پايان نامه طراحي پروسه چيـدن و بسته بنـدي توت فرنگـي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه طراحي پروسه چيـدن و بسته بنـدي توت فرنگـي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 76 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه طراحي پروسه چيـدن و بسته بنـدي توت فرنگـي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات طرح:
1-1 بیان مسئله:1
1-2 هدف های تحقیق: 2
1-3 اهمیت مضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن: 2
1-4 سوالات و فرضیه های تحقیق: 3
1-5 مدل تحقـیـق: 4
1-6 پیشیـنه تحقیـق: 5
1-7 محدودیـتها و مشکلات تحقیـق: 5
فصل دوم: مطالعات نظری
مقـدمـه : 6
2-1 تاریخچه: 7
2-2 کردستـان به عنوان قطب تولید تـوت فرنگی در ایـران: 9
2- 3 اشتغال زایی : 10
2-4 تاریخچه بسته بندی توت فرنگی: 11

2-5 رویکرد طراحی در ارتباط با محصول: 12
2-5-1 در اين زمينه 7 اصل بسته بندي هاي پايدار: 13
2-5-2 اخلاق محیط زیستی و توسعه پایدار: 14
2-6 کشت توت فرنگی، جلوه ای از کشاورزی پایـدار: 15
2-7 بازار محصول: 15
فصل سوم: روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه: 18
3- 1 روش تحقیق: 18
3-2 تاریخچه فراوانی محصول در کردستان: 18
3-3 بررسی پروسه چیدن توت فرنگی در وضعیت موجود: 19
3-4 باید هایی که هنگام چیدن باید رعایت گردد: 21
3-5 ويژگيهاي توت فرنگي:22
3-6- ويژگيهای توت فرنگی استاندارد و سالم: 23
3-7- درجه بندي: 23
3-8- بسته بندي : 24
3-9- نشانه گذاري: 25
3-10-هنگام برداشت توت فرنگي بايد نكات زير رعايت شود : 26
3-11-شرايط برداشت توت فرنگی: 27
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه: 30
1-4 توسعه وتدابیر در طراحی محصول بر پایه ی تفکر طراحی پایدار: 30
4-2 تکنولوژی هـای موجود: 34
4-3 مکانیزاسیون برداشت: 37
4-4 مکانیزاسیون پس از برداشت: 38
4-5 نمونه بسته بندی های موجود: 39
4-6 ارگونومی: 40
4-6-1 وضعیت نامناسب بدن حین انجام کار: 40
4-6-2 حمل دستي بار: 42
4-6-3 بررسي روش‌هاي حمل دستي كالا : 45
4-7 چرخه محصول: 47
4-8 مکانیزاسیون پس از برداشت: 47
4-8-1پیش خنک کاری: 47
4-8-2 سورتینگ: 48
4-8-3 انبار و سردخانه: 48
4-8-4 تیمارهای بعد از برداشت: 49
4-8-5 بستـه¬بندی: 50
4-8-6 حمل و نقل: 50
4-8-7 اقتصـاد: 51
4-9 چرخه بازار: 52
4-10 جایگاه محصول توت فرنگی در جهان و ایران: 52
4-10-1 سطح زیر کشت و میزان تولید: 53
4-10-2واردات محصول: 54
4-10-3 صادرات محصول: 55
4-11 توجیه فنی و اقتصادی: 56
4-12 مطا لعا ت بازار: 56
4-13 توجیه پـذیری فنی : 57
4-14 تجزیه و تحلیل مالی: 58
4-15 بسته بندي: 59
4-15-1انتخاب مواد: 62
4-15-1-1 پلاستیک ها: 63
4-15-1-2 کاغذ و مقوا: 64
4-15-1-3 کارتن: 66
4-15-1-4 بررسی قیمت: 68
نتیجه گیری: 69

