پايان نامه روش شناسي مجمع البحرين طريحي در بکارگيري روايات

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه روش شناسي مجمع البحرين طريحي در بکارگيري روايات یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه روش شناسي مجمع البحرين طريحي در بکارگيري روايات بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه 2-1
کلیات تحقیق 6-3
1-بیان مسأله 3
2-اهمیت و ضرورت تحقیق 4
3-سوال های تحقیق 4
4-فرضیه ها 5
5-اهداف تحقیق 5
6-پیشینه تحقیق 5
فصل اول – مفهوم شناسی و معرفی اجمالی فخرالدین طریحی14-8
مفهوم شناسی و معرفی اجمالی فخرالدین طریحی 8
1-1-معرفی اجمالی فخرالدین طریحی 8
1-1- 1-ولادت طریحی 8
1-1-2-زهد وتقوا 8
1-1-3-مشایخ وشاگردان وی 9
1-1-4-آثار مولف 9
1-1-5-وفات طریحی 10
1-2-کتاب مجمع البحرین 10
1-3-مفهوم روش 12
1-4- کتاب غریب القرآن 12
1-5-محسنات لفظی 12
1-5-1-جناس 12
1-5-2-اشتقاق 13
1-6-روایات تفسیری 13
1-7-روایات غیر تفسیری 14
فصل دوم:احادیث غیرتفسیری 76-16
2-1-احادیث براساس اشتقاق لفظ 51-16
2-1-1-ادا 16
2-1-2-ثوی 18
2-1-3-خبا 19
2-1-4-خزا 20
2-1-5-خسا 21
2-1-6-خوا 22
2-1-7-دحا 24
2-1-8-رعا 25
2-1-9-رقا 25
2-1-10-غشا 26
2-1-11-تبب 27
2-1-12-حسب 28
2-1-13-رحب 29
2-1-14-ثجج 30
2-1-15-وهج 31
2-1-16-أود 32
2-1-17-برد 33
2-1-18-حصد 34
2-1-19-حید 35
2-1-20-ردد 36
2-1-21-شید 37
2-1-22-صفد 38
2-1-23-ندد 39
2-1-24-نبذ 40
2-1-25- اجر 40
2-1-26-بذر 41
2-1-27-حظر 43
2-1-28-ضمر 43
2-1-29- غور 44
2-1-30-فزز 45
2-1-31-خفف 45
2-1-32-عجف 46
2-1-33-سلق 47
2-1-34-ضیق 48
2-1-35-خصم 49
2-1-36- سنم 50
2-1-37-قصم 51
2-1-38-رهن 51
2-2-احادیث براساس جناس لفظ 76-52
2-2-1-حلا 53
2-2-2-ادا 54
2-2-3-درا 54
2-2-4-دأب 55
2-2-5-رب 56
2-2-6-هیج 57
2-2-7-جلب 58
2-2-8-جیب 59
2-2-9-برد 60
2-2-10-جدد 60
2-2-11-رصد 61
2-2-12-صعد 62
2-2-13-صلد 64
2-2-14-صید 65
2-2-15-بتر 66
2-2-16-تبر 67
2-2-17-خرر 68
2-2-18-سعر 69
2-2-19-عثر 70
2-2-20-رفف 70
2-2-21-دهق 71
2-2-22-زهق 72
2-2-23-صعق 73
2-2-24-قلل 74
2-2-25-جمم 75
2-2-26-ردم 76
2-2-27-سهم 77
فصل سوم: احادیث تفسیری 121-78
3-1-اتا 79
3-2-اتا 81
3-3-اذی 82
3-4-خشی 84
3-5-نبا 85
3-6-وفی 87
3-7-هدا 88
3-8-دبب 89
3-9-ذنب 91
3-10-سحب 93
3-11-سیب 94
3-12-غضب 95
3-13-سحت 97
3-14-توب 98
3-15-رسخ 100
3-16-دبر 101
3-17-شجر 102
3-18 -ترب 104
3-19-نکث 104
3-20-قصد 105
3-21-وقذ 106
3-22-شور 107
3-23-عبر 108
3-24-محص 109
3-25-اسف 110
3-26-حلف 111
3-27-زخرف 112
3-28- زلف 113
3-29-دلک 114
3-30-سقم 115
3-31- کظم 117
3-32-عصا 118
3-33-عما 119
3-34-عنا 120
3-35-غلا 121
نتایج و پیشنهادات 125-124
منابع ومآخذ 132-126

منابع ومآخذ

1-قرآن کریم. محمد مهدی فولادوند. به کوشش: هیئت علمی دار القرآن کریم.تهران: دار القرآن کریم. اول:1415 ق.

