پايان نامه غديريه در شعر فارسي در دوره‌ي بازگشت ادبي (1324-1135)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه غديريه در شعر فارسي در دوره‌ي بازگشت ادبي (1324-1135) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 297 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه غديريه در شعر فارسي در دوره‌ي بازگشت ادبي (1324-1135) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
بیان مسأله 2
اهداف و سؤالات 2
فرضیه‌ها 2
پیشینه‌ی تحقیق 3
شیوه‌ی انجام تحقیق 4
فصل اول- کلیات 5
1-1 – شرح واقعه‌ی تاریخی غدیر خم 6
1-2- دوره‌ی بازگشت ادبی 9
1-2-1- خصایص سبکی دوره‌ی بازگشت ادبی 14
1-2-2- دیدگاه‌های گوناگون نسبت به دوره‌ی بازگشت ادبی 15
1-2-3- محتواي اشعار دوره‌ي بازگشت 17
1-3- غدیر در شعر شاعران دوره‌ی بازگشت ادبی 17
فصل دوم- توصیف واقعه غدیر و بازتاب آن در غدیریه‌های دوره بازگشت ادبی 19
2-1- سير غديريه سرايي در ادب فارسي 20
2-2- توصيف ماجراي غدير در غديريه‌هاي دوره‌ي بازگشت 22
2-2-1- وصف وقایع روز غدیر خم و حجة البلاغ 22
2-2-2- حاضران در غدیر 25
2-2-3- اشاره به آيات نازل شده در روز غدير 26
2-2-3-1- آیه‌ی تبلیغ 26
2-2-3-2- آیه‌ی اکمال دين 32
2-2-3-3- آیه‌ی عذاب واقع 34
2-2-4- جهاز شتران، منبر پیامبر 36
2-2-5- برافراشتن دست امام علی(ع) توسط پيامبر(ص) 39
2-2-6- اشاره به حدیث «من کنت مولاة فهذا علی مولاه» 41
2-2-7- اعلام رسمی ولایت امیرالمؤمنین (ع) توسط پیامبر(ص) 46
2-2-8- اعطای لقب امیرالمؤمنین به حضرت علی(ع) 47
2-2-9- تهنیت و تبریک به امیرالمؤمنین(ع) 48
2-2-10- بیعت با امیر المؤمنین (ع) در روز غدیر 50
2-2-11- عید وصی و عید امیر 51
2-2-12- جشن و سرور در عید غدیر 52
2-2-13- فضیلت روز غدیر 54
2-2-14- عاشورا در غدیر 56
فصل سوم- توصیف سیمای امیرالمؤمنین(ع) و جایگاه ایشان در غدیریه‌ها 58
3-1- مقام امیرالمؤمنین(ع) 59
3-1-1- امام علی (ع) و آیه‌ی ولایت 60
3-1-2- امام علی (ع) و سوره‌ی «دهر» 61
3-1-3- امام علی (ع) و آیه‌ی تطهیر 63
3-1-4- امام علی (ع)‌ و آیه‌ی «مباهله» (حدیث انفسنا) 64
3-1-5- امام علی (ع) در احادیث نبوی 65
3-1-5-1- امام علی (ع)‌ و فضیلت بر انبیاء علیهم السلام 65
3-1-5-2- امام علی(ع) وحدیث ثَقَلین 70
3-1-5-3- امام علی(ع) و حدیث سفینه 71
3-1-5-4- امام علی(ع) و حدیث ولایت 71
3-1-5-5- امام علی (ع) و حدیث منزلت 72
3-1-5-6- امام علی (ع)‌و حدیث « أنا مَدِینَةُ الْعِلْمِ، وَعَلِیٌّ بَابُهَا» 73
3-1-5-7- امام علی (ع) و حدیث « علی منی کنفسی …» 74
3-1-5-8- امام علی (ع) و حدیث «قسیم النار و الجنّه» 75
3-1-5-9 – امام علی (ع)‌ و حدیث « خُلِقتُ اَنا وَ عَلیٌ مِن نورٍ واحدٍ » 76
3-1-5-10- امام علی (ع)‌ و حدیث « النّاسُ مِنْ شَجَرٍ شَتّی …» 76
3-1-5-11- امام علی (ع) و حدیث « خمّرت طینة آدم بیدی اربعین صباحاً» 77
3-2- القاب و ويژگيهاي شخصيتي امام علي(ع) 78
3-2-1- امام علی(ع) همسر حضرت زهرا(س) 78
3-2-2- علی(ع) داماد پیامبر(ص) 79
3-2-3- علی(ع) شافع محشر 80
3-2-4- علی(ع) ساقی کوثر 81
3-2-5- بت شکنی امام علی (ع) 82
3-2-6- امام علی(ع)، ابوتراب 83
3-2-7- علی (ع) مظهر ايزد 84
3-2-8- امام علی مظهر جود و سخاوت 86
3-2-9- امام علی (ع) قهرمان میدان‌های نبرد 88
3-3- اعتراف غدیریه‌سرایان به عجز و ناتوانی خود از منقبت حضرت امیر(ع) 93
فصل چهارم- بررسی صور خیال در غدیریه‌های دوره بازگشت ادبی 95
4-1- تشبيه 96
4-2- استعاره 102
4-3- كنايه 106
4-4- مجاز 108
فصل پنجم- بررسی مضامین و ساختارهای غدیریه‌ها و نتیجه‌گیری 111
5-1- غدیریه‌سرایان و بررسی ساختار غدیریه‌ها 112
5-1-1- آذر بیگدلی(م 1195ق) 112
5-1-2- هاتف اصفهانی(م 1198ق) 113
5-1-3- وامق یزدی(م 1262ق) 115
5-1-4- قاآنی شیرازی(م 1270ق) 115
5-1-5- داوری شیرازی(م 1283ق) 118
5-1-6- سروش اصفهانی(م 1285ق) 118
5-1-7- همای شیرازی(م 1290ق) 122
5-1-8- افسر کرمانی(م 1300ق) 122
5-1-9- جیحون یزدی(م 1301ق) 123
5-1-10- عبدالجواد جودی(م 1302ق) 123
5-1-11- وفایی شوشتری( م 1303ق) 124
5-1-12- میرزا عبدالرسول مدّاح شوشتری(م ؟ ) 125
5-1-13- محمد حسین عنقا( م1308 ق) 125
5-1-14- میرزا حبیب اصفهانی(م 1311ق) 126
5-1-15- صفی علیشاه(م 1316ق) 127
5-1-16- محیط قمی(م 1317ق) 127
5-1-17- مشتاقی نائینی(م 1318ق) 128
5-1-18- وهّاج خوانساری( م 1319ق) 128
5-1-19- عُمّان سامانی(م 1322ق) 130
5-1-20- حکیم ساوجی(م 1322ق) 130
5-1-21- محمد کاظم صبوری(م 1322ق) 132
5-1-22- عباس شباب شوشتری(م 1324ق) 135
5-1-23- الهامی کرمانشاهی(م 1325ق) 136
5-1-24- طرب (م 1330ق) 138
5-1-25- اختر طوسی( م 1334ق) 142
5-1-26- ابوالحسن حیرت(م 1336ق) 144
5-1-27- ادیب الممالک فراهانی(م1336ق) 144
5-1-28- فرصت شیرازی(م 1339ق) 145
5-1-29- درودیان تفرشی( م 1344ق) 146
5-1-30- عبرت نائینی( م 1362ق) 148
5-2- بررسی ساختار غدیریه‌ها 151
5-2-1- قالب‌های شعری 151
5-2-2- وزن 152
5-2-3- مطلع(مقدمه) 153
5-3- نتیجه گیری 154
پیوست- غدیریه سرایان و غدیریه‌ها 162
آذر بیگدلی(م 1195ق) 163
هاتف اصفهانی (م 1198 ق) 166
وامق یزدی(م 1262ق) 168
قاآنی شیرازی (م 1270ق) 170
داوری شیرازی(م 1283ق) 174
سروش(م 1285ق) 175
همای شیرازی(م 1290ق) 183
افسر کرمانی(م 1300ق) 186
جیحون یزدی(م 1301ق) 188
میرزا عبدالجواد جودی(م 1302ق) 191
حاج ملافتح الله شوشتری( م 1303ق) 193
میرزا عبدالرسول مدّاح شوشتری( قرن سیزدهم هجری) 195
محمد حسین عنقا( م1308 ق) 198
میرزا حبیب اصفهانی(م 1311ق) 200
صفی علیشاه(م 1316ق) 202
محیط قمی(م 1317ق) 203
مشتاقی نائینی(م 1318ق) 205
وهّاج خوانساری( م 1319ق) 208
عُمان سامانی(م 1322ق) 211
حکیم ساوجی(م 1322ق) 213
میرزا محمد کاظم صبوری(م 1322ق) 217
ملا عباس شباب شوشتری(م 1324ق) 226
الهامی کرمانشاهی(م 1325ق) 231
طرب (م 1330ق) 235
اختر طوسی( م 1334ق) 246
میرزا ابوالحسن حیرت(م 1336ق) 254
ادیب الممالک فراهانی(م1336ق) 256
فرصت شیرازی(م 1339) 258
درودیان تفرشی( م 1344ق) 262
عبرت نائینی( م 1362ق) 267
منابع 273
منابع اصلی 274
منابع مکتوب 274
منابع غیر مکتوب 281
منابع فرعی 282

