پايان نامه زندگي، آثار وانديشه‌هاي کلامي زرارة بن اعين

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه زندگي، آثار وانديشه‌هاي کلامي زرارة بن اعين یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه زندگي، آثار وانديشه‌هاي کلامي زرارة بن اعين بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
هدف تحقیق 4
ضرورت تحقیق 4
پیشینه تحقیق 4
سؤال اصلی 9
سؤالات فرعی 9
بخش اول: زُراره و آل اَعيَن
فصل اول- معرفي آل اَعيَن 11
خاندانهاي شيعي در كوفه 11
اجمالی از زندگی جد زراره 12
زندگی پدر زراره 12
فصل دوم- زراره بن اَعيَن 17
نوجواني و جواني زراره 18
سرآغاز پيوند زراره با مكتب اهل بيت(عليهم ‌السلام ) 19
فرزندان زراره 22
فصل سوم- شخصيت علمي و فرهنگي زراره 23
سيماى زراره در آئينه روايات 23
اساتيد زراره 28
شيوه‏هاى فراگيرى زراره 29
شيوه زراره در ضبط احاديث 31
احاديث نقل شده از زراره 31
آثار باقيمانده از زراره 33
توان علمى زراره در مناظره‏ها و مباحثه‏ها‌ 34
شاگردان زراره 37
بخش دوم:اندیشه‌های کلامی
مقدمه‌ 40
فصل اول: مسأله ايمان و كفر (ارجاء) 45
فصل دوم‌: مسأله استطاعت 51
فصل سوم‌: مسأله حدوث علم الهي 62
فصل چهارم‌: مسأله معرفت ضروری 73
فصل پنجم‌: مسأله فطری یا ضروری بودن علم امام(ع) 87
بخش سوم: بررسی و نقد شبهات، پیرامون زراره
مقدمه 94
بررسی ونقد شبهه اول‌: زراره یک مسیحی بودکه جهت ضربه زدن به اسلام به دروغ مسلمان شد. 95
بررسی ونقد شبهه دوم‌: زراره هروقت امام صادق(علیه السلام)مطابق نظراوسخن نمی گفت باامام مخالفت می کرد. 97
بررسی و نقد شبهه سوم‌: زراره سعی می کرد،دین راآن گونه که خود می خواست ارائه دهد، نه آن چنان که شنیده بود. 98
بررسی و نقد شبهه چهارم‌: کارزراره اختلاف افکنی در میان مسلمانان بود. 100
بررسی ونقد شبهه پنجم‌:زراره روایات فراوانی راجعل نموده است. 102
بررسی ونقد شبهه ششم‌: روایات فراوانی در مذمت زراره وارد شده است. 104
پیوست‌: بررسی و نقد شبهات پیرامون زراره ازدیدگاه مؤلف کتاب تاریخ آل زراره
مقدمه 108
نكوهش‏هاى وارده بر زراره 109
لعن زراره‏ 110
زراره و خدا شمردن اميرالمؤمنين عليه السلام 111
زراره و بدعت‏ها ی او در اسلام ‌ 113
نظر زراره تفويض بود 113
علت‏هاى طعنه زدن امام عليه السلام به زراره‏ 116
توقف زراره و شك او در امامت امام كاظم(‌عليه السلام‏) 119
توجیه روایات توقف زراره در امر امامت 121

فهرست منابع‌:

قرآن کریم

اختصاص شیخ مفيد – نشرکنگره شیخ مفید- چاپ اول – 1413هـ‌.

اختيار معرفه الرجال، محمدباقرالحسيني، تصحيح السيد مهدي الرجائي، قم –   نشر مؤسسه آل   بيت.1404‌هـ.

الاستبصار – ابوجعفر محمد بن الحسين الطوسي- تحقيق و تصحيح، السيد حسن الموسوي الخراسان – نشردارالحديث -1380‌ش‌.

اصحاب اجماع– ناصر باقرى بيدهندى – علوم‌حديث ـ شماره 6 ص 55‌‌، زمستان1376‌ش‌.

أصول الكافي– ترجمه سيد جواد مصطفوى – نشر كتاب فروشى علميه اسلاميه- 1369ش.

اصول كافي – ثقه الاسلام کلینی- نشر دارالکتب الاسلامیه- تهران- 1365‌ش‌.

الاعلام– خير الدين زركلي- نشر دارالعلم، للملايين، بيروت، لبنان-1992م‌.

اعيان الشيعه– سید محسن امین – نشر دارالتعارف للمطبوعات بیروت- 1406هـ.

امالي– شیخ ‌صدوق – نشر کتابخانه اسلامی – 1362 ش‌.

الامام علي(ع)– عبدالفتّاح عبدالمقصود – ترجمه آیت ا…طالقانی وسید محمد مهدی جعفری- نشر شرکت سهامی انتشار – 1353‌ش‌.

