پايان نامه زندگي و مبارزات سياسي سيّد محمود دعايي و نقش وي در پيروزي انقلاب اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه زندگي و مبارزات سياسي سيّد محمود دعايي و نقش وي در پيروزي انقلاب اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 232 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه زندگي و مبارزات سياسي سيّد محمود دعايي و نقش وي در پيروزي انقلاب اسلامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
کلیات پژوهش:6
بیان مسأله7
پرسش اصلی7
پرسش های فرعی7
مفروضات8
پيشينه پژوهش8
تعریف مفاهیم9
اهمیت،فایده و هدف پژوهش9
شیوه گردآوری داده ها9
سازماندهی پژوهش10
معرفی و نقد مراجع محوری11
قلمرو پژوهش11

بخش اول: شرح¬حال سیّدمحموددعایی¬تاپیوستن
به نهضت¬امام¬خمینی (س)(1320ـ1342)12
فصل اول: ولادت وزندگی در کرمان14
گفتاراول ـ خانواده ـ ازدواج14
فصل دوم: فعالیتهای سیاسی در کرمان 19
گفتاراول ـ دوران کودکی، دوستان و استادان دعایی 19
گفتاردوم ـ تحصیل در کرمان و حوزه علمیه کرمان21
گفتارسوم ـ آغاز مبارزه علیه رژیم، و نحوه پخش
اعلامیه در کرمان22

بخش دوم : فعالیت های سیاسی دعایی در ایران
تا خروج از کشور(1342ـ 1346) 25
فصل اول: سفر به قم 27
گفتار اول ـ استادان و آشنایی با آقا مصطفی خمینی
ودیدار با امام خمینی27
فصل دوم: فعالیت های سیاسی در قم29
گفتاراول: همکاری با نشریه بعثت29
گفتار دوم:گرایش حاکم بر نشریه بعثت31
گفتارسوم: همکاری با سایر طلاب مبارز و اعتراض به دستگیری (1342)
و تبعید امام خمینی (1343)36
گفتارچهارم: خروج از ایران39
بخش سوم: زندگی وتداوم مبارزات دعایی درخارج از کشور42
فصل اول : فعالیت های سیاسی مخالفان رژیم پهلوی در عراق 44
گفتار اول ـ نحوه و چگونگی ورود دعایی به نجف 44
گفتاردوم ـ فضای حاکم بر نجف و مواجهه حوزه نجف با امام خمینی
و فعالان سیاسی ایران45
گفتارسوم ـ دولت عراق و گروههای سیاسی مخالف رژیم پهلوی48
گفتارچهارم ـ تیمور بختیار50
گفتارپنجم ـ سازمان مجاهدین خلق52
گفتارششم: عدم تأیید سازمان مجاهدین خلق از سوی امام59
فصل دوم: تشکل روحانیون مبارز خارج از کشور (اعضا، اساسنامه)63
گفتار اول: همکاری دعایی با تشکل روحانیون مبارز63
گفتار دوم: اختلاف تشکیلاتی بین اعضاء66
فصل سوم: فعالیتهای سیاسی دعایی درعراق68
گفتار اول: رادیو بغداد و صدای نهضت روحانيت68
گفتار دوم : همکاری با سازمان مجاهدین خلق 75
گفتارسوم: درگذشت مشکوک حاج آقا مصطفی80
گفتارچهارم: نحوه ارتباط دعایی با دولت عراق 84
گفتار پنجم: شرکت در اعتصاب غذا در بغداد85
فصل چهارم: فعالیتهای دعایی در سایر کشورها86
گفتاراول: فعالیت در سوریه وپایگاه الفتح86
گفتاردوم : شرکت در مراسم تدفین دکتر شریعتی در سوریه88
گفتارسوم: شرکت در اعتصاب غذا در پاریس90
فصل پنجم: رویدادهای سال انقلاب و نقش دعایی 92
گفتار اول: ایجاد محدودیت برای امام خمینی92
گفتاردوم: فعالیت در کویت95
گفتار سوم: خروج امام از عراق و مهاجرت به پاریس96
گفتارچهارم: سفر دعایی به پاریس و حضور در پرواز انقلاب98

بخش چهارم: فعالیت های سیاسی و فرهنگی دعایی
بعد از انقلاب اسلامی100
فصل اول ـ سفارت ایران در عراق101
گفتاراول: ارتباط با سازمان های مجاهد عراقی104
گفتاردوم: جنگ تحمیلی عراق و بازگشت به ایران105
فصل دوم: نمایندگی مجلس شورای اسلامی108
گفتاراول: مجلس شورای اسلامی در شش دوره109
گفتاردوم: دعایی و شش دوره مجلس شورای اسلامی116
گفتارسوم: نقدی بر عملکرد دعایی در مجلس118
گفتار چهارم: نطق دعایی در پاسخ به شبهات مطرح شده
نسبت به وی120
گفتار پنجم: عملکرد دعایی در مجلس شورای اسلامی122
گفتار ششم: شرکت در اجلاس بین المجالس هاوانا122
گفتارهفتم: کنفرانس بین المجالس رم 127

فصل سوم ـ مدیریت مؤسسه اطلاعات131
گفتاراول: توقیف روزنامه اطلاعات139
گفتار دوم: ارتباط با گروههای ملی ـ مذهبی142
بخش پنجم: دیدگاهها و نظرات144
فصل اول:دیدگاههای سیاسی146
فصل دوم: مشی فرهنگی149
فصل سوم: اهمیت خاطرات دعایی در تاریخ نگاری
انقلاب اسلامی 152
گفتار اول: اهمیت اطلاعات و مطالب دعایی در شناخت بیشتر
و بهتر جریانهای¬مبارز 152
گفتار دوم: اهمیت خاطرات دعایی در شناخت بیشتر
و بهتر امام خمینی154
گفتار سوم: اهمیت خاطرات دعایی در
شناخت مبارزان اسلامی 157
نتیجه172
فهرست مراجع174
ضمائم185

فهرست منابع ومآخذ :

کتابها:

ـ اباذری، عبدالرحیم،در”وادی عشق”خاطرات سیدتقی درچه ای ، چ1،نشرعروج(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) 1390

