پايان نامه طراحي و پياده‌سازي يک زبان خاص دامنه براي آزمون نرم‌افزار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي و پياده‌سازي يک زبان خاص دامنه براي آزمون نرم‌افزار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 103 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي و پياده‌سازي يک زبان خاص دامنه براي آزمون نرم‌افزار بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 3
1-3- مشکل طراحی زبان خاص دامنه برای آزمون بار 3
1-4- روش مقابله با مشکل طراحی 4
1-5- حوزه پیشنهادی مسئله 4
1-6- ساختار پایان‌نامه 4

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 7
2-2 روند تحول زبان‌ها 8
2-2-1 زبان‌های همه منظوره 8
2-2-2 صفحه گسترده‌ها و زبان‌های نسل چهارم 8
2-2-3 برنامه‌نویسی زبان گرا 9
2-4 برنامه در برنامه‌نویسی زبان گرا 13
2-5 زبان‌های خاص دامنه 16
2-5-1 طراحی و پیاده‌سازی زبان خاص دامنه 18
2-5-2 انواع زبان‌های خاص دامنه 19
2-6 گرووی، زبان میزبان 21
2-7 آزمون نرم‌افزار 23
2-7-1 اهداف آزمون 24
2-7-2 انواع آزمون 25
2-7-2-1 آزمون جعبه سفید 25
2-7-2-2 آزمون جعبه سیاه 25
2-8 کارهای مرتبط 27

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه 34
3-2 آزمون نرم‌افزار 34
3-3 مشکلات پیش روی آزمون‌نویس‌ها 35
3-4 زبان خاص دامنه برای آزمون دامنه 35
3-4-1 نیاز به وجود یک زبان خاص دامنه برای دامنه آزمون بار 36
3-5 آزمون نرم‌افزارهای تحت وب 37
3-5-1 آزمون‌های سمت مشتری 37
3-6 معماری سیستم پیشنهادی 38
3-7 پارامترهای مؤثر در آزمون بار 40
3-7-1 پارامترهای زمانی 40
3-7-2 پارامترهای مشخص‌کننده رخداد خطا در برنامه 40
3-8 چارچوب‌های مورد استفاده جهت آزمون نرم‌افزارهای تحت وب 41
3-9 طرح پیشنهادی 44
3-9-1 تعریف آزمون بار 45
3-9-1-1 فرآیندهای مورد نیاز برای آزمون بار 47
3-9-2 بررسی ساختار چهارچوب جب 47
3-9-3 نحو زبان خاص دامنه پیشنهادی 49
3-9-3-1 ساختار کلی هر آزمون بار در زبان خاص دامنه پیشنهادی 50
3-9-3-1-1 انتخابگرها 50
3-9-3-1-2 رخدادها 55
3-9-3-1-3 ایجاد رخدادها 56
3-9-3-1-4 بارگذاری اطلاعات از فایل 56

فصل چهارم: محاسبات و یافته¬های تحقیق

4-1 مقدمه 58
4-2 آزمون زبان خاص دامنه پیشنهادی 58
4-2-1 برنامه کاربردی 1: ورود و مشاهده نتیجه 60
4-2-2 برنامه کاربردی 2: ثبت‌نام در سایت 65
4-3 دستاورد زبان خاص دامنه پیشنهادی 69
4-4 کاستی‌های DSL پیشنهادی 69

فصل پنجم : نتیجه¬گیری و پیشنهادات

5-1 نتیجه‌گیری 72
5-2 کارهای آینده 76

پیوست الف: معرفی زبان گرووی 78
ویژگی‌های گرووی 79
قدرت در کد گرووی 81
محیط توسعه یکپارچه گرووی و پشتیبانی ویرایشگر 82
پیوست ب: واژه‌نامه فارسي به انگلیسی 83
پیوست ج: واژه‌نامه انگليسي به فارسي 85
فهرست مراجع 87

فهرست مراجع

[[1]]    Arora A., Sinha M, Web Application Testing: A Review on Techniques, Tools and State of Art, International Journal o f Scientific & Engineering  Research, USA, 2012.

[3]    Erik, M., Heering, J., Sloane, A.M., When and how to develop domain-specific languages, Journal ACM Computing Surveys, USA, 2005.

[4] Baraiic A., Amaral, v., Goulao, M., Usability Evaluation of Domain-Specific Languages, Quality of Information and Communications Technology (QUATIC), 2012.

[5]    Road, L., Groovy for Domain-Specific Languages, Published by Packt Publishing Ltd., UK, B27 6PA, 2010.

[6]    Fowler, M., Domain Specific Languages, Addison-Wesley Professional, USA, 2010.

[7]    Kyungsoo,  I., Tacksoo,  I., McGregor, J.D.,  Automating test case definition using a domain specific language, Journal Information and Software Technology archive, USA, 2008.

[8]    Margus, F., Domain Specific Languages in a Customs Information System, IEEE Software archive, Software, USA,  2010.

[10] Jager, T., Fay, A., Wagner, T., Lowen, U., Comparison of engineering results within domain specific languages regarding information contents and intersections, 9th International Multi-conference on systems, Signals and Devices (SSD), 2012.

