پايان نامه قدرت بازگردانندگي اعضاي خرپايي آلياژهاي حافظه‌ شكل فوق ارتجاعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه قدرت بازگردانندگي اعضاي خرپايي آلياژهاي حافظه‌ شكل فوق ارتجاعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 90 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه قدرت بازگردانندگي اعضاي خرپايي آلياژهاي حافظه‌ شكل فوق ارتجاعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق 1
1-1:معرفی آلیاژهای حافظه شکل 2
1-2: اهداف و ساختار پایان نامه 4
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 5
2-1:تاریخچه 6
2-2:کاربرد آلیاژهای حافظه شکل 6
2-2-1: کنترل غیر فعال 7
2-2-1-1: ابزارهای جداگر 8
2-2-1-2:ابزارهای اتلاف انرژی SMA 9
2-2-1-2-1: اتصالات9
2-2-1-2-2: تقویت و بهسازی سازه های قدیمی 10
2-2-2: SMAها برای کنترل فعال سازه ها 11
2-2-3: SMAها برای کنترل نیمه فعال سازه ها 11
2-3:چگونگی بروز خواص آلیاژهای حافظه دار شکلی 12
2-3-1: تعریف ها و بیان ویژگی های فاز های آلیاژ نیتینول 13
2-3-2: نحوه انتقال فازهای آلیاژهای نیتینول 14
2-3-2-1:انتقال فاز برگشت یا معکوس (تبدیل مارتنزیت به آستنیت) 14
2-3-2-2: انتقال فاز رفت یا مستقیم (تبدیل آستنیت به مارتنزیت) 15
2-3-3: سایر ویژگی های تبدیل فاز 17
2-3-3-1: اثر سرعت بارگذاری در رفتار آلیاژهای حافظه دار شکلی 17
2-3-3-2: اثر حافظه داری یک طرفه و دو طرفه 17
2-3-3-3:رفتار ترمومكانيكي 18
2-3-3-4: تعریف خاصيت ارتجاعي كاذب 19
2-3-3-5: تنش بازیافتی و نیروی محرک19
2-4: كريستالوگرافي آلیاژ Nitinol 20
2-4-1 : تغيير حالت هاي مارتنزيتي و پديده حافظه دار شدن 20
2-4-2:تغيير حالت تبديل آستنيت به مارتنزيت 20
2-4-3: بررسي پديده حافظه داري 22
2-5:پیشینه تحقیق 24
2-5-1: مقایسه رفتار لرزه ای سیستم های دارای بادبند ساخته شده از آلیاژهای حافظه دار شکلی سیستم های دارای بادبند BRB 24
2-5-2:کنترل غیرفعال در پلها توسط آلیاژهای هوشمند 32
2-5-3: تقویت و بهسازی سازه های بتنی(دیوار برشی) با استفاده از آلیاژهوشمند 34
فصل سوم: روش تحقیق 43
3-1: مشخصات مکانیکی SMAهای مورد استفاده 44
3-2:مشخصات مدل 45
3-3: شبیه سازی کامپیوتری 47
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق 53
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 71
5-1: تحلیل نتایج 74
5-2: پیشنهاد 75
منابع و مآخذ 76

منابع

[1] Auricchio F. Fugazza D, Desroches R., (2006), “Earthquake performance of steel frames with Nitinol braces,” Earthquake Engineering , __, 10,pp1-22

[2]Buehler Wj, GilfrichJw,WileyRc.,Effect of low-tempreture phase changes on the mechanical properties of alloys near composition NiTi , jounal of Applied physics 34(1963)P475

[3] Desroches R, Smith B., (2003) “Shape memory alloys in seismic resistant design and retrofit: a critical review of their

potential and limitations,” Earthquake Engineering, _7(3_), pp15-1

[4]Dolce m. Cardone D, Marnetto R., (2001), “SMA re-centering devices for seismic isolation of civil structures,” Proc. of SPIE, 4330,pp238-249

[5]Dolce, M and Cardone, D., 2001, Mechanical behavior of shape memory alloys for seismic applications: part 2- austenite NiTi wires subjected to tension, International Journal of Mechanical Sciences, 43:2657-2677

[6]Fugazza, D.,2003,shape memory alloys devices in earthquake engineering:mechanical properties, constitutive modeling and numerical simulation, theses for master Degree,Earthquakeengineering,Rose school.

[7] Hui Li, Zhi-qiang Liu, Jin-ping Ou, “Experimental study of a simple reinforced concrete beam

temporarily strengthened by SMA wires followed by permanent strengthening with CFRP plates”, Engineering Structures, vol 30, China, 2008, pp. 716–723..

