پايان نامه سيماي حاتم اصم در آيينه ي ادبيات فا رسي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه  سيماي حاتم اصم در آيينه ي ادبيات فا رسي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه  سيماي حاتم اصم در آيينه ي ادبيات فا رسي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده   1
مقدمه    2
فصل اول: کلیات
1-1- بیان مسئله تحقیق    6
1-2- ضرورت تحقیق     6
1-3- هدف تحقیق    6
1-4- پیشینه تحقیق     6
1-5- روش کار و تحقیق     7
فصل دوم: درآمدی بر پیدایش تصوف اسلامی
2-1- تصوف یا عرفان در نزد مسلمین و منشاء آن     8
2-2- بحثی در وجه تسمیه‌ی صوفی     10
2-3- بحثی در تعریف تصوف     12
2-4- اندکی در طبقات اهل زهد و عبادت در صدر اسلام    14
فصل سوم: معرفی حاتم اصم
3-1-1- نام و نسب    15
3-1-2- کنیه و لقب‌ها    15
3-1-3- تاریخ ولادت    16
3-1-4- منشاء و مولد    17
3-1-5- تاریخ وفات    17
3-1-6- محل وفات    17
3-1-7- جایگاه حاتم در تصوف    17
3-1-8- استاد یا استادان حاتم    19
3-1-9- شاگردان حاتم    20
3-1-10- خانواده    20
3-1-11- دوستان و هم صحبتان    21
3-1-12- خلفای هم زمان با حاتم    21
3-1-13- سفرها    22
3-1-14- شرکت در جنگ (غزو)    22
3-1-15- دیدارها    23
3-1-16- دین و مذهب    23
3-1-17- محل زندگی و ارشاد    23
3-1-18- برجسته‌ترین ویژگی‌ها    24
3-1-19- آثار مکتوب    24
3-1-20- نظریه‌های خاص حاتم    25
3-1-21- علت ملقب بودن حاتم به اصم    26
3-2-حاتم اصم در فرهنگ‌های فارسی    27
3-2-1- فرهنگ غیاث اللغات    27
3-2-2- فرهنگ جامع آنندراج    28
3-2-3- اثر آفرینان    28
3-2-4- فرهنگ سخن    28
3-2-5- لغت نامه‌ی دهخدا    29
3-2-6- فرهنگ فارسی معین    37
3-2-7- دایره المعارف فارسی دکتر مصاحب    37
3-2-8- دانش‌نامه‌ی جهان اسلام    38
3-3- مقایسه ای جالب میان دو نام مشابه     39
3-4- جست و جوی نام حاتم اصم در اینترنت    40
فصل چهارم: سیمای حاتم اصم در آثار نثر و نظم
4-1- سیمای حاتم اصم در کتاب شرح تعرف     42
4-2- سیمای حاتم اصم در کتاب طبقات الصوفیه     44
4-3- سیمای حاتم اصم در کتاب احیاء علوم الدین     47
4-4- سیمای حاتم اصم در کتاب مکاتیب فارسی غزالی     60
4-5- سیمای حاتم اصم در کتاب رساله‌ی قشیریه     69
4-6- سیمای حاتم اصم در کتاب کشف المحجوب     80
4-7- سیمای حاتم اصم در کتاب حدیقه الحقیقه     87
4-8- سیمای حاتم اصم در کتاب بوستان سعدی    92
4-9- سیمای حاتم اصم در کتاب تذکره الاولیاء     95
4-10- سیمای حاتم اصم در مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه     121
4-11- سیمای حاتم اصم در کتاب نفحات الانس     123
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- تاثیر ادبی حاتم برادبیات   128
فهرست منابع    133
چکیده لاتین    135

فهرست منابع و مآخذ:

1- قرآن مجید،الله ، کتاب فروشی اسلامیّه (به خط طاهر خوش نویس تبریزی)، 1356

2-انصاری، عبدالله، رسائل فارسی ،  انتشارات اساطیر ،1377

3- انصاری،عبدالله، طبقات الصوفیه ،انتشارات فروغي،1380

4-انوری، حسن.، (به سرپرستی)، فرهنگ بزرگ سخن،انتشارات سخن ، 1382

5- بخاری،امام ابو ابراهیم.، شرح التعرّف لمذهب التصوّف، انتشارات اساطیر.،1363

6- جامی، عبدالرحمان.، نفحات الانس ص حضرات القدس، انتشارات کتاب فروشی محمودی،1336

7- جامی، عبدالرحمان، نفحات الانس ص حضرات القدس، نشر سخن، 1386

8- جلابی هجویری، علی بن عثمان ، کشف المحجوب،تصحيح ژوكوفسكي، انتشارات طهوري،1373

9- حافظ، محمد. (خواجه شمس الدین محمد)، دیوان حافظ، انتشارات اساطیر، 1368

10- حداد عادل، غلامحسین.، (زیرنظر)، دانشنامه‌ی جهان اسلام، بنیاد دائره المعارف اسلامی،.1387

11- دهخدا،علی اکبر.، لغت نامه‌ی دهخدا، مؤسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1373

12-رازی، نجم الدین، مرصاد العباد، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1387

13- رامپوری، محمد (غیاث الدین محمّد) ، نامعلوم، فرهنگ غیاث اللّغات، کانون معرفت.

14- زرین کوب، عبدالحسین ، ارزش میراث صوفیه،انتشارات اميركبير،1385

15- سجادی، سیدجعفر.، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، کتابخانه‌ی طهوری.،1373

16- سعدی، محمد.، متن کامل دیوان سعدی، انتشارات روزنه،.1383

17- سنایی غزنوی، مجدود بن آدم ،.حدیقه الحقیقه وشریعه الطریقه، انتشارات دانشگاه تهران، 1377

18- شاد، محمد. (محمّد پادشاه)، فرهنگ جامع فارسی آنندراج، کتاب فروشی خیّام،1363.

19- عطّار، فریدالدین،تذکره الاولیاء، انتشارات علم،1384

20- غزالی، محمد،مکاتیب فارسی (فضائل الانام من رسائل حجه الاسلام) ، کتابخانه‌ی سنایی و کتابخانه‌ی طهوری، 1363

21- غزّالی، محمد، احیاء علوم الدین، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1364

22- غنی، قاسم، تاریخ تصوف در اسلام، انتشارات زوار،1375

23- قشیری،عبدالکریم.، رساله‌ی فشیریه ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.،1385

24- کاشانی،عزالدین محمود، مصباح الهدایه و مفتاح الکنایه، مؤسسه‌ی نشر هما،1372

25- مصاحب، غلامحسین ، دایره المعارف فارسی، انتشارات فرانكلين،1345

26- معین، محمد،فرهنگ فارسی معین، مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر،1371

27- نصیری،محمدرضا.، اثرآفرینان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1384

چکیده:

حاتم اصم عارف نامی قرن دوم و  سوم هجری در برخی متون نظم و نثر فارسی به ویژه در متون نثر صوفیه و عرفا یا هواداران آن‌ها مورد توجه واقع شده است که مطالبی که درباره ی او در اهم این متون یافت شده است دراین تحقیق نقل گردیده و مورد توضیح و بررسی قرار گرفته و يك ارزيابي كلي ازحضور حاتم در آن اثر شده است. هم چنین برای کامل‌تر شدن موضوع توضیحات تعدادی از فرهنگ‌ها، واژه نامه‌ها و دایره المعارف‌ها نیز به آن افزوده گردیده و درنهایت با بررسي اين متون و یک جمع بندی کلّی و تائيد مطالب مستند  نشان می‌دهد که حاتم اصم به چه میزان در ادب فارسی و متون آن حضور و تأثیر داشته و این تأثیر تا چه میزان جنبه‌ی ادبی و هنری و تا چه حد جنبه‌ی معرّفی و اطلاع رسانی دارد و اطلاعات صحیح تر و قابل اعتمادتر در باب وی کدام است و سره از ناسره جدا مي گردد.

