پايان نامه طراحي و تحليل پارامتري تقويت کننده عملياتي در تکنولوژي هاي CMOS و CNFET

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي و تحليل پارامتري تقويت کننده عملياتي در تکنولوژي هاي CMOS و CNFET یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي و تحليل پارامتري تقويت کننده عملياتي در تکنولوژي هاي CMOS و CNFET بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1- بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق 3
1-1 تکنولوژی های مورد استفاده 5
1-1-1 نانولوله های کربنی 5
1-1-2 نانو سیم های سیلیکونی 6
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 ساختار ترانزیستور مبتنی بر نانولوله کربنی 11
2-2 کاربرد نانولوله کربنی در نانو الکتریک 13
2-3 روشهای تولید و رشد نانولوله کربنی 14
2-4 ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولوله های کربنی 16
2-4-1روال ساخت ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله های کربنی 18
2-5 مزایای استفاده از ترانزیستورهای مبتنی بر نانو لوله های کربنی 19
2-6 چالش های استفاده از ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله های کربنی 20
2-6-1 تغییر پذیری در قطر نانولوله های کربنی 21
2-6-2 تراکم بسته بندی نانولوله ها 23
2-6-3 فاصله بین نانولوله های کربنی مجاور و تغییر پذیری آن 24
2-6-4 نامرتبی در نانو لوله ها 24
2-6-5 وجود اتصالات SB بین سورس و درین و نانولوله ها 24
2-6-6 رشد ناخواسته فلز در نانو لوله ها 25
فصل سوم: روش تحقیق
1- مقدمه 27
3-1op-amp دو طبقه 28
3-1-1 بهره حلقه باز فرکانس پایین AOLDC 30
3-2-1 نرخ مد مشترک ورودی 31
3-1-3 توان مصرفی 32
3-1-4 سویینگ خروجی 32
3-1-5 آفست 32
3-2 جبران سازی op-amp 33
3-1-2حذف صفر 43
3-2-2 جبران سازی برای عملکردهای با سرعت بالا 45
3-3سرعت تغییرات خروجی (Slew Rate) 51
3-4 CMRR 53
3-5 PSRR 55
3-6 خلاصه مقادیر cmos op-amp 57
فصل چهارم: نتایج
4-1 ساختار مبتنی بر ترانزیستورهای نانولوله کربنی 60
4-2 cnfet op-amp دو طبقه 62
4-3 بهره حلقه باز cnfet op-amp 64
4-4 پاسخ فرکانسی cnfet op-amp 65
4-5 پاسخ پله cnfet op-amp 66
4-6 شبیه سازی CMRR در cnfet op-amp 67
4-7 خلاصه پارامترهای cnfet op-amp 68
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1 مقایسه پارامترهای cmos&cnfet op-amp70
5-2 نتیجه گیری70
5-3 کارهای آینده 71
منابع 72
چکیده انگلیسی 78

منابع

Field-Effect Transistors for High-Performance Digital Circuits-DC Analysis and Modeling Toward Optimum Transistor Structure. IEEE trans. Electron Devices, vol. 53, no. 11, pp. 2711-2717. [6]

Javey et al.2004.Carbon Nanotube Field-Effect Transistors with Integrated Ohmic Contacts and High-k Gate Dielectrics in: Nano Lett., vol. 4, no. 3, pp. 447-450. [7]

Bachtold, P. Hadley, T. Nakanishi, and C. Dekker.2001.Logic Circuits with Carbon Nanotube Transistors in: Science, vol. 294, no. 5545, pp. 1317-1320. [11]

Nieuwoudt and Y. Massoud.2006.Evaluating the impact of resistance in carbon nanotube bundles for VLSI interconnect using diameter-dependent modeling techniques. IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 53, no. 10, pp. 2460-2466. [21]

Nieuwoudt and Y. Massoud.2007.High density integrated capacitors using multi-walled carbon nanotubes. IEEE Conference on Nanotechnology, pp. 387-390. [23]

