پايان نامه روش هاي علامه مجلسي در رفع اختلاف و تعارض در احاديث فقهي کتاب مرآة العقول(مجلّدات 13 تا 24)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه روش هاي علامه مجلسي در رفع اختلاف و تعارض در احاديث فقهي  کتاب مرآة العقول(مجلّدات 13 تا 24) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه روش هاي علامه مجلسي در رفع اختلاف و تعارض در احاديث فقهي  کتاب مرآة العقول(مجلّدات 13 تا 24) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات 12
1-1-مقدّمه 13
1-1-1-طرح مسأله 15
1-1-2-سؤالات پژوهش 16
1-1-2-1- سؤال اصلی 16
1-1-2-2-سؤالات فرعی 16
1-1-3- فرضیه¬های پژوهش 17
1-1-4- اهداف پژوهش 17
1-1-5- حدود پژوهش 17
1-1-6-روش¬شناسی پژوهش 17
1-1-7-محدودیت¬های پژوهش 18
1-1-8-پیشینه¬ي پژوهش 18
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 21
2-1- بخش اول: بررسی مفاهیم نظری 22
2-1-1-معناشناسی حدیث 22
2-1-2-اهمیت حدیث و ضرورت حدیث پژوهی 23
2-1-3- انواع علوم حدیث 24
2-1-3-5-1-4-مختلف الحدیث (علاج الحدیث) 14
2-1-4- اهمیت مختلف الحدیث 25
2-1-4- هدف مهم در نگارش مختلف الحدیث 26
2-1-4- تدوین مختلف الحدیث 27
2-1-4- تعارض 29
2-1-4- بخش دوم: زندگی¬نامه¬ی علامه مجلسی (ره) 30
2-1-4-1-تولد 31
2-1-4-2- خاندان 31
2-1-4-3- استادان 32
2-1-4-4-شاگردان 32
2-1-4-5-مجلسی و گرایش به علوم نقلی 33
2-1-4-6- آثار مجلسی 34
2-1-4-7-وفات 36
2-1-5- کتاب مرآة العقول 37
2-1-5-1- انگیزه¬ی تألیف 37
2-1-5-2- روش تألیف 37
2-1-5-3- موضوعات ابواب فقهی مرآة العقول 38
فصل سوم: بخش اول: 30
3-1-تعارض و راه¬های حلّ آن 40
3-1-1-اختلاف و تعارض اخبار 41
3-1-2-عوامل پیدایش تعارض 42
3-1-2-1- عوامل بیرونی 42
3-1-2-2- عوامل درونی 42
3-1-3- عوامل تعارض و اختلاف در بیان امام علی(ع) 43
3-1-4-عوامل تعارض اخبار از دیدگاه محققان 45
3-1-5- عوامل تحقق تعارض: 47
3-1-5-1- یقینی نبودن ادلّه¬ی تعارض 47
3-1-5-2- وحدت موضوع 48
3-1-5-3- حجیّت داشتن دو دلیل 48
3-1-6-شیوه¬های حلّ تعارض: 49
3-1-6-1- روش جمع 49
3-1-6-1-1-جمع عرفی (دلالی، مقبول) 49
3-1-6-1-2-جمع تبرّعی(عقلی) 50
3-1-6-2- روش ترجیح 50
3-1-6-2-1-مرجّحات منصوصه و غیر منصوصه 51
3-1-6-2-2-مرجّحات صدوری، جهتی، مضمونی 51
3-1-6-2-3- ترجیح به اعتبار سند و متن روایات 51
3-1-6-3-روش تخییر و توقّف 52
فصل سوم: بخش دوّم: 53
3-2-علامه مجلسی و روش¬های حلّ تعارض در روایات مرآة العقول 54
3-2-1- اعتقاد مجلسی به عدم تعارض واقعی در روایات 54
3-2-2- روش¬های مجلسی در کشف روایات متعارض 56
3-2-2-1- حمل بر تقیه 56
3-2-2-1-1-«تقیه» از دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت 58
3-2-2-1-2- تقیّه در زمان معصومان (علیهم السلام) 58
3-2-2-1-3-انواع تقیه 59
3-2-2-1-4-نمونه¬های تقیه در کتاب مرآة العقول: 64
3-2-2-1-4-1-کیفیت زیارت قبر مؤمنین 64
3-2-2-1-4-2-هم¬سفره شدن با مجوس 66
3-2-2-1-4-3-دیه¬ی قتل خطایی 67
3-2-2-1-4-4-آن¬چه موجب حد تازیانه می¬شود 68
3-2-2-1-4-5-میزان مال مسروقه در اجرای حد سرقت 70
3-2-2-1-4-6-آن¬چه سبب وقوع و عدم وقوع طلاق می¬شود 72
3-2-2-1-4-7-موارد ایجاب نگه داشتن عده¬ی کامل 73
3-2-2-1-4-8-حکم زنی که بدون آمیزش، شوهرش را از دست می¬دهد 74
3-2-2-1-4-9-طواف نساء در عمره¬ی مفرده 76
3-2-2-1-4-10- حج پیامبر (ص) 78
3-2-2-1-4-11-چگونگی مسح پاها 79
3-2-2-1-4-12-اعضاء وضو 80
3-2-2-1-4-13-بیع عَذره 80
3-2-2-1-4-14-ذبیح الله در حج ابراهیم (ع) 81
3-2-2-1-4-14-1-جريان قرباني در قرآن کريم 81
3-2-2-1-4-14-2-پيشينه¬ي بحث در سنّت اسلامي 82
3-2-2-1-4-14-3-أدلّه¬ی قائلان به ذبیح بودن اسماعیل 84
3-2-2-1-4-14-4-ذبیح از دیدگاه اهل بیت (علیهم السلام) 86
3-2-2-2- حمل بر سبب صدور روایات 89
3-2-2-2-1- اعتقاد به لزوم توجه به سبب صدور حدیث 89
3-2-2-2-2-فواید شناخت سبب صدور حدیث 90
3-2-2-2-3-نمونه: داستان ذبح کدو 93
3-2-2-3-حمل فعل امر بر استحباب و فضیلت 94
3-2-2-3-1-غسل روز جمعه 94
3-2-2-3-2- حکم زنی که قبل از عروسی مسلمان می¬شود 96
3-2-2-3-3-چگونگی خواندن نماز بر مستضعف (در عقیده) 96
3-2-2-3-4-دعا و تعقیب بعد از نماز 97
3-2-2-4-حمل بر تعدّد تفاضل و مراتب مکلّفین 98
3-2-2-4-1-ثواب زیارت حج نیابتی 98
3-2-2-4-2-پاداش حاملان جنازه 99
3-2-2-4-3- فضیلت حج گزاردن 100
3-2-2-4-4-پاداش عیادت از بیمار 100
3-2-2-5- حمل بر حکومت 102
3-2-2-5-1-حکم کسی که به غیر قبله نماز خوانده است 102
3-2-2-6-حمل بر تخییر 103
3-2-2-6-1-چگونگی بالا بردن دست در تکبیر 106
3-2-2-7-حمل بر اختلاف مراتب راویان (از نظر جهل و…) 107
3-2-2-7-1-انقطاع وحی پیامبر(ص) 109
3-2-2-7-2-تعداد شتران حج پیامبر (ص) 110
3-2-3- نتیجه گیری 111
منابع 112
چکیده¬ی انگلیسی 251