2-ابن ابي الحديد،عبدالحميد بن هبه الله. شرح نهج البلاغ لابن ابي الحديد. به کوشش:محمد ابوالفضل ابراهیم. قم:مکتبه آیه الله المرعشی النجفی.اول: 1404ق.

3-ابن ابي جمهور.محمد بن زين ا لدين. عوالي اللئالي العزيزيه في الاحاديث الدينيه. به کوشش: مجتبی عراقی. قم: دار سید الشهدا للنشر.اول: 1405ق.

4-ابن ابي زينب، محمد بن ابراهيم. الغيبه للنعماني. به کوشش: علی اکبر غفاری.تهران: نشر صدوق.اول: 1397ق.

5-ابن اشعث، محمد بن محم.الجعفريات (الاشعثيات) .تهران: مکتبه النینوی الحدیثه. اول: بى تا.

6-ابن بابویه، محمد بن علی.الامالی (للصدوق). تهران:کتابچی. ششم: 1376ش.

7——–، ———.علل الشرایع. قم: انتشارات داوری. اول: 1385ش / 1966م.

8——– ،——— .عيون اخبارالرضا عليه السلام. به کوشش:مهدی لا جوردی.تهران: جهان.اول:1378ق.

9——– ، ———-. فضائل الاشهر الثلاثه. به کوشش: غلام رضا عرفانیان یزدی. قم: داوری.اول: 1396 ق.

10—— ، ———–. التوحيد (للصدوق). به کوشش: هاشم حسینی. قم:جامعه مدرسین.اول:1398ق.

11——–، ———-. المقنع (للصدوق . قم: موسسه امام مهدی (عج). اول: 1415ق.

12——–، ———-. معاني الاخبار. به کوشش: علی اکبر غفاری. قم: دفتر انتشارات اسلامى، وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏. اول: 1403 ق.

13——–،———.من لایحضر الفقیه. به کوشش: علی اکبر غفاری. قم: دفتر انتشارات اسلامى. وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‏. دوم:1413ق.

14——— ، ——–. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال.قم: دار الشریف الرضی للنشر. دوم: 1406ق.

15-ابن حمزه طوسى، محمد بن على. الثاقب في المناقب. به کوشش:  نبیل رضا علوان. قم: انصاریان. سوم: 1419ق.

16-ابن طاووس، على بن موسى‏. طرف من الا نباء و المناقب. به کوشش: قیس عطار. مشهد: تاسوعا. اول:1420 ق.

17———، ———-.اقبال الاعمال (ط – القديمة). تهران: دار الکتب الاسلامی.دوم: 1409 ق.

18-ابن فارس،احمد بن فارس. معجم مقاييس اللغه.به کوشش: عبد السلام محمد هارون.قم: مکتب الاعلام الاسلامی.اول:1404ق.

19-ابن منظور، محمد بن مكرم‏. لسان العرب.به کوشش:جمال الدین میردامادی. بیروت: دار الفكر للطباعه و النشر و التوزيع/ دار صادر.سوم:1414 ق.

20-اصفهانی، نصرت امین. مخزن العرفان درتفسیر قرآن.تهران: نهضت زنان مسلمان. 1361ش.

21-بابایی، علی اکبر، وغلام علی عزیزی کیا ومجتبی روحانی راد. روش شناسی تفسیر قرآن . قم: پژوهشگاه حوزه ودانشگاه. سوم:1387ش.

22-بحرانی، هاشم بن سلیمان. البرهان فی تفسیر القرآن. به کوشش: قسم الدراسات الاسلاميه موسسه البعثه. قم: موسسه بعثه. اول: 1374ش.

23-برقی،احمد بن محمدبن خالد. المحاسن. به کوشش:جلال الدین محدث.قم:دارالکتب الاسلامیه.دوم: 1371ش.

24-بروجردی،حسین. جامع احادیث شیعه(للبروجردی). به کوشش: جمعی از محققان.تهران: انتشارات فرهنگ سبز.اول:1386ش.

25-پاينده، ابو القاسم. نهج الفصاحه (مجموعه كلمات قصار حضرت رسول صلى الله عليه و آله). تهران: دنیای دانش. چهارم: 1382ش.

26-ثقفی،ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال. الغارات(ط – القديمه). به کوشش: عبد الزهرا حسینی.قم: دارالکتاب الاسلامی.اول: 1410 ق.

26-جزائرى، نعمت الله بن عبدالله‏.النورالمبين في قصص الانبياء و المرسلين( للجزائري). قم‏: مكتبه آيه الله المرعشي النجفي‏. اول‏:1404 ق‏.

27-جمعی از پژوهشگران. گلشن ابرار. قم: نشرمعروف. 1379ش.

28-حرعاملى،محمد بن­حسن. وسایل الشیعه. به کوشش:موسسه آل البيت عليهم السلام‏.قم :موسسه آل البيت عليهم السلام .اول: 1409ق‏.