– اسناد انقلاب اسلامی ، چاپ اول ،مر کزاسنادانقلاب اسلامی ،1374

– احمدی روحانی ، حسین ،سازمان مجاهدین خلق، تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1384

ـ احمدی، محمد رضا، “خاطرات آیت الله طاهری خرم آبادی “از تبعید تا پیروزی انقلاب اسلامی”، ج2 ،چ1 ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1384

– امامی،جواد،خاطرات­آیت الله مسعودی خمینی،چاپ اول، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،پاییز 1381

– انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک ،(کتاب ششم) تدوین: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تهران:1378

ـ انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک،(کتاب دوازدهم) چاپ اول ،تدوین:مرکز بررسی اسناد تاریخی،زمستان 1382

– انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک،(کتاب بیست و پنجم) چاپ اول، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،تهران:1387

– انصاری ،حمید ،مهاجر قبیلة ایمان،مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،تهران:1375

ـ ایزدی، مصطفی، یادنامه شهید محمد منتظری همراه با زندگینامه شهید محمد منتظری، چ1 ،ناشر: انتشارات و تبلیغات فرهنگ انقلاب اسلامی تیر 1361

ـ باقري، علي( به کوشش(، خاطرات 15 خرداد، تهران: حوزه هنري تبليغات اسلامي، چ اول،  1378

ـ بسطامی، رضا،(خاطرات علی دانش منفرد)تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1384

– بشیری، عباس ،«انصراف»نگاهی به حضور و انصراف هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس ششم،چ1  ناشر: اساتید قلم تهران 1380

– بشیری، عباس ،هاشمی رفسنجانی ،انقلاب و پیروزی (کارنامه وخاطرات سالهای 1358 -1357)تهران:دفتر نشر معارف انقلاب1383

– بشیری، عباس، انقلاب و پیروزی (هاشمی ،رفسنجانی ،کارنامه و خاطرات سالهای 1357- 1358 )اساتید قلم تهران 1383

ـ بهبودی، هدایت الله، شرح اسم (زندگینامه آیت الله سیّد علی حسینی خامنه­ای 1318ـ1357 ) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی : تابستان 1391

ـ بهنود،مسعود،275 روزبارزگان،چ1،نشرعلم 1377

– پناهی،عباس،خاطرات حجت اسلام موحدی ساوجی(ره)،چاپ دوم،انتشارات:مرکز اسناد انقلاب اسلامی،پاییز1381

– تبرائیان ،صفاء الدین ، احیاگر حوزه نجف ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1387

– جعفری،فریبا، نقش روحانیت در قیام پانزده خرداد ،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1385

– جعفریان،رسول،جریانها و سازمانهای مذهبی سیاسی ایران از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب (سالهای 20-1357 )چاپ دوم،ناشر:خانه کتاب اسفند 1387

– جعفریان ،رسول ،تشیع در عراق مرجعیت و ایران ، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، چ 1 ،1386

– حاجی بیگی کندری، محمد علی “خاطرات” حجت اسلام و المسلمین عمید زنجانی، تدوین وپژوهش : ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1379

– حسینی شیرازی،سیّد منیرالدین،” خاطرات” چاپ اول،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1383

– خاطرات سال های نجف ،جلد اول ودوم ،نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی ،  1389

– خاتم یزدی ،”خاطرات” ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1381

– فردوسی پور، اسماعیل، “خاطرات”عروج،وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1387

–  جعفری، سیّدمحمد مهدی خاطرات شفاهی، (همگام با آزادی)ج1، از آغاز تا آزادی از زندان،مصاحبه و تدوین:سیّد قاسم یاحسینی،چ1،نشر زیتون 1389

ـ جیرهنده،عباس، بسطامی رضا ، دور دوم مجلس شورای اسلامی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1387

ـ خسرو شاهی ،سیّد هادی، اسناد نهضت اسلامی ایران ،(بعثت) نشریه مخفی طلاب حوزه علمیه قم 1342 ـ1344 مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1389

ـ خلخالی،صادق،خاطرات صادق خلخالی،(از ایام طلبگی تا دوران حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی)چ3، نشر سایه،بهار 1380

ـ خوش زاد، اکبر ، مجلس شورای اسلامی دوره­ی اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1386 ،

ـ دایره المعارف انقلاب اسلامی، به کوشش دفتر انقلاب اسلامی،تهران: انتشارات سوره مهر، چ1،1384

– دعایی، سیّد محمود،”گوشه ای از خاطرات”  مؤسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی ،1387

ـ ربانی املشی،”خاطرات” مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، تابستان 1380

– راعی گلوجه، سجاد، زندگینامه سیّد مصطفی خمینی، چاپ اول، ناظر:آیت الله اسدالله بیات،ناشر:چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)1384

ـ راعی گلوجه، سجاد، مبارزات امام خمینی از هجرت به فرانسه تا بازگشت به ایران به روایت اسناد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1387

ـ رحمانی، قدرت الله ، بی پرده با هاشمی ، انتشارات کیهان 1383

ـ رحیمیان، محمدحسین “خاطرات” پانزده خرداد42(حوزه هنری)1388

– روحانی، حسن ،”خاطرات” انقلاب اسلامی(1357-1341)ج1، مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1388

– روحانی، سیّد حمید، نهضت امام خمینی، جلد دوم، چاپ دوم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1376

– روحانی، سیّد حمید، نهضت امام خمینی، جلدسوم، چاپ دوم، انتشارات:مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز1374

– سازمان­مجاهدین­خلق­ازپیدایی­تافرجام(1384-1344)به­کوشش جمعی از پژوهشگران،ج1، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، زمستان 1384

– سحابی، عزت الله، نیم قرن خاطره و تجربه، ج1، (از دوران کودکی تا انقلاب 57 ) چ2، تهران: نشر فرهنگ صبا ،1388

– ستوده، امیر رضا، پابه پای آفتاب (گفته ها و ناگفته ها از زندگی امام خمینی) ج2، چ5 ، تهران: نشر پنجره 1386

– ستوده، امیر رضا، پابه پای آفتاب (گفته ها و نا گفته ها از زندگی امام خمینی) ج3 ،چ5 ،تهران :نشر پنجره 1386

– سمامی، محمد ، “خاطرات “مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1384

– سیر مبارزات امام خمینی درآیینه اسناد به روایت ساواک،22جلد،چ1،نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1386

