پايان نامه سينماي معناگرا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه سينماي معناگرا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 61 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه سينماي معناگرا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

– چکیده
– مقدمه
– فصل یکم سینما و معنا صفحه 1
– فصل دوم سبک استعلایی در سینما صفحه 13
– فصل سوم نشانه شناسی سینمای معناگرا صفحه 24
– فصل چهارم سینمای معناگرا و ژانرهای سینمایی صفحه 42
– نتیجه گیری صفحه 46

منابع و مآخذ فارسی:  

استم، رابرت. مقدمه ای بر نظریه فیلم، مترجم: احسان نوروزی(گروه مترجمان). انتشارات سوره مهر، تهران.1383.

دهخدا، علی اکبر. لغتنامه، انتشارات امیر کبیر، تهران. 1358.

ر. می، جان.برد، مایکل. تأملاتی در باب سینما و دین، مترجم: محمد شهبا. انتشارات فارابی، تهران، 1375.

سایمون، استفن. الهامات معنوی در سینما، مترجم: شاپور عظیمی. انتشارات فارابی، تهران، 1383.

شریدر، پل. سبک استعلایی در سینما، مترجم: محمد گذرآبادی. انتشارات فارابی، تهران.1383.

موناکو، جیمز. چگونگی درک فیلم، مترجم: حمید احمدی لاری. انتشارات فارابی، تهران. 1371.

وولن، پیتر. نشانه ها و معنا در سینما، مترجمان: عبدالله تربیت و بهمن طاهری. انتشارات سروش، تهران.1376.

هیوارد، سوزان. مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، مترجم: فتاح محمدی. نشر هزاره سوم، تهران. 1381.

اسفندیاری، عبدالله. «درآمدی بر سینمای معناگرا»، روزنامه جام جم، شماره 1612، 1383.ص 3.

اسفندیاری، عبدالله. «سینمای معناگرا چیست؟»، مجله فیلم نگار، شماره 23، 1383 . صص 27- 25، 19- 18.

دانش، مهرزاد. «اسرار نهان؛ مقدمه ای بر تثبیت سینمای معناگرا»، مجله فیلم، شماره 327، 1383. صص 102- 100.

دانش، مهرزاد. «معنازدگی؛ معناگرایی در فیلم های ایرانی»، مجله فیلم، شماره 329، 1383. صص 34- 33.

دانش، مهرزاد. «نشانه های آسمانی»، مجله فیلم نگار، شماره 27، 1383. صص 44- 43.

زاهدی، تورج. «طریق رندی؛ ملاحظاتی درباره جشنواره 23 فجر»، مجله فیلم، شماره 330، 1384. صص 157- 156.

علوی طباطبایی، ابوالحسن. «یادآوری تعهد از یادرفته؛ سینمای معناگرا و تبیین عالم هستی»، مجله فیلم، شماره 328، 1383. صص 106- 103.

مسیح، هیوا. «در اندرون من خسته دل …؛ درنگی در مفهوم سینمای معناگرا»، مجله دنیای تصویر، شماره 141، 1384. صص 95- 94.

مصلح حیدرزاده، علی. «نکته ها؛ سینمای معناگرا و آینده»، مجله فیلم، شماره 327، 1383. ص34.

Bibliography:

Agel, Henri 1960. Poetique du Cinema. Paris: Editions du signe.

Ayfre, Amedee 1961. “Conversion aux Images?” in Henri Agel, Cinema et le sacre. Paris: Editions du Cerf.

Ayfre, Amedee 1970. “The Universe of Robert Bresson” in Cameron, The Films of Robert Bresson. Paris: Praeger.

Bandelier, Alain 1969.”Cinema et Mystere”, as quoted in Amedee Ayfre, Cinema rt Mystere. Paris: : Editions du Cerf.

Copjec, Joan 1989. ” The Orthopsychic Subject: Film Theory and the Reception of Lacan”

چکيده

این پژوهش سعی دارد جریان سینمای روحانی و الوهی را که از سال 1383 در سینمای ایران با عنوان نادرست سینمای معناگرا مطرح شده، مورد بررسی قرار دهد. به دلیل معطوف به معنا بودن (معناگرا) تمام آثار هنری بطور اعم و آثار سینمایی بطور اخص و با این فرض که  سینمای روحانی دارای نظام فکری و زبان خاص خود است، کوشش شده، این نظام،  مورد مداقه قرار گیرد.

