پايان نامه طراحي استراتژي توسعة فوتبال بر اساس تحليل SWOT

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي استراتژي توسعة فوتبال  بر اساس تحليل SWOT یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 121 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي استراتژي توسعة فوتبال  بر اساس تحليل SWOT بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

 

فصل اول- کلیات پژوهش
مقدمه2
بیان مسأله3
ضرورت و اهمیت تحقیق4
اهداف تحقیق5
سؤالات تحقیق5
تعریف واژه ها و اصطلاحات5
فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه8
مبانی نظری تحقیق8
برنامه¬ریزی8
مزایای برنامه ریزی8
موانع و مشکلات برنامه ریزی9
انواع برنامه ریزی9
تعاریف استراتژی9
برنامه¬ریزی استراتژیک10
تعاریف برنامه¬ریزی استراتژیک11
ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک12
مزایای برنامه ریزی استراتژیک12
محدودیت های برنامه ریزی استراتژیک13
سبک¬های مختلف برنامه¬ریزی جامع و تعیین استراتژی¬های سازمانی14
تعریف مدیریت استراتژیک14
مراحل مدیریت استراتژیک14
تدوین استراتژی16
فرآیند برنامه¬ریزی استراتژیک17
مدل¬های تدوین برنامه¬ریزی استراتژیک24
مدل استونر و فریمن25
مدل برایسون25
مدل دیوید26
مدل DISM27
مدل Goal- Based27
مدل برنامه¬ریزی استراتژیک گوداشتاین و همکاران28
مدل استراتژیک دانکن و همکاران28
مدل استراتژیک وایتمن29
مدل تیلور29
مدل کاربردی29
مدل اسلک30
مدل کمیسیون ورزش استرالیا30
رویکرد فرآیند پایه برنامه¬ریزی استراتژیک31
ماتریس SWOT32
فوتبال در جهان49
فوتبال در آسیا49
فوتبال در ایران50
فوتبال در گیلان50
مروری بر پژوهش¬های خارجی52
مروری بر پژوهش¬های داخلی58
فصل سوم-روش شناسی پژوهش
مقدمه62
روش تحقیق62
جامعه و نونه آماری62
روش گردآوری اطلاعات62
ابزار پژوهش 62
روش تجزیه تحلیل داده ها65
متغیرهای تحقیق66

فصل4- یافته های پژوهش
مقدمه68
توصیف یافته¬های پژوهش68
ماتریس نقاط قوت فوتبال استان گیلان71
ماتریس نقاط ضعف فوتبال استان گیلان72
ماتریس فرصت¬های فوتبال استان گیلان73
ماتریس تهدیدهای فوتبال استان گیلان74
تعیین موقعیت استراتژیک فوتبال گیلان75
ماتریس عوامل درونی فوتبال استان گیلان76
ماتریس عوامل بیرونی فوتبال استان گیلان78
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی80
استراتژی¬های فوتبال استان گیلان80
استراتژی های SO80
استراتژی هایST82
استراتژی های WO83
استراتژی های WT85
فصل5- بحث و نتیجه گیری
مقدمه88
خلاصه پژوهش88
بحث و نتیجه گیری90
پیشنهادات تحقیق109
منابع و ماخذ110
پیوست123

منابع پایان نامه:

احمدی، پرویز؛ اصفری، محمد؛ غلامعلی زاده، ابوذر، (1386)، مطالعۀ تطبیقی بررسی محیط به منظور تدوین استراتژی شرکت‌های خودرو سازی، پنجمین همایش مدیریت استراتژیک.

احمدی، محمدرضا (1388) روش تحلیل راهبردی (SWOT) ، مجله حصون علوم سیاسی، امنیت ملی و بین الملل.

استیفن پی، رابینز، (1392)، مبانی رفتار سازمانی، ترجمه پارسائیان، علی؛ اعرابی، سید محمد، دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ سی و هفتم.

اعرابی، محمد، (1385)، دستنامة برنامه­ریزی استراتژیک، چاپ اول، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

آفرینش خاکی، اکبر؛ تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید امیر احمد، (1384)، مقایسة دیدگاه­های اعضای هیأت علمی، مربیان، ورزشکاران و مدیران در مورد چگونگی توسعة ورزش همگانی، نشریة علوم حرکتی و ورزش، شماره 5، صص 22-1.

آقازاده، هاشم، (1382)، مطالعة تطبیقی مدل­های برنامه­ریزی استراتژیک، تدبیر، شمارة بیست.

آقایی، علی اکبر؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ معماری، ژاله؛ اندام، رضا، (1389)، آسیب­شناسی ورزش هندبال استان سمنان با استفاده از الگوی برنامه­ریزی استراتژیک، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 17، صص 42-13.