[8]JaakkoHeinonen, IsmoVessonen, Paul Klinge, ErkkiJa¨rvinen, “Controlling stiffness of a frame

spring by changing the boundary condition with an SMA actuator”, Computers and Structures vol 86, Finland, 2008, pp. 398–406

[9]Jos´e Sepulveda, Rub´enBoroschek, Ricardo Herrera, Ofelia Moroni, Mauricio Sarrazin, “Steel

beam–column connection using copper-based shape memory alloy dampers”, Journal of Constructional Steel Research, vol 64, Chile, 2008, pp. 429–435.

[10]N.M.Newmark. A method of computation for structural dynamics. Journal of the Engineering Mechanics Division,ASCE,pages 67-94,1959.

[11]Seismic response of steel braced frames with shape memory alloy braces

Asgarian, S. Moradi_

Civil Engineering Faculty, K.N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran

[12]Tamai H. Kitagawa Y., (2002), ”Pseudoelasticbehaviour of memory alloy wires and its applications toeismic resistance member for building,” Computational Materials Science , __25, pp 218-227

[13]سید علی نجومی – مهدی قاسمیه – محمدرضا بهاری-“بهبود رفتار لرزه ای سازه های دیوار برشی بتنی با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی”–چهارمین کنگره ملی مهندسعمران- دانشگاه تهران – اردیبهشت 1387

[14]مریم صابر دل ساده – مهناز مصطفی زاده – مهدی قاسمیه-“تقویت و بهسازی سازه های بتنی با استفاده از آلیاژهای هوشمند:، پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران-دانشگاه فردوسی مشهد-اردیبهشت 1389

[15]دکتر فریدون امینی ، مهدی ساریجلو”کنترل غیرفعال در پل ها توسط آلیاژهای هوشمند”

[16]امیر کاری، مهدی قاسمیه،”مقایسه بهبود عملکرد لرزه ای سازه های دارای بادبند  ساخته شده از آلیاژهای  حافظه دار شکلی و بادبندهای  مقید شده در برابر کمانش”- چهارمین  کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران، اردیبهشت 1387

چکیده

زلزله به عنوان یکی از مخرب ترین حوادث طبیعی قلمداد می شود. از این رو طراحی ایمن ساختمان ها در برابر زلزله یکی از پرحاشه ترین زمینه های مطرح در مهندسی عمران می باشد.یکی از روش های مناسب برای کاهش اثرات تخریبی زلزله و جدا شدن از روش های سنتی استفاده از سیستم ها و مصالح هوشمند است. از مهمترین گروه های این نوع مصالح میتوان به آلیاژهای هوشمند حافظه دار، که در اصطلاح به آن     SMA(Shape memory alloy) گفته میشود اشاره کرد . این نوع آلیاژها به علت دارا بودن تغییر شکل ماندگار ناچیز، از یک طرف باعث جلوگیری از آسیب زیاد به سازه در حین وقوع زلزله می شوند و از طرف دیگر با دارا بودن خاصیت ترمیم پذیری بالا امکان بهره برداری از سازه  را پس از وقوع زلزله فراهم می کنند.با توجه به نوین بودن این مصالح تحقیقات بسیار اندکی روی آن صورت گرفته و در صنعت ساختمان سازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.در این پایان نامه سعی بر آن شده است که ضمن معرفی بیشتر این نوع مصالح و مکانیزم عملکرد آنها ،قدرت بازگردانندگی SMAها پس از تغییر شکل که به صورت نسبت تغییر شکل ماندگار پس از وقوع زلزله به ماکزیمم تغییر شکل تجربه شده در طول زلزله محاسبه میشود،  بررسی گردد. به علاوه، میزان تاثیر شتاب زلزله بر نحوه عملکرد SMA  ها مورد ارزیابی قرار گرفته است.به این منظور یک سیستم یک درجه آزادی از این آلیاژ به صورت قطعه ای از یک بادبند در نرم افزار SAP و به صورت المان های link(ترکیبی از المان های ME و PW) مدل گردید.  مدل طراحی شده تحت بار102 زلزله مختلف با PGA بین o.2g تا  0.8g به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی تحلیل شده و قدرت بازگردانندگی این قطعه بررسی گردید.

که در نهایت مشخص شد آلیاژهای حافظه شکل سوپر الاستیک این قابلیت را دارند که به طور میانگین حدود 86 درصد از تغییر شکل ایجاد شده در طول زلزله را بازگردانده و تنها حدود 14 درصد آن را جذب کنند که این مقدار نیز تا حدود زیادی با اعمال گرما از بین رفته و آلیاژ حافظه دار به نزدیکی شکل اولیه اش باز می گردد .در نتیجه ، استفاده از این آلیاژهای هوشمند در طراحی ساختمان ها کمک شایانی به کاهش اثرات تخریبی زلزله می تواند داشته باشد.