– شمسا، محمد رضا، مهرورزیان، طاهره،”خاطرات” آیت الله آل اسحاق، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1385

– شفعیعی،عالیه،پرواز با نور،خاطرات و مبارزات(دو روایت از زندگی خانم حدیده چی(دباغ)، چ1، نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1385

– شهید آیت الله حاج سیّد مصطفی خمینی ،به روایت اسناد ساواک (امید اسلام) چ1 ،ناشر: مرکز اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ،بهار 1388

– صابری، کیومرث ،مکاتبات شهید رجایی با بنی صدر و چگونگی انتخابات اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی،چ4 ،انتشارات:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تابستان 1380

ـ صابری، کیومرث ، خاطرات ، چ1 ، چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)1386

ـ صادقی، احمد، زندگینامه محمد منتظری،قم ،ناشر:محمد 1361

ـ صدوقی ،شهید آیت الله حاج شیخ محمد ، چاپ اول ،دفتر ادبیات انقلاب اسلامی به کوشش مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات دی 1377

– صحیفه امام ،22 جلد،چاپ اول، موسسه تنظیم ونشرآثار امام خمینی،پاییز 1378

– طاهری،رجبعلی، “خاطرات” ،چاپ اول،مؤسسه انتشارات سوره ،دفتر ادبیات انقلاب اسلامی،1375

–  طباطبایی،صادق، خاطرات سیاسی اجتماعی،3 جلد، چاپ اول ،عروج، 1387

–  طباطبایی، فاطمه، اقلیم خاطرات چاپ اول، انتشارات :پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی 1390

ـ عربی،حسین علی ،”حقیقت شرق” نگاهی بر زندگی آیت الله مصباح ، چ1 ،1381

ـ  غفاری، هادی، “خاطرات “چ 1 ،انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 1374

ـ فارسی، جلال الدین، زوایای تاریک، چ1 ،ناشر: مؤسسه چاپ و انتشارات حدیث، بهار1373

ـ فخرزاده،سعید، خاطرات علی جنتی، چ 1، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، زمستان 1381

– فراتی، عبدالوهاب، تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی از تبعید تا پیروزی(جلددوم)، تهران: مرکزاسنادانقلاب اسلامی، 1379

– فردوسی پور، اسماعیل، همگام با خورشید، مجتمع فرهنگی اجتماعی امام خمینی،1372

– فلاحی،اکبر،سالهای تبعید امام خمینی (ره)،مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1358

ـ فوزی،یحیی ،تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران ،ج2 ،چ1 ،چاپ و نشر عروج(وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) 1384

– قیام پانزده خرداد به روایت اسناد ساواک(جلدپنجم)آزادی،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،زمستان 1382

ـ کاتوزیان ، کیان ، (حاج سید جوادی)  از سپیده تا شام ،چ 2 ،نشر آبی ،1381

-کرباسچی،غلامرضا،تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی(جلد دوم)(42-1340 )زمستان 1381

ـ کامور بخشایش،جواد، نامی که ماند (بازجستی در زندگی و مبارزات شهید سید کاظم ذوالانوار،تهران: شرکت انتشارات سوره مهر،1385

– کردی،علی،جامعه روحانیت مبارز تهران از شکل گیری تا انشعاب ،چ1،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1384

– کریمی ،احمد رضا ،سازمان مجاهدین خلق ،چ 1 ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1384

ـ گنجینه دل (مجموعه خاطرات یاران در وصف یادگار امام) ، چ4 ، تهران : عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)1383

ـ لاهوتی ، علی، هاشمی رفسنجانی بازسازی و سازندگی (کارنامه و خاطرات سال 1368 )چ1 ،دفتر نشر معارف انقلاب 1391

– مبارزات روحانیون و وعاظ مساجد به روایت اسناد ،تدوین:حشمت الله سلیمی،مرکز اسناد انقلاب اسلامی1386

– مجموعه­آثاریادگارامام،2جلد،­ چاپ­دوم،موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،تهران،1375

ـ متحدین، ژاله، دانشنامه­ی کوچک ایران، چ1، انتشارات توس بهار 1381

ـ مصاحب،غلامحسین (دایره المعارف فارسی)ج1، بخش دوم،چاپخانه­ی سپهروابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر1374

– مدرسه فیضیه پایگاههای انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،بهار1380

ـ مدنی، جلال الدین،”تاریخ سیاسی ایران”ج2 ،دفتر انتشارات اسلامی(وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم)تابستان 1375

– محتشمی پور، علی اکبر ، “خاطرات” سازمان تبلیغات اسلامی،1376

ـ محتشمی پور ، علی اکبر ” خاطرات سیاسی2 ” ج2،تهران: خانۀ اندیشۀ جوان،1378

– مهرآبادی ،مظفر ،بررسی تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق ایران (در سال 1354 ه.ش) مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1383

– محمدی ری شهری،محمد، خاطره ها ،جلد اول ،چاپ دوم ،تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،زمستان 1383

ـ میثمی،لطف الله،(خاطرات)”آنها که رفتند”،ج2 ،(از شهریور 1350 تا اوایل شهریور 1353 )چ1 ، نشرصمدیه ،بهار1382

– میردار،مرتضی،خاطرات حجت اسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری ،ج2 و1 ،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی،1384-1382

ـ ملائی توانی،علیرضا،زندگینامه سیاسی آیت الله طالقانی،نشرنی،1388

ـ موسوی تبریزی ،سید حسین ،”خاطرات”(دفتر اول) چ1 ،نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )1384

ـ محمودی ، مرتضی ، فرزند اسلام و قرآن ،(شهید محمد منتظری) ناشر: واحد فرهنگی بنیاد شهید تیر1362

ـ مظّفر، محمد جواد، اولین رئیس جمهور پنج گفت و گو دربارة اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران دی ماه 1358،تهران:1378

–  نجاري راد، تقي، ساواک و نقش آن در تحولات داخلي رژيم شاه، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي،7813

– نجاتی ، غلامرضا، تاریخ بیست وپنج ساله ایران از کودتا تا انقلاب، رسا،تهران: 1371

ـ نجف پور، مجید، تاریخ شفاهی جامعه روحانیت مبارز تهران،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1387

