پايان نامه قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوي معنوي مولانا

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوي معنوي مولانا یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 228 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه قهر و لطف در دفتر اول و دوم و سوم مثنوي معنوي مولانا بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
پی نوشت ها 3
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1. بیان مسأله 5
1-2. تاریخچه موضوع 5
1-3. ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع 5
1-4. پرسش های تحقیق و فرضیه ها 7
1-5. روش تحقیق 7
1-6. مروری بر پیشینه تحقیق 7
1-7. فایده تحقیق 7
پی نوشت ها 9
فصل دوم – شرح احوال و آثار مولانا
2-1. احوال و آثار مولانا 11
2-2. آثار مولانا 12
2-2-1.آثار منظوم 12
2-2-2.آثار منثور 13
2-3. مثنوی و جایگاه والای آن در بین متون عرفانی 13
2-4. تاثیرات مولانا در غرب و شرق 17
پی نوشت ها 26
فصل سوم- تعاریف
3-1. درآمدی بر لطف و قهر 28
3-2. تعریف لغوی و اصطلاحی لطف 29
3-2-1-ویژگی های لطف خداوند 30
3-2-2. لطف عام و لطف خاص 35
3-2-2-1. لطف عام 36
3-3. تعریف لغوی و اصطلاحی قهر 38
3-3-1. ویژگیهای قهر خدا 40
3-4. تشخیص لطف و قهر 41
3-5. قهر و لطف با هم است 43
3-5-1. لطف قهر نمای 44
3-5-2. قهر لطف نمای 46
3-6. سبقت لطف بر قهر 48
3-7. مظاهر سبقت لطف بر قهر 49
3-7-1. عفو فرشتگان 49
3-7-2- آماده شدن انسان برای امتحان الهی 49
3-7-3- پیروزی انبیاء 50
3-7-4-توبة کافران 50
3-8. فرق لطف حق با لطف خلق 50
3-9. لطف و رحمت را از خدا باید آموخت 51
3-10. چه اموری فقط با لطف حق انجام می شود؟ 52
– برطرف شدن پلیدی درون 52
– فنای نفس 52
– بینا شدن چشم بصیرت 52
– ره یافتن مریدان به ژرفای سخن پیران 53
– از بین رفتن سحر و جادو 53
3-11 . فقط از خدا باید درخواست لطف کرد 53
پی نوشت ها 55
فصل چهارم-لطف وقهر در عرفان اسلامی
4-1. جایگاه قهر و لطف در عرفان 60
4-2. صفات قهر و لطف از منظر عرفان اسلامی 64
4-3. نظر عرفا در باب جلال و جمال 66
4-4. صفات الهی از منظر کلامی (اشاعره، معتزله، شیعی) 75
4-4-1. صفات الله (جل جلاله) 75
4-4-2. صفات الهی از نظراشاعره 77
4-4-3. صفات الهی از دید معتزله 77
4-4-4. صفات خدا در کلام امامیه 78
پی نوشت ها 83
فصل پنجم-جلوه های لطف الهی در مثنوی
جلوه های لطف الهی در مثنوی 88
5-1 . آفرینش هستی 88
5-2 . تداوم حیات 89
5-3 . فراهم آوردن اسباب طبیعی که برای حیات مفید است 91
5-3-1 . رزق و روزی 91
5-3-2 . وجود و مهر مادر 92
5-3-3 : شب 92
5-3-4 . روز 93
5-3-5 . آب 93
5-3-6 . دریا 94
5-3-7 . باد 95
5-3-8 . بهار 96
5-3-9 . همزیستی اضداد 96
5-4 . وجود انبیا و صالحان 97
5-5 . فرشتگان 106
5-6 . توبه 107
5-7 . تبدیل سیّئات به حسنات 108
5-8 . تربیت و هدایت انسان 109
5-9 . لطف خدا بر امّت پیامبر (ص) 111
5-10 . عقل و علم 112
5-11 . صبر و احتساب 113
5-12. امتحان الهی و سختی های زندگی 114
5-13 . دعا 117
5-14 . تسکین غم و از یاد بردن مصیبت 118
5-15 . قبولی طاعات 119
5-16 . بهشت 119
5-17 . شفاعت 120
5-18 . رؤیت 121
پی نوشت ها 123
فصل ششم-کمند لطف الهی در مثنوی
6-1 . آنچه که درهای لطف را بر انسان می گشاید 128
6-1-1 . توحید 128
6-1-2 . مبارزه با نفس 128
6-1-3 . شکر نعمت 130
6-1-4 . صبر و رضا 131
6-1-5 . خشوع 133
6-1-6 . توبه 134
6-1-7. اعتراف به گناه و نقص 135
6-1-8 . گریه و تضرّع 136
6-1-9 . سخن های دقیق و مناسب 139
6-1-10 . تسبیح و ذکر پاک حق 139
6-1-11 . راستی یا خاموشی 141
6-1-12 . به کارگیری اموال برای دین 142
6-1-13 . همراهی با دیگران 142
6-1-14 . کمک به دیگران 143
6-1-15. قطع امید 143
6-1-16. کوشش در راه معرفت 143
6-1-17 . تقرّب جستن به درگاه الهی 144
6-1-18. حیرانی در برابر معرفت خدا 148
6-2. ثمره ی لطف حق 148
6-3. نتایج دور بودن از لطف خدا 149
6-4. موانع لطف و رحمت 150
پی نوشت ها 155
فصل هفتم-شراره های قهر در مثنوی
قهر الهی به چه صورتهائی بر انسان وارد می شود؟ 160
7-1. مظاهر طبیعی 160
7-1-1. خزان 160
7-1-2. باران 161
7-1-3. خشکسالی 161
7-1-4. بیماری 161
7-1-5. آتش 161
7-1-6. عذاب اقوام گذشته به وسیله ی عوامل طبیعی 162
7-2. مبدَل شدن حس ها 165
7-3. دیو و ابلیس 167
7-4. آتش دوزخ 168
پی نوشت ها 169
فصل هشتم-ریسمان قهر از دیدگاه مولانا
8-1. آنچه که موجب قهر الهی می شود 171
8-1-1. ادّعای خدایی کردن 171
8-1-2. دوروئی 172
8-1-3. عمل نکردن به وظایف بندگی 173
8-1-4. نداشتن معرفت حقیقی 173
8-1-5. بعضی از دعاها 174
8-1-6. غرور بر دین 175
8-1-7. لاف زدن 175
8-1-8. ناسپاسی 176
8-1-9. تکبر و خودخواهی 176
8-1-10. تمسخر و غیبت 177
8-1-11. تمارض 178
8-1-12. حسد 178
8-1-13. دوست نااهل 178
8-1-14. شکستن سوگند. 179
8-1-15. ظلم و شقاوت 180
8-1-16. مدح شقی 181
8-2. آثار و نتایج قهر الهی 181
8-3. راه امان از قهر الهی 182
– پیروی و دوستداری پیامبر (ص) 183
– فرو بردن خشم 183
– مرگ اختیاری 183
– تضرع و دعا 184
– صدقه 184
8-4. عتاب بر پیامبران 184
پی نوشت ها 187
فصل نهم-از نگاه مثنوی لطف یا قهر؟
9-1. عاشقم بر قهر و بر لطفش 190
9-2. موارد دعا برای درخواست لطف الهی 192
پی نوشت ها 193
فصل دهم-گذری بر تشبیه‎ها و استعاره‎های لطف و قهر در مثنوی
گذری بر تشبیه‎ها و استعاره‎ها 194
پی نوشت ها 203
نتیجه گیری و پیشنهادها
نتیجه گیری 205
پیشنهادها 207