المیری، مجتبی؛ نادریان جهرمی، مسعود؛ سلطان حسینی، محمد؛ نصر اصفهانی، علیرضا؛ رحیمی، محمد، (1387)، بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه­ها، نشریة مدیریت ورزشی، صص 73-61.

الوانی، سید مهدی، (1391)، مدیریت عمومی، چاپ چهل و ششم، نشر نی.

الهی، علیرضا؛ پورآقایی اردکانی، زهرا، (1382)، بررسی وضعیت استادیوم­های فوتبال کشور در مقایسه با استانداردهای اروپایی، نشریة حرکت، شمارة 19، صص 79-63.

الهی، علیرضا؛ سجادی، سید نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید، (1388)، موانع توسعة صنعت باشگاه­داری حرفه­ای فوتبال ایران، نشریة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 28، صص 68-53.

الهي، عليرضا؛ سجادی، نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید، (1387)، موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمايت مالي در صنعت فوتبال جمهوري اسلامي ايران، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 1، صص 202-189.

الهی، علیرضا؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد، (1384)، بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه­ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسة آن با سازمان لیگ حرفه­ای فوتبال ژاپن، نشریة حرکت، شمارة 27، صص 71-55.

بدری آذرین، یعقوب؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد؛ اسدی، حسن، (1385)، بررسی وضعیت ژیمناستیک در ایران با رویکرد تدوین نظام جامع توسعه منابع انسانی در ورزش ژیمناستیک کشور، نشریة حرکت، شمارة 32، صص 116-97.

جان. ام، برایسون، (1381)، ترجمه منوریان، عباس، برنامه­ریزی استراتژیک، چاپ دوم، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

جباری، حبیب؛ پور دولتی، سعید، (1390)، آموزش آنالیز با استفاده از  سطوح آنالیز سازمانی.

جباری، غلامرضا؛ کوزه چیان، هاشم؛ خبیری، محمد، (1379)، بررسی سبک رهبری، توانایی­ها و نحوة عملکرد مربیان فوتبال باشگاه­های دسته اول و دوم کشور (جام آزادگان)، نشریة حرکت، شمارة 6، صص 120-103.

جعفری، افسر؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ مؤمنی، منصور، (1388) ، طراحی سیستم ارزیابی عملکرد دانشکده­های تربیت­بدنی و علوم ورزشی ایران، نشریه مدیریت ورزشی، شماره 2، صص 71-51.

جلالي فراهاني، مجيد؛ گودرزی، محمود؛ خبیری، محمد؛ اسدی، حسن، (1383)، بررسي تطبيقي ساختار سازماني و اساسنامة فدراسيون فوتبال جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي منتخب و فيفا براي ارائة الگوي بهينه، نشریة حرکت، شماره 19، صص 183-171.

جلیلیان، غلامرضا؛ خبیری، محمد، (1384)، توصیف وضعیت باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران و مقایسة آن با باشگاه­های لیگ­های برتر کشورهای چین، مالزی و انگلستان، نشریة علوم حرکتی و ورزش، شمارة 5، صص 54-41.

جی دیوید هانگر؛ توماس ال ویلن، (1386)، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمة اعرابی، سید محمد؛ ایزدی، داود، چاپ سوم، دفتر پژوهش­های فرهنگی.

حسینی، شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛ قربانیان رجبی، آسیه؛ سجادی، سید نصرالله، (1390)، شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش­های فراروی آن، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 17، صص 54-29.

حسینی، گلاله؛ حمیدی، مهرزاد؛ تجاری، فرشاد، (1389)، تعیین موقعیت استراتژیکی ورزش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، نشریة پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شمارة 4، صص54-37.

حمیدی زاده، محمدرضا، (1382)، برنامه­ریزی استراتژیک، چاپ دوم، انتشارات سمت.

حمیدی، مهرزاد؛ رضوی، سید محمدحسین؛ امیرنژاد، سعید؛ شفیع زاده، شهرام؛ فضلی درزی، اعظم، (1388)، تبیین استراتژی گردشگری ورزشی کشور (ایران)، پژوهشنامة علوم ورزشی، صص 68-51.

خبیری، محمد، (1382)، مقایسة عملکرد مربیان داخلی و خارجی تیم­های ملی فوتبال بزرگسالان کشور از ابتدا تا آبان 1380، نشریة حرکت، شمارة 17، صص 62-45.

