پايان نامه شخصيت حضرت علي (ع) در دو منظومه علي نامه و خاوران نامه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شخصيت حضرت علي (ع) در دو منظومه علي نامه و خاوران نامه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 188 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه شخصيت حضرت علي (ع) در دو منظومه علي نامه و خاوران نامه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهشی
1-1- مقدمه     3
1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش     8
1-3- سابقۀ انجام پژوهش    8
1-4- اهداف پژوهش     9
1-5- فرضیه های پژوهش     9
1-6-روش تحقیق     9
فصل دوم:کلیات پژوهش
2-1- جریان خلافت بعد از نبی اکرم (ص)     13
2-1-1- رحلت رسول اکرم، جریان سقیفه و موضع امام علی     13
2-1-2- علل سکوت امام در برابر حکومت خلفا     16
2-2- ولایت در اسلام     17
2-2-1-ولایت تشریعی    19
2-3-خلافت علی (ع)    20
2-3-1-فعالیت های امام در دوران خلافت     21
2-4- بهانه های مخالفان برای رویارویی با امام     23
2-5-شیوۀامام علی (ع)در ابراز مخالفت     30
2-6- شیوۀ امام علی (ع)در مواجهه با مخالفان     36
2-7-جایگاه امام در حکومت خلفا     39
2-8-مخالفان سیاسی در دوران حکومت     44
2-9-علل مخالفت با حکومت امام علی (ع)    47
2-10-آداب اخلاقی در نبرد مخالفان     49
2-11-شهادت حضرت علی (ع)    56
فصل سوم:تبین پژوهش
3-1-روش تحقیق     63
فصل چهارم: فضایل حضرت علی (ع)در دو منظومۀ علی نامه و خاوران نامه
4-1-عشق به حضرت علی (ع)و مدح آن حضرت     69
4-1-1-عشق به حضرت علی (ع)و مدح آن حضرت در منظومۀ علی نامه     69
4-1-2-عشق به حضرت علی (ع)و مدح آن حضرت در منظومۀ خاوران نامه     70
4-2-حقانیت امام و فرزندانش برای حکومت پس از پیامبر     72
4-2-1-روایت هایی در باب ارتباط امام علی (ع)با رسول اکرم (ص)     74
4-2-1-1-رابطۀ پیامبر و امیر المؤمنین در منظومۀ علی نامه     75
4-2-1-2-رابطۀ پیامبر و امیرالمؤمنین در منظومۀ خاوران نامه     76
4-2-3- ولی و وصی بودن پیامبر     82
4-2-4-توصیه های پیامبر (ص) برای امیر المؤمنین     85
4-2-5-افضلیّت امیر المؤمنین (ع)    87
4-2-5-2- علی در قرآن     88
4-3-شرف و بزرگی امام علی (ع)    92
4-3-1- حضرت علی (ع)در نهج البلاغه     93
4-4- شجاعت و ایثار گری     97
4-4-1-شجاعت و چالاکی در گهواره     97
4-4-2-شجاعت و چالاکی در کودکی     98
4-4-3-شجاعت علی (ع)در نو جوانی     99
4-4-4- شجاعت های بی همانند علی (ع)در بزرگ سالی     99
4-4-5- نمونه هایی از شجاعت های بی نظیر علی (ع) در منظومۀ علی نامه     100
4-4-6-نمونه هایی از شجاعت های بی نظیر علی (ع)در منظومۀ خاوران نامه     104
4-5- زهد و عبادات حضرت علی (ع)    108
4-6-کرامات و معجزات امیر المؤمنین علی (ع)    112
4-6-1- کرامات و معجزات امیر المؤمنین علی (ع)در منظومۀ علی نامه    113
4-6-2-کرامات و معجزات امیرالمؤمنین علی (ع)در منظومۀ خاوران نامه     117
4-7-علم وآگاهی علی (ع)    120
4-7-1-علم و آگاهی علی (ع)در منظومۀ علی نامه     121
4-8-صبر وحلم علی (ع)    125
4-9-کرامت نفس و جوانمردی علی (ع)    131
4-10-عدالت حضرت علی (ع)    136
4-11- ثقه به نفس حضرت علی (ع)    142
4-12- وجوه فصاحت و بلاغت در دو منظومۀ علی نامه و خاوران نامه     146
4-12-1- عناصر موسیقایی     146
4-12-1-1-وزن     146
4-12-1-2-ردیف     147
4-12-1-3-قافیه     148
4-12-1-4- عروض     149
4-12-2- فصاحت     150
4-12-3- بلاغت     152
4-12-3-1- معانی    153
4-12-3-1-1-انشاء    153
4-12-3-1-2-امر     153
4-12-3-1-3- حذف مسندالیه     156
4-12-3-2- بیان     158
4-12-3-2-1-جایگاه تشبیه در علی نامه و خاوران نامه     159
4-12-3-2-2- افراد و ترکیب در تشبیهات     161
4-12-3-2-3- جایگاه استعاره در حماسه     162
4-12-3-2-4-جایگاه استعاره در علی نامه و خاوران نامه     162
4-12-3-2-5-جایگاه کنایه در علی نامه و خاوران نامه     163
4-12-3-2-6- مجاز مرسل     164
4-12-3-2-7-جایگاه اغراق در حماسه     165
4-12-3-2-8- جایگاه اغراق در منظومۀ علی نامه و خاوران نامه     165
4-12-3-3-بدیع     165
4-12-3-3-1-اقسام جناس و تبلور آن در منظومۀ علی نامه و خاوران نامه     166
4-12-3-3-2-تلمیح     169
4-13-وجوه مطابقت با اسناد تاریخی     171
4-13-1- شخصیّت های تاریخی موجود در منظومۀ خاوران نامه     172
4-13-2- شخصیّت های تاریخی موجود در منظومۀ علی نامه     174
فصل پنجم: استنباط و نتیجه¬گیری
5-1- استنباط و نتیجه گیری     179
منابع و مآخذ     185