منابع و ماخذ
فهرست منابع و مآخذ 209
فهرست منابع غیر فارسی 215
فهرست مقالات 216

فهرست منابع و ماخذ

قران کریم.

بی‎نام، رساله عرفانی، تهران، کتابخانه اصغرمهدوی، نسخه عکسی دانشگاه تهران، شماره 451.

ابراهیمی دینانی، غلامحسين، اسماء و صفات حق، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم،1390.

ابن عربی، محی الدین، رسائل ابن العربی، مقدمه و تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هروی، تهران، انتشارات مولی، 1367، ج1.

ابوالفتح بن مخدوم الحسینی، علامه حلی، باب حادی عشر، تصحیح مهدی محقق، تهران، نشر موسسه مطالعات اسلامی، دانشگاه مک گیل، شعبة تهران ، چاپ اول، 1365.

ابیطالب، علی، نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، نشر علمی و فرهنگی، چاپ هفدهم، 1379.

اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، مقالات الاسلامیّین و اختلاف المصلّین، مترجم محسن مویدی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول،1362.

افلاکی، شمس الدین احمد، مناقب العارفین، به کوشش تحسین یازیجی، تهران، نشر دنیای کتاب، 1375.

آملی، حیدر بن علی، تفسیرالمحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم، قم، چاپ محسن موسوی تبریزی،1380، ج: 2.

انصاری، عبدالله، مجموعه رسائل، تصحیح محمد سرور مولایی، نشر توس، چاپ دوم، 1377.

…………، ………….، صدمیدان، تصحیح عبدالحی حبیبی، کابل، 1341.

…………، ………….، منازل السائرین، شرح و ترجمه روان فرهادی، نشر مولی، چاپ اول، 1361.

انقروی، اسماعیل، شرح کبیر انقروی برمثنوی معنوی مولوی، ترجمه عصمت ستارزاده، نشرزریّن، چاپ اول، 1374، ج 1.