– نعمتی زرگران، مرتضی، شهید دکتر محمد جواد باهنر، مبارزات، مواضع و دیدگاه ها،تهران:مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1383

ـ نیکبخت، رحیم، زندگی و مبارزات آیت الله دکتر محمد مفتح، چ1 ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی بهار 1384

– وجدانی،مصطفی، سر گذشت های ویژه اززندگی امام خمینی ،6 جلد ،چاپ چهاردهم ،قم پیام آزادی،1374

– هاشمی رفسنجانی،دوران مبارزه ،ج1 ،زیر نظر مهندس محسن هاشمی ،تهران:نشر معارف انقلاب ،1376

– هاشمی رفسنجانی«مصاحبه ها سال 1360»زیر نظر:محسن هاشمی ،تهران:دفتر نشر معارف انقلاب 1378

ـ هاشمی ،محسن ، هاشمی رفسنجانی به سوی سرنوشت (کارنامه و خاطرات سال 1363 ) چ4 ،دفتر نشر معارف انقلاب1386

ـ هاشمی، محسن، هاشمی رفسنجانی(سخنرانیها سال 1360)ج1، دفتر نشر معارف انقلاب 1378

ـ هاشمی، مهدی، هاشمی رفسنجانی آرامش و چالش (کارنامه و خاطرات سال 1362 ) چ 1، دفتر نشر انقلاب1381

ـ هاشمی، یاسر، هاشمی رفسنجانی (کارنامه و خاطرات 1360، عبور از بحران) چ1، دفتر نشر معارف انقلاب 1378

– یادگار امام، حجت الاسلام و المسلمین حاج سیّد احمد خمینی به روایت اسناد ساواک،مرکز بررسی اسناد تاریخی،زمستان 1387

– یاد یادگار امام ،نشرعروج وابسته به مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام،چاپ اول،1380

ـ یادها و یادمانها( به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت آیت الله مصطفی خمینی)چ1، ج 1و2 ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی 1376

– یاران امام به روایت اسناد ساواک ، کتاب هشتم،«سردار سرفراز» شهید سیّد علی اندرزگو، مرکزبررسی اسنادتاریخی وزارت اطلاعات، تهران:دی 1377

– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب چهاردهم،شهید محمد علی رجایی، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ،مرداد 1378

– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب شانزدهم،(روایت پایداری)،شرح مبارزات حضرت آیت الله حاج شیخ عبدالرحیم ربانی شیرازی شیرازی،تابستان 1379

– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،کتاب هفدهم،جلد سوم، چاپ اول (امام موسی صدر) مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات،بهار1380

– یاران امام به روایت اسناد ساواک (کتاب هیجدهم) ملاّ احمد کروبی،مرکز بررسی اسناد تاریخی،آبان 1379

– یاران امام به روایت اسناد ساواک (کتاب بیست)آیت الله سیّد مرتضی پسندیده ، مرکز بررسی اسناد تاریخی،بهار1380

– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،(کتاب بیست ویکم) چاپ اول، شرح مبارزات آیت الله محمد مهدی ،1378

– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،(کتاب بیست وهفتم)قامت استوار شهید فضل الله مهدیزاده محلاتی ،جلد دوم ، چاپ اول، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات تهران:پاییز 1382

– یاران امام به روایت اسناد ساواک ،(کتاب بیست و هشتم) حجت اسلام حاج سیّد علی اکبر ابوترابی،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ،تهران:تابستان 1381

– یاران امام به روایت اسناد ساواک،(کتاب سی ام)شهید حجت اسلام محمد علی حیدری نهاوندی،زمستان 1381

ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک(40) آیت الله میرزا علی اکبر فیض مشکینی ، “معلم اخلاق” مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات ،تابستان 1387

مصاحبه ها:

حجت اسلام سید محمود دعایی( 21/2/92 ، 25/2/92 ،1/3/92، 8/3/92 ، 6/9/92 ، 18/9/92)

حجت الاسلام و المسلمین محمد طاووسی(15/2/92، 22/2/92)

حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا رحمت (22/3/1392)

حجت الاسلام  و المسلمین سیدعلی اکبر محتشمی پور(14/7/92)

نشریات:

ـ آرمان 19/5/89

ـ آسمان، شماره 64،27 مهر 92

ـ اطلاعات، یکشنبه 21 شهریور ماه 1361، شماره 16817

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، پنج شنبه 25 شهریور ماه 1361 شماره 16821

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، شنبه 27 شهریورماه 1361، شماره 16822

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، چهارشنبه 31 شهریورماه 1361، شماره 16826

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، پنج شنبه اول مهر 1361 شماره 16827

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، شنبه 28 شهریور1360، شماره 16529

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 29 شهریور1360، شماره 16530

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، چهارشنبه اول مهرماه 1360، شماره 16533

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، شنبه یازدهم مهرماه 1360، شماره 16541

ـ  مطالعات تاریخی شماره 11، زمستان 84 (نیمه دوم)

ـ سروش، شماره 102 ، خرداد60

ـ  حیات نو، 17/11/85 ،بازیابی،19003740

ـ  شهروند امروز،12/10/ 79 ،شماره بازیابی:20601429

ـ  همشهري، 26/7/81 ، بازیابی: 12801165

ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ، 15/2/82 ، بازیابی: 13504482

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، 7/3/83، بازیابی: 15202060

ـ  کيهان، شماره 6449، 7بهمن1343

ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ، 1/7/82، بازیابی: 14205468

ـ شرق، 25/11/82 ، بازیابی: 14701885

ـ اعتماد،27/1/83، بازیابی: 15001182

ـ  رسالت 29/2/80 ،بازیابی: 11100985

ـ  جمهوری اسلامی27/6/79،بازیابی:10301116

ـ یاران، شماره 48، آبان ماه 1388

ـ ـ ـ ـ ، شماره 12، آبان ماه 1385

ـ  یادآور،شماره اول،سال اول،خردادماه 1387

ـ اعتماد،شماره7745، بهمن 1388

ـ یاد، شماره 45 و 46 ،بهار و تابستان 1376

ـ حوزه، شماره 43 و 44 ،فروردین و تیر 1370

ـ “پيكار”مصاحبه حسین روحانی، سال دوم، شماره ۶۸، دوشنبه ۲۷مرداد ۱۳۵۹

ـ پيكار،مصاحبه روحانی و حق شناس: تماس با خمینی در نجف، سال دوم، شماره ۶۷، دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۵۹

