پايان نامه طراحي الگويي براي تقلبات مالي در صنعت بانکداري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي الگويي براي تقلبات مالي در صنعت بانکداري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي الگويي براي تقلبات مالي در صنعت بانکداري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1فصل اول کلیات تحقیق 1
1‌.1‌ تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق 2
1‌.2‌ اهمیت و ضرورت پژوهش 3
1‌.3‌ اهداف پژوهش 3
1‌.4‌ روش پژوهش 4
1‌.5‌ جامعۀ تحقیق 4
2فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو 6
2دیباچه 7
2‌.1‌ پولشویی و بررسی ابعاد آن 7
2‌.1‌.1‌ مفهوم پولشویی 7
2‌.1‌.2‌ تاریخچه و خاستگاه پولشویی 8
2‌.1‌.3‌ ایران و ریسک پولشويي 9
2‌.1‌.4‌ انواع پولشويي 10
2‌.1‌.5‌ مراحل پولشويي 11
2‌.1‌.6‌ روش‌‌های پولشويي 12
2‌.1‌.7‌ موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 14
2‌.1‌.8‌ ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشويي 17
2‌.1‌.9‌ روش‌های مبارزه با پولشویی 18
2‌.1‌.10‌ وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی 23
2‌.1‌.11‌ انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک 29
2‌.2‌ داده‌کاوی 31
2‌.2‌.1‌ تاریخچه داده‌کاوی 31
2‌.2‌.2‌ چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی 33
2‌.2‌.3‌ کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی 35
2‌.2‌.4‌ پرکاربردترین روش‌های داده‌کاوي برای کشف تقلب‌های مالی 40
2‌.2‌.5‌ رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی 42
2‌.2‌.6‌ برخی تحقیقات مرتبط 46
2‌.3‌ جمع بندی 49
3فصل سوم ارائه طرح سیستم ضد پولشویی با داده‌کاوی 52
3دیباچه 53
3‌.1‌ روش‌شناسی تحقیق 53
3‌.1‌.1‌ روش تحقیق 53
3‌.2‌ شیوه‌ها و ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها 54
3‌.2‌.1‌ بررسی داده‌‌های قابل دریافت 54
3‌.2‌.2‌ بررسی سایر اطلاعات موجود در بانك 55
3‌.2‌.3‌ بررسی محدودیت‌‌های بانك در ارائه اطلاعات 55
3‌.2‌.4‌ بررسی محدودیت‌های بانك اطلاعاتی 55
3‌.2‌.5‌ مشخص شدن داده‌‌های مورد نیاز برای فاز‌های مختلف پروژه . 56
3‌.2‌.6 ‌ارائه فرمت دریافت اطلاعات از بانك اطلاعاتی . 56
3‌.2‌.7 حجم ، زمان و مکان مورد نیاز جهت ارائه اطلاعات . 56
3‌.2‌.8‌ آمایش داده‌‌ها 56
3‌.3 جامعه نظری و روش نمونه‌گیری 57
3‌.4‌ مفروضات تحقیق 58
3‌.5‌ شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها 58
3‌.5‌.1‌ مرور پیشینه تحقیق 59
3‌.5‌.2‌ نظرخواهی از خبرگان 60
3‌.5‌.3‌ بررسی اسناد و مدارک آرشیوی 66
3‌.5‌.4‌ طراحی مدل ضد پولشویی بر اساس داده‌کاوی 68
3‌.5‌.5‌ جمع بندی 74
4فصل چهارم اجراي تحقیق 75
4دیباچه 76
4‌.1‌ جزئیات پیاده‌سازی مدل 76
4‌.1‌.1‌ آمایش داده‌‌ها 76
4‌.1‌.2‌ دسته بندی اطلاعات براساس شاخص‌های خطی و جدا نمودن بخش مشکوک 77
4‌.1‌.3‌ فیلترینگ و جداسازی اطلاعات مناسب 80
4‌.1‌.4‌ خوشه بندی 83
4‌.1‌.5‌ اجرای الگوریتم نظارت‌شده 92
4‌.1‌.6‌ جمع‌آوری نتایج 93
4‌.2‌ تست و ارزیابی 94
4‌.2‌.1‌ نحوه تست 94
4‌.2‌.2‌ محاسبه معیار‌های دقت، بازآوری، یکتائی و صحت 95
4‌.3‌ نتیجه گیری 96
5فصل پنجم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 98
5دیباچه 99
5‌.1‌ نتیجه گیری 99
5‌.2‌ محدودیت‌های پژوهش 100
5‌.3‌ پیشنهاد برای پژوهش‌‌های آینده 101
6منابع و مراجع 102