بخاری، مستملی، شرح التّعرف لمذهب التّصوف، تصحیح محمدروشن، نشراساطیر، 1363، ج1.

بقلی‌، روزبهان،شرح‌ شطحیات تهران‌، تصحیح‌ هانری‌ كوربن‌،کتابخانه طهوری،1360ش‌.

بلخی(مولوی)، جلال الدین محمد بلخی، کلیات شمس یا دیوان کبیر مولانا، تصحیح بدیع الزمان فروزان فر، تهران، امیرکبیر، چ2،1363.

بلخی(مولوی)، جلال الدین محمد، فیه مافیه، با تصحیح بدیع الزمان فروزانفز، نشر امیر کبیر، چاپ ششم، 1369.

بلخی(مولوی)، جلال الدین محمد، مجالس سبعه، تصحیح توفیق هـ. سبحانی، نشر کیهان، چاپ اول، 1365.

بهاء الدین ولد، محمد بن حسین، معارف، مجموعه مواعظ و سخنان سلطان العلما بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی بلخی مشهور به بهاءالولد، باهتمام بدیع الزمان فروزانفر، تهران،انتشارات طهوری، 1352، ج1.

الترکه، صائن الدین علی بن محمد بن محمد، تمهید القواعد، تصحیح جلال الدین آشتیانی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی،1360.

تلمذ حسین، مرآت المثنوی، تهران، نشر قطره، چاپ دوم،1390.

جامی، نورالدین عبدالرحمان‌بن‌ احمد بن محمد‌،اشعة اللمعات‌ فی‌ شرح‌ اللمعات‌ در گنجینه‌ عرفان، تصحیح‌ حامد ربانی‌، ‌،تهران‌، كتابخانه‌ علمیه حامدی‌،1352.

 

جعفر صادق (ع)، مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، ترجمه و شرح حسن مصطفوی، نشر قلم، چاپ اول، 1363.

جعفری، محمدتقی،مولوی وجهان بینی ها، ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍دوی‍ن و ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌‏، چاپ ششم، پائیز ۱۳۸۷.

جهانگیری، محسن، محمد بن علی ابن العربی، تهران، دانشگاه تهران، 1359.

خرقانی، ابوالحسن، نورالعلوم، عبدالرفیع حقیقت، نشر کتابخانه بهجت، 1359.

خرمشاهی، بهاء الدین، دایره المعارف تشیع، زیر نظر احمدصدرحاج سید جوادی، بهاء الدین خرمشاهی، کامران فانی، تهران، انتشارات حکمت، چاپ اول،1390، ج: 14.

دهخدا، علی اکبر،لغت نامه، زیر نظرمحمد معین و جعفر شهیدی، مقدمه به قلم گروهی از نویسندگان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377.

رازی‌، نجم الدین، مرصاد العباد، تهران، تصحیح محمدامین‌ ریاحی‌، چاپ علمی و فرهنگی، ‌1352ش.

رحیمیان، سعید، مبانی عرفان نظری، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول،1383.

زرین کوب، عبدالحسین، بحر در کوزه، تهران، نشر علمی، چاپ اول، 1366.

………………، ……………..، پله پله تا ملاقات خدا، تهران، انتشارات علمی، چاپ بیست و ششم،1384.

………………، ……………..، سرّنی، تهران، انتشارات علمی، چاپ دوازدهم، 1388، جلد1.

زمانی، کریم، میناگر عشق، شرح موضوعی مثنوی معنوی مولانا، نشر نی، چاپ دهم،

………، …….، شرح جامع مثنوی معنوی، تهران، انتشارات اطلاعات، جلد1، 1391.

زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، تالیف علیرضا باقر، تهران، خانه کتاب، 1388.

سبزواری، هادی، شرح‌المنظومه، تصحیح حسن حسن‌زاده آملی، تهران، نشر ناب،ج 3، 1369.

سجادی، سید جعفر، فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی، انتشارات طهوری، چاپ سوم، 1362.

سعدی شیرازی، مصلح الدین، بوستان، تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ سوم،

سعیدی، گل بابا، فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی با تکیه بر آثار ابن عربی، انتشارات زوّار.

سعیدی، محمد حسن، دایره المعارف تشیع.

سلمی، محمد بن حسین، مجموعه آثار عبدالرحمن سلمی: بخشهایی از حقائق التفسیر و رسائل دیگر، تهران، چاپ نصرالله پورجوادی، ج1­، 1372–1369.

سمعانی، شهاب الدین ابوالقاسم احمد بن ابی المظفر، روح الارواح فی شرح اسماء الملک الفتاح، تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1368.

سنائی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم، حدیقه الحقیقه وطریقه الشریعه، تصحیح مدرس رضوی، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات وچاپ، چ4، 1374.