ـ پيكار،مصاحبه با تراب حق شناس ، سال دوم، شماره ۶8، دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۵۹

ـ  پیکار، مصاحبه با تراب حق شناس پیرامون تماس با آيت الله خمینی در نجف در طی سالهای ۱۳۴۹ـ 1350 شماره 67 سال دوم، دوشنبه ۲۱  مهر  ۱۳۵۹

آرشیو:

ـ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره 1061 و شماره 1062 ،بخش ضبط تاریخ شفاهی،مصاحبه باآقای دعایی

ـ آرشیو حوزه هنری، مصاحبه با آقای دعایی شماره پرونده 627

ـ آرشیو کتابخانه وزارت ارشاد، (نمامتن)

ـ آرشیو مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، (نشریات)

سایت:

ـ پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران ـ تهران ،کد خبر:24656/تاریخ خبر: 30/11/1391

ـ “دعایی انسان پاکدستی است”www.khabaronline.ir دوشنبه 10 آبان 1389

ـ کدیور، محسن “انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی” ۱۹ آذر ۱۳۹۲, kadivar@kadivar.com

ـ  کدیور، محسن “انقلاب، اخلاق و مباهته”۲۴ آذر ۱۳۹۲

مقدمه:

پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرهون تلاش افراد زیادی است که در سخت ترین شرایط مبارزه با یقین و امیدواری به راه آینده به ایثار و تکاپو پرداختند. در این بین، حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمود دعایی از شمار مبارزینی است که با وجود محدودیت­های ساواک، علیه رژیم پهلوی فعالیت کرد وی همچنین پس از پیروزی انقلاب در حوزه های مختلف از جمله مسئولیت سفارت ایران در عراق، نمايندگي مجلس شورای اسلامی و مديريت مؤسسه اطلاعات فعالیت داشته و هم اکنون سرپرستي این مؤسسه را بر عهده دارد. با این وجود نقش این شخصیت در لابه لای جریان­های سیاسی کم رنگ مانده است. با توجه به این مقدمات در بررسی زندگانی سید محمود دعایی سعی بر آن بوده تا تکاپو و تحول فکری و سیاسی وی را در پیوند با زمان و مکان مورد بررسی قرار داده شود. لازم به یادآوری است که به دلیل پیچیده شدن محدوده فعالیت­های جمعی و زندگی فردی تفکیک این دو از نظر روشی کار دشواری است، مثلاً عضویت یک فرد در یک تشکل مبارزاتی از جمله این موارد می­باشد. چرا که معمولاً تصمیمات به صورت جمعی گرفته می­شود و به دلیل محدودیت دسترسی به منابع و اسناد مربوط به صحبت­ها و دیدگاه­های اشخاص نمی­توان نقش فرد را تعیین نمود. یک شخص ممکن است درتشکل روحانیون مبارز به موضوعی رأی منفی داده باشد اما از آنجا که مبنا بر اکثریت است و حال اگر فرد، مصاحبه­ یا انتقادی به روند طرح موضوع نداشته باشد بررسی دقیق موضع آن شخص مشکل خواهد بود این مسأله در مورد دعایی و سایر شخصیت­ها صدق می کند. از طرف ديگر در مسير پژوهش براي مستند شدن کار از اسناد استفاده شد. آوردن اسناد در بسياري از موارد ضروري بود از اسناد مندرج درکتاب «ياران امام به روايت اسناد ساواک» و مجموعه کتاب هاي » سير مبارزات امام خميني در آينه اسناد به روايت ساواک»» قيام 15 خرداد به روايت اسناد ساواک « و کتاب هاي اسنادي ديگراستفاده شد. شايان ذکر است که در روند انجام تحقيق، موانعي نيز به وجود آمد، در گام اول با مراجعه به کتاب­هاي تاريخ معاصر ايران، فقط به مطالب تكراري در مورد نقش دعایی اشاره شده بود به همين دليل گردآوري داده ها به مدت شش ماه طول کشيد. بدون شک پژوهش درباره زندگی­نامه سیاسی دعایی، به دلیل تازه بودن آن از حساسیت بالایی برخوردار است البته در این حوزه یادنامه­ای که گوشه­ای از خاطرات وی است توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به صورت سؤال و پاسخ انتشار یافته است، استفاده از اين منبع به تنهايي نمي­تواند در پايان نامه كارساز باشد به همين دليل براي به دست آوردن اطلاعات بيشتر از طريق مراكز و سازمانها و ارگانهاي ديگر( مركز اسناد انقلاب اسلامي، آرشيو حوزه هنري، و آرشيو كتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، آرشيو كتابخانه وزارت امور خارجه، مطالعات تاريخ معاصر، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي و استفاده از لوح مشروح مذاكرات مجلس ونشریه­ها و روزنامه ها و…) اقدام شد.

در اینجا برخود لازم می­دانم که از تمامی بزرگواران همچون حجج اسلام: طاووسی، رحمت، محتشمی­پور و…. که لطف نموده و وقت ارزشمند خود را برای انجام مصاحبه به نگارنده اختصاص دادند قدردانی نمایم.

طولانی شدن مدت نگارش پژوهش حاضر تا حدود زیادی به جهت هماهنگی برای انجام مصاحبه با شخصیت­های نامبرده بوده است. البته لازم به یادآوری است که به دلیل بیماری و کهولت سن، بعضی از افراد همچون آقای احمد نفری و فوت بعضی از افراد که مرتبط با موضوع پایان نامه همچون اسماعیل فردوسی پور وخاتم یزدی امکان مصاحبه با آنها نبود و بعضی از افرادی مثل سیدحمید روحانی و سیدباقرموسوی و سیف­الله­قاسم­پور با وجود پیگیری­های صورت گرفته حاضر به مصاحبه نشدند. همچنین با پیگیری از طریق دکترفاطمه­طباطبایی برای مصاحبه با دکتر صادق طباطبایی، به توصیه وی، چندین بار از طریق ایمیل و پیامک حاضر به مصاحبه نشد. مصاحبه­ با بزرگواراني همچون حجج اسلام: طاووسی، رحمت، محتشمی پور به واسطه­ي تلاش­هاي دكتر بصيرت منش و آیت الله عباسعلي روحاني محقق شد.