Nieuwoudt and Y. Massoud.2007.Carbon nanotube bundle-based low loss integrated inductors in: IEEE Conference on Nanotechnology, pp. 714-718. [26]

Javey, R. Tu, D. B. Farmer, J. Guo, R. G. Gordon, and H. Dai.2005.High Performance n-Type Carbon Nanotube Field-Effect Transistors with Chemically Doped Contacts in: Nano Lett., vol. 5, no. 2, pp. 345-348, 2005. [33]

Javey, R. Tu, D. B. Farmer, J. Guo, R. G. Gordon, and H. Dai.2005. High Performance n-Type Carbon Nanotube Field-Effect Transistors with Chemically Doped Contactsin: Nano Lett., vol. 5, no. 2, pp. 345-348. [34]

 

         چکیده

رشد سریع فناوری ساخت مدارهای الکترونیکی و ورود به مرز فناوری نانو، همراه با مزایای دور از انتظاری که برای این فناوری به دنبال داشته، چالش های فراوانی را نیز فرا روی متخصصین الکترونیک قرار داده است. برخی از این چالش ها مربوط به فرآیند و فناوری ساخت مدارهای الکترونیکی و بخشی نیز مربوط به کوچک شدن ابعاد ترانزیستورها است که پایه و اساس آنها می باشد. افزایش این مسائل پژوهشگران را به فکر جایگزینی مواد جدیدی به منظور استفاده در مدارهای الکترونیکی انداخت، که به جای استفاده از ترانزیستورها و ابزارهای سیلیکونی که با چنین محدودیت هایی روبرو است، از مواد دیگری استفاده کنند. یکی از محتملترین جایگزینهای CMOS ، ترانزیستورهای مبتنی بر نانو لوله های کربنی (CNFET) است، که شامل نانو لوله های تک جداره نیمه هادی همجوار است که به دلیل خاصیت الکترونی عالی، قابلیت جایگزین شدن بر مدارات CMOS سیلیکونی را دارد. از اين ترانزيستور در ساختار يک OPAMP استفاده شده است. در این پایان نامه ابتدا ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله های کربنی (CNFET) ،تاریخچه ،مزایا و محدودیت های آن ها را به طور اجمال مورد بررسی قرار می دهیم. در ادامه به مطالعه ،طراحی و تحلیل CMOS-OPAMP می پردازیم و با استفاده از HSPICE در تکنولوژی 50nm مشخصه های تقویت کننده را شبیه سازی می کنیم.سپس ترانزیستورهای مبتنی بر سیلیکون(SI-FET) را با ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی(CNFET) جایگزین می کنیم تا CNFET-OPAMP ایجاد گردد و با استفاده از مدل فشرده استانفورد برای ناحیه کانال درونی نانولوله های تک دیواره ای(SWNTs) در ترانزیستورهای اثر میدانی مبتنی بر نانولوله کربنی (CNFET) ،مشخصه های CNFET-OPAMP را شبیه سازی می کنیم و در پایان مقایسه ای بین مشخصه های CMOS-OPAMP و CNFET-OPAMP ارائه می دهیم که35% افزایش در بهره حلقه باز،266% افزایش GBP،افزایش PM ،افزایش CMRR به میزان 114% ،افزایش سرعت تغییر خروجی به میزان 62% و کاهش 476%  در توان مصرفی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی: ترانزیستور مبتنی بر نانولوله کربنی(CNFET)، تقویت کننده عملیاتیcmos(CMOS-OPAMP) و تقویت کننده عملیاتی مبتنی بر نانولوله کربنی (CNFET-OPAMP)،GBP ،CMRR،سرعت تغییر خروجی(Slew Rate)،زمان نشست(Settling Time)

فصل اول

  کلیات تحقیق

1.بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق

در سال 1965گوردون مور پیشبیني كرد كه تعداد ترانزیستورهاي روي یك تراشه در هر دو سال، دوبرابر خواهد شد [1].