كليد واژه: حاتم اصم،صوفي

مقدمه:

در باب واژه ی ادب و این كه منظور از ادب و ادبیات چیست سخنان گوناگون گفته‌اند و تعریف های گوناگونی برای ادب و ادبیات كرده‌اند كه هیچ یك جامع نیست. البته مفهوم آن تا حدی برای همه ی مردم روشن است و منظور از آن را كم و بیش در می‌یابند بدون آن كه نیازی به قالب‌گیری در تعریف و حدود معینی باشد. آیا می‌توان مرزی و حدی برای ادبیات ملت ها قایل شد و اگر می‌توان حدی برای آن دانست، دامنه ی آن تا كجا كشیده می‌شود؟

در زندگی ادبی، انسان در می‌یابد كه رسالت وی در این جهان تنها خورد و خواب نیست بلكه رسالت مهم تری بر عهده دارد و انسانیت به این نیست كه تنها گلیم خود را از امواج متلاطم بركناردارد و در نجات خود بكوشد ، انسان آن است كه برای سعادت نوع خود گام بردارد.پس شك نیست كه اندیشه ها و اندیشه‌های انسانی در سطح انسانیت یكی از عناصر مهم ادب است. ادیان به طور اعم در پایه‌ریزی نوعی از ادبیات سهمی به سزا داشته‌اند و با وجود تحولات و دگرگونی هایی كه در جامعه‌ها پدید آمده است اوضاع ادبی نیز دوشادوش دگرگونی های جوامع انسانی دگرگون شده است

زبان و ادبیات جلوه گاه  اندیشه ، آرمان ، فرهنگ و تجارب و روحیات یک جامعه است . انسان ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام ها ، عواطف و اندیشه های خویش بهره جسته اند و از ادبیات که زبان برتر است به عنوان ابزاری در انتقال بهتر ، بایسته تر و مؤثرتر اندیشه خود استفاده کرده اند . ادبیات ، درتلطیف احساسات ، پرورش ذوق و ماندگار کردن ارزش ها و اندیشه ها سهمی بزرگ و عمده بر دوش داشته است  به همین دلیل هر اندیشه ای که در قالب مناسب  خویش ریخته شود ماندگارخواهد بود.

عبدالحسین زرین کوب در تعریف ادبیات می نویسد: ((بطور کلی ادبیات آنگونه سخنانی است که از حد سخنان عادی برتر و والاتر بوده و مردم آن سخنان را در خور ضبط و نقل دانسته اند و از شنیدن آنها دگرگون گشته اند و احساس غم و شادی یا لذت و الم کرده اند پس واضح است که یکی از ویژگی های مهمی که هر اثر باید داشته باشد تا در جمله آثار ادبی به حساب آید پایندگی و ماندگاری آن اثر در طول زمان است. بطور کلی اگر کسی که قصد دارد به آفرینش ادبی بپردازد به هدف ادبیات که همان بیان احساسات و عواطف درونی انسان است، ناظر باشد بطور حتم اثری که خلق می کند دارای ویژگی پایندگی (هر چند که پایندگی آثار بزرگ ادبی را نداشته باشد) خواهد بود؛ زیرا عواطف بشری امریست که دستخوش تغییر در طول زمان نمی شود و همواره ثابت است؛ به عنوان مثال مفهوم عشق در تمام دوران ها وجود داشته و همواره ستایش شده است((.

در هر جامعه‌ای ادب جلوه‌ایست از تجلیات روحی و آسایش ارواح سركش انسانی كه در دنیای نامتناهی در قید و بندهای بسیاری اسیر شده است و راه گریزی ندارد، لاجرم برای تسكین آلام و دردها و ناكامی ها و رنج و عذاب و شكنجه كه ناگزیر به تحمل آن ها است متوسـل به مناجـات و راز و نیــاز می شود و اندیشه ها واحساسات خود را كه هرگز نمی تواند در این جهان ابراز كند به شکل جالب و دل‌انگیزی بیان می كند، در لباس نثر، در لباس نظم، در جلوه‌های موسیقی، در بیان احساسات دقیق و رقیق عرفانی و اتحاد و فنا و یگانگی، این امور همه به هم پیوسته است.

