پايان نامه طراحي سيستم پيشنهاددهنده موسيقي ايراني با استفاده از داده‌کاوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي سيستم پيشنهاددهنده موسيقي ايراني با استفاده از  داده‌کاوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي سيستم پيشنهاددهنده موسيقي ايراني با استفاده از  داده‌کاوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصلاول:مقدمه
1-1 مقدمه2
1-2تعریفمساله2
1-3اهدافودستاوردها4
1-4ساختارپایان نامه5
فصل دوم: بر متون گذشته مرور
2-1 مقدمه8
2-2موسیقی و ویژگی‌های آن8
2-2-1موسیقی چیست8
2-2-2 ویژگی‌های صوتی موسیقی9
2-2-3 تولید موسیقی10
2-3استخراج ویژگی‌های محتوایی از فایل صوتی13
2-3-1انواع ویژگی‌ها13
2-3-2 تقسیم بندی ویژگی‌ها از نظر طول فریم27
2-4 مجموعه داده‌ها28
2-5رده‌بندی موسیقی28
2-5-1 رده‌بندی28
2-5-2 رده‌بندی در متون گذشته31
2-6سیستم‌هایپیشنهاددهنده35
2-6-1انواع سیستم‌های پیشنهاددهنده35
2-6-2سیستم‌های پیشنهاد دهنده موسیقی37
2-7 نتیجه38
فصلسوم:روش پیشنهادی
3-1مقدمه40
3-2 تولید مجموعه داده از موسیقی ایرانی41
3-2-1 جمع‌آوری داده‌ها و فرا داده‌ها و پیش پردازش41
3-2-2 استخراج ویژگی‌ها42
3-2-3 ویژگی‌های مجموعه داده‌ها43
3-3 ویژگی Area Method Of Moment of MFCC…46
3-3-1عملگر …Area Method Of Moment47
3-3-2روش محاسبه Area Method Of Moment of MFCC49
3-4معرفیمعیار شباهت پروفایل جدید49
3-4-1 معیار شباهت پروفایل50
3-5برنامه کاربردی پیشنهاددهنده موسیقی52
3-5-1 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت موسیقی55
3-5-2 پیشنهاد دهی بر اساس شباهت پروفایل56
3-6نتیجه57
فصلچهارم: ارزیابی
4-1مقدمه59
4-2ارزیابی برتریمجموعه داده تولید شده59
4-3ارزیابیویژگیArea Method Of Moment of MFCC61
4-3-1رده‌بندی سبک61
4-3-2رده‌بندی دستگاه‌های موسیقی سنتی66
4-3-3پیشنهاددهی با استفاده از ویژگی Area Method Of Moment of MFCC68
4-4ارزیابی معیارشباهتپروفایل69
4-5نتیجه69
فصلپنجم:نتیجه گیری و کارهای آینده
5-1مقدمه71
5-2دستاوردهایتحقیق72
5-3محدودیت¬هایتحقیق73
5-4کارهایآینده73

مراجع

  Lee and J. Lee “Music for My Mood: A Music Recommendation System Based on Context Reasoning “,Springer-Verlag Berlin Heidelberg ,2006

Al-Shoshan,” Speech and Music Classification and Separation: A Review”.Proc. IEEE,2006.

Tzanetakis and P. Cook, “Musical genre classification of audio signals,” IEEE Trans. Speech and Audio Proc., vol. 10, 2002, pp. 293-302.

Pinquier,J.L.Rouas, and R.Andr-Obrecht.”A Fusion Study in Speech/Music Classification”, proc. of the International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing,proc.ICASSP03,IEEE,April 2003

Gallardo, R.San Segundo,” UPM-UC3M System for Music and Speech Segmentation” ,proc, IEEE, June 2010

Lanver and D.Ruinskiy,” A Decision-Tree-Based Algorithm for Speech/Music Classification and Segmentation”, EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing, February 2009.

Kos,” Online Speech/Music Segmentation Based on the VarianceMean of Filter Bank Energy”, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, September 2009.

F.McKinney, J.Breebaart, ” Features for Audio and Music Classification”, Proc,IEEE ,2003.