[11] Kanstren, T.; Puolitaival, O.; Rytky, V.; Saarela, A.; Keranen, J.S., “Experiences in setting up domain-specific model-based testing,” Industrial Technology (ICIT), 2012 IEEE International Conference on , vol., no., pp.319,324, 19-21 March 2012.

[12] Sebastian G¨unther, Agile Engineering of Internal Domain-Specific Languages with Dynamic Programming Languages, Fifth International Conference on Software Engineering Advances, 2010.

[13]  Judd, C.M., Faisal Nusairat, J., Shingler, J., Layka, V., Beginning Groovy, Grails and Griffon, Apress, USA, 2013.

[14]  Skeet, J., King P., Champeau C., Arcy,H., Pragt,E., Groovy in Action MEAP, Manning publication co, Australia, 2013.

[15]  Pressman, R., Software Engineering: A Practitioner’s Approach, USA, Boston, 2005.

[16]  Wiley, J., The Art of Software Testing, Word Association, New Jersey, Published simultaneously in Canada, 2004.

چکيده

این پایان‌نامه در مورد طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه جهت انجام آزمون بار روی برنامه‌های کاربردی تحت وب است. زبان‌های خاص دامنه، زبان‌هایی هستند که برای انجام اموری در حوزه خاص و با هدف سهولت در تولید برنامه‌ها طراحی می‌شوند. در توسعه هر سیستم نرم‌افزاری، مرحله آزمون نرم‌افزار از جهات مختلف اهمیت بسیار داشته و زمان و هزینه زیادی را تحمیل می‌کند. برای نرم‌افزارهای تحت وب، آزمون بار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این پایان­نامه، ارائه زبانی است که با استفاده از آن بتوان آزمون بار برای برنامه‌های کاربردی تحت وب را با سهولت و سرعت بیشتر و با هزینه و تخصص کمتری انجام داد. در این حوزه، زبان‌های خاص دامنه به منظور انجام آزمون‌‌های واحد و آزمون‌های کاربردی ارائه‌شده‌اند. هرچند با استفاده از برخی قابلیت‌های این زبان‌ها و ترکیب آن‌ها با امکانات زبان‌های همه منظوره، می‌توان آزمون بار نیز انجام داد، اما نمی‌توان از آن‌ها به عنوان یک زبان خاص دامنه جهت آزمون بار نام برد زیرا کاربران همچنان با برخی دشواری‌های زبان‌های همه منظوره درگیر هستند؛ به عبارت دیگر زبان خاص دامنه‌ای که تنها مختص آزمون بار باشد، طراحی و یا گزارش نشده است. این پایان‌نامه در واقع پاسخی به این نیاز است. زبان خاص دامنه پیشنهادی بر مبنای زبان گرووی و چارچوب‌های جِب و اسپاک بنانهاده شده و قادر است تمامی سناریوهایی که یک کاربر انسانی در یک صفحه وب انجام می­دهد را پشتیبانی نماید. در این زبان کاربر می‌تواند مشخص کند که برنامه کاربردی مورد نظر وی، با چه تعداد کاربر به صورت همزمان مورد آزمون قرار گیرد. همچنین امکان ذخیره خروجی و نتایج آزمون به قالب‌هایی مانند XML، XLS، CSV  و TXT در نظر گرفته‌شده تا نتایج به راحتی در نرم‌افزارهای تحلیلی و آماری مورد استفاده باشد. در این پایان­نامه برای دو برنامه کاربردی تحت وب که سناریوهای متداولی هستند، دو آزمون بار انجام‌شده تا صحت عملکرد زبان در انجام آزمون بار مشخص شود. بر اساس این آزمون­ها، زبان خاص دامنه پیشنهادی زمان ایجاد یک آزمون بار را به طور تقریبی تا 40 برابر برای زبان‌های سطح بالایی چون Java و C# کاهش می‌دهد. این میزان کاهش برای زبان سطح پایین‌تری چون C++ تا 80 برابر نیز می‌رسد. از نظر کد نویسی نیز استفاده از زبان خاص دامنه پیشنهادی برای زبان‌های سطح بالای مذکور تا 6 برابر و برای زبان سطح پایینی چون C++، 10 تا 12 برابر  حجم کد نویسی را کاهش می‌دهد.

 کلیدواژه: زبان خاص دامنه، گرووی، آزمون نرم‌افزار، آزمون بار

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

امروزه برنامه­های کاربردی و نرم‌افزاری نقش بسزایی در زندگی روزمره دارند و بنابراین نیاز است هرگونه خطا در این برنامه­ها به حداقل مقدار ممکن برسد. در این میان برنامه­های کاربردی وب از جمله برنامه­هایی هستند که بیشتر از بقیه مورد استفاده قرارگرفته و اهمیت یافته­اند لذا آزمون آن­ها نیز بسیار مورد توجه است. به دلیل تخصصی بودن حوزه­ی آزمون نرم­افزار، زبان­های خاص دامنه متعددی برای این حوزه به وجود آمده­اند که نسبت به زبان­های همه‌منظوره کاراتر عمل می­کنند. یکی از این حوزه­ها آزمون برنامه­های کاربردی وب است. در اکثر روش‌های تولید برنامه­های کاربردی فاز آزمون وجود دارد؛ اما در مورد برنامه­های کاربردی وب این قضیه کمی متفاوت است چرا که این برنامه­های کاربردی دو بخشی هستند. بخشی از آن­ها به قسمت سرور مربوط می­شود و بخش دیگر از مرورگر کاربر به سمت سرور رفته و از دید کاربر بررسی می­شوند؛ بنابراین برای برنامه­های کاربردی وب دو نوع آزمون برای دو بخش مختلف صورت می‌پذیرد [1]:

آزمون الگوریتم‌ها و عناصر داخلی سرور

آزمون این برنامه‌ها از دید کاربر و آزمون موارد کاربری سیستم

چارچوب‌های متعددی وجود دارند که کار و تعامل با برنامه‌های کاربردی وب را ساده‌تر ساخته و به خودکارسازی آزمون آن‌ها می‌پردازند که نمونه­هایی از آن­ها عبارتند از جب[1]، کانو[2]، گردل[3]  و… که با زبان گرووی[4]  طراحی‌شده‌اند چرا که زبان گرووی از جهات مختلفی که در فصل‌های آتی ذکر خواهد شد، مناسب‌تر از هر زبان دیگری برای انجام این کار است. بر خلاف گذشته که فقط آزمون واحد برای برنامه‌های کاربردی وب انجام می‌شد، این چارچوب‌ها زمینه‌ی ایجاد آزمون عملکردی را نیز فراهم می­کنند. از آنجا که آزمون برنامه‌های کاربردی وب با این چارچوب‌ها ساده‌تر انجام می‌گیرد و در بین آن‌ها محیط جب با دیگر چارچوب‌ها و تمام مرورگرها سازگار است، از آن استفاده شده است تا زبانی برای آزمون بار در برنامه‌های کاربردی وب طراحی شود.

1-2- بیان مسئله

اهميت آزمون نرم‌افزار و اثرات آن بر كيفيت نرم‌افزار کاملاً واضح است. نوشتن آزمون‌ها کاری گران‌قیمت، خواندن آن‌ها مشقت‌بار و نگهداری‌شان بسیار دشوار است. برای کار با این حوزه به تخصص بالایی نیاز است به همین دلیل این تفکر به وجود آمده است که برای دامنه‌ی آزمون نرم‌افزار، زبانی طراحی شود تا آزمون‌ها با تمرکز و تخصص بیشتری انجام گیرند. آزمون عملکردی برنامه‌های کاربردی وب به طور موثر، همواره یک چالش بوده است چرا که با وجود دشواری که در مسیر نوشتن و آزمون این برنامه‌ها وجود دارد اما باز هم تا کنون فقط آزمون واحد به صورت سنتی برای وب وجود داشته است .[1] برخی از اشکالات اساسی در یک برنامه وب، مواردی هستند که یک آزمون واحد هیچ راهی برای بررسی آن‌ها ندارد.

متأسفانه، تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که استفاده از ابزارها برای نوشتن و اجرای آزمون عملکردی دست و پاگیر هستند. تفاوت‌های موجود در مرورگرها و محیط‌ها باعث شده است که اجرای آزمون‌ها توسط توسعه‌دهندگان بر روی رایانه‌های مختلف تبدیل به یک چالش شود و یا اینکه اجرای آن عملی نباشد. همچنین نشان‌دهنده‌ی این است که حتی پس از سرمایه­گذاری زمان و تلاش برای نوشتن آزمون عملکردی، آن‌ها تمایل دارند که بسیار شکننده باشند و همچنین فهم آن‌ها برای توسعه‌دهندگان دیگر مشکل است. در این پایان‌نامه از جب که تمامی این موارد را تغییر داده و محیطی ساده فراهم آورده است تا بتوان با برنامه‌های کاربردی وب به سادگی تعامل برقرار کرد، استفاده شده است تا یکی از این چالش­ها برطرف شده و با طراحی یک زبان خاص دامنه، آزمون عملکردی برای حوزه‌ی آزمون بار وب‌سایت صورت پذیرد تا بتوان برنامه‌های کاربردی وب را باکیفیت بالاتر عرضه داشت.

1-3- مشکل طراحی زبان خاص دامنه برای آزمون بار

این که جب یک چهارچوب مناسب جهت ارتباط با صفحات وب و کار با آن‌ها است و به ما اجازه می‌دهد که بتوان از طریق یک رابط برنامه‌نویسی، در قالب یک زبان خاص دامنه، با تمامی تگ‌های صفحه وب مورد نظر ارتباط برقرار کنیم، به تنهایی برای آن چه که ما به دنبال آن هستیم کافی نخواهد بود. طراحی و اجرای یک آزمون عملکرد، به خصوص در مورد این پایان‌نامه که هدفش آزمون بار بر روی یک نرم‌افزار وب است، بسیار فراتر از کار با تگ‌های یک صفحه و ساخت درخواست‌های GET و POST پروتکل HTTP است. اندازه‌گیری زمان اجرا، اندازه‌گیری میزان اطلاعات جا به جا شده و همین طور بررسی پاسخ‌های HTTP بازگشتی از سرویس‌دهنده وب، خود از مواردی هستند که یک چهارچوب آزمون بار، نیازمند اندازه‌گیری آن‌ها و گزارش دهی در مورد آن‌ها است.