امامان شيعه و وحدت اسلامي – علي آقانوري- نشر اديان- چاپ اول- 1378‌ ش‌.

اندیشه‌های کلامی شیخ مفید – مارتین مکدرموت – ترجمه احمد آرام- نشر دانشگاه تهران – 1372‌ش‌.

الانساب– للامام ابی سعدعبد الکریم بن محمد بن منصور التمیمی السمعانی- نشروزارت امور فرهنگی هند-1382‌هـ‌.

اوائل المقالات – شیخ مفید – نشر گنگره شیخ مفید قم- 1413‌هـ‌.

بحارالانوار– علامه مجلسی – چاپ مؤسسه الوفاء بیروت – لبنان- سال انتشار 1404هـ.

البدایه فی علم الدرایه – الشهید الثانی زین الدین بن علی بن احمد الشامی العاملی الجبعی- نشرمحلاتی قم- 1380‌ ش‌.

بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد صلّى الله عليهم‏- محمدبن حسن بن فروخ صفار – چاپ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی،قم- سال نشر 1404هـ.

بهجه الآمال في شرح زبده المقال– ملاعلي علياري تبريزي- نشر انتشارات بنياد فرهنگ اسلامي كوشان­پور تهران- 1371ش.

پژوهشي درباره‌ زراره و خاندن اعين – عباسعلي صديقي نسب – نشريه مشکاة – زمستان 1373 – ش 45.

تاريخ آل زراره – السید محمد علی الموحد الابطحی – نشر ربانی – 1399‌هـ.

تاريخ الكوفه– سيد حسين البرقي النجفي- نشر بيروت، لبنان، دارالاضوء، چاپ چهارم، 1407هـ.

تأسيس الشيعه– السيد حسن ا لصدر- نشر – الاحمدي طهران – 1369‌ش‌.

تفسير عياشي– ابوالنضر محمدبن مسعود بن عیاش سمرقندی- تصحیح سید‌هاشم رسول محلاتی- نشر مکتبه الاسلامیه- 1377‌ش‌.

تلبيس ابليس– الامام ابی الفرج عبدالرحمن ابن جوزی- تحقیق عبدالقادر الفاضلی- نشرالمکتبه العصریه- 1425‌هـ.

تنقيح‌المقال فی علم الرجال– آیت ا… شیخ عبدا… مامقانی – نشر مؤسسه آل بیت (ع) لاحیاء التراث – 1423هـ‌.

التوحید– شیخ صدوق- نشر جامعه مدرسین – 1357‌ ش‌.

جامع‌الرواة وازاحه الاشتباهات والاسناد – محمد بن علی غروی حائری- نشر مکتبه آیت ا… العظمی مرعشی قم -1362‌ش‌.

الحيوان – جاحظ- نشر السعادة مصر.1412هـ‌.

خاندان نوبختی– عباس اقبال- نشر کتابخانه طهوری- تهران- 1357‌ ش‌.

دائرة المعارف بزرگ اسلامی – سید محمد کاظم موسوی بجنوردی‌.

درايةالحديث، كاظم مدير شانه‌چي نشر دفتر جامعه مدرسین- 1386ش‌.

الذریعه الی تصانیف الشیعه – شیخ آقابزرگ تهرانی – نشر کتابخانه اسماعیلی تهران – 1408‌هـ‌.

رجال الكشي– اختيار معرفة الرجال- محمدبن عمر بن عبد العزیز کشی‌‌، (مع تعليقات مير داماد الأسترآبادي) نشرمؤسسة آل البيت(‌عليهم السلام‏) قم‏‌. 1363‌ش‏

رجال النجاشي – الشیخ ابی العباس احمدبن علی النجاشی- تحقیق آیت ا… السیدموسی شبیری زنجانی- نشر موسسه نشر اسلامی – 1407‌هـ.

رجال بحرالعلوم – سیدمهدی بحرالعلوم – تهران منشورات مکتبه الصادق – 1363هـ.

رجال برقي – ابوجعفر احمدبن محمد بن خالد برقی – نشر دانشگاه تهران – 1383‌ ش‌.

رجال حلي– حسن بن يوسف حلي- محقق سيد محمدصادق بحرالعلوم، نشر مكتبه الرضي قم- 1402هـ.

رجال طوسي– محمد بن الحسن بن علي الطوسي‌‌، محقق جو اد القيومي اصفهاني- نشر مؤسسه النشر الاسلامي- چاپ اول- 1415هـ‌.

رجال كشي– محمدبن عمر بن عبد العزیز کشی – نشر سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی – 1382 ش‌.

طرائف المقال فی معرفه الرواه – سیدعلی اصغر الجابلقی – تحقیق سید مهدی رجائی – نشر کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی –  1367 ش‌.

علم الکلام والمجتمع فی القرنین الثانی والثالث للهجره – ترجمه د. سالمه صالح- منشورات الجمل-1428هـ.