فصل پنجم: ایده و طرح و نتیجه گیری
5- 1 انتخاب طرح مناسب: 92
2-5طراحی پرسنا: 94
5-3 طرح های برگزیده: 100
5-4 انتخاب برند مناسب برای محصول: 108
5-5 انتخاب برند اصلی: 109
نتیجه گیری: 122
پیشنهادات و راه کار ها: 123
منابع و ماخذ: 124
چکیده انگلیسی : 127

منابع:

– تفصلی، عنایت الله ، 1380، نشریه ترویجی شماره 16 کشت توت فرنگی ، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز
– دانش پژوه، محمد علی ، 1380، بررسی وکشت توت فرنگی ، انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
-رادنیا، حسین،  1379، کمبود مواد غذایی در نباتات زراعی ، انتشارات سازمان جهاد کشاورزی
-سالار دینی ، علی اکبر و مسعود مجتهدی، 1382، اصول تغذیه گیاه، مرکز نشر دانشگاهی
-شرافتیان ، داریوش، 1382، آماده سازی توت فرنگی برای مصارف تازه خوری، انتشارات خانیران
-کرمی ، فرهاد، 1384، روشهای کاهش ضایعات توا فرنگی ، انتشارت تهران

– راحمی، م. ۱۳۷۳ . فيزيولوژی پس ازبرداشت . انتشارات دانشگاه شيراز. شيراز. ۲۶۰ صفحه.

– کاشی، ع. و ج. حکمتی . ۱۳۷۰ . پرورش توت فرنگی . چاپ احمدی(کرج). ۱۲۱ صفحه.

–    آمارنامه جهاد کشاورزی سال زراعی 1387-1388 ناشر : وزارت جهاد کشاورزی  معاونت برنامه ریزی و اقتصادی .دفتر آمار و فن آوری اطلاعات.

–  تقوی، تکتم سادات 1383، راهنمای تولید توت فرنگی،انتشارات سنا.

-آمارنامه فائو سال 2010

–    طرح ملی همکاری دانشگاه و صنعت در ارتباط با توت فرنگی 1388، معاونت بهبود تولیدات گیاهی ،مدیریت باغبانی.

-اثني عشري م و زكائي خسروشاهي م.ر، ۱۳۸۷.  فيزيولوژي و تكنولوژي پس از برداشت. چاپ اول. انتشارات دانشگاه همدان.

-بی­نام، 1389. آمارنامه جهاد کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی.

-عبدالهی ر، اصغري م و اسمعیلی م، 1389. تأثیر نیتریک اکسید و پوتریسین بر خواص کیفی و عمر پس ازبرداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا. مجله پژوهش­هاي صنایع غذایی، دوره 20، شماره 1، جلد  سوم. صفحه­های 177 تا 190.

-سلامت ر، 1390. مطالعه تغییرات سفتی توت­فرنگی و تعیین تاریخ مناسب برای برداشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد. گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبريز.

-علی عسگریان س،1390. شناسایی عوامل موثر در کوفتگی توت فرنگی طی عملیات پس از برداشت. پایان­نامه کارشناسی ارشد. گروه مهندسی ماشین­های کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبريز.

-مستوفي ي و اصغري مرجانلو ا، 1389. تأثير پرتو تابي با UV-C بر كنترل پوسيدگي خاكستري و كيفيت پس از برداشت توت فرنگي (سلوا).

-مقومی م، مستوفی ی، طلایی ع، دهستانی م و اصغری ا، 1388. بررسی اثر بسته­بندی در اتمسفر تغییر یافته با دی­اکسیدکربن بالا روی ویژگی­های انبارمانی توت­فرنگی رقم سلوا. مجله کشاورزی. دوره 11، شماره 1. صفحه­های 163 تا 176.

