پايان نامه لوازم اصل آسان‌باوري در معرفت‌شناسي و باور ديني آلستون و سوئين‌برن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه لوازم اصل آسان‌باوري در معرفت‌شناسي و باور ديني آلستون و سوئين‌برن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 156 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه لوازم اصل آسان‌باوري در معرفت‌شناسي و باور ديني آلستون و سوئين‌برن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 9
فصل اول 14
پیشینه اصل آسانباوری 14
1_1 اصل آسان‌باوری 16
1_2 نظریات فهم عرف عام 18
1_3 علل گرایش فلاسفه به سمت اصل‌ آسان‌باوری 23
1_4 تجربه دینی 36
1_5 نتیجه‌گیری 41
فصل دوم 43
جایگاه اصل آسانباوری در معرفت شناسی دینی سوئین‌برن 43
2_1 توجیه باور از دیدگاه سوئین‌برن 45
2_2 تجربه‌ی دینی از دیدگاه سوئین‌برن 50
2_3 سوئین‌برن و اصل آسان‌باوری 52
2_3_1 دلایل سوئین‌برن بر اصل آسان‌باوری 54
2_3_2 اشکالات احتمالی به اصل آسان‌باوری و پاسخ سوئین‌برن 56
2_3_3 محدودیت‌های اصل آسان‌باوری از منظر خود سوئین‌برن 60
2_3_4 ویژگی‌های اصل آسان‌باوری از منظرسوئین‌برن 63
فصل سوم 69
بازسازی دیدگاه آلستُن در قالب اصل آسانباوری در عرصه مباحث معرفتشناسی دینی 69
3_1 کتاب ادراک خدا 71
3_4 محورهای اصلی دیدگاه آلستُن 73
3_4_1 تجربه عرفانی 73
3_4_2 نظریه ظهور 77
3_4_3 اعتقادات M 78
3_5 مقایسه ادراک حسی و ادراک عرفانی 80
3_6 شرایط اعتبار ادراک 81
3_7 دلایل اعتمادپذیری ادراک حسی 85
3_8 آلستُن و توجیه معرفتی 87
3_9 ماهیت روال باورساز 89
3_9_2 معقولیت مشارکت در روالهای باورساز 95
3_9_3 اعتمادپذیری روالهای باورساز 98
3_10 رابطه اصل آسان‌باوری با معرفت‌شناسی آلستُن 99
فصل چهارم 103
بهره‌مندی‌ها از اصل آسان‌باوری 103
4_1 اصل آسان‌باوری راهی جدید برای اعتبار بخشیدن به تجربه‌ی دینی 105
4_2 اصل آسانباوری و راهی جدید برای اثبات وجود خدا 108
4_2_1 سوئین‌برن و اثبات وجود خدا 109
4_2_2 آلستُن و اثبات وجود خدا 112
4_3 اصل آسان‌باوری و کثرت ادیان 116
4_3_1 کاربرد اصل آسان‌باوری در نظریه کثرت‌گرایی دینی جان هیک 118
4_3_2 موارد اختلاف دیدگاه جان‌هیک، آلستُن وسوئین‌برن 125
فصل پنجم 131
نقد و بررسی 131
5_1 انتقادات به اصل آسانباوری 132
5_1_1 انتقاد ویلیام راو به اصل آسان‌باوری 132
5_1_2 انتقادات به تفاوتهای دو تجربه 134
ارزیابی و نتیجهگیری 144
منابع فارسی 148
منابع انگلیسی 154

منابع فارسی

آلستُن.پی.ویلیام (1384) «تجربه‌ی دینی» ؛ مترجم: حق پناه،رضا ، علوم اجتماعی: پژوهش­های اجتماعی اسلامی  شماره 51 و 50 فروردين – تیر 1384

__________  (1383) «تجربه‌ی دینی» ؛ مترجم: فقیه،حسین، علوم اجتماعی:روش شناسی علوم انسانی، بهار 1383 – شماره 38

_________   (1380_1379) «آیا اعتقاد دین معقول است؟» ؛ مترجم: جواندل،نرگس ، فلسفه و کلام ، نقد و نظر، زمستان 1379 و بهار 1380 – شماره 25 و 26

_________  (1379) «تجربه‌ی دینی و باور دینی»، ترجمه امیرمازیار، فلسفه و کلام، نقد و نظر، تابستان و پايیز شماره 23 و24

_________  (1378) « تجربه‌ی دینی ادراک خداوند است»؛ ترجمه مالک حسینی، کیان: شماره 50

_________ (1391) «معرفت‌شناسی تجربه‌ی دینی بر مبنای کتاب ادراک خدا نوشته ویلیام آلستُن» مترجم، حسن تیموری آقباش، پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه دین ،استادراهنما هدایت علوی تبار، استاد مشاور پورحسن شهریور