 مراجع

الف. منابع فارسی

1. مینایی، بهروز؛ نصیری، مهدی؛ حسنی، دانیال و شناسا، ابراهیم. آموزش گام به گام داده‌کاوی با کلمنتاین. گروه مهندسی پژوهشی ساحر، 1392

2. شربت اوغلی، احمد؛ سحابی، حامد. بررسی روش های مقابله با پولشویی در بانک صنعت و معدن. مجموعه مقالات پروژه های کارورزی بانک صنعت و معدن، تهران، انتشارات سبزان، 10-30، 1386

3. شربت اوغلی، احمد؛ خوشدل، مهران. روش هاي مبتني بر فنآوري اطلاعات براي ايجاد كنترل هاي مالي براي مبارزه با پولشوئی. پانزدهمین کنفرانس سالانه سیاستهای پولی و ارزی، 15-45، 1384

4. کریمی، حسین. کاربرد داده‌کاوی در مدیریت زنجیره تامین. صنعتی شریف،20-25، 1388

5. نصیری، نوید؛ بکارگيري روش هاي داده کاوي در بانکداري الکترونيک براي شناسايي تراکنش هاي مالي مشکوک. دانشگاه قم، 1389

6. ع، حاتمي راد و ح، شهرياري. روش‍ها و راه‍ کارهای شناسائی تقلب در بانکداری الکترونیک. 1389

ب. منابع انگلیسی

8. Dang Khoa Cao, Phuc Do, Applying Data Mining in Money Laundering Detection for the Vietnamese Banking Industry, Springer, 207–216, (2012)

48. Ata A., Ibrahim H. Seyrek, the Use of Data Mining Techniques in Detecting Fraudulent Financial Statements: An Application on Manufacturing Firms, SuleymanDemirel University, The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 14, 157-162, (2009)

49. Hand D., H. Mannila, and P. Smyth, Principles of Data Mining, MIT Press, Cambridge, MA; (2001)

50. Bose I., R.K. Mahapatra, Business Data Mining — a Machine Learning Perspective, Information Management, 39, 211–225, (2001)

51. Turban E., J.E. Aronson, T.P. Liang, R. Sharda, Decision Support and Business Intelligence Systems, Pearson Education, (2007)

52. Frawley W.J., G. Piatetsky-Shapiro, C.J. Matheus, Knowledge Discovery in Databases: An Overview, AI Magazine, 13, 57–70, (1992)

53. Phua C., V. Lee, K. Smith, R. Gayler, A Comprehensive Survey of Data Mining-based Fraud Detection research, Clayton School of Information Technology, Monash University, (2005)

54. Han J., M. Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, 285–464, (2006)

55. Zhang D. and L. Zhou, Discovering Golden Nuggets: Data Mining in Financial Application, IEEE Transactions on Systems, 34, 513-522, ( 2004)

56. Nhien An Le Khac, M-Tahar Kechadi, Application of Data Mining for Anti-Money Laundering Detection: A Case Study, IEEE International Conference on Data Mining Workshops, (2010)

57. Kerkaus E., C. Spathis, Y. Manolopoulos, Data Mining Techniques for the Detection of Fraudulent Financial Statements, Expert Systems with Applications, 32, 995–1003, (2007)