…………………، ……………………………….، دیوان، تصحیح مدرس رضوی، کتابخانة ابن سینا،

شبستری، شیخ محمود، گلشن راز(متن و شرح) بر اساس قدیمی ترین و مهمترین شروح، به اهتمام کاظم دزفولیان، تهران، نشر طلایه، چ اول، 1382.

شریعتی، محمد امین، جلاء القلوب، سنندج، نشر علوم القرآن، چاپ اول، 1369.

شریف‌ دارابی‌ شیرازی‌،عباس‌،تحفة المراد: شرح‌ قصیده‌ میرفندرسكی، تهران‌، چاپ‌ محمدحسین‌ اكبری‌ ساوی‌، 1372،

شریف، میر محمد ، تاریخ فلسفه در اسلام، مرکز نشر دانشگاهی، ج 1.

صدرالدین‌ شیرازی، محمد بن‌ ابراهیم‌،الحکمة‌المتعالیة‌ فی‌الاسفار العقلیة‌ الاربعة، بیروت‌1981، سفر 3، جزء 1.

صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات در ایران، انتشارات فردوس، چاپ هجدهم،1387، جلد 3.

عبادی، قطب الدین، صوفی نامه، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران، علمی، چاپ 2 ،1367.

عراقی، فخرالدین، مجموعه آثارعراقی، تصحیح نسرین محتشم(خزاعی)، نشرزوّار، چاپ اول، 1372.

عطار نیشابوری، فرید الدین، تذکرﺓالاولیاء، تصحیح محمداستعلامی، کتابخانةزواّر، چاپدوم، 1355.

……………………، ……………. ، منطق الطیر، سید صادق گوهرین، نشر علمی و فرهنگی، چاپ سیزدهم،

عوفی، محمد، لباب الالباب، تصحیح سعید نفیسی، تهران، کتابخانه علمی، 1335، مقدمه.

عین القضات، نامه های عین القضات همدانی، به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران،1969، تهران، نشر اساطیر، ج1.

………………………………، ……………………..، تمهیدات، تصحیح عفیف عسیران، نشر کتابخانه منوچهری، چاپ سوم، 1370.

غزالی، محمد، ترجمه فارسی المقصد الاسنی فی شرح اسماء الله الحسنی، ترجمه احمد حواری نسب، تهران، نشر احسان، چاپ اول، 1375.

………، ………، کیمیای سعادت، تصحیح احمدآرام، کتابخانه ی مرکزی تهران، چاپ هفتم، 1319.

فروزانفر، بدیع الزمان، احادیث مثنوی، حدیث قدسی، تهران، امیر کبیر، چاپ سوم، 1391.

………….، ……………..، رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد، تهران، انتشارات زوّار، چاپ ششم،1381.

………….، ……………..،شرح مثنوی شریف، نشرزوّار، چاپ هفتم، 1357، جلد 1.

 

کاشانی، عزالدین محمود، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، مقدمه و تصحیح جلال الدین همایی، نشر کتابخانه سنایی، چاپ دوم.

كاشانی‌، کمال الدین عبدالرزاق، مجموعه‌ رسائل‌ و مصنفات، با مقدمه و تصحیح و تعلیق مجید هادی زاده، تهران‌، نشر میراث مکتوب، 1379ش.

کاشفی، حسین، لب لباب مثنوی، بنگاه مطبوعاتی افشاری،1344.

کوربن، هانری، تاریخ فلسفه اسلامی(از آغاز تا در گذشت ابن رشد(595 هجری/1198 م)، ترجمه اسدالله مبشری با همکاری سید حسن نصر و عثمان یحیی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم ،1361.

گوهرین، سید صادق، شرح اصطلاحات تصوف، نشر زوّار، ج 4، چاپ اول، 1368.

لاهیجی، عبدالرزاق ‌بن‌ علی، گوهرمراد، تهران،‌ چاپ‌ زین‌العابدین‌ قربانی‌ لاهیجی، 1383 ش.

مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، جلد 17.

محقق، محمد باقر، اسماء و صفات الهی فقط در قران، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1372، ج1،2.

محمد ابوالفضل محمد مشهور به حمید مفتی، قاموس‌ البحرین، تصحیح علی اوجبی/ با همکاری نشر میراث مکتوب، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1374.

مستملی، اسماعیل‌بن‌ محمد‌،شرح‌ التعرف‌ لمذهب‌ التصوف، تهران‌، چاپ‌ محمد روشن‌، نشر اساطیر، 1366ـ1363ش، ربع 4.

معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، امیر کبیر، ج3.

میبدی، رشیدالدین فضل اللّه، کشف الاسرار و عدّه الابرار، به اهتمام علی اصغرحکمت، مطبعةمجلس، 1331، ج: 1.