این رساله شامل یک مقدمه، یک مؤخره، چهار فصل، کتابنامه و Bibliography است.

فصل یک تحت عنوان سینما و معنا، به بررسی رابطه میان این دو می پردازد و نتیجه می گیرد که معنا جزء لاینفک هنر سینماست و همه ی فیلم ها  معناگرا  هستند. در فصل دو تحت عنوان سبک استعلایی در سینما، به آثار فیلمسازانی که از روش های مشابهی برای بیان عواطف معنوی مشابه بهره گرفته اند، اشاره می شود و نتیجه می گیرد که در این فیلم ها، طرح داستانی، مضمون، بازیگری و کارگردانی از خود فراتر می روند. در فصل سه تحت عنوان نشانه شناسی سینمای معناگرا، مفهوم نشانه شناسی را که بسیاری از روشهای بررسی فرهنک به مثابه یک زبان در بر می گیرد، بررسی می کند و نتیجه می گیرد باید امر قدسی را در ژرفای خودِ واقعیت پی جویی کرد. در فصل چهار تحت عنوان  سینمای معناگرا و ژانرهای سینمایی، به ژانر به عنوان شیوه ای برای سازماندهی فیلم ها مطابق الگوهای شناخته شده اشاره می شود و نتیجه می گیرد سينمای معناگرا يک ژانر نيست  بلکه نوعی گرايش است و ممکن است با  توجه به چگونگی پرداخت اثر، یک فيلم به سوی معنا گرايی ميل کند.

این پژوهش به عنوان نتیجه گیری کلی در مؤخره استدلال می کند که سینمای معناگرا (روحانی و الوهی)، به واقعیت های روزمره  با توجه به معانی قدسی آن می نگرد.

 مقدمه:

اصطلاح  سینمای معناگرا از سال 1383 وارد گفتمان سینمایی کشورمان شد و از همان آغاز بحثهای جدی پیرامون آن برانگیخته شد که تا به امروز ادامه دارد. به نظر می رسد این نامگذاری، در ادامه سیاستهای هدایتی- حمایتی مسئولان امور سینمایی کشور قرار دارد که از اوایل دهه 60 آغاز شده  است و هر از چند گاه موجی از تولیدات سفارشی را ایجاد می کند و به تبع آن در حیطه ی مطالعات نظری نیز تلاشهایی صورت می گیرد. لازم به یادآوری است که به دلیل معطوف به معنا بودن (معناگرا) تمام آثار هنری بطور اعم و آثار سینمایی بطور اخص، در این رساله هر جا این غلط مصطلح –  سینمای معناگرا –  به کار رفته منظور، سینمای روحانی و الوهی است.

ارائه تعريفی مشخص و روشن از سينمای معناگرا  دشوار به نظر می رسد، زيرا هنوز بر سر موضوع مناقشه وجود دارد. واژه سينمای معناگرا برای نخستين بار در اوايل سال 1383، از سوی محمد مهدی حيدريان معاون وقت امور سينمايی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده شد؛ درست زمانی که تازه ترين خبرها در مورد بيست و سومين جشنواره فيلم فجر، به گوش رسيد. آشکار است که چندوقتی هم به طور سربسته در ميزگردها و نشست های بنياد سينمايی فارابی بر سر اين موضوع صحبت هايی شد؛ ولی نه فقط آن روز، که  امروز هم به مشابه واژگانی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی ، به عنوان معادل برای اصطلاحات جديد پيشنهاد می دهد ، هنوز اصطلاحی جديد تلقی می شود. (اسفندیاری، مجله فیلم نگار، شماره23، صص 19- 18)