خبیری، محمد؛ الهی، علیرضا، (1384)، مقایسة وضعیت باشگاه­های لیگ حرفه­ای فوتبال جمهوری اسلامی ایران با توجه به معیارهای یوفا و باشگاه­های منتخب ژاپن، کرة جنوبی، امارات و ترکیه، نشریة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة هشتم، صص 34-15.

خبیری، محمد؛ معماری، ژاله، (1389)، تحلیل سوات تکواندو ایران، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، صص 30-13.

خسروی زاده، اسفندیار؛ حمیدی، مهرزاد؛ یداللهی، جهانگیر؛ خبیری، محمد، (1387)، طراحی و تدوین استراتژی کمیتة ملی المپیک، دو فصلنامة مدیریت و توسعة ورزش، شمارة 1، صص 25-11.

دادکان، محمدحسین؛ دانشجو، عبدالرسول، (1384)، تهیة نورم­های آمادگی مهارتی و استعدادسنجی تکنیکی فوتبال ویژة بازیکنان 12 و 13 سالة مدرسه­های فوتبال ایران، فصل­نامة المپیک، شمارة 1 (پیاپی 29)، صص 77-67.

رضائیان، علی، (1382)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ پنجم، انتشارات سمت.

رضوی، سید محمدحسین؛ نیازی، سید محمد؛ برومند دولق، محمدرضا، (1392)، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی، نشریة پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، شمارة 1، صص 60-49.

سیف­پناهی شعبانی، جبار؛ گودرزی، محمود؛ حمیدی، مهرزاد؛ خطیبی، امین، (1388)، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان کردستان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 8، صص 73-57.

 

غفرانی، محسن؛ گودرزی، محمود؛ سجادی، نصرالله؛ جلالی فراهانی، مجید؛ مقرنسی، مهدی؛ نقیب طباطبائی، سید علی؛ علی­دوست قهفرخی، ابراهیم، (1387)، طراحی وتدوین رهابرد توسعة ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 4، صص 190-169.

فراهانی، ابوالفضل؛ عبدوی بافتانی، فاطمه، (1383)، امکانات و تجهیزات پایگاه­های ورزش قهرمانی و نقش آن در توسعة ورزش کشور، نشریة حرکت، شمارة 29، صص 83-69.

فرد آر، ديويد (1392)، مديريت استراتژيك، ترجمه علي پارسائيان، محمد اعرابي، چاپ بیست و هفتم، دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

فلاحی، احمد؛ اسدی، حسن؛ خبیری، محمد، (1388)، مقایسة عوامل مؤثر بر حضور تماشاچیان گاهگاهی، منظم و متعصب در مسابقات لیگ برتر فوتبال، نشریة حرکت، شمارة 2، صص 270-247.

قاسمی، حمید؛ مظفری، سید امیر احمد؛ امیرتاش، علی­محمد، (1386)، توسعة ورزش از طریق تلویزیون در ایران، نشریة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة 17، صص 148-131.

قالیباف، محمدباقر، (1389)، نگاه راهبردی به نظام ورزش در کشور، انتشارات نگارستان حامد.

قدمی، مصطفی؛ مشکینی، ابوالفضل؛ پژوهان، موسی؛ پاکدوست، نوشین، (1389)، تعیین استراتژی­های توسعة شهرهای متکی بر صنعت استخراج نفت با استفاده از روش SWOT، آنالیز IEA و ماتریس QSPM (نمونة مورد مطالعه:شهر دوگنبدان)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، صص 58-39.

کوزه چیان، هاشم؛ احسانی، محمد؛ خداداد حسینی، سید محمد؛ حسینی، سید عماد، (1387)، ارزیابی مؤلفه­های آمیخته بازاریابی (p7) لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مدیران سازمان تربیت­بدنی و فدراسیون فوتبال، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 5، صص 19-5.

گودرزی، محمود؛ نصیرزاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ وطن دوست، مریم، (1388)، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 17، صص 172-149.

گودرزی، محمود؛ هنری، حبیب، (1386)، طراحی و تدوین نظام جامع ورزش کشتی کشور، نشریة پژوهش در علوم ورزشی، شمارة چهاردهم، صص 54-33.

گودرزی، مهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزی، مهدی، (1391)، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش دانشجویی اداره کل تربیت­بدنی دانشگاه پیام نور، نشریة پژوهش در ورزش دانشگاهی، شمارة 5، صص 134-117.

محمد کاظمی، رضا؛ تندنویس، فریدون؛ خبیری، محمد، (1386)، بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه­ای فوتبال ایران و مقایسه وضعیت موجود با لیگ­های کره جنوبی و ژاپن، نشریة علوم حرکتی و ورزش، شمارة 12، صص 132-121.

