پايان نامه شرح مشکلات ديوان خاقاني( هفت ترکيب بند بلند شرح نشده )

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه شرح مشکلات ديوان خاقاني( هفت ترکيب بند بلند شرح نشده ) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 423 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه شرح مشکلات ديوان خاقاني( هفت ترکيب بند بلند شرح نشده ) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل: مقدّمه و کلیّات
۱-1- اهداف تحقیق 2
۱-2- اهمیّت و ضرورت تحقیق 2
۱-3- فصل‌های پایان‌نامه 3
۱-4- پیشینه‌ی تحقیق 3
۱-4-1- شرح گذشتگان بر اشعار خاقانی 3
۱-4-2- شرح معاصران بر اشعار خاقانی 4
۱-4-3- تحقیقات خارجی 5
۱-5- روش تحقیق 6

فصل دوم: گذری بر احوال خاقانی و سبک شعر در قرن ششم
۲- 1- زندگی خاقانی 8
2-2- خانواده و نزدیکان خاقانی9
2-3- محل و زمان تولد و وفات خاقانی10
2-4- مروری برسبک شعر در قرن ششم 11
2-4-1- سبک آذربایجانی 12
2-5 ـ مختصات شعر در قرن ششم 13
2-5-1- سطح زبانی 13
2-5-2- سطح فکری 13
2-5-3- سطح ادبی 14
2-6- سبک شعری خاقانی 14
2-7- مضامین و موضوعات شعر خاقانی 17
2-7-1- وطن دوستی 17
2-7-2 فلسفه ستیزی 17
2-7-3- نجوم 18
2-7-4- طب 18
2-7-5- موسیقی 19
2-7-6- قرآن و علوم دینی 20
2-7-7- مدح 20
2-7-8- نرد و شطرنج 21
2-7-9- خاقانی وآئین مسیحیت 21
2-7-10- حبسیّات 22
2-7-11- مفاخره 23
2-7-12- ستایش پیامبر(ص) و کعبه 23
2-7-13- توصیف صبح 24
2-7-14- اطلاعات عمومی 24
2-8- زیبا شناسی و صورخیال در شعر خاقانی 25
2-8-1- استعاره 25
2-8-2- تشبیه 26
2-8-3- کنایه 27
2-8-4- مجاز 28
2-8-5- آرایه‌های دیگر 28

فصل سوم: شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند بلند شرح نشده‌ی خاقانی
3-1- ترکیب‌بند اوّل با مطلع« دلا از جان چه برخیزد یکی جویای جانان شو »
درموعظه و نعت رسول اکرم‌(ص) و تخلّص به مدح ناصرالدّین ابراهیم 31

3-2-ترکیب‌بند دوم بامطلع«خوش‌خوش به روی ساقیان لب‌گشت خندان صبح‌را»
در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان 63
3-3- ترکیب‌بند سوم با مطلع « جام ز می دوقلّه کن خاصّ برای صبحدم »
در مدح جلال‌الدّین اخستان شروان‌شاه 123
3-4- ترکیب‌بند چهارم با مطلع « خنده‌ی سر به مهر زد دم صبح »
در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان شروان‌شاه 177
3-5- ترکیب‌بند پنجم با مطلع « جو‌ به جو راز جهان بنمود صبح »
در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان 224
3-6- ترکیب‌بند ششم با مطلع « برقع زرنگار بندد صبح »
در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان 279
3-7- ترکیب‌بند هفتم با مطلع « سر چو آه عاشقان برکرد صبح »
نوروزیه در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر شروان‌شاه اخستان 336

فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه‌ گیری: 376

فهرست منابع و مآخذ 380

فهرست منابع و مآخذ

  قرآن کریم (1384). ترجمه‌ی مهدی الهی قمشه‌ای. مؤسسه‌ی انتشاراتی موعود اسلام.

ابراهیمی، ابواسحاق (۱۳۸۴). قصص الانبیاء . به اهتمام احسان یغمایی. تهران: انتشارات زرین.