-قنبری،محمد رضا، اثر توسعه ساختار بر افزايش صادرات توت فرنگي استان کردستان،اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال هجدهم، شماره 69 ، بهار 1389

– فرزاد گودرزي، اثر کاربرد پس از برداشت املاح كلسيم بر كيفيت و ماندگاري توت فرنگي، علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي / سال دوازدهم / شماره چهل و ششم (الف) / زمستان7 ۱۳۸ )

– استاندارد ملي ايران به شماره 238 : ویژگی های توت فرنگی

-استاندارد ملي ايران به شماره 4098 : آيين كار نگهداري توت فرنگي در سردخانه

-تفضیلی عنایت اله 1372, کشت توت فرنگی , مرکز نشر دانشگاه شیراز

-حکیمی جمشید 1370, پرورش توت فرنگی

-سر سیفی محمد1378,  پرورش توت فرنگی , انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

-فاطمي،حسن .اصول تکنولوژي نگهداري مواد غذايي.(1382).شرکت سهامی انتشار

-فرجي ، رستم. اصول نگهداري مواد غذايي.(1371).انتشارات دانشگاه شراز

-سرسيفي ، محمد .نشريه ترويجي کاهش ضايعات توت فرنگي (1385) انتشارات حوزه ترويج سازمان جهاد کشاورزي کردستان

-رحيمي ، عباس . صنايع تبديلي وتکميلي بخش کشاورزي(1383) انتشارات نشر جامعه نگر

-صداقت ، ناصر . تکنولوژی بسته بندي مواد غذايي .جلد اول(1375). انتشارات بارثاوا

-ماهنامه تخصصي صنايع غذايي بهکام شماره61 (1385 )

– آمارنامه سازمان جهادکشاورزی کردستان

– شمس الله مرادي ، کيومرث چوبتاشاني. راههای کاهش ضايعات توت فرنگی در استان کردستان. سازمان جهادکشاورزی کردستان1390

-بسته بندی و تبلیغات در مراکز فروش،مژگان اصلانی، انتشارات پویا.پاییز 81 ص 65
– روستا، احمد و ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید؛ مدیریت بازاریابی، تهران، سمت، 1381، چاپ ششم، ص216.
–  سرکا، والتر؛ مبانی فنآوری بستهبندی، شناخت: نگاهی به بسته بندی، كاركردهای بسته بندی، طراحی گرافیك، هاشم حبیبی، تهران، هیراد، 1384، چاپ اول، ص17.
– محبی، حمیدرضا؛ مدیریت بستهبندی: لزوم نگرش سیستماتیك به صنعت نوین بستهبندی، تهران، گفتمان، 1379، چاپ اول، ص17.

منابع لاتین:

-. Aharoni,Y. and R.Barkai-Golam.1987. Pre-harvest fungicide sprays and

polyvinyl Wraps to control Botrytis rot and prolong the postharvest storage life of

strawberries. J.Hort. Sci. 62:177-181

-.Cheour, F.;C. Willemot ; J.Arul ;Y.Desjardins; J.Makhlouf ; P.M. Charest and

Gosselin. 1990.Foliar application of calcium choride delays postharrvest

ripening of strawberry.J.Amer.Soc.Hort.Sci.115:789-792.

-. Damour, T.J. ; C.Gosselin ;J. Arul ; F.Castaigne and C. Willemot.1993.Gamma

– radiation effects cell wall composition of strawberries.j. Food Sci. 58:182-185.