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

در این فصل ابتدا به معرفی آلیاژهای هوشمند حافظه شکل و خواص آنها پرداخته و در ادامه به بیان اهداف و ساختار پایان نامه می پردازیم.

1-1:معرفی آلیاژهای حافظه شکل

از زمان توجه به زلزله و اثرات مخرب آن در سازه های مختلف سالهاست که می گذرد و همچنان زلزله به عنوان یکی از مخربترین حوادث طبیعی معرفی می شود.

طراحی ایمنی ساختمان ها در برابر زلزله همچنان یکی از پرحاشه ترین زمینه هائی است که مهندسی سازه با آن مواجه است، اما باافزایش دانش و اطلاعات نسبت به فعالیتهای لرزه ای و پاسخ های سازه ای و با دسترسی به فناوری جدید تمرکز فکری طراحان تغییر پیدا کرده است.خرابی بسیاری از سازه های طراحی شده با روش های سنتی و همچنین پیشرفت روش های تحلیلی و بهبود چشمگیر عملکرد یارانه ها از جمله عوامل تغییر در فلسفه طراحی سازه ها در سالهای اخیر بوده اند.امروزه ثابت شده که طراحی سازه ها به صورتی که برای مقابله با زلزله های شدید رفتار کاملاً الاستیک داشته باشند از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. امروزه به جای  طراحی ساده جهت جلوگیری از تخریب سازه ها سعی طراحان بر آن است که در مدت زمان وقوع زلزله از پدید آمدن خسارت سازه ای ماندگار در سازه جلوگیری کنند و حتی بهره برداری از سازه را پس از وقوع زلزله امکان پذیر سازند.

در نتیجه در طراحی سازه ها از روش هائی مانند کنترل غیر فعال سازه ها در برابر زلزله استفاده می شود. در این روش برخی اعضای سازه ای خسارت هائی را در هنگام زلزله شدید متقبل می شوند تا بدین وسیله تنش(تلاش) های وارد بر اعضای اصلی مانند ستون ها کاهش یافته و از این طریق سازه از آسیب عمده در امان بماند.

یکی از شیوه های جدید کنترل سازه ها در برابر زلزله استفاده از سیستم های هوشمند است.

سیستم های هوشمند در سازه های مهندسی سیستم هائی هستند که به طور خودکار قابلیت انطباق رفتار سازه در پاسخ به بارگذاری غیر مترقبه  را دارا می باشند تا بدین وسیله ایمنی ، افزایش عمر و کارائی سازه تامین گردد.

یکی از تکنولوژی های جدید که امکان دستیابی به این هدف را میسر می سازد ، ساخت و توسعه مواد هوشمند است.

مواد هوشمند موادی هستند که موقعیت ها را به خاطر می سپارند و با محرک های مشخص می توانند به آن موقعیت بازگردند. یعنی در شرایط مختلف محیطی تغییر فیزیکی پیدا می کنند. به عبارت دیگر می توان گفت مواد و سازه های هوشمند اشیائی هستند که شرایط محیطی را حس میکنند و با پردازش اطلاعات بدست آمده نسبت به محیط واکنش نشان می دهند.

در اکثر موارد این مواد از توانائی پاسخ به بیش از یک شرایط محیطی برخوردار هستند و پاسخ آنها قابل پیش بینی است.

دسته مهم و معروفی از مواد هوشمند فلزهائی هستند که به آلیاژهای حافظه دار (SMA)[1] معروفند.

هوشمند بودن این مصالح از آن جهت است که می توانند در فازهای متفاوت رفتاری ، پاسخ های  متفاوتی از خود نشان دهند. این مصالح هوشمند نه تنها به دلیل خاصیت میرائی خود باعث اتلاف انرژی در هنگام زلزله می شوند بلکه این قابلیت را دارند که بعد از وارد شدن زلزله سازه را به حالت اولیه برگردانند.

سه ویژگی ممتاز این مواد عبارتست از:حافظه داری ، سوپر الاستیسیته و قابلیت میرائی بالا.

الف) حافظه داری[2]  : SMA ها دارای نوعی خاصیت تعلیم پذیری می باشند که به آن اصطلاحاً اثر حافظه شکل می گویند. اثر حافظه شکل عبارت است از قابلیت بازیافت یک شکل معین وقتی که به آلیاژ تا دمای  معینی حرارت داده شود.

یعنی اگر SMA ها با ترکیب شیمیائی مشخص تحت عملیات حرارتی مناسبی قرار گیرند توانائی بازگشت به شکل یا اندازه از قبل تعیین شده را از خود نشان می دهند.

این مواد را حافظه دار می نامند زیرا می توان آنها را به هر شکلی درآورد و سپس با یک عامل خارجی (مانند گرم کردن یا جریان الکتریسیته) به حالت اولیه بازگرداند.به همین دلیل گفته می شود که این مواد شکل اولیه خود را به خاطر می آورند.

