پايان نامه ظرفيت ها و چالش هاي تقريب مذاهب إسلامي در لبنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه ظرفيت ها و چالش هاي تقريب مذاهب إسلامي در لبنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 261 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه ظرفيت ها و چالش هاي تقريب مذاهب إسلامي در لبنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات و مفاهیم و مباحث مقدماتی؛ 9
فصل اول: کلیات: 9
1- بيان مسأله و تحقیق و اهمیت و فوائد آن 9
2- پیشینه تحقیق و امتیاز این پژوهش و کاربرد نتایج تحقیق 11
3- ضرورت این انتخاب و انجام تحقیق 12
4- روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات و داده ها 12
فصل دوم: مفاهیم و مباحث مقدماتی: 13
1- پیشینه تقریب؛ 13
2- مفهوم تقریب مذاهب إسلامی؛… 16
3- تقریب استراتژی یا تاکتیک؛ 18
4- أنواع تقریب؛… 19
5- مباني تقريب؛ 20
6- اهداف تقریب؛ 23
7- چالش های تقریب 25
8- ظرفیت های تقریب 31
بخش دوم: لبنان؛ 37
فصل اول: لبنان و ورود اسلام و تشیع به آن؛ 37
1-آشنایی با لبنان؛ 37
2- ورود اسلام و تشیع به لبنان؛… 44
فصل دوم: ادیان و مذاهب و جریانات سیاسی لبنان 50
1- ادیان و مذاهب لبنان 50
2- جریانات و احزاب سیاسی لبنان… 53
فصل سوم: مهم ترین موسسات و مدارس علمیه شیعه و سنی؛ 77
1- مدارس و حوزه های علمیه شیعه لبنان 77
2- مدارس و حوزه های علمیه اهل سنت لبنان 95
بخش سوم: ظرفیت های تقریب در لبنان؛ 103
فصل اول: جمهوری إسلامی ایران و حزب الله 104
فصل دوم: مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان 110
فصل سوم: اعتقادات کلامی و فتاوای علمای شیعه و سنی 117
فصل چهارم: احترام به مقدسات و ارزشهای دینی و مذهبی 119
فصل پنجم: محبت اهل بیت در بین مسلمانان 122
فصل ششم: دشمن مشترک 125
فصل هفتم: پایبندی به حقوق دیگران در تعامل با اتباع مذاهب؛ 128
بخش چهارم: چالش های تقریب در لبنان؛ 133
فصل اول: استکبار جهانی و اسرائیل 134
فصل سوم: زمینه های چالش و ظرفیت جریان های سیاسی و إجتماعی 142
فصل چهارم: عدم اعتنا به مشترکات کلامی بین مذاهب 149
فصل پنجم: اهانت و توهین به مقدسات و ارزشهای دینی و مذهبی 151
فصل ششم: دشواری مسائل کلامی و ناآگاهی اتباع مذاهب از آموزه های مذهب مقابل؛ 152
بخش پنجم: راهکارها و پیشنهاد ها؛ 156
ضمائم؛ مصاحبه ها 159
1- علمای شیعه لبنان 159
علامه سید جعفر مرتضی 159
علامه عبدالامیر قبلان 167
علامه عفیف نابلسی 168
علامه محمد یزبک 177
شیخ نعیم قاسم 184
شیخ شفیق الجرادی 191
شیخ حسان عبدالله196
2- علمای اهل سنت لبنان214
قاضی أحمد الزین 214
شیخ عبدالناصر الجبری 223
شیخ ماهر حمود 230
شیخ بلال شعبان 237
دکتر رضوان السید 246
منابع و مأخذ: 253

منابع و مأخذ:

کتب:

قرآن کریم.

إبن أبی الحدید، شرح‏ نهج‏البلاغه، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی قم، 1404.

احسائی علی بن ابراهیم، عوالي‏اللآلي، انتشارات سید الشهدا قم، 1405.

انوری حسن، فرهنگ بزرگ سخن، نشر سخن تهران، چاپ اول، 1381.

آقانوری علی، امامان شیعه و وحدت اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم، 1388.

بخاری محمد، صحیح البخاری، دارالفکر بیروت، 1401.

بغدادی محمد بن حبیب ، المحبر ، تحقيق ايلزه ليختن شتيتر، دار الآفاق الجديده بيروت، بى تا.

بلاذرى أحمد بن يحيى، فتوح البلدان، دار و مکتبۀ الهلال، 1988.

بولس جواد، تاریخ لبنان، دار النهار للنشر بیروت، 1972م.

تجمع علماي مسلمين في لبنان، ص6 ، بدون تاریخ و محل نشر.

جاوید موسوی حمید، اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری، انتشارات صدرا تهران، چاپ سوم ۱۳۸۶.

جبری عبدالناصر، حوارات حیویۀ، موسسه الفکر الإسلامی المعاصر للدراسات و البحوث بیروت لبنان، أول 2010.

جناتي، محمد ابراهيم، همبستگي اديان و مذاهب اسلامي، انتشارات انصاريان، چاپ اول 1381.