چكيده پايان نامه

در این پژوهش با بررسی فرآیند چیدن ،جابه جایی و بسته بندی توت فرنگی به ارائه راه کاری درست برای ارائه محصولی با کیفیت بهتر و قابلیت ماندگاری بالا برای مصرف کننده ارائه شده  و با بررسی روش های موجود اقدامات لازم در جهت عرضه محصول به صورت مناسب و در خور توجه مصرف کننده با توجه به جنبه های عملکردی و استتیکی بسته پرداخته و مواد مناسب طراحی سبز برای استفاده پیشنهاد می گردد. طرح این پژوهش طراحی پروسه چیدن میوه توت فرگی از سر مزرعه کشاورزی و بسته بندی هم زمان آن است از  نحوه چیدن و جلوگیری از خستگی کشاورز  تا  چیدن میوه با کیفیت و جایگزینی برای  سطل های موجود که هم اکنون در مزارع استفاده می شود با قابلیت جلوگیری از فشار زیاد ، له شدن ، ضربه زدن،واعمال فشار میکانیکی به میوه  بر اساس جابه جایی در طول مزرعه، جلوگیری از له شدن بوته ها، و قابلیت حمل به صورت کلی از مزرعه تا استفاده مصرف  کننده با حداقل تماس و جابه جایی  و  انجام سورتینگ و درجه بندی میوه لوکس،میوه مصرف خانوار، میوه مصرف کارخانه می باشد. که با رعایت پروسه موجود میتوان شاهد محصولی با کیفیت دلخواه مصرف کننده بود که دارای ماندگاری بالاتر و از طعم و رنگ مناسبی برخوردار است.

 فصل اول

 بیان مسئله:

توت­ فرنگی با نام علمی Fragaria و از خانواده  Rosaceaeمی­باشد. میوه­ توت­فرنگی شبیه توت ولی کمی درشت­تر با رنگ قرمز است. ارقام بومی توت­فرنگی ایران شامل کردستان، گیلاسی، اتابکی و دلندی و ارقام تجاری عمده شامل سلوا، کاماروسا، کوئین الیزا، پاروس، گاویتا و پاجارو می­باشد. توت­فرنگی میوه­ای فوق­العاده حساس در برابر عوامل محیطی و شرایط نگهداری بوده و به همین دلیل عمر پس از برداشت آن کوتاه و نیاز به مراقبت های ویژه دارد (علی عسگریان 1390). اين محصول به دليل داشتن رطوبت زياد وخصوصيات فيزيکي آن بسيار فساد پذير بوده ودر دوره برداشت وپس از برداشت بخش عمده اي از آن ضايع و غير قابل مصرف مي شود براي کاهش ضايعات اين محصول باغي استان( که مقدارضايعات آن بعضآ به 35-40 در صد هم مي رسد) به حداقل ممکن با استفاده از روشهاي صحيح برداشت و بکارگيري اصول وتکنيکهاي پس از برداشت مثل سورت ودرجه بندي ،بسته بندي،سردکردن مقدماتي، حمل ونقل مناسب ونگهداري فني قابل اهميت مي باشد(شمس الله مرادی،چوب تراشان1390). لذا بکار گيري راهکارهاي عملي واصولي به همين منظور بايستي مد نظر مسئولين ،دست اندرکاران وبرنامه ريزان بخش کشاورزي قرار گيرد. سطح زیر کشت توت­فرنگی در ایران بر اساس آخرین آمارهای ارایه شده توسط سازمان خوار و بار جهانی (FAO) در حدود 2500 هکتار می­باشد که در مقایسه با سطح زیر کشت جهانی، ایران در حدود 1/0 درصد سطح زیر کشت جهانی را در اختیار داشته و از این نظر مقام بیست­و­یکم را در بین کشورهای جهان دارا می­باشد (بی­نام 2010). مناطق عمده تولید کننده این محصول در ایران به ترتیب استان­های کردستان، مازندران، گلستان، تهران و منطقه جیرفت می­باشند که بخش عمده تولید (در حدود 85 درصد) در استان کردستان صورت می­گیرد. بر اساس آمارهای ارایه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی،% 95 درصد این محصول در فضای باز تولید می­شود و زمان عرضه به بازار در دو بازه زمانی اوایل اردیبهشت ماه تا اواخر خرداد و اواسط شهریور تا اواسط آبان ماه می­باشد. هر ساله مقدار قابل توجهی از محصول توت فرنگی در مراحل چیدن وبسته بندی از بین میرود که عمده آن لهیدگی و خرابی وارد شده به محصول به علت جابه جایی و ظروف نا مناسب است.