لازم به توضیح است در این پژوهش سعی نگارنده بر آن بوده است تا از به کار بردن القابی چون حجت الاسلام و…خوداری نماید فقط در مورد برخی از مراجع به دلیل اشتهار آنها این القاب به کار رفته است.

ضمن اذعان به کاستی های این اثر امید است در فرصت مناسب کمبودهای کار پژوهشی بر طرف گردد.

درپایان از استادان محترم گروه تاریخ پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی که در طول دوران تحصیل سعادت شاگردی و تلمذ از محضر آن­ها را داشته­ام به ویژه جناب آقای دکتر حمید بصیرت منش که از همان ابتدای تصویب موضوع، از راهنمایی ایشان بهره گرفته­ام و از مشوّقان اصلی اینجانب در انتخاب موضوع پایان نامه بودند، با دقت نظری که به این پژوهش داشتند، در تدوین و نگارش، مرا یاری رساندند، نهایت تشکر را دارم. از جناب آقای دکترمحسن بهشتی سرشت که زحمت مشاوره بر دوش ایشان بوده مراتب سپاس و قدردانی خود را ابراز می نمایم. سپاس دیگر خود را به پاس زحمت­های رئیس پژوهشکده امام خمینی(س) آیت الله عباسعلی روحانی با فراهم آوردن چند مصاحبه، از جمله مصاحبه با آقای دعایی، ابراز می­نمایم. در اولین نشست با دعایی در پژوهشکده امام خمینی(س)، آیت الله عباسعلی روحانی، دکتر بصیرت منش ودکتر رجایی حضورداشتند. جلسه­ی­دوم با آمدن دعایی به پژوهشکده، با حضور آیت الله عباسعلی­روحانی رئیس پژوهشکده، و دکتر بصیرت منش، چند سند را، در اختیار نگارنده قرار داد. همچنین سپاس خود را به پاس زحمت مسئولان کتابخانه پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی (بخصوص از آقای جواد کامور از پژوهشگران حوزه هنری، نهایت همکاری را با اینجانب داشتند) و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین مرکز اسناد انقلاب اسلامی تقدیم می نمایم.

برای پاسخگویی به بعضی از ابهامات، با آقای دعایی و چند تن از همفکران و دوستان وی مصاحبه هایی صورت گرفت و سؤالهایی به این شرح مطرح گردید:(با این تذکر که از درون این سؤال­ها، سؤال­های جزیی تری در حین مصاحبه مورد توجه بوده است)

– دوستان دعایی در کرمان چه کسانی بودند؟

– استادان دعایی در کرمان و قم و نجف چه کسانی بودند؟

– قضیه آتش زدن طاق نصرت در کرمان چه بود؟

– درکرمان چه چیزی باعث بازداشت دعایی شد؟

– او چگونه به گروه مبارزین قم پیوست؟

– چه زمانی با حاج مصطفی آشنا شد؟

– چرا دست اندرکاران نشریه بعثت با اسم مستعار فعالیت می کردند؟

– نشریه بعثت هر چند وقت یک بار منتشر می شد؟

– اعلامیه ها را چگونه توزیع می کردند؟

– دعایی با گروههای ملی ـ مذهبی چه ارتباطی داشت؟

– در بحثهای آیت الله طالقانی و مسجد هدایت شرکت داشت؟

– از چه زمانی دعایی با مهندس بازرگان کی آشنا شد؟

– اولین باری که دعایی وارد نجف شد به کجا رفت؟

– اوضاع نجف از نظر سیاسی چگونه بود و چرا نجفی ها با فعالیت­های مبارزاتی یاران امام خمینی مخالف بودند؟

– مخالفان امام چه اتهاماتی به یاران ایشان می زدند؟

– چرا آقایان خویی و شاهرودی مخالف فعالیت سیاسی علیه رژیم ایران بودند؟

– ارتباط سیّد محمد روحانی با امام خمینی چگونه بود؟

– تشکل روحانیون خارج از کشور به پیشنهاد چه کسی به وجود آمد؟

– اعضای روحانیون مبارز چه ارتباطی با هم و با گروههای دیگر داشتند؟

– کارهای سیاسی این گروه 22 نفری چه بود؟

– آیا کلیه فعالیت­های اعضا با اطلاع این تشکل صورت می گرفت؟

– آیا حضور دعایی در اعتصاب­ها با هماهنگی این تشکل و شخص امام خمینی بود؟

– اطرافیان امام در نجف بیشتر از چه طیفهایی بودند؟

– چرا در وسایل مسافرینی که به نجف می آمدند بدون اطلاع آنان اعلامیه می­گذاشتند؟

– دعایی چطور با حزب بعث ارتباط پیدا کرد؟

– مواضع امام راجع به دکتر شریعتی و امام موسی صدر چگونه بود؟ چرا گروهی از یاران امام در نجف با این دو نفر مخالف بودند؟

– همکاری دعایی با سازمان مجاهدین خلق با جزئیات بیشتری توضیح داده شود؟ چه خدماتی به سازمان مجاهدین خلق (قبل از التقاط سازمان )صورت گرفته؟

– فعالیت دعایی در رادیو نهضت روحانیت به چه صورتی بود؟

– آیا امام برای ایجاد رادیو در کار انجام شده قرار نگرفت؟

– چه کسانی با این رادیو همکاری داشتند؟

– درس ولایت فقیه امام توسط چه کسی در رادیو پخش می شد؟

– چه کسی و چگونه نوارهای درس حکومت اسلامی را در رادیو بغداد پخش می کرد؟

– دعایی چگونه با تیمور بختیار آشنا شد؟

– آقای صادق طباطبایی در خاطراتش آورده که سال 49 سفری را به نجف داشته و در خانه شیخ حسن کروبی و آقایانی مثل محتشمی، سجادی، و زیارتی آنجا بودند، آقای دعایی مرا به آن جلسه رساند ولی خود، داخل نشد و در آن جلسه شرکت نکرد. چه دلیل خاصی داشت، که شرکت نمی­کرد؟

