پايان نامه سيستم برنامه ريزي و کنترل توليد در صحن کارخانه با استفاده از همکاري عامل هاي هوشمند براي حصول به سفارشي سازي انبوه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه سيستم برنامه  ريزي و کنترل توليد در صحن کارخانه با استفاده از همکاري عامل  هاي هوشمند براي حصول به سفارشي  سازي انبوه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه سيستم برنامه  ريزي و کنترل توليد در صحن کارخانه با استفاده از همکاري عامل  هاي هوشمند براي حصول به سفارشي  سازي انبوه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه 5
1-1- مقدمه 6
1-2- نوآوری¬های تحقیق 7
1-3- ساختار پایان¬نامه 7
فصل 2: سفارشي‌سازي در توليد انبوه 9
2-1- مقدمه 10
2-2- سطوح سفارشي‌سازي 12
2-3- توانمندي‌هاي مورد نياز براي اجراي سفارشي‌سازي در تولید انبوه 16
2-5- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری 18
فصل 3: برنامه¬ریزی و زمانبندی 19
3-1- مقدمه 20
3-2- مدلسازی سیستم تولید در برنامه¬ریزی و زمانبندی 21
3-3- کارها، ماشینها و کارگاهها 24
3-4- معیارهای کارایی در زمانبندی تولید 28
3-5- مدلسازی ریاضی مسأله زمانبندی کارگاه منعطف 32
3-6- پیشینه تحقیق در زمینه زمانبندی کارگاه منعطف 35
3-7- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری 37
فصل 4: فرااکتشافات در بهینه¬سازی Error! Bookmark not defined.
4-1- مقدمه 80
4-2- تعاريف اوليه 80
4-3- روشهاي مبتنی بر مسیر 85
4-4- روشهاي جستجوي محلي کاوشگرانه 92
4-5- روشهاي مبتني بر جمعيت 97
4-6- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری 107
فصل 5: بهینه¬سازی چندهدفه با حرکت جمعی ذرات 40
5-1- مقدمه 41
5-5- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری 61
فصل 6: کاربرد DbMOPSO در برنامه¬ریزی و زمانبندی کارگاه منعطف 63
6-1- مقدمه 64
6-2- فضای جستجو 65
6-3- مسائل مورد بررسی 66
6-4- نتایج شبیه سازی 71
6-6- جمع¬بندی و نتیجه¬گیری 75
فصل 7: جمع¬بندی و نتیجه¬گیری 76
7-1- مقدمه 77
7-2- دستاوردهای تحقیق 77
7-3- محورهای مطالعه و گسترش بیشتر 78
مراجع 109

مراجع

Toffler, “Future shock,” Bantam Books, 1970

Toffler, “The third wave,” Bantam Books, 1980

Toffler, “Powershift: knowledge, wealth and violence at the edge of the 21st century,” Bantam Books, 1990

Davis, “From future perfect: Mass customizing,” Planning Review, vol. 17, no. 2, pp. 16-21, 1989

Da Silveira et al., “Mass customization: Literature review and research directions,” Int. J. Production Economics, vol. 72, pp. 1-13, 2001

Gilmore, and J. Pine, “The four faces of mass customization,” Harvard Business Review, vol. 75, no. 1, pp. 91-101, 1997

Pine, “Mass customizing products and services,” Planning Review, vol. 21, no. 4, pp. 6-13, 1993

Spira, “Mass customization through training at Lutron Electronics,” Computers in Industry, vol. 30, no. 3, pp. 171-174, 1996

Pinedo, “Planning and scheduling in manufacturing services,” Springer, 2005

Bruker, and R. Schlie, “Job shop scheduling with multi-purpose machines,” Computing, vol. 45, pp. 369–375, 1990

Hurink, B. Jurisch, and M. Thole, “Tabu search for the job shop scheduling problem with multi-purpose machines,” Operations Research Spektrum, vol. 15, pp. 205–215, 1994

Mastrololli, and L.M. Gambardella, “Effective neighborhood functions for the flexible job shop problem,” Journal of Scheduling, vol. 3, no. 1, pp. 3–20, 2002