الفرق بين الفرق– عبدالقاهر بن محمد البغدادی الاسفرائینی- تحقیق محیی الدین عبد الحمید- نشر العصریه- 1419هـ.

الفروع من الكافي– يعقوب كليني، – نشردارلكتب اسلامي- سال 1367 ش‌.

الفهرست – شيخ الطائفه الامام ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی – تحقیق الشیخ جواد القیومی – نشر الفقاهه – 1417‌هـ.

الفهرست – محمد اسحق الندیم – تحقیق رضا تجدد- نشر اساطیر- چاپ اول 1381 ش‌.

الكامل في التاريخ– ابي الحسن علي بن ابي الكرم ابن الأثيره عزالدين – نشر بيروت، لبنان‌.

كمال‌الدين و‌تمام‌النعمة – شیخ صدوق – نشر دارالکتب الاسلامیه – 1359 ش‌.

مارواه الحواريون– شيخ كاظم مصباح – نشر انتشارات استقلال قم‌.

مباحث جناب حجت الاسلام والمسلمین استادمحمد تقی سبحانی درگروه کلام حوزه‌.1390‌ش‌.

محاسن برقی – احمدبن محمدبن خالدبرقی- چاپ دارالکتب الاسلامیه- قم- 1371ش‌.

المذاهب الاسلامیه – حضرت آیت الله سبحانی – نشر مؤسسه الامام الصادق (ع)- 1428هـ‌.

مستدرکات اعیان الشیعه – سید حسن امین – نشر دار التعارف للمطبوعات – 1408 هـ‌.

مسند رزاه بن اعين – الشیخ بشیر المحمدی المازندرانی- نشر موسسه النشر الاسلامی – 1413هـ‌.

معالم العلماء – محمد بن على بن شهرآشوب مازندرانى – نشر‏المطبعة الحيدرية‌‌، نجف اشرف‏ – 1380 ش‌.

معاني الاخبار – شیخ صدوق – نشر جامعه مدرسین – 1361‌ ش‌.

معجم الاعلام من آل اعین الکرام– تکمله رساله ابی غالب الزراری- تحقیق سید محمد رضا حسینی- نشر مرکز البحوث والتحقیقات الاسلامیه- 1399‌ هـ ‌.

معجم الرجال الحديث– ابوالقاسم الموسوي الخوئي- نشر بيروت – لبنان – 2 1403 هـ. ق.

معرفه الحديث – شيخ محمدباقر بهبودي- نشرانتشارات علمي و فرهنگي- 1362ش‌.

مقالات الاسلاميين واختلاف المصلّین – علی بن اسماعیل اشعری – تحقیق محمد محی الدین عبد الحمی – نشر مکتبه العصریه بیروت – 1419‌هـ.

الملل والنحل– ابی الفتح محمد بن عبدالکریم الشهرستانی – باحواشی دکتر صلاح الدین الهواری- نشر الهلال- 1998م‌.

منتهي الآمال‌‌، شيخ عباس قمي – نشر چاپ­خانه­ ي ستاره قم-1373 ش‌.

منيةالمريد– شهید ثانی – نشر دفتر تبلیغات قم – 1409‌ هـ ‌.

موسوعه طبقات الفقهاء – اللجنه العلمیه فی مؤسسه الامام الصادق(ع) اشراف آیت ا… السبحانی- نشرمؤسسه تحقیقات ونشر معارف اهلبیت (ع) – 1418هـ.

موسوعه مصطلحات علم المنطق عندالعرب – فریدجبر – نشر مکتبه لبنان ناشرون- 1996م‌.

نقدی بر مسند زراره بن اعین، مجله آینه پژوهش شماره45‌.

وسائل ­الشيعه الی تحصيل مسائل الشريعه– محمدبن حسن عاملي- نشر تفضيل قم، مؤسسه آل بيت-1411هـ‌.

چکیده:

جناب زراره ابن اعین چهره درخشان وبسیار تاثیر گذاری است که جایگاه والایی در نزد اهل بیت (علیهم السلام) داشته است.

زندگی پر فراز و نشیب، درک محضر عزیز و نورانی امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام)، نقل روایات فراوان از اهل‌بیت (علیهم السلام) به ویژه در مباحث کلامی اهمیت این شخصیت عزیز دنیای اسلام را صد چندان کرده است .

