاتب بغدادی، طبقات الکبری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی (وفات 230ق) مترجم معاصر، فرهنگ و اندیشه، تهران.

ابن‌سعد، محمد، طبقات الکبری، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1410قمری، چاپ اول.

ابن‌شهر آشوب، مازندرانی، مناقب، (وفات 588ق) ناشر علامه، قم 1379ق)

ابن‌صوفیه نسابه، المجدی فی انساب الطالبین(وفات 466ق)، مکتبة آیظ الله المرعشی النجفی، قم، سال چاپ 1422، نوبت دوم.

ابن‌عساکر، امام الحافظ، تاریخ مدینة الدمشق، تراجم النساء، (571ـ499هجری) تحقیق سکینة الشهابی، دار الفکر، دمشق، سوریه.

ابن‌عنبه، حسنی، عمدة الطالب فی انساب آل ابی‌طالب، (وفات 828ق) یک جلد، ناشر انصاریان، نشر قم، سال چاپ1417ق.

ابوطالب مکی،قوت القلوب،دار صادر،بیروت.

اربلی، محدث اربلی، کشف الغمه، مترجم علی بن حسین زواره ای، اسلامیه، تهران، 1382ش.

ازوارقانی، سید عزالدین قاضی مروزی، الفخری فی انساب الطالبین، (وفات 614ق)ناشر، مکتبةآیة الله مرعشی النجفی، مکان نشر قم، سال چاپ 1409ق)

اصفهانی، ابوالفرج علی بن الحسین، فرزندان ابو طالب (م 356)، ترجمه جواد فاضل، تهران، كتابفروشى على اكبر علمى، (1339ش).

اصفهانی، ابوالفرج، الاغانی، ج 11 و ج 14.، قاهره 1345-1351

الاعلمی الحائری، العلامه الشیخ محمد حسین، تراجم اعلام النساء، منشورات موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، ص.ب.712.

امام خمینی، رساله توضیح المسائل محشی(شش مرجع)، موسسه مطالعاتی منتظران موعود، مسلمی‌زاده.

امام خمینی، روح الله، تحریرالوسیله دفتر انتشارات اسلامی وابسطه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بهار 1366، ج 1و2.

امین، محسن، اعیان الشیعه، دار التعارف للمطبوعات، بیروت 1406ق.

الامینی، محمد هادی، فاطمه بنت الحسین، ناشر مکتبةالزهراء.

انصاری زنجانی خوئینی، اسماعیل، الموسوعه الکبری، دلیل ما، قم1428.

الباخی، ابی‌زیداحمدبن سهل البلخی (340 هق)، الطبع الاولی 1431ق 2010م، دار صار بیروت.

الباعونی، شمس الدین باعونی،جواهر المطالب فی مناقب الامام علی،مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه،قم.

بخشایشی، عقیقی، زنان نامی در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، نوبت چاپ اول ت. انتشار 1382، تابستان، قم دفتر نشر نوید اسلام.

بلاذرى، أحمد بن‌يحيى بن‌جابر، انساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلى، بيروت، دار الفكر، چاپ اول، 1417 قمری.

البلداوی، وسام برهان، القول الحسن فی عدد زوجات الامام الحسن(عليه السلام)، کربلا، عتبه الحسینیه المقدسه، 1429 قمری.

بنت الشاطی، دکتر عایشه عبدالرحمن، سکینه بنت الحسین، دکتر عایشه، طابع الرابع، الرمة البیضاء، ملکارت سنتر، بیروت، لبنان.

بنت الشاطی، عایشه عبدالرحمن، تراجم سیدات بیت النبوة، قاهره

البیهقی، ابوبکر، دلایل البیهقی، (وفات 458ق)، دار الکتاب العلمیة، بیروت، 1405ق، نوبت اول.

جباران، محمد رضا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، بوستان کتاب1382.

جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام از سال چهل تا صد هجری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سوم 1369.

جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام تا سال چهلم هجری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ دوم 1369.

جمعی از نویسندگان؛مع الرکب الحسینی،تحسین،نشرقم،1386ش-1428

حاتم شامی، جمال الدین یوسف بن‌حاتم شامی، الدر التنظیم فی مناقب الائمه الهامیم، جامعه مدرسین، قم، 1420.

حازم الخاقانی، امهات الایمه، دارالحق، لبنان، بیروت، بیر العبد، قرب محطة دیاب، بنایة المهدیة اللبنانیة.

حر عاملی، وسایل الشیعه، دارالکتاب الاسلامیة، تهران.

حسینی میلانی، سید علی، ازدواج ام کلثوم با عمر، مرکز حقایق اسلامی، نوبت چاپ دوم/1386، چاپ وفا.

الحلوا، سید محمد علی، آمنه بنت ال حسین، مؤسسه جهانی سبطین، سال 1382/1424ه.ق، چاپ دوم.