29——– ،———–. هدايه الامه الى احكام الائمه عليهم السلام. به کوشش:آستان قدس رضوی،بنیاد پژوهش های اسلامی:گروه حدیث. مشهد: آستانه الرضويه المقدسه، مجمع البحوث الاسلامیه.اول: 1414ق.

30-حرزالدین،محمد حسین،ومحمد حرز الدین.مراقد المعارف فی تعیین مراقد العلویین والصحابه والتابعین والرواه والعلما والادبا والشعرا. قم : منشورات سعید بن جبیر.1371ش.

31-حسینی  شیرازی،محمد. تبیین القرآن. بیروت . دارالعلوم . دوم : 1423ق.

32-حسینی اشکوری،احمد،محمود بن شهاب الدین مرعشی وعبدالله بن عیسی بیگ افندی.تعلیقه امل الآمال. قم: کتاب فروشی آیه الله نجفی مرعشی. بی چا.

33—————،———————————–،–ریاض العلما و حیاض الفضلا. قم : مطبعه الخیام. بی چا.

34-حسینی زبیدی،محمد مرتضی. به کوشش: علی هلالی وعلی سیری. تاج العروس من جواهر القاموس. بیروت: دار الفکر. اول: 1414ق.

35-حقی بروسوی،اسماعیل. تفسیر روح البیان. بیروت: دارالفکر. بی تا.

36-حمیری، عبدالله بن جعفر. قرب الاسناد(ط-الحدیثه).  به کوشش: موسسه آل البیت علیهم السلام. قم : موسسه آل الیت علیهم السلام. اول: 1413ق.

36-خصيبى، حسين بن حمدان‏.الهدايه الكبرى‏. بيروت: البلاغ.1419 ق‏.

37-دخیل، علی بن محمد علی. الوجیزفی الکتاب العزیز. بیروت: دار التعارف للمطبوعات .دوم:1422ق.

38-دهخدا،علی اکبر. فر هنگ متوسط دهحدا. به کوشش: غلام رضا ستوده،ایرج مهرکی،اکرم سلطانی. زیر نظر:جعفر شهیدی.تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران. دوم: 1390ش.

39-ديلمى،حسن بن محمد.ارشاد القلوب الى الصواب (للديلمي). قم: الشریف الرضی. اول: 1412ق.

40-راغب اصفهانى، حسين بن محمد. مفردات الفاظ القرآن‏. به کوشش: صفوان عدنان‏ داوودی. بيروت/ دمشق‏: دار القلم/ الدار الشاميه.اول‏: 1412 ق.

41-زمخشری،محمود.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دار الکتب العربی. دوم:1407ق.

41-سمرقندی، نصربن محمد بن احمد.بی جا: بحر العلوم. بی تا.

43-شبر، عبدالله.تفسیرالقرآن العظیم . بیروت: دار البلاغه للطباعه والنشر.اول: 1412ق.

44-شريف الرضي، محمد بن حسين‏. نهج البلاغه( للصبحي صالح). به کوشش:صبحي‏ صالح.قم: هجرت‏. اول:1414ق.

45-صدری افشار، غلام حسین، نسرین حکمی و نسترن حکمی. فرهنگ فارسی امروز.تهران: موسسه نشر کلمه. سوم: 1377ش.

46-صفار،محمد بن حسن‏. بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّى الله عليهم‏. به کوشش: محسن بن عباس على‏، كوچه باغى. قم: مكتبه آيه الله المرعشي النجفي.دوم‏: 1404 ق‏.

47-طباطبایی،محمدحسین. المیزان فی تفسیرالقرآن. قم:  دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. پنجم:1417ق.

48-طبرسی،احمد بن علی. الا حتجاج علی اهل اللجاج (للطبرسی). به کوشش: محمد باقر خرسان.مشهد:  نشر مرتضی.اول:1403ق.

49-طبرسی، حسن بن فضل. مکارم الاخلاق. قم: شریف الرضی. چهارم : 1412ق/1370ش.

50-طبرسی،فضل بن حسن. مجمع البیان فی تفسیرالقرآن. تهران: انتشارات ناصرخسرو. سوم: 1373ش.

51——- ،——–. تفسیر جوامع الجامع. تهران: انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.اول:1377ش.

52-طریحی،فخرالدین بن محمد. مجمع البحرین. به کوشش:احمد حسینی. بیروت /لبنان: الامسیره.1431ه/2010م.

53-طوسی،محمد بن حسن. الامالي (للطوسي). به کوشش: موسسه البعثه.قم: دار الثقافه.اول: 1414ق.

54—— ، ———-.الاستبصار فيما اختلف من الاخبار. به کوشش:حسن موسوی خرسان.تهران: دار الکتب الاسلامیه.اول: 1390ق.