منابع اصلی

منابع مکتوب

اختر طوسی، غلامحسین. گلزار حسینی(‌قصاید و اشعار اختر طوسی). تهران: کتابفروشی اسلامیّه، بی‌چا1377ق.

اخوان ثالث، مهدی.‌ بدایع و بدعت‌ها و عطا و لقا‌ی نیما.  تهران: انتشارات بزرگمهر، چاپ دوم، زمستان 1369.

امین‌پور، قیصر.‌ سنت و نوآوری در شعر معاصر. تهران: انتشارات علمی فرهنگی،‌ چاپ اول، 1383.

امینی، عبدالحسین. الغدیر. ج 2، ترجمه‌ محمد حسن شفیعی شاهرودی، قم: موسسه میراث نبوت، چاپ سوم،  1389.

—، ——. الغدیر. ج 5، ترجمه‌ محمد حسن شفیعی شاهرودی، قم: موسسه میراث نبوت، چاپ اول، 1389.

—، ——. الغدیر. ج 7، ترجمه محمد حسن شفیعی شاهرودی، قم: موسسه میراث نبوت،‌ چاپ اول، 1389.

—، ——. ‌ الغدیر (شعر و شعرا).‌ ج 26، تحقیق و ترجمه محمد حسن شفیعی شاهرودی، قم: موسسه میراث نبوت، چاپ اول، ‌ 1389.

—، ——.  گزیده جامع الغدیر. تلخیص و ترجمه محمد حسن شفیعی شاهرودی،‌ قم:‌ قلم مکنون، چاپ دوم ، 1428ق.

انوشه، حسن. ‌فرهنگ‌نامه‌ی ادبی فارسی. ج 2، تهران:‌ سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، 1381.

آذر بیگدلی، لطفعلی بیگ. دیوان. به اهتمام حسن سادات ناصری و غلامحسین بیگدلی، تهران: چاپخانه‌ی علمی(جاویدان)، چاپ اول، 1366.

آرین پور، یحیی. از صبا تا نیما. ج 1، بی‌جا: زوّار،‌ چاپ چهارم، 1372.

براون، ادوارد.‌ تاریخ ادبیات از صفویه تا عصر حاضر. ترجمه بهرام مقدادی، تحشیه و تعلیق ضیاء‌الدین سجادی و عبدالحسین نوایی،‌ تهران: مروارید، چاپ دوم،  1375.

بهار، محمد تقی. دیوان اشعار، تهران:‌ مؤسسه نگاه،بی‌چا، 1387.

جودی خراسانی، عبدالجواد. دیوان. به کوشش مهدی آصفی، تهران: جمهوری، چاپ اول، 1372.

جیحون یزدی،  محمد. دیوان. به کوشش احمد کرمی،‌ تهران: انتشارات ما،‌بی‌چا، 1363.

حکیم ساوجی، علیرضا. دیوان. تهران: کتابفروشی حافظ.بی‌چا،‌ بی‌تا.

خاتمی، احمد. تاریخ ادبیات ایران در دوره‌ی بازگشت ادبی از سقوط صفویه تا استقرار مشروطه.‌ ج1، ‌بی‌جا: پایا ، چاپ دوم،‌ 1380.

—-،—-. تاریخ ادبیات ایران در دوره‌ی بازگشت ادبی از سقوط صفویه تا استقرار مشروطه.‌ ج2، ‌ بی‌جا: پایا ، چاپ دوم،‌ 1380.