الحلوا، سید محمد علی، سکینه پرده نشین قریش، ترجمه محمد خنیفر زاده، مؤسسه جهانی سبطین، سال چاپ 1386 ش.

الحموی،محمدبن اسحاق حموی،انیسالمومنین،بنیاد،بعثت، تهران،1363ش،

خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، قم

دخیل، علی محمد علی، سکینه دختر امام حسین، ترجمه دکتر فیروز حریر چی، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، 1362.

دخیل، علی محمد، سکینه بنت الحسین(عليه السلام)، مؤسسه اهل بیت، تاریخ 1979م ـ1399هـ بیروت لبنان.

دکتر عقیقی بخشایشی،زنان نامی در تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی

دونالدسن، م. دوایت، 1410ق، عقیده الشیعه، ترجمه عربی: ع. م، مؤسسه المفید، بیروت، چاپ دوم.

ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول 1371.،

ذهبی، سیر اعلام النبلاء، به اهتمام شعیب الارناووط و حسین اسد، بیروت 1981ـ1988.

ذهبی، شمس الدین ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، دار الکتاب العربی، بیروت 1409ق.

ذهبی، شمس الدین، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الاعلام، دارالکتاب العربی، بیروت 1409ق.

ذهبی، محمد بن‌احمد، سیر اعلام النبلا، تحقیق شعیب ارناوؤط و حسین اسد، بیروت، مؤسسه الرساله، 1413

ربانی، علی، چهره درخشان قمر بنی‌هاشم، قم انتشارات مکتب الحسین چاپ هفتم 1386، ج1.

الرحمانی همدانی،احمد،فاطمه الزهراء شادمانی دل پیامبر،دفتر تحقیقات و انتشارات بدر،تهران.

روحانی، سید محمد صادق حسینی روحانی، فقه الصادق، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

زمخشری، تفسیر کشاف، ترجمه مسعود انصاری، نشر ققنوس، تهران 1389.

زمخشری، محمودبن عمر، اساس البلاغه، محل انتشارات ققنوس، محل نشر قم،

سبط بن‌الجوزی، تذکرة الخواص(وفات 654ق) منشورات الشریف الرضی، قم، سال 1418ق، نوبت اول.

سید احمد طریحی، محمود عادل، مجمع البحرین، تهران، نوبت چاپ چهارم.

الشبراوی، جمال الدین، الاتحاف بجب الاشراف، (وفات 1171ق) یک جلد، ناشر دار الکتاب، قم، سال چاپ 1423ق.

شریف قرشی،باقر ،موسوعه الامام علی بن ابیطالب،موسسه کوثر،1423ق.

شهرستانی، سیدعلی، معمای ازدواج عمر با حضرت ام کلثوم، ترجمه، بخش فرهنگی موسسه حضرت امام هادی(عليه السلام)، نشر یوسف فاطمه، مشهد، نوبت چاپ اول ـ1387.

شهرستانی، علی، زواج ام الکلثوم، قم، مرکزالابحاث العقایدیة، طبع اول1500، سال2007م/1428ه.

شهیدی، سید جعفر شهیدی، زندگانی علی بن الحسین، دفتر نشر و اثار اسلامی، قم

شیخ الاشرف العبیدلی نسابه، ابی‌الحسن محمدبن ابی‌جعفر، تهذیب الانساب و نهایةالاعقاب (متوفی 425هق) استدراک و تعلیق عبدالله شریف الحسین بن‌محمد معروف بابن طبا طبا الحسنی النسابه متوفی 449هق، اشرف سید محمود مرعشی، تحقیق شیخ محمد کاظم محمودی، نشر مکتبة آیةالله العظمی المرعشی النجفی العامة، قم المقدسة، مطبعة بهمن، قم سنة 1413هق، الطبع الاولی.

چکیده:

موضوع ازدواجهای اهل بیت وفرزندان آنان یکی از مباحث بحث بر انگیز در طول تاریخ بوده است که امروزه مورد توجه خاص شیعیان و اهل سنت قرار گرفته است . این موضوع نه تنها در محافل علمی مانند دانشگاهها از سوی شیعه و اهل سنت مطرح می شود بلکه اهل سنت با انشار کتابهایی در این حوزه و پخش آن در بین حجاج این سوال را در بین توده ی مردم ایجاد کرده اند که آیا اساسأ بین اهل بیت و خاندان آنان با خلفا وصلتی می توانسته صورت گرفته باشد و اگر بوده چگونه انجام شده است؟

افراد زیادی در پاسخ به این پرسش در جهت تقریب دو فرقه اسلامی (اهل سنت و شیعه) گامهایی برداشته اند و عده ای دیگر اصل این ازدواجها را مردود دانسته و آنان را نفی می کنند  لذا در این پایان نامه سعی شد تا روابط سببی، یعنی ازدواج زنان و مردانی از خاندان اهل‌بیت با زنان و مردانی از خاندان سه خلیفه نخست، خلفای اموی از هر دو شاخه سفیانی و مروانی و خاندان آل زبیر مشتمل بر شخص خلیفه، فرزندان و نوادگان آنان از هر دو طرف را مطالعه، بررسی، توصیف و نقد کند. نیز با ارایه جدول‌ها و نمودارهایی میزان این گونه روابط را با روابط سببی اهل‌بیت با دیگر خاندان‌ها اندازه‌گیری و نسبت سنجی کند.