G Williams, Dan Ellis.” Speech/Music Discrimination Based on Posterior Probability Features”, International Computer Science Institute, ISI 1999.

Bugatti, A.Flammini, P.Migliorati,” Audio Classification in Speech and Music: A Comparison Between a Statistical and a Neural Approach”, Proc, EURASIP Journal on Applied Signal Processing 2002.

Jarina, N.Oconnor, S.Marlow.”Rhythm Detection for Speech-Music Discrimination in MPEG Compressed Domain”, Proc. of the 14th International Conference on Digital Signal Processing,IEEE,July 2002.

Esmaili, S.Krishnan.”Content Based Audio Classification and Retrieval Using Joint Time-Frequency Analysis”, Proc. of the International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, Proc IEEE May2004.

Shao, C.Xu and M.Kankanhalli.”Applying Neural Network on Content-Based Audio Classification”, Proc. IEEE, December 2003.

H.Srinivasan and M.Kankanhalli,”Harmonicity and Dynamics-Based Features For Audio”, Proc .ICASSP04, IEEE, May 2004.

چکیده:

به دلیل رشد بی‌رویه فایل‌های موسیقی و ایجاد کتابخانه‌های عظیم دیجیتال، بازیابی اطلاعات موسیقی و سازمان‌دهی آن بر اساس نوع ژانر یا خواننده و یا حالت و … تبدیل به چالشی مهم شده است. علاوه بر آن افراد ذائقه‌های مختلفی در انتخاب موسیقی دارند و یا در شرایط مختلف نیازهای متفاوتی به نوع و حالت موسیقی دارند که با توجه به حجم زیاد موسیقی یافتن فایل‌هایی که مرتبط با ذائقه و یا نیاز افراد باشد کاری دشوار به نظر می‌رسد از همین روست که در سال‌های اخیر  توجه خاصی به بازیابی اطلاعات موسیقی شده است. هم اکنونفراداده‌یی نظیر نام فایل، خواننده، اندازه فایل، تاریخ وژانر به صورت معمول در رده‌بندی و بازیابی این رکوردها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما این دسته‌بندی‌ها پاسخ‌گوی نیاز دنیای امروز نیست.

هدف اصلی این پایان­نامه بهبود روش‌های پیشنهاددهی موسیقی  با استفاده ازویژگی‌هایمحتوایی و همچنین مدیریت پروفایل‌های مشتری می‌باشد. در راستای دست یافتن به این هدفرده‌بندی فایل‌های موسیقی در کلاس‌هایی مانند خواننده و ژانر و یافتن موسیقی‌هایی که از نظر موسیقیای به هم شباهت دارند و همچنین پیشنهاد بر اساس مشتری‌هایی که ذائقه‌های مشترک دارند را می‌توان به خدمت گرفت. در این پایان‌نامه در جهت رسیدن به اهداف ذکر شده، یکی ازکارهای انجام گرفته یافتن یک ویژگی رده­بندی جدید به نام Area Method of Moment می­باشد. این ویژگی بالاترین درصد کارایی را در رده‌بندی ژآنر به دست داده است. علاوهبراین، با استفاده از همین ویژگی‌هایی که نشان‌دهنده یک ویژگی موسیقیای خاص است میزان شباهت فایل‌های موسیقی به هم اندازه‌گیری شده و به کاربران پیشنهاد شده که با توجه به بازخورد کاربران به ارزیابی میزان صحت می‌پردازد. در ادامه  برای به خدمت گرفتن روش Collaborative flittering    به ارائه معیاری جدید در یافتن شباهت میان پروفایل‌هامی‌پردازیم. به دلیل این که هدف اصلی این پایان‌نامه کار کردن بر روی موسیقی ایرانی است، بنابراین به علت عدم  وجود مجموعه داده مناسب، برای شروع مناسب، ایجاد مجموعه داده مناسب در اولویت تحقیق قرار گرفته است. شایان ذکر است که برای ارزیابی و دریافت بازخورد مشتریان، برنامه کاربردی با ویژگی‌های مذکور پیاده سازی شده است.