55——- ،———- .تهذیب الاحکام(تحقیق خرسان). به کوشش:حسن الموسوی خرسان.تهران: دارالکتب الاسلامیه. چهارم:1407ق.

56-طهرانی، بزرگ. طبقات اعلام الشیعه. بی جا: اسماعیلیان. دوم: بی تا.

57-طیب،عبد الحسین. اطیب البیان فی تفسیر القرآن.تهران: انتشارات اسلام.دوم:1378ق.

58-عده­اى ازعلماء الاصول السته عشر( ط- دار الحديث).  به کوشش:ضياء الدين محمودى، نعمت الله جليلى و مهدى‏ غلامعلى. قم‏: موسسه دار الحديث الثقافيه.اول‏:1423 ق. ‏

59-عروسى الحويزى، عبدعلى بن جمعه. تفسير نور الثقلين. به کوشش: هاشم رسولی محلاتی.قم: اسماعیلیان.چهارم: 1415ق.

60-علوی مهر،حسین. روش ها وگرایش های تفسیری. قم: انتشارات اسوه.اول: 1381ش.

61-علی بن الحسین،امام چهارم عليه السلام. الصحيفة السجاديه. قم: دفترنشرالهادی.اول: 1376ش.

62-عیاشی،محمدبن مسعود. تفسیرالعیاشی. به کوشش: هاشم رسولی محلاتی.تهران:المطبعه العلمیه. اول: 1380ش.

63-فتال نیشابوری،محمد ابن احمد. روضه الواعظين و بصيره المتعظين(ط – القديم). قم: انتشارات رضی. اول: 1375 ش.

64-فخرالدین رازی،ابوعبدالله. محمدبن عمر.مفاتیح الغیب. بیروت: دارالاحیاءالتراث العربی. سوم: 1420ق.

65-فیض کاشانی،محمد محسن بن شاه مرتضی. تفسیر الصافی. به کوشش: حسین اعلمی.تهران: مکتبه الصدر.دوم:1415ق.

66———،——————–.الوافی.اصفهان:کتابخانه­امام امیرالمومنین عليه السلام. اول:1406ق.

67-فيومى، احمد بن محمد. المصباح المنيرفي غريب الشرح الكبير.قم:موسسه دارالهجره. دوم‏:1414 ق‏.

68-قطب الدین راوندی،سعید بن هبه الله.الخرائج و الجرائح.به کوشش: موسسه امام مهدی علیهم السلام. قم: موسسه امام مهدی علیهم السلام.اول: 1409 ق.

69————–،————-. الدعوات( للراوندي)/ سلوة الحزين. قم: انتشارات مدرسه امام مهدى (عجل الله تعالی فرجه الشریف).اول:1407ق.

70————-،————–.فقه القرآن. به کوشش: احمدحسینی  ومحمود مرعشی.قم: مکتبه آیه الله­المرعشی النجفی.دوم:1405ق.

71-قمى، عباس. سفينة البحار. قم: اسوه. اول:1414ق.

72-قمی،عباس.محمد هادی امینی. الکنی والقاب.قم: ایران.جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه قم.موسسه النشرالاسلامی.بی چا.

73-قمی،علی بن ابراهیم.تفسیرالقمی. به­کوشش:طیب.موسوی جزایری.قم:دار الکتاب. سوم:1404 ق.

74-قمي مشهدي،محمد بن محمدرضا. تفسيركنزالدقائق و بحرالغرائب‏.به کوشش:حسين‏ در گاهی.تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى، سازمان چاپ وانتشارات.‏ اول‏:1368ش.

75-ﮐﻮﻓﻰ، ﻓﺮات ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ. ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮات اﻟﮑﻮﻓﯽ.ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ:ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ.ﺗﻬﺮان:ﻣوسسه اﻟﻄﺒﻊ و اﻟﻨﺸﺮﻓﯽ وزاره الارﺷﺎدالاﺳﻼﻣﯽ.اول: 1410ق.

76-كبير مدني شيرازي، على خان بن احمد. الطراز الاول و الكناز لما عليه من لغه العرب المعول‏. به کوشش: مؤسسه آل البيت لإحياء­التراث‏[شعبه مشهد].مشهد: موسسه آل­البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث.‏اول‏:1384ش.

77-كفعمى،ابراهيم بن على عاملى.المصباح للكفعمي(جنه الأمان الواقيه)قم: دار الرضی. دوم:1405ق.

78-كلينى،محمدبن يعقوب‏.الكافي( ط- الإسلاميه). به کوشش:على اكبرغفاری و محمد آخوندى.تهران:دارالکتب الاسلامیه.چهارم:1407ق.

79-گلستانه،علاءالدین محمد.منهج الیقین.مجتبی صحفی وعلی صدرایی خویی.قم:دار الحدیث.دوم:1429ق.