محمد کاظمی، رضا؛ تندنویس، فریدون؛ خبیری، محمد؛ مشرف جوادی، بتول، (1386)، بررسی عنصر محصول از عناصر آمیخته بازاریابی در لیگ برتر فوتبال کشور، نشریة علوم حرکتی و ورزش، شمارة 10، صص 118-107.

محمدی، شهریار؛ اشرف گنجویی، فریده؛ یوسفی، بهرام، (1390)، بررسی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و تدوین استراتژی­های آن در فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 14، صص 174-155.

مرادی چالشتری، جواد؛ مرادی، محمدرضا؛ نوروزیان قهفرخی، سهیلا؛ جعفری، اکرم، (1390)، بررسی موانع اثرگذار بر جذب سرمایه­گذاری خارجی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 17، صص 147-129.

مظفری، سید امیراحمد؛ الهی، علیرضا؛ عباسی، شهامت؛ هنگامه، احدپور؛ رضایی، زین­العابدین، (1389)، راهبردهای توسعة نظام ورزش قهرمانی ایران، نشریة مطالعات مدیریت ورزشی، شمارة 13، صص 48-33.

مندعلی زاده، زینب؛ هنری، حبیب؛ شهلایی، جواد، (1390)، تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور، دو فصلنامة پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، شمارة 3 (19 پیاپی)، صص 154-141.

نادری نسب، مهدی؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ امیری، مجتبی، (1389)، تعیین رویکرد مناسب توسعة فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسة آن با رویکردهای چند کشور منتخب، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 10، صص 119-103.

نادری نسب، مهدی؛ احسانی، محمد؛ خبیری، محمد؛ امیری، مجتبی؛ قره­خانی، حسن، (1389)، بررسی وضعیت موجود فوتبال جمهوری اسلامی ایران و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال کشور، نشریة مدیریت ورزشی، شمارة 9، صص 27-5.

ندری، حمزه، (1388)، طراحی استراتژی توسعة ورزش همگانی استان لرستان، پایان­نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شمال.

نظری، وحید؛ رضوی، سید محمدحسین؛ حسینی، سید عماد؛ رئیسی، مجتبی، (1391)، تبیین استراتژی والیبال ساحلی ایران، نشریة پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، شمارة 5، صص 90-73.

همتی­نژاد، مهرعلی؛ (1387)، برنامه­ریزی راهبردی فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی.

 

Ahmed، M. Zairi، M Almarri، K. S. SWOT analysis for Air china performance and its experience with quality, athletic departments International Journal of educational management. Vol. 11.

Carolina Duarte, Lawrence P. E t tkin, Marilyn M. Helms, and Michael s.Anderson. The challenge of VeneZuelA: A SWOT Analysis, (2006).

Castlereagh Borough Council Sports Development Strategy, 2008-2011, Document.

Chang,Hsu- His- Huang,Wen-chin. Application of a quantification SWOT analytical method,(2005).

Developing Football For Everyone, “National Game Strategy”, 2011-2015, Document.

Football Development In Hong Kong, “We are Hong Kong”- Dare to Dream a Final Report, 2009, Document.

چکیده

 

هدف از این پژوهش طراحی استراتژی توسعة فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT بود. این تحقیق کاربردی با روش توصیفی – تحلیلی  اجرا شده است . جامعه آماری پژوهش، شامل تمام صاحب­نظران فوتبال استان گیلان بود و نمونة موردنظر به صورت هدفمند از مدیران و کارشناسان ادارات و هیأت­ها، مدرسان ورزش مدارس و دانشگاه، مربیان و بازیکنان پیشکسوت انتخاب شدند (50n=). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافی و بازنویسی از مبانی و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان و پایایی آن نیز با آلفای کرونباخ (95/0=α) تأیید گردید. از آزمون فریدمن، روش وزن دهی، ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی جهت تحلیل یافته­ها و استراتژی های مناسب استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان داد مطلوبیت فناوری اطلاعات، عدم مطلوبیت  کیفیت زمین­ و اماکن،  سیاست­گذاری خصوصی­سازی باشگاه‌ها و گرایش مردم به سبک زندگی غیرفعال به ترتیب به عنوان مهم­ترین قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند. همچنین براساس نمرة ماتریس عوامل درونی (38/2) و عوامل بیرونی (49/2) وضعیت راهبردی فوتبال استان گیلان در منطقه WT قرار دارد. ضمناً بر اساس تحلیل SWOT، در مجموع 20 استراتژی شامل شش استراتژی SO، شش استراتژی ST، شش استراتژی WO، و دو استراتژی WT برای فوتبال گیلان تدوین شد. بنابراین با توجه به نتایج ماتریس تحلیل سوات لازم است که بیشتر از استراتژی تدافعی یا ثبات جهت مدیریت توسعه فوتبال استان گیلان استفاده شود.