دراین رساله،درفصل اول از بخش اول،ابتدابه صورت مختصربه معرفی آل اعین وخاندانهای شیعی درکوفه واجمالی اززندگی جدْزراره پرداختم.درفصل دوم بصورت ویژه درباره زندگی زراره و بیان سرآغازشکل گیری پیوندزراره بامکتب اهل بیت(علیهم السلام)سخن گفتم.درفصل سوم برای اینکه باشخصیت علمی وفرهنگی زراره بیشترآشناشویم،بعدازبیان سیمای زراره درآئینه روایات به اساتیدی اشاره کرده ام که زراره ازمحضرشان استفاده نموده است. یکی دیگراز مباحثی که در این فصل به آن پرداخته ام، احادیث نقل شده از زراره ومطالب مربوط به آن است. سؤالی که می بایست به آن پاسخ    می گفتم این بودکه آیا از زراره آثاری مستقلی باقی مانده است و یا خیر؟ بررسی توان علمی زراره درمناظره هاومباحثه هاوگزارشی ازشاگردان زراره،آخرین مطلبی است، که دراین فصل بیان کرده‌ام. در بخش دوم به بررسی مهمترین آراء و اندیشه‌های کلامی زراره در قالب پنج فصل، پرداخته‌ام. از آنجا که روایاتی که دلالت بر مذمت زراره می‌کند، شبهاتی را درباره ایشان به وجود آورد، بخش سوم را به بررسی و نقد شبهات پیرامون زراره اختصاص داده‌ام. در بخش چهارم و آخرین  بخش از این پایان نامه به بررسی و نقد شبهات، پیرامون جناب زراره از دیدگاه مؤلف کتاب تاریخ آل زراره پرداخته‌ام.

واژگان کلیدی: زراره، زندگی، آثار، انديشه‌هاي کلامي ، نقد و بررسی شبهات.

مقدمه

«لقد منّ الله علي المومنين اذ بعث فيهم رسولاً من انفسهم يتلو عليهم آياته و يزكّيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين»[1]

با سپاس فراوان به درگاه پروردگار مهربان، كه هستي رشحه­اي از خامه­ي زرنگار اوست و آفرينش تجلي محبت او، و با درود به ارواح پيام­آوران و رسولان خصوصاً سرور كائنات محمدمصطفي(ص) و اهل بيت آن حضرت.

باورها و انديشه‌هاي هر مكتب و ملّتي، چونان بنايي است كه در شكل‌گيري و استحكام و تداوم خود بر عناصر و اجزاي مختلفي متّكي است. همانگونه كه هر بنا، معمار، طرّاح، بنيان، مصالح و سازنده‌اي دارد و همّت و تلاش اين مجموعه وسيله عينيت يافتن آن بنا است و استحكام و تناسب مصالح و عالمانه بودن طرحها ضامن تداوم و بقاي آن خواهد بود.

مبداء وحي، طرّاح اصلي فرهنگ و انديشه ديني است و پيامبران، مجريان همان طرحي هستند كه خداوند به ايشان ابلاغ كرده است. اوصياء و حاملان علوم انبيا همان شالوده‌ها و بنيانهايي هستند كه پيامها را دريافت مي‌كنند و رسالت حفظ و نگاهباني از آنها را بر دوش مي‌كشند.

عترت پيامبراكرم(ص) از آن جهت شايسته بر دوش كشيدن رسالت تبليغي پيامبرند كه آگاهترين، امين‌ترين و صادق‌ترين افراد امّت به فرهنگ ديني و تعاليم الهي رسول خدايند.

پس از عترت پيامبر(ص) ـ امامان معصوم ـ عالمان ديني و فقهاي امّت و صحابه راستين نقشي اساسي در تحكيم پايه‌هاي فرهنگ ديني و ترويج آن ميان نسلها و بقا و استمرار آن در طول عصرها دارند. عالمان و متفکران هر امّت، استوانه‌هاي بناي فرهنگ آن امّت به شمار مي‌آيند.

اين گونه است كه رسول (ص) درباره عالمان و دانشمندان امّت خويش فرمود:

‹‹ رّحِمَ الله خلفائي. فقيل: يا رسول الله، و مَنْ خلفاؤُك؟ قال: ‹‹ الّذين يحيونَ سُنَّتي و يعلِّمُونها عبادَ الله››[2]

پيامبر اكرم(ص) فرمود: خداي رحمت كند جانشينان مرا. از آن حضرت سؤال شد: جانشينان شما كيانند؟ پيامبر(ص) فرمود: آنانند كه روش مرا در جامعه زنده نگاه داشته و آن را به ديگران مي‌آموزند.

در اينجا سخني از امام صادق(عليه‌السلام) مجالي بايسته دارد كه فرموده است : عالمان وارثان پيامبرانند، چرا كه پيامبران براي امّت خويش درهم و دينار به ارث نگذارند بلكه ارزشها و معارفي را به صورت احاديث از خود بر جاي مي‌نهند و كسي كه از گوهر احاديث ايشان به چنگ آورد، در حقيقت به بهره‌اي انبوه دست يافته است.

هان! بنگريد علمتان را از كدام سرچشمه دريافت مي‌كنيد!