Kacem, S. Hammadi, and P. Borne, “Pareto-optimality approach for flexible job-shop scheduling problems: Hybridization of evolutionary algorithms and fuzzy logic,” Mathematics and Computers in Simulation, vol. 60, pp. 245–276, 2002

Xia, and Z. Wu, “An effective hybrid optimization approach for multi-objective flexible job-shop scheduling problems,” Computers & Industrial Engineering, vol. 48, pp. 409–425, 2005

Blum, “Metaheuristics in Combinatorial Optimization: Overview and Conceptual Comparison,” ACM Computing Surveys, vol. 35, no. 3, pp. 268–308, 2003

H. OSMAN, and G. LAPORTE, “Metaheuristics: A bibliography,” Ann. Operations Research, vol. 63, pp. 513–623, 1996

VOß, et. al., “Meta-Heuristics—Advances and Trends in Local Search Paradigms for Optimization,” Kluwer Academic Publishers, 1999

METAHEURISTICS NETWORK WEBSITE, http://www.metaheuristics.net/, Visited in 2009

Coello, G. Pulido, and M. Lechuga, “Handling multiple objectives with particle swarm optimization,” IEEE Trans. Evolutionary Computation, vol. 8, pp. 256-279, 2004

Zitzler, “Evolutionary Algorithms for Multiobjective Optimization: Methods and Applications,” Ph.D. thesis, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 1999

Deb, “Multi-objective genetic algorithms: problem difficulties and construction of test problem,” Evolutionary Computation, vol. 7, no. 3, pp.205-230, 1999

D. Schaffer, “Multiple objective optimization with vector evaluated genetic algorithm,” Ph.D. thesis, Vanderbilt University, 1984

Fattahi, M. Saidi Mehrabad, and F. Jolai, “Mathematical modeling and heuristic approaches to flexible job shop scheduling problems,” Journal of Intelligent Manufacturing, vol. 18, pp. 331-342, 2007.

Kacem, S. Hammadi, and P. Borne, “Pareto-optimality approach for flexible job-shop scheduling problems: hybridization of evolutionary algorithms and fuzzy logic,” Mathematics and computers in simulation, vol. 60, pp. 245-276, 2002.

مقدمه

پيشرفت­هاي اخير در توليد منعطف و تکنولوژي اطلاعات اين امکان را فراهم کرده است که سيستم­هاي توليدي بتوانند با هزينه پايين­تر طيف وسيع­تري از محصولات يا خدمات را ارائه نمايند. به­علاوه افزايش رقابت در سطح جهاني منجر به رويارويي صنايع با رويکرد افزايش ارزش مشتري در ارائه محصول يا خدمات شده است. بنابراين لزوم درنظر گرفتن نيازهاي خاص هر کدام از مشتريان، توليد­کنندگان را به سمت دخالت دادن مشتريان در فرآيند توليد رهنمون شده است. در اين ميان سفارشي‌سازي در توليد انبوه[1] يکي از روش‌هاي نوين توليد است که هر روز مورد توجه توليدکنندگان بيشتري قرار مي‌گيرد. سفارشي‌سازي در توليد انبوه، توانايي توليد محصول يا خدمات مختص هر مشتري بر اساس سفارش يا نيازهاي شناخته شده او از طريق يک فرآيند کاملاً انعطاف‌پذير و يکپارچه با حفظ مزاياي توليد انبوه است. سفارشي‌سازي در توليد انبوه يکي از فرصت‌هايي است که از طريق رشد و هماهنگي تکنولوژي‌هاي توليد و تکنولوژي اطلاعات در اختيار توليدکنندگان قرار گرفته است.

واضح است فعاليت‌هايي که در سيستم‌هاي سفارشي‌سازي در توليد انبوه انجام مي‌شوند نيازمند همکاري گسترده، تبادل اطلاعات و تعامل در محدوده سازمان و خارج از آن است. بخشي از اين تعامل در جهت برنامه‌ريزي تخصيص وظايف به منابع و زمان‌بندي اجراي وظايف بر روي منابع است. مسئله برنامه­ریزی تخصیص وظایف به منابع و زمانبندی اجرای وظایف یکی از پیچیده­ترین مسائل بهینه­سازی ترکیبیاتی به­شمار می­آید که در این تحقیق سعی بر آن است که گسترشی در زمینه حل این دسته مسائل حاصل گردد.