پس اینکه SMA ها حافظه دار هستند یعنی قابلیت ذخیره سازی انرژی مکانیکی و نیز آزادسازی آن را دارا هستند.

ب) قابلیت میرائی بالا[3]  هنگامی که ساختمان ها در معرض زلزله یا امواج تحریک ناشی از انفجار قرار می گیرند ضروری است بخشی از محتوای انرژی تحمیل شده  به سازه از طریق مسیرها و فرایندهای مشخص و دارای ظرفیت جذب انرژی کافی به شیوه ایمن و با کمترین خسارت ممکن مستهلک گردد تا از تاثیرات مخرب یک چنین پدیده ای با الگوهای بارگذاری نا مشخص و غیر قابل پیش بینی کاسته شود.

آلیاژهای حافظه دار شکلی نسبت به سیستم های متداول مستهلک کننده انرژی دارای مزایا و ویژگی های منحصر به فردی هستند که از آن جمله می توان به عدم نیاز به تعویض پس از زلزله ، مقاومت بالا در برابر خوردگی و خستگی ، ظرفیت شکل پذیری بالا، ظرفیت میرائی بالا، دوام ، قابلیت بازگشت به حالت اولیه به وسیله اعمال دما و تحمل کرنش بدون باقی گذاشتن کرنش پسماند اشاره کرد.

ج) سوپر الاستیسیته[4] :از جمله مهمترین خصوصیات این آلیاژها عدم باقی ماندن تنش و کرنش پس ماند بعد از انجام بارگذاری لرزه ای است.یعنی بعد از اینکه این آلیاژ در اثر بارگذاری لرزه ای جاری شدو انرژی لرزه ای را مستهلک نمود توانائی بازگشت به حالت اولیه را دارد. البته این امر در برخی از فازهای این آلیاژ میسر است.

این آلیاژها در بیشتر موارد شامل Cu-Al-Niو Cu-Zn-Alو Ni-Tiهستند که ما در این پایان نامه خواص آلیاژ Ni-Ti  را بررسی می کنیم.

این آلیاژ با نام های  Ni-Tiو Tee-Nee و Nitinol  معروف است و در فارسی نیز  با نام های آلیاژ حافظه دار ، آلیاژ خودشکل و آلیاژ با حافظه شکل ترجمه شده است.

در نیتینول دو حرف اولی مربوط به نیکل ، دو حرف بعدی تیتانیوم و سه حرف آخر نام آزمایشگاه نادول اوردانس می باشد.

ازنیتینول به صورت سيمي استفاده مي شود. در نگاه اول اين سيمها همانند سيمهاي معمولي به نظر مي آيند که به راحتي تغيير شکل مي دهند و رساناي الکتريسيته نيز هستند؛ اما در مقايسه با سيمهاي معمولي فولادي و مسي بسيار گرانترهستند. و علت آن این است که اين سيمها حافظه دارند. به عنوان مثال مي توان آنها را به هر شکلي درآورد و سپس با گرم کردن آنها تا دماي بالاي ۹۰ درجه سانتيگراد به حالت اوليه شان برگرداند

و دیگر اینکه مي توان اين سيمها رابرنامه ريزي کرد تا شکل خاصي را به خاطر بسپارند. اين کار به اين صورت انجام مي شود که شکل دلخواه به سيم داده می شود و سپس به سيم به مدت تقريبي ۵ دقيقه با دماي ۱۵۰ درجه سانتيگراد گرما داده می شود يا جريان الکتريسيته  از آن عبور داده می شود. حالا مي توان سيم را به هر شکل ديگري درآورد و براي برگشت آن به شکل اوليه کافي است  در آب داغ انداخته شود.دسته ديگري ازمواد با حافظه شکلي سيمهاي ماهيچه اي هستند که از آلياژهاي نيکل و تيتانيوم ساخته شده اند و در دماي اتاق به راحتي مي توان آنها را تغيير شکل داد. نکته اي که اين موادرا جذاب مي کند اين است که با عبور جريان الکتريسيته با نيروي خوبي (که مي توان ازآن استفاده کرد) به شکل اوليه خود برمي گردند.

1-2:اهداف و ساختار پایان نامه

دراین رساله خواص منحصر به فرد آلیاژهای حافظه شکل فوق ارتجاعی برای کاربرد در مهندسی زلزله سازه ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

به این منظور یک عضو SMA دو سر مفصل به عنوان قطعه ای از یک بادبند در یک سازه یک طبقه در نرم افزار SAP مدل شده و تحت اثر رکوردهای مختلف زلزله با شتاب های مختلف مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی(تحلیل تاریخچه زمانی با انتگرال گیری مستقیم) قرار می گیردو میزان نسبت تغییر شکل ماندگار این عضو به مقدارماکزیمم تغییر شکل تجربه شده در طی زلزله تحت عنوان قدرت بازگردانندگی اعضای SMA بررسی می شود.