سوال اصلی که در این پایان نامه دنبال شد، این است که روابط دو سویه اهل بیت (ائمه اثنی اشری و فرزندان و نوادگان آنان )با خاندان خلفا،خلفای سه گانه،آل زبیر،بنی امیه (سفیانی و مروانی) چگونه بوده است؟

همچنین تبین شد که از بین چند ازدواج  انجام شده گزارش ازدواج با خلفا و نسل آنان ثبت شده است.ودرمرحله بعد که از حوصله این پایان نامه خارج است  باید صحت و سقم این ازدواجها بررسی شود . نتیجه ای که بدست آمدحاکی از این است که بیشترین گزارش مربوط به نوادگان امام سجاد است که با خاندان آل زبیر وصلت کرده اند و این گزارشات توسط راویان زبیری وارد تاریخ شده است که جای تأمل دارد.بعد از آن گزارش ازدواجهای متعدد حضرت سکینه دختر امام حسین آمده که به جهت اضطراب در روایات تشخیص حق امری مشکل شده است . برای  ازدواجهای امام محمد باقر يک ازدواج و براي امام جعفر صادق گزارشي به دست نيامد و گزارش ازدواج دو امام اول امام علی و امام حسن  با خلفا و نسل آنان در مقایسه با امامان دیگر و ازدواجهای اهل بیت با غیر از نسل خلفا  بسیار ناچیز و کم است.

کليدواژه: خاندان، اهل بيت، خلفا، روابط سببي، علويان، ازدواج‌هاي درون خانداني، ازدواج‌هاي برون خانداني

بیان مساله

این پایان نامه در صدد است تا روابط سببی، یعنی ازدواج زنان و مردانی از خاندان اهل‌بیت با زنان و مردانی از خاندان سه خلیفه نخست، خلفای اموی از هر دو شاخه سفیانی و مروانی و خاندان آل زبیر مشتمل بر شخص خلیفه، فرزندان و نوادگان آنان از هر دو طرف را مطالعه، بررسی، توصیف و نقد کند. نیز با ارایه جدول‌ها و نمودارهایی میزان این گونه روابط را با روابط سببی اهل‌بیت با دیگر خاندان‌ها اندازه‌گیری و نسبت سنجی کند.

سوابق تحقیق

این پایان نامه در صدد بررسی روابط سببی علویان با خلفا و نسل خلافت می‌باشد تا کنون کتابی به صورت مستقل و مشخص به ازدواج فرزندان ائمه با فرزندان خلفا تا دو نسل نپرداخته است کتاب‌هایی که در این حوزه نوشته شده است را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد

دسته اول کتاب‌هایی هستند که مساله محور نبوده و در حاشیه به معرفی نام ائمه و فرزندان و احیانا نام همسران آنان پرداخته‌اند

دسته دوم کتاب‌هایی هستند که اگر چه مساله محور بوده اما تک نگاری هستند و فقط یکی از ازدواج‌های محل بحث و تردید را بررسی کرده‌اند از جمله این کتب می‌توان به کتاب‌هایی که در مورد ازدواج‌های ام کلثوم دختر امام علی(علیه السلام) با عمر بن‌الخطاب خلیفه دوم و یا کتاب‌هایی که در مورد ازدواج‌های سکینه دختر امام حسین و فاطمه بنت الحسین نوشته شده است اشاره کرد.

دسته سوم کتاب‌هایی هستند که بیشتر از طرف اهل سنت و به زبان عربی نوشته شده است این کتاب‌ها اگر چه مساله محور بوده و تمام ازدواج‌ها را گزارش کرده‌اند اما تعداد آنان اندک و به ندرت قابل دسترسی است و ثانیا مولفین آنان اهل سنت هستند که دغدغه شیعه را نداشته و در صدد صحت و سقم گزارشات نبوده و به صورت عام نوشته شده است.

کتاب‌های دسته اول:

1ـ کتاب ادب الطف اؤشعراءالحسین(علیه السلام) نوشته جواد شبًر ـ ناشر دارالمرتضی ـ سال چاپ1409ق 1988م

در جلد اول این کتاب اسامی همسران و فرزندان امام حسین آمده اما به ازدواج فرزندان امام حسین یا دیگر ائمه نپرداخته است.

2ـ کتاب موسوعةالکربلا نوشته لبیب بیضون ناشرمؤسسه الاعلمی ـ سال چاپ1427ق

این اثر دو جلدی نگاهی گذرا به حوادث عاشورا دارد و در لابلای ان به ذکر اسامی اولاد و فرزندان حضرت رسول تا فرزندان امام حسین می‌پردازد.