در سيستم‌هاي سفارشي‌سازي در توليد انبوه، از آنجايي که هر کالاي توليد شده داراي شرايط خاص خود، براساس نياز اعلام شده مشتري خواهد بود، مسئله هماهنگي و تعامل اجزا در صحن کارخانه شکل پيچيده­تري به‌خود مي‌گيرد. براي حل مسئله برنامه­ريزي در چنين شرايطي اجزای سيستم برنامه‌ريزي بايد داراي ويژگي‌هايي همچون برقراري ارتباط با اجزای ديگر، واکنشي بودن و خودمختاري باشند. با توجه به اين ويژگي‌ها بهره‌گيري از سيستم‌هاي تکاملی چندعاملی بعنوان يکي از راه‌حل‌هاي مناسب مطرح مي‌گردد. در اين روش با بهره‌گيري از اجتماعي از عامل‌ها که هر کدام داراي مجموعه‌اي از خصوصیات و منابع مي‌باشند مي‌توان راه‌حل‌هايي در محيط محاسباتي پويا بدست آورد.

1-2- نوآوری­های تحقیق

در این تحقیق با توجه به پیشینه تحقیقاتی که در زمینه حل مسئله برنامه­ریزی و زمانبندی کار کارگاهی منعطف صورت گرفته است، الگویی جدید و مؤثر برای مدل­سازی فضای جواب مسئله مطرح می­گردد. الگوی ارائه شده، دارای خصوصیات ویژه­ای است که از جمله مهم­ترین آن­ها می­توان به حل همزمان زیر مسئله­ های برنامه­ ریزی تخصیص وظایف به منابع و زمانبندی ترتیب اجرای وظایف، اشاره کرد. در ادامه پژوهش به معرفی الگوریتم بهینه­سازی حرکت جمعی ذرات پرداخته می­شود و شکل جدیدی از این الگوریتم برای حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه، معرفی می­گردد که در آن انتخاب ذرات راهنما براساس چگالی ذرات در فضای اهداف صورت می­گیرد، سپس الگوریتم ارائه شده با یکی از الگوریتم­های مشابه مقایسه می­شود. بعد از آن، دو ایده ارائه شده، در حل مسئله  زمانبندی کار کارگاهی منعطف به­کار گرفته شده و نتایج آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

1-3- ساختار پایان­نامه

در ادامه مطالب پایان­نامه، در فصل دوم مفاهيم سفارشي‌سازي انبوه و سطوح پياده‌سازي آن ارائه خواهد شد و  فاکتورهايي که منجر به پياده‌سازي موفق آن مي‌شوند از ديدگاه نويسندگان و محققين مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرند و مسئله برنامه­ریزی و زمانبندی تولید برای حصول به سفارشی­سازی در تولید انبوه به مسئله برنامه­ریزی و زمانبندی کارگاه تولید منعطف[2]  با چند هدف، کاهش[3] می­یابد. از اینجا به بعد رويكرد پژوهش به سوي حل مسئله زمانبندی چندهدفه در کار کارگاهی منعطف، خواهد بود. در فصل سوم، مفاهیم زمانبندی کارگاهی مطرح شده و با استفاده از آن­ها یک مدل ریاضی مناسب برای مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف بدست می­آید. در ادامه پایان­نامه در فصل چهارم مروری کوتاه به مفهوم فرااکتشاف[4] و کاربرد آن در مسائل بهینه­سازی انجام می­گردد. در این فصل چند روش فرااکتشافی مهم که در بهینه­سازی به­طور گسترده­ای مورد استفاده قرار می­گیرند در قالب سه دسته معرفی می­شوند. در فصل پنجم روشهای بهینه­سازی چندهدفه با تکیه بر الگوریتم بهینه­سازی حرکت جمعی ذرات[5] بعنوان یک روش تکاملی[6] چندعاملی[7] مورد مطالعه قرار می­گیرد و الگوریتم جدیدی مبتنی بر چگالی هسته[8] ذرات در فضای اهداف، ارائه شده و با یکی از الگوریتم­های بهینه­سازی چندهدفه مبتنی بر حرکت جمعی ذرات مقایسه می­گردد. در فصل ششم، ابتدا نمایش جدیدی از فضای جستجوی مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف معرفی می­گردد که قابلیت حل زیرمسئله­های تخصیص عملیات به ماشین­ها و زمانبندی ترتیب اجرای عملیات را بطور همزمان بدست می­دهد. سپس در ادامه این فصل، الگوریتم بهینه­سازی که در فصل پنجم معرفی شده است برای حل مسئله زمانبندی کار کارگاهی منعطف مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن با روش­های دیگر مقایسه می­شود. در نهایت در فصل هفتم به بحث و نتیجه­گیری درباره نتایج تحقیق انجام شده در این پایان­نامه پرداخته و پیشنهاداتی برای گسترش تحقیقات در این زمینه، ارائه می­شود.

