پايان نامه شايستگي هاي مديريتي از منظر حضرت مولي الموحدين و تطبيق آن با مثنوي مولوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شايستگي هاي مديريتي از منظر حضرت مولي الموحدين و تطبيق آن با مثنوي مولوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 89 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه شايستگي هاي مديريتي از منظر حضرت مولي الموحدين و تطبيق آن با مثنوي مولوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    2
2-1 بیان مساله    3
3-1  پیشینه تحقیق    4
4-1 فرضیه¬ها    4
5 -1 روش تحقیق    5
فصل دوم ویژگی¬های مدیر شایسته از منظر تئوری¬های مدیریت و از دیدگاه مدیریت اسلامی
مقدمه:    6
1-2  شایستگیهای مدیریتی از منظر تئوریهای مدیریتی    6
2-2 مکتب ویژگیهای رهبری    8
3-2  شایستگیهای مدیریتی از منظر مبانی مدیریت اسلامی    13
4-2 دورنمایی از تاریخ مدیریت اسلامی    13
5-2 ویژگیهای مدیر شایسته از منظر مدیریت اسلامی    14
1-5-2  داشتن ایمان و ارتباط با خداوند    14
2-5-2 وحدت و هماهنگی در مدیریت    15
3-5-2 مشارکت عمومی    16
4-5-2 آخرتگرایی در هدف گذاری    17
5-5-2 اعمال مدیریت بر اساس اختیار نه اجبار    17
6-5-2 اعمال مدیریت بر اساس بصیرت نیروها    17
7-5-2 داشتن مهر و  عطوفت    18
8-5-2 داشتن سعۀ صدر    18
9-5-2 قضاوت و داوری    19
فصل سوم بررسی زندگی آراء و اندیشه¬های حضرت علی (ع) و مولانا
1-3 بررسی زندگی آراء و اندیشههای حضرت علی (ع)    20
1-1-3  زندگی حضرت علی (ع)    20
2-1-3 آراء و اندیشه¬های حضرت علی (ع)    23
3-1-3 اعجاز نهج البلاغه    26
1-3-1-3 مطابقت با مقتضای حال مخاطب:    27
2-3-1-2 توجه به اغراض متکلم    28
3-3-1-3 استفهام انکاری    28
4-3-1-3 ایجاز    29
5-3-1-3 تشبیه    30
6-3-1-3 کنایه    31
2-3 بررسی زندگی آراء و اندیشه¬های مولانا    31
1-2-3   زندگی مولوی    31
2-2-3 آراء و اندیشه¬های مولوی    33
3-2-3 آثار مولوی    42
فصل چهارم بررسی ویژگیهای مدیر شایسته از منظر قرآن و نهج البلاغه
مقدمه:    46
1-4 برخی ویژگیهای کارگزاران اسلامی:    48
1-1-4 اهلیت و شایستگی    48
2-1-4 اخلاص    48
3-1-4 سخت گیر در اجرای حق و عدالت    48
4-1-4 خواستار صلاح و اصلاح    48
5-1-4 اهل عمل    49
6-1-4 بالا بردن ارزش انسان    49
7-1-4 آماده برای دفاع    49
8-1-4 اخلاق مسئول در جامعه اسلامی    49
9-1-4 تواضع راستین    50
10-1-4 ایمان داشتن به انسان    50
11-1-4 روحیه ایثار و ساده زیستی    50
2-3 ویژگیهای فرمانروا و کارگزار در نظام دینی    50
1-2-4 در راه انسان و سعادت او    50
2-2-4 زندگی ساده    51
3-2-4  حقوق مردم و پایداری برای تثبیت و نگاهداری آن    51
3-4 اوصاف حاکمان و کارگزاران اسلامی    52
4-4 وظایف حاکمان و کارگزاران    54
5-4 وظایف مردم در برابر حاکم اسلامی    59
6-4 ویژگیهای مدیر شایسته در نهج البلاغه حضرت علی(ع)    60
7-4 معیارهای شایسته سالاری مدیران در نهج البلاغه    62
1ـ7-4  خدا محوری و تقوا    63
2ـ7-4  ایمان    64
3ـ7-4  اخلاص    64
4ـ7-4  بصیرت:    65
5ـ7-4  تخصص و تجربه    65
6ـ7-4  سعه صدر    65
1-6-7-4 حلم و بردباری    66
2-6-7-4 مقاومت در برابر مشکلات    66
3-6-7-4 تحمل افکار مخالف:    67
7-7-4 تواضع و فروتنی    67
8-7-4 حسن خلق و گشاده رویی    68
9-7-4 رفق و مدارا    68
10-7-4 عفو و بخشش    69
11-7-4 انتقاد پذیری    69
12-7-4 وفای به عهد    69
13-7-4  قاطعیت    70
14-7-4 تغافل و چشم پوشی    70
15-7-4  اعتقاد به آخرت و روز حساب    71
16-7-4 رعایت عدل و انصاف    71
17-7-4  عدم تعلق به دنیا    72
18-7-4 امانتداری    72
19-7-4 مشورت کردن    73
20-7-4 داشتن حسن شهرت و نداشتن سوء پیشینه    74
20-7-4 پاکی و صلاحیت خانوادگی    74
21-7-4 ساده زیستی    75
22-7-4 شجاعت    75
23-7-4 عبرت از پیشینیان    76
24-7-4 نظم و انضباط    76
25-7-4 عنایت به کارکنان    77
26-7-4  مردمی بودن و جلب رضایت آنان    77
27-7-4 احترام به سنتها    78
28-7-4  اشراف    78
29-7-4 صداقت    78
30-7-4 مردم داری و ارباب رجوع    79
31-7-4 امر به معروف و نهی از منکر    79
32-7-4 پرهیز از شتابزدگی    80
33-7-4 تقسیم کار    80
8-4 نتيجه گيري    80
فصل  پنجم ویژگی¬های یک مدیر شایسته از منظر مولانا
مقدمه:    82
نتيجه‌گيري    97
منابع و مأخذ:    98