حبال مدرار، نشست معنوی گسترده علمای شیعه و سنی لبنان، 12 آوریل 2013.

حتی فیلیپ، تاریخ سوریه و لبنان و فلسطین، ترجمه جورج حداد، دارالثقافه بیروت، ۱۹۵۹.

حجتي كرماني علی، لبنان به روایت امام موسی صدر و دکتر چمران‌، مؤسسه فرهنگي تحقيقاتي امام موسي صدر، چاپ اول، 1388.

حر عاملی محمد حسن، وسائل‏الشيعه، موسسۀ آل البیت قم، 1409ه.ق.

حسینیان میرمسعود، لبنان؛ تاریخچه و احزاب سیاسی، نشر نیسان، چاپ اول 1380.

حشیشو نهاد، احزاب سیاسی لبنان، ترجمه موسوی سید حسین، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه تهران، 1380.

حلاق عبدالله، الفتنۀ المذهبیۀ أسباب و آلیات المواجهۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2011م.

حلاق عبدالله، الوحدۀ الإسلامیۀ فی رحاب الحج و حیاۀ الإمام الصادق، مرکز مطالعات وحدت إسلامی مرکز تجمع علمای مسلمین در لبنان و رایزنی جمهوری إسلامی ایران در بیروت، چاپ اول 2011م.

حلاق عبدالله، حوارات حیویۀ، موسسه الفکر الإسلامی المعاصر للدراسات و البحوث بیروت لبنان، أول 2010.

حمود ماهر، حوارات حیویۀ، موسسه الفکر الإسلامی المعاصر للدراسات و البحوث بیروت لبنان، أول 2010.

خازم علی، تجمع علمای مسلمین فی لبنان- تجربۀ و نموذج، دارالغربۀ بیروت، چاپ اول 1997م.

خامنه ای سید علی، بيانات و سخنرانی ها.

خمینى روح الله، صحیفه نور، نرم‏افزار صحیفه نور.

دعوتی‌، ابوالفتح‌، مسلمین شیعه در لبنان (فعالیتها و مقالاتی از امام موسی صدر)، بعثت‌، چاپ دهم‌، 1362.

دفتر علامه محمد حسین فضل الله در حارۀ حریک بیروت، بخش رسانه، قسم آرشیو، مصدر إسلام آن لاین، تاریخ 9/10/2008م به شماره بایگانی047385.

دهخدا علی اکبر، لغت نامه دهخدا، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم 1377.

ذهبي، محمد بن احمد ابوعبدالله، سير اعلام النبلاء، مؤسسه الرساله بيروت، چاپ نهم 1413.

ربحت الصحابة و لم أخسر آل البيت، قضیبی علي بن محمد، چاپ اول سال 1426ه.ق.

رسالۀ التقریب، شماره های 19و20، محرم و جمادی الثانی 1419ه.ق، ص164 به نقل از: ملص مصطفی، دور الجمهوریۀ الإسلامیۀ الإیرانیۀ فی الوحدۀ الإسلامیۀ.

زعبی محمد، الفتنۀ المذهبیۀ أسباب و آلیات المواجهۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2011م.

ساعدی محمد، المعجم الوسیط فیما یخص بالوحدۀ و التقریب، معاونت فرهنگی مجمع جهانی تقریب بین مذاهب إسلامی، چاپ اول 2010م.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت، لبنان در یک نگاه، چاپ 1391، بدون محل نشر.

صالح محسن، الفتنۀ المذهبیۀ أسباب و آلیات المواجهۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2011م.

صدوق محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، جامعه مدرسین قم، 1413.

عبدالله حسن، نشست معنوی گسترده علمای شیعه و سنی لبنان، 12 آوریل 2013.

عروسى حويزى عبد على، تفسير نور الثقلين، انتشارات اسماعيليان قم، چاپ چهارم 1415.

عمرو یوسف ، صفحات من ماضی الشیعۀ و حاضرهم فی لبنان، دار المحجۀ البیضاء، چاپ اول، 2006.

فراتی عبدالوهاب، نقش امام موسی صدر در ارتقای جایگاه شیعیان در لبنان، نشریه فلسفه، کلام و عرفان، شیعه شناسی، زمستان 1387، شماره 24.

فضل الله سید علی ، خطبه های نماز جمعه ، مسجد امامین الحسنین ضاحیه بیروت، 29 مارس 2013م.

فضل الله محمدحسین، خطبه های نماز جمعه ، مسجد الإمامین الحسنین حارۀ حریک بیروت، 27 أکتبر 3006م.

قاسم نعیم، دورالحواضر و الحرکات الإسلامیۀ فی الوحدۀ الإسلامیۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2004م.

قبلان احمد، خطبه های نماز جمعه، 29 مارس 2013م.

قبلان احمد، نشست معنوی گسترده علمای شیعه و سنی لبنان، 12 آوریل 2013.

کاظمی فیصل، الحوزات الشیعیۀ المعاصرۀ، دار المحجۀ البیضاء بیروت، اول، 2011.