فصل 2

 سفارشي‌سازي در توليد انبوه

 2-1- مقدمه

پيشرفت‌هاي اخير در توليد منعطف و تكنولوژي اطلاعات، كه سيستم­هاي توليد را قادر به ارائه طيف وسيع­تري از محصولات با هزينه پايين‌تر مي‌كنند، كوتاه شدن چرخه عمر محصول، و رقابت صنعتي فزاينده‌اي كه نياز به استراتژي‌هاي توليدي كه به نيازهاي يكايك مشتريان توجه مي‌كنند منجر به ظهور سفارشي‌سازي در توليد انبوه گرديد.

يكي از اولين افرادي كه صحبت از سفارشي‌سازي در توليد انبوه را مطرح كرد آلوين تافلر بود. آلوين تافلر کار خود را به عنوان يک روزنامه نگار شروع کرد ولي با انتشار اولين کتاب خود به نام “ضربه آينده” [1] در سال 1970 به شهرت بين‌المللي رسيد. “موج سوم” [2] ده سال بعد و “انتقال قدرت” [3] ده سال پس از آن منتشر شدند. منظور از موج سوم که در عنوان کتاب به آن اشاره شده، جامعه فوق صنعتي است که در اواخر قرن بيستم ظهور کرده و هنوز هم در حال شکل‌گيري است. اين جامعه بعد از موج دوم، يعني جامعه صنعتي به وجود آمد که خود ناشي از انقلاب صنعتي بود. جامعه صنعتي هم بعد از مرحله کشاورزي به وجود آمد که به عنوان موج اول شناخته شده است. هر موج جديد توسط توسعه فنآوري جديدي ظاهر شد. بالاخره فنآوري الکترونيک موج سوم را به وجود آورد. توجه اصلي تافلر انتقال از موج دوم به موج سوم در جوامع پيشرفته است، گو اينکه البته حوزه احتمالي اصطکاک بين انسان‌هايي که در مراحل مختلف پيشرفت (شرايط امواج مختلف) قرار دارند و با هم همزيستي مي‌کنند را نيز مورد بررسي قرار مي‌دهد. به نظر تافلر، صفت مشخصه موج سوم به جاي توليد انبوه، سفارشي سازي انبوه است.

وقتي به تاريخچه يا سوابق شركت‏هاي خودروساز مطرح نگاه مي‏كنيم، مي‏بينيم كه آن­ها نيز همين راه­بردها را به كار گرفته‏اند. آن‌ها در دوره‏اي، به توليد انبوه مي‏پرداختند بعد از آن توليد ناب باب شد و اكنون در دوره‏اي هستيم كه توليد انبوه براساس نياز و سليقه مردم يا سفارشی­سازی در تولید انبوه اهميت پيدا كرده است. انجام چنين كاري يعني توليد براساس سفارش مشتري ـ آن هم با همه مزایای تولید انبوه ـ فقط زماني ممكن است كه ابزارهاي آن فراهم باشد.

مفهوم سفارشي‌سازي در توليد انبوه بطور رسمي تقريباً از اواخر دهه 1980 معرفي گرديد و ادامه منطقي توسعه و پيشرفت در زمينه‌هاي مختلف توليد مانند توليد منعطف و بهينه‌سازي شده براساس كيفيت و قيمت است. طبق تعريفي كه دیویس[9] در 1989 ارائه نمود [4]، سفارشي‌سازي در توليد انبوه عبارت از فراهم­سازي محصولات يا سرويس‌هاي اختصاصي براي يك مشتري از طريق چابكي بالا در فرآيند، انعطاف‌پذيري و يك­پارچگي در سيستم توليد است.