نسفی، عزیز الدین، الانسان الکامل، با پیش گفتار: هانری کربن، با تصحیح و مقدمه ی: ماریژان موله، ترجمه ی مقدمه از: دکتر سید ضیاء الدین دهشیری، تهران، انتشارات طهوری، چ نهم، 1388.

نیکلسون، رینولدالین، شرح مثنوی معنوی مولوی، ترجمه حسن لاهوتی، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، 1378، جلد1.

هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان الجلابی، کشف المحجوب، تصحیح استاد د-ژکوفسکی با مقدمه قاسم انصاری، چ دوم،1371.

…………..، …………………………………………….، کشف المحجوب، با مقدمه و تصحیح محمود عابدی، تهران، سروش، چاپ 1،1383.

همایی، جلال الدین، فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران، نشر هما، چاپ سیزدهم، 1376

فهرست منابع غیر فارسی

آلوسی‌، محمودبن‌ عبداللّه ، ‌روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني، بیروت‌: داراحیاء التراث‌ العربی‌، ج1.

ابن عربی، محی الدین، الفتوحات‌ المكیة، بیروت‌، ج2.

…………..‌، محی الدین، رحمة‌ مِنَ‌ الرحمن‌ فی‌ تفسیر و اشارات‌ القرآن، من‌ كلام‌ الشیخ‌ الاكبر محیی‌الدین‌ ابن‌العربی‌، جمع‌ و تألیف‌ محمود محمودغراب‌، دمشق‌ 1421/2000، ج4.

بحرانی، میثم بن علی بن میثم، قواعدالمرام فی علم الکلام، مطبعه الصدر،1406، نشر مکتبه آیه، الطبعه الثانیه، ص‌77.

رازی، فخرالدین، المطالب العالیة من العلم الاهی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ اوّل، 1407 ق. ج1.

غزالی‌، محمد، روضه الطالبین‌ و عمده السالكین، به کوشش محمد بخیت،‌ بیروت، دارالنهضه الحدیثه.

جیلی، عبدالكریم‌بن‌ ابراهیم‌‌، الانسان‌ الكامل‌ فی‌ معرفه الاواخر و الاوائل، قاهره‌ 1390/1970، جلد 1.

قشیری، عبدالکریم بن هوازن، الرساله القشیریه، چاپ عبدالحلیم محمد و محمود بن شریف، قاهره (1972- 1974).

مکی، ابوطالب، قوت القلوب فی معامله المحبوب و وصف طریق المدیر الی مقام التوحید، قاهره، چاپ افست بیروت، 1310، ج 1.

چکیده:

دو واژه لطف و قهر، دو کردار است که خدا و انسان دارای آن می باشد؛ و آنکه لطف و قهرش بی کران است، خداوند یکتاست. اوست که لطفی بی علت و غرض و بی مرز و نهایت دارد و انوار لطفش پیوسته جاری و بر بندگانش متفاوت است. لطف قهرنما و قهر لطف نمایش همواره بشر را آزموده و نشان داده که لطف او بر قهرش پیشی دارد لطفی که با لطف خلق متفاوت است.

آموزگار هستی لطف و رحمت را به ما می آموزد و نشان می دهد که انوار لطف و رحمت را باید از او خواست و برخی از امور جز به لطف او امکان پذیر نیست.

لطف و قهر الهی از آغاز نضج علوم اسلامی از مباحث بحث برانگیز میان اکابر صوفیه، مفسران و دانشمندان علم کلام بوده است کنکاش عرفا و صوفیان در این وادی سبب گردیده که به دو تلقی از لطف و قهر برسند در اغلب موارد به ویژه در نزد متقدمان آنها لطف و قهر از حیث تاثیرات سلوکیشان بر احوال و حیات معنوی سالک مورد توجه بوده و در تلقی دیگری (بیشتر در نزد متأخران و مکتب ابن عربی) لطف و قهر از وجوه نظری ما بعدالطبیعی مورد تامل قرار گرفته است.

به هر حال این خداوند است که جلوه های لطف و شراره های قهرش را در جای جای حیات بشری نمایان کرده است و این ما هستیم که باید در رسیدن به الطاف الهی و دوری از آتش قهر او تلاش نماییم.

مقدمه

واژه «لطف»  در قران نیامده بلکه به صورت صفت مشبهه (لطیف) 7 بار در قران مذکور است. کلمه «لطف» که به نرمی در کار وکردار و رفق و بخشایش معنی شده است 1 در قران کریم به معانی مختلف همچون دین اسلام،2 ایمان،3 بهشت،4 باران،5 پیغامبری،6 نعمت،7 قران،8 روزی،9 خیر و نصرت،10 عافیت، 11دوستی،12 عیسی(ع)، 13 ومحمد(ص)، 14 معنی شده است. در همه­ی این معانی لطف و محبت و رحمت حق تعالی نمایان و آشکار است.