در ميان ما خاندان رسالت، در هر نسل‌‌، عالمان امين و عادلي حضور دارند كه تحريفهاي افراط‌گران و جريان آفريني‌هاي باطل‌گرايان و تأويلها و دخل و تصرفهاي جاهلان را از ساحت دين دور مي‌دارند. [3]

شاگردان و اصحاب ائمه(علیهم السلام) اين توفيق را داشتند كه حامل علوم و معارف اهل بيت  (علیهم السلام) باشند و از طريق روايات، نسل­هاي عصر غيبت و حتي عصر نخستين حضور ائمه را با معدن آن معارف پيوند دهند. ياران ائمه گسترش­دهنده­ي علوم اهل بيت (علیهم السلام) بودند. چه آنان كه فقه اهل بيت(علیهم السلام) را مي­آموختند و به فتوا مي­نشستند، چه آنان كه كلام و عقايد را از ائمه گرفته، با مخالفان به مناظره و بحث مي­پرداختند و حق را براي آنان نمايان مي­نمودند، و چه آن­هايي كه در تفسير و علوم قرآني، از مكتب عترت سيراب مي­شدند.

به هر حال ائمه معصومين(علیهم السلام) به عنوان وارثان راستين علم و فضل و شرافت پيامبر(ص) پس از آن حضرت به حمايت از مرزهاي شريعت ناب محمّدي پرداختند و پس از ايشان‌‌، عالمان متعهّد‌‌، با كسب معارف از مكتب اهل بيت به پاسداري از قلمرو انديشه شيعي كه همان اسلام ناب بود همّت گماشتند. شناخت اين چهره‌هاي روشن كه در پايداري و استحكام فرهنگ اسلامي نقشي ارزنده داشته‌اند در مرحله نخست،راهگشاي اسلام‌شناسان و پژوهشگران در اعتماد به شخصيتهاي امين تاريخ اسلام خواهد بود و چشمه‌هاي زلال معرفت را از سرابهاي دروغين جعل‌كنندگان و تحريفگران احاديث متمايز خواهد ساخت.

در اين ميان برخي از اين شاگردان از اين مرحله فراتر رفته، به مقام و منزلتي دست يافتند كه امام صادق(ع) رئيس مذهب و محبوب پروردگار عالم، آنان را محبوب­ترين افراد نزد خويش دانست و فرمود:

«محبوب­ترين مردم نزد من، زنده يا مرده، چهار نفرند، بريد عجلي، وزاره بن­اعين، محمدبن مسلم و احول (مومن الطاق). اين چهار نفر، زنده يا مرده‌‌، از همه­ي مردم نزد من محبوب­ترند. [4]

از اين­رو سعي ما در اين رساله بر آن است تازندگی‌‌، فضايل و برخی ازآراء کلامی يكي از آن چهره­هاي محبوب نزد امام صادق(علیه السلام) يعني «زراره بن اعين» را بر شمرده و اسوه­اي از پويندگان راه حق و حقيقت را در حد توان معرفي كنيم.

دراین تحقیق قبل ازورودبه زندگی جناب زراره،به صورت مختصراززندگی جدْزراره وپدرزراره سخن به میان آوردم.سپس درفصل دوم به زندگی جناب زراره پرداختم.برای این که باشخصیت علمی وفرهنگی جناب زراره به صورت ویژه آشناشویم،فصل سوم رابه بررسی جایگاه زراره ازنظرگاه روایات ائمه(علیهم السلام) ،روایاتی که اززراره نقل شده است ،اساتیدوشاگردان زراره ،توان علمی زراره درمباحثه هاومناظره هاوآثاری که اززراره باقی مانده است،اختصاص داده ام.

همان گونه که درعنوان این پایان نامه ذکرشد،بررسی اندیشه های کلامی زراره ازاهداف این رساله است.بدین منظوردرقالب پنج فصل به مهمترین اندیشه های کلامی جناب زراره پرداختم.فصل اول رابه بررسی مساله ایمان وکفروسیرتفکرزراره دراین باره ،فصل دوم رابه بررسی نظریه استطاعت که به نقل مورخان،جناب زراره کتابی هم دراین باره داشته است ،اختصاص داده ام.درفصل سوم مباحثی که اززراره درباره حدوث علم الهی نقل شده است راذکرکرده ام.درفصل چهارم مساله معرفت ضروری که یکی ازمباحث مهم کلامی است را ازدیدگاه زراره موردکنکاش قراردادم.ودرفصل پنجم به بحث فطری یا ضروری بودن علم امام(علیه السلام)ازنظرگاه زراره پرداختم.بخش سوم راباتوجه به روایاتی که دلالت برمذمت جناب زراره دارد ،درقالب رفع شبهات به بررسی ونقد شش شبهه اساسی که درباره جناب ایشان نقل شده است ،اختصاص داده ام.

درآخرین بخش این رساله،ازدیدگاه مؤلف کتاب تاریخ آل زراره ،به بررسی ونقدشبهات مطرح شده پیرامون جناب زراره،پرداختم وبه صورت گسترده دراین باره مطالبی رانقل کرده ام.