فهرست منابع 

قرآن کریم، ترجمه­ی­ محمد مهدی فولادوند، (1415)، تهران، دارالقرآن،چاپ اول.

      نهج البلاغه، الامام علی (ع)، (1370)، جمع آوری سید رضی، ترجمه­ی­ سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،چاپ دوم.

آلوسی، محمود بن عبد الله، (1415)،روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني، تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت،دارالکتب العلمیه.

الیاس، انطون الیاس، (1384)،فرهنگ نوین عربی فارسی،ترجمه­ی مصطفی طباطبائی،تهران، کتابفروشی اسلامیه.

ابن ‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، (1409)،علم الحدیث، بیروت.

ابن ‌جماعه، بدرالدین، (1406)،المنهلالروی فی مختصر علوم‌الحدیث النبوی، دمشق،چاپ محیی‌الدین عبدالرحمان.

ابن جنید اسکافی، محمد بن احمد، (بی­تا)،مجموعه فتاوی ابن جنید،گردآورنده علی پناه اشتهاردی، قم،موسسه­ی نشر اسلامی.

ابن خلدون،عبدالرحمن، (1391)،تاریخابن خلدون، بیروت،مؤسسه­یأعلمی.

______________،(بی­تا)،تاریخ ابن خلدون، تحقیق خلیل شحاده و سهیل زکار، بیروت، دارالفکر،چاپ دوم.

ابن صلاح، عثمان بن عبدالرحمان شهرزوری، (1416)،مقدمه­ی ابن صلاح فی علوم الحدیث، تحقیق ابوعبدالرحمن صلاح بن محمد، بیروت، دارالکتب العلمیه،چاپ اول.

ابن كثيردمشقى(1370)، طبقات الفقهاء الشافعين،تحقيق وتعليق وتقديم احمدعمرهاشم و محمدزينهم محمدغرب، بی­جا،مكتبه الثقافه الدينيه.

ابن منظور، محمد بن مكرم‏، (1414)، لسان العرب، تحقیق و تصحیح جمال الدين‏ مير دامادى، بیروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع- دار صادر،چاپ سوم.

ابوحنیفه، نعمان بن ثابت، (1422)،جزء عوالی الإمام أبی‌حنیفه، تخریج یوسف بن خلیل بن عبدالله الدمشقی، تحقیق خالد العواد، دمشق، دارالفرفور.

ابی عبدالبر، یوسف بن عبدالله، (1380)، الاستذکار،بیروت، داراحیاء التراث العربی.

احسانی فر لنگرودی، محمد، (1385)، اسباب اختلاف الحدیث، قم، دارالحدیث.

ازهری، محمد بن احمد، (بی­تا)،تهذیب اللغة، بیروت،داراحياء التراث العربي.

انصاری، مرتضی، (بی­تا)،فرائدالاصول،تحقیق عبداللّه نورانی، قم،انتشارات جامعـه­ی مدرسین.

_________ ،(1411)؛ المکاسب، قم، مشورات دارالذخائر،چاپ اول.

بجنوردی، حسن، (1377)، القواعد الفقهیه، تحقیقمهدی مهریزی و محمد حسیندرایتی، قم، نشر الهادی.

بخاری، محمد بن اسماعیل، (بی­تا)،مختصر صحیح بخاری، اختصار کننده عبداللطیف الشرجی الزبیدی، ترجمه­ی عبدالقادر ترشابی، زاهدان، انتشارات حرمین،چاپ اوّل.

برزنجی، عبداللطیف، (1417)،التعارض والترجیح بین الادلة الشرعیة، بیروت، دارالکتب العلمیه.

البرقی، احمد بن محمد بن خالد، (1371)،المحاسن، تحقیق و تصحیح جلال الدين محدث، ‏قم، دار الكتب الإسلاميه.