ابن خلف تبریزی، محمد حسین (۱۳۷۵). برهان قاطع. ۵ جلد به اهتمام محمد معین. تهران: انتشارات امیر کبیر.

ابوالفتوح رازی، حسین بن علی (۱۳۵۳). تفسیر ابوالفتوح رازی. تصحیح و حواشی ابوالحسن شعرانی. تهران : اسلامیه.

اردلان جوان، سیدعلی (۱۳۷۳). تجلّی شاعرانه‌ی اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در اشعار خاقانی. مشهد: انتشارات آستان قدس.

بلاغی، صدرالدین (۱۳۶۰). قصص قرآن با فرهنگ قصص قرآن. تهران: انتشارات بابک.

بلخی، جلال الدّین محمد (۱۳۷۱). مثنوی معنوی. تهران: انتشارات نگاه.

پادشاه، محمد (۱۳۳۵). فرهنگ آنندراج. زیر نظر محمد دبیر سیاقی. تهران: کتابخانه‌ی خیام.

ثروتیان، بهروز (۱۳۵۲). فرهنگ اصطلاحات و تعریفات نفایس الفنون. تبریز: مؤسسه‌ی تاریخ و فرهنگ ایران.

جلابی هجویری، ابوالحسن (۱۳۸۹). کشف المحجوب. شرح و تصحیح محمود عابدی. تهران: سروش

حافظ شیرازی، خواجه شمس الدّین محمد (۱۳۷۲). دیوان حافظ. به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر. تهران: انتشارات صفی علیشاه.

حسینی طبیب، محمد مؤمن بن محمد زمان (۱۳۷۳). تحفه‌ی حکیم مؤمن. تهران: کتابفروشی مصطفوی.

خاقانی شروانی، افضل الدین بدیل بن علی (۱۳۷۳). گزیده‌ی اشعار خاقانی. به اهتمام ضیاء الدین سجادی. تهران: امیرکبیر.

ـــــــــــــــــــــ (۱۳۸۸). دیوان خاقانی شروانی. به اهتمام ضیاء الدین سجادی. تهران: زوار.

خرمشاهی، بهاء الدین (۱۳۷۵). حافظ نامه. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

خزائلی، محمّد (۱۳۷۱). اعلام قرآن. تهران: امیرکبیر.

ـــــــــــــ (۱۳۶۸). شرح گلستان سعدی. تهران: سازمان انتشارات جاویدان.

ـــــــــــــ (۱۳۷۰). شرح بوستان سعدی. تهران: سازمان انتشارات جاویدان.

دزفولیان، کاظم (۱۳۸۷). اعلام جغرافیایی در متون فارسی تا قرن هشتم هجری. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

دشتی، علی (۱۳۶۴). « خاقانی » شاعر دیرآشنا. تهران: اساطیر.

دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷). لغت نامه‌ی دهخدا. تهران: دانشگاه تهران.

رامپوری، غیاث الدین محمّد (۱۳۶۳). غیاث اللغات. به اهتمام منصور ثروت. تهران: امیرکبیر.

رستگار فسایی، منصور (۱۳۷۹). فرهنگ نام‌های شاهنامه. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

زرین کوب، عبدالحسین (۱۳۷۹). دیدار با کعبه‌ی جان. تهران: انتشارات سخن.

سجادی، ضیاء الدین (۱۳۷۴). فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی. تهران: زوار.

سجادی، جعفر (۱۳۸۶). فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. تهران: طهوری.

سنایی غزنوی، ابومجد مجدودبن آدم (۱۳۸۵). دیوان سنایی. به کوشش پرویز ناتل خانلری. تهران: نگاه.

سورآبادی، ابوبکر (۱۳۶۵). قصص قرآن مجید. به اهتمام یحیی مهدوی. تهران: خوارزمی.

شمیسا، سیروس (۱۳۷۳). کلیات سبک شناسی. تهران: فردوس.

ـــــــــــــــ (۱۳۷۸). فرهنگ تلمیحات. تهران: فردوس.

ـــــــــــــــ (۱۳۸۲). سبک شناسی شعر. تهران: فردوس.