عبدالله اسفندياری که بعدها بعنوان مدير حوزه  سينمای معناگرا در بنياد فارابی منصوب شد، گفتگويی با نشريه سينمايی فيلم نگار انجام داد که به عنوان « معطوف به رموز عالم غيب» به چاپ رسيد. در همين گفتگو اسفندياری از سينمای معناگرا سخن گفت. (اسفندیاری، مجله فیلم نگار، شماره23، صص 27- 25)

اسفندياری در نوشته ديگری  باعنوان «درآمدی بر سينمای معناگرا» سعی کرد با بر شمردن ويژگيهايی آنرا از سينمای دينی ، سينمای عرفانی ، سينمای انديشه، سينمای شاعرانه و سينمای استعلايی متمايز سازد. وی به جای اصطلاح سينمای معناگرا ، سينمای فرانگر را پيشنهاد کرد. وی معتقد است سينمای معناگرا اگر به ماورا می پردازد اما زندگی زمينی را فراموش نمی کند. (اسفندیاری، روزنامه جام جم، شماره1612، ص 3)

مهرزاد دانش در مطلبی با عنوان «نشانه های آسمانی» به بررسی بيشتر ابعاد موضوع  پرداخت (دانش، مجله فیلم نگار، شماره27، صص 44- 43) و سپس در مقاله ای  با عنوان «اسرار نهان؛ مقدمه ای بر تثبيت سينمای معناگرا » به چاپ رساند.(دانش، مجله فیلم ، شماره328، صص 102- 100)

وی در اين دو مقاله سعی کرد پرسشهايی در حوزه سينمای معناگرا طرح کند. وی با مرزبندی سينمای اخلاقی و سينمای دينی با سينمای معناگرا تلاش کرد نخست در حيطه نظری و سپس در حيطه آزمون و خطا تعريفی از اين شبه گونه سينمايی ارائه دهد .دانش حتی وجود عناصری از عالم غيب در سينما را شرط لازم برای سينماگران معنا دانست و خاطر نشان کرد که با توجه به تعريف دين، در بسياری از معارف و جنبه ها، غيب، نقش محسوسی ندارد و اين بخشی از معارف دينی در سينمای دينی است، اما در سينمای معناگرا نيست.

علی مصلح حيدرزاده در مطلب بسیار کوتاهی با عنوان «نکته ها؛ سینمای معناگرا و آینده» که در ماهنامه فيلم چاپ شد، اشاره می کند که سينمای معناگرا تعبير امروزی تر همان سينمای دينی است که در گذشته بارها مطرح بوده است. (حیدرزاده، مجله فیلم، شماره327، ص34)

ابوالحسن علوی طباطبايی در مقاله «یادآوری تعهد از یاد رفته؛ سينمای معناگرا و تبيين عالم هستی» که در ماهنامه فيلم به چاپ رسيد، سينمای معناگرا را معادل سينمای دينی می داند و معتقد است که اين سينما اشاره به نوعی محتوای هستی شناسانه و اصيل بر پايه انديشه های متعالی انسانی است که به سينمای بحران زده هشدار می دهد. (علوی طباطبایی، مجله فیلم، شماره328، صص 106- 103)

سپس مهرزاد دانش در مطلبی با عنوان «معنازدگی؛ معناگرایی درفیلم های ایرانی » به بررسی فیلم های نمایش داده شده در جشنواره بیست و سوم فجر می پردازد و به دلیل وجود عناصری از قبیل لوکیشن روستایی و غیر شهری، شخصیتهای ساده یا ابله، تم سفر و مهاجرت، فضاسازی به وسیله ی مه، دود و … آنها را یادآور فیلمهای موسوم به عرفانی- فلسفی دهه 60 می داند.(دانش، مجله فیلم، شماره329، صص 34- 33)

تورج زاهدی نيز در مقاله ای که تحت عنوان «طریق رندی؛ ملاحظاتی درباره جشنواره 23 فجر» به چاپ رسيد، عنوان  معنا گرا را برای اين فيلمها مناسب نمی داند و پيشنهاد می کند به جای آن از عبارت« سينما و عالم معنا» استفاده شود.(زاهدی، مجله فیلم، شماره330، صص 157- 156)