چكيده

پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، اقدامی است که در آن منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی به‌دست آمده از طریق رشته ‍‍‍‌‌های نقل و انتقالات و معاملات به گونه‌ای پنهان می‌شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌‌ها و مجاری قانونی می‌گردد. داده‌کاوی به عنوان فرايندي خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می‌شود. هنگامی که الگوریتم‌‌ها و تکنیک‌‌های داده‌کاوی روی چنین تراکنش‌‌هائی اعمال می‌شوند، الگو‌های پنهان از جریان وجوه را کشف می‌کنند. بررسی داده‌‌ها و اعلام نظر روی آن‌ها از دو روش کلی تبعیت می‌نماید اول استفاده از شاخص‌ها با استفاده از روش‌های خطی و آماری و دوم استفاده از الگوریتم‌‌های داده‌کاوی که آن هم به دو صورت نظارت‌شده و بدون ناظر تقسیم شده و در این پروژه از هر دو روش استفاده شده است. خروجی‌‌های این پروژه شامل مستندات علمی، روش‌های داده محور برای شناسایی پولشویی، ارائه یك مدل برای پیاده‌سازی چارچوب ضد پولشویی در بانك و در نهایت بهره‌گیری از فناوری‌‌های نرم افزاری و پیاده سازی کل جریان پروژه می‌باشد. پس از اجرا، نتایج به دو صورت ارائه به متخصصان فنی و همچنین محاسبه معیار‌های عملکرد متداول در داده‌کاوی ارزیابی می‌گردد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌های مرتبط با آن باشد از روش تحقیق میدانی و کتابخانه‌ای استفاده  می‌شود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی شده است. در مجموع باید گفت که از مدلی کمی در این تحقیق استفاده شده که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، بوده است.

کلمات کلیدی:پولشویی، داده‌کاوی، کشف جرایم مالی، الگوریتم‌های نظارت‌شده و بدون ناظر

1   فصل اول کلیات تحقیق
1‌.1‌   تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق

 

تعاریف متعددی برای پولشویی عنوان شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد[15]:

بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.

مجموعه اقداماتی است که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزار‌های قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به منظور مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.

از این تعاریف چنین بر می آید که عملیات پولشویی به فرآِیند تطهیر پول کثیف گفته می شود. پول کثیف به پولی گفته می‌شود که از راه‌های خلاف و غیرقانونی بدست آمده باشد. از آنجا که بانک‌ها یکی از بهترین موسساتی هستند که می توانند به پولشویان در فرآیند تطهیر پول کثیف کمك کرده و مسیر دسترسی به منشا پول را گمراه و یا پاک نمایند در تمام کشور‌ها یکی از مهمترین موسساتی که مرجع سو استفاده پولشویان قرار می گیرند بانک‌ها هستند[44].

بدین نظر دراین پروژه ما می بایست در ابتدا به مطالعه بانک‌ها و روش‌هایی که ممکن است پولشویان از آن طریق در بانک‌ها اقدام به پولشویی نمایند پرداخته و با بررسی این روش‌ها و همچنین اطلاعات در دسترس جهت این روش‌ها، الگو‌های این روش و … سعی در یافتن راه‌هایی جهت کشف، اجرا و پیاده سازی داده محور این اقدامات داشته باشیم.

در این راستا ضمن بررسی عملیات اجرا شده در بانك مورد نظر و مشورت با کارشناسان و مشاوران این بانك مشخص گردید که روش‌های مختلفی جهت پولشویی توسط پولشویان در این بانك اجرا می‌گردد، همچنین توسط بانک‌ها نیز روش‌های متفاوتی جهت جلوگیری از این عملیات اجرا می گردد.

پیچیدگی رفتار‌هاي مشکوك به پولشویی و همچنین حجم عظیم داده به گونه‌ای است که بدون ابزاري هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی انجام داد. از این رو تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ به سوال زیر میباشد:

چگونه میتوان با ارائه مدلی از روش‌هاي داده کاوي براي کشف جرایم پولشویی استفاده کرد؟