در سالهای نه چندان دور اخیر ،دانشمندان و محققان به این حقیقت رسیده اند که نانولوله های کربنی یکی از مهمترین نشانه های انقلاب تکنولوژی نانو هستند.در ابعاد پایین،ساختارهای نانو از قبیل نقاط کوانتومی ،نانوسیم ها و نانولوله های کربنی ویيگیهای منحصر به فردی دارند که آنها را کاندیدای نوظهوری برای کاربردهای تکنولوژیکی پیشرفنه در آینده تبدیل نموده است.نانولوله های کربنی ویژگی منحصر به فردی به عموان یکی از اندک سیستم هایی که اندازه آزمایشگاهی افزاره ممکن است به مدل های با ابعاد اتمی برسد و با پیشبینی ها تطبیق پیدا کند می باشند ،بنابراین تایید نتایج روشهای محاسباتی و طراحی تئوری با نتایج آزمایشگاهی محقق می گردد.این افزاره های در مقیاس نانو اغلب ویژگیهای نامحدودی دارند ولی طراحی افزاره ها و مدارات نانوبعدی ،بدون محدودیت نیست.مقیاس کردن در توپولوژی مبتنی بر سیلیکون دارای محدودیت های جدی وابسته به تکنولوژی ساخت و عملکرد افزاره است.

پیشبیني ها توسط[1]  ITRS  نشان ميدهد كه مقیاس كردن CMOS در حدود سال 2018 با رسیدن به عرض كانال 20 نانومتر به پایان خواهد رسید [2].

حتي رسیدن به اندازه22  نانومتر هم به مشكلات حل نشده زیادي برخورد ميكند كه مهمترین آنها توان مصرفی )به ویژه جریانهاي نشتي 2 (، تغییرات فرآیند ساخت3 ، مشكلات قابلیت اطمینان4 و افزایش هزینه ساخت است. مقیاس كردن ترانزیستورها، كم شدن توانایي براي تحمل تغییرات پروسه ساخت را به همراه دارد. با كوچكتر شدن ترانزیستورها اتمهاي كمتري قطعات مختلف را ميسازند. كمبود قابلیت پیشبیني، فرآیند طراحي را پیچیده كرده و با ادامه كاهش ابعاد تکنولوژی، این پیچیدگی بیشتر هم ميشود .[3] بزرگترین مشكل براي كاهش ابعاد ترانزیستورها، مسائل مربوط به اقتصاد است. هزینه ساخت به صورت نمایي در حال افزایش بوده و همزمان با افزایش نمایي تعداد ترانزیستورها در حال افزایش است. این افزایش در واقع به دلیل استفاده از روش ساخت بالا به پایین در طراحي مدارهاي مجتمع است. این بدان معناست كه لایه ها روي یك ویفر سیلیكوني اضافه ميشوند كه نیازمند هزاران مرحله، قبل از ساخت كامل مدار است. با وجود آنكه این فرآیند امكان ساخت مدارها و سیستمهاي قابل اطمینان را به ما ميدهد، كاهش ابعاد، تولید ماسكهاي قابل اطمینان را بسیار گران ميكند[4].

دیگر محدودیت های به وجود آمده از مقیاس کردن را می توان در تونل زنی الکترون ها از طریق کانال کوتاه و فیلم های نازک عایق،جریان های نشتی منتشر شده،اتلاف توان پسیو،عدم تطبیق در ساختار افزاره،محدودیت های قابلیت حرکت و نوسانات ناخواسته ناخالصی ،خلاصه کرد.

برای پوشش دادن این محدودیت ها و حفظ یکپارچگی و پیشرفت تکنولوژی ساخت با کاهش ابعاد محتمل در آینده،روشهای نوین می بایست توسعه یابند تا تکنولوژی را به ابعاد جدید برای عبور از چالش هایی از قبیل هزینه و … هدایت کنند.افزاره های مبتنی بر نانولوله های کربنی پتانسیل لازم برای عمل کردن در افزاره های با ابعاد نانو و با سرعت بالا در آینده نزدیک به علت شباهت با ساختار cmos ،عملکرد افزاره و قابلیت کاهش توان مصرفی با ادامه کاهش ابعاد را خواهند داشت.