منابع و مأخذ:

الف: کتابها

ابراهیمی، محمدحسین، مدیریت اسلامی، 1375، قم: دفتر تبلیغات حوزۀ علمیه.

اسماعیلی، محمد، 1391، مبانی مدیریت اسلامی، قم: نصایح.

افلاکی، شمس الدین احمد، 1361، مناقب العارفین، تصحیح تحسین یازیجی، تهران: دنیای کتاب. ج 2.

پینتو، جفری کی، 1390، مهارتهای رهبری پروژه از تئوری تا عمل، ترجمۀ ماندانا کریمی، بهنام بینا، تهران: انتشارات ارگ.

جعفری، محمدتقی، 1375، شرح و تفسیر نهج­البلاغه، تهران: انتشارات جهان­آرا.

دوانی، علی (و دیگران)، نهج البلاغه و گردآورندۀ آن (مجموعه مقالات)، تهران: بنیاد نهج­البلاغه.

دهخدا، علی اکبر، 1377، لغت نامه، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه لغت نامه، ج 15.

دیلمی، محمد حسن، 1362، ارشاد القلوب، ترجمۀ عبدالحسین رضایی، تهران: انتشارات اسلامیه.

زرین کوب، عبدالحسین، 1364، سرّ نی، تهران: انتشارات علمی، جلد 2.

ب) مقالات:

اخلاقی، مرضیه، 1383، وحدت وجود- وحدت شهود، مشکوه النور فصلنامۀ فلسفه و کلام اسلامی، شماره­های 25 و 27. سال ششم. پاییز و زمستان.

هدایتی نیا ، مجتبی، سید علی علوی، 1385، درآمدی بر مکاتب موجود در رهبری، پیام مدیریت، تابستان و پاییز – شماره 19 و 20 ، صص 5- 39.

هورتون، توماس آر، 1374، ویژگی­های مدیر عالی موفق، نشریۀ مدیریت دولتی، شمارۀ28، صص 54-61.

امید، مسعود، 1379، جستارهایی دربارۀ شخصیت فلسفی امام علی(ع)، فصلنامۀ اندیشۀ دینی دانشگاه شیراز، شماره­های اول و دوم (پیاپی 5و 6)، پاییز و زمستان.