1‌.2‌  اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به اهمیت سیستم‌‌هاي بانکداري و سوء استفاده از این بستر براي مقاصد پولشویی، نیاز مبرم به پیاده سازي سیستم‌‌هاي ضد پولشویی از طرف دولت‌ها و موسسات سیاست گذار در امور اقتصادي مورد توجه است . با توجه به رشد تروریسم و تقلب‌‌هاي سازماندهی شده و از طرفی تصویب قوانین متعدد علیه این موارد نیاز به این سیستم‌‌ها در حال افزایش است. از سوي دیگر، پیچیدگی رفتار‌هاي مشکوك به پولشویی به گونه‌ای است که بدون ابزاري هوشمند و داده محور نمیتوان در کشف پولشویی اقدام قابل توجهی انجام داد. نکته مهم و شاید کاربردي در ایران نزدیکی این سیستم‌‌ها با سیستم‌‌هاي ضد رشوه خواري، تقلب، تخلف و سیستم‌‌هاي بازرسی است که میتواند به عنوان ابزاري کارآمد براي واحد بازرسی بانک تلقی گردد.

1‌.3‌   اهداف پژوهش

پولشویی فرآیندي است که طی آن افراد متخلف با استفاده از امکانات مؤسسات مالی و بانک‌‌ها درآمد نامشروع خود را تطهیر نموده و آن‌ را قانونی جلوه میدهند. به منظور شناسایی این فرآیند، دولت‌‌ها همواره گزارش‌‌هاي متعددي از بانک‌‌هاي خود طلب می نمایند و بانک‌‌ها موظف هستند موارد مشکوك به پولشویی را در قالب چارچوب مورد درخواست بانک مرکزي تهیه و به طور مستمر ارائه نمایند. از سوي دیگر، پیشرفت بانکداري به تدریج شناسایی روش‌ها و رفتار‌هاي مشکوك به پولشو یی را پیچیده ترنموده است. به طوري که شناسایی این رفتار‌ها با توجه به حجم انبوه اطلاعات در یک بانک بدون استفاده از سیستم‌‌هاي ضد پولشویی میسر نمی‌باشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر طراحی الگویی برای تقلب‌های مالی در صنعت بانکداری می‌باشد.

انتظار می‌رود این مدل ضد پولشویی  با جمع آوري اطلاعات پراکنده در سطح بانک عملیات پردازش و شناسایی افراد و رفتار‌هاي مشکوك به پولشویی را در زمان مناسب انجام داده و گزارش‌‌هاي مورد نیاز را تولید و ارائه مینماید .

1‌.4‌  روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر نوع هدف در گروه تحقيقات کاربردي قرار مي‌گيرد. در مراحلی از پروژه که نیاز به بررسی و آشنایی با سوابق تحقیقات در زمینۀ پولشویی و یا الگوریتم‌‌های مرتبط با آن است از مطالعات کتابخانه‌ای و منابع آرشیوی استفاده  می‌شود. از سوی دیگر رویکرد تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که در آن با هدف مطالعۀ ماهیت و ویژگی‌‌های مشتریان بانك فرآیند تحقیق و مطالعه طی خواهد شد و در این زمینه مصاحبه با خبرگان نیز صورت می‌گیرد. در مجموع باید گفت که در مورد روش تجزیه و تحلیل داده‌ها از یك مدل کمی در این تحقیق استفاده می شود که مبتنی بر پردازش داده‌‌ها از نوع دادۀ واقعی، خواهد بود.

1‌.5‌   جامعۀ تحقیق

داده‌کاوی اين توان را دارد که سناریو‌های جدیدی برای کشف نمونه‌‌های پولشویی ارائه دهد.داده‌کاوی به عنوان فرايندي خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می شود. ظهور انبارداری داده‌‌ها به عنوان یک فناوري قابل دوام بدان معنی است که در حال حاضر،سازمان‌‌های اجرایی قادر به تحکیم معاملات مالی از نهاد‌های مختلف در چندین کشور می‌باشند. این امرنمایشي تلفیقی از انتقال وجوه را ارائه می‌دهد که به تجزیه و تحلیل معاملات کمک می‌کند. هنگامی که الگوریتم‌‌ها و تکنیک‌‌های داده‌کاوی روی چنین تراکنش‌‌هایی اعمال می شوند، الگو‌های پنهان حاکم بر جریان وجوه را کشف می‌کنند. [28]

همراه شدن اطلاعات مشتری و دانش خبرگان منجر به آن می‌گردد که معاملات مشکوک شناسائی شوند.سیستم ضد پولشويي قابلیت اجرا با الگوریتم‌‌های نظارت شده[1]  و بدون نظارت[2] را به طور هم‌زمان دارد.در این سیستم علاوه بر به کارگیری الگوریتم‌‌های رایج در داده‌کاوی،

شاخص‌‌هایی محاسبه می‌شوند که می‌توانند بخوبی ملاکی برای میزان مشکوک بودن عملکرد یک مشتری باشند و بر اساس آن شاخص‌‌ها، داده‌‌های پرت (خارج از محدوده) تفکیک و شناسایی شوند.

