پايان نامه طراحي تيم پاسخگويي به رخدادهاي امنيتي مالي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي تيم پاسخگويي به رخدادهاي امنيتي مالي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 72 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي تيم پاسخگويي به رخدادهاي امنيتي مالي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : تعاریف و کلیات .
1- 1 – مقدمه 8
1-2 – طرح مساله 8
فصل دوم : مفاهیم پایه ..
2-1- انواع مدلهای تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی ..
2-1-1-تیم امنیتی 11
2-1- 2-گروه گسترده داخلی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی 12
2-1-3- مدل متمرکز داخلی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی 16
2-1- 4- مدل ترکیبی گسترده و متمرکز 18
2-1- 5- مدل تیم هماهنگی 19
2-2- آیتمهای موثر در انتخاب مدل تیم پاسخگویی به رخدادها 20
2-3- خدمات گروههای واکنش رخداد 20
2-4- تخصص های مورد نیاز اعضای یک تیم پاسخگویی به رخدادها 24
2-5- آموزشهای لازم برای تشکیل یک تیم پاسخگویی به رخدادها ………………25
2-6- دسته بندی و مدل های مختلف همکاری تیمهای پاسخگویی 25
2-7- آشنایی با انواع حمله ها در شبکه های کامپیوتری 27
2-8- مراحل ایجاد یک تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی 28
2-8- 1- مراحل ایجاد و مدیریت رخدادهای امنیتی رایانه ای 32
فصل سوم : بررسی کارهای پیشین .
3-1- بررسی کارهای مربوط به تشکیل تیمهای پاسخگویی مالی 39
فصل چهارم : طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی .
4 -1- اقدامات اولیه 44
4-2- شناسایی ساختار سازمانی مجموعه مالی 44
4-2- 1- ساختار کلی مجموعه مالی 44
R:\bmaghale.ir\e-learning-kardan\Report_Format.doc – _Toc167781326#_Toc167781326 4-2- 2- ساختار کلی معاونت ICT 45
4 -2-3- ساختار سازمانی مراکز استانی 47
4 – 5- نیازها و محدودیتهای مجموعه مالی 49
4 -6- سرویسهای قابل ارائه 49
4 -7- نحوه ارتباط اعضاء تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی 56
4-8- شرح وظایف اعضا تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی حوزه مرکزی 57
4-8- 1- شرح وظایف اعضا تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی استانی 58
4-9-بررسی فرآینهای موجود 60
4-10- عملیاتی نمودن طرح 63
4-10-1- نیازهای اساسی جهت استقرار مدل تیم پاسخگویی 64
2-10-4- برآوردهای مالی جهت راه اندازی تیم پاسخگویی به رخدادهای مالی 66
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری .
خلاصه و نتیجه گیری 67
پیشنهاد کارهای آتی 67
مراجع 70

مراجع:

[1]- David Pendo“Technical Infrastructure of a CSIRT, 2008 IEEE Congress on Services 2008

[2]- Moira j.west-Brown,Don stikvoort “Handbook for computer security incident response Teams” 2ND Edition :Aprill2003

[3]- Georgia killcerce,“Steps For Creating National CSIRT”

2004 Carnegie mellon university, usa

[4]- Karen scarfone,TIM “Computer Security Incident Handling Guide”– national institute standard and technology-march 2008

[5]-Georgia killcrece,robin ruefle“Organization models for computer security incident response teams”– handbook-december 2003

[6]-Chris albert,Audrey dorofee“Defining incident managementprocess for CSIRT”IEEE -october2004

[7]-Mark zajicek,robin ruefle “Incident Management Capability Metrics”Carnegie mellon-April 2007

[8]-Georgia killcrece,robin ruefle “Incident Management Mission Diagnostic method”Carnegie mellon-March 2008

[9]-Georgia killcrece,robin ruefle “Decision Making Support in Emergency response”,USA:Information Science Reference,-2008.

[10]-Georgia killcrece,robin ruefleSTRATEGY FOR SECURING CONTROL SYSTEMS,US Homeland Security,October-2009.

]11[ – سیستمهای مدیریت امنیت اطلاعات – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران – استاندارد ایزو ای اس آی 27001.

] 12[ -ذاکر الحسینی ، علی ملکیان – امنیت داده ها – انتشارات نص 13یمهدل 86.