– سید حمید روحانی در کتاب نهضت امام خمینی ج 3، گفته است: دعایی به این دلیل رادیو نهضت روحانیت را ایجاد کرد که بعثی ها برای سرپوشیده داشتن ماهیت ضد اسلامی خود از آن بهره ببرند و از طرفی تبلیغی برای سازمان مجاهدین خلق باشد. علت بدبینی او نسبت به این مسأله چیست؟

– بعد از قرار داد الجزایر وضعیت یاران امام خمینی و فعالیت­های مبارزاتی و رادیو چگونه بود؟

– بعد از انقلاب اسلامی دعایی در چه تاریخی به عنوان  سفیر ایران به عراق رفت؟ اقدامات او در این مسؤلیت چه بود؟

– عامل یا عواملی که باعث جنگ تحمیلی علیه ملت ایران شد چه بود؟

– فعالیت دعایی در مسؤلیت نمایندگی مجلس چه بود؟

– فعالیت ایشان در مجمع روحانیت مبارز چگونه بود؟ علت تضعیف این نهاد چه بود؟

– فعالیت دعایی در روزنامه اطلاعات از چه زمانی شروع شد؟

– حکمی که امام برای اداره روزنامه به دعایی دادند چه بود؟

– چه اقدامات مهمی در اداره مؤسسه اطلاعات صورت گرفت؟

– علت آزردگی امام از روزنامه اطلاعات چه بود؟

– آیا دعایی احتمال حمله عراق را به اطلاع امام خمینی رسانده بود؟

–  چگونگی خاطرات دعایی، از امام، مبارزین و …

ـ چه دیدگاه سیاسی و مشی فرهنگی دارد؟

کلیات پژوهش

  بيان مسأله:

علل و عوامل متعددی در به ظهور رسیدن انقلاب اسلامی ایران، مؤثر بوده است.روحانیت و طلاب نیز نقش بسیار مهمی در همین رابطه داشتند. گذشته از رهبری­های هوشمندانه و مدبرانه امام خمینی (ره)، نقش پیروان نزدیک به ایشان و تأثیر آنها در روند انقلاب در خور توجه است. یکی ازروحانیون فعالی که در ایام تبعید امام خمینی درنجف در حلقه نزدیکترین یاران ایشان قرار داشت.سید محمود دعایی است. دعایی در جریان مبارزات سیاسی خارج از کشور نقش مهمی داشت و با تشکل روحانیت مبارز در عراق همکاری می­کرد. او گاه نمایندگی امام خمینی را با مسئولین عالی رتبه عراقی برعهده داشت لذا از معدود کسانی است که اطلاعات دست اولی از مبارزات امام خمینی دارد. دعایی بعد از انقلاب اسلامی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق شد. پس ازبازگشت درسال1358مدتی در دفتر رهبر انقلاب اشتغال داشت و سپس به دستور ایشان در اردیبهشت 1359 به سرپرستی مؤسسه اطلاعات منصوب گردید. اوشش دوره نمایندگی مردم تهران را درمجلس شورای اسلامی برعهده داشته است.

پژوهش حاضر می­کوشد تا از لابه لاي اسناد، مصاحبه، خاطرات و کتابهاي گوناگون ضمن بررسي توصيفي شخصيت و عملكرد سیدمحموددعایی به ويژه برنامه­هاي مبارزاتی،سیاسی، فرهنگی وی قبل از انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد کنكاش قرار دهد تا مشخص گردد که یاران امام خمینی در مبارزه با رژیم پهلوی در چه فضاي حساس و دشواري به تلاش و مبارزه پرداختند.

 سؤالات اصلی و فرعی

سؤال اصلی:

سیّد محمود دعایی در فرایند مبارزات امام خمینی چه نقش و جایگاهی برعهده داشت؟

سؤالات فرعی:

1 ـ سید محمود دعایی چگونه به نهضت امام خمینی پیوست ؟

2 ـ دعایی چه نقشی در تشکل روحانیون خارج از کشور (پیش از انقلاب )بر عهده داشت؟

3 ـ دعایی از چه ویژگیهای منحصر به فردی درمقایسه با دیگر روحانیون مبارز خارج از کشور برخوردار بود؟

   مفروضات:

1ـ دعایی درفرایند مبارزات امام خمینی با رژیم پهلوی نقش مهمی بر عهده داشته است.

2-دعایی نقش اساسی در تشکل روحانیون خارج از کشور داشت.

پیشینه پژوهش:

کتاب­ها و خاطرات جسته گریخته­ای از سوی برخی مطلعین از جمله شاگردان واطرافیان امام خمینی منتشر شده است، این منابع با وجود داشتن اطلاعات مفید در بر گیرنده موضوع این پژوهش به صورت همه جانبه نیستند گر چه در زمره منابع به شمار می آیند. کتابهایی تحت عنوان خاطرات در ایام تبعید امام خمینی در عراق به چاپ رسیده از جمله آنها خاطرات مختصری از دعایی می باشد اما به طور مشخص پژوهشی پیرامون زندگی و فعالیت­های ایشان صورت نگرفته است. با توجه به اين امر سعي شده است براي بررسي زندگی و مبارزات و نقش دعایی در پیروزی انقلاب اسلامی از کتاب هاي مرتبط با موضوع و کتاب­هاي اسنادي و خاطرات استفاده شود و مصاحبه با افرادی که با وی در ارتباط بودند، صورت گیرد. کتاب هايي که موضوع آن ها به نحوي مرتبط با اين پژوهش هستند از اين قرار مطرح است:نشريه­ها که از مهم ترين آنها مي توان به روزنامه­هاي اطلاعات و کيهان اشاره کرد که متناسب با مطالب مورد نظر در اين پژوهش از آن ها استفاده شد. از ميان اسناد منتشر شده مي توان به آثاري چون مجموعه 22 جلدی «سير مبارزات امام خميني در آينه اسناد به روايت ساواک، تهران: مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، 1386،»«ياران امام به روايت اسناد ساواک، تهران: مرکز بررسي اسناد تاريخي،» «قيام 15خرداد به روایت اسناد ساواک، تهران: مرکز بررسي­اسنادتاريخي وزارت اطلاعات،1378،»اشاره کرد. اطلاعات مندرج در اين آثار برگرفته از اسناد موجود در مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات و مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني بوده است . از اسناد انتشار نيافته مي توان به اسناد و مدارکی نام برد که توسط دعایی در اختیار نگارنده قرار گرفت، که حائز اهميتند و مي توانند خلاء ناشي از برخي از منابع را پر کنند.