در این پروژه با توجه به نیازمندی‌های طرح و محوریت پروژه بر اساس داده‌‌های بانکی، تراکنش‌‌های یک بازه زمانی شش ماهه در یکی از شعب بانک به عنوان جامعه تحقیق انتخاب و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو
دیباچه

 

در زمینه پولشويي و مسائل مرتبط با آن تحقیقات گسترده ای انجام شده است. بنا به تعريف، پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.

بخش عمده ای از مطالعات پولشويي بر موضوعات کلی قوانین پیرامون آن، رابطه پولشويي و جرم، انواع پولشويي، مراحل پولشويي، روش‌‌های معمول پولشويي، روش‌‌های پولشويي از طریق سیستم بانکی، دلیل مبارزه با پولشويي، شناسائی معاملات مشکوک و غیره متمرکز شده است.

داده‌کاوی اين توان را دارد که سناریو‌های جدیدی برای کشف نمونه‌‌های پولشویی ارائه دهد.داده‌کاوی به عنوان فرايندي خودکار برای استخراج اطلاعات و الگو‌های جالب توجه، بارز، ضمنی، از قبل ناشناخته و بالقوه مفید از انبار داده‌‌های حجیم، شناخته می شود.

در این فصل متناسب با هدف تعریف شده برای این پروژه،پیشینه تحقیقات مرتبط با پدیده پولشویی راه حل‌‌های آن و کاربرد داده‌کاوی در فرآیند ضد پولشویی ارائه می‌شود.

2‌.1‌                  پولشویی و بررسی ابعاد آن

2‌.1‌.1‌                      مفهوم پولشویی

تعاریف متعددی برای پولشویی عنوان شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پولشویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌‌های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است[15].

به تعبیر دیگر پولشویی یعنی فرایند تبدیل پول نقد یا سایر دارایی‌‌هایی که از فعالیت جنایتکارانه ناشی شده است، با این هدف که وانمود شود این دارایی‌‌ها از یک منبع قانونی و مشروع حاصل شده اند .

در پیش نویس ماده یک اتحادیه اروپایی پولشویی چنین تعریف شده است: فرایندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارایی‌‌های غیر قانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند در واقع متعلق به خود آن‌هاست و از راه قانونی دست آمده است[14].

مجموعه اقداماتی است که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزار‌های قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به منظور مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید[46].

از این تعاریف چنین بر می آید که در عملیات پولشویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، درآمد‌هایی که زاییده فعالیت‌‌های غیر قانونی است به گونه ای با درآمد‌های حاصل از فعالیت‌‌های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آن‌ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمد‌های غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت‌‌های دیگری در آینده استفاده کرد و به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بدست آمده از طریق رشته‌‌های نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان می شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌‌ها و مجاری قانونی می‌گردد.

مجموعه اقداماتی که به تطهیر این وجوه منجر می‌شود در قوانین مبارزه با پولشویی در کشور‌های مختلف جرم شناخته شده است. در این تعریف عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌‌های مجرمانه به دست آمده باشد. به عواید حاصل از فعالیت‌‌‌های مجرمانه پول کثیف گفته می‌شو[28]

2‌.1‌.2‌   تاریخچه و خاستگاه پولشویی

پولشویی پدیده جدیدی در دنیا نبوده و به تازگی اتفاق نیفتاده است. سابقه پولشویی به وقوع فساد در دنیا باز می‌گردد. در گذشته‌‌های دور خلافکاران وجوه حاصل را به صورت علنی و آشکار استفاده نمی‌کردند به همین دلیل، در خصوص نخستین زمان استفاده از واژه پولشویی و رواج آن میان محققان اتفاق نظر وجود ندارد؛ گفته می‌شود واژه پولشویی با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال 1979 و با کشف یک چمدان حاوی ششصد میلیون دلار پول نقد در فرودگاه پالرمو، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. موضوعی که به تشکیل پرونده ایتالیایی – امریکایی ارتباط پیتزا منجر شد و در سال 1985 محاکمه آن برگزار گردید[14].