ادبیات زاییده روح و ذوق‌های لطیف و حساس است و بازتاب دهنده ی روح لطیف عرفانی است و در پاره‌ای موارد جنبه‌های ارشادی آن نیرومند است كه اخلاقیات مذهبی را در بردارد.

در گلزار معانی و حقایقی که چمن آرای فکر بشر بوجود آورده است تا کنون گلی خوشبوتر از گل عرفان نرسته است  و گلهای دیگر این گلزار نیز تا نفحه ای از این گل نداشته باشند بویشان مطبوع طبع صاحبدلان واقع نمی گردد و شگفت آنست که در گلزار معانی و حقایق از این نوع رستنی جز یک گل بیشتر نروئیده  و محل روئیدن آنهم مشرق زمین بوده است.

عرفان کعبه ی  مقصودی است که رهروان راه دین و علم هر دو به آنجا می رسند. عرفان حقیقتی است که در عرض تمام مذاهب و علوم قرار گرفته و با همه دشوار بدست آمدنش همه کس می تواند از دین و مذهب و علم خود آنرا بیابد و عارف واقعی  کسی است که بر حقیقت فضائل و رذائل واقف گشته و متحلی به فضائل و متخلی از رذائل گردیده و انقدر دارای صفای قلب شده که نسبت به هر جانداری تا چه رسد به انسان مهربان است  بنابراین با خواندن حالات عارفان در می یابیم هیچ مقامی برای انسان بالاتر از مقام معرفت و هیچ حالی خوشتر از حال عرفان نیست و هرکس می خواهد به کمال مطلوب انسانیت برسد باید بکوشد به این مقام و حال برسد.

تصوف در قرن دوم هجری که ابتدای ظهور آنست عبارت بوده از توجه مفرط به زهد و عبادت بر طبق  اوامر و نواهی شریعت اسلام و موضوعات تصوف در قرن دوم یعنی ابتدای  ظهور آن زهد ، توکل ، صبر ، شکر ، اخلاص ، محبت  و معرفت و  اموری از این قبیل بوده و در آغاز تمام این مطالب یکسان مورد توجه قرار می گرفت  ولی طولی نکشید که پیشوایان طریقت هر یکی به یکی از این موضوعات بیشتر متوجه گردیده  و مستغرق حالتی از حالات مذکور شده اند.

کم کم تصوف شکل دیگری به خود گرفت و فرقه صوفیه رسما در مقابل فرقی که در اسلام ظاهر شده بودند به عنوان یک فرقه ی  صاحب تشکیلات و آراء و عقائد مخصوص عرض اندام کرد . این فرقه مشایخ و بزرگان بسیاری داشته  که حاتم اصم یکی  از مشایخ بزرگ صوفیه  در قرن دوم و سوم است که او نیز دارای ویزگیهای برجسته ای مانند زهد ، صدق ، کرم ، عدم خشم ، آرامش اخلاقی  است و  حتی نظریه های خاصی را مانند مرگ های چهار گانه و تقسیم شهوت  بیان نموده است.

از انجا که در آثار نظم ونثر فارسی از حاتم نام برده شده است نشان از توجه و جایگاه ویژه او در نزد نویسندگان وشاعران عارف مسلک دارد.

با توجه به این که برخی از این بزرگان گمنام بوده اند واطلاعات زیادی از آنها در دست نداریم حتی تاریخ تولد آنها مشخص نیست  لذا با بررسی آثاری که از آنها سخن به میان آمده به شناخت این بزرگان دسـت  می یابیم و با بررسی برخی از این  منابع چون کتاب شرح تعرف عبدالله المستملی بخاری ،طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری ، احیاء علوم الدین و مکاتیب فارسی غزالی ، رساله قشیریه عبدالکریم بن هوازن قشیری ، کشف المحجوب هجویری ، حدیقه سنایی ، بوستان سعدی، تذکره الاولیاء عطار نیشابوری مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمود کاشانی  و نفحات الانس جامی با به میان آوردن وپیش کشیدن سخن و حکایاتی از آنان به  موضوع  این تحقیق یعنی  سیمای حاتم اصم در آئینه ی  ادبیات فارسی خواهیم رسید که نشان میدهد تا چه میزان در ادبیات فارسی تاثیر گذار بوده یا فقط  از بعد عرفانی ، شخصیت آنها مورد توجه قرار گرفته است .