1-4- روش مقابله با مشکل طراحی

برای ایجاد یک آزمون بار، به طور مثال آزمون مربوط به حداکثر میزان پاسخ‌دهی یک صفحه، به یک رابط برنامه‌نویسی یا چهارچوب طراحی‌شده در قالب یک زبان خاص دامنه‌ی داخلی نیاز است. هدف در این پایان‌نامه این است که بتوان به کمک استفاده از زبان گرووی و همین طور چهارچوب جب به ایجاد این رابط برنامه‌نویسی پرداخت. یک برنامه‌نویس می‌تواند به کمک این رابط برنامه‌نویسی، صفحه مورد نظر خود را از لحاظ مقادیر معلوم و مشخص مربوط به آزمون بار بررسی کند.

1-5- حوزه پیشنهادی مسئله

آزمون بار می­تواند در حوزه­های مختلف برای یک وب‌سایت صورت پذیرد. یکی از این حوزه­ها میزان پاسخ­دهی سرویس‌دهنده‌ی وب می­باشد که نتیجه­ی آن تعداد پاسخ­ها در واحد زمان است. نوع دیگر آزمون بار می­تواند نرخ اطلاعات فرستاده‌شده و دریافت شده در درخواست­های مختلف وب باشد به طوری که بتوان در نهایت گفت که یک صفحه­ی خاص با چه سرعتی به ما خدمت رسانی می­کند. همچنین می­تواند شامل آزمون قابلیت اطمینان باشد به طوری که در نهایت به ما می­گوید که یک صفحه خاص یا یک عملکرد خاص با چه شرایطی قابل‌اطمینان است.

در آزمون عملکردی یک تابع، برنامه‌ی کاربردی مورد آزمون قرار می­گیرد و معمولاً کلاس‌های متعددی درگیر آن می‌شوند ولی در آزمون واحد یک متد روی یک کلاس آزموده می‌شود و یا اینکه به طور معمول یک آزمون واحد معادل یک آزمون کلاس است.

1-6- ساختار پایان‌نامه

در فصل اول پایان‌نامه، مقدمه و کلیات تحقیق ذکر می‌شود که در آن ابتدا به بیان مسئله و سپس به هدف و انگیزه از انجام این پایان‌نامه، تشریح جزئی از پایان‌نامه و ساختار پایان‌نامه پرداخته شده است. در فصل دوم به ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص داده شده است که بیانگر مفاهیم کلی کارهای انجام‌شده در زمینه آزمون نرم‌افزار به خصوص نرم‌افزارهای وب می‌باشد. همچنین در این فصل سابقه‌ای در مورد انواع زبان‌های برنامه‌نویسی به خصوص زبان‌های برنامه‌نویسی خاص دامنه و خصوصیات آن‌ها ذکر خواهد شد. فصل سوم به بررسی مفصل و دقیق طرح پیشنهادی پایان‌نامه می‌پردازد. در این فصل مشکلات سر راه آزمون عملکرد به کمک ابزارهای موجود بررسی‌شده و در نهایت راه حل مورد نظر بیان خواهد شد. فصل چهارم به پیاده‌سازی زبان پیشنهادی و بررسی ساختار داخلی آن می‌پردازد و با ارائه مثال­هایی به نحوه استفاده از این چهارچوب جدید می‌پردازد. فصل پنجم نتیجه‌گیری است و این فصل با ارائه‌ی نقاط ضعف و قدرت چهارچوب طراحی‌شده راه را برای پژوهش‌های آینده روشن می‌کند.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه

در حالت ایده آل، برنامه­نویس بودن به این معنی است که بتوان با آزادی و کنترل کامل هر کاری را بر روی یک رایانه انجام داد؛ اما در واقع، برنامه­نویسان آزادی محدودی دارند و هنوز برای انجام این کار هیچ راه خوبی وجود ندارد. در حالت ایده آل، می­توان از زبان­های مختلف برای هر بخش تخصصی از برنامه استفاده کرد و همه باهم به طور منسجم کار کنند و محیط نیز، به طور کامل از این زبان با فاکتوردهی مجدد، تکمیل کد، هدایت و تمام ابزارهای مفید دیگر که برای زبان­های اصلی در دسترس هستند، حمایت می­کند. برای رسیدن به این استقلال، نیاز است تا در ایجاد، استفاده مجدد، تغییر زبان و محیط آزادی وجود داشته باشد. اگر مشکل توسعه­ی آسان زبان و محیط حل شود، یک جهش بزرگ رو به جلو برای برنامه­نویسان خواهد شد. این همان جایی است که زبان برنامه‌نویسی گرا پا به میدان می­گذارد [2]. به صورت خلاصه، در برنامه‌نویسی شی گرا، سعی می‌شود مسئله توسط اشیا مدل شود و بعد از آن با اتصال اشیا و توصیف روابط و وظایف آن‌ها، مسئله اصلی حل شود؛ اما در برنامه­نویسی زبان گرا[5]، به جای استفاده از مدل کردن شیءگرا یا استفاده از مدل تابعی، برنامه­نویس سعی در ایجاد یک یا چند زبان خاص دامنه (احتمالاً بر پایه‌ی تمامی مباحث برنامه‌نویسی تا اینجا) در راستای حل مسئله دارد. برای ایجاد زبان خاص دامنه­ی داخلی تنها کافی است با استفاده از امکانات زبان میزبان، شروع به ایجاد کتابخانه‌های مورد نظر برای ایجاد زبان سطح بالاتر و نزدیک‌تر به دامنه­ی مسئله کرد و با ایجاد یک یا چند زبان خاص دامنه سعی در حل مسئله داشت.