کلیدواژه: تحلیل سوات، فوتبال گیلان، عوامل درونی، عوامل بیرونی، استراتژی توسعه

 فصل اول

طرح تحقیق

1-1-مقدمه

امروزه ورزش از انجام فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف، بسیارتوسعه یافته است تا جایی که ورزش در بیشتر کشورها به عنوان ابزاری برای تجارت و تولید سرمایه به حساب می­آید (13). در عصر حاضر تقريباً ورزش در زندگی افراد رسوخ كرده و در بين ورزش­ها، فوتبال به دليل جذابيت خاص، يكی از بيشترين جمعيت­های ورزشی دنيا را تشكيل می ­دهد و جايگاه منحصر به فردی دارد، به گونه­ای كه به پديده فراگير و جهانی ­بدل شده و برای آن حد و مرزی نمی توان قائل شد. اين رشته به­ دليل برخورداری از ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی، به طور كامل از حالت بازی ساده خارج شده است، اين نكته دليل توجه به ارتقای اين رشته ورزشی در سطح جهان را آشكار می­سازد. امروزه فوتبال با داشتن بيش از 209 عضو در فدراسیون بین المللی فوتبال،207 هزار فوتبالیست حرفه ای،245 میلیون بازیکن آماتور و 4/3 میلیارد طرفدار، یکی از رایج ترین و محبوب ترین ورزش ها در جهان محسوب می شود (59).

در جامعه ی امروز نمی توان از ورزش فوتبال دور ماند. بسیاری از مردم در این ورزش و امور مربوط به آن احاطه شده اند، به تماشای مسابقات و رویدادها می روند، در این ورزش مشارکت کرده و با دوستان خود درباره ی فوتبال بحث می کنند. به همین ترتیب این ورزش توانسته در کشور های پیشرفته ی جهان به صورت یک صنعت مهم و درآمد زا درآید که گاه رتبه ی آن در برخی کشورها بالاتر از صنایع اتومبیل سازی با بیش از 50 سال پیشینه قرار می گیرد.به طوری که به صورت یک صنعت بین المللی و جهانی درآمده و شاغلان متعددی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به خود جذب نموده است (52).

امروزه سازمان­ها ناگزیرند به طور دائم بر رویدادهای داخلی و خارجی نظارت کنند تا بتوانند در زمان مناسب و بر حسب ضرورت، خود را با تغییرات وفق دهند. سازمان­ها بایستی به شیوه­ای اصولی این تغییرات را شناسایی کنند و خود را با آن­ها وفق دهند.در دنیای کنونی که با سرعتی سرسام آور در حال تغییر است، دیگر نمی­توان از تصمیم گیری­های یکباره و مبتنی بر قضاوت­های شهودی و تجربی استفاده کرد.امروزه سازمان­هایی موفق خواهند بود که بتوانند از علم و مدیریت استراتژیک استفاده کنند. بنابراین همة سازمان­ها ناگزیرند که عهده دار مدیریت راهبرد یا راهبردی شوند.گاهی راهبردهایی از موضع قدرت تعریف می­شوند و زمانی برای فایق آمدن بر مسائل بروز می­کنند.

دانشمندان بسیاری اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک را از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار داده­اند و همگی روی همبستگی برنامه ریزی استراتژیک با عملکرد مطلوب سازمان­ها توافق نظر دارند.به اعتقاد آن­ها برنامه ریزی استراتژیک فرایندی پویا و منطقی است.

فرای و استونر و فرد دیوید برنامه­ریزی استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی تعریف می­کنند که برای کمک به سازمان­های کوچک طراحی می­شود تا آن­ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش بینی شدة محیط تطبیق دهند. از نظر لرنر برنامه ریزی استراتژیک فرایند تغییر سازمانی مستمر و پیچیده است که نگاه به آینده دارد و بر پیش بینی آینده تمرکز می­کند (60).

به عقیدة ماچادو[1] برنامه­ریزی استراتژیک عنصری کلیدی برای برتری سازمانی است. این فرآیند روی اهداف استراتژیک و عملیاتی، اهداف و استراتژی­های مبتنی بر خط­مشی­های سازمانی، برنامه­ها و فعالیت­های تدوین شده برای دستیابی به اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان تمرکز دارد و ابزاری بسیار مهم برای اثربخشی سازمانی است (29).