واژه « قهر » نیز در قران نیامده بلکه شش بار به صورت صیغه مبالغه (قهّار) در قران مذکور است. کلمه «قهر» که به معنی خشم کردن 15 آمده است و در قران کریم که به خداوند نسبت داده شده، همراه با لعنت و نفرین خداوند آمده است و بیشتر خشم خدا را بر کسانی که نا فرمانی او می کنند و از راه راست و درست دور می شوند، می رساند. چنانکه ملاحظه می شود بر پایه آنکه رحمت خداوند بر غضب او پیشی دارد که «سَبَقَتْ رَحْمَتی غضبی» ؛ «خداوند می فرماید: رحمت من برغضبم، پیشی دارد.» 16 دایره و مجال معانی لطف خداوندی فراخ تر و گشاد تر از قهر اوست از کلماتی که تقریباً مرادف با لطف و قهر به کار برده شده رحمت و غضب و رضا و سخط 17 است که آدمی می باید به هر دو خرسند و راضی باشد چنانکه مولانا فرموده است:

«عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد وین عجب من عاشق این هر دو ضد»

(1/1570)

در این پایان نامه ویژگی های دو مفهوم لطف و قهر بیان شده است از جمله آنکه لطف خداوند هم چون سایر صفات او معلّل به اغراض نیست و به حد و شمار در نمی آید و بر همه یکسان افاضه می شود هر چند که بر حسب قابلیّت قابل، هر کس بنا بر العَطیَّاتُ عَلی حَبِ اَلقابلَّیات میزان محدودی را کسب می کند هم چون آبی که از آسمان فرو می ریزد و هر آبگیری به اندازه و قدر معلومی از آب برخوردار می شود چنانکه خداوند فرموده: «و انزَلنَا مِنَ السَّماءِ ماءً فَسَالَت اودِيَهٌ بِقَدَرِها و مَا نُنزَّلُهُ الا بِقَدَر معلوم» «خدا از آسمان، آبی نازل کرد که در هر رودی به قدر وسعت و ظرفیتش سیل آب جاری شد.» 18 بنابراین هر کس باید بکوشد تا ظرفیت خود را برای دریافت آب رحمت خداوند فراخ تر گرداند و هیچ کس هیچ گاه نباید از لطف حق مایوس و ناامید باشد. در مورد قهر باید گفت که خداوند هم در دنیا و هم در آخرت

خشم خود را آشکار می سازد و جهل و نادانی و غفلت مرحله ای از قهر خداوند است قهر و غضب گاهی آشکار و گاهی پنهان است قهر و لطف هر چند در یک کفّه اند ولی لطف بر قهر سبقت و پیشی دارد و بنده با تقرب به حق می تواند لطف خداوند را جلب کند و قهر او را از خود براند و برای جلب این لطف و دفع قهر او خداوند در توبه را برای بندگان خود باز گذاشته است.

ذوالنون مصری گوید: توبه دو نوع باشد: یکی توبه انابت، و دیگر توبه استجابت توبه انابت آن بود که بنده توبه کند از خوف عقوبت خدای عزوجل و توبه استجابت آن که توبه کند از شرم کرم خدای، عز و جل. توبه خوف از کشف جلال بود، و از آن، حیا از نظاره جمال. پس یکی در جلال از آتش خوف وی می سوزد و یکی اندر جمال از نور حیا می فروزد یکی از این دو سَکران بود و دیگری مدهوش. اهل حیا اصحاب سکر بوند و اهل خوف اصحاب صحو. 19

بسیاری از صفات الهی حق و مفاهیم اخلاقی بندگان که به نحوی مرتبط با لطف و قهر خداوند ست در پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است به ویژه مفاهیم دوگانه ای که مستقیم یا غیر مستقیم می تواند حاکی از مفاهیم لطف وقهر باشد، همچون دنیا وآخرت ،مرگ و زندگی، شب وروز ،بهشت و دوزخ، فرشته ودیو، تندرستی، بیماری و سعادت و شقاوت. در این رساله، اشارتی به مقام و روش علمی و عملی برخی از پیامبران الهی که واسطه میان حق و خلق و میانجی الطاف الهی اند شده و نیز سیرت اولیاالله به ویژه حضرت علی بن ابی طالب (ع) جای جای بیان گشته است.

بسیاری از آیات قران و احادیث پیغمبر و ائمه اطهار – علیهم السلام- به مناسبت، نقل و مطالب رساله به آنها مستظهر گردیده است.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1. بیان مسأله

این پایان نامه بر آن است که ابتدا به معانی لغوی و اصطلاحی واژه های « لطف» و «قهر» و ریشه یابی آنها بپردازد و چون این موضوع در اثر بی مانند مثنوی بررسی می گردد لازم است به شرح احوال و آثار مولانا این بزرگ مرد عرصه ادبیات عرفانی پرداخته شود و آنگاه آرای عرفای مشهور در این زمینه تا عصر مولوی نقل گردد، سپس سه دفتر اول مثنوی از این باب مورد بررسی قرار گرفته، آیات، احادیث و روایات مربوط به ابیات آورده شود و نظرات مولانا راجع‎به دو واژه لطف و قهر بررسي گردد و آن گاه نگاهي به تركيباتي كه با لطف و قهر همراه است افكنده شود.