زبان‌های خاص دامنه زبان‌هایی هستند که حیطه خاصی از محاسبات را هدف می­گیرند. این زبان‌ها اگر به درستی انتخاب و به کار برده شوند، می‌توانند در حوزه کاربردی خود، کدهای پیچیده­ی زبان‌های دیگر را به کدهای ساده و خوانا تبدیل کرده، ارتباط مؤثرتر با مشتریان را فراهم کرده، بهره‌وری را بالاتر برده و گلوگاه‌های فرآیند کد نویسی را از بین ببرند. به طور معمول با این زبان‌ها نمی‌توان یک برنامه کامل نوشت، بلکه معمولاً در یک سیستم نرم‌افزاری که خودش با یک زبان همه ­منظوره نوشته شده است، از چندین زبان خاص دامنه استفاده می‌شود (همان تفکر برنامه‌نویسی زبان گرا). زبان گرووی یکی از بهترین زبان­هایی است که می­توان از آن به عنوان زبان میزبان استفاده کرده و یک زبان خاص دامنه تولید کرد.

2-2 روند تحول زبان‌ها

در گذشته این‌گونه بیان می‌شد که فقط دو نوع زبان برنامه‌نویسی وجود دارد: زبان ماشین و زبان‌های سطح بالا. هر دوی این زبان‌ها همه منظوره هستند که در آن‌ها امکان ساخت هر نوع نرم‌افزاری وجود دارد؛ اما هر زبان نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و باید مفهوم زبان خاص دامنه به عنوان بخشی از برنامه آموزشی در نظر گرفته شود.

2-2-1 زبان‌های همه منظوره

در زبان برنامه­نویسی سطح بالایی که یک فرد استفاده می­نماید، بیان می­کند او برنامه­نویس چه نوع برنامه­ای است. کوبول برای برنامه­نویسی کسب‌وکار می­باشد، فرترن برای برنامه­نویسان علمی وC  برای هکرها که نرم­افزارهای یونیکس و رایانه‌های شخصی را می­سازند. اگرچه کوبول و فرترن برای استفاده در یک دامنه خاصی از کسب‌وکار طراحی‌شده­اند، اما باز هم به عنوان زبان همه منظوره در نظر گرفته می­شوند. اگر کسی بخواهد می­تواند یک برنامه علمی را در کوبول یا یک برنامه کسب‌وکار را در فرترن بنویسید. با این حال، انجام هر گونه توسعه­ی درایور سطح پایین دستگاه در کوبول امری بعید است. [4]

اگر چه ساخت تمام برنامه­های کاربردی در زبان اسمبلی[6] ممکن است (و بسیاری از مردم این کار را انجام داده­اند.)، زبان­های سطح بالا مانند C، بیسیک[7] و کوبول، برای این کار مناسب­تر می­باشند. اولین نسخه از صفحه گسترده ضرب جهانی، لوتوس 1-2-3، به طور کامل در زبان اسمبلی 8086 نوشته شده و از قضا، بازنویسی آن در زبان به فرض سطح بالایC  است که تقریباً شرکت را در اواخر 1980 ورشکست کرد [3].

2-2-2 صفحه گسترده‌ها و زبان‌های نسل چهارم

برنامه­هایی مانند لوتوس 1-2-3 و پیش ساز آن VisiCalc دیدگاه افرادی که می­خواهند برنامه بنویسند را تغییر اساسی می­دهند. یک نسل کامل از حسابداران، تحلیلگران مالی، دانشمندان و مهندسان به این درک رسیدند که آن‌ها می­توانند موارد آماده به استفاده­ و همچنین راه‌حل‌ها را که تنها با یک صفحه گسترده و دانش کمی از ماکروها مسلح شده­اند برای خود توسعه دهند. ماکروهای صفحه گسترده احتمالاً یکی از اولین زبان­های خاص دامنه برای پیدا کردن راه خود در خارج از صومعه جامعه فناوری اطلاعات و در دست کاربرند [3].

زبان‌های نسل چهارم[8]، نسبت به زبان­های سطح بالای سنتی که به عنوان نسل سوم زبان­ها شناخته می­شوند به عنوان زبان­های کارآمدتری برای توسعه برنامه­های کاربردی تبلیغ شده‌اند و به همین دلیل افراد از فکر کردن به این نکته که سن برنامه­نویس­های حرفه­ای به یک پایان می­رسد و اینکه یک کاربر عادی کسب‌وکار می­تواند از یک زبان نسل چهارم برای توسعه­ی برنامه­ی کاربردی خود استفاده کند، عفو می­شوند.