بروجردی، سید حسین، (1386)،جامع احادیث شیعه، مترجمان احمد اسماعیل تبار، سید احمدرضا حسینی، مهدی حسینیان، محمدحسین مهوری، تهران، فرهنگ سبز،چاپ اول.

27.بهائی، محمد بن حسین، (1413)،الوجیزه فی الدرایة، تراثا، چاپ ماجد غرباوی.

بهبودی، محمد باقر، (1362)،معرفه الحدیث، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

ترمذی، محمد بن عیسی، (1408)،الجامع الصحیح و هو سنن، بیروت، دارالکتب العلمیه.

تهرانی، محمد حسن، (بی­تا)،الذریعه الی تصانیف الشیعه، اصفهان، موسسه­ی تحقیقات و نشر معارف اهل بیت(علیهم السلام).

تهرانی، علی، (1354)،تقیّه در اسلام، مشهد،چاپ فیروزیان.

ثعالبی،عبدالرحمنبنمحمد، (1418)،جواهرالحسانفیتفسیرالقرآن،بیروت،داراحیاءالثراثالعربی.

جزائري،سید نعمتالله، (1380)،قصصالأنبیاء، ترجمه­ی یوسف عزیزی، تهران، نشر هاد.

جوهری، اسماعیل‌ بن حماد، (بی­تا)،الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم الملایین.

حاكم نیشابوری، محمد بن عبدالله، (بی­تا)،معرفة علوم حدیث، تصحیح سید معظم حسین، قاهره، مکتبه المتنبی.

حرّعاملی، محمد بن حسن، (1409)،وسائل الشیعه، تحقیق و تصحیحمؤسسه­ی آل البیت (علیهم السلام)، قم،مؤسسه­ی آل البیت (علیهم السلام).

37.حسینی سیستانی، علی، (1414)، الرافد في علم الأصول، تقریر سید منیر سید عدنان، قم، مکتبه آیت الله سیستانی،چاپ اول.

حلّی، حسن بن یوسف، (1380)، تهذیب الوصول الی علم الاصول، تحقیق محمدحسین رضوی کشمیری، لندن،مؤسسه­ی امام علی (ع).

حلى، حسن بن يوسف، (1413)،مختلف الشيعه في أحكام الشريعة،قم،‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه­ی مدرسين حوزه­ی علميه،چاپ دوم.

حنبلی، مرعی بن یوسف، (1378)، غايه المنتهي في‌ الجمع‌ بين‌ الاقناع‌ والمنتهي‌،دمشق،چاپ بیست و یکم.

41.حیدری، علی نقی، (1383)، اصول الاستنباط، ترجمه­ی علی شیروانی و محسن غرویان، قم،دارالفکر.

خمینی، روح الله، (1379)،تحریر الوسیله،تهران،مؤسسه­ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

الخن، مصطفی سعید، (1972)،اثر الاهتلاف فی القواعد الاصولیه فی اختلاف الفقهاء، بیروت، مؤسسه­ی الرساله.

خوئی، سید ابوالقاسم، (1383)، البیان فی تفسیرالقرآن، ترجمه­ی سید جعفر حسینی، تهران، دارالثقلین،چاپ اول.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________ ، (1390)،مبانی تکمله المنهاج، ترجمه­ی علیرضا سعید، تهران، نشر خرسندی.

46._____________ ، (بی­تا)،تکلمه المنهاج، ترجمه­ی هاشم نوری، بی­جا.

دلبری، سیّد علی، (1390)،مبانی رفع تعارض اخبار از دیدگاه شیخ طوسی(ره) در استبصار،مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،چاپ دوم.

راغب اصفهانی، حسین‌ بن محمد، (1412)،المفردات فی غریب القرآن، تحقیق و تصحیح صفوان عدنان داوودی، بیروت، دارالقلم.

ربّانی، محمد حسن، (1383)،اصول و قواعد فقه الحدیث،قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،چاپ اول.

زبیدی، مرتضی، (1414)،تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق و تصحیح علی هلالی و علی سیری، بیروت، دارالفکر.

زحیلی، وهبه مصطفی، (1418)، اصول الفقه الاسلامی،دمشق، موسسه­ی دارالفکر.

زلمی، مصطفی ابراهیم، (1375)،خاستگاه­های اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه­ی حسین صابری، مشهد، بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول.

زمخشری، محمود بن عمر، (1407)،الکشاف عن حقایق التنزیل، بیروت، دارالکتب العربی،چاپ سوم.

سبحانی، جعفر، (1415)، المحصول فی علم الاصول،تقریر محمود جلالی، قم، مؤسسه­ی امام صادق(ع).

__________، (1387)،الموجز فی اصول الفقه، قم، مؤسسه­ی امام صادق(ع).

سخاوی، محمد بن عبدالرحمان، (1415)،فتح المغیث بشرح الفیه الحدیث للعراقی، تحقیق وتصحیح علی‌حسین علی، قاهره، چاپ مکتبه السته.

سیوطی، عبدالرحمان‌ بن ابی‌بکر، (1307)؛ تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، قاهره، دارالکتب الحدیثه،چاپ اول.

__________________ ،(1409)؛تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی؛ تحقیق و تعلیق: احمد عمر هاشم، بیروت: دار الکتاب العربی.

59.__________________ ، (1416)؛ اللمع فی اسباب ورود الحدیث؛ بیروت، دارالفکر.

شاطبی، ابی اسحاق، (بی­تا)، الموافقات، تحقیق عبدالقادر فاضلی، بیروت، مکتبه العصریه.