پفر[2] برنامه­ریزی استراتژیک را فرآیند ایجاد و توسعه رویه­ها و عملیات ضروری برای دستیابی به آینده تعریف می­کند. وی بین برنامه­ریزی بلندمدت که به صورت واکنشی است و برنامه­ریزی استراتژیک که سازمان را مجاز به خلق آینده­اش می­کند، تفاوت قائل می­شود.

برنام ه­ریزی استراتژیک باعث می­شود تا سازمان فعالیت­ها و خدماتش را برای برآوردن نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه­ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه­ها ارائه می­کند بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه­ها، مدیریت و همکاری­ها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه­ها ارائه می­کند (60).

1-2-بیان مسأله

توسعه ­ی فوتبال، از مهم­ترین برنامه­های کنفدراسیون­های قاره­های مختلف جهان است.از جمله­ی این برنامه­ها می­توان به طرح آسیا ویژن مربوط به کنفدراسیون فوتبال آسیا اشاره کرد.این نهاد به منظور توسعه و پیشرفت فوتبال در قاره­ی آسیا اهداف مختلفی مانند امور استعدادیابی و سطوح پایه، بهبود رهبری، آموزش و تربیت پرسنل از جمله داوران و سایر کارشناسان و غیره را دنبال می کند.همچنین 11 عنصر را که به عناصر 11گانه­ی ویژن آسیا معروف است برای توسعه­ی فوتبال در این قاره معرفی کرده است.این عناصر شامل فدراسیون فوتبال، بازاریابی، امور پزشکی، داوران، مربیان، رده­های سنی پایه و جوانان، فوتسال، مردان، زنان، طرفداران و رسانه ها هستند (73).

از طرف دیگر ریشه و هسته­ی اصلی توسعه­ی فوتبال در درون باشگاه­ها شکل می گیرد و در واقع باشگاه­ها سازنده­ی اصلی بازیکنان برای خود، و حتی تیم­های ملی کشور خود هستند.روشن است که هرچه وضعیت باشگاه­ها در کشوری مطلوب تر و آن باشگاه­ها به معیارها یا استانداردهای حرفه ای نزدیک­تر باشند، متعاقب آن مسابقات لیگ حرفه­ای نیز از سطح بالاتر و کیفیت برتری برخوردار خواهد شد (27). چون باشگاه های حرفه ای فوتبال، بنگاه­های اقتصادی صنعت فوتبال به شمار می روند بنابراین توسعه­ی باشگاه های حرفه­ای نقش مهمی در توسعه­ی اقتصادی صنعت فوتبال ایفا می­کند (11). هم­چنین فوتبال جدا از ساختار مدیریتی خود، از نیروی انسانی مهمی چون ورزشکاران، مربیان، تماشاچیان، طرفداران، داوران وغیره تشکیل شده است (38). از این رو برای بررسی وضعیت توسعه­ی فوتبال در هر کشوری می توان شاخص­های مرتبط با طرح آسیا ویژن، وضعیت باشگاه­ها و نیروی انسانی را در نظر گرفت.

ایران از جمله کشور­هایی است که فوتبال، دل مشغولی بسیاری از مردم است و پیشرفت یا عدم پیشرفت در عرصه­ی فوتبال با غرور ملی، احساس رضایت، خشنودی و امیدواری آحاد مردم ارتباط نزدیکی دارد و رشد و توسعه­ی این رشته نیازمند حرکتی منسجم، همراه با برنامه ریزی دقیق و متناسب بر اساس نگرش­ها و رویکردهای رایج در فوتبال جهان است.شناخت رویکردها و نگرش­های حاکم بر توسعه­ی فوتبال، ما را در یافتن جهت و مسیر حرکت فوتبال کشور راهنمایی می کند و رویکرد مناسبی را برای توسعه­ی فوتبال کشور بر اساس اهداف حاکم بر ورزش و تربیت بدنی به ما نشان می دهد تا دستیابی به اهداف ورزش در جامعه واقع گرایانه­تر شده و از شعارگرایی­ها و هدف­گذاری­های غیر واقعی که به تخریب ورزش، جامعه و نظام تربیتی ورزش منجر خواهد شد، اجتناب شود (59).