مدل سازی مصالح با ترکیب المان های LINK بر اساس نتایج آزمایشگاهی موجود انجام می گیرد.

با توجه به تحقیقات اندکی که به علت عدم توجیه اقتصادی استفاده از این آلیاژها صورت پذیرفته و با توجه به خواص منحصر به فرد آنها و کاربرد عالیشان در مهندسی زلزله ، هدف این تحقیق دستیابی به آگاهی بیشتر از رفتار مصالح مدرن مفروض جهت کاربرد در کنترل سازه ها و بررسی نحوه تأثیر نوع زلزله بر چگونگی رفتار این آلیاژها می باشد.

بدین منظور پس از معرفی خواص و کاربرد آلیاژهای حافظه شکل و بررسی چگونگی عملکرد این آلیاژها در بروز خواصشان در فصل دوم، در فصل سوم به شرح درباره چگونگی مدل کردن SMAها می پردازیم و در فصل چهارم به بررسی نتایج حاصل از تحقیق و ارزیابی قدرت بازگردانندگی SMAها خواهیم پرداخت.در پایان و در فصل پنجم با بحث و بررسی نتایج حاصله به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خواهیم پرداخت.

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

در این فصل ابعد از بیان تاریخچه ، کاربرد آلیاژهای هوشمند SMA در مهندسی عمران را بیان کرده و سپس با توجه به تحقیقات اندک صورت گرفته برای این نوع آلیاژها به بیان نمونه هایی از کاربرد تئوری و عملی این مصالح و نتایج بکارگیری آنها پرداخته و همچنین به بررسی چگونگی بروز خواص آلیاژهای هوشمند  SMAاز طریق تعریف فاز در آنها می پردازیم.

2-1:تاریخچه

Dr.Wiliam.j.Buehler       اولین نفری بود که به حافظه دار بودن این آلیاژها پی برد.

اکتشاف حقیقی خاصیت حافظه دار بودن آلیاژ به طور تصادفی به دست آمد.در نشست هیئت مدیره لابراتوار یک نوار از این آلیاژ که مدتها از خم شدن آن می گذشت مهیابود.یکی از حاضران به نام « دکتر دیوید» نوار را با فندک مخصوص پیش گرم کرد وبه طور شگفت آوری نوار کشیده شد و به حالت اولیه خود برگشت.

در سال 1932 مشاهدات ثبت شده درباره پديده حافظه داري شكلي توسطChange   و Read انجام شد.آنها وارون پذيري حافظه شكلي را درAu-Cd از طريق مطالعات فلز شناسي و تغييرات مقاومت آلياژ ، بررسي كردند

در سال 1956 مشاهدات و نتايج تحقيقات مربوط به تز دكتراي Horbojen  در موضوع اثر حافظه دار در آلياژCu-Zn  منتشر شد. در سال 1961در لابراتوار اسلحه و مهمات نیروی دریایی White Oakبود ،که به خاصیت بی همتاو شگفت انگیز این گونه آلیاژها پی برده شد.

در سال 1963 ،Buhler و همكارانش [2]،به بررسي پديده حافظه داري شكلي در آلياژ تيتانيم و نيكل كه داراي اتمهاي برابر مي باشند پرداختند. در اين هنگام تحقيق درباره متالورژي و كاربردهاي عملي اوليه آن به طور جدي آغاز شد.

در سال 1967،Buhler و همكارانش تحقيقات گسترده خود را بررويNitionol و كاربردهاي تجاري فراوان در صنايع ارائه دادند . از جمله كاربردهاي مطرح شده ساخت كوپلينگ توسط شركت  Raychem براي اتصال لوله هاي هيدروليكي مي باشد. كه در صنايع هوايي و نيروي دريايي ايالات متحده وهمچنين در حوزه هاي نفتي درياي شمال مورد استفاده قرار گرفت.  و از آن پس تا کنون هر روز کاربردهای بیشتری از این آلیاژ ارزشمند در زمینه های گوناگون یافت می شود.

2-2:کاربردهای آلیاژهای حافظه شکل

الف) : کاربردهای کلی  آلیاژهای حافظه شکل:

آلیاژهای حافظه دار کاربرد وسیعی در صنایع مختلف دارند. از جمله این کاربردها ، کاربردهای پزشکی و دندانپزشکی ، هوافضا ، صنایع خودروسازی ، صنایع الکترونی و البته صنایع عمرانی می باشد.