پیچیدگی اکثر برنامه‌های کاربردی به این است که ساخت آن‌ها با چند ساختار واضح ممکن باشد. زبان­های نسل چهارم تمایل دارند که یک محیطی کلیدی، به همراه ابزارهای یکپارچه نرم‌افزار و محیط زمان اجرا باشند. محیطی که زبان نسل چهارم ارائه می­کند برنامه­نویس را محدود می­کند، اما برنامه­های کاربردی با یک زبان نسل چهارم می­توانند با سرعت بالا و با حداقل مقدار برنامه­نویسی ساخته شوند.

زبان­های نسل چهارم با درک مدرن از یک زبان خاص دامنه فرق دارد. به طور کلی به زبان خاص دامنه به ­گونه­ای نگریسته می­شود که یک زبان کوچک با یک هدف خاص باشد و یک زمان اجرا و یا یک مجموعه ابزار کامل را در هنگام استفاده تحمیل نکند. بهترین زبان­های خاص دامنه می­توانند باهم آمیخته و تطبیق داده شوند و در ترکیب با یک زبان برنامه­نویسی همه منظوره مانند C++ یا جاوا استفاده شوند تا برنامه­های کاربردی را بسازند.

2-2-3 برنامه‌نویسی زبان گرا

وقت آن است که انقلاب فن­آوری جدیدی در توسعه نرم‌افزار آغاز شود و شکل این انقلاب در حال روشن و روشن­تر شدن است. مدل فکری برنامه­نویسی بعدی تقریباً در راه است که هنوز به طور کامل شکل نگرفته است و بخش­های مختلف نام­های مختلفی همانند برنامه­نویسی عمدی، برنامه­نویسی مولد و غیره روی آن می­گذارند. یک پیشنهاد خوب اتحاد تمام این رهیافت­های جدید تحت نام «برنامه نویسی زبان گرا» است.

نگرش امروزی به برنامه­نویسی، پیش­فرض­های حیاتی در خود دارد که برنامه­نویس را محدود کرده است و باید اعتقادات سنتی کنار گذاشته شود. زبان­های برنامه­نویسی سنتی از جمله زبان برنامه­نویسی شیء­گرا با اینکه عملکرد خوبی دارند اما زمانی که در برابر مشکلات بزرگ استفاده می­شوند، شکاف ایجاد می­کنند. اینجا صحبت در مورد محدودیت­های برنامه­نویسی است که برنامه­نویس را مجبور می­کند مانند رایانه فکر کند به جای اینکه رایانه را مجبور کند که بیشتر شبیه برنامه‌نویس فکر کند. این­ها به طور جدی، محدودیت­هایی است با ریشه­های عمیق که برای غلبه بر آن­ها تلاش­های بسیاری لازم است و باید به طور کامل راه نوشتن برنامه دوباره تعریف شود [2].

ساخت برنامه­های کاربردی از تعداد زیادی از زبان­های خاص دامنه کوچک که مختص فضای مسئله خاصی هستند، در یک سبک توسعه، برنامه­نویسی زبان گرا نامیده می­شود. این سبک از برنامه‌نویسی، هنگامی که برنامه­نویس HTML، CSS، SQL و جاوا را برای ساخت برنامه‌های کاربردی باهم ترکیب کرده و تطابق می­دهد، تا اندازه­ای برای اکثر توسعه‌دهندگان تبدیل به یک هنجار می­شود. محور برنامه‌نویسی زبان گرا این است که همه­ی ما باید به ورای بهره­برداری از این زبان­های عمومی که در دسترس هستند برویم و زبان­های خاص دامنه خودمان را پیاده­سازی کنیم که فضای مسئله‌ی خاصی را نشان می­دهند که ما در حال کار کردن روی آن هستیم [5].

در حالت ایده آل، برنامه­نویس بودن به این معنی است که بتوان هر کاری را با آزادی و کنترل کامل بر روی یک رایانه انجام داد؛ اما در واقعیت، برنامه­نویسان امروزه آزادی محدودی دارند. مطمئناً آن­ها می­توانند هر کاری را بر روی یک رایانه انجام دهند، اما برای برخی از کارها باید سال­ها تلاش کنند درحالی‌که برای انجام آن کار ممکن است به زمان خیلی کمتری نیاز باشد. برنامه­نویسان خود را محدود کرده­اند زیرا به شدت به زیرساخت­های برنامه­نویسی یعنی زبان و محیطی که از آن استفاده می­کنند وابسته هستند که به راحتی نمی­توانند تغییرشان دهند.

اگر برنامه­نویس می­خواهد در یک زبان توسعه­هایی ایجاد کند، باید در انتظار طراح زبان بماند تا آن را به‌روزرسانی کند. اگر نیاز به قدرت بیشتری از محیط توسعه یکپارچه[9] دارد، باید منتظر بماند تا فروشنده آن محیط، ویژگی­های جدیدی به آن اضافه کند. این­ وابستگی است که آزادی کامل را محدود می­کند. مطمئناً، برنامه­نویس می­تواند برای خود مترجم و یا محیط توسعه یکپارچه بنویسد. به همین دلیل کار بر روی ویرایشگرهایی مانند IntelliJ IDEA شروع شد، چرا که اکثر برنامه­نویسان از وابسته بودن به مترجم­های جاوای موجود که ضعیف­اند خسته شده بودند؛ اما این کار نیازمند زمان زیاد و تلاش فراوان است و به سادگی برای همه­ی برنامه­نویسان عملی نیست. تفاوت بزرگی میان آزادی نظری و آزادی عملی وجود دارد. هنگامی که در مورد آزادی در اینجا صحبت می­شود، منظور آزادی عملی است. راه دست­یابی به این آزادی عملی، کاهش سطح وابستگی است. به عنوان مثال، یکی از اهداف اصلی جاوا کاهش وابستگی به سیستم‌عامل است که به توسعه­دهندگان آزادی می­دهد بر روی سیستم‌عامل‌های مختلف توسعه­ی خود را انجام دهند؛ بنابراین، برای به دست آوردن آزادی در زبان و محیط، باید وابستگی برنامه به آن‌ها کاهش یابد.