80-مجلسی،محمدتقی بن مقصود علی. رو ضه­المتقین فی شرح من لایحضرالفقیه. به کوشش: حسین موسوی­کرمانی و علی پناه اشتهاردی. قم:موسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور. دوم:1406ق.

81-مجلسی،محمد باقربن محمد تقی. بحارالا نوار(ط-بیروت).به کوشش:جمعی از محققان.بیروت: دار الاحیاء التراث العربی. دوم:1403ق.

82—— ،———- .ملاذ الا خیار فی فهم تهذیب الا خبار. به کوشش:مهدی رجایی. قم: كتابخانه آيه الله مرعشي نجفي‏. اول‏:1406ق.

83-مدرس،محمد علی. ریحانه الادب فی التراجم المعروفین بالکنیه واللقب.تهران:کتاب فروشی خیام.1369ش.

84-معین،محمد. فرهنگ فارسی.تهران: انتشارات امیر کبیر. دهم: 1375ش.

85-مفيد، محمد بن محمد. الارشاد في معرفه حجج الله على العباد. به کوشش:موسسه آل البیت علیهم السلام.قم: کنگره شیخ مفید. اول: 1413 ق.

86-منسوب به علی بن موسی،امام هشتم عليه السلام.الفقه منسوب­الی امام الرضا عليه السلام. به کوشش:موسسه آل البیت علیهم السلام.مشهد: موسسه آل البیت عليه السلام. اول :1406ق.

87-موسوی خوانساری اصفهانی، محمد باقر. روضات الجنات فی احوال العلما وسادات. بیروت:دار الاسلامیه. اول:1411ه/1991م.

88-نورى،حسين بن محمد تقى. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. به کوشش: موسسه آل البيت عليهم السلام‏.قم: موسسه آل البيت عليهم السلام.اول‏: 1408ق.

89-هاشمی بک،احمد.جواهر البلاغه.قم: انتشارات مصطفوی. هشتم:1373ش.

چکیده

غریب القرآن دانشی است،که به شرح وتبیین معانی کلماتی ازقرآن که برای عامه  مخاطبین غریب ونامانوس است می پردازد.کتاب مجمع البحرین با توجه به غریب القرآن بودن آن و با توجه به واژگان قرآنی و حدیثی که در کنار هم فراهم آورده است، درخور توجه است.فخر الدین طریحی چهره ای شاخص در علم حدیث و رجال وقرآن پژوهی دارد؛ وی فقیه، محدث وعالم قرن یازدهم است.پژوهش حاضر درباره روش او  ونحوه تعامل وی با اخبار وروایات در کتاب مجمع البحرین است. از جمله نقاط قوت روش طریحی،ذکر روایات حاوی تفضیل وتبیین و تفسیرآیات قرآنی است.وی به محسنات لفظی واژگان قرآن توجه ویژه دارد.در امر حدیث کوشش او درجمع  بین مصادیق روایی مختلف در ذیل آیات  با توجه به نگاه وی به محسنات لفظی قرآن وحدیث را می­توان ذکر کرد.واز جمله نقاط محل تامل می­توان نوع نگاه وی به احادیث،چه تفسیری وغیر  تفسیری و­ روایات بدون منبع را ذکر کرد. از مواردی که می توان به عنوان نقد این کتاب، بیان نمود عدم ذکر منابع  احادیثی است، که در تبیین واژگان قرآنی از آن بهر ه برده است. پژوهش حاضر با ذکر منابع آن احادیث، تا حدودی این نقص را بر طرف ساخته است. بعضاً برخی احادیثی را در ذیل آیه آورده است، که به جز جناس لفظی نمی توان رابطه ای برای آن ذکر کرد.

کلید واژگان: روش شناسی،فخر الدین طریحی،مجمع البحرین،روایات

مقدمه

الحمدلله ربّ العالمین و الصلاة والسلام علی أشرف الأنبیاء و المرسلین نبینا محمد و آله الطاهرین.

کتاب مجمع البحرین طریحی کتابی  با رویکرد تفسیری وغیرتفسیری ا ست، که با توجه به تخصص وتبحر طریحی در علوم مختلف نگاشته شده است. مولفه­ ها ی این کتاب از جمله واژگان غریب القرآن وحدیث و عنصر حدیث گزاری در ذیل واژگان قرآنی از گزینش وگزارش حدیثی گرفته تاتحلیل آنهاتابع رویکرد تفسیری وغیر تفسیری است.