1-2. تاریخچه موضوع

بحث از اسماء و صفات الهی، یکی از کهن‏ترین و مهمترین مباحث در تاریخ کلام اسلامی و نیز سایر ادیان الهی است. هرچند برخی از آیات قرآن منشاء پیدایش مسایلی جدّی در این باب گشت1 ولی به درستی روشن نیست که این موضوع از چه زمانی در میان متکلّمان مسلمان مطرح شده است؛ در عین حال این حقیقت مسلّم است كه در قرن دوّم هجری جایگاه این بحث بدان پایه رسید که بعضی از متکلّمان موضوع علم کلام را اسما و صفات الهی دانسته‏اند. 2

بسیاری از ادیان بزرگ وجود خدا را مسلم و تردیدناپذیر دانسته به جای اثبات وجود او، به بررسی و شمارش صفاتش پرداخته‌اند. اهل معرفت، خداوند را از طریق اسماء و صفاتش می‌خوانند و از این طریق به خداوند تقرب پیدا می‌کنند.گروهی از ملحدان نیز با تکیه بر صفات و مورد اعتماد خدا باوران، از تناقض درونی مفهوم خدا سخن گفته، وجود خدایی با صفات آن‌چنانی را با وجود حوادث زیان باری چون سیل و زلزله که اصطلاحاً شرور نامیده می‌شوند ناسازگار پنداشته‌اند.

1-3. ضرورت، اهداف و اهمیت موضوع

گنجینه ادب فارسی ، مشحون به جواهراتی پرگهر از تمامی زیبایی های معنوی است که بی شک یکی از این زیبایی ها ، تجلی اسماء الله و صفات الهی است که بخصوص در ادبیات عرفانی جایگاه ویژه ای دارد . عرفان و ادبیات عرفانی دنیایی است از تجلیات پروردگار و از میان فراوان کتب عرفانی ،خورشید مثنوی معنوی ، بیش از 7۰۰ سال است که از گریبان عرفان شرق سربرکشیده و برکرانه قلب عشّاق تابیدن گرفته است و فسردگان هوی را گرمی عشق و وفا بخشیده است.از همان آغاز طلوع مثنوي، جانهاي شيفته

در گريز از سرما و فسردگي دل، خود را به آفتاب رخشان كلام مي‌سپردند، و چرخ زنان آهنگ خلوتگه خورشيد مي‌كردند. گر چه انبوه شيدايان مثنوي در سفر خود به آسمان، اين دفتر معنوي را همچون راهنمايي روشن بر مي‌گرفتند و هوايي مي‌شدند، اما حقيقت آن است كه اين دفتر، به همان ميزان كه آسماني است زميني نيز هست .  دریای پرگهر مثنوی معنوی، هزاران درّ ناسفته از صدف غیب بر ساحل ظهور به جلوه آورده و بر جویندگان حیات پاک نثار کرده است . این صحیفه جاودانه، بسیار نکته های ناگفته دارد که از بقعه اعلی به عشّاق این وادی، هبه می کند. مثنوی مولانا ، چکیده ای است از تمامی معارف نظری و تجربه های ایمانی و عرفانی بشر. پس می توان پله پله تا ملاقات حضرت دوست با این نردبان مستطاب فراز آمد .

در این پایان نامه سعی شده است با بهره گیری از این دریای پرگهر خواننده با لطف و قهر خداوند آشنا گردد.

آشنایی و اعتقاد به صفات الهی اثر تربیتی عجیبی دارد و زیر بنای ساختن صفات یک اجتماع سالم است . اعتقاد به وجود صانع بدون شناسایی صفات او نمیتواند در وضع زندگی انسان ها اثر مثبت بگذارد ، حضرت علی (ع) در گرما گرم جنگ با معاویه سربازان خود را گرد آورد و همه را به جنگ با معاویه تشویق کرد و هنگامی که همه گرد آمدند شروع به سخنرانی نمود و سخنرانی خود را با صفات خدا آغاز کرد و سراسر این خطبه مربوط به شناسایی صفات خداست که حدیث شناس بزرگ شیعه مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی نقل کرده است. 3

ما در طول روز خداوند متعال را هم ثنا می گوییم و هم تسبیح (نفی هر گونه نقص و صفت عدمی از ذات حق) می کنیم. ثنای الهی به صفات ثبوتی الهی اشاره دارد و تسبیح دلالت بر صفات سلبی دارد. آنگاه که او را ثنا می گوییم، اسماء حسنی و صفات کمالیه او را یاد می کنیم، و آنگاه که او را تسبیح می گوییم، او را از آنچه لایق او نیست منزه و مبرا می شماریم و در هر دو صورت، نیاز به شناخت این صفات داریم تا معرفت او را برای خودمان تثبیت می کنیم که همین امر سبب می گردد که در برابر او خضوع و خشوع نماییم به گونه ای که به خود اجازه ندهیم با اوامر الهی مخالفت نماییم.