قابل ذکر است، یکی از مشکلات این تحقیق کمی منابعی است که بصورت ویژه به جناب زراره پرداخته باشندو همچنین،پراگندگی مطالب مربوط به ایشان می‌باشد. دراین تحقیق سعی شده است‌‌،درباره جناب زراره کاری منسجم وتا حدودی تازه انجام شود.والبته‌‌، مطمئن هستم که هنوز زوایای متعدد دیگری از افکار واندیشه‌های این شخصیت شاخص دنیای اسلام‌‌، پنهان مانده است. درپایان، اینجانب ضمن درخواست،از خواندگان عزیز جهت ارائه انتقادات وپیشنهادات راه گشای خود‌‌،امیدوارم این تحقیق بتواند‌‌، نکات تازه وجدیدی‌‌، برای محققین ارجمند بیان نماید. انشاء الله تعالی.

هدف تحقیق:

هدف ازتحقیق‌‌،یکی بیان زندگی خاندان زراره بصورت اجمالی وبررسی زندگی زراره بصورت تفصیلی و گزارشی از آثارواحادیث موجود از زراره است.

دیگری بررسی برخی ازاندیشه‌های کلامی زراره‌‌،ودر مرحله بعد پاسخ به شبهاتی است که درباره زراره مطرح شده است‌.

ضرورت تحقیق:

زراره بن اعین یکی از چهره‌های شاخص دنیای اسلام وازاصحاب بنام امام باقر وامام صادق (علیهماالسلام) می باشد‌. که مورد توجه متفکرین و اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی است‌.

حجم زیاد احادیث نقل شده از ایشان درمباحث مهم و مختلف کلامی‌‌، فقهی‌‌، اجتماعی و…‌‌، اهمیت پرداختن به جناب زراره را مضاعف کرده است‌. بویژه باتوجه با تلاش مخالفین درمخدوش جلوه دادن چهره این بزرگوار وطرح شبهات فراوان‌‌، زدودن گردوغبار شک وتردید‌‌، از ایشان‌‌، از ضرورت ویژه ای برخوردار است‌. درک زمان ائمه (علیهم السلام)و بهره گیری فراوان از امام باقر وامام صادق (علیهما السلام)، توجه به نظراتی که از جانب اومطرح شده است را مهمتر کرده است‌.

پیشینه تحقیق:

در معرفي آل عين، کتاب رجال بحرالعلوم و کتاب تاریخ الکوفه، مباحث ارزنده‌ای در این باره مطرح کرده‌اند.قابل ذکر است، ابوغالب زراري از نوادگان اعين كه با شش واسطه به پدر زراره مي‌رسد،در سال 350 هجري رساله‌اي در وصف خاندان اعين نوشته است ، دراین کتاب، نکات اززنده‌ای ازاین خاندان ذکر کرده است.

راجع به زندگی، سیمای زراره در آینه روایات،شخصیت علمی و فرهنگی، آثار، اساتیدوشاگردان زراره، کتابهای مثل فهرست ابن ندیم، رجال بحرالعلوم، رجال طوسی، رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، معجم الرجال خویی، اختیارمعرفة الرجال، رجال ابن داودحلی، تنقیح المقال، جامع الرواة، تأسیس الشیعه، تاریخ آل زراره، الاعلام لزرکلی، منتهی الامال، بهجة الآمال فی شرح زبدة المقال،  ریحا نة‌ الادب ، اعیان الشیعه، اصول کافی، فروع کافی، وسائل الشیعه، بحارالانوار،مسند زرارة بن اعین، هر کدام به تناسب، به بخشی از موضوعات فوق اشاره کرده‌اند.

در باره آل اعین ،وبویژه زراره،کتاب تاریخ آل زاره،تالیف سیدمحمدعلی موحد ابطحی،هم اطلاعات بسیار مفیدومفصلی ارائه نموده است.

دراین زمینه کتاب زراره بن أعین، زلال شریعت،تالیف احمد محیطی اردکانی، هم قابل ذکراست.

ازکتابهای دیگری که دراین درباره ،به زیورطبع آراسته شد،کتاب زراره وخاندان اعین،تالیف آقای عباسعلی صدیقی نسب، است،که توسط انتشارات آستان قدس رضوی، درسال1375 چاپ شده است.

البته قابل ذکراست که مؤلف محترم کتاب زراره وخاندان اعین،قبل ازانتشاراین اثر،آنرادرقالب مقاله درنشریة مشکوة شمارة45 منتشرکرده بودکه بنده ازآن بهره برده ام.

درباره‌ی اندیشه‌های کلامی جناب زراره، ابتداء از میان روایاتی که زراره نقل کرده است، مسند زراره بن اعین کتابی است که روایت‌های متعددی از زراره در ابواب مختلف در آن جمع آوری شده است. اگر چه این کتاب به عنوان یک باب مستقل روایات کلامی نقل شده از زراره را جدا نکرده است،ولی می‌توان از میان آنها روایات کلامی را پیدا کرد.