طریحی به­سان بسیاری از مفسران دیگراز روایات اسلامی برای تبیین مصداق های مقصود بر خی آیات بهره گرفته است.واژه قرآنی راذکر می کند؛ سپس آیاتی که واژه مورد نظر درآن به کار رفته رابیان می­دارد، ودرآخر به بیان­احادیث روی می­آورد.این پژوهش می کوشد،تا زوایایی از کوشش طریحی در روش شناسی استفاده از احادیث را بکاود،که از نوعی تمایز وخصوصیت بر خوردار است.برای تحقیق در خصوص بعد روش شناسی اول باید بعد لغوی این کتاب رامد نظر قرار داد،وسپس رویکرد ونقش احادیث در ذیل واژگان قرآنی مورد توجه قرار گیرد. منظور از روش شناسی طریحی در بکار گیری روایات در واقع بیان کار کردها و رویکرد حدیثی وی است.

این پژوهش که درسه فصل آمده است. درفصل اول، به مفهوم شناسی پروژه پرداخته شده است؛ فصل دوم به بیان­ احادیث غیرتفسیری می­پردازد،که این احادیث خود در دوقسمت احادیث بر اساس اشتقاق لفظ واحادیث بر اساس جناس لفظ طرح ومورد پژوهش قرار گرفته­اند، فصل سوم به بیان احادیثی می پردازد،که تفسیری هستند و به منظور توضیح وتبیین  وتفسیرواژگان قرآنی بیان شده­اند.در فصل دوم وسوم واژگان ابتدا در نگاه طریحی­ بیان گردیده­اند؛وسپس  آیه وحدیث شاهد مثال طرح  گردیده است  ودر ذیل آنها نظر دیگر لغت شناسان ومفسرین بیان شده است. در آخر به بیان نتیجه گیری از این پرو ژه تحقیقاتی و نتایج و پیشنهادات پرداخته شده است. با روشن شدن کار کرد های حدیثی وروش شناسی طریحی در واقع می توان به تفسیری وغیر تفسیری بودن این احادیث پی برد؛و هم چنین  با ارتباط معنایی  این احادیث با آیات آورده شده در صدر آنها می توان به چنین نتیجه ای دست یافت.

با روشن شدن روش شناسی طریحی، تفسیری یا غیر تفسیری بودن این احادیث درکتاب مجمع البحرین، این­کتاب علاوه بریک کتاب غریب القرآن ولغوی به عنوان یک منبع تقسیری دردسترس پژوهشگران می تواند قرار بگیرد.به عنوان نمونه یکی از کتاب های معانی القرآن که به عنوان یک مکتب  لغوی در روش تفسیر قرآن بکار رفته است، کتاب معانی القران فراء بغوی است ایشان در روش  تفسیری خود از تفاسیر روایی واهل لغت بهره گرفته است.

با روشن شدن روش شناسی کتاب مجمع البحرین، و آورده شدن واژگان از نظر معنا های  مختلف در آیات  پراکنده در سوره ها و تفسیر آنهابه وسیله بیان احادیث تفسیری و احادیث غیر تفسیری  که درارتباط با آیه نیستند،دسترسی به تحقیق های علمی پژوهشی برای اندیشمندان سهل وآسان خواهد شد.

کلیات تحقیق

1-بیان مسأله

کتاب مجمع البحرین اثرفخر­­الدین بن محمد طریحی که به توضیح واژگان مشکل قرآن وحدیث در کنار هم پرداخته است. وی این کتاب راپس از تالیف دو کتاب دیگرش غریب القرآن و غریب الحدیث نگاشت؛ این کتاب در شش جلد نوشته شده است؛ ایشان در بیان معنای واژگان ابتدا شواهد قرآنی راذکرسپس وجوه معنایی یک کلمه رادر کاربرد های مختلف تبیین کرده است ودرذیل هرآیه حدیث هایی را ذکر می کند،که واژه قرآنی مورد نظر در این احادیث ذکر شده است.

دانش غریب القرآن دانشی است، که به شرح  وتبیین  معنای کلماتی از قرآن که برای عامه مردم غریب و نامأنوس است،می پردازد؛ و ویژگی بارز کتاب های غریب القرآن این است،که مولف به شرح وتبیین کلماتی منتخب ازقرآن، که به نظر وی نامأنوس و نیازمند شرح است، به ترتیب آیات وسوره های مصحف می پردازد.

از دیگرکارکردهای کتاب های غریب القرآن این است،که مولف در دانش غریب القرآن به بیان مقصود هر واژه درسیاق آیه­ی خاصی که قرار گرفته است،می پردازد.