هيوا مسيح در مقاله ای با عنوان «در اندرون من خسته دل …؛ درنگی در مفهوم سينمای معناگرا» به اين گرايش در سينمای ايران با ترديد می نگرد و می نويسد: « سينمای معناگرا نويد کشف تازه ای را می داد اما ناگهان دريافتيم که با عبارتی مبهم روبرو هستيم ». وی سپس با اشاره به نظريات  پل ريکو اينگونه بيان می کند که  لزوما معنای قطعی وجود ندارد و در نهايت همه آثار هنری دارای معنايی هستند.(مسیح، مجله دنیای تصویر، شماره141، صص 95- 94)

صرفنظر از درستی نامگذاری و جهت دهی تولید آثار سینمایی در قالب سینمای معناگرا و اطلاق این نام به دسته ای از فیلم ها و سپس راه انداختن سلسله مباحثی در این مورد ، نه از طرف حوزه های آکادمیک سینمایی، بلکه از سوی مدیران میانی بنیاد فارابی؛  از تعاریفی که تا به امروز از سینمای معناگرا ارائه شده می توان به این نکته پی برد که تجلی امر قدسی در این نوع فیلم ها  اهمیت ویژه ای دارد.

ميرچا الياده در بررسي خود در زمينه جنبه اسطوره اي و آييني دين ،‌ مفهومي را مطرح ساخته كه در پژوهش هاي يزدان شناسانه درباره فرهنگ و هنر اهميت دارد. اين مفهوم ، «تجلّي قدسي» است كه الياده آن را براي تعريف «فعل تجلي امر مقدس» به كار مي برد. (برد، تأملاتی در باب سینما و دین، ص 13)

«تجلي قدسي» عبارت است از ظهور و انكشاف امر متعالي يا مقدس از خلالِ واقعيتِ مادي ؛‌ يعني، تجلي چيزي از مرتبه اي كاملاً متفاوت كه فراتر از واقعيت عالم مادي است و در عين حال در اشيايي ظاهر مي شود كه جزء‌ جدايي ناپذير و مكمل دنياي طبيعي و «خالي از قداست» ماست. (الیاده، مذهبی و الحادی، ص 11)

آنچه در بحثهای يزدان شناسانه ی سينما نياز است، توجه به اين نکته است که فيلم چگونه   می تواند مکاشفه ی امر قدسی را مقدور سازد. فيلم، نوعی شکل هنری چند وجهی است و سهم تجزيه و تحليل در فهم يک فيلم چندان است که مسئله ی معنا را برحسب فنون سينمايی پی می گيرد. هيچ شيوه ی معتبری از نقد فيلم نيست که بر پايه ساختار بصری خود فيلم بنا نشده باشد. بعلاوه ، هيچ يک از اين روشها برای معنايی که در فيلم می توان يافت ، مانعی خود به خود به شمار نمی آيد. کسی مجبور نيست که در فيلم معنايی ماورايی بيابد يا اينکه امکان وجود چنين معنايی را نا ديده بگيرد. خود فيلم با همه غنای ديداری و شنيداريش بايد امکان تاويل را فراهم آورد.

استفن سايمون معتقد است ، «فيلم وسينما همچون پنجره اي است كه انسان ها از وراي آن

مي توانند به كاينات بنگرند.» اين تعريف ، بيشتر از آن كه به مقوله سينما و تصوير بپردازد، نشان دهنده ويژگي محتوايي و دروني در فيلم ها است، يعني سوق دادن توجه بيننده به دنيايي غير از دنياي ملموس پيرامونش. (سایمون، الهامات معنوی در سینما، ص 95)

در اين پژوهش سعی شده است ضمن بررسی نسبت میان سينما و معنا، سبک استعلايی در سينما، نشانه شناسی سينمای معناگرا ، مضامين در سينمای معناگرا و سينمای معناگرا و ژانرهای سينمايی؛ اين مفهوم، در راستای اعتلای مفاهيم نظری- کاربردی در حوزه ی فرهنگ ايران زمين تبيين گردد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بازنمايي همسر دوم در سينماي دهه 70 و 80 ايران
 • پايان نامه رژيم حقوقي حاکم بر مجوزهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه سينما
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122