در بحث ایمان وکفر، می‌توان از روایات باب ایمان وکفر کتاب شریف اصول کافی که اکثر روایات آن از زراره است به تطور نظر جناب زراره در این مسئله پی ببریم.ازمجموع روایات باب ایمان وکفر به دست می‌آید که جناب زراره تقریباً‌ از اواخر دوره‌ی امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) از قول اولیه خودش عدول می‌کند و با اندیشه‌های اهل البیت‌(علیهم السلام)‌همراه و هماهنگ می‌شود.

در بحث استطاعت هم از منظر روایات، روایات باب استطاعت در کلمات اهل البیت(علیهم السلام) زیاد است. مرحوم کلینی در اصول کافی جلد اول ص 160 چهار روایت در باب استطاعت مطرح نموده است. مرحوم صدوق(ره) در کتاب توحید ص 344 ذیل عنوان مستقل استطاعت 25 روایت ذکر کرده است. مرحوم مجلسی(ره) هم در بحارالانوار جلد پنجم از ص 33 تا ص51 ذیل عنوان ابواب العدل، 40 روایات در باب استطاعت ذکر کرده‌‌اند.

از بین غیر شیعه اولین و تنها کسی که به طور جدی قول به استطاعت را به زراره نسبت می‌دهد، اشعری در کتاب مقالات الاسلامیین‌ جلد اول ص 116، است که تحت عنوان (قول الروافض فی الاستطاعه) آن را مطرح کرده است.

درباره سیرتاریخی این بحث، دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد8 ،مقالة ای به شماره3321 آورده است،که درآن به صورت مختصربه نظرجناب زراره دراین باره اشاره شده است .

در بحث حدوث علم الهی، نکته مهم آن که این اختلاف در بین اصحاب امامیه در آن زمان در کوفه وجود داشته است و آن را هم به محضر ائمه (علیهم السلام) رساندند. لذا می‌بینیم این اختلاف در روایات شیعه هم بازتاب پیدا کرده است. در کتاب اصول کافی جلد اول ص 107 و 108 باب صفات و ذات دو روایت وجوددارد،که این اختلاف را نقل کرده است. مرحوم صدوق(ره) هم در کتاب توحید ص 27 یک عنوان با نام (باب صفات ذات و صفات افعال) مطرح کرده است.

در این بحث به نظر می‌رسد یکی از قدیمی‌ترین اثری که اززبان اهل سنت به تفصیل این قول را در باب زراره و سایر اصحاب امامیه ذکر کرده است، کتاب مقالات الاسلامیین اشعری ج اول ص 110 می‌باشد و پس از او در کتابهای مقالات دیگر هم این رأی انعکاس پیدا کرده است.

از کتابهای دیگری که در این زمینه بحث کرده است، کتاب الفرق بین الفرق، تألیف عبدالقاهربغدادی است. او در ص 70  این کتاب می‌گوید، بدعت در این مسأله توسط زراره صورت گرفته است.

در همین بحث نویسندگان دیگری که این قول را البته به صورت کلی مطرح کرده اند، شهرستانی در کتاب ملل و النحل ج اول، ص 204، سمعانی در جلد 6 ص 277 کتاب الانساب، ابن جوزی در ص 84 کتاب تلبیس ابلیس می‌باشند.

در مسئله‌ی معرفت ضرروی با توجه به اختلاف نظری که در میان اهل حدیث و معتزله وجود داشت، همین اختلاف نظر،در میان متکلمان شیعی نیزوجود داشته است. با مطالعه روایاتی که زراره در بحث معرفت اضطراری نقل کرده است، اصل قول به معرفت اضطراری به ایشان قابل انتساب می‌باشد. لذا وقتی به منابع روایی مراجعه می‌کنیم، می بینیم دسته‌ای زیادی از روایات وجود دارد که ذیل آیه 30 آیه سوره روم و آیه‌ی 172 سوره‌ی اعراف،بیان می‌کنند که انسان‌ها قبل از این عالم به نوعی در معرفت الله و بعضی از مبادی معرفت دینی، صاحب معرفت و علم شده بودند.

در این زمینه روایاتی که از کتاب بصائر الدرجات سعد بن عبدالله اشعری نقل شده است، بسیار قابل توجه است.درکتاب شریف بحارالانوار جلد سوم کتاب التوحید باب یازدهم، احادیث مربوط به این بحث گفته شده است. روایات جناب زراره هم در مسند زراره ص 44، روایات 24 – 27 و ص48، روایات 28- 40 و 42- 45 جمع آوری شده است. این ها نشان می‌دهد که این مسأله به صورت خیلی پر دامنه و با عمق تاریخی زیادی در مصادر ما مطرح شده است.

در بحث معرفت ضرروری شهرستانی، در کتاب ملل و نحل جلد اول ص204 این قول را به صراحت به زراره نسبت داده است. اشعری هم در مقالات الاسلامیین ص 123،بعد از بیان هشت قول متفاوت در این باره، نظر زراره را هم نقل کرده است.