علت کاربردهای فراوان این ماده سه خصوصیت منحصر به فرد آن است:

1-رفتار سوپر الاستیک (ابرکشسان):همانگونه که پیشتر گفته شد اثرابرکشسان به پدیده ای اطلاق می شود که در آنSMAها (البته تحت شرائط خاص خود) می توانند مقدار زیادی از تغییرشکل های غیر الاستیک را متحمل شوند و پس از حذف بار شکل اولیه خود را بدون کرنش پسماند بازیابی کنند.این خاصیت در وسایل سوپرالاستیک که انعطاف پذیری بالا و یا قابلیت تحمل نیروی گشتاوری زیاد نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد توانائی جذب مقادیر زیاد کرنش را دارند. از جمله این مواد آلیاژ NiTi  می باشد.

2-اثر حافظه شکلی: طبق تعریف قبلی اثر حافظه شکلی به پدیده ای اطلاق می شود که در آن نمونه های تغییر شکل یافته این آلیاژها به واسطه این خصوصیت منحصر به فرد در اثر اعمال یک سیکل حرارتی به شکل اولیه خود باز می گردند.این خاصیت در وسایل اثر حافظه داری برای بازیابی شکل ویژه جسم تحت دمائی بالاتر از دمای تغییر حالت استفاده می شود. از این اثر همچنین برای ایجاد نیرو یا انجام کار استفاده می شود (مثل بست ها و اتصالات)

3- خاصیت میرا کنندگی: همان طور که گفته شد این آلیاژها مقاومت خستگی بسیار خوبی دارند و به علاوه به راحتی تغییر فرم می دهند و در نتیجه می توان از این مواد در جذب کننده های ارتعاش ، سیم های با مقاومت خستگی بالا و ابزار جراحی با خم شدن مکرراستفاده نمود .

ب) کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در مهندسی عمران:

1-كاربرد غیر فعال [5]: شامل سیستم های جداگر پی و سیستم های استهلاک انرژی (توسط رفتار ابر کشسان)هستند که در آن به منبع خارجی نیاز نیست و نیروهای ضربه ای و تماسی در پاسخ به حرکت سازه ها ایجاد و گسترش داده می شوند.

2-کاربرد نیمه فعال[6]: ابزار کنترل نیمه فعال برای تعدیل و تنظیم خصوصیات سازه ای به کار می روند مانند تغییر فرکانس طبیعی سازه. و به طور قابل ملاحظه ای انرژی کمتری از ابزار کنترل فعال مصرف می کنند.

3-کاربرد فعال[7]: در این کاربرد یک منبع خارجی محرک هائی را برای به کارگیری نیروهائی به سازه مورد نظر جهت کنترل وارد می کند..کاربرد این مواد با ایجاد رفتار بازگرداننده در سازه به عنوان محرک ها و حسگرها برای کنترل ارتعاشات سازه است.

اکنون به تفضیل به بررسی هریک از این کاربردها و تحقیقات عملی انجام شده درباره آنها می پردازیم.

2-2-1: کنترل غیر فعال

کنترل غیر فعال سازه ها به وسیله SMAها در واقع از خاصیت ابرکشسان برای کاهش تغییرشکل های پلاستیک سازه های تحت بارگذاری شدید ، بهره می گیرد

SMA ها به طور موثر می توانند از طریق دو مکانیسم برای این هدف به کار روند سیستم های جداگر (عایق) پی و سیستم مستهلک کننده انرژی.در یک سیستم جداگر پی ، SMA ها بین بخش فوقانی سازه و زمین ، به منظور ایجاد یک سیستم مجزا و زدودن انرژی لرزه ای منتقل شده از حرکت زمین به بخش بالائی سازه نصب می شود و بنابراین خسارت وارد به بخش فوقانی (اصلی) کاهش می یابد. در سوی دیگر ، در روش استهلاک انرژی ، اجزای SMA مارتنزیتی یا آستنیتی ترکیب شده در سازه ، انرژی ارتعاشی تحمیل شده به سازه را جذب می کنند.(لازم به ذکر است که آلیاژ نیتینول دارای دو فاز به نام  های آستنیت[8] و مارتنزیت[9] است که به تفضیل در بخش های بعدی درباره آنها بحث خواهد شد) یک جداگر SMA ، مطابق با سطوح مختلف تحریک ، میزان اتلاف انرژی و بازگردانندگی و سختی متغیری را در سازه به وجود می آورد.

2-2-1-1: ابزارهای جداگر[10]

سیستم های جداگر به کار رفته شامل ابزارهای بازگرداننده سیمی SMAبرای ساختمان ها ، سیستم های جداگر فنری SMA و سیستم های جداگر تاندولی SMA برای قاب های برشی می باشند.

در اصل برای کنترل غیر فعال ارتعاشات ، فاز مارتنزیت ظرفیت میرائی بزرگتری دارد  هرچند که نیازمند گرمای خارجی به منظور ایجاد یک تغییرشکل فازی برای بازگرداندن شکل اصلی سازه می باشد و از طرف دیگر SMA های سوپر الاستیک ظرفیت میرائی کمتری دارند اما یک نیروی بازگردانندگی قوی برای بازیابی شکل اولیه سازه دارند و لذا کرنش پسماند کوچکی در این نوع SMA ها باقی خواهد ماند.