1-2   هدف های تحقیق:

هدف ارائه پروسه چیدن و بسته بندی محصول می باشد به نحوی که به ارائه محصول با کیفیت تر در بازار و عرضه آن به مشتری منجر شود.همچنین ازفساد و از بین رفتن محصول جلوگیری کند، همچنین موجب سود بیشتر و توزیع محصول با کیفیت تر به بازار می گردد.همچنین از 30% خرابی محصول به دلیل عدم بسته بندی  مناسب جلوگیری می کند که با توجه به میزان سالانه محصول مبلغ قابل توجهی صرفه جویی می گردد.و موجب به وجود آمدن هویت یک محصول با کیفیت عالی می گردد. هدف طرح پیشنهادی، مکانیزاسیون زنجیره چیدن و بسته بندی توت­فرنگی است، و انتظار می­رود اجرای این طرح منجر به کاهش ضایعات، حفظ کیفیت و در نهایت افزایش عمر نگهداری محصول عرضه  شده گردد.

1-3     اهمیت مضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن:

برطبق برآوردهای انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی، تلفات توت­فرنگی از زمان برداشت تا زمان ارایه به بازار در حدود (%35-%40 ) درصد تولید کل این محصول در کشور می­باشد که رقم بالایی بوده و بازگو کننده ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی در عملیات برداشت و پس از برداشت این محصول در کشور است. در این پژوهش با بررسی فرآیند چیدن ،جابه جایی و بسته بندی توت فرنگی به ارائه راه کاری درست برای ارائه توت فرنگی با کیفیت بهتر و قابلیت ماندگاری بیشتر برای مصرف کننده ارائه شده  و با بررسی روش های موجود اقدامات لازم در جهت عرضه محصول به صورت مناسب و در خور توجه مصرف کننده به جنبه های عملکردی و استتیکی بسته پرداخته و مواد مناسب طراحی پایدار برای استفاده پیشنهاد می گردد.طرح این پژوهش طراحی پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی میباشد با در نظر گرفتن اکثر جوانب و معایب موجود. طراحی فرآیند و وسیله هایی که موجبات ماندگاری میوه توت فرنگی را فراهم می کند و  محصول را با ماندگاری بالاتر و کیفیت مناسب جهت استفاده مصرف کننده ارائه می کند.

1-4    سوالات و فرضیه های تحقیق:

توت فرنگی از فساد پذیرترین میوه ها بوده وباید در حالت کاملاً رسیده برداشت شود. فعالیتهای بسیار زیاد متابولیکی توت فرنگی می تواند باعث از بین رفتن آن حتی بدون حضور عوامل فاسد کننده گردد.ساختار توت فرنگی طوری است که آن را در مقابل فساد آسیب پذیر می سازد، این محصول دارای لایه پوششی بسیار نازک ونرمی بوده که به آسانی از بین می رود، همچنین گوشت میوه نرم است و آن را در مقابل ضربه و فشار بسیار آسیب پذیر می سازد.صدمات وارد شده ابتدا باعث نرمی توت فرنگی شده ،سپس مکان مناسبی را برای حمله عوامل بیماری زا فراهم می سازد. فعالیت های متابولیکی زیاد و حساسیت میوه به آسیب دیدگی و فساد میکروبی ، به صاحبان مزارع توت فرنگی هشدار می دهدکه در برداشت توت فرنگی نهایت دقت را به عمل آورند.

–  استفاده از روش مناسب چیدن جهت جلوگیری از آسیب محصول

– هماهنگ کردن فرایند چیدن وبسته بندی و حفظ طعم و رنگ توت فرنگی

– جلوگیری از فشار های فیزیکی و ضربه به محصول جهت ماندگاری توت فرنگی

– جداسازی و سورتینگ توت فرنگی هنگام چیدن از بوته می تواند از فشارهای وارد به محصول جلوگیری کند.

– با استفاده از روش های درست بسته بندی می توانیم از 30% تلفات ناشی از توت فرنگی جلوگیری کنیم.