چكيده

بانکها و سرویسهای تدارک کننده بانکداری جهت حفظ امنیت در مقابل تهدیدهای رایانه ای نیاز به مقابله دارند. اهداف حمله هایرایانه ای  ممکن است متفاوت باشد. حمله کننده ها ممکن است جهت بدست آوردن اطلاعات از حفره های سیستم عامل استفاده نمایند و یا با هویت جعلی وارد سیستم شده و موجبات خرابی سیستم و اطلاعات را فراهم آورند. بنابراین جهت اینکه  بانکداری الکترونیکی از بازدهی و امنیت قابل قبولی برخوردار باشد به نحویکه عملکرد آن علاوه بر صرفه اقتصادی موجبات بروز مشکل و آسیب پذیری اطلاعات را فراهم نیاورد امنیت این سیستم کمک خواهد کرد که سطح بالاتری از اعتماد عمومی هم برای صنعت بانکداری و هم برای مصرف کنندگان و مشتریان کسب و کار حاصل گردد. امروزه با پیشرفت فناوری ابعاد تازه ای در زندگی روزمره افراد پدید می آید که در این راه سیستم های بانکداری الکترونیکی ، خدمات و سرویسهای بانکی الکترونیکی ویژه ای را فراهم آورده است به نحویکه تبادل اطلاعات میان کاربر و بانک عامل، به کمک بانکداری تلفنی و اینترنتی و بانکداری موبایلی، تا اندازه زیادی گسترش یافته است.

با توجه به اینکه در یک مجموعه مالی توجه به رخدادهای امنیتی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد سازمانهای مالی و پولی نیازمند توسعه یک برنامه جامع برای ایمن سازی اطلاعات و تاکید بر ماندگاری ساختارهای زیر بنایی خود می باشند. در این تحقیق با مروری بر عملکرد تیمهای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مراحل ایجاد یک تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی مورد بررسی قرار گرفته است.

كلمات كليدي: تیم پاسخگویی به رخدادها، امنیت، رخدادهای رایانه ای، مقابله با رخدادها

فصل اول:

تعاریف و کلیات

1- مقدمه

حرکت اخیر سازمانها به ویژه سازمانهای پولی–مالی به سمت جامعه اطلاعاتی نقش موثر و تحول آفرین فناوری اطلاعات در این زمینه باعث شده است بانک ها به عنوان نهاد مالی و اعتباری مهم در هر نظام اقتصادی برای بقاء خود در عصر اطلاعات استانداردسازی امنیت اطلاعات را برای اجرای موثر و مناسب مورد توجه ویژه قرار دهند.

در راستای ارتقاء سلامت بانکداری اینترنتی، مشکل اساسی امنیت فضای تبادل اطلاعات بوده به صورتیکه در هر لحظه حجم زیادی از رخدادهای امنیتی در این فضا در حال وقوع می باشد. با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات داده و ایجاد مراکز پاسخگویی به رخدادهای امنیت کامپیوتر الزامی به نظر می رسد.

بروز رخدادهای در شبکه­های رایانه­ای سازمانی اجتناب ناپذیر است. از این رو سازمان­ها سعی می­کنند با به کارگیری روش­هایی از بروز رخدادهای امنیتی تا حد امکان جلوگیری کرده و در صورت بروز رخداد، آن را به سرعت تشخیص داده و رفع نمایند. به این روش­ها، مدیریت رخدادهای گفته می­شود. وظیفه مدیریت رخدادهای در سازمان­ها به عهده گروه­های واکنش به رخدادهای رایانه­ای می با­شد که در این سند به عنوان گروه­های واکنش رخداد نامیده می­شوند.

از طرفی زیرساخت­های فناوری کشور نیاز به وارسی و به کارگیری مکانیزم­های امنیتی دارد و از طرف دیگر ساختاری برای هماهنگ شدن سازمان ها و گروه های امنیتی مختلف در زمان بروز رخدادهای نیاز است. یکی از قدم­های کارا برای رفع این  نیازها تشکیل و تقویت گروه­های واکنش رخداد و تسلط آن­ها بر مدیریت رخدادهای است.

2-طرح مساله

هرگاه فن آوری نوینی پدید می آید ایجاد روش های سوء استفاده از آن نیز به سرعت پدیدار می شود. در این راستا تیم CERT وظیفه حفظ اطلاعات و کاهش رخدادهای امنیتی و جلوگیری از بروز تبعات بعدی را به عهده دارد. از جمله وظایف این گروه می توان به موارد ی از قبیل : بر طرف نمودن حفره های امنیتی در سیستمها–شناسایی و جلوگیری از رخدادهای سر زده–تدارک دیدن تصمیمات سازنده–طراحی و تدوین استانداردهای مناسب برای مقابله با تهدیدات امنیتی–تهیه و تدوین جزوات و مقالات برای پشتیبانی فعالیتها و طراحی طیف گسترده از تحقیقات در زمینه تکنولوژی امنیت و توسعه انتقال اطلاعات را بر شمرد.