ادواردز، پل.(1371) «براهین اثبات وجود خدا در فلسفه غرب»، ترجمه علیرضا جمالی نسب، محمدمحمد رضایی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

آئودی،رابرت.( ۱۳۸۶) «معرفت‌شناسی» ترجمه: علي‌اكبر احمدی، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

احمدی، بتول؛ نظرنژاد، نرگس (1391) «توجیه اعتقادات دینی از دیدگاه ویلیام آلستون»، مجله: کتاب ماه دین » تیر 1391 – شماره 177

اخوان،مهدی(1386) «جان هیک، گذر از کثرت تجربه دینی به کثرت گرایی دینی» نقد و نظر سال دوازدهم،شماره سوم و چهارم

استن،ام دبلیو اف(1379) «معرفت شناسی دینی» ترجمه محسن جوادی، فصلنامه اندیشه دینی، دانشگاه شیراز، بهار و تابستان 79

اسماعیل‌پور،یاسر(1384) «زوایای گوناگون مسئله اذهان دیگر»، نقد و نظر، پاییز و زمستان 1384 – شماره 39 و 40

اکبری،رضا. (1379) «گاتینگ و تجربه‌ی دینی» 1379، مجله نقد و نظر: پاییز ، شماره 23و 24

______  (1377) «تجربه دینی، سوئین‌برن و اصل زودباوری» مجله قبسات: تابستان و پاييز ، شماره 8 و 9

اصغری و موسوی (1392) «برهان تجربه‌ی دینی از دیدگاه سوئین‌برن»، مطالعات اسلامی: فلسفه و کلام، سال چهل و پنجم، شماره پیاپی 90_29 بهار و تابستان

انزلی، سید عطا (1386 )«تجربه عرفانی و داروهای روان نما» مجله: نقد و نظر » پاییز و زمستان 1386، شماره 47 و 48 (54 صفحه – از 77 تا 130)

پاپکین، ریچارد(1382) ترجمه زهرا مبلغ، مجله تردید82 شماره3

پراودفوت،وین(1383) «تجربه‌ی دینی» ، ترجمه و توضیح عباس یزدانی ،قم : کتاب طه

پیترسون، مایکل و سایرین‌ (1383)«عقل و اعتقاد دینی»، احمد نراقي – ابراهيم سلطاني،طرح نو

پلنتینگا،آلوین(1392) «کثرت گرایی و باور دینی موجه»؛ ترجمه مهدی اخوان، مجله ماه دین آذر ، شماره 194

پنلهام، ترنس(1383) «ربط و نسبت عقل و ایمان» مترجم: مفتاح،احمد رضا، مجله: پژوهش های فلسفی – کلامی » تابستان و پاييز، شماره 20 و 21

__________  (1370)«منطق اکتشافات علمی» ،ترجمه احمد آرام. تهران، انتشارات سروش

تالیافرو،چارلز(1382) «فلسفه دین در قرن بیستم»، ترجمه انشاالله رحمتی، دفتر پژوهش و نشر سهروردی

جعفري، محمد( 1386) «عقل و دین از منظر روشنفکران دینی معاصر»  قم: صهباي یقین

چیزم،رودریک(1378) «نظریه‏ی شناخت» ،ترجمه‏ی دکتر مهدی دهباشی، انتشارات حکمت،

حسینی،سید حسن (1391)«بررسی و نقد چهار مبنای معرفت‌شناختی نظریه تکثرگرایی دینی جان هیک»، قبسات

راو،ویلیام( 1379) «تجربه‌ی دینی و عرفانی»، ترجمه اسماعیل سلیمانی فرکیف، نقد و نظر، ش 23-24

رضازاده جودی، محمد کاظم(1388) «بررسی و نقد مبانی فلسفی کثرت گرایی جان هیک»، فصل نامه فلسفه ج 5 ش 2، 1388

سوئین‌برن، ریچارد(1380) «ارزش باور ديني عقلانى»، ترجمه مهرداد وحدتى دانشمند، نقدونظر: شماره 27

________  (1381)«آیا خدایی هست؟»،ترجمه محمد جاودان، مؤسسه انتشارات مفيد: بهار

________(1385) «حقیقت مالک ماست» (گفتگو با ریچارد سوئین‌برن فیلسوف دین انگلیسی) مصاحبه کننده: مسعود سعادتمند، مجله: اخبار ادیان، فروردین و اردیبهشت1385،شماره 18

________ (1387) « اثبات وجود خدا» مترجم: مرتضی فتحی زاده، مجله کتاب ماه دین، دی 1387،شماره 135

______ (1393) ترجمه مهسا گلشنی، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر پورحسن، استاد مشاور دکتر اخوان

سروش،عبدالکریم(1378) «صراط های مستقیم» مجموعه معرفت‌شناسی 3، مقاله پلورالیسم در ترازوی معرفت‌شناسی تهران موسسه فرهنگی صراط

صادقی، هادی(1379)«دین و تجربه» ،مجله نقد و نظر: تابستان و پاييز ، شماره 23 و 24

عباسی، بابک(1391) «تجربه‌ی دینی و چرخش هرمنوتیکی» انتشارات هرمس.