تعریف مفاهیم:

زندگینامه: نگرشی به ابعاد مختلف و متزاید حیات فکری سیاسی اجتماعی و فردی یک شخصیت در متن جامعه و تاریخ است. تاریخ زندگی یا دوره­ای از زندگی یک شخصی در حدود اطلاعاتی که نویسنده از احوال وی داشته باشد. زندگینامه را ترجمه­ی حال و کارنامه نیز می­گویند.[1]

انقلاب اسلامی: در عین حال که یک انقلاب سیاسی و دگرگونی اجتماعی بود، می­کوشید به تجدید حیات اسلام همت گمارد. در تاریخ 22 بهمن 1357 با قیام یکپارچه مردم به رهبری امام خمینی (س) به پیروزی رسید.که نظام سلطنتی را برچید و نظام اجتماعی،اقتصادی، و سیاسی جدیدی را براساس دین اسلام هدف خود قرارداد.[2] با همه پرسی 12 فروردین 1358 جمهوری اسلامی جایگزین نظام پادشاهی شد و امام و مردم به هدف نهایی و اصلی خود رسیدند.[3]

 ضرورت و اهميت موضوع :

یکی از راه های شناخت انقلاب اسلامی، شناخت افراد و بازیگران مؤثر در آن است. با توجه به نزدیکی دعایی به رهبر انقلاب اسلامی، شناخت زوایای شخصیت و فعالیت­های سیاسی وی، بخش های مهمی از اقدامات روحانیون انقلابی در پیش از انقلاب و نیز وجوه دیگری از انقلاب اسلامی ایران را روشن خواهد ساخت.

نوع پژوهش وشیوه گردآوري داده ها:

روش­این­پژوهش­توصیفی­است­وداده­هاو اطلاعات به صورت کتابخانه­ای(اسناد،کتاب،روزنامه و…) و نیز از طریق مصاحبه فراهم شد.

سازماندهی پژوهش:

سازماندهی این پژوهش به 5 بخش کلی تقسیم می شود.

در بخش اول به شرح حال سیّد محمود دعایی تا پیوستن به نهضت امام خمینی (س)(1320-1342ش) پرداخته شد که خود شامل دو فصل است.

فصل اول در مورد ولادت و زندگی حجت الاسلام و المسلمین دعایی است. و فصل دوم به فعالیت­های سیاسی وی در کرمان پرداخته شده است.

بخش دوم این پایان نامه به فعالیت های سیاسی دعایی در ایران تا خروج از کشور(1342ـ 1345) اختصاص یافته است که این بخش نیز شامل دو فصل است.

در فصل اول، سفر آقای دعایی  به قم و آشنایی با امام خمینی و حاج آقا مصطفی و تلمذ از اساتید، مورد بررسی قرارگرفت

و در فصل دوم به فعالیت های سیاسی وی در قم پرداخته شده است.

در بخش سوم به تداوم مبارزات سیاسی دعایی درخارج از کشور پرداخته شده است که شامل پنج فصل است در فصل اول فعالیت های سیاسی مخالفان رژیم پهلوی در عراق مورد مطالعه قرار گرفته است و در فصل دوم اشاره به تشکل روحانیون مبارز خارج از کشور دارد و در فصل سوم به فعالیت های سیاسی دعایی در عراق پرداخته شده است.

فصل چهارم و فصل پنجم به فعالیت­های دعایی در سایر کشورها و رویدادهای سال 57 و نقش وی در این دوران اشاره شده است.

بخش چهارم به فعالیت­های سیاسی و فرهنگی دعایی بعد از انقلاب اسلامی دارد. که شامل سه فصل است: فصل اول به سفارت ایران در عراق پرداخته شده است،و درفصل دوم، اشاره­ای به نمایندگی دعایی در مجلس شورای اسلامی اشاره دارد و در فصل سوم این بخش به مدیریت وی در مؤسسه اطلاعات پرداخته شده است.

در بخش پنجم که آخرین بخش این پایان نامه است به دیدگاه­ها و نظرهای دعایی پرداخته شده که شامل سه فصل است:

فصل­های اول و فصل دوم به دیدگاههای سیاسی و مشی فرهنگی دعایی اشاره دارد و فصل سوم که آخرین فصل این پژوهش است به اهمیت خاطرات دعایی در تاریخ انقلاب اسلامی پرداخته شده است.

معرفی ونقد مراجع محوری پژوهش:

خاطره و یادنامه­

خاطره به شکل گذرا به فعالیت­های دعایی اشاره دارد این گونه آثار، بیشتر با نگاهی ارزشی و یک سویه نگاشته می­شوند و نمی­توان آنها را یک اثر تحقیقی دانست چرا که یادنامه­ بیشتر به منظور پاسداشت اشخاص به چاپ می رسد .

 مصاحبه:

مصاحبه مانند منابع دیگر دارای محاسن و گاهی موانع و آسیب هایی نیز می باشد در این شیوه از گردآوری داده، علی رغم محاسنی همچون میزان بالای اعتبار آن مصاحبه کننده با موانعی نیز روبه رو است که از جمله آن، وقت گیر بودن این شیوه برای مصاحبه کننده و به ویژه برای مصاحبه شوندگان می­باشد. گاهی نیز مسائلی چون کهولت سن و بیماری مصاحبه شوندگانی همچون آقایان رحمت، احمد نفری، و… مزید برعلت می­شود.

 قلمروپژوهش :

قلمرو زمانی براساس عنوان پایان نامه تا سال 57 است منتهی بنا به توصیه استادان فصلی نیز به دوران پس از انقلاب و حضور دعایی در مجلس شورای اسلامی تا سال 78 اختصاص یافته است.

[1]. غلامحسین مصاحب،(دایره المعارف فارسی)ج1، بخش دوم،چاپخانه­ی سپهروابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر1374،ص1189

[2].دایره المعارف انقلاب اسلامی، به کوشش دفتر انقلاب اسلامی،تهران: انتشارات سوره مهر، چ1،1384

[3]. ژاله متحدین، دانشنامه­ی کوچک ایران، چ1، انتشارات توس بهار 1381، ص223

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122