با بررسي مشكلات موجود در صنعت نیمه هادی ،به محدودیتهاي اندازه فیزیكي و هزینه هاي سرسام آور  برخوردیم كه براي حل آنها نیاز به تغییر اساسي در نحوه ساخت مدارهاي مجتمع وجود دارد. بسیاري از محققان عقیده دارند كه این تغییر به سمت قطعات نانوالكترونیك خواهد بود. قطعات نانوالكترونیك ممكن است راه حلي براي افزایش هزینه هاي ساخت ارایه كرده و اجازه دهند كه مدارات مجتمع زیر ابعاد ترانزیستورهاي مدرن مقیاس  شود. مؤثرترین تغییر در حرکت به سمت فناوری نانوالكترونیك نحوه ساخت است. در این تکنولوژی سیمها، دیودها، ترانزیستورها و سوییچها ميتوانند به صورت مجزا، زیاد و ارزان ساخته شوند.[2]

1-1 تكنولوژي هاي مورد استفاده

عناصر اصلي مدارهای نانوالكترونیك، قطعات استفاده شده براي ساخت آن است .حركت به سمت نانوتیوبهاي كربني یا نانوسیمهاي سیلیكوني به این دلیل است كه آنها به صورت فیزیکی خیلي كوچكتر از سیمهاي مسي كه توسط نقش نگاری نور ساخته ميشوند ميباشند. تعداد کمی از تكنولوژيها وجود دارند  كه ميتوانند جایگزین ترانزیستور به عنوان قطعه منطقي پایه شوند. اینها شامل مقاومت دیفرانسیلي منفي  ، ترانزیستورهاي ساخته شده از نانوسیمها یا نانوتیوب ها، مدارات1QCA و سوییچهاي با قابلیت پیكربندي مجدد ميباشد. این قطعات اندازهاي در حد چند نانومتر دارند.

1-1-1-نانولوله هاي كربني

نانولوله هاي كربني مولكولهاي كربني استوانه اي هستند كه ویژگیهاي منحصر به فردي دارند و براي كاربردهایي مانند نانوالكترونیك، الكترونیك نوري و موارد دیگر مفید هستند. آنها مي توانند بسته به ساختارشان به صورت سیمهاي فلزي یا قطعات نیمه هادي عمل كنند.

نانولوله های كربني در سال 1991 و به عنوان محصول جانبي آزمایش قوس الكتریكی2كه براي تولید C60 انجام شد كشف شدند . ویژگیهاي نانوتیوبها به CCVD3 هم كشف شده است. نانوتیوبهاي كربني ميتوانند با هر كدام از این روشها تولید شوند . ویژگیهاي نانوتیوبها به ساختارشان وابسته بوده و بسته به كایرالیتی 4به عنوان فلز یا نیمه هادي عمل ميكنند.

 

ویژگي دوم نانوتیوبها كه ویژگیهاي الكتریكي آنها را تحت تاثیر قرار ميدهد، تعداد دیواره ها است. تفاوت اصلي بین تك دیواره و چنددیواره در اندازه قطر نانوتیوبها است .[5]

در حال حاضر بهترین کاربرد نانوتیوبهاي كربني به عنوان یك ترانزیستور است. همانطور كه در شکل زیر  ميتوان دید، نانوتیوبهاي كربني خیلي مشابه MOSFET ها هستند كه در آن كانال سیلیكوني با یك نانوتیوب كربني جایگزین شدهاست. بسیاري از ترانزیستورهاي مبتني بر نانوتیوب از نانوتیوبهاي كربني تك دیواري ساخته شدهاند، چون انرژي شكاف باند آنها در حد نیمه هادي است. شکل  زیر یك ترانزیستور مبتني بر نانوتیوب مبتني بر ساختارهاي Top Gate و Back Gate را نشان ميدهد .[5]

روابط جریان این ترانزیستور از [6] حاصل میشود.