منابع و مآخذ   

ابن ابی الحدید مدائنی، عبدااحمید. ( 1404هـ). شرح نهج البلاغه، قم: چاپ محمّد ابوالفضل ابراهیم، جلد هفتم.

ابن اثیر جزری، علی. (1989/1404). اسدالغابة فی معرفه اصحابه، تهران: اسلامیه، جلد اول.

ابن اعثم کوفی. (1372). الفتوح، ترجمه محمد مستوفی، تصحیح غلام رضا طباطبایی مجد، تهران:آموزش انقلاب اسلامی، جلد چهارم.

ابن جوزی، ابوالفرج. (1985/1405). تاریخ عمربن الخطاب، بیروت: ج دوم.

ابن حجرعسقلانی، احمد. (1328). الاصابة فی تمیز الصحابه، تهران: جهان.

ابن حزم اندلسی، علی. (1988/1408). الفصل فی الملل والنحل، بیروت: چاپ دکتر محمّد ابراهیم نصر و عبدالرحمن عمیره، ج دوم.

ابن داوود سجستانی، سلیمان. (1969). سنن ابن داوود، بیروت: چاپ عزت عمید دعاس.

ابن شهر آشوب. (1379). مناقب آل ابی طالب، نجف: المطبعة الحیدرة، ج دوم.

ابن طقطقی، محمدبن علی. (1350). تاریخ فخری، تهران: چاپ محمّد وحید گلپایگانی، ج اول .

ابن عبد ربه. (1409ق). العقد الفرید، تحقیق علی شیری، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج سوم.

ابن عساکر شافعی، علی. (1978/1398). ترجمۀ ا مام علی بن ابی طالب (ع)من تاریخ دمشق، بیروت: چاپ محمّد باقر محمودی.

ابن قتیبه دینوری، عبدالله. (1363). الامامة والسیاسة، تهران: ققنوس.

ابن کثیر قرشی دمشقی، اسماعیل. (1412/1992). البدایة والنهایة فی التاریخ، تحقیق علی شیری زنجانی، قم: اسلامی.

ابن ماجه قزوینی، محمدبن یزید. (1349). سنن ابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار إحیاء.

ابن مزاحم منقری، نصر. (1382). وقعة صفین، قاهره: چاپ عبدالسلام محمّدهارون، ج دوم.