ـــــــــــــــ (۱۳۸۷). فرهنگ اشارات ادبیات فارسی. تهران: میترا.

شهیدی مازندرانی، حسین (۱۳۷۷). فرهنگ شاهنامه. بی جا: بلخ.

صفا، ذبیح الله (۱۳۷۴). تاریخ ادبیات ایران. تهران: ققنوس.

طبری، محمّدبن جریر (۱۳۶۷). ترجمه‌ی تفسیر طبری. به اهتمام حبیب یغمایی. تهران: توس.

عبدالهی، منیژه (۱۳۸۱). فرهنگ نام‌های جانوران در ادب فارسی. تهران: پژوهنده.

فروزانفر، بدیع الزمان (۱۳۷۱). شرح مثنوی شریف. تهران: انتشارات زوار.

قبادیانی مروزی، ناصرخسرو (۱۳۶۳). سفرنامه ناصرخسرو. به اهتمام محمّد دبیرسیاقی. تهران: زوار.

کزّازی، میرجلال الدین (۱۳۷۴). رخسار صبح. تهران: کتاب ماه وابسته به نشر مرکز.

ـــــــــــــــــــــ (۱۳۷۸). گزارش دشواری‌های دیوان خاقانی. تهران: مرکز.

کندلی هریسچی، غفار (۱۳۷۴). خاقانی شروانی (حیات، زمان و محیط او). ترجمه‌ی میرهدایت حصاری. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

گوهرین، صادق (۱۳۸۸). شرح اصطلاحات تصوّف. تهران: زوار.

ماهیار، عباس (۱۳۷۶). خارخار بند و زندان. تهران: قطره.

مصفّی، ابوالفضل (۱۳۶۶). فرهنگ اصطلاحات نجومی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

معدن کن، معصومه (۱۳۷۲). بزم دیرینه‌ی عروس. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ــــــــــــ (۱۳۷۵). نگاهی به دنیای خاقانی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

معین، محمّد (۱۳۷۱). فرهنگ فارسی. در۶ جلد. تهران: امیرکبیر.

مقدسی، مطهربن طاهر (۱۳۷۴). آفرینش و تاریخ. مقدمه، ترجمه و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: انتشارات آگه.

نفیسی، علی اکبر (۱۳۴۳). فرهنگ نفیسی(ناظم الاطّباء). تهران: کتابفروشی خیام.

نظامی، الیاس بن یوسف (۱۳۹۰). هفت پیکر. به کوشش دکتر سعید حمیدیان. تهران: نشر قطره.

یاحقی، محمّد جعفر (۱۳۸۸). فرهنگ اساطیر و داستان واره‌ها در ادبیات فارسی. تهران: مؤسسه‌ی فرهنگ معاصر.

چکیده

  خاقانی شروانی شاعر بزرگ قرن ششم و یکی از بزرگترین شاعران عرصه‌ی پهناور ادب فارسی است، که به دلیل وسعت اطلاعات علمی و طبع و قریحه‌ی سرشار‌ صاحب سبک خاصی در ادب فارسی گردیده است‌. برای آشنایی عمیق با شعر خاقانی و سیر در جهان پر رمز و راز این شاعر بزرگ، شناخت زبان و عناصر لفظی و معنوی و علوم و فنون مورد علاقه‌ی او ضروری است. اشعار خاقانی در نگاه اول ساده به نظر می‌آید‌‌‌‌‌؛ امّا گستردگی اطلاعات علمی ، معانی و افکار تازه و ترکیبات و تعابیر غریب موجب گردیده است تا درک مفاهیم شعر او دشوار و نیازمند شرح و توضیح گردد‌‌. شهرت شاعر شروان به قصیده‌سرایی مانع از توجه شایسته به ترکیب‌بندهای کم‌نظیر او گردیده است. خاقانی در ترکیب‌بندها نیز همانند قصاید، بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی مختلف را بیان کرده است. درک بهتر مضامین شعر خاقانی و شناخت بیشتر زوایای آثار این شاعر‌، شرح و توضیح بیشتری را برای آثار او می‌طلبد‌. در این پایان‌نامه سعی بر آن است که به شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند شرح نشده‌ی خاقانی پرداخته شود و هدف از این پژوهش درک بهتر مفاهیم و مضامین اشعار خاقانی و آشنایی بهتر و بیشتر با اندیشه‌ها و افکار این شاعر بزرگ است‌. روش کار در این پایان‌نامه، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. ابتدا به آثاری که در باره‌ی خاقانی نوشته شده است مراجعه می‌کنیم و با استفاده از این منابع به شرح ترکیبات می‌پردازیم. این پایان‌نامه در چهار فصل تنظیم گردیده است‌‌.