این ساختار ترانزیستورها پتانسیل جایگزین شدن به عنوان تکنولوژی آینده در مقیاس نانو به دلیل خاصیت عالی  الکترونی نانولوله های کربنی را دارند. برای مثال، انتقال پرتابی نزدیک، تحرک پذیری حامل ها  در نیمه هادی نانولولههای کربنی و ادغام راحت ماده عایق K بالا [7] باعث بهبود حالت الکتروستاتیکی گیت می شود.

ترانزیستورهای بر پایه نانولوله های کربنی از یک نانولوله کربنی تک دیواره (SWCNT)به عنوان ماده کانال استفاده میکنند. الکترود کنترلی گیت در ناحیه هدایت کانال واقع شده و با استفاده از لایه ی نازکی از عایق )اکسید گیت(از آن جدا شده است. شکل 2-1 نمایی از بالا و پهلو یک CNFET را نشان میدهد، بطوریکه آرایه ای از چهار نانو لوله ی تک دیواره به عنوان کانال استفاده شده است. اولین بار این ساختار توسط دکر [8] و IBM در سال 1998 مورد بررسی قرار گرفت.

سپس، پیشرفتهای قابل ملاحظه ای بروی ساختار مدارات و قطعات مبتنی بر نانو لوله های کربنی انجام شده است. پیاده  سازی فیزیکی وارونگر [9] ، اسیلاتور 5مرحله ای [10] ،گیت NAND و NOR و سلولهای SRAM [11] که با این ساختار ساخته شده اند، توسط گروههای تحقیقاتی مختلف مورد بررسی قرار ، گرفته است. در سال 2006،   IBM اعلام کرد که اولین مدار مجتمع مبتنی بر نانولوله های کربنی را ساخته است [12] . راگرز، یک مدار مجتمع با مقیاس متوسط با استفاده از ترانزیستورهای ، بر روی یک بستر پلاستیکی نازک را به اثبات رساند. [13] در حال حاضر، اصلی ترین چالش که در نانو لوله  های کربنی با آن مواجهیم رشد نا خواسته فلز بروی لوله ها و همچنین جایابی و تراز و تنظیم آرایهای از نانو لوله های کربنی مجاور هم ساخته شده است.

این قطعات منطقی ذکر شده قابلیت جایگزین شدن CMOS در دوران بعد را دارند.   NWFET  و CNFET قطعات یک بعدی، گرافن دو بعدی و ترکیب نیمه هادی 3 و 4 سه بعدی است. می دانیم که قطعات یک بعدی (CNFET,NWFET) اجازه انتقال پرتابی به حاملها را بدون هیچ پراکندگی میدهند و در نتیجه کارایی این قطعات به مراتب بالاتر از قطعات دوبعدی و سه بعدی است.

عدم وجود قیدهای معلق در سطح CNT باعث ادغام راحت تر عایق K بزرگ و داشتن خاصیت الکترواستاتیکی بهتر در گیت است؛ که در نتیجه آن، slope های زیرآستانه و جریان off در قطعات مبتنی بر CNT پایین می آید. همانطور که قبلا نیز گفته شد، خاصیت تحرکپذیری در ترانریستورهای ترکیبی نیمه هادی نوع 3و 4، گرافن،و NWFET )بسته به اینکه چه ماده ای در کانال آن استفاده شود) بیشتر از سلیکون است که باعث شده است که سرعت حامل ها در آنها بسیار بیشتر از CMOS سیلیکونی باشد. قابلیت تحرکپذیری در CNFET و گرافن در یک محدوده هستند(   10000 تا که همین خاصیت باعث شده که قویترین کاندید برای تکنولوژی آینده باشند. علاوه بر این، بر اساس گزارش ITRS در سال 2009  ترانزیستورهای مبتنی بر نانو لوله های کربنی و گرافن پتانسیل بالایی برای اینکه قسمتی از مدارات مجتمع در مقیاس گیگا، باشند را نیز دارند.