ابن واصل حموی، محمّد بن سالم. (1399). تجریدالاغانی، قاهره:چاپ طه حسین و ابراهیم الابیاری

ابن هشام، عبدالملک. (1989/1409). بیروت:چاپ عمر عبد السلام، ج دوم.

ابوالفرج اصفهانی، علی. (1961). الاغانی، بیروت: سورۀ مهر.

احمد بن حنبل. (1414). المسند، بیروت:دارالفکر، جلد دوم.

آهی، غلام حسین. (1357 ). معانی و بیان، تهران:مدرسۀ ادبیات و زبان های خارجی.

آیت الله بهجت. (1396ق). ولایت و علم امام (ع)، تهران:جاویدان.

بخاری، محمّدبن اسماعیل. (1407). الجامع الصحیح، قم: دارالحدیث، ج بیست و پنجم.

پل سارتر، ژان. (بی تا). ادبیات چیست، تهران: کتاب زمان.

پور نامداریان، تقی. (1369). سفر درمه، زمستان، تهران: چاپ اول.

پورنامداریان، تقی. (1369). داستان پیامبران در کلیات شمس، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ اول.

چكيده:

امام علی (ع) به عنوان انسانی بر تر و متعلق به بشریّت شناخته می شود. و در حقیقت همۀ آرزوهای بشر در اعمال حضرت امیر(ع) تجسّم یافته و در متون نظم و نثر از منش و رفتار ایشان به عنوان نمونه والای یک انسان کامل یاد شده است. گاهی اوقات در شعر شاعران نکاتی را می بینیم که تقریباً همۀآنها بر اساس  باور و اعتقاد شاعر و براساس صفای دل آنها گفته شده است. جایگاه آزاد حضرت علی (ع) در شعر فارسی جایگاهی  بسیار والا و  بلند مرتبه و  بی نهایت گسترده است. از شاعران مدیحه سرا و عارف گرفته  تا شاعران حماسه پرداز. از صفات با کمال و شکوه و عظمت علی (ع)  نکات برجسته ای را می بینیم که ادبیات و شعر را به اوج زیبایی می رساند. گستردگی جلوۀ شخصیتی آن امام همام در گسترۀ ادب فارسی، تا به آن حد است که نمی توان در حدّ یک پایان نامه به تمام آن پرداخت. بنابراین در راستای انجام این تحقیق که حکم مقدمه را دارد. تنها به اشعار دو شاعر بزرگ آسمان شعر و ادب فارسی ( ربیعی و ابن حسام خوسفی ) اکتفا گردید و در حد توان سعی شد، تا سیمای علی (ع) از لابه لای اشعار این دو شاعر بزرگ مورد مطالعه قرار گیرد و بازگو شود. ابن حسام و ربیع، دو تن از شعرای بزرگ شعر و ادب فارسی هستند که شخصیّت والای علی (ع) آنان را وا داشته تا پیرامون آن حضرت، ابیاتی نغز و زیبا بسرایند. این دو شاعر توانا، برای این که شخصیّت علی (ع) را به طور کامل به تصویر بکشند، تمام زوایای زندگی آن حضرت را مورد کنکاش  قرار داده‌اند. از جمله مسایل مورد توجه این دو شاعر، افضلیت حضرت علی (ع) است که هر یک از آن دو بنا بر اعتقاد و مذهب خویش، دلایلی را برای کسب مقام جانشینی رسول خدا (ص) عنوان می کنند که نویسنده به بیان ابیاتی که با فضایل علی (ع) در ارتباط است، پرداخته و آنها را مورد تحلیل قرار داده است، با این حال نخست بحثی پیرامون این دو کتاب در این پایان نامه آمده، که گر چه به عنوان مقدمه  است، ولی ضرورت آن کاملاً احساس می شود. در این جا باید گفت، تمام این ابیاتی که در دیوان این دو شاعر، در ذکر فضایل حضرت علی (ع) موجود بوده، نویسنده استخراج نموده و آنها را تحلیل کرده است. فضایلی همانند: علم، شجاعت، عدالت، زهد و تقوی، کرامات ومعجزات  حضرت علی (ع) و غیره… علاوه بر مناقب و فضایلی که این دو شاعر بدان پرداخته اند، چون در این تحقیق ضرورت داشته است که شمه ای از تاریخ صدر اسلام نیز ذکر شود و حوادثی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به زندگانی حضرت علی (ع) پیوند می یابد، بازگو شود. نویسنده مطالبی کوتاه در این مورد را نیز بیان داشته است.  در ضمن تصویرهایی که این دو شاعر بزرگ از سیمای مبارک حضرت امیرالمؤمنین (ع) به دست داده اند به صورت تطبیقی،بحث شده است. و در پایان نیز به بررسی تطبیقی فنون فصاحت و بلاغت این دو منظومه پرداخته ایم.