شافعی، محمد بن ادریس، (بی­تا)،الرسالة، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، دارالکتب العلمیه.

شهيد ثاني، زین‌الدین‌ بن علی،(1381)،الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایةو البدایة فی علم الدرایة، قم، بوستان کتاب.

صالح، صبحی، (1363)،علوم الحدیث و مصطلحه،قم، منشورات الرضی،چاپ پنجم.

صدر، حسن، (1375)،تأسیس الشیعه، تهران، منشورات الاعمی.

__________ ، (1375)،اقتصادنا، تحقیقدفتر تبلیغات اسلامی،شعبه خراسان، قم،مکتب الاعلام الاسلامی.

__________ ، (1417)، بحوث فی علم الاصول، تقریر محمود هاشمی شاهرودی، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه،چاپ پنجم.

صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، (1403)،معانیالأخبار، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته جامعه­یمدرسین حوزه­ی علمیه.

__________________ ،(1362)،الخصال، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری، قم، جامعه­ی مدرسین.

69.__________________ ،(بی­تا)، عیون اخبار الرضا،ترجمه­ی محمد تقی نجفی اصفهانی، تهران، انتشارات علمیه­ی اسلامیه.

__________________ ،(1413)؛ من لا يحضره الفقيه‏، ‏ ترجمه­ی على اكبر غفارى و محمد جواد بلاغى، تحقیق و تصحیح على اكبر غفارى، تهران، نشر صدوق‏.

__________________ ،(1414)؛الاعتقادات الامامیه، قم، کنگره شیخ مفید.

ضیایی، میرحسین، (1381)،اندیشه­های کلامی شیخ طوسی، با نظارت محمود یزدی مطلق، مشهد،دانشگاه علوم اسلامی رضوی.

طارمی راد، حسن، (1375)،علامه مجلسی، تهران، طرح نو،چاپ اول.

طباطبائی،سیدمحمدحسین، (1403)،المیزانفیتفسیرالقرآن،بیروت، مؤسسه­یاعلمی.

طبرسی، فضل بن حسن، (1415)، مجمعالبیان، بیروت،مؤسسه­ی اعلمی.

طبری، محمد بن جریر، (1403)،تاریخ الأمم و الملوک، بیروت، مؤسسه­ی الاعلمی.

طریحی، فخرالدین، (1375)،مجمع البحرین، تحقیق و تصحیح احمد حسینی اشکوری، تهران، کتاب فروشی مرتضوی،چاپ سوم.

طوسى، محمد بن حسن، (1365)،تهذیب الاحکام، تحقیق و تصحیح حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه،چاپ چهارم.

طهرانی حائری، محمدحسین بن عبدالرحیم، (1363)،الفصول الغرویة فی الاصولالفقهیة،قم،چاپ افست.

عابدی، احمد، (1378)،آشنایی با بحارالانوار، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول.

عاملى، ابراهيم، ‏(1360)،تفسير عاملي، تهران،‏ انتشارات صدوق‏.

عاملی،حسین بن عبدالصمد، (1401)،وصول الاخیار الی اصول الاخبار، تحقیق عبداللطیف الکوهکمری، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه.

عاملی(شهید اول)، محمد بن جمال الدین، (1217)، الذکری، بی­جا، طبع حجریه.

عتر، نورالدین، (1401)،منهج النقد فی علوم الحدیث و مصطلحه، بیروت، دارالفکر المعاصر.

عسقلانی، ابن حجر، (1386)، تلخیص الحبیر، قم، مركز اطلاعات و مدارك اسلامي.

___________ ،(1383)،فتح الباري في شرح صحيح البخارى، بيروت، دار الكتاب العلميه.

عطیه، محی الدین و حنفی، صلاح الدین و رمضان یوسفمحمدخیر، (بی­تا)،دلیل مولفات الحدیث الشریف المطبوعه القدیمه و الحدیثه، بیروت،دار ابن حزم.

غزالی، محمدبن محمد، (1417)،المستصفی من علم الاصول، بیروت، چاپ محمدسلیمان اشقر.

فخر رازی، ابوعبدالله محمد بن عمر، (1412)،المحصول فی علم اصول الفقه، تحقیق طه جابر فیض علوانی، بیروت، مؤسسه­ی الرساله، چاپ دوم.

______________________ ،(1420)،مفاتیحالغیب،بیروت،دارإحیاءتراثالعربی،چاپ سوم.

فراهیدی، خلیل‌ بن احمد، (1409)،العین،قم،نشر هجرت.

فضلی، عبدالهادی، (1416)،اصول الحدیث، بیروت، مؤسسه­ی ام القری.

فقهی زاده، عبدالهادی، (1389)، علامه مجلسی و فهم حدیث (مبانی و روش های فقه الحدیثی علامه مجلسی در بحارالانوار)،قم: مؤسسه­ی بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه­ی علمیه)،چاپ اول.

فيض كاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى، ( 1406‏)،الوافي‏، اصفهان، كتابخانه­ی امام على(ع).

فيومى، احمد بن محمد، (1414)،المصباح المنیر، قم، دارالهجره.

قرضاوی، یوسف، (1421)،کیف نتعامل مع السنّه النبویه،قاهره، دارالشروق،چاپ اول.

قرطبی، محمد بن‌ احمد‌، (1404)،البیان و التحصیل، بیروت،چاپ اول.