بسياري از نويسندگان اين مفهوم را بصورت باريك‌تر و عملي‌تري مورد توجه قرار داده‌اند و تعريف ديگري را ارائه كرده‌اند. آنان معتقدند كه سفارشي‌سازي در توليد انبوه، استفاده از تكنولوژي اطلاعات، فرآيندهاي انعطاف­پذير و معماري سازماني ويژه براي ارائه كردن طيف وسيعي از محصولات و سرويس‌هايي كه به نيازهاي مخصوص هر كدام از مشتريان پاسخ مي‌دهد (اغلب از طريق مجموعه‌اي از انتخاب‌ها) با هزينه‌اي نزديك به توليد انبوه است [5].

در هر دو اين ديدگاه‌ها سفارشي‌سازي در توليد انبوه بعنوان يك ايده سيستماتيك، همه جنبه‌هاي فروش محصول، توسعه، توليد و ارائه آن و بطور كلي زنجيره كاملي از انتخاب مشتري تا تحويل محصول را در بر مي‌گيرد.

با وجود مشكلات زياد پياده‌سازي سيستم‌هاي توليد مبتني بر سفارشي‌سازي در توليد انبوه، مشكلات زير به­نظر اساسي‌تر جلوه مي­كنند: الف) پايين نگه داشتن قيمت محصول سفارشي‌سازي شده متناسب با توليد انبوه محصول استاندارد. ب) دست­يابي به كيفيت بالا براي طيف وسيعي از محصولات و پ) ارتقا و توليد كالاهاي سفارشي بصورت دوره‌اي براي جلب رضايتمندي مشتري و تمايل او براي سفارش محصولات جديدتر. بنابراين سازمان‌هاي توليدي براي پياده‌سازي سيستم‌هاي مبتني بر سفارشي‌سازي در توليد انبوه بايد توانايي انجام تغييراتي همچون موارد زير را داشته باشند: الف) پيمانه‌اي‌سازي محصولات و فرآيندها براي ايجاد قابليت مديريت تنوع محصولات ب) استفاده از سيستم‌هاي نرم‌افزاري مبتني بر دانش[10] و پ) استفاده از سيستم‌هاي توليد و اتوماسيون منعطف.

بنابر موارد ذكر شده، تغيير سيستم توليدي سازمان به سيستم  مبتني بر سفارشي‌سازي در تولید انبوه پيامدهاي بسياري را در توسعه محصول و چرخه توليد ايجاد خواهد نمود. اين پيامدها را مي‌توان در قالب توانمندي در حوزه‌هاي محاسباتي[11]، ارتباطي[12] و اطلاعاتي[13] دسته‌بندي كرد كه موجب بروز نوآوري‌هايي در اتوماسيون منعطف، شبكه‌هاي كامپيوتري صنعتي و طراحي محصول بصورت الكترونيكي مي‌شوند.

2-2- سطوح سفارشي‌سازي

تعيين سطح سفارشي‌سازي يكي از نكات اساسي در بحث‌ها و نظرات مربوط به تشخيص درست محصولات سازمان است. ممكن است كساني باشند كه بطور افراطي بر اين باور باشند كه بايد تمام نيازمندي‌ها و سلايق يكايك مشتريان را تأمين كرد. يعني به هر مشتري كالايي را بايد عرضه كرد كه دقيقاً و تمام و كمال همان است كه مي‌خواهد. از طرفي هم كساني هستند كه سفارشي‌سازي را صرفاً در ارائه محصول با امكان انتخاب برخي خصوصيات آن در نظر مي‌گيرند. برخي ديگر نيز سفارشي‌سازي موفق را در توانايي تركيب سفارشي‌سازي به همراه تنوع در اجزا و فرآيندهاي استاندارد توليد می­دانند.

محققين بسياري با ديدگاه‌هاي مختلف، چارچوب‌هاي متنوعي را براي سطوح سفارشي‌سازي پيشنهاد كرده‌اند كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي‌شود.