از آنجایی که در دنیای رقابتی امروز یافتن موسیقی مورد پسند افراد در صنعت فروش موسیقی از اهمیت بالایی برخوردار استروش‌های پیشنهاد شده در این تحقیق می‌تواند بسیار کاربردی باشد. با توجه به نتایج به دست آمده دراین تحقیق، امید آن می­رود که کمپانی‌های فروش موسیقی آن‌ها را در سطح تجاری مورد استفاده قرار دهند. همچنین روش‌های ارائه شده در این سیستم پیشنهاددهنده می‌تواند برای سایر سیستم‌های پیشنهاددهنده نیز مورد استفاده قرار گیرد.

فصل اول

مقدمه

موسيقي فراتر از تعريف در الفاظ است و شگفتي آن نيز در همين است. موسيقي جبران ناكامي‌هاي زبان است و شيوه‌اي براي بيان احساسات ناملموس. احساساتي كه نمي‌دانيم چه هستند.آن جا كه زبان از گفتن باز مي‌ماند، موسيقي مأمني مي‌شود براي روح، و زباني مي‌شود براي بيان احساسات و ناگفته‌هاي ناشناخته. موسيقي، سرچشمه‌اي از درون انسان دارد.

در طول تاریخ موسیقی همواره به عنوان قسمتی از زندگی انسان نقش خود را ایفا کرده است. امروزه نیز با در دسترسبودن ابزار قابل حمل پخش موسیقی و سایر ابزار ذخیره فایل‌های موسیقی این نقش پررنگ‌تر شده است. همچنین رشد بی سابقه موسیقی در سال‌های اخیر لزوم ایجاد روشی برای مدیریت این فایل‌هارا ضروری می‌نماید. در این تحقیق به ارائه روش‌هایی برای مدیریت اتوماتیک موسیقی با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی می‌پردازیم.

تعریف مسئله

هر ساله به تعداد فایل‌های موسیقی که در فرمت دیجیتال تهیه می‌شود افزوده می‌شود که به موجب آن امروزه افراد با حجم عظیمی از فایل‌های موسیقی روبه رو هستند. هر شخص مجموعه کامل و بزرگی از موسیقی برای خود ایجاد می‌کند و حتی در ابزارهای قابل حمل پخش موسیقی به همراه خود دارد.بنابراین نیاز زیادی به تعامل – یافتن موسیقی مورد نظر، ایجاد مجموعه لیست‌ها با ویژگی‌هایی خاص، یافتن موسیقی‌هایی که شبیه به هم هستند- با مجموعه‌های ایجاد شده احساس می‌شود. کتابخانه‌های دیجیتال موسیقی باید توانایی ارتباط دو سویه و تعامل با کاربران خود را داشته باشند. بنا بر این تعامل کاربر با مجموعه‌های موسیقی و یا کتابخانه دیجیتال تبدیل به چالش در دنیای دیجیتال شده است. در مجموعه‌های بزرگ موسیقی مدیریت فهرست‌های متنی بسیار زمان‌بر است. این مهم خود محرکی برای سازماندهی مجموعه‌های بزرگ موسیقی می‌باشد.

از نقطه نظر دیگر هر کاربر طبع مخصوص به خود در انتخاب موسیقی دارد. دسته‌بندی‌های از پیش تعریف شده مانند ژانر و یا خواننده می‌تواند گره‌گشا باشد اما ترجیحات شخصی فرد را به حساب نمی‌آورد کما این که ممکن است این دسته‌بندی‌ها برای تمامی فایل‌ها به صورت پیش فرض وجود نداشته باشد و رده‌بندی فایل‌های موسیقی در ژانرهای مختلف خود چالشی دیگر است. شنونده موسیقی باید بتواند دسته‌بندی‌های شخصی خود را داشته باشد.به طور مثال در مقاله]1[به منظور برآورده نمودن این هدف سیستمی ارائه شده است که با گرفتن یک نمونه با استفاده از رده‌بندی هوشمند کل پایگاه داده را بر اساس ترجیح کاربر رده‌بندی می‌نماید.