—-،—-. پژوهشی در نظم و نثر دوره‌ی بازگشت ادبی. بی‌جا: ‌پایا، چاپ اول،‌ 1374.

داوری شیرازی، محمد. دیوان. به اهتمام نورانی وصال، شیراز: انتشارات وصال، چاپ اول، 1370.

درودیان تفرشی، محمد رضا.دررالاشعار.‌ قم: دارالتفسیر، چاپ چهارم، 1390.

دل‌بیشه، حامد. هدیه‌ی غدیر. قم:‌ انتشارات حضرت معصومه (س)،‌ چاپ اول، 1383.

دهخدا، علی اکبر. لغت نامه.ج 16 ، تهران:‌ دانشگاه تهران،‌بی‌چا، 1335.

—- ، ——. لغت نامه. ج 36، تهران:‌ دانشگاه تهران،‌بی‌چا، 1335.

رازی، جمال الدین ابوالفتوح،‌ تفسیر رَوح الجِنان و روح الجَنان. ج 3، تصحیح علی اکبر غفاری، تهران: اسلامیه،بی‌چا، 1398ق.

—— ، ——.‌ تفسیر رَوح الجِنان و روح الجَنان. ج 4، تصحیح علی اکبر غفاری تهران: اسلامیه،بی‌چا، 1398ق.

—— ، ——.  تفسیر رَوح الجِنان و روح الجَنان. ج 8، تصحیح مهدی الهی قمشه‌ای ، کتابفروشی و چاپخانه علمی ، چاپ دوم ، 1321.

—— ، ——.‌ تفسیر رَوح الجِنان و روح الجَنان. ج 11، تصحیح علی اکبر غفاری تهران: اسلامیه،بی‌چا، 1398.

رضازاده شفق ، صادق. تاریخ ادبیات ایران. بی‌جا: دانشگاه پهلوی،بی‌چا، 1352.

رضايي جمكراني، احمد. نقش تشبیه در دگرگونی‌های سبکی. دوفصل نامه‌ی پژوهش زبان و ادبیات فارسی،1387.

زرین کوب، عبدالحسین. از گذشته‌ی ادبی ایران، انتشارات بین المللی الهدی، بی‌جا: بی‌نا، چاپ اول،‌ 1375.

—— ، ——. سیری در شعر فارسی. بی‌جا: بی‌نا، چاپ چهارم‌، 1384.

سروش اصفهانی، میرزا محمد علی خان.‌ دیوان. ج1، مقدمه‌ی جلال الدین همایی و تصحییح محمد جعفر محجوب، تهران: امیرکبیر،بی‌چا، 1340.

شباب شوشتری، ملا عباس. دیوان. به کوشش میرزا عبدالرحیم مشتاقی،‌ اصفهان:‌ انتشارات مطبوعاتی،بی‌چا، 1310.

شریفی، محمد. فرهنگ ادب فارسی. تهران: معین، ‌چاپ سوم،‌ 1388.

شفیعی کدکنی، محمد رضا. ادوار شعر فارسی. ‌تهران:‌ سخن،‌ چاپ چهاردهم، 1387.

شميسا، سيروس. بيان و معانی. تهران: فردوس، چاپ پنجم، 1384.

شیرازی، فرصت الدوله.‌ دیوان.‌ با مقدمه و تصحیح علی زرین قلم، تهران:‌ کتابفروشی اسلامیه، بی‌چا، بی‌تا.

صبوری، محمد کاظم. ‌دیوان. تصحیح و تحشیه محمد ملک زاده، تهران: ابن سینا،بی‌چا، 1342.

صدوق، محمد بن علی بن بابویه. عیون اخبار الرضا. ج1.بی‌جا: بی‌نا، بی‌چا،‌ بی‌تا.

صفا، ذبیح الله. مختصری در تاریخ نظم و نثر پارسی. تهران: انتشارات ققنوس، چاپ اول،  1368.

صفی علیشاه اصفهانی، حسن. دیوان. تهران: امیرکبیر،بی‌چا، 1336.

صمیمی، حبیب الله. فضائل و شناخت معصومین به لسان اهل بیت (ع). تهران: صبا،بی‌چا، 1381.

طرب بن همای شیرازی، ابوالقاسم محمد نصیر. دیوان. با مقدمه و حواشی جلال الدین همایی، تهران: کتابفروشی فروغی،بی‌چا، 1342.

طوسی، محمد بن حسن شیخ. امالی. ج2، ترجمه‌ صادق حسن‌زاده، قم:‌ اندیشه‌ی هادی، بی‌چا،  1388.

عمان سامانی، نورالله.‌ گنجینة‌الاسرار به انضمام دیوان وحدت کرمانشاهی. تصحیح محمدعلی مجاهدی]پروانه[، قم: کتابفروشی محمودی،بی‌چا 1345.

فراهانی، محمد صادق ]ادیب الممالک[. دیوان. ج1، به تصحیح و اهتمام مجتبی برزآبادی فراهانی، تهران: فردوس، چاپ دوم، 1380.

فیض کاشانی، محمد حسین. الصافی فی تفسیر القرآن. ج2،‌ ترجمه‌ عبدالرحیم عقیقی بخشایشی،‌ قم: نوید اسلام،‌ چاپ سوم،  1387.

قاآنی شیرازی، حبیب الله بن محمدعلی. دیوان.‌ به تصحیح و مقدمه مجید شفق، تهران:‌ سنایی،‌ بی‌چا، 1387.

قافله باشی، اسماعیل.‌ پژوهشی در سبک‌های شعر فارسی. قزوین: حدیث امروز،‌ چاپ اول، بهار 1380.

قبادی آدینه‌وند، محمد رضا. کلمة‌الله العلیا. ج 2،قم: اُسوه،‌چاپ اول، 1380.

قمی، عباس.‌ منتهی الآمال.‌ ج1، تهران: کتابفروشی و چاپخانه‌ محمد حسن علمی، بی‌چا، بی‌تا.

کرمانی، افسر. دیوان. به کوشش عبدالرضا افسری کرمانی،‌ تهران:‌ اطلاعات، چاپ دوم،‌  1372.

کسائی مروزی. دیوان. تصحیح محمد امین ریاحی، تهران: علمی، چاپ چهاردهم،  1373.

کلینی، محمد بن یعقوب.‌ اصول کافی. ج2، ترجمه حسین استاد ولی، تهران: دارالثقلین، چاپ اول،1390.