تمام زبان­های همه منظوره، مانند جاوا یا C++، به برنامه­نویس توانایی انجام هر کاری را با یک رایانه می­دهند. این حداقل به صورت نظری درست است، اما همان طور که بعداً نشان داده خواهد شد، زبان­­های همه منظوره تمایل به بی‌فایده بودن دارند. متناوباً، می­توان از زبان‌های خاص دامنه استفاده کرد چرا که در یک دامنه مسئله‌ی خاص بهره­وری بیشتری دارند. مانند SQL برای نوشتن کوئری­های پایگاه داده که در حوزه­ی خود بهره­وری بالایی دارند. قدرت زبان­های خاص دامنه، مختص دامنه بودن است که مادامی که هر برنامه در دنیای واقعی شامل حوزه­های مختلف باشد همچنین ضعف آن­ها نیز به شمار می­رود [2].

این یک استفهام برای اهداف عمومی در مقابل دامنه خاص نیست. برنامه­نویس تمام آزادی­ها را می­خواهد تا قادر به انجام هر کاری باشد و در همان زمان نیز بالاترین بهره­وری را داشته باشد. هنوز برای انجام این کار هیچ راه خوبی وجود ندارد. در حالت ایده آل، می­توان از زبان­های مختلف برای هر بخش تخصصی از برنامه استفاده کرد و همه باهم به طور منسجم کار کنند و محیط نیز، به طور کامل از این زبان با فاکتوردهی مجدد، تکمیل کد، هدایت و تمام ابزارهای مفید دیگر که برای زبان­های اصلی در دسترس هستند، حمایت می­کند. برای رسیدن به این استقلال نیاز است تا در ایجاد، استفاده مجدد، تغییر زبان و محیط آزادی وجود داشته باشد. اگر مشکل توسعه­ی آسان زبان و محیط حل شود، یک جهش بزرگ رو به جلو برای برنامه­نویسان خواهد شد. این همان جایی است که زبان برنامه‌نویسی گرا پا به میدان می­گذارد.

برای درک اینکه زبان برنامه‌نویسی گرا چیست، ابتدا برنامه­نویسی­های اصلی امروزی بررسی خواهند شد. می­توان گفت این زبان­ها به طور تقریبی مراحل زیر را طی می­کنند:

فکر: یک برنامه باید نوشته شود، بنابراین باید یک مدل مفهومی در ذهن برنامه­نویس در مورد چگونگی حل مشکل تشکیل شود.

انتخاب کردن: برنامه­نویس تعدادی از زبان­های همه منظوره را برای نوشتن راه حل انتخاب می­کند (مانند جاوا یا C + +).

نوشتن: برنامه­نویس راه حل را با انجام یک نگاشت دشوار از مدل مفهومی خود به زبان برنامه­نویسی می‌نویسد.

گام برنامه­نویسی گلوگاه است زیرا در بسیاری از موارد نگاشت کاری آسان یا طبیعی نیست (شکل ).

روش ذکرشده برای برنامه­نویسان در بیان برنامه­های پیچیده، روشی کارا نیست و این امر ثابت شده است. در مقابل، برنامه­نویسی زبان گرا به این‌گونه کار می­کند:

فکر: یک برنامه باید نوشته شود، بنابراین برنامه­نویس باید یک مدل مفهومی در ذهن خود در مورد چگونگی حل مشکل شکل دهد.

انتخاب کردن: برنامه­نویس تعدادی از زبان­های خاص دامنه را برای نوشتن راه حل انتخاب می­کند.

ایجاد: اگر هیچ زبان­ خاص دامنه مناسبی برای مسئله‌ی وجود نداشت، برنامه­نویس زبانی ایجاد می­کند که مناسب باشد.

برنامه‌نویسی: با انجام یک نگاشت نسبتاً مستقیم از مدل مفهومی خود به زبان­های خاص دامنه، راه­ حل را می­نویسد.

در حال حاضر، گام برنامه­نویسی بسیار کمتر از این است که یک تنگنا باشد چرا که زبان­های خاص دامنه، ترجمه­ی مسئله به چیزی که برای رایانه قابل‌درک باشد را بسیار ساده­تر می­کنند (شکل ). ممکن است این‌گونه به نظر برسد که مشکل فقط به «مرحله­ی ایجاد» منتقل شده است، اما ترکیبی از ابزارهای پشتیبانی و استفاده از برنامه‌نویسی زبان گرا این مرحله را بسیار آسان­تر می­کنند.