پاین[14] و گیلمور[15] چهار سطح براي سفارشي‌سازي محصول بر اساس مشاهدات و تجربيات عملي خود ارائه داده‌اند كه عبارتند از [6]:

سطح تعاملي[16]: طراحان محصول با مشتريان گفتگو كرده و براساس نياز و سليقه مشتري محصول را طراحي مي‌كنند

سطح وفق‌پذيري[17]: محصولات استاندارد به­گونه‌اي طراحي مي‌شوند كه توسط مشتري قابل تغيير كاربري باشند و مشتري بتواند مطابق نياز و سليقه خود محصول خريداري شده را تغيير دهد.

سطح Cosmetic: محصولات استاندارد توليد مي‌شوند ولي براي مشتريان مختلف به­گونه‌هاي متفاوتي بسته‌بندي مي‌شوند يا به­گونه‌هاي متفاوتي به مشتري عرضه مي‌شوند

سطح شفاف[18]: محصولات براساس تنظيماتي كه توسط مشتري روي آن‌ها انجام مي‌شود خود را با نيازمندي‌هاي مشتري وفق مي‌دهند.

پاین در مقاله ديگري چهار سطح سفارشي‌سازي را بصورت زير مطرح كرد [7]:

سرويس‌هاي سفارشي‌سازي شده: محصولات استاندارد توسط افرادي در سيستم فروش متناسب با نياز مشتري درآمده و سپس عرضه مي‌شوند.

سفارشي‌سازي دروني[19]: محصولات استاندارد در هنگام استفاده توسط مشتري متناسب با نياز تغيير مي‌كنند.

سفارشي‌سازي در نقطه تحويل[20]: عمليات اضافي مخصوصي متناسب با نياز مشتري در هنگام تحويل بر روي محصول انجام مي‌شود.

توليد پيمانه‌اي[21]: اجزاء استاندارد براي شكل دادن به نياز مشتري با طيف وسيعي از پيكربندي‌ها و تركيب‌ها مي‌توانند محصولات متنوعي را بوجود آورند.

اسپیرا[22] محقق ديگري است كه مدل مشابهي را با چهار نوع سفارشي‌سازي مطرح كرده است [8]:

بسته‌بندي سفارشي‌سازي شده[23]

سرويس‌هاي سفارشي شده[24]

كار اضافي براساس سفارش مشتري[25]

مونتاژ پيمانه‌اي[26]

تركيب چارچوب‌هايي كه در بالا به آنها اشاره شده است ما را به سمت هشت سطح عام از سفارشي‌سازي هدايت مي كند كه در جدول 2-1 مشخص شده‌اند [5]:

در اين جدول طراحي در بالاترين سطح (سطح هشتم) قرار گرفته است و اشاره به تعاملي بودن پروژه[27] و توليد و ارائه محصول براساس اولويت‌هاي اختصاصي هر مشتري دارد.

سطح هفتم[28] اشاره به توليد محصول متناسب با نيازهاي خاص مشتري با تكيه بر برخي طراحي‌هاي پايه و استاندارد شده دارد.

سطح ششم[29] اشاره به مونتاژ محصول با سرهم‌بندي اجزاء پيمانه‌اي با تركيب‌ها و پيكربندي‌هاي متفاوت براي پاسخ به نيازهاي اختصاصي هر مشتري دارد.

در سطوح چهارم و پنجم دستيابي به سفارشي‌سازي از طريق انجام كار اضافي روي محصول پس از توليد و قبل از ارائه به مشتري مورد توجه قرار مي‌گيرد

[1] Mass Customization

[2] Flexible Job Shop

[3] Reduced

[4] Meta-Heuristics

[5] Particle Swarm Optimization

[6] Evolutionary

[7] Multi-Agent

[8] Kernel Density

[9] Davis

[10] Knowledge Based

[11] Computational

[12] Communicational

[13] Informational

[14] Pine

[15] Gilmore

[16] Collaborative

[17] Adaptive

[18] Transparent

[19] Embedded

[20] Point of Delivery

[21] Modular Production

[22] Spira

[23] Customized Packaging

[24] Customized Services

[25] Additional Custom Work

[26] Modular Assembly

[27] Collaborative Project

[28] Fabrication

[29] Assembly

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122