به موازات رشد حجم فایل‌ها علاقه رو به رشدی در زمینه توسعه و ارزیابی سیستم‌های بازیابی اطلاعات موسیقی به وجود آمده است. رده‌بندی کامپیوتری فایل‌های موسیقی یکی از فعالیت‌های مهم  در زمینه بازیابی اطلاعات موسیقی[1] است. رده‌بندی یک فعالیت استاندارد یادگیری ماشین است که معمولا شامل پیش‌بینی یک خروجی بر اساس یک ورودی است. رده‌بندی امکان تعامل با مجموعه موسیقی در مسیرهای جدید را ایجاد می‌کند. پروژه‌های مختلفی در زمینه رده‌بندی شامل تشخیص ژانر، خواننده، حالت، ابزار موسیقی، تولید لیست پخش و… انجام شده است.

یکی از مهم‌ترین سرویس‌ها برای رهایی کاربران از این حجم عظیم اطلاعات سیستم‌های پیشنهاددهنده موسیقی است. این سیستم‌ها، امکان انتخاب موسیقی‌های مورد علاقه را برای کاربران ایجاد می‌کند. سرویس پیشنهاددهنده مواردی را که ممکن است مورد پسند کاربر قرار بگیرد را بر اساس پیش تعریف‌های کاربر و یا با دسترسی به پیشینه کاربر، پیشنهاد می‌دهد.

هدف از انجام این پروژه ارائهراهکاريباکاراييبالادر رده‌بندی فایل‌های موسیقی در زمینه‌های مختلف با استفاده از ویژگی‌های سطح بالا (ویژگی‌های موسیقیایی) و سطح پایین (ویژگی‌های آماری سیگنال‌های صوتی) و در نهایت استفاده از آن در ارائه یک سیستم پیشنهاددهنده کارا است،که برای پیشنهاددهی از ویژگی‌های محتوایی (همان نتایج به دست آمده از رده‌بندی موسیقی) و محیطی( شباهت ذائقه موسیقی افراد مختلف)مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف مورد انتظار بهبود روش‌های ارائه شده رده‌بندی فایل‌های موسیقی با توجه به زمینه مورد نظر در رده‌بندی و استفاده از آن در ارائه یک سیستم  پیشنهاددهنده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق می‌تواند به طور کلی توسط فروشندگان، کتابخانه‌ها، موسیقی‌دانان و شنوندگان مورد استفاده قرار گیرد. می‌توان از این سیستم در صدا و سیما به منظور انتخاب موسیقی برای مناسبت‌های مختلف و یا شرایط جوی مختلف استفاده نمود.می‌توان این سیستم در فروشگاه‌ها و آرشیوهای موسیقی به منظور سازمان‌دهی و پیشنهاد بهترین موسیقی به خریدار مورد استفاده قرار گیرد.از این سیستم می‌توان برای استفاده شخصی به منظور سازمان دهی و ایجاد آرشیوهای شخصی بهره برد.استفاده خاص در محیط‌های عمومی مانند کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها در انتخاب موسیقی مناسب برای پخش در پس زمینه. استفاده از سیستم در انتخاب موسیقی‌های مورد نظر پزشکان در درمان بیماری‌ها با استفاده از موسیقی (موسیقی درمانی).استفاده خاص برای سازمان‌هایی همانند ایرانسل که به ارائه آهنگ برای جلب مشتری می‌پردازند.

اهداف و دستاوردها

اهداف اصلی این تحقیق از قرار زیر هستند:

ارائه روشی برای بهبود رده‌بندی سبک موسیقی

ارائه روشی برای بهبود سیستم پیشنهاد دهنده موجود موسیقی

پیاده سازی برنامه کاربردی سیستم پیشنهاد دهنده موسیقی

دستاوردهایی که در این زمینه بدست می­آید شامل موارد زیر است:

تولید یک مجموعه داده موسیقی بر اساسویژگی‌های محتوایی سیگنال صوتی با فرا داده‌های سبک، خواننده و حالت موسیقی

معرفی یک ویژگی جدید در رده‌بندی موسیقی با کارایی بسیار بالا

ارائه یک مدل پیشنهاد دهنده بر اساس میزان شباهت موسیقی‌ها با استفاده از ویژگی معرفی شده