کتاب‌های دسته دوم:

1ـ کتاب بانوی ناشناخته سکینه(سلام الله عليها) نوشته محمد‌رضا واحدی ـ

این کتاب تنها به حضرت رقیه دختر امیرالمومنین پرداخته و وجود چنین دختری را محرز دانسته ولی به ازدواج آن حضرت اشاره‌ای نکرده است.

2ـ کتاب حضرت زینب(سلام الله عليها) و سکینه(سلام الله عليها) نوشته علامه مرحوم شیخ جعفر نقدی.

این کتاب مفصل است ولی به اجمال به ازدواج عمر و ام کلثوم پرداخته و این ازدواج را نپذیرفته هم‌چنین رقیه را دختر فاطمه فرزند پیغمبر می‌داند که در کودکی از دنیا رفته و در مدینه مد فون شده است.

3ـ کتاب معمای ازدواج عمر باحضرت ام کلثوم نوشته علی شهرستانی

این کتاب به واکاوی این ازدواج پرداخته و در سه قلمرو تاریخی ـ فقهی ـ عقایدی ـ بحث و بررسی کرده است اما به ازدواج فرزندان دیگر ائمه نپرداخته است.

4ـ کتاب در شناخت فرزندان و اصحاب امام حسین ـ علی اکبر و حضرت سکینه و مسلم بن‌عقیل ـ نوشته علامه عبدالرزاق مقرم ـ ترجمه حسن طارمی

وی در فصل دوم کتاب در باره ازدواج حضرت سکینه با فرزندان امام حسن اشاره کرده ولی در خصوص ازدواج وی با مخالفان بحثی نکرده است.

5ـ کتاب ازدواج ام کلثوم با عمر نوشته آیة الله سید علی حسینی میلانی ناشر مرکز حقایق اسلامی نوبت چاپ دوم 1386 چاپ وفا

این کتاب دارای چهار بخش است که راویان سند روایات را در سه بخش بررسی کرده و در بخش چهارم به ازدواج ام کلثوم با عمردر روایات امامیه پرداخته است ودر نهایت به این نتیجه رسیده که عمر از ام کلثوم دختر امیرالمومنین علی(عليه السلام) خواستگاری کرد و با تهدید و ارعاب و با کمال بی میلی واکراه صرف عقد انجام گرفت و او از عمر فرزندی نداشت

6ـ مقاله «ازدواج عمر با ام کلثوم از نگاه فریقین» ـ نوشته محمد الله اکبری، مجله طلوع سال ششم ـ شماره 23، پاییز1386

این مقاله به‌طور مفصل به این ازدواج پرداخته و در صدد اثبات تحقق این ازدواج بوده است این مقاله نیز جزو تک نگاری‌ها می‌باشد.

7ـ کتاب جانشینی محمد نوشته مادلونگ.

این کتاب در دو بخش به ازدواج‌های امام حسن و عثمان بن‌عفان به طور مفصل پرداخته است اما به ازدواج‌های سایر ائمه و فرزندان آن‌ها با خلفا اشاره‌ای نکرده است

8ـ کتاب امهات الائمه(علیهم السلام) نوشته حازم الخاقانی

این کتاب از همسر پیامبر حضرت خدیجه آغاز شده و به فاطمه بنت اسد مادر امام علی، فاطمه زهراء مادر امام حسن و حسین، فاطمه دختر امام حسن مادر امام محمد باقر، فاطمه دختر قاسم محمد بن‌ابوبکر، حمیده مغربیه مادر امام کاظم، تکتم الطاهره مادر امام رضا،سکینه مادر امام جواد، سمانه المغربیه مادر امام علی الهادی، حدیثه مادر امام حسن عسکری، نرجس مادر امام زمان پرداخته است در این کتاب ازدواج‌هایی که محل اختلاف است اشاره نشده هم‌چنین به ازدواج‌های فرزندان ائمه نپرداخته است.

9ـ کتاب معمای ازدواج عمر با حضرت ام کلثوم نوشته استاد علی شهرستانی نویسنده روایات مربوط به این ازدواج را در منابع و متون حدیثی، فقهی، تاریخی، مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه رسیده که چنان‌چه چنین ازدواجی هم صورت گرفته باشد از روی میل و علاقه نبوده و زشتی‌های عمر و هوس‌های سرکش او با این ازدواج نمایان شده چرا که در سخن عمر است که گفته از جاهلیت چیزی در وجودم باقی نمانده مگر این‌که پروا ندارم به که زن دهم و از چه کسی زن بگیرم.