فصل اوّل: با عنوان مقّدمه و کلیّات، شامل مقدمه‌، اهداف تحقیق‌، اهمیّت و ضرورت تحقیق، پیشینه و روش تحقیق است.

فصل دوم: در ‌بردارنده‌ی نگاهی کلی بر زندگی و شیوه‌ی شاعری خاقانی و سبک شعر در قرن ششم است.

فصل سوم: به شرح و توضیح هفت ترکیب‌بند خاقانی اختصاص یافته است.

فصل چهارم: در این فصل نتایج حاصل از این پژوهش گرد هم آمده است.

 کلید واژه‌ها: خاقانی ، شرح، دشواری‌ها

فصل اول

مقدمه و کلیات

مقدمه

 انس و آشنایی با افکار واندیشه‌های هر شاعری نیازمند شناخت سبک و پیام سخن اوست. بسیاری از آثار بزرگان ادبی ما به دلیل استفاده از اصطلاحات و ترکیبات خاص، صور خیال و هنرهای شاعرانه نیاز به شرح و توضیح دارند. یکی از این شاعران پرآوازه که شعر او به دلیل استفاده از تعبیرات، تلمیحات، صور خیال، ترکیبات پیچیده و نغز و وصف‌های بدیع و بی‌نظیر نیاز به شرح و توضیح دارد خاقانی شروانی است .

درک و شناخت اشعار خاقانی نیازمند به داشتن اطلاعات گسترده، آشنایی با اخبار و احادیث و آگاهی از اصطلاحات علمی معمول و رایج روزگار شاعر است. اندیشه‌ها و افکار شاعر چنان در الفاظ و ترکیبات پیچیده قرار گرفته است که درک و فهم آن برای خوانندگان و علاقه‌مندان دنیای پر راز و رمز این شاعر دیرآشنا به آسانی میسّر نیست.

۱-۱- اهداف تحقیق

 ۱- آشنایی با سیر فکری و اندیشه‌های شاعر.

۲- شرح و توضیح واژگان و مشکلات هفت ترکیب‌بند شرح نشده‌ی خاقانی.

۳- کشف و شناخت زیبایی‌ها و آرایه‌های ادبی در ترکیب‌بندهای انتخابی.

۴-توضیح و تشریح نکته‌های تاریخی، اجتماعی و … در ترکیب‌بندهای انتخابی.

۱-۲- اهمیّت و ضرورت تحقیق

 آگاهی و تسلط خاقانی بر شیوه‌ها و قالب‌های مختلف شعر فارسی، او را به یکی از نامدارترین شاعران پارسی‌گوی قرن ششم تبدیل کرده است. دیوان خاقانی جلوه‌گاه عناصر فرهنگی و اجتماعی و تاریخی روزگار اوست که نه تنها ادب دوستان را مفید است؛ بلکه جامعه شناسان نیز می‌توانند از آن بهره‌ها جویند.

زبان پرشکوه و فخیم شاعر و پایه‌ی بلند علم و دانش او غالباً فهم اشعارش را دشوار می‌کند. تاکنون شرح‌های بسیاری بر قصاید خاقانی نوشته شده ولی به ترکیب‌بندهای این شاعر پرآوازه کمتر توجه شده است. ما در این تحقیق در حدّ توان به شرح و توضیح ابیات، تعبیرات، واژگان و آرایه‌های ادبی هفت ترکیب‌بند بلند و شرح نشده‌ی او خواهیم پرداخت.