 واژگان کلیدی: حضرت علی (ع)، علی نامه، خاوران نامه،حلم،شجاعت، جوانمردی

فصل اول طرح پژوهشی

  1 1- مقدمه

شعر را از نظر تقسیم بندی و به اصطلاح انواع ادبی؛ به گونه های متفاوتی تقسیم کرده اند، که شعر حماسی یکی از انواع آن به حساب آمده است.«حماسه ومنظومه های حماسی از دیدگاه صاحب نظران همیشه مطمح نظر بوده است و از آن تعابیر متنوعی شده است که به اجمال به برخی از آنها اشاره می شود: حماسه در لغت عرب به معنی شدَت در کار است و از این ریشه صفات أحمَس، جمع احامس، یعنی جای سخت و درشت و مرد درشت در دین و دلیر در حرب؛ حَمَس به همین معنی پدیدآمده است.» (صفا،1387:ج1،6) منظومه های حماسی از دیدگاه صاحب نظران به انواع مختلفی از جمله:

«1) منظومه های حماسی اساطیری و پهلوانی 2) منظومه های حماسی تاریخی 3) منظومه های حماسی دینی 4) منظومه های حماسی مصنوع تقسیم شده است.» ( همان: 5 )   «حماسه تقریباً در همۀ جوامع وجود دارد، امّا در ادبیات عرب، علی رغم این که کلمۀ حماسه عربی است؛ با تمام گستردگی اش از حماسه به معنی واقعی آن خبری نداریم؛ زیرا جامعۀ قبیله ای عرب،قابلیت پیدایش حماسه را نداشته و در گیریها بیشتر قبیله ای و داخلی بوده است.در عرب، حماسه به همین حرکت های جزئی وخروش ها وجدال ها و یاد مفاخرات شخصی و قبیله ای گفته می شود.اشعار حماسی، (اشعار پهلوانی) در ادبیات عرب برقطعات و قضایایی اطلاق می شود که بیشتر مبتنی بربیان مفاخر قبیله و فرد و ذکر شاعر از پهلوانیهای خود در میدان جنگ و فرار از مضایق و درافتادن در مهالک و چیره دستی در انتقام یا غارت و نهب است و راویان عرب درذکر تاریخ قبایل ازاین اشعار و رجزهایی که پهلوانان و جنگ جویان می گفتند بسیار یاد کرده اند.» ( همان:16)

«در تاریخ شعر فارسی اشعار دینی از شاعرانی مانند کسایی و نا صر خسرو و ربیع آغاز شد و بعداً به وسیلۀ شاعران شیعی مذهبی از قبیل قوامی رازی شاعر قرن ششم و ابن حسام خوسفی شاعر قرن نهم و محتشم کاشانی شاعر قرن دهم تکمیل شد و بعد از آن در تمام دورۀ صفویه و قاجاریه ادامه یافت.این اشعار که حماسه های دینی را هم باید در شمار آنها دانست، معمولاً در ذکر مناقب یا مصائب اولیای دین و پیشروان تشیع سروده شده است و رواج این نوع شعر در دورۀ صفویه که عهد تقویت مذهب تشیع و رسمی شدن آن در ایران است، از هر دورۀ دیگر بیشتر و در دورۀ قاجاری نیز از رواج نیفتاد.» ( صفا، 1387: ج 1،89 )