گلبن، محمد. بهار و ادب فارسی. ج1، مقدمه غلامحسین یوسفی، تهران: امیرکبیر، چ3،‌ 1371.

گویری، سوزان.‌ ادبیات فارسی و تحولات آن.‌ بی‌جا: انتشارات بهجت،‌ چاپ اول، 1386.

مجلسی، محمد باقر. حیوة‌القلوب. ‌‌ج5، با تحقیق سید علی امامیان،‌ بی‌جا: انتشارات سرور، چاپ اول،‌ ‌1376

مجلسی، محمد باقر ،‌بحار الانوار. ج2، تهران: مکتبة الاسلامیة،‌بی‌چا، 1387ق.

—-، ——– .‌بحار الانوار. ج8، تهران: مکتبة الاسلامیة،بی‌چا،‌ 1387ق.

—-، ——– . ‌بحار الانوار. ج 21، تهران: مکتبة الاسلامیة،‌بی‌چا،  1387ق.

—-، ——– . بحار الانوار. ج23، تهران: مکتبة الاسلامیة،بی‌چا،‌ 1387ق.

—-، ——– . ‌بحار الانوار. ج 25، تهران: مکتبة الاسلامیة،بی‌چا،‌ 1387ق.

—-، ——– . ‌بحار الانوار. ج36، تهران: مکتبة الاسلامیة،‌بی‌چا، 1387ق.

—-، ——– .‌بحار الانوار. ج37، تهران: مکتبة الاسلامیة،‌بی‌چا، 1387ق.

محیط قمی، محمد. دیوان. به کوشش ابراهیم ساقی،بی‌جا: کتابفروشی شهشهانی،بی‌چا، 1328.

مشتاق اصفهانی،سید محمد علی. دیوان.‌ به اهتمام و تصحیح حسین مکی،‌ تهران:‌ مروّج، بی‌چا1320.

مشتاقی نائینی، محمد علی. دیوان. ]چاپ سنگی[، بی‌جا: بی‌نا، بی‌چا، بی‌تا.

مصاحبی نائینی، محمد علی. نامه‌ی فرهنگیان. ‌تهران: کتابخانه و موزه مرکز استاد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، ‌ 1377.

—-، ——– . تذکره‌ مدینة الادب. ج 2، تهران: کتابخانه و موزه مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.بی‌چا، بی‌تا.

—-، ——– . دیوان. به اهتمام مهدی آصفی، تهران:‌ جمهوری، چاپ اول،  1388.

 

وهّاج خوانساری، محمد. کلیات دیوان. به تصحیح رضاعلی رضایی، قم: مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول،  1380.

هاتف اصفهانی، سید احمد. دیوان.‌ تصحیح وحید دستگردی، بی‌جا: انتشارات نگاه،‌ چاپ دوم،‌  1370.

الهامی کرمانشاهی، میرزا احمد.‌ دیوان. تصحیح و تحقیق امید اسلامی‌پناه،‌ تهران: میراث مکتوب، چاپ اول،  1376.

همای شیرازی، محمد علی. دیوان«شکرستان». به کوشش احمد کرمی، تهران: سلسله نشریات ما، چاپ اول،  1363.

همایی،جلال الدین. برگزیده دیوان سه شاعر اصفهان، ج2، تهران: کتابفروشی فروغی،بی‌چا، 1343.

همایی، جلال الدین. صناعات ادبی( فن بدیع و اقسام شعر فارسی)، بی‌جا: موسسه مطبوعاتی علمی، چاپ اول،  1339.

منابع غیر مکتوب

لوح فشرده جامع الاحادیث (نسخه 5/3)، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، سیمای امام علی (ع) در قرآن، ترجمه‌ی کتاب شواهد التنزیل.

—،—.،— ،نهج الحق و کشف الصدق، ترجمه کهنسال.

—،—.،— ،معانی الاخبار شیخ صدوق، ترجمه‌ محمدی، ج2.

—،—.،— ، شواهد النزیل، حاکم حسکانی، ج1.

—،—.،— ،مجموعه‌ی رسائل در شرح احادیثی از کافی، ج1.

—،—.،— ،ینابیع المودة، ج 3.

منابع فرعی

آشفته شیرازی،محمد کاظم. دیوان. شیراز: کانون تربیت، چاپ اول، اسفند 1349.

بیگدلی آذری قمی،حسین علی بیگ. مجموعه اشعار. به کوشش شمس الدین محمد علی مجاهدی ]پروانه[، قم: مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم،‌بی‌چا، 1349.

پرتو اصفهانی، علیرضا. دیوان. ویرایش حجت توسلی، نائین: چاپ کلیم،بی‌چا، 1386.

تائب اَوَزی، محمد صالح. دیوان. گردآوری عنایت الله نامور، شیراز: نوید،‌ چاپ اول، 1384

حاجب شیرازی، حیدر علی. دیوان به انضمام ترجیع بند عشقنامه‌« ابوالقاسم امری». به اهتمام مهدی آصفی، بی‌جا: بی‌نا، چاپ اول، زمستان 1372.

حزین لاهیجی، محمد علی. دیوان. به کوشش ذبیح الله صاحبکار،‌ تهران: میراث مکتوب،‌ چاپ اول، 1374.

حسرت همدانی، محمد تقی. دیوان. تصحیح و مقدمه رضا عبداللهی، تهران: نگاه، چاپ اول، 1389.

حکمت یغمائی، عبدالکریم. شهد شورستان(تذکره‌ شعرای کویر). بی‌جا: گستره، چاپ اول، 1380.

سحاب اصفهانی، سید محمد. دیوان. به کوشش احمد کرمی، تهران: انتشارات ما، چاپ اول، 1369 .

شوشتری، محمد علی. دیوان ناله حزین.‌ مقدمه پرفسور عباس شوشتری،بی‌جا: انتشارات کوروش و امیرکبیر، چاپ دوم، 1964.

شیبانی کاشانی، فتح الله خان. دیوان. به کوشش احمد کرمی، تهران: انتشارات ما،بی‌چا، 1371.

صباحی بیدگلی، حاجی سلیمان. دیوان. به کوشش احمد کرمی، تهران: تالار کتاب، چاپ اول، 1365.

صبای کاشانی، محمود خان ملک الشعرا. دیوان. تهران: چاپخانه چهر،بی‌چا، 1329.