10ـ کتاب سکینه بنت الام الحسین(عليه السلام) نوشته علی محمد علی دخیل

ابتدا به معرفی سکینه دختر امام حسین می‌پردازد و این‌که سکینه در کربلا به همراه عمه‌اش زینب رسالت سنگین، پیام عاشورا را بر دوش داشته کرده است. و سپس به ازدواج‌های سکینه پرداخته از نظر نویسنده حضرت سکینه جز با پسر عمویش عبدالله بن‌حسن با کس دیگری ازدواج نکرده است. وی ازدواج‌های دیگر سکینه را مردود دانسته است.

11ـ کتاب از تبار محدثان نوشته علی اکبر مهدوی پور،

در بخش‌های ابتدایی کتاب در صدد اثبات دختری بنام سکینه برای امام حسین است که در کربلا حضور داشته و هم‌سنگر حضرت زینب(سلام الله عليها) بوده است و جزو روایان حدیث هم بوده است اما در خصوص ازدواج‌های سکینه سخنی به میان نیاورده و در پایان به آرامگاه حضرت در شام می‌پردازد.

12ـ کتاب سکینه بنت الحسین نوشته دکترعایشه عبدالرحمن بنت الشاطی، به طور مفصل به ازدواج‌های حضرت سکینه پرداخته است این کتاب اگر چه مساله محور است اما تک نگاری است و مشمول تمام ازدواج‌های ائمه و فرزندان آنان نمی‌شود.

13ـ کتاب آمنه بنت الحسین نوشته سید محمد علی الحلو،

نویسنده دو افتراء را که، تاریخ نویسان زبیری به حضرت سکینه از خاندان مطهر اهل بیت زده‌اند بررسی کرده و بی اساس بودن آن‌ها را با اسناد تاریخی اثبات کرده است یکی از این افتراءها ازدواج حضرت سکینه با مصعب بن‌زبیر است که اولین بار در تاریخ توسط زبیربن‌ بکار و پسر عمویش مصعب نقل شده است و دشمنی آل زبیر با اهل بیت برای مورخین محرز است آل زبیر با هدف کسب اعتبار سعی داشتند خود را به هر نحوی به اهل بیت نزدیک کنند لذا با ساختن این شایعات اذهان را به این سمت سوق دهند که بین اهل بیت و آل زبیر خصومت نبوده است. این کتاب در پایان نتیجه می‌گیرد که حضرت سکینه بعد از همسرش عبدالله بن‌حسن با هیچ کس دیگری ازدواج نکرده است.

14ـ کتاب داستان ازدواج چهارده معصوم نوشته سید هادی میر اشرفی با نثری ساده و شیوا داستان ازدواج ائمه را بیان کرده است اما هیچ اشاره‌ای به ازدواج فرزندان ائمه یا همسرانی که در منابع محل اختلاف است نپرداخته.

15ـ کتاب خاندان عصمت نوشته سید تقی واردی تلاش کرده است به سبکی تازه به طبقه بندی اطلاعات و دسته بندی موضوعات در خصوص زندگی اهل بیت بپردازد ایشان در ابتدای هر قسمت مشخصاتی از قبیل نام، کنیه، تاریخ ولادت، محل تولد، نسب پدری، و…، نام همسران و فرزندان آن امام را ذکر کرده است. اما به ذکر آنان بسنده کرده و وارد بحث و نقد روایات نشده است هم‌چنین به ازدواج‌هایی کهدر منابع محل اختلاف است اشاره نکرده.

16ـ کتاب تحریف اسماء اولاد المعصومین نوشته علامه المحقق الدکتور نجاح الطایی،

این کتاب حدودا 250 صفحه است که هشت صفحه از آن به ازدواج عمر با ام کلثوم پرداخته است. مولف این ازدواج را خیالی و ساخته راویان کذاب دانسته است وی معتقد است که ام کلثوم کنیه زینب دختر فاطمه است برای این‌که حضرت فاطمه فقط حسن و حسین و زینب را به‌دنیا آورد و محسن در شکم مادرش (فاطمه(سلام الله عليها)) بدست عمر کشته شد.

کتاب‌های دسته سوم:

1ـ النسب المصاهره بین اهل بیت والصحابه مع الرویه فی السیره الاجتماعیه والاحداث التارخیه فی صدر الاسلام نوشته علاء الدین المدرس

این نویسنده کتاب رادر سه بخش تالیف کرده است.

بخش اول: به معرفی قبایل عرب در عصررسالت می‌پردازد.

بخش دوم: به معرفی قبایل و نسب اهل بیت و صحابه می‌پردازد.

بخش سوم: به ازدواج‌های صحابه با اهل بیت می‌پردازد.

بخش سوم این کتاب مورد بحث این پایان نامه هم می‌باشد با این تفاوت که:

اولا این نویسنده تعداد کمی از صفحات بخش سوم را به ازدواج علویان اختصاص داده در ثانی ازدواج علویان را با صحابه گزارش کرده است و از ازدواج‌هایی که با غیر صحابه انجام گرفته گزارشی نیاورده ثالثا به ازدواج‌هایی که از نظر شیعه مردود دانسته شده اشاره نکرده است در حالی‌که هدف از نوشتن این پایان نامه بررسی ازدواج‌هایی است که بین دو نسل از (ائمه، فرزندان، نوادگان) علویان با کسانی که نسب آنان به خلفای نخستین، خلفای بنی‌امیه با دو شاخه مروانیـ سفیانی، آل زبیر می‌رسد را با ازدواج‌های دیگرکه علویان با خاندان‌هایی غیر از خلفا انجام داده‌اند مقایسه و بررسی ‌کند.