فتاحی زاده، فتحیه، لعیا مرادی، 1388، بلاغت نهج البلاغه در شرح علامه جعفری، نشریه علوم قرآن و حدیث، بهار و تابستان – شماره 7، صص111-130.

سجادی، سید محمود، 1386، گذری و نظری بر احوال و آثار مولوی، نشریه: فرهنگ و هنر پاییز – شماره 23، صص 22-25.

چکیده:

مدیران در سازمانها به عنوان سرمایه­هایی استراتژیک تلقی می­شوند چراکه با برقراری ارتباطی قوی، منابع انسانی سازمان را در راستای اهداف انسانی و ماموریت­های ازمان را هنمایی و هدایت می­کند. با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت در نظام­ها وسازمان­های بین المللی و ترویج مدیریت نوین بر آن شدیم تا با تبیین دیدگاه­های مولوی به عنوان مدیری مدبر و کارآمد گامی هرچند کوتاه در احیای این تفکر شیعی برداریم؛ چرا که امروزه جزئیات این مبانی دینی به عنوان یک نظریه جدید علمی و کاربردی با موفقیت قابل اجرا است. مقاله حاضر با بررسی منابع ذکر شده دارای دو بخش عمده است: بخش اول به تبیین مبانی علم مدیریت، و وابسته­های آن پرداخته است که می تواند زمینه تطبیق این نظریه را با افکار و آرای مولوی مهیا کند. بخش دوم نیز به تبیین تئوری و مبانی اعتقادی مولوی در مدیریت و عناصر و ارکان آن سازماندهی، برنامه ریزی، کنترل، نظارت، هماهنگی – شایسته سالاری و ویژگیهای مدیران موفق به بررسی اقسام سوء مدیریت و معضلات نظام مدیریتی می پردازد. ذکر نمونه­های موفق، نقش مناسبات انسانی، و از همه مهمتر مدیریت عشق و خصوصیات این مدیریت از دیگر موضوعات مطرح شده در این پژوهش است.

کلید واژه­ ها: مدیریت، مدیریت اسلامی، سازماندهی، برنامه ریزی، کنترل، نظارت، مدیریت تولید.

فصل اول کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

از آنجایی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در گردونه هستی در جایگاه اعلی و بی همتایی قرار دارد و در پیشگاه پروردگار یکتا افضل انسان­ها بعد از پیامبر گرامی اسلام است کسی  یارای مقایسه و مقابله با ایشان را ندارد فلذا در این پایان نامه گرد آوری شده، از این حیث که توان مقایسه وجود ندارد و ما هم قصد مقایسه را نداشته­ایم، بیشتر بررسی این موضوع حائز اهمیت است که مدیریت را از دیدگاه حضرت علی (ع) و مولانا مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم  سپس به تطبیق علوم مدیریتی جدید با عبارت ها و جملات آن حضرت در باب مدیریت و ابیات جناب مولانا در این باب، به این منظور که کدامیک کارآمدتر و موفق­تر خواهند بود و کدامیک توانایی موفق­تر مدیریت جامعه امروزی را خواهند داشت، پرداختیم.

به این ترتیب در تحقیق پیش رو ابتدا با گذری بر عقاید و آراء امیر المونین با علم مدیریت و به طور کلی یک مدیر شایسته آشنا میشویم و به بررسی جوانب یک مدیریت شایسته میپردازیم و سپس با بررسی آراء مولانا به بررسی این موضوع از منظر مولانا پرداخته­ایم.

امید است انشاالله این بررسی مورد استفاده قرار گیرد و خوانندگان محترم بدانند که از این منظر که علم مدیریت از دیدگاه علی ابن ابی طالب در نامه­ها وحکمت­های نهج البلاغه اظهر من الشمس است این مجموعه جمع بندی شده است.