قشیری، مسلم بن حجّاج، (1387)، مختصر صحیح مسلم، اختصار کننده زکی الدین عبدالعظیم منذری، ترجمه­ی عبدالقادر ترشابی، زاهدان، انتشارات حرمین،چاپ اوّل.

القمیّ، عباس، (1414)،سفینه البحار، تهران، دارالأسوه للطباعه و النشر،چاپ اول.

قمی، علي بن ابراهيم، (1404)،تفسيرالقمي، تحقیق و تصحیح طیّب موسوی جزائری، قم، دار الكتاب،چاپ سوم.

الكشى، محمد بن عمر، (بی­تا)،رجال الكشي- اختيار معرفة الرجال(مع تعليقات مير داماد استرآبادي)، تحقیق و تصحیح مهدى رجايى، قم، ‏مؤسسه­ی­ آل البيت(علیهم السلام).

کلینی،محمد بن یعقوب، (1407)،الكافي، تحقیق و تصحیح على اكبر غفارى و محمد آخوندى، تهران: دار الكتب الإسلاميه،چاپ چهارم.

______________ ،(1429)،الكافي، تصحیح و تحقیق دارالحدیث، قم، دارالحدیث،چاپ اول.

______________ ،(بی­تا)؛‏ الروضة من الكافي، ترجمه­ی محمد باقر كمره­اى، تهران، كتابفروشى اسلاميه‏.

کنعان، احمد محمد، (1427)، موسوعه الطبیه الفقیهه،احمد محمد كنعان،بیروت، دارالنفائس.

مازندرانی، محمدهادی، (1429)؛ شرح فروع کافی، تحقیق و تصحیح محمدجواد محمودی و محمدحسین درایتی، قم، دارالحدیث للطباعه و النشر.

مالک بن انس، ابن ابی عامر، (2010)؛موطا؛ تحقیق عبدالعزیز سلیمان حوشان،بیروت،منشورات الحلبی الحقوقیه،چاپ اول.

مامقانی، عبداللّه، (1411-1413)،مقباس الهدایه فی علم الدرایة،تحقیق محمدرضا مامقانی، قم، مؤسسه­ی آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث چاپ اول.

مجلسی، محمدتقی، (1406)، روضة المتقین، قم، مؤسسه­ی فرهنگی اسلامی کوشان پور،چاپ دوم.

مجلسی، محمدباقر، (1403)،بحار الأنوار الجامعه لدرر اخبار الأئمه الأطهار(ع)، تحقيق و تصحیحابراهيمميانجيومحمدباقر بهبودي، بيروت،دارإحياءالتراثالعربي،چاپ سوم.

__________ ،(1404)،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تحقیق و تصحیح سيد هاشم رسولى محلاتى، ‏تهران، دار الكتب الإسلاميه،چاپ دوم.

__________ ،(1384، 1386، 1387، 1388،1389،1390)،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‏، اخراج، مقابله و تصحیح سید محسن حسینی امینی، سید جعفر حسینی و شیخ علی آخوندی، سید هاشم رسولی محلاتی، تهران، انتشارات خورشید و گوهر اندیشه، چاپ­های سوم، چهارم و پنجم،

__________ ،(1406)،ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، تحقیق و تصحیح مهدی رجائی، قم، كتابخانه آيه الله مرعشي نجفي.‏

محقّق داماد، مصطفی، (1378)،اصول فقه،تهران، مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ اول.

محمدی، یوسف جابر، (1418)،تحریم المتعه فی الكتاب و السنه، قم، مؤسسه­ی بلاغ مبین.

مخلوف، حسنین محمد، (1385)،فتاوی شرعیه و بحوث اسلامیه،مصر،مكتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی و اولاده.

مدرس تبریزی، محمد علی، (1369)؛ ریحانه الادب فی تراجم المعروفین بالکنیه او اللقب، تهران، کتابفروشی خیام.

مدرسی طباطبایی،حسین، (1368)،مقدمه­ای بر فقه شیعه، ترجمه­یمحمد آصففکرت، مشهد، آستان قدس رضوی، بنياد پژوهش­های اسلامى.

مرادی، محمد بن منصور، (1410)،امالی امام احمد بن عیسی، تحقیقعلی بن اسماعیل بن عبدالله موءید صنعانی،بیروت، دارالنفائس،چاپ اول.

مرغینانی، ابي الحسن علي بن ابي بکر، (1355)،الهداية (شرح بداية المبتدي، في الفقه علي مذهب ابي حنيفه، مصر، مطبعه البابي الحلبي.

مسعودی، عبدالهادی، (1389)،درسنامه فهم حدیث، قم، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث،چاپ اول.

مظفّر، محمدرضا، (بی­تا)،اصول الفقه، بیروت، موسسه­ی الاعلمی.

__________ ،(1387)؛ شرح اصول الفقه، شارح علی محمدی، قم، دارالفکر.

معرفت، محمد هادی، (1381)،تاریخ قرآن، تهران، انتشارات سمت،چاپ چهارم.

مغنیه، محمد جواد، (1369)،الفقه علي المذاهب الخمسه: ‌الجعفري – الحنفي – المالکي – الشافعي- الحنبلي؛ ترجمه­ی کاظم پورجوادی،تهران، انتشارات رسالت قلم.

مغنیه، محمدجواد، (1980)،علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، بیروت،دار العلم للملایین.

مفید، محمد بن محمد، (1414)،تصحیح اعتقادات الامامیه، قم، کنگره­ی شیخ مفید.

میرزای قمی، ابوالقاسم‌ بن محمدحسن، (بی­تا)،قوانین‌الاصول، تهران،مکتبه العلمیه الاسلامیه.