2-الاسماءوالمصاهرات بین اهل بیت و الصحابه تالیف ابی‌معاذ السید بن‌احمدبن ابراهیم، فهرسة مکتبة الکویت الوطنیة، الطبع الثانی، 1427ه/2007م

این کتاب ابتدا به علویانی که نام خلیفه ابوبکر را انتخاب کرده‌اند و اسامی آنان را برگزیدند اشاره کرده و در ادامه کسانی از اهل بیت که نام عمر و عثمان و طلحه و عایشه را انتخاب کردند را آورده است.همچنین به ازدواج فرزندان اهل بیت و دیگر صحابه با خلفا اشاره کرده است.

این کتاب مانند کتاب قبل به نقد و بررسی روایات نپرداخته و فهرستی بلند بالا به همراه نمودارهای رنگی و جذاب آورده است و در آخر به ازدواجهای علویان با عباسیان اشاره می‌کند.از نقاط ضعف کتاب آوردن گزارشات صرف است درحالیکه بعضی از اسامی برای دو نفر، و گاهی یک اسم به چند بخش تقسیم شده و هر بخش آن یک فرد حقیقی در نظر گرفته شده که بعضأ با چند نفر ازدواج کرده است شاهد مثال ازدواجهای حضرت سکینه دختر امام حسین است که به اشتباه نام عبدالله بن‌عثمان بن‌عبدالله بن‌حکیم بن‌حزام دو بخش می‌شود و دو شوهر به نامهای عبدالله بن‌عثمان و عمروبن حکیم بن‌حزام ذکر کرده‌اند.این کتاب به نام خویشاوندی آل بیت و صحابه توسط اسحاق بن‌عبدالله بن‌دبیری در سال 1429ه/ترجمه شده است از ویژگی ممتاز این قبیل کتابهاداشتن نمودارهای رنگی و جذاب است.

آقای محمد رضا هدایت پناه در کتاب زبیریان و تدوین سیره نبوی روایات آل زبیر را در سیره نبوی و تأثیر این روایات بر منابع دیگر را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که بیشتر روایات خاندان آل زبیر به عایشه که روابط سببی نزدیک با این خاندان دارد(عایشه خاله عبدالله بن‌الزبیر و مورد علاقه و حمایت خاص عایشه قرار داشته است.) می‌رسد و منابع دیگر مانند ابن‌سعد روایات خود را از روایات زبیری گرفته‌اند.همچنین حاکمبت تفکر عثمانی و دفاع از خلفای سه گانه بویژه خلیفه اول و دوم، حمایت از سران جنگ جمل، موضع گیری مثبت برای امویان، از ویژگیهای روایات آل زبیر است که متأسفانه منبع بساری از اخبار بوده‌اند و کتابهایی مانند المصاهرات به چنین ویژگیهایی توجه نکرده‌اند و تمام روایات آل زبیر را موثق دانسته‌اند.

در باب روایات آل زبیر دو مقاله با عنوان «منابع و سرچشمه‌های اطلاعات روایی آل زبیر در صدر اسلام»در نیمسال نامه تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی (س3، ش5، بهار و تابستان 1386)و دیگری با نام «گزارش آماری درباره راویان آل زبیر و همسران و موالی آنان »هردو به قلم دکتر محمد رضا غضنفری نوشته شده است این دو مقاله بخشی از رساله دکتری ایشان بوده که با عنوان «کارنامه علمی و فرهنگی آل زیر در حدیث و تاریخ نگاری» به راهنمایی دکتر محمد علی بیگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران تدوین یافته و در تاریخ 30/11/1385دفاع شده است.[1]

معرفی و نقد منابع

1ـ عمدة الطالب فى انساب آل ابى طالب

كتابی است به زبان عربی در یک جلد درباره نسب اولاد پیامبر اسلام که توسط عالم شیعی و نسب شناس بنام قرن نهم هجری سید‌احمد بن‌علی بن‌عنبه (748ـ 824 هجری قمری) از نوادگان امام حسن نوشته شده است ابن‌عنبه علت و انگیزه اصلی تأليف اين كتاب را چنين بيان كرده كه چون به مناطق مختلف سفر كرده، ديده است افرادى ادعاى علوى بودن دارند و كسى آن را انكار نمى‏كند، چه اين‌كه به انساب علويون آگاه نيستند؛ لذا براى تبيين اصول و فروع اين انساب كتاب حاضر را تاليف و به تيمور لنگ تقديم كرده است. وى تاريخ پایان اين كتاب را سال 814 ق ثبت كرده است.