1-1-1- علی نامه

«علی نامه» نخستین تجربۀ شعر حماسی شیعه اثنی اشعری است، که هم از نظر قدمت تاریخی حماسه‌های شیعی و هم از نظر در برداشتن نوادر لغات و ترکیبات فارسی کهن، در کمال اهمیّت است.امّا این اثر ارزشمند، تاکنون گمنام مانده و در کتب تاریخ ادبیات فارسی به آن اشاره ای نشده است. این کتاب حماسی، منظومه ای است بازمانده از قرن پنجم که تنها 60 سال بعد از خلق شاهنامه به مقابله با آن برخاسته، و یا به تعبیر بهتر به استقبال شاهنامه رفته است. شاعر این منظومه که ربیع نام دارد، ضمن احترام به فردوسی و اثر هنری اش، شاهنامه را غیر واقعی می داند و در مقابل آن «حماسه ای راستین» را ارائه می کند؛ آن هم در قالب جنگ های امام علی بن ابی طالب (ع). مأخذ تاریخی ربیع،روایات «ابو المخنف لوط بن یحیی» است که دو کتاب در باره جنگ های (جمل ) و (صفین ) داشته است. با این که کتاب ها به ما نرسیده است، از دیگر روایات و قرا ئن مختلف می توان دانست که شاعر علی نامه تا حدودی به متن تاریخ وفادار بوده است و به این لحاظ شعر او در باب تاریخ جمل و صفین کتابی ارزشمند به حساب می آید.به اعتقاد کارشناسان، زبان شعر در این منظومه نیز بسیار کهن است و گنجینه ای است از واژگانی که امروز مهجور و فراموش شده اند و حتی در کتب همان عصر هم به سختی می توان مشابهتی برای آنها یافت.این کتاب به لحاظ دستوری و شیوه های بیانی نیز نکاتی در خور توجه در خود دارد. ربیع این منظومه را در بحر متقارب یعنی همان وزن حما سی زبان فارسی سروده است؛ لذا وزن منظومه علی نامه دقیقاً همان وزن شاهنامه یعنی( فعولن، فعولن، فعولن، فعول ) است. شاعر عروض را در حد عصر خود می شناسد و به آن پایبند است؛ امَا برخی ویژگی های سبکی از یک سو و اشتباهات کاتب ( نسخه نویس ) از سویی دیگر سبب شده تا در برخی صفحات منظومه خطای فاحش عروضی دیده شود و برخی ابیات نیز کاملاً موزون نباشد.

خود شاعر می گوید:علی نامه را به تقلید و در جواب شاهنامه سروده است و با توجه به فاصله زمانی اندکش با فردوسی و این که اولین کسی است که شاهنامه را استقبال کرده و جواب داده، در اوج اهمیّت است.                                                                                                       فردوسی در سال 420 رحلت کرده است و علی نامه در سال 482 سروده شده است.

دوچهارصد بود و هشتاد سال
( دیوان، 1388:299پ )
چو آمد به سر نظم این سعد فال

و در آغاز مجلس هشتم از حرب صفین تحمیدیّه ای دارد که شبیه بعضی کار های فردوسی است، مانند این ابیات:

نگارندۀ هر سپید و سیاه به نام خداوند خورشید و ماه
خداوند کون و مکان و مکین برآرندۀ آسمان و زمین
( دیوان، 1388: 207 ر )

گویندۀ این منظومه، با این که به توصیف میدان های نبرد دلاوران عربی پرداخته به علّت توجهی که به شاهنامه داشته و تعلق خاطری که به طور طبیعی به زمینه های اساطیری شاهنامه دارد، غالباً از وصف‌های شاهنامه بهرۀ بسیار می برد و در سراسر کتاب تعبیراتی که نشان دهندۀ اشاره به ایران باستان و زمینۀ فرهنگی شاهنامه است، فراوان می توان دید:

همی جست چون برق و می زد درخش

به مردی فزون تر ز اسفندیار
(دیوان، 1388:112ر )

فرس زیر رانش به مانند رخش

شجاع دلاور بُد ونامدار

نکتۀ جالب توجه این است که جنبۀ اساطیری و نمونه و ار این قهرمانان ملّی را همچنان محفوظ نگه می دارد و در قیاس قهرمانان دینی خویش، قهرمانان اساطیری را تحقیر نمی کند. رستم برای او همچنان رمز توانایی و  دلیری است.