این پژوهش برآن است، تا روش شناسی طریحی در به کارگیری احادیث وجایگاه این احادیث دریک کتاب غریب القرآن را مورد پژوهش قراردهد.چرا که یکی از منابع مهم معناشناسی واژه ها حدیث است، که از سوی پیامبر (صلی الله وعليه وآله) و خاندان مطهرش برای ما به یادگارمانده است، که مفسرین رادرنیل به­تفسیردرست از قرآن رهگشا می­باشد.این احادیث می- توانندکارکردها ونقش های متعددی بگیرند.برخی از احادیث ذکر شده در  کتاب طریحی در جهت تفسیرآیه نیستند، ومخاطب را به سمت این سوال سوق می دهد، که نقش این احادیث درکتاب مجمع البحرین چیست؛ وهدف مولف ازآوردن این احادیث چه بوده است، واین مساله محقق را برآن داشت، تا به روش شناسی این کتاب بپردازد، و بارسیدن به پاسخ تحقیق، ابهامات مخاطبین رادرمواجه با کتاب مجمع البحرین­ برطرف نماید.

واژه های به کار رفته در قرآن ممکن است، دارای معانی متعددی اعم از حقیقی و یا مجازی باشند، که با توجه به سیاق آیه نتوان آن را تشخیص داد، تعیین معنای مقصود از واژه در کاربرد خاص قرآنی­اش گاه از چنان دشواری برخوردار است، که بدون بیان معصوم مخاطب به خطا افتاده و نمی­تواند به معنای مقصود آیه راه ببرد؛ در این جابیان معصوم می­تواند معنای واژه را برای مخاطب تعیین وتبیین نماید؛ احادیث تفسیری معنای این چنین واژگانی را بیان داشته اند؛ اما ممکن است مخاطب در نگاه اول معنای این چنین احادیثی هم برایش مشکل باشد، محقق واژگان قرآنی را هم درنگاه طریحی وهم در نگاه دیگر لغت شناسان ومفسرین بیان کرده است؛ تا مخاطب به آسانی تفسیر احادیث را درک کند؛همه این مطالب این امررا می طلبدکه کتاب مجمع البحرین روش شناسی شود،باانجام این هدف خوانندگان این کتاب بهتر می­توانند ازآن بهره مند شوند.

2-اهمیت وضرورت تحقیق

احادیث اهل­بیت(عليهم­السلام) ازآیات قرآنی برای ما از جایگاه بلندی برخوردار است، واز ابعاد مختلفی­ دارای اهمیت است؛اهل بیت(عليهم السلام)آگاه­ترین افراد به تفسیر قرآن کریم ومعانی آیات آن هستند؛ به رغم آثاری که در بیان تفسیر اهل بیت صورت گرفته اما به طور یقین باز کاستی­هایی در این آثار وجود دارد، که به  نقش­ها وکارکردهای حدیثی کم­تر توجه شده است وهم چنین نقش وکار کرد،این احادیث در بیان لغت و واژگان چه تاثیری بر روند تفسیر از سوی مفسر دارد؛این­پژوهش برآن است،تاباتحقیق بر­روی­­­احادیث بکاررفته در مجمع البحرین طریحی که خود عالم به علم غریب القرآن وغریب الحدیث است،کارکرد ها ونقش های حدیثی این احادیث در ذیل واژگان کتاب مجمع البحرین را مورد پژوهش قرار داده؛ وبا مشخص شدن این نقش های­حدیثی­تاثیر این کارکردها رابر روی تفسیرهای انجام شده از سوی مفسران وهم چنین تاثیر آن برروی واژگان قرآنی را پی­برد.با مشخص شدن این اهداف پژوهشگران قرآن آسان- ترمی­توانندپژوهش های علمی خود را با درکنارهم قرارگرفتن واژه قرآنی وحدیث ومشخص بودن کارکرد ونقش این احادیث انجام دهند.

3-سوال های تحقیق

1-هدف وانگیزه طریحی از بکار گیری حدیث در ذیل واژگان قرآنی در یک کتاب غریب القرآن چیست.؟

2-رویکرد و نقش حدیث در کتاب مجمع البحرین در ذیل آیات قرآنی چیست.؟

3- روش شناسی طریحی در کتاب مجمع البحرین چیست.؟

4-فرضیه ها

1- طریحی از احادیث برای رساندن بیان معنایی بیشتر واژگان ورساندن معنای واضح تر وتفسیر بیشتر واژگان برای فهم مخاطب استفاده کرده است.

2- نقش وکاربرد حدیثی در کتاب مجمع البحرین بیشترمتوجه تفسیر واژه در قرآن است.

3-طریحی برای بیان معنا شناسی واژگان قرآنی در استفاده از احادیث بیشترین استفاده را از احادیث تفسیری کرده است.

5-اهداف تحقیق

در این پروژه تحقیقاتی اهداف کلی وجزئی برای این رساله پژوهشی در نظر گرفته شده است که عبارت است از:

الف)-هدف کلی: روش شناسی  مجمع البحرین طریحی در بکار گیری روایات

ب)-هدف جزئی:

1-آشنایی با رویکردهای حدیثی ونقش آنها دربیان معنای واژگان

2-آشنایی با دیگر رویکرد ها ونقش های حدیثی در کتاب محمع البحرین.