با توجه به اهمیت روز افزون ورزش فوتبال به عنوان پر­طرفدارترین و محبوب ترین ورزش که از آن یک پدیده­ی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ساخته و جزء لاینفک زندگی بسیاری از افراد در سراسر جهان گشته، شناخت دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آن در یک کشور و پیدا کردن راه حل­های مناسب برای رفع ضعف­ها و تقویت نقاط مثبت، دارای اهمیت بسیار زیادی است (19). استان گیلان به دلیل داشتن دو تیم باشگاهی مطرح در سطح اول فوتبال کشور و با توجه به معرفی بازیکنان شاخص و بزرگ، دارای جایگاه خاصی در فوتبال ایران است.با توجه به این مساله، لزوم نگاه حرفه ای وتلاش برای ارتقاء شاخص های توسعه و تدوین استراتژی مناسب به منظور پیشرفت بیشتر این ورزش اجتناب ناپذیر است.

یکی از راه­های شناخت وضعیت سازمان­ها،  بررسی محیطی است، که عبارتست از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات حاصله درباره­ی محیط سازمانی میان افراد کلیدی و مؤثر سازمان؛ و ابزاری است برای جلوگیری از شوک­های راهبردی و تامین سلامتی بلند مدت سازمان.در چنین محیطی سازمان­ها با عوامل بیرونی مانند محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی و عوامل درونی مانند مدیریت، بازاریابی و امور مالی سر و کار دارند.

از شیوه­های متداول شناسایی این عوامل، استفاده از تحلیل SWOT است که معرف قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­های سازمان است.این روش امکان مقایسه­ی تنگناها، تهدیدها و جنبه­های آسیب زننده به سازمان، فرصت­ها، تقاضاها و موقعیت­های محیط بیرونی را با ضعف­ها و قوت­های سازمان به­ وجود می­آورد (29)

از این رو پژوهشگر در این پژوهش در صدد است به این سوالات پاسخ دهد که چه شاخص­هایی را می توان برای توسعه­ی فوتبال در استان گیلان در نظر گرفت؟وضعیت توسعه یافتگی فوتبال در شهرهای استان گیلان تا چه اندازه است؟و در نهایت، آیا می­توان با استفاده از وضعیت توسعه یافتگی فوتبال استان، استراتژی خاصی را برای فوتبال گیلان طراحی کرد؟

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به مسائل بیان شده، می توان گفت که شناسایی شاخص­های توسعه­ی فوتبال در استان گیلان می تواند باعث پیشرفت هرچه بیشتر این رشته­ی ورزشی در این استان شود.ارائه­ی گزارشی دقیق و کارشناسانه، از وضعیت شاخص­های توسعه­ی فوتبال در استان گیلان، می تواند به عنوان ابزاری مناسب برای برنامه ریزی هرچه بهتر این رشته در آینده، مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق سعی دارد با شناسایی این شاخص ها، راهنمایی برای مدیران این استان جهت تصمیم گیری های صحیح برای توسعه­ی فوتبال در استان گیلان باشد.

بنابراین برای تدوین برنامه­ی واقعی و عملیاتی فوتبال استان، باید ارزیابی دقیقی از وضعیت فوتبال گیلان داشته باشیم تا با آسیب شناسی و مشخص کردن قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­ها و تعیین موقعیت راهبردی فوتبال استان بتوانیم برای دست یابی به وضعیت مطلوب، برنامه­ی واقع گرایانه و عملی طراحی کنیم (59).

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف کلی

هدف این پژوهش طراحی استراتژی توسعه ­ی فوتبال در استان گیلان بر اساس مدل SWOT است.

1-4-2-اهداف اختصاصی

شناسایی قوت­های ورزش فوتبال در استان گیلان

شناسایی ضعف­های ورزش فوتبال در استان گیلان

شناسایی فرصت­های موجود برای ورزش فوتبال استان گیلان

شناسایی تهدید­های موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان

برآورد وضعیت موجود هر یک از گویه­های عوامل دونی و بیرونی فوتبال استان گیلان

تعیین وضعیت مطلوب هر یک از گویه­های عوامل دونی و بیرونی فوتبال استان گیلان

1-4-3-سؤال­های پژوهش

چه شاخص­هایی در توسعه­ی فوتبال استان گیلان نقش دارند؟

نقاط قوت ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟

نقاط ضعف ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟

فرصت­های موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟

تهدید­های موجود برای ورزش فوتبال در استان گیلان کدام است؟

وضعیت موجود گویه­های عوامل درونی و بیرونی در ورزش فوتبال استان گیلان چگونه است؟

وضعیت مطلوب گویه­های عوامل درونی و بیرونی فوتبال استان گیلان چگونه باید باشد؟

1-5-تعریف واژه­ها و اصطلاحات تحقیق

تحلیل SWOT: عبارت است از بررسی و شناسایی قوت­ها، ضعف­ها، فرصت­ها و تهدید­های هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان انجام گرفت.

نقاط قوت: عبارتند از فعالیت­های مثبت و منابع مفید هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند.