-مصرف تازه خوری توت فرنگی انتظار ماندگاری بیشتری از محصول را برای ما فراهم می کند.

مدل تحقـیـق:

در این پژوهش با توجه به مناطق زیر کشت و الگوی متفاوت کشاورزی که خود موجب پتانسیل منطقه گردیده است با مصاحبه و انجام مستقیم بررسی پروسه چیدن و بسته بندی محصول به صورت تحقیق میدانی و بررسی الگو های رفتاری پروژه عملی را آغاز نمودیم و در مبحث نظری با توجه به موضوع تحقیق که از نوع کشت توت فرنگی و بسته بندی توت فرنگی رویکرد طراحی پایدار انخاب گردیده است. این سه مورد در یک چرخه ارتباطی صحیح قرار گرفته و بتوان در آینده نیز از نتایج مصرف منابع در حال، بهره مند شد. کشاورزی امری مهم و حائز اهمیت جهانی است به طور کلی اگر محصولی ضمن ایجاد درآمد و افزایش تولید مواد غذایی  کمترین زیان را به منابع اصلی  و تجدید ناپذیر وارد نماید از اهمیت خاص و بسزایی برخوردار است توت فرنگی بدون اتکا به منابع آب زیر زمینی ،بدون مصرف هرگونه سموم و با مصرف کود های شیمیایی و در شرایطی  که از فرسایش زمین  تا حدودی  جلوگیری کرده توانسته است منشا درآمد و اشتغال زایی برای تعداد قابل توجهی از افرادجامعه گردد و نقش آن در تعلیف دام و زیبایی های خاص که به منطقه  بخشیده است آن را به عنوان جلوه ای از کشاورزی پایدار مطرح نموده است.  توت فرنگی با نور مستقیم آفتاب وهوای خنک کوهستانی سازگاری بسیار خوبی دارد تلاش دسته جمعی خانوار و استفاده از نیروی کار مجانی و در دسترس ،کشت و کار توت فرنگی را در کشت های سنتی توجیه پذیر نموده است

پیشیـنه تحقیـق:

روش های موجـود برای چیدن و بسته بندی محصول به 2 شیـوه است در مرحله نخست به روش سنتی با ظرف های بزرگ توت فرنگی از بوته چیده شده و بعد از چیدن همه ظروف را بروی هم تلنبار کرده و بعد نسبت به چیدن توت فرنگی در ظروف یا ریختن در صندوق ها و کارتن های موجود برای مصرف بازار روانه بازار مصرف می کنند.در شیوه دوم استفاده از محصول ما شاهد استفاده از ظروف یکبار مصرف برای قرار دادن محصول هستیم که چند سالی است مورد استفاده قرار گرفته اسـت اما با توجه به اینکه این نوع بسته بندی ها باز هم شاهد حضور توت فرنگی های له شده و فاسد در ظروف هستیم و با توجه به بررسی اولیه اصول ابتدایی حفظ محصول رعایت نـگردیده و با پژوهش و ارائه راه حـل های درست و منطقی که اصول اولیه کار رعایت گردد و همواره موجب تسریع در فرایند گردد را میـتوانیم به راحتی پیاده کرده و موجبات حضور محصول با کیفیت تر در بازار را فراهم نـماییم.

محدودیـتها و مشکلات تحقیـق:

با توجه به بررسی میدانی پژوهش مشکلات و موانعی مانع بیش از پیش احساس شده که از جمله این موانع میتـوان به صعب العبور بودن مناطق کشت که با ماشین های کمک دار قابل دسترسی بود و همچنین تنوع محصولات و کشت سنتی ارقام توت فرنگی که دامنه وسیعی از ارقام محصول را شامل می شود و هیچگونه نظمی در پروسه کاشت و برداشت وجود نداشته و کلیه مراحل نیاز به اصلاح دارد اما با توجه به محدودیت در تغییرات اساسی از جمله راه های ارتباطی صعب العبور که از عوامل اصلی فشار به میوه است و تغییر ناپذیری الگوی رفتاری و همچنین نوع کار کاربران و حضور کلیه اعضای خانواده و حضور زنان خانوار همراه همسرانشان در مواردی مانع از پژوهش گردیده که با وقت کافی و حضور متعدد در سر مزارع مختلف کلیه مشکلات برطرف شده و راه را برای طراحی مناسب پروسه چیدن و بسته بندی توت فرنگی هموار ساخت.