به همین علت Docle  و همکارانش[4] میراگرهائی را ساختند که در آن از دو سری حلقه استفاده شده است . یک سری از این حلقه ها در حالت آستنیت برای ایجاد رفتار بازگردانندگی و حلقه دیگر در حالت مارتنزیت برای افزایش ظرفیت استهلاک انرژی به کار می روند. در این سیستم یک مفتول  SMA دور سه میله پیچانده شده و به لوله هائی متصل می شود که به صورت متقابل قابل حرکت هستند. یکی از این دو لوله به سازه و دیگری به پی متصل می باشد . وقتی که جابجائی خلاف جهت هم بین سازه و پی ایجاد می شود مفتول ها افزایش طول داده و انرژی اعمالی مستهلک می شود.(شکل 2-1)

2-2-1-2:ابزارهای اتلاف انرژی SMA[11]

ابزارهای اتلاف انرژی SMA در چند حالت دیده شده اند: در بادبندها برای سازه های قابی ، میراگر درپل های معلق کابلی و یا پل های با تکیه گاه ساده ، اتصالات و اجزای اتصال و به عنوان ابزارهای ترمیم و بهسازی برای سازه های قدیمی و تاریخی.

کاربرد SMA ها در بادبندها و پل ها به تفضیل در بخش بعدی بیان می شود.

2-2-1-2-1: اتصالات

اتصالات در سازه های مختلف در هنگام زلزله ، مستعد تخریب هستند. می توان از اتصال دهنده های SMA به منظور فراهم آوردن میرائی و تحمل تغییرشکل های نسبتاً بزرگ استفاده نمود.

Spulveda و همکارانش [9]4 میله SMA به قطر 3 و طول 240 میلی متر را برای محل های خاص طراحی نموده و سپس مهار کردند و آزمایش ها را به صورت چرخشی انجام دادند . در طول آزمون های مختلف ، میله های به کار رفته در سیستم ، کرنش بالای 1.7درصد را به ازای نسبت میرائی بالای 5.5 درصد تحمل نموده و دوران های بالای 0.03 رادیان را بدون هیچ خرابی یا تغییر مکان های پسماند از خود نشان دادند. بعد از 216 چرخه ، هیچ نشانه ای از افت در میله ها مشاهده نگردید و کرنش های پسماند یا بجا مانده در میله های SMA قابل چشم پوشی بود.(شکل 2-2)

2-2-1-2-2: تقویت و بهسازی سازه های قدیمی

به منظورترمیم برج ناقوس کلیسای S.Gorgio در ایتالیا که به صورت جدی به وسیله زلزله 15 اکتبر 1996 آسیب دیده بود،  میله های SMA سوپرالاستیک به کار گرفته شد[3].

به این ترتیب که از چهار میله فولادی پیش کشیده به همراه[12]SMAD  استفاده گردید . این میله ها در چهار گوشه برج از پی تا سقف کشیده شده و در دو انتها مهار گردید. (شکل 2-3)

با این روش مقدار نیروی اعمال شده به ستون ها در زلزله در سطح زیر ظرفیت باربری محوری ستون در نظر گرفته شده و مقاومت خمشی سازه افزایش می یابد.

دیده شد که میله های SMA که در طول ارتفاع برج قرار گرفتند و در پی برج محکم شدند ، سازه را تقویت می کنند و فرکانس های کیفی آن را افزایش می دهند. این برج تاریخی پس از زلزله ای مشابه در سال 2000 سالم ماند.

2-2-2: SMAها برای کنترل فعال سازه ها

در این کاربرد از ویژگی بازگردانندگی شکلی سیم های  SMA سوپر الاستیک استفاده می شود.

Li و همکارانش [7]یک تیر بتن مسلح که به طور موقت توسط سیم های SMAتقویت شده بود را مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار دادند. SMA های به کار رفته در این آزمایش با قطر 2 میلی متر و از جنس نیکل – تیتانیوم است (شکل 2-4). کل فرآیند آزمایش به سه مرحله تقسیم گردید: در مرحله 1 نمونه تا زمانی که تغییر مکان وسط نمونه از مقدار تسلیم که 5.5 میلی متر است تجاوز کند بارگذاری گردیده و سپس باربرداری شدند. در مرحله دوم سیم های SMA به وسیله یک جریان الکتریکی ثابت که به بتن اعمال می گردید گرم شدند . نیروهای بازگرداننده موجب کاهش در تغییر طول نمونه و سپس موجب بستن شکاف های ایجاد شده در بتن گردید . در مرحله سوم نیز صفحه ای از نوع CFRP  به پائین نمونه اضافه گردید (این صفحه سختی نسبتا بیشتری ازSMA به نمونه می بخشید). نتایج نشان داد که نمونه فاقد میله های تقویت کننده فولادی ، در کاهش تغییر شکل ها بهتر عمل می کنند و همچنین افرایش تعداد سیم های SMA ، تغییر شکل های پسماند را بیشتر کاهش می دهد.وبه این ترتیب به مفهوم جدیدی ازبتن تقویت شده هوشمند (IRC) می رسیم.