صبای کاشانی، فتح علی خان. دیوان. تصحیح محمد علی نجاتی،‌ تهران: ‌اقبال،‌بی‌چا،‌ 1341.

صفای اصفهانی، محمد حسین. دیوان. به اهتمام احمد سهیلی خوانساری،‌تهران: اقبال، چاپ دوم،‌ 1362.

طباطبایی اردستانی   سید حسین ]مجمر اصفهانی[. دیوان. ]چاپ سنگی[، بی‌جا:بی‌نا، بی‌چا، بی‌تا.

طبیب اصفهانی، عبدالباقی. دیوان. تصحیح اکبر بهداروند، تهران: نگاه،بی‌چا، 1385.

عاشق اصفهانی، آقا محمد. دیوان. با مقدمه‌ سعید نفیسی. تهران:‌ جاویدان، چاپ اول، 1362.

فروغی بسطامی، محمد علی. دیوان. با مقدمه سعید نفیسی، تهران: جاویدان،بی‌چا، 1342.

قاجار، ناصر الدین شاه. دیوان. مقدمه و تصحیح علی راه جیری، تهران: ناصر خسرو، چاپخانه تمدن،بی‌چا، 1339.

قائم مقام فراهانی، ابوالقاسم. دیوان به انضمام مثنوی جلایرنامه. به اهتمام سید بدرالدین یغمایی،‌تهران:‌ شرق، چاپ اول، 1366.

قصاب کاشانی، سعید. دیوان. به کوشش احمد کرمی، تهران: انتشارات ما، چاپ اول، 1379.

کبودر آهنگی ، محمد جعفر]مجذوبعلی شاه[. دیوان، به تصحیح کاظم کاظم‌زاده، ایرانشهر: چاپخانه‌ اقبال،بی‌چا، ‌1341.

کرمانی، مشتاق علی شاه. دیوان. ‌تهران:‌کتابفروشی محمودی،بی‌چا، 1333.

لاری، صحبت. دیوان. به اهتمام حسین معرفت، شیراز: کتابفروشی معرفت، چاپ چهارم، 1354.

چکیده

واقعه‌ی غدیر که همواره موضوع مورد علاقه‌ی شاعران ولایت‌مدار بوده در دوره‌ی بازگشت ادبی پیشرفت شگرفی داشته است. پژوهش در قالب، مضمون، محتوا و موسیقی غدیریه‌ها نشان می‌دهد در این دوره شصت و سه غديريه‌ سروده شده که  پنجاه و چهار مورد آن در قالب قصيده است. بيشتر قصايد، از نوع كامل يعني داراي تشبیب و تخلّص و شریطه است و شاعر پس از ذكر تشبيب به توصیف ماجرای غدیر پرداخته است. پنج غديريه در قالب مسمّط سروده شده ‌که فراخور قالب، طولاني بوده و در آنها توصيفات كاملي از واقعه‌ي غدير وجود دارد. غديريه‌هايي كه در قالب مثنوی سروده شده حالتي روايي و داستان‌گونه دارد. غديريه‌ها به تناسب محتوا در وزن‌های شاد به نظم درآمده است. پر كاربردترين بحرهای عروضي درآنها به ترتیب مجتث، رمل، هزج و مضارع است. غديريه‌سرايان دوره‌ي بازگشت، اشعار خود را با شيوه‌هاي مختلفي آغازكرده‌اند. شاعران در سي و چهار غديريه مستقيماً به سراغ موضوع غدير رفته‌اند و از همان ابتداي شعر به روايت اين ماجرا پرداخته‌اند. ده غديريه با توصيف معشوقي خيالي و عشق‌بازي با او آغاز مي شود. اين نوع مطلع غالباً در قصايد وجود دارد. هفت تن از غدیریه‌سرایان غديريه‌هاي خود را با وصف بهار و زيبايي‌هاي آن آغاز کرده، پنج شاعر نیز غديريه‌هاي خود را با مدح امام علي(ع) شروع نموده‌اند و موارد دیگری چون ساقی‌نامه،‌ طلوعیه، خزانیه و مدح پیامبر ابیات آغازین مابقی غدیریه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. مضمون اصلی غدیریه‌ها اعلام رسمی ولایت امیرالمؤمنین علی(ع)، تهیه‌ی منبر پیامبر از جهاز شتران، برافراشتن دست حضرت علی(ع) توسط پیامبر، اشاره به خطبه‌ی تاریخی پیامبر، تبریک و تهنیت‌گویی به حضرت علی(ع) و بیعت با ایشان است. در بعد صور خیال از مقولات چهار‌گانه‌ی آن(تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز) عنصر تشبیه و مشخصاً از نوع اضافی بیشترین کاربرد را دارد. همچنین بيشتر استعاره‌هاي موجود در غديريه‌ها از نوع مصرّحه است.

کلیدواژگان: غدیریه، غدیر خم، دوره‌ی بازگشت ادبی، امام علی(ع)، شعر فارسی

مقدمه

واقعه‌ی غدیر یکی از بزرگ‌ترین حوادث دینی و سرنوشت‌ساز در تاریخ اسلام است که در سال دهم هجرت، هنگام بازگشت پیامبر (ص) از حجة‌الوداع در منطقه‌ی غدیر خم و با حضور هزاران نفر رخ داد. در این روز پیامبر (ص) از جانب خداوند بلند مرتبه،‌ حضرت علی(ع) را به عنوان جانشین بعد از خود ، امامت امت و پرچم هدایت منصوب کردند تا آنان را از سقوط و تباهی دوران  حفظ نمایند . آیات تبلیغ و اکمال دین و… که در جریانات غدیر خم نازل گردید، همچنین تأکیدهای فراوان پیامبر اکرم (ص) و بیعت حاضرین در غدیر با امیرالمؤمنین ، علی (ع) به دستور پیامبر (ص) نشان از اهمیت و جایگاه عظیم این انتصاب دارد .