کلینی محمد بن یعقوب، الكافي، دارالکتاب الإسلامیۀ تهران، 1365.

مجلسی محمدباقر، بحارالأنوار ، موسسۀ الوفاء بیروت لبنان، 1404.

محسنی محمدآصف، چهارمین نشست از این سلسله نشست های تقریب مذاهب و همگرایی امت اسلامی با عنوان دستاورد های تقریب در کشور افغانستان، سالن کنفرانس امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب قم، 28/9/1389.

محمدی عراقی محمود، بازخوانی اندیشه مذاهب اسلامی، دوماهنامه پژوهه ، مهر و آبان 1387، شماره32.

مرتضی سید جعفر، مختصر مفيد- أسئلة وأجوبة في الدين والعقيدة، مرکز إسلامی للدراسات بیروت، چاپ اول 2004م.

المصطفی حسین علی، أدبیات التعایش بین المذاهب، دار الملاک بیروت، چاپ اول، 2010.

معز الدین محمد سعید، منشور همبستگی«گزیده سخنرانی های دومین، سومین و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی»، چاپ اول 1376.

معین محمد ، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر تهران، چاپ هشتم، 1371.

مفید محمد بن محمد بن نعمان، الأمالي (للمفيد)، کنگره شیخ مفید قم، 1413.

مفید محمد بن محمد بن نعمان، الجمل، کنگره شیخ مفید، 1413.

ملص مصطفی، الوحدۀ الإسلامیۀ فی رحاب الحج و حیاۀ الإمام الصادق.

ملص مصطفی، دور الجمهوریۀ الإسلامیۀ الإیرانیۀ فی الوحدۀ الإسلامیۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2004م.

موسوی سید عباس، الوحدۀ الإسلامیۀ دور و تحدیات، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2009م.

مهاجر جعفر، التأسیس فی لتاریخ سوریه و لبنان، دارالملاک بیروت، 1992م.

مهداوی دیاب، الإصابۀ فی مختصر فقه اهل البیت و الصحابۀ، انتشارات مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان، بی تا.

مؤمن علی، دورالحواضر و الحرکات الإسلامیۀ فی الوحدۀ الإسلامیۀ، مرکز مطالعات وحدت إسلامی تجمع علمای مسلمین در لبنان، چاپ اول 2004م.

نابلسی عفیف، تحدیات الوحدۀ و ثقافۀ الحوار، دارإیوان بیروت، چاپ اول 2012م.

نادری سمیری احمد، مباحث کشورها و سازمان های بین المللی74- لبنان، نشر مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه جمهوری إسلامی ایران، چاپ اول 1376.

نوری حسین، مستدرك‏الوسائل، موسسۀ آل البیت قم، 1408ه.ق.

نهج البلاغۀ.

نیک زاد طهرانی علی اکبر، بازخوانی تکفیر و تکفیرگرایی در إسلام، نوای قلم قم، 1388.

وجدی محمدفرید، دایره المعارف القرن العشرین، داالفکر بیروت، بی تا.

هلال محمد إبراهیم، الصراع مع عدو الصهیونی و الموقف الشرعی من الإحتلال فلسطین، مؤتمر علماء الإسلام-إنقاذ القدس و نصرۀ الشعب الفلسطینی تلکیف شرعی و واجب جهادی، نشر تجمع علمای مسلمین لبنان، چاپ اول 2003م.

یاسین علی ، نشست معنوی گسترده علمای شیعه و سنی لبنان، 12 آوریل 2013.

مقاله:

تسخیری محمد علی، گفتاری پیرامون «وحدت اسلامی» و «تقریب مذاهب»، نشریه فلسفه، کلام و عرفان، اندیشه تقریب، پاییز 1385، شماره 8.

جناتی محمد ابراهیم، مختصات تقریب بین مذاهب اسلامی، نشریه فلسفه، کلام و عرفان، کیهان اندیشه، خرداد و تير 1374 ، شماره 60.

دیوسالار، تاریخچه و عملکرد حزب الله لبنان و نقش انقلاب اسلامی ایران، مجلات عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی، پگاه حوزه، 11 شهریور 1385.

صدرهاشمی سید محمد، نهضت علمی جبل عامل: فرازی از تاریخ شیعیان لبنان، نشریه فرهنگ و هنر، چشم انداز ارتباطات فرهنگی، اسفند 1384، شماره 21.

گلی زواره قمشه ای،غلامرضا، گرایش های گوناگون سیاسی و فرهنگی در کشور لبنان، نشریه فلسفه، کلام و عرفان، درسهایی از مکتب اسلام، اردیبهشت 1384، سال 45، شماره 2.

موسوی عاطف، مجله حضور، پاییز 1386، شماره 62.

نزار حمزه، حزب الله لبنان از انقلاب اسلامی تا سازش پارلمانی، مترجم ابوئی مهریزی بهروز، نشریه علوم سیاسی، دانش سیاسی، بهمن و اسفند 1372، پیش شماره 3.

 

دیدار و مصاحبه:

دیدار با اعضای هیئت مرکزی مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان در بیروت، آوریل 2013م.