 1-1-2- خاوران نامه                      

«خاوران نامه، مشهورترین ولایت نامه فارسی سرودۀ ابن حسام خوسفی در قرن نهم است. ولایت نامه یک نوع ادبی مشهور در تاریخ ادب فارسی بوده که امروز فراموش شده است. در ولایت نامه داستانی به نظم و به لحن حماسی درباره قهرمانی های امیر مؤمنان علی (ع) شرح داده می شود که غالباً آمیخته به افسانه است. ابن حسام در خاوران نامه چندین ولایت نامه دیگر نیز  سروده است.ابن حسام خاوران نامه را که برخی خاور نامه نیز نامیده اند، در قالب مثنوی و در بحر متقارب مثمن محذوف سروده است. اوکتاب را با ذکر توحید خداوند آغاز کرده، خرد و دانش را ستوده و پس از منا جات به ستایش مقام نبوت پرداخته است.خاوران نامه از قدیمی ترین حماسه های فارسی شیعیان است.»( صفا،1387:ج1، 377) اما آنگونه که شهرت یافته کهن ترین حماسه شیعی به زبان فارسی نیست و منظومه علی نامه از قرن پنجم، سروده ربیع از آن کهن تر است.

در آغاز خاوران نامه اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در حضور او بحث می کنند که چه کسی از اصحاب پهلوان تر است و به دنبال این بحث و نزاع، دو تن از اصحاب، ابو المحجن و سعد وقاص  مکّه را به قصد خاور زمین ترک می کنند. آنان در راه با نوادر، فرمانروای راهزنان، می جنگند و سعد وقاص اسیر می شود. ابوالمحجن نوادر را می کشد و سعد وقاص را می رهاند که هر دو با قطار آدم خوار رو به رو می شوند و پس از جنگیدن با او می گریزند. حضرت محمد (ص)، علی علیه السلام را به جست وجوی آن دو روانه می کند. برخی از مردم خاور زمین قنبر را اسیر می کنند و امیر المؤمنین قنبر را گم می کند. علی (ع) پس از آنکه ابو المحجن و سعد وقاص را می یابد و او را می رهاند و در این میان مالک اشتر هم به جست و جوی حضرت علی می آید و سپاه اسلام به رهبری علی چندین بار با سپاه خاور زمین می جنگد. در بخشی از داستان عمر و امیّه نیز به داستان وارد می شود که پیک و تندر سپاه اسلام است. پاره هایی از کتاب از جنگ علی (ع) با جا دوان بحث می کند. سرانجام علی علیه السلام خاور زمین را مسخر می کند و جمشید شاه می گریزد. پس از آن علی علیه السلام رسول اکرم (ص) را در خواب می بیند که به او فرمان می دهد به سرزمین قهرمان رود تا یادگار سلیمان (ع) را از فراز کوه بلور برایش بیاورد و او در آنجا با سپاه  قهرمان می جنگد. پس از آن علی (ع) به سرزمین ساحل می‌رود. بخشی عظیم از خاوران نامه دربارۀ جنگ های امیر مؤمنان با تهماس، پهلوان اهل ساحل است. پس از آن به سرزمین قام، که سرزمین زردتشتیان است می رود و با صلصال می جنگد. در تمام این جنگ ها سپاه اسلام به رهبری علی علیه السلام پیروز است. مالک اشتر و عمر و امیه نیز قهرمانی های بسیار نشان می‌دهند.