تجربه نشان می­دهد، ورود فناوری اطلاعات به یک سازمان نیاز به وجود نیروی انسانی متخصص در سازمان به منظور پیشگیری و پاسخ به رخدادهای رایانه­ای را در پی دارد. گروه­های واکنش رخداد، واکنشی به این نیاز در یک سازمان هستند. استقرار گروه­های واکنش رخداد در سازمان چالش­هایی چون تعریف و شکل دهی خدمات گروه­های واکنش رخداد، تربیت نیروی انسانی مناسب و بر پاسازی روال­های پاسخ به رخداد منطبق بر استانداردهای موجود در دنیا و کشور دارد. واکنش به این چالش ها در سطح کلان، باید فراتر از سازمان ها و به صورت هماهنگ در کشور انجام شود و سازمان ها این واکنش ها را اجرا نمایند. از طرف دیگر فعالیت­ گروه­های واکنش رخداد در سازمان ها به تنهایی ظرفیت بالایی برای پاسخ به رخداد ندارد. به عنوان مثال رخدادهایی که در چندین سازمان رخ می­دهد یا رخدادهایی که گوهر سازمان به تنهایی توان مقابله با رخداد را ندارد. آنچه ظرفیت این مراکز را افزایش می­دهد،  هماهنگی و همکاری بین گروه­های واکنش رخداد و دیگر مراکز امنیتی است. این امر از طرفی نیاز به ساختاری برای هماهنگی و همکاری داشته و از طرف دیگر نیاز به وجود استاندارد و توافقات و یکسان بودن فرآیندها در بین گروه­های واکنش رخداد دارد.]3[

ساختارپایان نامه

همانطور که در شکل1نشان داده شده است این تحقیق از پنج فصل تشکیل یافته است. در فصل اول ، تعاریف و کلیات و طرح مساله مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم شامل مفاهیم پایه و انواع مدل های گروه پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه ای می باشد و به دنبال آن در فصل سوم کارهای پیشین انجام گرفته در زمینه فعالیت تیمهای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی در نقاط مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفته و فصل چهارم شامل طراحی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی مالی می باشد و در فصل پنجم به خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهاد کارهای آتی پرداخته شده است.

خلاصه فصل اول

بروز رخدادهای در شبکه­های رایانه­ای سازمانی اجتناب ناپذیر است. از این رو سازمان­ها سعی می­کنند با به کارگیری روش­هایی از بروز رخدادهای امنیتی تا حد امکان جلوگیری کرده و در صورت بروز رخداد، آن را به سرعت تشخیص داده و رفع نمایند. به این روش­ها، مدیریت رخدادهای گفته می­شود. وظیفه مدیریت رخدادهای در سازمان­ها به عهده گروه­های واکنش به رخدادهای رایانه­ای می با­شد که در این تحقیق با عنوان تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی نامیده می­شوند.

فصل دوم:

مفاهیم پایه

مقدمه    

مفاهیم  گروه واکنش به رخدادهای رایانه­ای، ساختاری خدماتی است که مسوول دریافت، بررسی و واکنش به فعالیت­ها و رخدادهای امنیتی است. خدمات این گروه­ها معمولا برای حوزه­ی تعریف شده­ای از مشتریان ارایه می­شود. دولت، واحدهای آموزشی، شرکت­ها، یک منطقه، یک کشور، یک شبکه­ی آموزش.

تعریف رخداد امنیتی برای هر سازمانی منحصر به فرد است، به عبارت دیگر برخی از اتفاقات برای سازمانی رخداد امنیتی می باشد در حالیکه برای سازمانی دیگر رخداد امنیتی محسوب نمی شود. در ادامه به چند تعریف رایج برای رخداد امنیتی اشاره می شود:

هر رخداد مشکوک بر خلاق قوانین امنیتی شبکه و سیستم­های کامپیوتری

نقض کردن یک سیاست امنیتی صریح یا تعیین شده

حتی بهترین زیرساخت های امنیت اطلاعات نمی توانند تضمین کنند که نفوذ یا دیگر اعمال خرابکارانه اتفاق نمی افتند. هنگامی که یک رخداد امنیتی رخ داد، داشتن یک راهکار موثر برای واکنش به رخداد بسیار حیاتی است. سرعت عمل سازمان در تشخیص، تحلیل و واکنش به یک رخداد میزان خسارت و هزینه ی بازیابی سیستم را کاهش می دهد. گروه واکنش رخداد، واکنش سریع به یک رخداد امنیتی را هدایت کرده و سیستم را بازیابی می کند. این گروه ها با رخدادهای امنیتی و سیستم های مورد حمله آشنا هستند و در نتیجه می توانند به خوبی عملیات بازیابی و سازوکارهای واکنش به حمله را هماهنگی کنند. همچنین گروه های واکنش رخداد با یکدیگر و دیگر سازمان های امنیتی مرتبط، ارتباط دارند و اخطارهای امنیتی را بسیار سریع مبادله کرده و قبل از وقوع حملات گسترده، از آنها پیشگیری می کنند.علاوه بر واکنش به رخدادهای امنیتی، گروه های واکنش رخداد با بخش های دیگر سازمان همکاری می کنند تا این اطمینان حاصل شود که سیستم های جدید مطابق با سیاست های امنیتی سازمان و با رعایت ملاحظات امنیتی توسعه داده می شوند و همچنین حوزه های آسیب پذیر یک سازمان شناخته شوند. این گروه ها کارمندان یک سازمان را مورد آموزش و آگاهی رسانی قرار می دهند و با ارایه مشاوره­ های امنیتی موجب پیش­گیری از حملات آینده می شوند.]3[

2-1- انواع مدل های تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی

2-1-1- تیم امنیتی

تیم امنیتی یک مل عمومی برای تیمهای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی محسوب نمی شوند. در این مدلها عملیات متمرکز یا گروهی که به صورت رسمی مسئولیت تدارک و هماهنگی سرویسهای امنیتی را بر عهده بگیرد وجود ندارد.

بررسی کنندگان رخدادهای امنیتی به وجود آمده معمولا مدیران شبکه و پشتیبانان میزبانی و شبکه می باشند.  در این سیستمها ، شبکه و مدیران امنیتی به صورت غیر جدی به امور امنیتی می پردازند و حوزه عملیاتی آنها موارد امنیتی داخلی و خارجی را شامل می شود. به عنوان نمونه این میران امنیتی به امورات کلی نظیر کنترل دیواره های آتش و آنتی ویروس ها و بررسی دسترسیهای از راه دور و تست نفوذ رسیدگی می کنند.

در این مدل یک مرکز رسمی جهت رسیدگی به امور امنیتی و رخدادهای به وجود آمده و جمع آوری داده ها و آنالیز رخدادها وجود ندارد . در واقع اعضا تیم یا اشخاص به صورت شخصی و محلی مسئولیت امنیت اطلاعات سازمان و پاسخگویی به رخدادهای به وجود آمده را عهده دار هستند.

به صورت عمومی با استفاده از این مدل هماهنگی بسیار کمی از رخدادهای اطلاعاتی و پاسخگویی به آنها به وجود می آید. این مدل کوچکترین اندازه از نظر تعداد نفرات در تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی می باشد.

این مل به صورت واکنشی عمل می نماید و قوانین و مقررات و استاندارد خاصی برای پاسخگویی به رخدادهای امنیتی تدوین نمی شود. ]5[

ساختار سازمانی مدل تیم امنیتی

در این مدل ساختار سازمانی مشخصی جهت پاسخگویی به رخدادهای امنیتی وجود ندارد و مسئولیت رخدادهای امنیتی با مدیران شبکه می باشد.

اقدامات انجام گرفته توسط مدل تیم امنیتی:

ارزیابی: در این مدل هر قسمت از تیم امنیتی ممکن است اقدامات خود را برای پردازش و مرتب سازی اطلاعات توسعه دهد که هیچ فرمت خاصی تبعیت نکند.

آنالیز رخدادها : آنالیز رخدادها در این مدل معمولا در سطوح اولیه انجام می پذیرد و اقدامات عمیق تر از جمله گزارش رخداد و ریشه یابی آن معمولا انجام نمی شود.

هماهنگی پاسخ به رخدادها

تنظیم ابزارهای امنیتی و زیر ساخت ها

تشخیص تست نفوذ

هشدارها و اطلاع رسانی ها

آنالیز اسیب پذیری

توسعه ابزارهای امنیتی

نقاط قوت و ضعف مدل تیم امنیتی

با توجه به اینکه در این روش به صورت رسمی شخص یا گروهی مسئولیت رخدادهای بوجود آمده را به عهده ندارند و در صورت بروز مشکل یا احتمال نفوذ توسط کارکنان پیگیری و بازگرداندن اطلاعات به حالت اولیه توسط مسئول مربوطه مشخص نیست نمی توان به عنوان یک مدل قوی و کارآمد به آن تکیه نمود و امید داشت که این مدل بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای امنیتی سازمان یا گروه باشد.]5[

2-1-2-گروه گسترده داخلی پاسخگویی به رخدادها

این مدل دارای تفاوتهایی با مدل تیم امنیتی می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