دیدار با شیخ حسین ماجد در مدرسه شرعی حارۀ حریک بیروت، 9 آوریل2013م.

دیدار با شیخ عبدالامیر شمس الدین در مسجد امام صادق بیروت، 5 آوریل 2013م.

دیدار و مصاحبه با دکتر رضوان السید در منزل ایشان، بیروت، 25 مارس 2013م.

دیدار و مصاحبه با سید جعفر مرتضی در منزل ایشان، ضاحیه بیروت، 15 مارس 2013.

دیدار و مصاحبه با سید علی فضل الله در دفتر علامه فضل الله، حارۀ حریک بیروت، 23 مارس 2013م.

دیدار و مصاحبه با شیخ احمد الزین، منزل ایشان صیدا، 18 مارس 2013.

دیدار و مصاحبه با شیخ بلال شعبان در مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان در بیروت، 9 آوریل 2013م.

دیدار و مصاحبه با شیخ حسان عبد الله، در مرکز تجمع علمای مسلمین لبنان در بیروت، 3 آوریل 2013م.

دیدار و مصاحبه با شیخ شفیق جرادی، در مؤسسه المعارف الحکمیۀ بیروت، 8 آوریل 2013م.

دیدار و مصاحبه با شیخ عبدالامیر قبلان، در مجلس اعلای شیعیان لبنان بیروت، 13 مارس 2013م.

دیدار و مصاحبه با شیخ عبدالناصر الجبری در کلیۀ الدعوۀ الإسلامیۀ بیروت، 14 مارس 2013م.

دیدار و مصاحبه با شیخ عفیف نابلسی، در مجمع السیدۀ الزهراء صیدا، 18 مارس 2013م.

دیدار و مصاحبه با شیخ ماهر حمود، در دفتر ایشان در صیدا، 2 آوریل 2013م.

دیدار و مصاحبه با شیخ محمد یزبک، در دفتر ایشان در بیروت، 21 مارس 2013م.

دیدار و مصاحبه با شیخ نعیم قاسم، در ساختمان نواب حزب الله بیروت، 21 مارس 2013م.

مکاتبه با محمد بلال جبری ، 5 جولای 2013م.

 

چکیده:

ضرورت و أهمیت تقریب مذاهب إسلامی و وحدت إسلامی از یک سو و أهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک لبنان از سوی دیگر باعث شده است که بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی در کشور لبنان، که اکثریت مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند، از جایگاه علمی ویژه ای برخوردار باشد.

ضرورت بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی در لبنان، با در نظر گرفتن تاثیرگذاری کشور لبنان در ابعاد دینی و فرهنگی و سیاسی، در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی إسلامی، نمایان خواهد بود.

از سويي ديگر اگر سیاست های استکبار جهانی و در رأس آنها، رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر اختلاف افکنی در بین اتباع فرق و مذاهب و ادیان، که به جهت پیشبرد اهدافشان در لبنان دنبال می شود نيز در نظر گرفته شود، أهمیت تقریب مذاهب إسلامی در لبنان روشن تر خواهد شد.

این رساله در صدد بررسی ظرفیت های تقریبی در اندیشه کلامی و فقهی عالمان شیعه و سنی لبنان با نگاهی به جریان های دینی و سیاسی لبنان و همچنین بررسی ظرفیت های بالفعل و بالقوه تقریب و چالش های منتهی به تهدید یا فرصت تقریب در لبنان، می باشد.

واژگان کلیدی: تقریب مذاهب إسلامی، وحدت إسلامی، لبنان، چالش ها ، ظرفیت ها

 

بخش اول: کلیات و مفاهیم و مباحث مقدماتی؛

فصل اول: کلیات:

1-   بيان مسأله و تحقیق و اهمیت و فوائد آن

در روزگاری که استکبار جهانی، کمر همت به حاشیه راندن إسلام بسته است و موج جدیدی از إسلام ستیزی و إسلام هراسی، عالم را فرا گرفته است، سخن گفتن از تقریب بین مذاهب إسلامی و إتحاد مسلمانان، از ارزنده ترین امور و والاترین مباحث می باشد و و ضرورت این بحث، بر کسی پوشیده نیست.

هم چنان که کوبیدن بر طبل اختلاف بین فِرَق إسلام عقلانی نیست، نفی اختلاف هم عقلانی نخواهد بود که طبیعت انسان، إقتضای اختلاف در اموری را دارد که پیرامون آن، به اندیشه و تفکر می پردازد و این طبیعت انسان به اختلاف مبانی فکری و نوع فهم و چگونگی برداشت های عقلی مربوط می شود. قرآن کریم این اختلاف را این گونه بیان می کند که: مردم قبل از بعثت أنبیا همه يك أمت واحد بودند، خداوند به خاطر اختلافى كه در ميان آنان پديد آمد انبيايى به بشارت و انذار برگزيد و با آنان كتاب را به حق نازل فرمود تا طبق آن در ميان مردم و در آنچه اختلاف كرده‏اند حكم كنند.[1]