نقاط ضعف: عبارتند از فعالیت­های منفی یا فقدان منابع مورد نیاز هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند.

فرصت­ها: عبارتند از عوامل مثبت محیط بیرونی هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند.

تهدیدها: عبارتند از عوامل منفی محیط بیرونی هیأت فوتبال استان گیلان که با بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه و نظرسنجی از ذینفعان اصلی و نخبگان شناسایی شدند (29).

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در این فصل با توجه به اهداف و سؤال­های پژوهش، گزیدة ادبیات پژوهش مربوط به هرکدام از آن­ها، ارائه شد. تعاریف برنامه­ریزی و همچنین مزایا و معایب آن مورد بحث قرار گرفت. همچنین پیرامون استراتژی و انواع مدل­های تدوین استراتژی مواردی ذکر شد.به طور کلی مطالب این فصل در دو بخش ارائه گردید. در بخش اول به مبانی نظری پژوهش پرداخته و در بخش دوم مروری بر خلاصه­ای از تحقیقاتی که در زمینة تدوین استراتژی توسعه در ایران و جهان صورت گرفته پرداخته شد.

2-1-مبانی نظری پژوهش

2-1-1-برنامه­ریزی

برنامه­ریزی عبارت است از فرآیند تدوین اهداف و تصمیم­گیری دربارة چگونگی آن­ها (29).

به عقیدة جنسن[3] برنامه­ریزی یکی از مؤلفه­های حیاتی و اساسی مدیریت است و از ابزار­های لازم برای ایجاد تغییر در سازمان محسوب می­شود (70).

برای این واژه، تعاریف گوناگونی ارائه شده است که به برخی از آن­ها اشاره می­شود.

از نظر بیلو و همکارانش برنامه­ریزی فرآیندی است که سازمان در قالب آن، همه فعالیت­ها و تلاش­های خود را در مورد وضعیت مورد انتظار، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر را در یکدیگر ترکیب کرده و ادغام می­کند (60).

از نظر استونر[4] برنامه­ریزی یعنی انتخاب اهداف درست و سپس انتخاب مسیر، راه، وسیله یا روش درست و مناسب برای تأمین این اهداف (60). در مجموع، در مورد برنامه­ریزی تعاریف بسیار دیگری نیز وجود دارد که انتخاب و تدوین اهداف صحیح و همچنین شیوه­های مناسب دستیابی به آن­ها در اکثر این تعاریف مشاهده می­شود.

2-1-2-مزایای برنامه­ریزی

جنسن[5] (1995) برنامه­ریزی را « نقشة راه » توصیف کرده است که نشان می­دهد سازمان قصد حرکت به کجا را دارد و چگونه باید به آنجا برسد. از طریق برنامه­ریزی، افراد دربارة آن دسته از شرایط اجتماعی، فیزیکی و اقتصادی که باید مورد توجه قرار گیرند مطالب فراوانی را می آموزند و به آن­ها کمک می­شود که آرمان­ها و اهداف خود را به طور صحیح تعریف نمایند (70).

در این رابطه، از نظر کمیسیون ورزش استرالیا، تصمیم­گیری در محیط­های دارای دانش و اطلاعات محدود و جایی که واقعیات و ارزش­ها قابل تردید هستند، به درستی انجام نمی­گیرد و این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی برای آن­ها خواهد شد (29).

بنابراین، بدون برنامه­ریزی مناسب، مدیریت سازمان فقط به مسائل آنی می­پردازد و از توجه به نیاز­های آینده ناتوان می­شود. در نتیجه، تمایل به انجام فعالیت­های اتفاقی افزایش می­یابد. هرگز به نظر نمی­رسد که زمان کافی برای پیش­بینی مشکلات آینده وجود دارد، و شرایطی ایجاد نمی­شود که به طور مؤثر به آینده پرداخته شود. از این رو، برای غلبه بر محدودیت­ها، برنامه­ریزی ضرورت دارد؛ و ناتوانی در برنامه­ریزی به معنی برنامه­ریزی برای شکست خواهد بود (60).

 

[1] Machado

[2] peiffer

[3] Jensen

[4] Stoner

 

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه ارائه الگوي تلفيقي تدوين استراتژي بر مبناي تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع در راستاي کسب مزيت رقابتي پايدار
 • پايان نامه شاخص هاي آنتروپومتريک بازيکنان پست هاي مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت و چابکي
 • پايان نامه نقش مديريت برگزاري مسابقات بر بروز رفتارهاي نابهنجار در تماشاگران تيمهاي فوتبال
 • پايان نامه ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122