این واقعه در فراز و فرود‌های تاریخی و جریانات سیاسی، همواره مورد مناقشه بوده است. اکثر شیعیان سعي كرده‌اند با روش‌هاي گوناگون به اثبات و زنده نگه داشتن واقعه‌ی غدير بپردازند. یکی از مهمترین راه‌های اثبات غدیر، تبلور آن در اسناد تاریخی و مذهبی است؛ در کنار اسناد فوق،‌ متون ادبی نیز تصویرگری زیبا بر این حقیقت تاریخی بوده‌اند. ادبیات یکی از ابزارهایی است که پیوسته در خدمت مردم بوده و نویسندگان و شاعران از آن به عنوان ابزاری برای بیان افکار و عقاید خویش بهره برده‌اند . غدیرتنها واقعه‌ای است که در میان تاریخ  وقایع اسلام از همان ابتدا مورد توجه شاعران قرار گرفت و در گذر قرن‌ها در ادب و فرهنگ مردم حضور داشته و شاعران مذاهب مختلف را واداشته تا درباره‌ی آن هنرنمایی کنند.

شعرای بسیاری در طول تاریخ ادبیات بشر، غدیر را دست‌مایه‌‌ اشعار خود قرار داده‌اند و آثار نغز بسیاری در این زمینه آفریده‌اند . شاعران ولایت‌مدار و متعهد دوره بازگشت ادبی به فراخور دانش ، استعداد ، توانايي و ذوق خویش از این دریای بیکران توشه‌ها برداشته و بهره‌ها برده‌اند و با وصف واقعه‌ي غدير، ضمن ابراز ارادت خود به آستان اميرالمؤمنين(ع) به پايداري و تثبيت ولايت ايشان، كمك كرده‌اند. اين گونه اشعار كه معمولاً در قالب قصیده و مدح امیرالمؤمنین، علی(ع)‌،‌ توصیف واقعه‌ی غدیر، بیان حقیقت تاریخی آن و حقانیت ولایت امام علی(ع)‌ سروده می‌شود،‌ غدیریه نام دارد. غدیریه‌ها علاوه بر ارزش هنری و ادبی ، که برخاسته از ایمان خالص شاعران است، در دنیای ادب جایگاه والایی دارند و از لحاظ تاریخی اسنادی معتبر به شمار می‌آیند.

بیان مسأله

در طول تاريخ شعر فارسي غديريه‌هاي بسياري توسط شاعران گوناگون، سروده شده است امّا غديريه سرايي در دوره‌ي بازگشت ادبي به اوج خود رسيد و شاعران بسياري، ذوق و همّت خود را صرف انعكاس ولايت امام علي(ع) در اشعار خود نمودند. شاعرانِ بازگشت، ضمن وصف واقعه‌ي غدير با استفاده از اسناد تاریخی، استشهادهای قرآنی و احادیث نبوی به مدح و منقبت اميرالمؤمنين(ع) نيز پرداخته و در بیان مقام و منزلت امام علی(ع) به نبردها و رشادت‌های ایشان اشاره نموده‌اند. همچنین غديريه‌سرايان دوره‌ي بازگشت ادبي، اوصاف و ویژگی‌های اميرالمؤمنين(ع) را به شکل ممتازی در اشعارشان منعکس نموده، با صراحت کامل و بی‌پرده از حقانیت امامت حضرت علی‌(ع) سخن گفته و گامي مهم در اعتلاي فرهنگ تشیع و ماندگاريِ آن برداشته‌اند.

اهداف و سؤالات

زدودن غبار مظلومیت از سیمای امام علی(ع) بر تک تک پیروان آن حضرت ایجاب تکلیف می‌کند و ما نیز ضمن تبیین آن به عنوان هدف پژوهش،‌ سعی کرده‌ایم با تحلیل غدیریه‌های دوره‌ی بازگشت، به سوالاتی چون: ویژگی‌های انعکاس واقعه‌ی غدیر، چگونگی توصیف سیمای امام علی(ع)، درونمایه‌ی صور خیال و ساختار غدیریه‌ها پاسخ دهیم.

فرضیه‌ها

به نظر می‌رسد انتخاب حضرت علی(ع) به خلافت توسط پیامبر جلوه‌ی بیشتری در غدیریه‌ها دارد.

بررسی اولیه‌ نشان می‌دهد مظلومیت امیرالمؤمنین(ع) انعکاس بیشتری در غدیریه‌ها داشته باشد.

تصور می‌شود شجاعت امام علی(ع) بیشترین کاربرد را در درون‌مایه‌ی ساخت صور خیال داشته باشد.

پیشینه‌ی تحقیق

با مروری بر منابع و فعالیت‌های پژوهشی انجام شده، مشاهده شده است که کتب معدودی در زمینه‌ي مورد پژوهش به رشته‌ی تحریر در آمده است؛ ولی هیچکدام به تحلیل و بررسی موضوعی غدیریه‌ها نپرداخته‌اند. که از میان آن منابع بررسی شده می‌توان به کتب ذیل اشاره کرد:

«غدیریه‌های فارسی از قرن چهارم تا چهاردهم» تألیف محمد صحتی سردرودی

اگرچه به نظر می‌رسد تهیه‌ی چنین مجموعه‌ای زحمت بسیاری طلبیده باشد، اما باید گفت که نویسنده‌ی این اثر بدون تحلیل و بررسی محتوایی اشعار، هر گونه شعری را که به گونه‌ای به غدیر اشاره داشته است، به عنوان غدیریه ذکر کرده است؛ چه بسا اشعار مدحیه‌ای که در این کتاب به عنوان غدیریه ذکر شده است و چه غدیریه‌های زیبا و قابل ذکری که در این کتاب به آنها اشاره نشده است. این کتاب بسیاری از شعرها را به صورت ناقص آورده است، در ذکر مطلع و مقطع اشعار دقت لازم صورت نگرفته است، از برخی شعرای غدیریه‌سرای دوره‌ی بازگشت حتی نامی و ذکری به میان نیامده است.

« در ساحل غدیر» اثر احمد احمدی بیرجندی

به نظر می‌رسد گردآورنده‌ی این مجموعه به گلچینی از غدیریه‌های فارسی بسنده نموده، به طوری که به ندرت غدیریه‌ای از شاعران دوره‌ی بازگشت در آن دیده می‌شود. البته هیچکدام از آن غدیریه‌ها کامل نیست و در آنها نه تنها شاعران معرفی نشده‌اند،‌ بلکه محدوده‌ی زمانی آنان نیز ذکر نگردیده است و اغلب شاعران غدیریه‌سرای این اثر از معاصرین می‌باشند.

گفتنی است که پیرامون مناقب حضرت علی(ع) در اشعار فارسی پژوهش‌هایی انجام گرفته است که تا قرن دهم هجری را شامل می‌شود و تاکنون پژوهشی درباره‌ی غدیریه‌سرایان دوره‌ی بازگشت صورت نپذیرفته است.