همچنین گفته می‌شود این اصطلاح از مالکیت مافیا بر دستگاه‌‌های رختشویی سکه‌ای در امریکا نشأت گرفته است در دهه 1920 گانگستر‌ها مبالغ هنگفتی را به صورت نقد از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق، مشروبات الکلی و غیره به دست آورده و ناچار بودند منبعی برای وجوه غیر قانونی خود معرفی کنند. بنابراین یکی از راه‌‌های رسیدن به این هدف، خرید واحد‌های تجاری قانونی و تلفیق عایدات غیر قانونی خود با عایدات قانونی و مشروعی بود که از این مرکز تجاری به دست می‌آوردند. دستگاه‌‌های رختشویی سک‌های به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگاه‌‌ها روزانه وجوه نقد زیادی کسب می‌شد و حساسیتی هم بر نمی‌انگیخت. در قضیه واتر گیت در سال 1973 در امریکا برای نخستین بار اصطلاح پولشویی وارد مطبوعات شد و در سال 1982 به متون قضایی و حقوقی امریکا نیز راه یافت[14].

2‌.1‌.3‌    ایران و ریسک پولشويي

بر اساس یک مدل بررسی شده و آمار‌های غیر رسمی ارائه شده در یک تحقیق حجم پول‌‌های کثیف در ایران برابر 11.8 درصد حجم نقدینگی جامعه (میانگین محاسبه شده از سال 52 تا 80) می‌باشد[14].

مؤسسه «باز[3]ل» سوئیس، به تازگی آماری درباره ریسک پولشویی در کشور‌های گوناگون منتشر کرده که بنا بر آن، ایران دارای بالاترین ریسک پولشویی در جهان است. ریسک بالای پولشویی در یک کشور، به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن کشور است. به گزارش «تابناک»، بر پایه آمار منتشره در مؤسسه حکومتداری بازل در سوئیس، ایران و نروژ در دو سر متفاوت طیف پولشویی بوده و به ترتیب، دارای بالاترین و پایین ترین ریسک پولشویی در جهان هستند[14].

به گفته لمن[4]، تلاش دیگر این مؤسسه این بوده که «تصویری کلی از ریسک کشوری» ارائه داده و استاندارد‌های مالی و شفافیت مالی هر کشور را هم‌راستا با ریسک سیاسی آن در نظر بگیرد.از میان 144 کشور موجود در این فهرست، 32 کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به این معنا که کشور‌های یادشده دارای بالاترین میزان ریسک هستند. پس از ایران که به عنوان دارنده بالاترین میزان ریسک شناخته شده، کنیا، کامبوج،‌‌هائیتی و تاجیکستان در این محدوده قرار دارند[9].

نروژ و استونی، تنها کشور‌هایی هستند که در این فهرست با نام کشور‌های دارای «ریسک پایین» ارزیابی شده‌اند.به این ترتیب، بیشتر کشور‌های موجود در لیست نامبرده، در طبقه‌بندی «ریسک میانه» قرار دارند. در این میان، از نظر بالاترین میزان ریسک، امریکا رتبه 98 و سوئیس رتبه 72 را از آن خود کرد‌ه‌اند؛ جالب اینکه وضعیت کشور‌هایی چون قزاقستان و مصر در این زمینه از سوئیس و امریکا بهتر است[14].

[1]Supervised

[2]Unsupervised

[3]Bazel

[4]Leman

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تدوين شاخصها و داشبورد ارزيابي و پيشبيني پيشرفت تحصيلي دانشجويان با شبکه عصبي و درخت تصميم C5
 • پايان نامه ارائه روشي نوين براي مديريت ارتباط با مشتري در حوزه تجارت الکترونيک با استفاده از تکنيک هاي وب کاوي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122