ارائه یک معیار جدید شباهت پروفایل‌های مشتری

ارائه یک روش جدید برای انتخاب موسیقی از پروفایل‌های مشابه

پیاده سازی برنامه کاربردی پیشنهاد موسیقی

ساختار پایان نامه

در ابتدای فصل دوم این نوشتار به معرفی مفاهیم اصلی مربوط به موسیقی پرداخته و در بخش دوم آن به معرفی ویژگی‌های محتوایی سیگنال صوتی می‌پردازیم در بخش سوم مجموعه داده‌های موجود و مورد استفاده در جامعه علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش چهارم این فصل به بحث رده‌بندی موسیقی پرداختهمی‌شود و در پایان این فصل سیستم پیشنهاددهنده موسیقی مورد کنکاش قرار می‌گیرد. در ابتدای فصل سوم به توضیح چگونگی تولید مجموعه داده‌های موسیقی ایرانی پرداخته و مراحل مختلف آن را بررسی می­کنیم و بعد از به معرفی ویژگی Area method of moments of MFCC که کارایی بالایی در رده‌بندی موسیقی دارد ولی تا به حال مورد استفاده قرار نگرفته است، خواهیم پرداخت. در ادامه فصل سوم معیار شباهت پروفایل جدید خود را معرفی خواهیم کرد. و در پایان این فصل برنامه کاربردی توسعه یافته به منظور پیشنهاد دهی موسیقی معرفی خواهد شد. در فصل چهارم به تحلیل نتایج به دست آمده پرداخته و در نهایت در فصل پنجم به جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارایه چشم­اندازی برای کارهای آینده می­پردازیم.

فصل دوم

مروری بر متون گذشته

 2-1 مقدمه:

در این فصل به معرفی موسیقی و ویژگی‌های آن می‌پردازیم. در ادامه موسیقی را به دید سیگنال صوتی دیده و ویژگی‌های قابل استخراج از این سیگنال صوتی که مفید و قابل استفاده است معرفی می‌شود. سپس توضیحی در باره  سیستم‌هایرده‌بندی از جمله درخت تصمیم داده می‌شود  و در انتها به معرفی انواع سیستم‌های پیشنهاد دهنده و به طور خاص سیستم‌های پیشنهاد دهنده موسیقی می‌پردازیم. به زبانی دیگر مروری کلی بر آنچه تا به حال در زمینه بازیابی اطلاعات و پیشنهاد دهی موسیقی انجام شده است،ارائه خواهد شد.

2-2موسیقی و ویژگی‌های آن:

2-2-1 موسیقی چیست:

موسيقى تراوش احساسات و انديشه‌هاى آدمى و مبين حالات درونى وى مى‌باشد. شنيدن يک آهنگ آرام‌بخش و جذاب مى‌تواند پايان‌پذير خستگى‌ روزانه آدمی باشد. موسيقى به معنى پيوند آهنگ‌هاست. تعريف ساده‌ی موسيقى يا صداهاى موسيقايي، صداهاى خوشايندى مى‌شود که انسان از شنيدن آن‌ها احساس لذت مى‌کند.

صداهاى خوشايند، صداهايى هستند که از نظمى خاص پيروى مى‌کنند و بين آن‌ها نسبت‌هاى معينى وجود دارد. براى همين عدد در موسيقى داراى اهميت بسيارى است. تا جایی که فيثاغورث معتقد است که عدد اصل وجود در آفرينش است. پيروان او اجسام را هر يک عدد مى‌داشتند و معتقد بودند که چون کرات آسمانى و افلاک از يکديگر فاصله‌هاى معينى دارند، از نسبت آن‌ها نغمه‌ها ساخته مى‌شود و آوازها در اصل ناشى از حرکت افلاک هستند.

موسيقى سنتى ايران شامل قطعاتى است که در مجموع به عنوان رديف موسيقى ايرانى گفته مى‌شود. امتياز موسيقى ايرانى در امکانات وسيع مقامى و ملودى‌هاى غنى آن است. اين موسيقى هنرى است بسيار ظريف و عميق.