«غیر از شخصیّت تاریخی خود امام علی (ع) و چند تن از همراهانشان، درون مایه، عناصر، و اشخاص منظومه غالباً جنبه داستانی و اساطیری دارند. البته درآمیختگی داستان های افسانه ای و اساطیری با واقعیات سرگذشت بعضی از بزرگان دینی و تاریخی مانند حضرت علی (ع)، حمزه، ابو مسلم و… در ادبیات رسمی و عامیانۀ ایران، سنّتی است که در بیشتر مجموعه های مربوط بدانها دیده می شود و تفاوت ها تنها درشدّت و ضعف این اختلاط و افسانگی است، به طوری که این آثار را با تسامح در کاربرد اصطلاح «حماسه» به تعبیر مرحوم دکتر محجوب، می توان «حماسۀ عامیانۀ دینی» نامید.» (صفا، 1387:ج1، 65 ) در ساخت وپرداخت داستانی این نوع مجموعه ها و در این جا ـ خاورا ن نامه ـ الگوی اساسی، شاهنامه و محتوای روایات پهلوانی ایرانی است، چنان که اگر نام شخصّیت ها و مکان های جغرافیایی را حذف کنیم، ساختار وروند داستانی متن، اختلاف عمده و توجۀ برانگیزی با منظومه‌هایی به سان گرشاسپ نامه و فرامرز نامه نخواهد داشت. همین موضوع باعث شده است که سیمای اشخاص دینی و مذهبی این آثار در هاله ای از ویژگی ها و عناصر اساطیری و مسائل مربوط به روایات پهلوانی پوشیده شود و برای نمونه در خاوران نامه، حضرت علی (ع) به نبرد اژدها و دیوان برود و به هیئت بازرگانان وارد دژ دشمن شود. ( مانند اسفندیار در گشودن رویین دژ ) با مالک اشتر، سردار نامدار ایشان، در ماجرایی عشقی حضور یابد و از دشواری های مشابه هفت خان رستم عبور کند و… چرا که علاوه بر شباهت های آشکار در توصیف ها، مناظر،ترکیب ها و عناصر مختلف ساختاری،ارادت خود را به استاد طوس به طور مستقیم در چند جا بیان می کند، از جمله:

  بدادی به شهنامه داد سخن
بیان تو سحر حلال است وبس
تو را در سخن پایۀ برتری است
( دیوان، 1382:196 )
بدو گفتم ای اوستاد سخن
زبان تو آب زلال است و  بس
دلت مخزن گنج دانشوری است

آوردن نام هایی چون فریبرز، گیو، سام، تهمتن و… از شاهنامه معادل هایی چون سریال، شهبال از گرشاسب نامه و شباهت برخی از اعمال عمرو امیّه ضمری به کارهای او در دارابنامه، نمایندۀ اطلاع کامل ابن حسام از قصه های منظوم و منثور گذشته است. شباهت برخی از حوادث با اتّفاقات مکتوب در آثار مختلف نماینده آگاهیهای اوست از جمله:وقتی ابوالمحجن، قرطاس داماد تهماس را می کشد، عمر به بالین گاه او می رود و جامه های زربفت و شمع زرین را می رباید، لات را خرد می کند،پس پنهان به سپاه حضرت امیر (ع) می آید، این کار او همانند عمل عمروامیه در همراهی با مهتر نسیم عیّار در یکی از نسخه های رموز حمزه است که مقبرۀ آدم را زیارت نکرده، جواهر و زینت آلات و اثاث البیت مقبره را درشال و دستمال می پیچند و به دوش می کشند. «عمر که خود یک شخصیّت تاریخی است که از سوی حضرت پیغمبر به عنوان رسالت نزد ملک حبشه،نجاشی رفته و به دلیل چابکی و عیّاری برای کشتن ابو سفیان به مکّه فرستاده شده است؛» (طبری، 1356: ج 3،1683) در این منظومه در چهرۀ عیاری چابکدست شبانگاهان به سپاه تهماس می رود، جسد کشته شدۀ قرطاس را می آویزد، مقداری از اموال را می رباید و باز می گردد.

مواردی که گفته شد نشان دهندۀ تأثیر شاهنامه و ادب  حماسی و داستان هایی از این گونه را در میان مردم و فرهنگ ایران  نشان می دهد، امّا  همان گونه که اشاره شد، درجۀ داستان وارگی و تخیلی بودن فضای همۀ آثار این چنینی یکسان نیست.