2-1 بیان مساله

از جمله معیارهای مهم در سعادت جامعه، شايستگي مديران و کارگزاران آن جامعه است. در سازمان‌ها نيز موفقيت سازمان در رسيدن به اهداف سازماني منوط به مديراني کاردان و لايق مي‌باشد. بنابراين انتخاب کارگزاران و مديران اصلح، پژوهش و بررسی فراوان می­طلبد و بايد معيارهايي براي سنجش افراد و انتخاب ايشان در نظر گرفته شود. نهج البلاغه و سیره عملی علی(ع) مشحون از اصول و مفاهیم مناسب برای مدیریت است. اهميت تبيين صفات و خصوصيات مديران از ديدگاه حضرت علي(ع) از آنجا آشکار می­شود که در انديشه حضرت علي(ع) هيچ خطري براي جامعة اسلامي، همچون خطر بر سر كار آمدن افراد فاقد اهليت يا كم‌صلاحيت نيست.

نگاه هرمونوتيك از موضوعات مورد بحث در مدیریت در دنیای امروز است. نگاهي كه  بر اساس آن از منظر تأويل­ها و تفسيرها بتوان به مفاهیم مدیریتی اندیشید. كتابهاي بزرگي چون مثنوي مي­توانند در این زمینه مايۀ الهام باشند.

مولوی با سخنان حضرت علی علیه السلام آشنایی کامل داشته و در داستانهای بسیاری به تبیین
اندیشه­های آن حضرت پرداخته است. مولانا به مسائل کلان فلسفه سیاست توجه داشت. او برای رسیدن به کمال و سعادت و شکوفایی و اوج انسانیت حکومتی معنوی را پیشنهاد می­کند که مهمترین ویژگی حاکمان آن دوری از هوا و هوس و خودخواهی است و در خلال بحث در این زمنیه، در بخشهایی از مثنوی به تبیین دیدگاه­هایش در خصوص ویژگی­های مدیر شایسته پرداخته است.

نگارنده در اين پژوهش به بررسي دیدگاه­های حضرت علی (ع) و نگاه مولوی به این موضوع
می پردازد. براي اين منظور پس از تبیین ویژگی­هایی که حضرت در این زمینه فرموده­اند و بیان دیدگاه­های مدیریتی در مثنوی، به تحلیل و میزان مطابقت این دو منظر پرداخته می شود. گرچه اين تلاش ناچيز، قطره‌اي از اقيانوس بي‌انتهاي معارف اهل بيت(ع) مي‌باشد.

بنابراین سوال اصلی در این پژوهش که نگارنده را تات به انتها همراهی کرده است عبارت است از:”کشف میزان نزدیکی اشعار مولوی با گفته­های حضرت علی (ع) در مبحث مدیریت”.

3-1  پیشینه تحقیق

با توجه به كار  تطبيقي كه نگارنده قصد انجام آن را دارد، به نظر ميرسد تا كنون پژوهشي در اين زمينه انجام نشده است. اگرچه دیدگاه­های مدیریتی حضرت علی (ع) مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. اما «شایستگی­های مدیریتی» در مثنوی مورد بررسی قرار نگرفته است و همچنین مقایسه­ای نیز میان
دیدگاه­های حضرت علی (ع) در زمینۀ شایستگی­های مدیریتی و دیدگاه­های بیان شده در مثنوی در این زمینه، انجام نشده است.

 4-1 فرضیه ها

آشنایی عمیق مولوی با اندیشه­های حضرت علی (ع) منجر به دیدگاه­های مشترک او در موضوع شایستگی­های مدیریتی با دیدگاه­های حضرت علی (ع) و بازتاب دیدگاه­های آن حضرت در این زمینه در مثنوی شده است.

پژوهش و دستیابی به  اصول تبیین شده در خصوص شایستگی­های مدیریتی در مثنوی، می­تواند به نگاه تازه­ای در این زمینه از منظر ادبی و
بهره گیری از دستاوردهای آن در علم مدیریت منجر شود.

دیدگاه­های حضرت علی(ع) در زمینۀ شایستگی­های مدیریتی گسترده تر از پرداخت این موضوع در مثنوی است.