بـايـد تـوجـه داشـت كـه حـتـى ايـمـان بـه خدا نيز كه اعتقادى قلبى و باور به يافته هاست ، مترتّب بر شناخت بوده و پس از مرحله شناخت نظرى قرار دارد. بدين ترتيب ، ايمان را نيز مى توان از فوايدى دانست كه بر شناخت مترتّب است.

امید است، خواننده این پایان نامه به یاری خدا و توجه و عمل به اخلاق اسلامی، راهنمایی شود که چگونه قدر مقام انسانی خود را بشناسد و جایگاه خود را در برابر خدا و جهان هستی مشخص سازد و راه و روشی را که سعادت این جهان و آن جهان را برای او تامین می کند در پیش گیرد.

در این پایان نامه سعی شده است که یک هدف کلی و سه هدف ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

هدف کلی : بررسی لطف و قهر خداوند در اثر بی نظیر مثنوی

اهداف ویژه :

1- آشنایی با لطف و قهر خداوند و نظر عرفای مشهور در این مورد تا عصر مولوی

2- جلوه های لطف خداوند و آنچه لطف و قهر خداوند را بر انسان نازل می کند.

3- صورتهای گوناگون نزول قهر و غضب الهی بر انسان  و آنچه موجب قهر الهی می شود.

1-4. پرسش های تحقیق و فرضیه ها

در این تحقیق فرضیه های زیر می تواند مطرح شود :

درنظر مولانا لطف و قهر الهی همه لطف الهی است.

مولانا به عقاید عرفای قبل از خود در زمینه لطف و قهر توجه داشته است.

مولانا از برخی جلوه های لطف و قهر الهی در مثنوی بیشتر استفاده کرده است.

مولانا از آیات و احادیث و روایات پیامبر گرامی اسلام و حضرت علی(ع) بیشتر بهره جسته است.

1-5. روش تحقیق

روشی که در این پایان نامه برای انجام تحقیقات در نظر گرفته شده است، روش اسنادی و کتابخانه‌ای می باشد. در تهیه این پایان نامه از سند کاوی طبق منابع کتابخانه ای و همچنین از سایت های معتبر در زمینه پایان نامه  و مقالات استفاده شده است.

1-6. مروری بر پیشینه تحقیق

درباره موضوع این پایان نامه کارهایی به صورت کتاب، مقاله و پایان نامه انجام گرفته است که از جمله آنها می توان آثار زیر را نام برد.

کتاب «رحمت و غضب الهی» تالیف حمیده حجازی چاپ انجمن نشر آثار و مفاخر فرهنگی

پایان نامه «ذات جمال در مثنوی معنوی» نوشته فریال اسکندری

مقاله «صفات جمال و جلال الهی از دیدگاه علمی و کلامی» از فصل نامه حبل المتین،

مقاله «رحمت الهی در مثنوی مولوی» از فصل نامه تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، نوشته ی اسفندیار آمنه خواتون و منصوریان سرخگریه حسین

مقاله «رحمت از دیدگاه ابن عربی» از دکتر عبد الرضا مظاهری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

1-7. فایده تحقیق

مثنوي معنوي يكي از بزرگترين جلوه‌هاي انديشه و عرفان بشري است . تحقيق درباره هر موضوعي از اين كتاب مي‌تواند به ما در روشنتر شدن مفاهيم و دستيابي عمیق تر به گنجهاي گرانبها و پنهان اين اثر ياري رساند. در این رساله با بررسی صفات لطف و قهر خداوند در گنجینه مثنوی، خواننده با این صفات و با جلوه های گوناگون لطف و قهر الهی و عرفای مشهور در حوزه عرفان و کلام تا عصر مولوی بیشتر آشنا شده و همینطور انس با آیات، احادیث و روایات بزرگان گرفته و در نهایت احوال، آثار و ابعاد مختلف شخصیت مولوی، این بزرگمرد عرصه ادبیات عرفانی را به یاد مي‌آورد.

 

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تجلي مباني اکسپرسيونيسم در غزليات شمس مولانا
 • پايان نامه بررسي پيرنگ در داستان هاي مثنوي معنوي
 • پايان نامه بررسي آرمان ‌شهر مولانا در مثنوي معنوي
 • پايان نامه نقش تقريبي صوفيان ايراني قرن هفتم با تاکيد بر نظرات مولانا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122