در بحث فطری یا ضروری بودن علم امام(ع) روایات فراوانی نقل شده است. مرحوم مجلسی در باب مستقلی در جلد 26 بحارالانوار باب دوم ص 67، تحت عنوان خاصی به نام (باب انهم علیه السلام محدّثون مفهّمون) چهل و هفت روایت از مصادر مختلف نقل کرده است. جناب کلینی در کتاب شریف اصول کافی جلد اول ص 271، تحت همین عنوان،بابی دارد. مرحوم صدوق در کتاب الخصال جلد دوم ص 48،بابی با همین عنوان دارد. در کتاب بصانر الدرجات جلد اول ص 319 ،بابی با هفده روایت در این عنوان دارد.

در کتاب الاختصاص شیخ مفید ص 230، بابی با همین عنوان بیان شده است. در مسند زراره هم از ص91 – 98 هفده روایت از او در این مسئله نقل شده است. از بین مورخان و مقالات نویسان تنها شهرستانی در ملل و نحل جلد اول ص 204 با صراحت مسئله ضروری بودن یا فطری بودن علم امام(علیه السلام) را به زراره نسبت داده است.

از تحقیقات جدیدی که در این زمینه انجام شده است کتاب نشأة الفکر الفلسفی فی الاسلام است، که در جلد دوم این کتاب صفحاتی به اندیشه‌های کلامی زراره اختصاص داده شده است. البته اشتباهاتی در نقل بعضی از انتسابات به زراره در این کتاب وجود دارد. در این کتاب این موارد به جناب زراره نسبت داده شده است. اول فطحی بودن، دوم قول به تقیه، سوم مسئله استطاعت و چهارم قول به حدوث صفات است.

کتاب دیگری که تقریباً جامع‌ترین فهرست را به زراره نسبت می‌دهد، کتاب علم الکلام و المجتمع تألیف آقای فان اِس است. او در این کتاب قول به ارجاء را به زراره نسبت می‌دهد. قول دومی که به زراره نسبت می‌دهد مسئله استطاعت است. بحث محدْث بودن امام،نکته‌ی دیگری است که به زراره نسبت می‌دهد. از موارد دیگری که فان اِس نقل می‌کند، علم غیب امام (علیه السلام)، ظهور حضرت مهدی(عج) و اعتقاد به رجعت است که به زراره نسبت می‌دهد.

یکی دیگرازمنابعی که به صورت مختصربه بعضی ازاندیشه های کلامی زراره اشاره کرده است،     مقاله ای اینترنتی باعنوان،نظرات في الفكر الكلامي لدى الشیعة الاثنا عشریة ، نوشته آقای مصطفى الإدريسي است،که اکنون به عنوان استاد فلسفه اسلامی دردانشگاه قطرمشغول تدریس می باشد.

اگربحث ولایت فقیه را ازمباحث کلامی بدانیم،تحقیق آقای سید علی شفیعی باعنوان ولایت فقیه درصحیح زراره که در فصلنامه حکومت اسلامى،شماره15،چاپ شده است،مطالب ارزنده ای ارائه کرده است.

قابل ذکراست که جهت رعایت امانت و ادای تشکرخالصانه،بایدازجناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکترسبحانی یادکنم که ازمباحث ایشان درجمع محققین مرکزکلام،وابسته به حوزة علمیة قم،فراوان بهره بردم.

در بحث شبهاتی که درباره جناب زراره وجود دارد به نظر می‌رسد این شبهات،از روایاتی نشأت می‌گیرد که ظاهراً در مذمت زراره وارد شده است. در این زمینه رجال کشْی از کتاب‌هایی است که بیشترین روایات را ذکر کرده است. برای پاسخ گویی به این شبهات،حضرت آیت الله خویی در کتاب معجم رجال الحدیث به بخشی از آنها پاسخ گفته است.

یکی دیگرازکتاب هایی که به بخشی ازشبهات درباره جناب زراره پاسخ گفته است،کتاب گران سنگ اعیان الشیعه است،که در  جلد 7 ص 47‌‌ به آنهاپرداخته است.

کتاب دیگری که در زمینه‌ی پاسخ به شبهات پیرامون جناب زراره به صورت مفصل و مشروح شبهات را مطرح کرده است و پاسخ ‌های مناسب و مقتضی به آنها داده است، کتاب تاریخ آل زراره تألیف آیت الله سید محمد علی موحدابطحی است. که در بخش چهارم این رساله آن را به صورت کامل ذکر کرده‌ایم.

 [1] – آل عمران، آیه 164.

[2] –  منيه المريد ص 371 .

[3]– بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد(صلّى الله عليه وآله)- ج1 ص 11.

[4]– تاريخ آل زراره، ص 53 –  اختيار معرفه الرجال، ج 1، ص 437، رقم 215- مسند رزاه بن اعين، ص20 –  معجم الرجال الحديث، ج 7، ص 224.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122