1-2- بیان  مسأله و ضرورت انجام پژوهش   

شخصیت بزرگ و برجسته ی علی (ع) به گونه ای است که همه را مجذوب خویش ساخته ا ست و در طی تاریخ همواره بزرگان بسیاری پیرامون شخصیت وی قلم فرسایی کرده اند، و از این رهگذر در شعر شاعران فراوانی از کسایی مروزی تا شهریار و بعد از آن حضوردارد. ربیع و ابن حسام دوتن از شاعران بزگ شعر و ادب فارسی سده 4 و9 هستند که شخصیت وا لای علی (ع) آنان را بر آن داشته تا پیرا مون آن حضرت، ابیاتی نغز و زیبا بسرایند. این دو شاعر توانا برای این که شخصیت علی (ع) را به طور کامل به تصویر بکشند، تمام زوایای آن حضرت را مورد کنکاش قرار داده اند و به مناسبت های گوناگونی پای این بزرگ مرد تاریخ اسلام و انسان  را به میان کشیده و درباره ی آن حضرت مضمون ها آفریده اند. ضرورت انجام پژوهش این جا ا ست که در مورد حضرت علی، کتاب ها و تحقیقات متعددی چاپ شده ا ست، امّا خلأ تحقیقاتی  در زمینه ی دو منظومه علی نامه و خا ورا ن نا مه در درجه اول، وتحقیقات ناچیز انجام پذیرفته در رابطه با سیمای حضرت علی به طور خاص، در درجه دوم ضرورت انجام این پژوهش را به اثبات می رساند.

 1- 3 – سابقه انجام پژوهش

تاکنون درباره ی سیمای علی (ع ) در شعر فارسی تحقیقی به این شیوه و با گستردگی صورت نگرفته است و تنها کاری که انجام یافته است، جمع آوری اشعاری است که در آن ها شاعران به مدح و ستایش آن امام همام پرداخته اند.که در دو کتاب مجزا، یکی تحت عنوان «علی (ع) در شعر و ستایش فارسی» از وجدی جواهری، و دیگر (مناقب علوی در شعر فارسی) از احمد احمدی بیرجندی موجود است، نیز در حد مقاله کارهایی صورت پذیرفته، که نمونه آن ها را در کتاب ( مجموعه مقالات کنگره ولایت و اهل بیت (ع) در گستره ادب فارسی ) می توان یافت و همچنین جهت اطلاع از آثار پیشین در ارتباط با موضوع مذکور، در مورد سیمای حضرت علی (ع)، پژوهشی انجام شده، که برای نمونه به پایان نامه ی، سیمای حضرت علی (ع) در شعر ناصر خسرو و سنایی نوشته ی، احمد روستایی شلمانی، دانشگاه یزد و همچنین بررسی تطبیقی سیمای امام علی (ع) در دو دیوان ابن حسام خوسفی و ناصر خسرو، نوشته عاطفه اقتصادی رودی، دانشگاه بیرجند اشاره کرد.                                                          

 1-4- اهداف پژوهش

بررسی سیمای حضرت علی، دردو منظومه علی نامه ( ربیعی) و خاوران نا مه ی (ابن حسام خوسفی)، بدین صورت که تمام نکات و جاذبه هایی که مربوط به امام علی و زندگیشان می باشد، دردو منظومه   (علی نامه و خاوران نامه) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.اهم ّ این مسائل: 1- عشق به علی (ع) و مدح ایشان 2- شرف و بزرگی حضرت علی (ع) 3- شجاعت و ایثارگری علی (ع) 4- زهد و عبادات علی (ع) 5- کرامات و معجزات  علی (ع) 6- علم و آگاهی علی (ع) 7- صبر و حلم علی (ع)     8- کرامت نفس و جوانمردی علی (ع) 9- ثقه به نفس علی (ع).

 1- 5-  فرضیه های پژوهش

1- تصویر سازی دو شاعر(ربیع و ابن حسام) بر اساس پاره ای از عناصر زیباشناسی سخن در قلمروفصاحت و بلاغت، در نشان دادن سیمای حضرت علی (ع) یکسان است؟

2- مضمون دوکتاب ( علی نامه و خاوران نامه )، تا چه حد توانسته است منا قب حضرت علی (ع) را بیان کند؟

3- باتوجه به هم قرن نبودن ( ابن حسام و ربیع )،این دو شاعر تا چه حد از فردوسی تأثیر پذیر فته‌اند؟   

 1-6 – روش تحقیق

 کتاب خانه ای، بنیادی، توصیفی و تحلیلی می باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122