۱-۳- فصل‌های پایان نامه

 این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است که به ترتیب عبارتند از:

فصل اول شامل مقدمه، اهداف تحقیق، اهمیّت و ضرورت تحقیق، تحقیقات گذشته و روش تحقیق است.

فصل دوم در بردارنده‌ی مروری بر سبک شعر در قرن ششم و آشنایی با سبک شعری خاقانی است.

فصل سوم به شرح و توضیح کامل هفت ترکیب‌بند بلند شرح نشده‌ی خاقانی اختصاص دارد.

فصل چهارم به نتیجه گیری پرداخته است.

۱-۴- پیشینه‌ی تحقیق

 قدرت بیان، تعبیرات و اصطلاحات ناب و کم نظیر خاقانی، شارحان را بر آن داشته تا شرح و تحلیل‌هایی براشعار او بنویسند. این شارحان به صورتی گزینشی عمل کرده و تمام آثار خاقانی را به صورت کامل شرح نکرده‌اند. در این جا برخی از شرح‌های قدیم و جدید داخلی و خارجی که بر اشعار او نوشته شده را بیان می‌کنیم:

1-4-1- شرح گذشتگان بر اشعار خاقانی

شیخ آذری طوسی(۸۳۰ ﻫ . ق ) قصیده‌ی معروف« ترسائیه » با عنوان « فلک کژ روتر است از خط ترسا » را شرح داده و این شرح را در کتاب« جواهرالاسرار » آورده است.

وی در این شرح گاهی برخی ابیات را به طور کامل شرح کرده و گاهی فقط یک واژه را توضیح داده است. شرح آذری به خاطر فضل تقدّم و این که به نکاتی توجه کرده که در شروح دیگر به آن توجه نشده است، اهمیّت ویژه‌ای دارد.

محمّدبن داوودبن محمّدبن محمود علوی شادی آبادی(۹۱۶ﻫ . ق) شرحی بر چهل و چهار قصیده‌ی خاقانی نوشته است. شرح شادی آبادی، شرحی مفصّل و مشبّع است.

محمّد بن خواجگی گیلانی(۱۰۲3 ﻫ . ق) شرحی با عنوان«ختم الغرائب» بر سیصد و پنجاه بیت از سی و چند قصیده‌ی خاقانی نوشته است که متأسفانه در حین شرح، نویسنده دار فانی را وداع گفته و شرحش ناقص مانده است.

عبدالوهّاب بن محمودالحسنی الحسینی المعموری(۱۰۹۰ ﻫ . ق) که به غنایی تخلّص داشته، شرحی به نام« محبت نامه » نوشته است. از این شرح نسخه‌های متعددی در دست است. این شرح به عنوان رساله‌ی دکتری به وسیله‌ی محمد حسین کرمی و با راهنمایی دکتر سجادی تصحیح شده است.

نورالدّین‌علی‌بن‌یارعلی(۹۷6 ﻫ . ق) که از دانشوران قرن دهم بوده، قصیده‌ی « حبسیّه‌ی » خاقانی را شرح کرده که تنها نسخه‌ی شناخته شده‌ی این شرح در آکادمی علوم ازبکستان موجود است. این شرح در ۴۳ صفحه نوشته شده است.

1-4-2- شرح معاصران بر اشعار خاقانی

حاشیه‌ی مرحوم علی عبدالرسولی بر دیوان خاقانی در سال ۱۳۱۷ که ضمن تصحیح به طور خلاصه به شرح برخی عبارات و واژه‌ها پرداخته است.

آیینه‌ی عبرت از دکتر محمد جواد شریعت در سال ۱۳۴۸ که به شرح لغوی قصیده‌ی ایوان مدائن پرداخته است.

فرهنگ لغات و تعبیرات خاقانی شروانی در دو جلد از دکتر سید ضیاء الدّین سجادی که به معانی واژگان و تعبیرات دشوار می‌پردازد.

بزم دیرینه‌ی عروس شرح پانزده قصیده‌ی خاقانی از معصومه معدن کن که در سال ۱۳۷۲ چاپ شده است.