موسيقي فقط غذاي روح و زبان احساسات نيست، بلكه درماني براي جسم نيز هست. تحقيقات نشان داده است موسيقي كه تركيبي از صداهاي گوناگون است، بر روي عملكرد و متابوليسم بدن تأثير مي‌گذارد و اثري مستقيم بر روي بخش‌های اصلي بدن از جمله غدد گوناگون، قلب، دستگاه تنفسي، مغز و … دارد و موسيقي به عنوان تركيبي منظم و زيبا از اصوات، تأثيري مثبت بر روي جسم نيز مي‌گذارد.ولي شناخت تأثيرات مستقيم آن بر روي بدن نياز به ورود به دنياي علم موسيقي درماني دارد. البته ارتباط روح و جسم انسان باز هم به ما مي‌گويد كه در هر لحظه، لذت بردن روح از يك موسيقي مترادف است با تأثير مثبت آن بر روي جسم انسان. روح انسان است كه زيبايي موسيقي را مي‌فهمد و اين روح است كه مانند يك استاد خبره‌ي زيباشناسي در مورد موسيقي قضاوت مي‌كند.

زيبايي‌شناسي در موسيقي داراي دو جنبه‌ي تحليلي و تركيبي است. زيبايي‌شناسي تحليلي مربوط به زيبايي اصوات و نواي سازهاست و موج برخاسته از پيانو و ناله و فغان ويولن و كمانچه و … همه واژه‌هاي زيبايي هستند براي گفتن سخني زيبا.در مقابل بعد تركيبي موسيقي برمي‌گردد به نظم و آهنگي كه هنرمند با كنار هم چيدن نت‌ها و آواها مي‌آفريند.در جنبه‌ي تركيبي است كه هنرمند معنا پيدا مي‌كند و موسيقي سخن مي‌گويد و جمله‌اي زيبا مي‌شود از واژه‌هاي زيبا.

2-2-2 ویژگی‌های صوتی موسیقی

نواک[2]: نواک که به زیرایی نیز معروف است تحت عنوان زیری و بمی صدا تعریف می‌شود. روشن است که صداهای موسیقایی می‌توانند در سطوح مختلف زیر و بمی حاصل شوند، مثلا می‌دانیم صدای اصلی مردان از صدای زنان یا کودکان کلفت‌تر و بم‌تر است و صدای کودان نسبت به مردان نازک‌تر و زیرتر است.در سازهای سیمی سیم‌هایکوتاه‌تر (و سبک‌تر) زیرتر و سیم‌های بلندتر بم‌تر صدا می‌دهند.در ساز‌های بادی (لوله‌های صوتی) هر قدر لوله درازتر باشد صوت حاصل از آن بم‌تر است و بالعکس.

دیرند[3]:دیرند به کشش و امتداد نیز معروف است وبه مدت زمانی که یک صدا طول می‌کشد گویند.دیرند یعنی “زمانی” که هر صدای موسیقایی ادامه می‌یابد.روشن است که یک آهنگ موسیقایی از صداهایی تشکیل شده که اکثرا ارزش‌های متفاوت زمانی دارند.

شدت[4]:شدت یا دینامیک،میزان قوی (بلند) و یا ضعیف (کم) بودن صدا است. صداهای موسیقی ممکن است نسبت به یکدیگر ضعیف‌تر و یا قوی‌تر باشند.

رنگ[5]:رنگ یا طنین یا شیوشتفاوت صدای ایجاد شده توسط پیانو و ویولون و یا دو انسان که دارای نواک و دیرند و شدت یکسان باشد، می‌باشد.صداها از نظر طنین و رنگ (شخصیت صوتی) هم می‌توانند با یکدیگر متفاوت باشند.در واقع به علت رنگ صدای هر ساز است که ما صدای ساز‌های مختلف را از هم تمیز می‌دهیم.

[1]Music Information Retrieval

1pitch

2duration

3 dynamics

4timbre

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه مديريت دانش مشتريان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنيک هاي داده‌کاوي
 • پايان نامه بررسي ادبي و موسيقايي هفت اثر از آثار موسيقي استاد محمدرضا شجريان، مندرج در کتاب خسرو خوبان
 • پايان نامه بررسي نقش و اهميت اسطوره در موسيقي دستگاهي ايراني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122