موحد ابطحی، محمدعلی، (بی­تا)، مسائلی بر فقه شیعه، قم،مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.

مهدوی، سید مصلح الدین، (1378)،زندگی­نامه علامه مجلسی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

نائینی، محمد حسین، (1409)،فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی، قم، انتشارات جامعه­ی مدرسین.

نجاشی، احمد بن علی، (1365)،رجال النجاشی، قم،مؤسسه­ی النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین.

ندوی، سید ابو الحسن علی، (بی­تا)، السیره النبویه،تحقیق عبدالماجد غوری، دمشق، دار ابن اثیر.

138. نوری، میرزا حسین، (1408)،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، تحقیق و تصحیح مؤسسه­ی آل البیت (علیهم السلام)، بیروت، مؤسسه­ی آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول.

النووی، یحیی بن شرف، (بی­تا)،المجموع فی شرح المهذب،بیروت، دارالفکر.

_____________ ، (1373)،ریاض الصالحین، ترجمه و شرح عبدالله خاموش هروی، تهران، نشر احسان.

هیتو، محمدحسن، (1421)،الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، بیروت، موسسه­ی الرساله.

پوراکبر، الیاس، (1379)؛ تاریخحدیث شیعه در عهد صفویه (دوره­ی کارشناسی ارشد)؛ قم، دانشکده­ی اصول الدین.

چکیده

 پژوهش حاضر، به بررسی روش­های کشف اختلاف و تعارض در روایات، در بخش فقهی کتاب مرآة العقول فی شرحِ أخبار آلِ الرَسول(جلدهای 13 تا 24) علامه محمد باقر مجلسی می­پردازد. از آن­جایی­که همواره در میان احادیث امامان (علیهم السلام)،اخبار مختلف و متعارض یافت می­شود،مسأله­ی ضرورت حلّ اختلاف در روایات و کشف و شناسایی علل و عوامل ایجاد تعارض، از دیرباز از مباحث مهم و دغدغه آور محدّثان، فقیهان و متکلمان بوده است که در نهایت سبب پدید آمدن علم «مختلف الحدیث» گردید.عالمان و دانشمندان حدیث، برای حلّ اختلاف و تعارض در اخبار، قوانین و روش­هایی وضع کردند تا شبهات موجود پیرامون حدیث را پاسخ­گو باشند. علامه مجلسی در طول عمرش، تمام همتش را به نشر روايات اهل بیت (علیهم السلام) اختصاص داده است. ايشان علاوه بر تبحر بالایشان در فقه، قدرت تصحيح روايات و احاديث را به خوبى دارا بود همان­گونه كه اين قدرت و ژرف نگرى خود را در مرآة العقول به نمايش گذارده است. وی، با قرار دادن اخبار مشابه در کنار یکدیگر و جمع آوری احادیث مختلف، امکان ملاحظه­ی تعارض روایات را بیش از پیش فراهم کرد. این پژوهش براساس روش توصیفی –  تحلیلی است که در آن، هفت نوع از روش­های کشف اختلاف در کتاب مرآة العقول (جلدهای 13 تا 24)، مورد بررسی قرار گرفته است. این موارد عبارتند از:حمل روایات متعارض بر تقیه؛ حمل براختلاف سبب صدور روایت؛حمل فعل وجوب (امر)، بر استحباب و فضیلت؛ حمل روایات بر تعدّد تفاضل و مراتب مکلفین؛حمل روایات بر حکومت (تفاوت روایات در صورت توسعه و تضییق از نظر: زمان و …)؛حمل روایات بر تخییر (دارای اختیار در انجام هریک از آن دو روایت)؛حمل روایات بر اختلاف مراتب راویان (از نظر جهل، سهو، نسیان و ضبط) می­باشد.

واژه­های کلیدی:تعارض روایات، جمع اخبار، مختلف الحدیث، علامه مجلسی، مرآة العقول.

فصل اول: کلیات

 1-1- مقدّمه

شکی نیست که دانش حدیث، مادر علوم اسلامی است و اهميت فراوانى در اسلام دارد. در حقیقت، حدیث در فقه اسلامى، پس از قرآن، از منابع اصلی دین اسلام می­باشد که تأمین کننده­ی احکام شرعی (نیاز فطری) بشر است و هرچه که با نیاز بشر سرو کار داشته باشد قطعا جایگزینی ندارد تا انسان را برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی یاری رساند؛ بنابراین احادیث رسیده از معصومان (علیهم السلام)، نزد شیعه جایگاهی مهم دارد و کسی در اعتبار و حجیّت آن تردید نمی­کند و همگان عمل بر طبق آن را لازم می­شمارند. علاوه بر این، درعلوم مختلف دیگری چون: تفسير، کلام و … نقش بنيادين داشته وداراي کارکردهاي بسيار با ارزشياست.

در واقع، علم حديث زمانى پديد آمد كه مسلمانان كوشيدند احاديث واقعى را از احاديث جعلى تشخيص دهند؛ زیرا حديث در طول تاريخ،داراي فراز و نشيب­هايي بوده است و در اثر راه­يابي خطا و اشتباه در بخشي از احاديث معصوم­(ع)، موجب گشت فقيهان و محدثان در صددچاره­جويي برآيند و راه دست­يابي به احاديث صحيح و معتبر را مشخص نمايند. از این جهت، هر فقیه و حدیث پژوهی درصدد پاسخ گویی به این سؤالات است که: علت تعارض در کلام امامان معصوم چیست؟ و آیا این اختلاف و تعارض، مولود کلام معصوم است یا متأثر از عوامل بیرونی و خارجی آن؟ در پاسخ می­توان گفت: پدیده­ی اختلاف و تعارض اخبار، علل و عوامل گوناگونی داشته است که برخی از آن­ها مربوط به کلام بشری و چگونگی ابلاغ قانون (تقیه­ی امام (ع) در بیان حکم شرعی، تعدد مراتب مکلفین و …)،  و بعضی دیگر مربوط به عوامل بیرونی و خارج از متن کلام (نقل به معنا، سهو راویان و …) است که همه­ی این­ها دست به دست هم داده و این تعارض را ایجاد نموده است(دلبری،1390: 92).