کتاب عمدة الطالب با نسب آباء پیامبر از نضر تا عدنان و از عدنان تا ابراهیم خلیل آغاز می‌شود و در ادامه به اعقاب سه پسر ابی‌طالب بنام‌های عقیل بن‌ابیطالب، جعفربن ابیطالب، علی بن‌ابیطالب، می‌پردازد.

در پایان به‌طور مشخص در دو بخش مجزا به اعقاب امام حسن و امام حسین دو فرزند بزرگوار امام علی اشاره می‌کند.

تقسیمات و فصل بندی کتاب راه را برای یافتن یک شخص یا نسب او آسان کرده است اما مؤلف به همه منابع اشاره نکرده و نام راوی یا کتابی که مطلب خاصی را از آن نقل کرده اشاره می‌کند.

علوم فقه و اصول و كلام اوليه را نزد پدرش آموخت و پس از وفات پدر به شهر رى سفر نموده و نزد كمال سمعانى رفت و او را به عنوان مرشد و استاد برگزيد. پس از مدتى جهت تكميل دروس، به مراغه سفر نمود و علم كلام و حكمت را نزد مجد الدين جيلي كه از بزرگان فن بود آموخت.‏

رازى مدتى به سفر رفت و در خوارزم و ماوراء النهر به دليل بيان مطالبى بر خلاف مذهب مردم آن‌جا، از شهر اخراج شده به هرات رفت. در آن‌جا مورد اكرام و احترام ‏سلاطين غورى قرار گرفت و سلطان غياث الدين محمد غورى مسجد جامع‏ بزرگ و مدرسه جامع هرات را براى مجالس پند و درس امام فخر رازى بنا نهاد.

فخر رازى به دليل آن‌كه دو پسرش داماد يكى از ثروتمندان رى بودند، از وضع مالى خوبى برخوردار بود.

او در موضوعات مختلفى از خود آثارى بر جاى گذاشته كه از آن جمله تفسير كبير با عنوان مفاتيح الغيب و هم‌چنين كتابى در بيان انساب آل ابى‏طالب با عنوان الشجرة المباركة في أنساب الطالبية است فخر رازى به سال 606 در هرات از دنيا رفت.

2ـ الشجرة المباركة في أنساب الطالبية

نوشته فخر الدین ابو عبدالله محمدبن عمربن حسین رازی شافعی ( 544ـ 606) فقیه، فیلسوف، مفسر، متکلم، کتابی یک جلدی در علم انساب به زبانم عربی است که شجره‏نامه فرزندان و اعقاب امير مؤمنان على(عليه السلام) را آورده است.

نویسنده در ابتدا به معرفی فرزندان علی(علیه السلام) از حضرت فاطمه(سلام الله عليها) به‌ترتیب امام حسن و فرزندان و نوادگان وی تا عصر خود و سپس امام حسین و فرزندان و نوادگان وی پرداخته است و سپس از دیگر همسران حضرت یعنی خولة. بنت عمیس الخثعمیه، فاطمه ام البنین بنت حزام بن‌العامریه و صهبای تغلبیه نام می‌برد و پس از آن اعقاب امام حسن و اعقاب آنان را نسل به نسل معرفی می‌کند. در بخش دیگری به معرفی نسب اولاد امام حسین که همان ائمه طاهرین هستند می‌پردازد از اعقاب جعفر کذاب، موسی مبرق، اسماعیل پسر امام صادق، اعقاب زید شهید، اعقاب محمد دیباج و غیره نیز یاد می‌شود در بخش بعدی نسب نامه فرزندان محمد بن‌حنفیه ذکر می‌شود و در بخش دیگر به نسب فرزندان قمر بنی‌هاشم، ابوالفضل العباس پرداخته می‌شود مولف در ادامه از نسب اولاد جعفر بن‌ابی‌طالب و نسب ابو یزید عقیل بن‌ابی‌طالب نیز یاد می‌کند در پایان نیز فهرستی از اعلام مرد صاحب نسب و نیز فهرستی از اعلام زنان ایشان، فهرستی از القاب ایشان و هم‌چنین فهرستی از اماکن و بقاع که در متن آمده ارائه شده است.

در این کتاب علاوه بر شناسایی فرزندان ائمه و ذریه رسول الله مجموعه‌ای از گزارشات تاریخی وجود دارد که در کتب معمول تاریخی یافت نمی‌شود.

تقسیمات و فصل بندی کتاب چندان راه گشا نیست و برای یافتن یک شخص یا نسب او بایستی در مظان آن جستجوی کافی کرد زیرا ممکن است بیان فرزندان و اعقاب آنان به درازا بکشد و پیدا کردن اعقاب دیگر فرزندان در این میان کار دقیقی خواهد بود.