نگارنده ی  این سطور با اشعار عرفانی انس و الفت داشته و همواره مجذوب کلام شیوای شاعران و نویسندگان عارف مسلک بوه و این دلدادگی به اشعار عرفانی ، سبب بررسی یکی از شخصیتهای صوفیه و عارف یعنی حاتم اصم در آثار نظم و نثر فارسی گردید و دریچه ای بر دلم گشود و مرا در این مسیر راهبر شد و عزم کردم تا در راه تکامل این ارمغان الهی کوشیده و با امید بپویم.

بدین منظور اشتیاق ایجاد دفتر حاضر فراهم گردید و امید است که با  این حرکت بتوانم حتی  یک قدم  در مسیر بی انتهای عرفان و ادب فارسی برداشته باشم.

غرض نقشی است کز ما باز ماند            که هـستی را نمی بیـنم بقائی

مگر صاحبدلی روزی به رحمـت                کند در حـق درویشـان دعائی

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله تحقیق

نمودن تصویرها و مضامین شاعرانه که با اشاره به حاتم اصم در ادب فارسی پرداخته شده است با عنوان موضوع سیمای حاتم اصم در آیینه ادبیات فارسی بررسی می‌گردد.

1-2- ضرورت تحقیق

نشان دادن ارزش‌های هنری و اخلاقی حاصل از مضمون پردازی و معنی آفرینی شاعران عارف مشرب با اشاره به شخصیت و سرگذشت حاتم اصم.

1-3- هدف تحقیق

بررسی تأثیر یا عدم تأثیر هنری ، ادبی و بلاغی حاتم اصم در متون ادب فارسی اعم از شعر و نظم یا نثر و هم چنین به دست آوردن شرح حالی نسبتاً روشن و صحیح از وی که تاحد امکان جزئیات زندگی، احوال و اقوال وی را بیان کند و مارا در شناخت صحیح این عارف نامی یاری دهد .

1-4-پيشينه تحقيق

درباره‌ی حاتم عموماً درکتب قدیمی اهل تصوف و عرفان فصول یا سطوری یافت می‌شود که گاه نیز با مطالبی بی‌اساس یا حداقل غیر قابل اثبات در هم آمیخته و در کتاب‌های تذکره مانند امروزی و  واژه‌نامه‌ها ، فرهنگ‌ها و دایره‌المعارف‌ها نیز بیش‌تر توضیحاتی مختصر و ناقص آمده است که لزوم یک تحقیق نسبتاً همه جانبه و فراگیر درباره‌ی وی را گوش زد می‌نماید .

1-5-روش كار و تحقيق

در این پایان‌نامه پس از معرفی و شرح کلّی تصوف اسلامی و ارائه درآمدی برای آشنایی با حاتم اصم از بین اهم متون نثر و نظم (عموماً نثر) مطالب مفید درباره‌ی حاتم استخراج، نقل و بررسی شده است به این صورت که ابتدا از هر منبع عین مطلب نقل و بعد بخشی به عنوان توضیح و بررسی به آن اضافه گردیده است و یک ارزیابی کلّی نیز از حضور حاتم در آن اثر شده است . در فصل بعدی برای تکمیل بحث توضیحات چند فرهنگ، دایره المعارف و واژه نامه‌ی معروف افزوده گردیده و سپس در پایان مطالب جمع‌بندی شده و تا حد امکان سعی شده است سره از ناسره جدا گردد و مطالب مستند و مکرّر مورد تائید و تأکید و مطالب سست یا غیر مستند مورد شک قرار گیرد .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122