 فصل دوم

 مقـدمـه :

کاشت توت فرنگی در استان کردستان در طول زمان به یک فرهنگ تبدیل شده و اکثر خانوار های این استان با دقت و صبر کافی نسبت به کاشت و برداشت این محصول می پردازند.اهمیت پرورش این میوه در استان کردستان موجب شده لقب عروس میوه ها به این محصول اختصاص داده شود و استان کردستان را به عنوان قطب تولید توت فرنگی در کشور معرفی نماید و در میان اهالی استان ارزش و اهمیت خاصی برای این محصول در نظر گرفته شود.در فصول کاشت و برداشت محصول کلیه خانوارهای استان منتظر حضور این محصول با ارزش در سر سفره های خود هستند. در شرایطی که %85 توت فرنگی کشور در استان کردستان تولید می شودباید تمامی توان مردم و مسئولان در راستای حفظ و تقویت نقاط قوت محصول بکارگیری شود. میوه توت فرنگی،از معدود میوه های است که جدا از مصرف تازه خوری ،با قرار گرفتن در مسیر فرآوری (از طریق صنایع تبدیلی) می تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده در کارآفرینی و ایجاد شغل نقش مهمی ایفا کند. این محصول به لحاظ عکس العمل های اکولوژیکی دارای طیف سازگاری بالایی است ودر منطقه شمال غرب کشور می تواند در هر شرایط آفتاب مستقیم هوای خنک کوهستان و خاک های سبک این منطقه  محصول پر درآمدی داشته باشد  سطح زیر کشت این محصول  در حدود 2500 هکتار و تولید سالیانه آن بیش از سی هزار  تن میوه است.در آمد توت فرنگی می تواند در هزار متر مربع سطح زیر کشت قریب به 55 میلیون ریال باشد که این درآمد نسبت به درآمد سایر محصولات قابل ملاحضه است .توت فرنگی از نظر ارزش غذایی سرشار از ویتامین ها، قندهای ساده و قابل جذب  ،املاح و اسید های آمینه ضروری کمیاب و گل سر سبد میوه نوبرانه است. بررسی ها نشان می دهند که هر ساله مقدار قابل توجهی از محصول توت فرنگی در مراحل قبل و بعد از برداشت ،به علت های خاص که عمده آن لهیدگی و فساد  میکروبی است از بین می رود در مورد میزان ضایعات اختلاف نظر وجود دارد ، ولی به هر حال در حدی است که باید در جهت کاهش و رفع آن تلاش نمود. در این پژوهش با بررسی مشکلات موجود در مزارع توت فرنگی و بررسی پروسه تولید و مصرف توت فرنگی بر آن شدیم راهکارهای مناسب جهت چیدن و بسته بندی محصول ارائه دهیم چرا که از مشکلات اساسی توت فرنگی استان نحوه برداشت و ارائه محصول با بازارهای منطقه ای و جهانی است. با بررسی روند کاشت و برداشت محصول متوجه شدیم یکی از روش هایی که موجب فساد و از بین رفتن محصول می شود ضربه های مکانیکی در هنگام برداشت محصول می باشد که این خود عاملی برای طراحی وسیله ای جهت برداشت توت فرنگی شد به نحوی که با در نظر گیری شرایط استفاده مصرف کننده ابتداعآ پوشش منطقه ای و بعد پوشش جهانی محصول مد نظر بود(کانون هماهنگی دانش و صنعت،کانون توت فرنگی).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122