شیوه‌ی انجام تحقیق

برای انجام پژوهش مذکور پس از بررسی پیشینه‌های فوق، ابتدا منابع مرتبط شناسایی شده و سپس با مراجعه به اصل کتب و دواوین شعرا و در موارد معدودی تذکره‌های دوره‌ی بازگشت نسبت به جمع‌آوری غدیریه‌ها تمهیدات لازم اندیشیده شد. در این پژوهش سعی بر آن شده است که با دسته‌بندی موضوعات و تحلیل و تبیین آنها، نسبت به ارائه‌ی اثری نو، بدیع و کامل همّت گماشته شود.

پژوهشگر امید دارد که این تلاش اندک مقدمه‌ی گام‌های بعدی در راه شناساندن فرهنگ و آموزه‌های غدیر از منظر شعر و ادبیات گردد.

فصل اول

کلیات

1-1 – شرح واقعه‌ی تاریخی غدیر خم

همان گونه كه برخي از زمان‌ها، انسان‌ها و مکان‌ها در طول تاريخ سرگذشت شگفت‌انگیزی داشته‌اند برخی از سرزمین‌ها نيز در سیر تاریخ بشریّت تأثیر بسزایی گذاشته‌اند. کوه طور، رود نیل، رود فرات،‌ روز بعثت پیامبر(ص)، و روز عاشورا و… هرکدام باری از حوادث تاریخی را به دوش می‌کشند؛ «غدیر خم» نیز  به عنوان یکی از همین مکان‌های مقدس یادآور واقعه‌ی عظیم و تاریخی غدیر است. در حجة‌الوداع سال دهم هجرت، پیامبرگرامی اسلام(ص) در این سرزمین نقش بسیار مهمی ایفا نمود و «وصایت و ولایت» امام علی (ع)، داماد،‌ پسر عمّ و نخستین مرد مسلمان را رقم زد.

پیامبر اکرم (ص) حدود بیست سال به تبلیغ توحید، خداشناسی و یکتاپرستی پرداخته، نبوّت، معاد، نماز، زکات، حج و سایر احکام و فرائض اسلامی را به مردم آموخت و آنها را تربیت نمود. تلاش و جهادهای مکرر پیامبر (ص)، علی (ع) و یاران وی، بت پرستان و بدخواهان را در نقاط مختلف عربستان آرام نمود و اصحاب و یارانی فداکار را جذب دين اسلام كرد. پیامبر (ص) در سال دهم هجرت در آخرین سال عمر شریف خود،‌ برای تعلیم مناسک حج و آداب و احکام دین مبین اسلام به مکه مشرف گردید و پس از به جا آوردن اعمال،‌ به سوی مدینه رهسپار شد. در آن هنگام که آن کاروان بزرگ در حرکت بود، جبرئیل امین در حالی که آیه‌ي کریمه‌ي ذيل را می‌خواند از جانب خداوند متعال بر پیامبر نازل شد:

« يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ»[1]

«ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شد، ابلاغ کن و اگر نکنی،‌ پیام خدا را نرسانده‌ای. خدا تو را از( شرّ)‌ مردم نگاه می‌دارد. یقیناً خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند.»[2]

این آیه که به آیه‌ی تبلیغ معروف و مشهور است یکی از روشن‌ترین، متقن‌ترین و مستندترین دلایل امامت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین (ع) است . در این آیه تنها روی سخن به پیامبر (ص) است که آن چه را از سوی پروردگار به او نازل شده است، حتماً به مردم برساند؛‌ و از خطرها‌ نیندیشد؛ دل قوی دارد که خداوند او را از مردم بدخواه حفظ می‌کند.

در این آیه خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام (ص) تأکید می‌کند که اگر این پیام را به مردم نرساند،‌ چنان است که رسالت الهی را به پایان نبرده است. براساس روایات، موضوع مهمی که این همه بر آن تأکید شده است، وصایت، امامت و تعیین جانشینی بلافصل امام علی(ع)‌ می‌باشد[3] که درباره‌ی شأن نزول این آیه و دیگر آیات غدیر در فصل دوم به نکات لازم اشاره گردیده است.

احادیث زیادی درباره‌ی این آیه‌ی شریفه که مؤیّد جانشینی علی (ع) و وصایت و ولایت آن حضرت است، نقل شده که آن را به حدّ تواتر رسانده‌ است؛ هرچند بسیاری از مورخان و محدثان اهل سنّت که خود، این احادیث را در کتب و مجموعه‌های روایی و حدیثی نقل کرده‌اند، به وادی لجاج و عناد رفته و آن را کم‌رنگ وبی‌اهمیت جلوه داده و شأن نزول این آیه را پنهان کرده‌اند. علامه امینی (ره) حدیث غدیر را در کتاب خود «الغدیر»، از یکصد و ده نفر ازصحابه با اسناد و مدارک و از کتب بسیاری از دانشمندان اسلامی اهل سنّت، نقل نموده است[4].

این نقطه‌ی بزرگ تاریخی، غدیر خم[5]، که نامش همچنان در تاریخ باقی می‌ماند و بر تارک زمان می‌درخشد، چهار راه بود. راهی به سوی مدینه در شمال، راهی به شرق به سوی عراق، راهی به سوی غرب، یعنی سرزمین مصر و راهی به سوی یمن در جنوب می‌رفت. مشیّت الهی بر این قرار گرفته بود که در همین روز و در همین نقطه، مسلمانان آخرین پیام الهی را بشنوند و پس از آن از یکدیگر جدا شوند. این نقطه‌ی پایانی و آخرین دستور، ابلاغ ولایت، امامت و وصایت حضرت علی (ع) بود که برای جانشینی پیامبر (ص) شایسته‌ترین فرد و زبده‌ترین سردار شجاع اسلام و مرد سخن و عمل بود.

پیامبر (ص) دستور داد: آنان که پیش افتاده‌اند؛ برگردند و آنان که عقب مانده‌اند برسند و ابتدا و انتهای قافله در یک جا جمع شوند. به دستور آن حضرت تا رسیدن تمام جمعیت کسی نمی‌بایست در آن جایگاه می‌نشست. همه ایستادند و فهمیدند که پیامبر به خاطر امر مهمی آنان را فراخوانده است.این اجتماع آخرین اجتماع مسلمانان با پیامبر به شمار مي‌رود. سخنان پیامبر در این اجتماع، مهمترین سخنانی بود که ايشان بدان وسیله از امت خود وداع می‌نمود. پیامبر پس از ادای فریضه‌ی نماز، به میان جمعیت رفت و بر منبر بلندی که از جهاز شتران ترتیب یافته بود قرار گرفت. عدّه‌ای ازیاران آن حضرت می‌خواستند برای فرار از گرمای شدید به چادرهای خود پناه برند؛ ولی پیامبر (ص) به آنان فرمود که خود را برای شنیدن پیام مهمّی آماده کنند[6].