بنابراین؛ موضوع رفع تعارض اخبار در سر تا سر فقه کاربرد زیادی دارد؛ زیرا کمتر بابی از ابواب فقهی است که از روایات متعارض خالی باشد. از این رو، شناسایی راه­های حلّ تعارض اخبار از مباحث مهم در دریافت صحیح مفاهیم روایات است و یکی از ابزارهای راهبردی در استنباط احکام شرعی به شمار می­آید، تا آن­جا­که بدون آگاهی از آن، حکم الهی دست نیافتنی است. همچنین ابزار مهمی است که شبهات دشمنان اسلام و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) را در هم می­شکند؛ زیرا اختلاف اخبار، همواره از اسباب طعن نحله­ها و فرقه­های مذهبی اسلام بر یکدیگر بوده است که امروزه در قالب شبهات مستشرقان  علیهِ اسلام، مطرح می­شود که در نهایت، دانشمندان مسلمان با انگیزه­ی رفع این شبهه، به نگارش کتبی در دانش مختلف الحدیث، دست زده­اند.

در کتب اولیه­ی حدیثی، احادیثی وجود دارد که در ظاهر اختلاف دارند و همواره شیوه­ی دانشمندان ما بر این بوده است که صرفاً به جمع احادیث بپردازند و روایات اختلافی را رد کنند، اما برخی دیگر از دانشمندان با نوشتن شرح بر آن­ها، به رفع تعارض احادیث پرداختند که هر یک از این افراد دارای روشی هستند. یکی از شارحان، محمد باقر مجلسی است که با نوشتن شرح بر کتاب کافی کلینی به رفع تعارض اخبار پرداخت و آن را مرآة العقول نامید. بنابراین؛ در این پژوهش سعی شده است تا به روش توصیفی –  تحلیلی  و با تکیه بر قرائن ذکر شده­ی فوق، به رفع تعارض احادیث از دیدگاه علامه مجلسی در جنبه­ی فقهی این کتاب ارزشمند بپردازیم و اثبات کنیم که تعارض به صورت حقیقی در روایات معصومین (علیهم السلام) وجود ندارد، چرا که شخص علامه و بسیاری از دیگر دانشمندان و محدثان اعتقادشان بر این است، که با توجه به عصمت امامان (علیهم السلام) و حکیمانه بودن سخنانشان و از همه مهم­تر صدور گفتارشان از منشأ وحی، ادعای نقص و تنافی در کلام آنان، محال است.

1-1-1- طرح مسأله

کتاب مرآة العقول، یکی از معتبرترین مجموعه­های رواییاست که مورد قبول بسیاری از علما و فقهای شیعی می­باشد. مرآة العقول، شامل مجموعه روایات فقهی و احکام شرعی است که از اهل بیت(علیهم السلام) روایت شده است. جامعیت و تنوع موضوعی گسترده و بیان­های فقه الحدیثی فراوان ذیل بسیاری از ابواب کتاب، آن را یکی از مهم­ترین مجموعه­های روایی شیعه شناسانده است. مجلسی در این کتاب به نکات فقه­ الحدیثی بسیاری اهتمام داشته که یکی از مهم­ترین آن­ها، موضوع علاج تعارض و اختلاف روایات است. ایشان سعی کردند، در هنگام ظهور تعارض روایات، به جمع دلالی میان آن­ها بپردازند و عملاً کمتر به طرد و نفی آن­ها اقدام کنند. در حقیقت، علامه با گردآوری احادیث مشابه و هم­مضمون در کنار یکدیگر، امکان ملاحظه­­ی تعارض روايات را بيش از پيش فراهم کرد و در نهایت توانست به اختلاف ظاهري و واقعي آن­ها، اختلاف نسخه‌ها، تقطيع‌ها، شقوق مختلف موضوع، عام‌ها و خاص‌ها، قيدها، موارد تقيه و… پي ببرد.

البته با توجه به تنوع موضوعي برخي روايات، در عمل، اين­گونه نيست که به سادگي بتوان روايات متعارض را در همه موارد، در کنار هم و در ذيل يک موضوع قرار داد، امّا به نظر مي‌رسد مجلسي با وجود پراکندگي روايات متعارض در بخش‌هاي گوناگون، در اثر آشنايي نزديک با محتواي اخبار و مجموعه روايات توانسته است حوزه‌هاي تعارضات مفهومي وسيعي را در پاره‌اي احاديث و ابواب روايي کشف کند و به حلّ و علاج آن­ها اهتمام ورزد. در عين حال، آن­چه مجلسي را بيش از همه در کشف و علاج تعارض روايات ياري داده تسلط او به مباحث علمي، کلامي، تاریخی، انس وي با محتواي احاديث و زبان ائمه (علیهم السلام)، نسخه‌شناسي و مقايسه­ی نسخ گوناگون با همديگر است. وي از اين رهگذر، بر عمق و دامنه­ی فعاليت محد‌ّثان پيشين در حوزه­ی تعارض روايات افزود و با در پيش گرفتن طرق و شيوه‌هاي گوناگون، شبهه­ی تعارض را از بسياري از روايات ظاهراً متعارض برطرف ساخت.