5 -1 روش تحقیق

ابتدا کلیات و مفاهیم موضوع از جمله مفاهیم مربوط به ویژگی­های مدیر شایسته در منابع مربوطه بررسی می شود. سپس فیش برداری در زمینۀ دیدگاه­های حضرت علی (ع) در زمینۀ شایستگی­های مدیریتی پرداخته می شود و سپس این موضوع در مثنوی مولوی بررسی خواهد شد و در آخر به تحلیل و ارزیابی این دو دیدگاه می­پردازیم.

روش گرد آوری اطلاعات در این تحقیق به صورت کتابخانه­ای است وابزار این گرد آوری فیش­ها، نمودارها و بانک­های اطلاعاتی بوده است. و در ادامه پس از گردآوری اطلاعات روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به شیوه توصیفی و مقایسه تطبیقی بوده است.

در این پایان نامه با محدودیت­هایی هم رو به رو بودیم که عمدتا به دلیل
برداشت­های متنوعی که می شد از اشعار مولوی داشت پیش روی نگارنده قرار
می گرفتند، چرا که دریافت صحیح و روشن از ابیات و سپس قرار دادن آن­ها در مقابل فرمایشات صریح حضرت امیر کار ساده­ای نخواهد بود. همچنین کمی ابیات مولوی در باب مدیریت در قبال حجم وسیعی از فرمایشات حضرت علیدر این باب از دیگر محدودیت­های این پژوهش بوده است، امید است این تلاش مورد رضایت پروردگار و استاد محترم قرار گیرد.

فصل دوم

ویژگی­های مدیر شایسته از منظر

تئوری­های مدیریت و از دیدگاه مدیریت اسلامی

مقدمه:

در این فصل به معیارهای تبیین شده برای یک مدیر شایسته و شایستگی­های تعریف شده برای یک مدیر در تئوری­های مدیریتی غربی و تئوری­های مدیریت اسلامی می­پردازیم تا معیار و استانداردهایی برای این بحث جهت بررسی و ورود به بحث اصلی به دست بیاوریم.

1-2  شایستگی­های مدیریتی از منظر تئوریهای مدیریتی

قدمت مباحث مربوط به رهبری در غرب را می­توان به دوران پیش از مسیح نسبت داد. همواره در طول تاریخ افرادی نظیر افلاطون ماکیاولی و هابز در غرب و یا کنفسیوس و زانگزی در شرق برای تبیین چگونگی به وجود آمدن یک رهبری خوب در تلاش بوده­اند. برای مثال 500 سال قبل از مسیح کنفسیوس چهار عامل را برای رهبران اثربخش به این شرح بیان کرده است:

عشق

هدایت کامل

پرهیزگاری

میانه روی

برای شروع بحث ابتدا به تعاریفی که در تئوری­های مدیریت از «مدیر» ارائه شده است
می­پردازیم: از نظر تاتنبام رهبری عبارت است از نفوذ میان­فردی که در وضعیتی خاص از طریق فرایند ارتباطات در جهت دستیابی به هدف یا اهدافی معین اعمال می­شود. استونر، رهبری را فرآیند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیتهای گروه یا اعضای سازمان تعریف می­کند. به عقیدۀ وی این تعریف سه کاربرد مهم دارد نخست آن که رهبری در رابطه با زیردستان و پیروان مطرح می­شود چون این افراد باید دستورات رهبر را بپذیرند. دوم آنکه رهبری مستلزم توزیع نابرابر قدرت میان رهبر و اعضای گروه است و تردیدی نیست که قدرت رهبر به مراتب از پیروان بیشتر است و سوم آنکه رهبری مستلزم توانایی برای اعمال نفوذ بر رفتار پیروان است.

در سال 1938 محققی به نام بارنارد در مطالعاتش به موضوع  وظایف یک رهبر اشاره کرده است. به گفتۀ وی مدیر واقعی باید از عهدۀ هر دو وظایف مدیریتی و عاطفی خود به خوبی بر آید، وی این وظایف را تحت عنوان وظایف شناختی و وظایف روانی نام­گذاری کرده است. وظایف شناختی شامل راهنمایی، هدایت و الزام به انتخاب و عمل (تصمیم­گیری) و وظایف روانی شامل جنبه­های عاطفی و انگیزشی نظیر هدف­گذاری و توسعۀ اعتماد و تعهد با هدف حمایت از اهداف اخلاقی بزرگ. (علوی، هدایتی نیا، 1385: 12-13).