آن حضرت پس از قرار گرفتن بر بالای منبر، خطبه‌ی خود را با حمد و ثنای الهی آغاز کرد و سخنش را حول محور شخصیت جانشینش امام علی (ع) و ذکر فضایل و مناقب و رتبه‌ی رفیع امیرالمؤمنین علی (ع) نزد خدا و رسول ایراد نمود و مسلمین را به اطاعت از آن حضرت و اهل بیت طاهرینش (علیهم السلام) فرمان داد. پیامبر تأکید نمود اینها حجت‌های خدا و اولیاء‌ مقرّب او و در دین و شریعت مورد اعتماد آن حضرت هستند و اطاعت از ایشان اطاعت از خدا و رسول است و نافرمانی از ایشان نافرمانی از خداست. پیروان ایشان در بهشتند و مخالفان ایشان در دوزخ[7].

در ادامه‌ی ایراد خطبه و پس از گواهی مردم بر انجام رسالت حضرت، پیامبر دست حضرت علی (ع) را بالا برده تا حدی که سفیدی زیر بغل هردو نمایان شد،‌ طوری که همه‌ی مردم آن حضرت را دیدند و شناختند و دانستند که کیست. پس از آن فرمود: «مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ.» و این سخن را سه بار تكرار نمود. سپس دست به دعا گشود :« اللّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَاْنصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ» پیامبر پس از اعلان رسمی جانشینی و وصایت و امامت امیرالمؤمنین علی (ع) تأکید کرد که باید حاضران این امر را به غایبان برسانند و ابلاغ نمایند[8].

پیش از پراکندگی جمعیت، امین وحی الهی رسید و آیه‌ی اکمال را نازل نمود:‌« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ الاْسْلامَ دينا»[9]

در آن هنگام پیامبر (ص) فرمود: «الله اکبر بر اکمال دین و اتمام نعمت و خشنودی خدا به رسالت من و ولایت علی(ع)‌ بعد از من». پس از آن به دستور پیامبر (ص) حضرت علی(ع) در خیمه‌ی خود نشستند و حاضران به نزد آن حضرت رفته و با ایشان بیعت کرده و به عنوان امیرالمؤمنین به آن حضرت تبریک گفتند[10].

اين واقعه‌ي مهم، در طول تاريخ توسط افراد مختلف و با اشكال گوناگون مورد تعريف و تاكيد قرار گرفته و از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است. هر يك از شيعيان به فراخور توانايي و جايگاهي كه داشته سعي نموده صدق ولايت امام علي(عليه السلام) را بيان كند. در اين ميان،به دليل اهميت جايگاه سخن و استقبال مردم از شعر، شاعران در انتقال و برجسته‌سازي واقعه‌ي غدير نقش به سزايي دارند. انعكاس واقعه‌ي غدير در اشعار فارسي نمود گسترده اي دارد. شاعراني همچون: فردوسی،‌ ناصر خسرو، سنایی غزنوی در فضایل امام علی (ع)‌ اشعار زیبایی سروده‌اند،‌ اما به تصریح از غدیر خم یاد و نامی در آثارشان نیست.

در آثار شاعران نام‌آوری چون‌ فرخی، ‌انوری،‌ عنصری،‌ خاقانی و حتی سعدی و حافظ و ‌بسیاری دیگر از شاعران قرون ششم،‌ هفتم و هشتم هجری نیز وضع چنین است اما در دوره‌ي صفويان به دليل رسمي شدن مذهب تشيع غديريه‌سرايي رونق فراواني مي‌يابد و در دوره‌ي بعدي يعني همزمان با روي كار آمدن قاجاريان و آغاز مكتب ادبي بازگشت،‌ علاوه بر رواج بسيار اشعار آييني، غديريه‌سرايي نيز به اوج خود رسيد و شاعران بسياري در اين دوره به انعكاس غدير در اشعار خود پرداختند. از دلايل رواج غديريه سرايي در اين دوره مي توان به نكات ذيل اشاره نمود:

جايگير شدن مذهب تشيع در جامعه و مباهات شاعران به مذهب خود

تشويق پادشاهان

رقابت با شاعران ادوار گذشته در اظهار مذهب و افتخار به آن

[1]–  مائده/ 67.

[2] – محمد جواد نجفی، تفسیر آسان، چاپ اول، تهران، اسلامیه، 1371، ج 4،‌ ص 218.

[3] – جمال الدین ابوالفتوح رازی،‌ تفسیر رَوح الجِنان و روح الجَنان ( تصحیح علی اکبر غفاری) تهران،اسلامیه، 1398هجری،‌ ج4، ص 281.

[4] – عبدالحسین امینی، الغدیر، ترجمه‌ی محمد حسن شفیعی شاهرودی،چاپ سوم، قم، موسسه میراث نبوت، 1389، ج 20،ص 31.

[5] – « غدیر خم» موضعی است میان مکه و مدینه که چشمه‌ای در آن می‌ریزد و میان آن دو مسجد رسول الله (ص)‌ قرار دارد.( علی اکبر دهخدا، لغت نامه، تهران،‌ دانشگاه تهران،‌ 1335،‌ج 36، ص 120) .

[6] – عبدالحسین امینی، الغدیر، ترجمه‌ی محمد حسن شفیعی شاهرودی،چاپ سوم، قم، موسسه میراث نبوت، 1389، ج 20،‌ ص 15.

[7] – همان.

[8] جمال الدین ابوالفتوح رازی،‌تفسیر رَوح‌ الجِنان و روح‌الجَنان(تصحیح علی اکبر غفاری)تهران،اسلامیه، 1398هجری،‌ ج4،  ص278.

[9] – مائده/ 3.

[10] – عبدالحسین امینی،الغدیر، ترجمه محمد حسن شفیعی شاهرودی،چاپ اول، قم،موسسه میراث نبوت،‌ 1389، ج 7، ص19.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122