عناوين كتاب‌ها و رسائل ابن‌حزم گواه بر اين است كه وى نويسنده‏اى بسيار پركار بوده است. گزارش‌هاى تاريخ نگاران نيز نشان مى‏دهد كه نوشته‏هاى وى به شمار شگفت‏انگيزى مى‏رسيده است. مثلا از پسرش ابو رافع فضل(د 479 ق/1086 م) نقل مى‏شود كه شمار نوشته‏هاى پدرش در فقه، حديث، اصول، نحو و لغت، ملل و نحل، تاريخ و نيز ردّيّه‏هايى كه بر مخالفان نوشته به حدود 400 مجلد مى‏رسيده و نزديك به 80000 برگ را در بر مى‏گرفته است، بدين سان وى را از لحاظ كثرت نوشته‏هايش با محمد بن‌جرير طبرى نويسنده تاريخ مشهور مقايسه كرده‏اند. (ابن صاعد، 76ـ 77)، اما از همه اين نوشته‏ها اكنون جز چند كتاب و تعدادى رساله باقى نمانده است‏.

3ـ جمهرة أنساب العرب:

کتاب جمهره به زبان عربی در یک جلد تالیف ابن‌حزم ابو محمد علی بن‌احمد بن‌سعید، فقیه، محدث، فیلسوف، عالم ادیان و مذاهب و شاعر و یکی از درخشان‌ترین چهره‌های فرهنگ اسلامی در اندلس (384ـ 456هجری قمری) گسترده‌ترین و جامع‌ترین کتاب نسب شناسی است.

شهرت خاندان ابن‌حزم با پدرش آغاز مى‏شود. پدرش و وى در يكى از بحرانى‏ترين و پرآشوب‏ترين دوران‌هاى تاريخ اندلس مى‏زيسته‏اند، كه همزمان با پايان خلافت امويان و فروپاشى وحدت جغرافيايى ـ سياسى اندلس و آغاز آشفتگى و انحطاط بوده است(نك: ابن‌حزم، خاندان).

عناوين كتاب‌ها و رسائل ابن‌حزم گواه بر اين است كه وى نويسنده‏اى بسيار پركار بوده است. گزارش‌هاى تاريخ نگاران نيز نشان مى‏دهد كه نوشته‏هاى وى به شمار شگفت‏انگيزى مى‏رسيده است. مثلا از پسرش ابو رافع فضل (د 479 ق/1086 م) نقل مى‏شود كه شمار نوشته‏هاى پدرش در فقه، حديث، اصول، نحو و لغت، ملل و نحل، تاريخ و نيز ردّيّه‏هايى كه بر مخالفان نوشته به حدود 400 مجلد مى‏رسيده و نزديك به 80000 برگ را در بر مى‏گرفته است، بدين سان وى را از لحاظ كثرت نوشته‏هايش با محمد بن‌جرير طبرى نويسنده تاريخ مشهور مقايسه كرده‏اند(ابن صاعد، 76ـ 77)، اما از همه اين نوشته‏ها اكنون جز چند كتاب و تعدادى رساله باقى نمانده است‏.

ابن حزم با مطالعه و تلخيص كتاب‏هاى نسب شناسى، رجال، تاريخ، زندگي‌نامه نويسى و غيره كه پيش از اين نوشته شده، يك مجموعه كامل و مرتبط به هم را نوشت. اين مجموعه در بردارنده
نام صحابه، بزرگان خاندان پيامبر(صلي الله عليه و آله)، نسل ايشان، خلفا، پسران آنان و ياران
بزرگ حاكمان و واليان مى‏باشد و مهم‌ترين حوادث تاريخى، قبيله‏اى، ادبى، ايام عرب، امثال عرب
را با تحقيق و ذكر اختلاف و بيان نظر درست آورده است؛ به همين لحاظ كتاب ابن‌حزم از خشكى
بدور است كه مطالعه آن را آسان و روان مى‏كند و شناخت تاريخى، ادبى و دينى مشخص را افزايش مى‏دهد.

امتياز ديگر كتاب جمهره، دقت زياد آن در پيوند بين قبيله‏هاى عربى دور افتاده در اندلس و مغرب به‌ويژه خاندان‏هاى حكومت‌گر آنان و ريشه‏هاى اصلى اين قبيله‏ها مى‏باشد و ياد مكان‌هايى كه اين مهاجرين در آن‏ها ساكن شده و توسعه يافته‏اند را فراموش نكرده است. و نام اين شهرها و علت نامگذارى آن‏ها را معمولا بيان نموده و در اين زمينه مورد اعتماد مى‏باشد.

[1]. هدایت پناه،، مقدمه، ص4.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي
 • پايان نامه اثر بخشي آموزش غني‌سازي ازدواج بر تعهد و تاب‌آوري زنان متأهل
 • پايان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ايران و مصر
 • پايان نامه آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان
 • پايان نامه حقوق کودکان ناشي از ازدواج موقت و ازدواج هاي نوظهور از نگاه مذاهب فقهي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122