2-2 مکتب ویژگی­های رهبری

این رویکرد که  در دهه­های 40-1930 مطرح شد بر اساس این ایدۀ اصلی شکل گرفت که رهبران اثربخش دارای ویژگی­ها و مشخصه­های مشترکی هستند. تلاشهای صورت گرفته برای تعیین ویژگی­های رهبران در این مکتب در سه حوزۀ اصلی تمرکز دارد:

الف) توانایی­ها: شامل توانایی­های رایج مدیریتی

ب) شخصیت: شامل اعتماد به نفس و سایر متغیرهای عاطفی

ج) ظاهر فیزیکی: شامل قد، قیافه، ظاهرو …

در یکی از تحقیقات اخیر شش ویژگی برای رهبران اثربخش معرفی شده است: جاه­طلبی(داشتن امیال و آرزوها)، صداقت و راستی، هوش سرشار، تمایل به رهبری، هدایت و نفوذ در دیگران، اعتماد به نفس، دانش فنی. (همان: 14)

در سالهای بعد (1940 تا 1960) تئوری­های متعدد دیگری تحت عنوان «تئوری­های رفتاری رهبری» شکل گرفتند که اهم مباحث و معیارهای آنها برای رهبری شایسته عبارتند از:

توجه به افراد یا روابط

توجه به تولید

استفاده از اختیار

مشارکت تیم در تصمیم گیری (قاعده­مند کردن تصمیمات)

مشارکت تیم در اتخاذ تصمیمات (انتخاب گزینه­ها)

انعطاف­پذیری در مقابل ضابطه­مندی. (همان: 15)

در بحث­های دیگر تئوری­های مدیریت، از جنبه­های دیگر نیز به این موضوع پرداخته شده است و شایستگی­های مدیر از منظرهای مختلفی نگریسته شده است. به عنوان مثال در برخی تئوری­ها 5 ویژگی برای یک مدیر موفق در نظر گرفته شده است:

اعتبار: سرمایه مشخص یک مدیر داشتن سواد تخصصی و نیز سابقۀ موفق است. مدیر باید قابل اعتماد و صادق جلوه کند و انگیزه­های نهانی غیرکاربردی نداشته باشد. مدیر باید به اندازۀ کافی معتبر باشد تا بتواند به طور مؤثر در طراحی پروژه مشارکت داشته باشد و در مذاکرات و چانه­زنی­ها مؤثر واقع گردد.

حلّال خلاق مسأله: مدیر باید در تهیۀ راه­حل­های خلاقانه فوری و نیز رسیدن به راه­حل­های بهینه مهارت داشته باشد. زمانی که در تنگنای شدید است و باید تصمیمات به طور بهینه اتخاذ شوند می­تواند به گونه­ای اثربخش تصمیات درست و قابل قبول را تنظیم و فرموله نماید.

لحاظ سعۀ صدر برای شرایط مبهم: بعضی پروژه­ها پایان، اهداف یا آرمانهای مبهم دارند، به طور دقیق معلوم نیست که آن پروژه در پی رسیدن به چه نتایجی است. افرادی که نتوانند در شرایط مبهم و نامعلوم رفتاری اثربخش داشته باشند فضای پروژه را پراسترس می­پندارند. در این شرایط ایجاد و تقویتِ درجۀ بالایی از شکیبایی در مدیر می­تواند بسیار مفید باشد که این ویژگی خود نیاز به درجۀ بالایی از پیچیدگی شناختی (رشد شخصیتی) و بلوغ دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي و مقايسه اثربخشي و کارآيي مديران انتصابي و انتخابي از نظر ميزان برخورداري از مهارت هاي مديريتي ( انساني – فني- ادراکي)
 • پايان نامه مقايسه انديشه هاي احمد غزالي در سوانح العشاق با مثنوي معنوي مولوي
 • پايان نامه بررسي و مقايسة توکل و رضا در ديوان حافظ و مثنوي مولوي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122