و ای بسا که در طول تاریخ، دشمنی ها و نزاع های خونین از این اختلاف ها ناشی شده باشد، در حالی است که قرآن، همه أمت إسلامی را به حفظ وحدت إسلامی و تقریب دعوت می کند و می فرماید: اين است آئين شما، آئينى واحد و من پروردگار شمايم پس تنها مرا بپرستيد.[2]

و همگى به وسيله حبل خدا خويشتن را حفظ كنيد و متفرق نشويد.[3]

و سنت نبوی در قضیه وحدت إسلامی و تقریب نمی تواند غیر از آیات الهی باشد که پیامبر إسلام فرمودند: هر کس از جماعت مسلمانان جدا شود، مرگی جاهلانه خواهد داشت.[4]

أهمیت تقریب و وحدت إسلامی از یک سو و أهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک لبنان از سوی دیگر باعث شده است که بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی در کشور لبنان، که اکثریت مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند، از أهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

ضرورت بررسی چالش ها و ظرفیت های تقریب در لبنان، با در نظر گرفتن تاثیرگذاری کشور لبنان در ابعاد دینی و فرهنگی و سیاسی، در منطقه و کشورهای إسلامی، نمایان خواهد بود. اگر سیاست های استکبار جهانی و در رأس آنها، رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر اختلاف افکنی در بین اتباع فرق و مذاهب و ادیان، که به جهت پیشبرد اهدافشان در لبنان دنبال می شود در نظر گرفته شود، أهمیت تقریب مذاهب إسلامی در لبنان، بر کسی پوشیده نخواهد بود.

نتیجه این که بررسی تقریب در لبنان و واکاوی چالش ها و ظرفیت های آن، با توجه به جایگاه و أهمیت لبنان به عنوان كانون تقریب و تعامل ادیان و مذاهب در منطقه، جهت بهره برداری از پتانسیل این كشور برای بسط بحث تقریب، انتخاب موضوع برای پژوهشی مستقل، مستدل خواهد بود.

این رساله در صدد بررسی ظرفیت های تقریبی در اندیشه کلامی و فقهی عالمان شیعه و سنی لبنان با نگاهی به جریان های دینی و سیاسی لبنان و همچنین بررسی ظرفیت های بالفعل و بالقوه تقریب و چالش های منتهی به تهدید یا فرصت تقریب در لبنان، می باشد.

بررسی ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب إسلامی در لبنان، به معنی واکاوی ظرفیت های تقریب مذاهب إسلامی و وحدت إسلامی در لبنان با در نظر گرفتن تاثیرگذاری کشور لبنان در ابعاد دینی و فرهنگی و سیاسی در منطقه خاورمیانه و کشورهای إسلامی است و همچنین بررسی و مطالعه موانع و چالش های بالفعل و بالقوه تقریب و همبستگی دینی در لبنان برای از میان برداشتن چالش ها و یا تبدیل چالش ها به فرصت های تقریبی.

آرا و اندیشه های کلامی و فقهی اندیشمندان شیعه و سنی در لبنان می تواند رسالت قرآنی پیامبر خاتم صل الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام که همان همبستگی أمت إسلام است را رقم بزند.

2-  پیشینه تحقیق و امتیاز این پژوهش و کاربرد نتایج تحقیق

تقریب مذاهب إسلامی و وحدت أمت إسلام در طول تاریخ إسلام همواره مورد اهتمام اندیشمندان و عالمان شیعه و سنی بوده است و عالمان بزرگ شیعه و سنی از هر فرصتی برای انسجام أمت إسلام استفاده کرده اند، لکن بررسی مطالعه تقریب در سطح جغرافیای جهان إسلام به صورت کامل انجام نشده است و در بین کشورهای إسلامی، با وجود کارهای علمی که در شناسایی لبنان انجام شده است لکن درباره موضوع تقریب در لبنان که همواره مطمع نظر دشمنان إسلام بوده است، تحقیقی صورت نگرفته است. به عبارت دیگر بررسی ظرفیت ها و چالش های تقریب در لبنان مسبوق به سابقه نبوده و این تحقیق در نوع خود بی سابقه می باشد.

این رساله با اهدافی که بیان شد می تواند مورد استفاده سازمان های مختلف سیاسی، امنیتی و علمی و تبلیغی کشور جهت کنترل امنیت و منافع ملی و دیپلماتیک جهموری إسلامی ایران در لبنان و اطلاع از چالش هایی که منجر به اوضاع نابسامان و آشفته این منطه خواهد بود.

همچنین این تحقیق می تواند مورد استفاده مؤسسه ها و دانشگاه های داخل و خارج، در عرصه علمی و پژوهشی باشد، هم چنان که می تواند در محافل بین المللی چون مجمع جهانی اهل بیت مورد استفاده قرار بگیرد.