شرح قصیده‌ی ترسائیه با عنوان سوزن عیسی از میرجلال الدّین کزّازی که به وسیله‌ی انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی چاپ و منتشر شده است.

شاعر صبح از دکتر سید ضیاء الدّین سجادی که به شرح ۳۵ قصیده، یک ترکیب‌بند، چند غزل، قطعه، رباعی و قصیده‌ی کوتاه می‌پردازد.

ارمغان صبح از دکتر نصرالله امامی که شرح گزیده‌ای از قصاید خاقانی به طور مختصر است.

سراچه‌ی آوا و رنگ از دکتر میرجلال الدّین کزّازی است که به شرح دوازده قصیده، یک ترکیب‌بند، شانزده غزل، نه قطعه و هفت رباعی می‌پردازد.

آتش اندر چنگ از دکتر مهدی ماحوزی که به مقایسه‌ی قصیده‌ی ایوان مدائن خاقانی با قصیده‌ی سینیه‌ی بحتری می‌پردازد. هم‌چنین به طور خلاصه به شرح گزیده‌ای از اشعار خاقانی پرداخته است.

خار خار بند و زندان از دکتر عباس ماهیار که در سال ۱۳۷۶ به وسیله‌ی انتشارات قطره چاپ شده و شرح قصیده‌ی معروف به « ترسائیه» است.

گزیده‌ی اشعار خاقانی از دکتر عباس ماهیار که شامل شرح گزیده‌ای از بیست قصیده، دوازده غزل و چند قصیده‌ی بدون شرح است.

رخسار صبح از دکتر میر جلال الدین کزازی که قصیده‌ای بلند از او با ردیف « برافکند» را از سه دیدگاه واژه شناسی، زیباشناسی و ژرف شناسی شرح کرده است.

شرح مشکلات دیوان خاقانی از دکتر محمد رضا برزگرخالقی که قصیده‌ی اول تا قصیده‌ای به مطلع « سر چه سنجد که هوش می بشود » را شرح داده است.

شرح مشکلات دیوان خاقانی، ثری تا ثریا از دکتر عباس ماهیار که در این اثر به توضیح اصطلاحات نجومی پرداخته و ابیاتی را به عنوان شاهد مثال آورده است.

شرح مشکلات دیوان خاقانی، پنج نوش سلامت از دکتر عباس ماهیار که به توضیح برخی از بیماری‌ها و داروها که در دیوان خاقانی آمده، پرداخته است.

« مرثیه خوان مداین » از دکتر محمدرضا برزگر خالقی و محمد حسین محمدی که به شرح کامل چهارده قصیده‌ی خاقانی می‌پردازد.

شعر خاقانی از دکتر جعفر مویّد شیرازی که گزیده‌ی حدود شصت و هشت شعر از دیوان خاقانی است که بیشتر غزلیات و برخی قصاید را آورده است.

شرح مشکلات دیوان خاقانی(هشت قصیده‌ی بلند شرح نشده) مریم امینی فر، پایان نامه‌ی دانشجویی کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی شیراز، دانشگاه شیراز

شرح دشواری‌های دیوان خاقانی(شش قصیده‌ی شرح نشده) اعظم حسینی، پایان نامه‌ی دانشجویی کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی شیراز، دانشگاه شیراز

شرح مشکلات دیوان خاقانی(هفت قصیده‌ی بلند شرح نشده) حمیدمهران فر، پایان نامه‌ی دانشجویی کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی شیراز، دانشگاه شیراز

شرح مشکلات دیوان خاقانی(پنج قصیده‌ی بلند شرح نشده) جلیل خلیلی بهرامی، پایان نامه‌ی دانشجویی کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی شیراز، دانشگاه شیراز

پژوهش‌ها و شرح‌های انجام شده همگی ارزشمند و گره‌گشای بسیاری از دشواری‌ها و مشکلات اشعار خاقانی است ولی در این شروح بیشتر به قصاید پرداخته شده و کمتر به ترکیب‌بندهای خاقانی توجه شده است. هدف ما در این تحقیق شرح و توضیح کامل هفت ترکیب‌بند بلند است که تا کنون به طور کامل شرح نشده است.