6-پیشینه تحقیق

از آثار قابل توجه در زمینه غریب القرآن، ازدانشمندان متاخرکتاب غریب قرآن فخرالدین طریحی است، که در ضمن شرح واژگان غریب قرآن به شرح  کلمات غریب حدیث نیز نظر داشته است؛ براین کتاب حاشیه­ها ومستدرکاتی نوشته اند،که از جمله علمایی مانند میرزا محمد بن میرزا علی اصغر حسنی حسینی طباطبایی تبریزی براین کتاب حاشیه نوشته است، و همچنین حکیم عارف ملقب به صدر الافاضل میرزا لطف علی شیرازی متولد1268 هجری تعلیقه ای بر این کتاب به نام رساله أواسط القلائدنوشته است. هم چنین مستدرک صفی الدین بن فخرالدین طریحی نجفی فرزند مولف بر این کتاب است؛ این مستدرک شامل مجموعه هایی از تعلیقات وحواشی است؛ صفی الدین ملحقاتی نیز بر این کتاب دارد، که در آن لغاتی رابر  مجمع البحرین افزوده است؛ولی در مورد رویکرد حدیثی طریحی ونقش این احادیث در کتاب مجمع البحرین مطلبی ننوشته اند، که این پژوهش درصدد بیان­نقش وکار کرد احادیث در کتاب مجمع البحرین است.

فصل اول

مفهوم شناسی وبیان اجمالی زندگی فخرالدین طریحی

1-1-معرفی اجمالی فخرالدین طریحی

 1-1- 1-ولادت طریحی

فخرالدین­الدین طریحی المسیلمی،ابن بن محمدعلی بن احمدبن طریح الرماحی النجفی،مشهور به طریحی،درروزجمعه در سال979  درمحله آل طریح در نجف اشرف به دنیا آمد،وپدرومادرش اسم وی را فخرالدین نامیدند،به امید اینکه  سبب  فخردین باشد،اودانشمند لغوی وسرشناس فقیه ومحدث گران قدر شیعه است.[1]

او را طریحی گویند،چرا که منسوب به شیخ طریح بن خفاجی است،واو را مسلمی گویند چرا که منسوب به  خاندان بنی مسلم،یکی ازطوایف بنی اسد است.[2]

طریحی که ازخاندان طریحی برخاسته است،ازمشهور ترین خاندان های ریشه دار علمی شیعه است.

یکی از نویسندگان میسحی به نام اب انستاس ماری کرملی،درباره آل طریح این چنین می نویسد:«آل طریح از تبارعلم،فضل وادب،وتقوا درنجف وازقدیمی ترین ومشهورترین وریشه دار ترین خانواده ها درمجد وشرف است،زمانی که رجال علم واصلاح رابه شمرند خاندانی معروف تر از آنان در نجف نیست».[3]

1-1-2-زهد وتقوا

به گفته نویسندگان­وعلما طریحی ازعابدترین وزاهدترین عالم زمان خود بود؛در کتاب ریاض­العلماآمده است،که«وی­عابدترین وباتقواترین اهل زمان خود بود،ودر تقوای وی همین بس که لباسی را که با نخ ابریشم دوخته شده بود،به تن نمی­کرد بلکه لباس­های اورا بانخ پنبه­ا ی می­دوختند».[4]

هم چنین آمده است،که  طریحی عالم فاضل،محدث باتقوا،زاهد،فقیه، شاعر،ازعابد ترین و باتقواترین اهل زمان خود بود.[5]

مولف ریاض العلما براین باوراست،که درسال 1080ق،طریحی در ماه مبارک رمضان معتکف شده بود،ومولف در مسجد کوفه با وی دیداری داشته است.[6]

[1] نک: طهرانی، بزرگ.طبقات اعلام الشیعه،ج5. بی جا: اسماعیلیان. دوم: بی تا.صص435-434.

[2] همان،ص435.

[3] جمعی از پژوهشگران.گلشن ابرار،ج4. قم: نشرمعروف.1379. ص161. به نقل از:مجله لغه العرب،ج6،ص723.

[4] حسینی­اشکوری،احمد،محمودبن شهاب الدین مرعشی وعبدالله بن عیسی بیگ افندی.ریاض العلماوحیاض الفضلا،ج4. قم : مطبعه الخیام. بی تا.ص333.

[5] نک: قمی،عباس،محمدهادی امینی.الکنی والقاب، ج2. قم: ایران.جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه قم.موسسه النشرالاسلامی.بی تا.ص448.

[6] نک:حسینی اشکوری ومولفان.پیشین،ج4.ص332.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي جايگاه و نقش اصل اعتدال در تربيت اسلامي از منظر قرآن و روايات
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122