3-  ضرورت این انتخاب و انجام تحقیق

هدف تحقیق این است که با مطالعه میدانی و کتابخانه ای تقریب مذاهب إسلامی در لبنان، سیاست های استکبار جهانی و در رأس آن، رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر اختلاف افکنی در بین اتباع فرق و مذاهب و ادیان، که به جهت پیشبرد اهدافشان در لبنان دنبال می کنند را با تحقیقات علمی در راستای عملیاتی کردن وحدت إسلامی، قدمی برداشته شود.

بررسی تقریب در لبنان و واکاوی چالش ها و ظرفیت های آن، با توجه به جایگاه و أهمیت لبنان به عنوان كانون تقریب و تعامل ادیان و مذاهب در منطقه، جهت بهره برداری از توانایی های این كشور برای بسط بحث تقریب، انتخاب موضوع را برای پژوهشی مستقل، مستدل خواهد بود.

4-  روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات و داده ها

فیش برداری از کتب و مقالات و استفاده از بانک های اطلاعاتی اعم از نرم افزار و سایت های مرتبط و پرسش و پاسخ از صاحبان اندیشه و علمای لبنان، از ابزار های گرد آوری اطلاعات این تحقیق می باشد.

بررسی و تحلیل اطلاعات بر اساس مقارنه مشاهدات و یافته های میدانی با آموزه های کلامی و تاریخی انجام خواهد شد.

فصل دوم: مفاهیم و مباحث مقدماتی:

مفهوم تقریب مذاهب اسلامی؛

یکی از چالش ها و بحران های پیش روی تقریب مذاهب إسلامی، إبهام در معنی و مفهوم تقریب مذاهب إسلامی است. برای شناخت تقریب و أهمیت و ضرورت آن ابتدا لازم است مفهومی روشن از تقریب ارائه شود. کسانی که به مواضع ضد تقریبی شان شهرت یافته اند، ای بسا از مفهوم و معنی تقریب غفلت نموده اند و تقریب را دست شستن از ارزشهای دینی پنداشته اند. قبل از پرداختن به مفاهیم تقریب مذاهب، ابتدا به پیشینه تقریب اشاره می نماییم و سپس به مباحث و مفاهیم تقریب مذاهب إسلامی خواهیم پرداخت.

1-  پیشینه تقریب؛

بی شک پیشینه وحدت إسلامی به مانند یک دغدغه‌ی دینی را باید در کلام قرآن و عصر حضور پيامبر گرامي إسلام جستجو کرد. خداوند متعال می فرماید همانا مومنین، برادر یکدیگرند، بین آنها اصلاح کنید و از خدا بترسید شاید که مورد رحمت قرار گیرید.[5]

همانا پيامبر گرامي إسلام بعد از استقرار در مدینه براي نشان دادن اهميت وحدت و الفت میان مسلمانان، برادري ميان ایشان جاری ساخت و عقد اخوت و برادری در بین مسلمانان اجرا نمود.[6] پیامبر گرامی إسلام همان گونه که در طول عمر شریف خویش بر یکپارچگی أمت إسلام تأکید می فرمودند، در واپسین حج شان نیز، خطاب به پیروان شان برادری و یکپارچگی را متذکر شدند و فرمودند: مسلمانان با هم برادرند و خون هايشان از نظر ارزش و اعتبار مساوي هم هستند و خون هيچ شخصي از ديگري ارزشمندتر نيست.[7]

بعد از رحلت پيامبر گرامي إسلام و بروز اختلافات در مسأله خلافت و جانشيني پيامبر و فراهم شدن بستر مناسب براي سوء استفاده دشمنان، امام علی بود که براي حفظ همبستگي و وحدت أمت إسلامي تلاش کرد و حتی برای تحقق این آرمان بزرگ، از خلافت سياسي جامعه إسلامي چشم پوشيد. آنگاه که فرمود: به خدا سوگند، اگر بيم وقوع تفرقه ميان مسلمين و بازگشت كفر و تباهي دين نبود، رفتار ما با آنان به گونه ديگر بود.[8]

پیشینه وحدت إسلامی به زمان حیات رسول گرامی إسلام و امام علی بر می گردد، این بزرگواران در تمام لحظه های حیات با برکت خویش از هیچ فرصتی برای تبیین أهمیت یکپارچگی أمت إسلام دریغ نکرده و همواره پیروان مکتب إسلام را به إتحاد و یکدلی دعوت نموده اند.

امامان شیعه نیز همواره بر تقریب مذاهب و وحدت إسلامی تأکید داشتند. ایشان برای برقراری أخوت إسلامی و ایجاد همدلی و تقریب مذهبی در بین مسلمانان، همیشه در مراسم و مناسک عبادی – اجتماعی که نوعاً از سوی مخالفان برگزار می شد، شرکت می کردند و بار ها شیعیان را به حضور و شرکت در آن و همگامی با دیگر مسلمانان سفارش می کردند.[9]

در روایتی از امام صادق آمده است: هر کس با آنها (مخالفین) در صف اول جماعت، نماز بخواند مثل کسی است که با رسول خدا در صف اول جماعت، نماز خوانده است.[10]

روایتی از امام کاظم که می فرماید امام حسن و امام حسین پشت سر مروان بن حکم نماز می خوانده اند،[11] سیره و إهتمام اهل بیت در تحقق وحدت أمت إسلام را آشکار می سازد.