2-2-3: SMAها برای کنترل نیمه فعال سازه ها

در یک ابزار نیمه فعال SMA ، سختی یا میرائی در طول اجرا می تواند تغییر کند. به محض گرم کردن محرک های SMA نصب شده روی سازه ، سختی سازه به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت و بنابراین فرکانس طبیعی سازه می تواند بصورت فعالی تغییر یافته و تنظیم شود. Heinonen  و همکارانش[8] کنترل سختی یک فنر به وسیله تغییر شرایط مرزی ، با یک محرک SMA را آزمایش کردند. زمانی که حلقه به صورت عمودی فشرده می شود ، به صورت یک فنر رفتار می کند و در راستای افقی کشیده می شود. ممانعت از تغییر شکل افقی ، سختی در راستای قائم را افزایش می دهد. شکاف بین قاب و حالت محدود شده ، به وسیله گرم کردن SMA بسته می شود . به وسیله سرد کردن SMA به دمای زیر[13]و تغییر شکل معکوس ، و اعمال تنش بیش از تنش تسلیم ، تغییرشکل پایدار برای ایجاد شکاف به وجود آمده و مجدداً قاب در حالت مد نرم عمل می کند که در واقع مد عملکردی وسیله ، توسط دمای رشته SMA کنترل گردید.(شکل های 2-5 و 2-6)

 2-3:چگونگی بروز خواص آلیاژهای حافظه دار شکلی

پس از بررسی خواص آلیاژهای حافظه دار به بررسی چگونگی بروز این خواص می پردازیم.

لازم به ذکر است که منظور از آلیاژهای حافظه دار به طور خاص آلیاژ NiTi (Nitinol) می باشد.

2-3-1: تعریف ها و بیان ویژگی های فاز های آلیاژ نیتینول

تعریف فاز: چینش های مختلف اتم های ماده در داخل شبکه کریستالی آن منجر به ایجاد فاز های متفاوت می شود.

آلیاژهای حافظه دار شکلی هوشمند در دو حالت کریستالی  مارتنزیت و آستنیت وجود دارند.

حالت آستنیتی در دماهای بالا و تنش پائین پایدار بوده و مسئول ایجاد رفتار فوق الاستیک است. حالت آستنیت دارای سختی و تقارن بیشتری نسبت به حالت مارتنزیت می باشد و دارای ساختار بلوری مکعبی است.

در حالیکه مارتنزیت در دماهای پائین و تنش های بالا پایدار بوده و مسئول ایجاد رفتار حافظه شکلی است و ساختار بلوری این فاز مونوکلینیک می باشد، فاز مارتنزیت از نوع فاز الاستیک بوده که در حقیقت لغزنده بودن و انرژی بسیار کم فصل مشترک را داراست.

اشکال مختلف فاز مارتنزیت نیز می توانند در دماهای پائین به یکدیگر تبدیل شوند و پروسه جهت گیری مجدد و یادو قلو شدگی ونشدگی[14]شکل خواهد گرفت.

درحالت بدون تنش یک آلیاژحافظه دار شکلی دارای چهار دمای مشخصه می باشد:  ، دمای آغاز حالت آستنیت ،  دمای پایان حالت آستنیت ، دمای آغاز مارتنزیت ودمای پایان حالت مارتنزیت. این دماهای تبدیل به عوامل مختلفی از قبیل ترکیب شیمیائی و فرآیند ساخت و تا حدودی به چرخه های بارگذاری و سرعت بارگذاری بستگی دارند.

اگر دمای محیط بالاتر از باشد ، ماده اصطلاحاً در حالت آستنیت قرار دارد و رفتار فوق الاستیک از خود بروز خواهد داد و اگر دمای محیط کمتر از باشد، ماده اصطلاحاً در حالت مارتنزیت قرار دارد و رفتار حافظه شکلی از خود بروز خواهد داد.

[1]-Shape Memory Alloys

[2]-SME:Shape memory effect

[3]-high damping property

[4]-Superelasticity

[5]Passive control

[6]Semi-active control

[7]Active control

[8]-Austensite

[9]-Martensite

[10]-SMA isolation devices

[11]-Energy dissapition system

[12]-Shape Memory Alloy Device

[13]-Martensite finish tempreture

[14]-Twinning  and  Detwinning

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122