بهتر است بدانیم عواملی که به عنوان علل و اسباب تعارض و اختلاف بحث می­شود، ممکن است با همدیگر(در وجهی مشترک) تلاقی و یا حتی برخی با هم تداخل داشته باشند، اما چیزی که هست این­که تعارض، معنایی خاص­تر از اختلاف دارد و در واقع تعارض از زیرشاخه­های اختلاف می­باشد و هر یک از این­ها، از زاویه­ی جداگانه­ای مورد نگاه بزرگان قرار گرفته است. از جمله قرینه­های عوامل اختلاف می­توان به: اختلاف مراتب راویان از نظر جهل، سهو، نسیان و ضبط؛ دخالت زمان و مکان؛ تقیه و کتمان، وضع، جعل و تزویر و … و در تعارض اخبار به قاعده­ی جمع: حمل مطلق بر مقید، حمل عام بر خاص، و… ؛ و به قاعده­ی ترجیح که شاملترجیح سندی حدیث: ترجیح به کثرت راویان، ترجیح به عدالت راوی، و …؛ ترجیح متنی حدیث: ترجیح منطوق بر مفهوم، ترجیح مزید بر غیرمزید و …؛ و ترجیح به اعتبار امور خارجی: ترجیح به موافقت با کتاب، اجماع، عقل، عمل اصحاب و … ؛ و  به قاعده­ی تخییر یا توقّف اشاره کرد. به بیانی دیگر در تعارض، جمع عرفی مقدم بر اجرای قواعد ترجیح است. تا جایی­که امکان عرفی داشته باشد، باید برای سازگار کردن و همخوان ساختن احادیث و عمل به هردو تلاش کرد و اگر جمع توفیق عرفی میان دو حدیث امکان پذیر نباشد، باید برای ترجیح یکی از آن­ها بر دیگری به سراغ مرجّحات رفت و اگر ترجیحی در میان نبود، نوبت به تخییر یا توقّف می­رسد (همان:150). با این وجود، در کلام فقهاء بین آن­ دو تفاوتی وجود ندارد و در اکثر موارد هر دو واژه به دنبال هم می­آیند و طوری مورد استفاده قرار می­گیرند که هیچ فرقی میانشان دیده نمی­شود.

1-1-2- سؤالات پژوهش

1-1-2-1- سؤال اصلی

روش­های علامه مجلسی در رفع تعارض احادیث با تکیه بر کتاب مرآة العقول چگونه است؟

1-1-2-2- سؤالات فرعی

معیارهای رفع اختلاف از دیدگاه علامه مجلسی، چیست؟

از مرجحات متنی در کتاب مرآة العقول، کدام است؟

دانشمندان و محدّثان مسلمان در تعارض اخبار از چه روش­هایی بهره بردند؟

1-1-3- فرضیه­های پژوهش

فرضیه­ها به این شکل مطرح است:

علامه مجلسی در کتاب مرآة العقول، روش­هایی در رفع تعارض احادیث اتخاذ کرده است.

2.بررسی متنی احادیث مانند: اضطراب متن احادیث، بین الدلاله نبودن و …یکی از مؤلفه­های علامه مجلسی در رفع احادیث اختلافی است.

3.دلالت­های خارجی مانند: هماهنگی با عقل، عمل اصحاب، فتوای فقهاء براساس حدیث و … یکی از روش­های علامه در رفع تعارض احادیث است.

1-1-4-اهداف پژوهش

مجلسي، فقدان منبعي فراگير در حديث، به ويژه روايات فقهي را دريافته و نياز مبرم تبيين ابهامات و رفع مشکل و حلّ غوامض روايات را با نوشتن کتابی چون مرآةالعقول پاسخ مناسب داده است. اين پژوهش، به منظور بررسی روش­های علامه مجلسی در رفع تعارض احادیث انجام يافته و بر آن است تا از راه کاوش در کتابمرآةالعقول، مهم­ترین ويژگي­ها و روش­هاي ایشان را در رفع تعارض اخبار ارائه دهد.

1-1-5- حدود پژوهش

محدوده­ی پژوهش، کتاب مرآة العقول علامه مجلسی، بخش­های فروع (فقهی) شامل جلدهای 13 تا 24 است.

1-1-6- روش شناسي پژوهش

روش پژوهش در این طرح، براساس روش  توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از منابع اَسنادی و کتابخانه­ای پس از تهیه و تدوین مباحث نظری، روش علامه مجلسی در رفع تعارض احادیث، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و سپس  تقسیم بندی شد.

1-1-7-محدودیّت­های پژوهش

از جمله موارد محدود کننده­ی تحقیق عبارتند از:

کمبود و يا فقدان منابع علمي قابل دسترس: منابع علمي بسيار کم و محدودي (حداقل به صورت فارسي) در اين زمينه موجود است که به طور مستقيم به موضوع مورد مطالعه و تحقيق مربوط باشد. به همين دليل نيازمند استفاده از منابع عربی مي­باشم که خود مشکلات ديگري همچون برگردان درست متون عربی به فارسي و يک دست کردن آن­ها را به همراه دارد.

فقدان بودجه­ی لازم براي انجام و پيشبرد کار: هر کار تحقيقي در مراحل مختلف خود نيازمند صرف هزينه­هاي مالي است که مسلماً تحقيقات دانشجويي به دليل شرايط خاص محقق، ازاين موضوع مستثني نيست.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122