این قبیل دستورات را اگر هم «حکم اولی» ندانیم و «تقیه» به شمار آوریم باز هم می توان گفت که از باب تقیه مداراتی بوده است.[12]

بعد از عصر ائمه وحدت إسلامی در بُعد علمى و فرهنگى و عقایدى از قرن سوم و بعد از آن توسط عالمان و اندیشمندان شیعه و سنی دنبال شده است.

اندیشمندان و عالمان مسلمان در اواخر قون سوم و بعد از آن، أهمیت این مسأله را درک کرده و بر آن تأکید زیاد داشته‏اند و در پدیدار شدن این امر با موانع زیادى که در بین بود، از هیچ کوششى دریغ نکرده‏اند. شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى، علامه حلى، شهید اول، شهید دوم، سید جمال الدین اسدآبادى، سید محسن امین، سید عبد الحسین شرف الدین،سید حسین بروجردى، امام خمینى و مقام معظم رهبری و شیخ محمد علی تسخیری و عالمان و فقیهان اهل سنت چون مصطفى عبد الرزاق، مصطفى مراغى، محمد على علوبه، حاج امین حسینى، شیخ حسن البنا، محى الدین قلیبى، شیخ عبد الفتاح مرغینانى، على بن اسماعیل، علامه کواکبى، علامه محمد مدنى، عبد المجید سلیم، عبد الحلیم محمود و شیخ محمود شلتوت و نیز غیر ایشان که بیان آن از حوصله این نوشتار خارج است.[13]

اولین کسی که اندیشه وحدت إسلامی را با عنوان تقریب مذاهب إسلامی مطرح کرد، شیخ محمد تقی قمی بود که در سال 1364ه.ش با همکاری و هم فکری برخی اندیشمندان مصری، دارالتقریب بین المذاهب الإسلامیه را در قاهره به عنوان مرکز و موسسه مباحث تقریبی خود برگزیدند و از همان مرکز به انتشار مجله «رساله الإسلام» پرداختند.[14]

تأسیس دارالتقریب بین المذاهب الإسلامیه مهمترین اقدام در راه تقریب علمی بود. دارالتقریب محل اجتماع اندیشمندان و علمای شیعه و سنی بود. کسانی که در دارالتقریب گردهم می آمدند عبارت بودند از: محمدعلی علوبه پاشا (دانشمندی که بعدها به ریاست جمعیت بر گزیده شد)، شیخ عبدالمجید سلیم (رئیس هیئت فتوای دانشگاه الازهر)، حاج امین حسینی (مفتی اعظم فلسطین)، شیخ محمدعبداللطیف (مفتی وزارت اوقاف)، شیخ محمدعبدالفتاح عنانی (رئیس مذهب مالکی)، شیخ محمود شلتوت (عضو هیئت کبارالعلماء حنفی )، حسن البَنّا (رهبر جمعیت اخوان المسلمین)، قاضی محمدبن عبداللّه امری (نماینده شیعه زیدیه یمن) و شیخ محمد حسین کاشف الغطاء و سید هبة الدین شهرستانی و سید عبدالحسین شرف الدین (از علمای نامدار شیعه).[15]

2-  مفهوم تقریب مذاهب إسلامی؛

تقریب إسم مصدر[16] به معنای نزدیک کردن و نزدیک گردانیدن آمده است.[17]

مقصود از عنوان تقریب مذاهب إسلامی، تقریب پیروان مذاهب إسلامی چرا که تقریب دو مذهب بدون در نظر گرفتن أتباع مذهب معقول نخواهد بود. تقریب مذاهب إسلامى، تقریب بین اتباع مذاهب، از راه بحثهاى علمى، کلامى، تفسیرى، حدیثى، اصولى و فقهى است و تقریب حقیقی با اجتماع عالمان و اندیشمندان مذاهب إسلامی برای طرح مسایل نظرى اجتهادى در فضای سالم و به دور از تعصبات، امکان پذیر است. اجتماع علما و اندیشمندان براى دستیابى به حقایق و واقعیت هاى إسلام و هم چنین درک و فهم رسالت أمت إسلام در جهان معاصر، جهت بهره مندی پیروان مذاهب می باشد.

شایان ذکر است که تقریب به معنای دست شستن از ارزشهای مذهبی نبوده و نیست و هیچ یک از علمای إسلام چنین برداشتی از تقریب ارائه نکرده اند بلکه همواره بر اصول ثابت ارزشهای دینی و مذهبی تأکید داشته اند.

محمدی عراقی می گوید: تقریب همان نزدیک شدن به مشترکات مذاهب است و منظور از تقریب مذاهب إسلامی این نیست که شیعه، سنی شود و یا سنی، شیعه، بلکه مراد این است که چون مشترکات ما بسیارند، می توان در مهم ترین مسائل، حتی در مسائل فقهی، هم فکری و همیاری نمود.[18]

از آنچه گفته شد بدست می آید، تقريب مذاهب إسلامي يعني هر مسلمان با هر مذهب إسلامی که دارد، نظر به اشتراکات دینی و نیز دشمن مشترک، لازم است با سایر پیروان مذاهب إسلامی، در راستای آرمان قرآن که همانا وحدت مسلمانان است و در مقابل دشمنان إسلام در صف واحد بايستند و از هر عملی که به سوء استفاده دشمنان إسلام منجر می شود دوری کند.