الف) وجود سیاستهای امنیتی تدوین شده در این مدل

ب) وجود توسعه روشهای ارتباطی با همه تدارک کنندگان امنیت و تدارک استراتژی های پاسخ مناسب

ج) مشخص بودن مدیر و مسئول ویژه ای جهت پاسخگویی به رخدادهای امنیتی و ارائه گزارشات

 

در این مدل مدیر مسئول تیم پاسخگویی به رخدادها گزارشات حاصل از کار تیم امنیتی را به مدیران بالاتر ارائه می نماید مدیر تیم پاسخگویی به صورت متمرکز در سازمان مستقر می شود و اعضا تیم در قسمتهای مختلف سازمان پخش می شوند.

ساختار سازمانی گروه گسترده داخلی پاسخگویی به رخدادها

این مدل از گروه پاسخگویی به رخدادهای امنیتی در مجموعه های بزرگ و گسترده نظیر سازمانهای دولتی و دانششگاهها قابل پیاده سازی می باشد. در همه ساختارها اصلی ترین وظیفه مدیر تیم پاسخگویی به رخدادها ایجاد و برقراری هماهنگی بین اعضا گروه می باشد.

امور مدیر تیم پاسخگویی به رخدادها و فعالیتهایش در ارتباط با سایر قسمتهای سازمان از جمله مدیران سطح بالا و مدیران منابع انسانی و مشاوران حقوقی و مدیران روابط عمومی یا سایر قسمتهای مرتبط می باشد. در این مدل نیز اعضا تیم پاسخگویی هدف اصلی سازمانها و قسمتهای دیگر برون سازمان جهت برقراری ارتباط می باشد. در این مدل اعضا تیم پاسخگویی نیز از میان سایر کارکنان شناسایی می شوند و این کارکنان بخشی از زمان کاری خود را به امور مورد نظر تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی می پردازند که این زمان بر حسب موردهای مختلف متفاوت است و این کارکنان به دو مدیر سطح بالا گزارش می دهند که یکی مدیر تیم پاسخگویی به رخدادها می باشد و یکی مدیر واحد مربوطه خود می باشد.

در این مدل اعضا خارج از درون تیم پاسخگویی به رخدادهای می باشند و آنها به عبارتی چشمها و گوشهای گروه پاسخگویی می باشند. یکی از اهداف اصلی مدیر تیم پاسخگویی گسترده ایجاد هماهنگی بین چندین نقطه از سازمان می باشد. همچنین شناسایی رخدادها و ارائه پاسخ مناسب به آنها نیز از جمله وظایف گروه پاسخگویی می باشد. در این مدل سازمان باید تصمیم بگیرد چه تعداد از کارکنان در هر قسمت می بایست با گروه پاسخگویی به رخداهای امنیتی همکاری لازم را داشته باشد.

در ساختار سازمان اعضا گروه می توانند به امور مختلف بپردازند به عنوان نمونه یک گروه ممکن است مسئولیت آسیب پذیری و آنالیز رخدادها را در محیط سیستم عامل ویندوز بر عهده بگیرد در حالیکه تعدادی دیگر مسئول توسعه و ایجاد ارتباطات مناسب در سازمان می باشند. که در هر صورت کارکنان جهت پیاده سازی اهداف و  اجرا نیاز به آموزش های مختلف دارند.

ارتباطات میان اعضای تیم در این مدل به صورت خیلی جدی و حیاتی در این مدل نقش اساسی ایفا می نماید. که در این راستا تیم گسترده پاسخگویی نیازمند برقراری ارتباطاتی امن و مطمئن از طریق سرویسهایی نظیر ایمیل های امن و سیستمهای تلفن امن و همچنین جلسات مجازی که می بایست به صورت جدی و منظم برگزار گردد تا اعضا تیم احساس ارتباطاتی پیوسته و جدی را دائما داشته باشند که در این راستا جلساتی حضوری نیز ضروری می باشد.

آنچه بسیار مهم و ضروری است پاسخ سریع و به موقع به رخدادهای امنیتی به وجود آمده توسط گروه می باشد چرا که اگر ارتباطات سازمان بسیار عمیق باشد یا ساختار سلسله مراتبی سازمان طولانی باشد اعضا تیم نخواهند توانست کارایی و اثربخشی لازم را در هنگام بروز رخدادها داشته باشند. که جهت رفع این مشکل می توان از توابع و دستورالعملهای عمومی تدوین شده استفاده کرد که کارکنان در قسمتهای مختلف می توانند بر حسب موقعیت های مختلف اقدامات لازم را به عمل بیاورند.]5[

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122