1-4-3- تحقیقات خارجی

تعدادی از محققان خارجی درباره‌ی خاقانی تألیفات و شرح‌هایی نوشته‌اند که به چند مورد در زیر اشاره می‌کنیم:

هان. و. خانیکوف(۱۸۲۲-۱۸۷۸م) اولین خاور شناسی است که در مورد خاقانی تحقیقات کاملی انجام داده است.

ادوارد برون، دیگر محقق سرشناس، خلاصه‌ی تحقیقات خانیکوف را در تاریخ ادبیات خود ذکر کرده است.

هرمان. اِته یکی دیگر از محققان معاصر است که از تحقیقات خانیکوف استفاده کرده و می‌گوید «اشعار خاقانی مشحون از تصنّعات و تکلفات بسیار و کنایات و استعارات غریب است.»

ث. زالمان از دیگر خاورشناسانی است که درباره‌ی رباعیات خاقانی رساله‌ای نوشته و آن مملو از منابع، فهرست‌ها و لغات مشهور است، ولی مطالعات و تحقیقات او از آن چه خانیکوف یافته تجاوز نمی‌کند.

ولادیمیر مینورسکی یکی دیگر از مستشرقین معاصر است که در باره‌ی شرح و ترجمه‌ی قصیده‌ی مسیحیت (ترسائیه) رساله‌ای به زبان انگلیسی نوشته است.

یوری مار، تحقیقاتی راجع به متن قصیده‌ی ترسائیه‌ی خاقانی انجام داده است.

1-5- روش تحقیق

 روش تحقیق در نوشتن این پایان‌نامه، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. ابتدا به آثاری که درباره‌ی خاقانی نوشته شده است مراجعه کرده‌ایم تا اطلاعاتی درباره‌ی این شاعر، سبک شعری و افکار و اندیشه‌های او به دست آوریم، سپس ترکیب‌بندهای انتخابی را مطالعه و واژگان، ترکیبات و اصطلاحات دشوار را یادداشت نمودیم و با مراجعه به فرهنگ‌ها و لغت‌نامه‌ها معانی آن‌ها را در برگه‌هایی یادداشت کردیم و با استفاده از کتب بلاغی به شناسایی زیبایی‌های ادبی و هنری اشعار پرداختیم و با استفاده از همه‌ی یادداشت‌ها ابیات را شرح و توضیح دادیم، در ضمن در قسمت توضیحات، با ذکر منابع به شرح اصطلاحات مختلف نجومی، علمی، پزشکی و دارویی پرداختیم.

در قسمت توضیحات، هرکجا که توضیحی تکراری بود به صورت ارجاع ذکر کردیم که عدد اوّل شماره ترکیب‌بند و عدد بعد از ممیز شماره‌ی بیت است. نمونه: توضیحات(۴/۳۵) یعنی: ترکیب‌بند چهار، بیت سی و پنج.

لازم است یادآوری شود که نسخه‌ی مورد استفاده در شرح هفت ترکیب‌بند این پایان‌نامه بر اساس نسخه‌ی تصحیح شده‌ی شادروان دکتر سجّادی است. نام منابعی که کاربرد بیشتری داشته‌اند و در قسمت‌های مختلف از آن‌ها استفاده شده به صورت کوته نوشت در ابتدای این پایان‌نامه ذکر شده و فهرست تمام منابع و مآخذی که از آن‌ها استفاده شده است در قسمت آخر پایان‌نامه به صورت کامل بیان کرده‌ایم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه شرح لغات، اصطلاحات و ابيات دشوار 150 غزل از آغاز غزل هاي ديوان لطف الله نيشابوري
 • پايان نامه ديوان غني کشميري -مقدّمه، تصحيح، تعليق
 • پايان نامه مقايسه‌ي سبک شناسانه‌ ي حبسيّات مسعود سعد سلمان با حبسيّات خاقاني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122