[1] كاَنَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنذِرِينَ وَ أَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِيَحْكُمَ بَينْ‏َ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ بقرۀ – 213.

[2] إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ – أنبیاء 92.

[3] وَ اعْتَصِمُواْ بحَِبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَ لَا تَفَرَّقُواْ – آل عمران 103.

[4] مجلسی محمدباقر، بحارالأنوار ، ج 29 ، ص 331 ، موسسۀ الوفاء بیروت لبنان، 1404. قال رسول الله: فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ – احسائی علی بن ابراهیم ، عوالي‏اللآلي، ج 1 ، ص 281، انتشارات سید الشهداء قم، 1405. قال رسول الله ص من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه.

[5] إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (حجرات 10).

[6] حر عاملی محمد حسن، وسائل‏الشيعة، ج 24، ص283، (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صل الله علیه واله و سلم آخَى بَيْنَ أَصْحَابِه‏، موسسۀ آل البیت قم، 1409ه.ق – نوری حسین، مستدرك‏الوسائل، ج 17، ص 152، (أَنَّ النَّبِيَّ ص آخَى بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَة) ، موسسۀ آل البیت قم، 1408ه.ق.

[7] کلینی محمد بن یعقوب، الكافي، ج 1 ، ص 403 ، (الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ) ، دارالکتاب الإسلامیۀ تهران، 1365 – مجلسی محمدباقر ، بحارالأنوار، ج 27 ، ص 67 ، (الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ هُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ) ، موسسۀ الوفاء بیروت لبنان، 1404.

[8] مفید محمد بن محمد بن نعمان، الأمالي (للمفيد)، ص 154، کنگره شیخ مفید قم، 1413- مفید محمد بن محمد بن نعمان، الجمل، ص437 ، کنگره شیخ مفید، 1413 – إبن أبی الحدید، شرح‏نهج‏البلاغة، ج 1 ، ص 307 ، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی قم، 1404 – مجلسی محمدباقر، بحارالأنوار، ج 29 ، ص 568 ، (وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ لَا مَخَافَةُ الْفُرْقَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَعُودُوا إِلَى الْكُفْرِ، وَ يَعُودَ الدِّينُ، لَكِنَّا قَدْ غَيَّرْنَا ذَلِكَ مَا اسْتَطَعْنَا).

[9] آقانوری علی، امامان شیعه و وحدت اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ دوم، 1388، ص179.

[10] کلینی محمد بن یعقوب، الكافي، ج 3 ، ص 380 – صدوق محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، ج 1 ، ص 375 ، جامعه مدرسین قم، 1413- حر عاملی محمد حسن ، وسائل‏الشيعة، ج 8 ، ص 299 (عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ)

[11] حر عاملی محمد حسن، وسائل الشيعة، ج 8 ، ص 301 ، عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ صَلَّى حَسَنٌ وَ حُسَيْنٌ خَلْفَ مَرْوَانَ وَ نَحْنُ نُصَلِّي مَعَهُمْ. نوری حسین، مستدرك الوسائل ، ج 6 ، ص 456 – مجلسی محمدباقر ، بحارالأنوار ، ج 85 ، ص 92.

[12] آقا نوری علی، کتاب امامان شیعه و وحدت اسلامی، ص 182.

[13] جناتی محمد ابراهیم، مختصات تقریب بین مذاهب اسلامی، نشریه فلسفه، کلام و عرفان، کیهان اندیشه، خرداد و تير 1374 ، شماره 60 ، از 114 تا 127، ص116 .

[14] این مجله از سال 1392ه.ق منتشر نمی شود و مجموع 60 شماره آن از ماه ربیع‌الاول سال 1368ه.ق تا 17 رمضان سال 1392ه.ق آن در 16 جلد به چاپ رسیده است.

[15] مقاله (راه‌هاي پيشگيري و حفاظت مسلمانان در برابر چالش‌هاي ضد تقريب)

[16] انوری حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج 3 ، ص 1831 ، نشر سخن تهران، چاپ اول، 1381.

[17] دهخدا علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 5 ، ص 6876 ، نشر دانشگاه تهران، چاپ دوم 1377 – معین محمد ، فرهنگ فارسی، ج 1، ص 1119، انتشارات امیرکبیر تهران، چاپ هشتم، 1371 – وجدی محمدفرید، دایره المعارف القرن العشرین، ج 7 ، ص 734، داالفکر بیروت، بی تا.

[18] محمدی عراقی محمود، بازخوانی اندیشه مذاهب اسلامی، دوماهنامه پژوهه ، مهر و آبان 1387، شماره32، از65 تا 73 ، ص107.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122