2-1-1 نانوسیم هاي سیلیكوني

نانوسیمهاي نیمه هادي مانند نانوتیوبها ميتوانند به عنوان سیمهاي اتصالي به كار روند تا سیگنالها را انتقال داده و همچنین ميتوانند قطعه فعالي باشند. نانوسیمها سیمهاي بسیار نازك بلندي هستند كه از مواد نیمه هادي مانند سیلیكون یا ژرمانیم با قطري در حد سه نانومتر و طول چند میكرومتر ساخته شده اند. قطر مورد نظر 8 برابر كوچكتر ازحداكثر مقدار قابل دسترسي توسط روشهاي مبتني بر نقش نگاری نور است .[5]

رشد نانوسیمها توسط روشهایي مانند تبخیر لیزري،1 CVD ، VLS 2 یا تركیبي از این سه روش انجام شدهاست. در صورتي كه نانوسیم به عنوان نیمههادي استفاده شود، روش رشد باید كنترل كافي روي سطوح ناخالصي داشته باشد تا سطوح ناخالصي نانوسیمها در طول آن قابل كنترل باشد.[5]

قطعات فعال ميتوانند با استفاده از نانوسیم و كنترل كردن پروفایل ناخالصي ساخته شوند. در صورتي كه یك نانوسیم بخش كوچكي داشته باشد كه حاملهاي كمتري نسبت به بقیه سیم دارا باشد، یك ترانزیستور اثر میداني ميتواند ایجاد شود . كم كردن غلظت اتمهاي ناخالصي در محیط رشد براي یك پریود زماني ميتواند چنین ناحیهای با ناخالصي كمتر را ایجاد كند. در صورتي كه سیم دیگري بالاي این ناحیه قرار بگیرد و عایق این دو سیم را از هم جدا كند، منجر به تشكیل ترانزیستور اثر میداني ميشود. براي كنترل جریان، یك بار روي سیم بالایي قرار ميگیرد تا حاملها را در نواحي اثر میداني سیمهاي پاییني تخلیه كند. بقیه سیم هم تحت تاثیر قرار نميگیرد، چون تمركز حاملها به اندازهاي بالا است كه تخلیه نشوند.

در نگاه اول نانوسیمها و نانوتیوبهاي كربني بسیار مشابه به نظر ميرسند. هر دو براي شكل دادن قطعات فعال و سیمهاي اتصالي با ابعاد چند نانومتر ميتوانند به كار روند. به هر حال تفاوتهایي وجود دارد كه نانوسیمها را تا حدی قابل قبولتر از نانوتیوبها ميكند. در حالي كه نانوتیوبها از لحاظ فیزیكي مستحكم بوده و شكل فلزي آنها ویژگیهاي هدایتي فوقالعادهاي دارد، عدم توانایي رشد نانوتیوبها با ویژگیهاي مطلوب یك مانع بزرگ در راه استفاده از آنها در مدارهاي مجتمع است. روشهاي كنوني براي ایجاد نانوتیوبها هم ساختارهاي فلزي و هم نیمههادي ایجاد ميكند و مشخصات نیمه هادي آنها از یك تیوب به تیوب دیگر تغییر ميكند. از سوي دیگر سطوح ناخالصي نانوسیمها و بنابراین ویژگیهاي هدایتي نانوسیمها ميتواند كنترل شده باشد. سطوح ناخالصي ميتواند در طول یك نانوسیم هم متغیر باشد. در صورتي كه نانوتیوب به طور کامل فلزي یا نیمههادي است. همانطور كه قبلا بحث شد، این كنترل، حالتهاي مختلفي براي نانوسیمها فراهم ميكند. همچنین، تكنیكهای ایجاد ساختارهای منظم براي نانوسیمها نسبت به نانوتیوب ها توسعه بیشتري پیدا كرده اند[5].

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122