هدف برنامه­نویسی زبان گرا این است که باید بتوان بر حسب مفاهیم و تصاویر ذهنی، روی مسئله کارکرد به جای اجبار در ترجمه ایده­ها و مفاهیمی که یک زبان همه منظوره قادر به فهم آن­ها باشد; به عنوان مثال کلاس­ها، روش­ها، حلقه­ها، شرطی و غیره. برای رسیدن به این هدف، به استفاده از زبان­های خاص دامنه نیاز است و آن­ها باید ایجاد شوند.

2-4 برنامه در برنامه‌نویسی زبان گرا

امروزه، اکثر برنامه­نویسان فکر می­کنند برنامه­نویسی یعنی نوشتن مجموعه­ای از دستورالعمل‌ها برای رایانه دنبال شوند. این­گونه آموزش داده شده است که رایانه‌ها بعد از ماشین تورینگ مدل­سازی شدند و بنابراین آن‌ها بر حسب مجموعه­ای از دستورالعمل­ها فکر می­کنند؛ اما این دیدگاه برنامه­نویسی ناقص است. این معنی برنامه­نویسی هدف‌دار را دچار سردرگمی می­کند.

زمانی که یک مسئله باید حل شود، برنامه­نویس در سر خود در مورد راه حل فکر می­کند. این راه حل در واژه­ها، تصورات، مفاهیم، افکار و یا هر چیز دیگری نشان داده شده است. این یک مدل است در سر برنامه­نویس که چگونه این مسئله باید حل شود. او تقریباً هرگز در مورد آن به عنوان یک مجموعه­ای از دستورالعمل­ها فکر نمی­کند، بلکه به آن­ها به چشم مجموعه­ای از مفاهیم وابسته به هم نگاه می­کند که مخصوص دامنه­ای هستند که در آن کار می­کند. برای مثال، اگر در دامنه رابط کاربری گرافیکی فکر می­کند، به این­گونه می­اندیشد که «من می­خواهم این دکمه به اینجا برود، این فیلد به اینجا برود و این جعبه­ی صفحه خالی[10] باید یک لیست از برخی از داده­ها را در خود داشته باشد.» حتی ممکن است آن را در ذهن خود بدون هیچ‌گونه کلمه­ای به تصویر بکشد.

این مدل ذهنی یک راه حل است زیرا می­تواند این مدل را برای یک برنامه­نویس دیگر با جزئیات کافی توضیح دهد به طوری که برنامه­نویس دیگر می­تواند با آن یک برنامه بنویسد (به عنوان مثال در جاوا) که این برنامه مسئله را حل خواهد کرد و نیازی ندارد که راه حل را بر حسب یک زبان برنامه­نویسی توضیح دهد، برنامه می­تواند تقریباً در هر شکلی توضیح داده شود. برای اینکه توضیح دهد که چگونه یک فرم گرافیکی را ذخیره کند، فقط فرم را ترسیم می­کند. به عنوان مثال، اگر این طراحی به اندازه کافی جزئیات را گفته باشد، بنابراین طراحی به خودی خود نشان‌دهنده راه حل است. برنامه باید چنین بازنمایی­های خاص دامنه­ای باشد؛ به عبارت دیگر، باید یک روش باشد که به برنامه­نویس اجازه دهد تا از این بازنمایی­ به عنوان یک برنامه­ی واقعی استفاده کند، نه فقط به عنوان یک راه برقراری ارتباط با دیگر برنامه‌نویسان؛ بنابراین این منجر به تعریف غیررسمی از برنامه می­شود: برنامه هر گونه راه حل بدون ابهام یک مشکل است. یا به بیان دقیق تر: برنامه هر مدل تعریف‌شده‌ی دقیق از یک راه حل برای بعضی از مسائل در برخی از دامنه­هاست که با استفاده از مفاهیم دامنه بیان شده است.

این است دلیل اصلی که برنامه­نویسان باید این آزادی را داشته باشند تا زبان خود را به گونه­ای ایجاد کنند که بتوانند راه‌حل‌ها را در اشکال طبیعی بیشتری بیان کنند. زبان­های همه منظوره بدون ابهام هستند، اما بیش از حد طولانی­اند و گزافه­گویی دارند و همچنین مستعد خطا هستند. زبان طبیعی (به عنوان مثال انگلیسی) بسیار غنی است، اما در حال حاضر بیش از حد دشوار است چرا که بسیار غیررسمی و مبهم است.

باید به راحتی بتوان اقدام به ایجاد زبان­های خاص دامنه رسمی و با تعریف دقیق کرد؛ بنابراین زبان برنامه‌نویسی گرا نه فقط برای نوشتن برنامه­هاست، بلکه زبانی را نیز ایجاد می­کند که با آن بتوان برنامه­ها را نوشت؛ بنابراین برنامه­ها نزدیک­تر به دامنه­ی مسئله نوشته خواهد شد به جای دامنه­ی مجموعه­ای از دستورالعمل­های رایانه و به گونه­ای که نوشتن آن­ها بسیار ساده‌تر باشد.

Geb[1]

Canoo[2]

Gradle[3]

Groovy[4]

Language Oriented Programming[5]

Assembly[6]

Basic [7]

Fourth Generation Language(4GL) [8]

Integrated Development Environment[9]

combo-box[10]

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122