عباسی،ولی الله (1385) «وحدت و کثرت دینی» ،فصلنامه اندیشه حوزه، سال دوازدهم، شماره اول، فروردین و اردیبهشت 1385

فقیه،حسین«نقش تجربه‌ی دینی در توجیه باورهای دینی از نگاه ویلیام آلستون» ،نقد و نظر: سال دوازدهم،شماره سوم و چهارم

فیدل، کیث  (1379)  «تجربه‌ی دینی»، ترجمه انشاء الله رحمتی، نقد و نظر، شماره 3 و 4، سال ششم

قمی، محسن. «برهان تجربه‌ی دینی» نقد و نظر، زمستان 1379 و بهار 1380 – شماره 25و26

کاپلستون، فردریک، (1386)تاریخ فلسفه، جلد پنجم .فیلسوفان انگلیسی: از هابز تا هیوم.، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تهران

________ (1380) تاریخ فلسفه، جلد چهارم، از دکارت تا لایب نیتس، ترجمه غلامرضا اعوانی، تهران

کشفی،عبدالرسول(1391) «بررسی دیدگاه ویلیام رآو در باب حجیت معرفت‌شناختی تجربه‌ی دینی»، فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز پیاپی 42، بهار 1391

کشفی، زارع‌پور(1387) «تقریر جدید از دیدگاه ویلیام آلستون در باب اعتبار معرفت‌شناختی تجربه‌ی دینی»، فصلنامه فلسفه و کلام آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی زمستان 1387

گراوند، سعید (1384)« تجربه ی دینی بر اساس نظریه ی رودلف اتو و ریچارد سوئین برن»،مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی،فروردين – تير 1384 – شماره 51 و 52

گوتوبد، جولیان (1387)، «ریچارد سوئین برن فیلسوف تحلیلی خداباور»: درآمدی بر زندگی و آثار، کتاب ماه دین.

گیسلر،نورمن( 1384) «فلسفه دین»، ترجمه دکتر حمیدرضا آیت اللهی تهران انتشارات حکمت1384

لرر،کیث (1381) «چرا نه شکاکیت؟» مترجم: علیرضا قایمی نیا، مجله: ذهن، پاييز و زمستان 1381 – شماره 11 و 12

مايلز، ريچارد (1380)«تجربه ديني» ترجمه اکبر جابري، تهران: دفتر و پژوهش و نشر سهروردي.

محمدرضایی،محمد(1384) «استدلال تجربه‌ی دینی بر وجود خدا و پلورالیسم دینی»،مجله اندیشه های فلسفی بهار و تابستان 1384، شماره2

ملکیان، مصطفی «فلسفه بازنگری از فهم عرفی»، گزارشی از رای مور در باب ماهیت فلسفه، پژوهش نامه متین، شماره 14

________  (1388) مقدمه مصطفی ملکیان بر ترجمه کتاب «تنوع دین در روزگار ما» نوشته چارلز تیلور ویراست دوم انتشارات شور

_______  «معرفت دینی» ،مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

هاسکر، ویلیام(1382) «معرفت شماسی دینی»، مترجم: ظهیری، سید مجید، مجله: پژوهش های اجتماعی‌اسلامی  مرداد – آبان 1382 – شماره 41 و 42

هرد، گری کلود، (1382). تجربه عرفانی و اخلاقی، ترجمه لطف اللّه جلالی و محمد سوری. چ اول، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

هیک، جان. (1382)«بعد پنجم کاوشی در قلمرو روحانی»، ترجمه بهزاد سالکی تهران : انتشارات بین المللی الهدی

هیک، جان (1387)، «کثرت گرایی دینی»، ترجمه مهدی اخوان، کتاب ماه دین، شماره 133،134

یاندل،کیت ای، و سایرین(1388) «فلسفه دین» ترجمه گروه پژوهشی ترجمه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ دوم 1388، نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی

 منابع انگلیسی

Alston، William (1991) ، Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience، first published 1991 by Cornell University press. Printing، Cornell Paperbacks، 1993

_______(1982) Religious Experience and Religious Belief , Vol. 16، No. 1، 1982 A. P. A. Western Division Meetings (Mar.، 1982) Published by: Blackwell Publishing

Swinburne، Richard. (2004) The Existence of God، Oxford: Published in the United State by Oxford University press Clarendon Press Oxford University Press; 2 edition (June 3، 2004)

______ (2005) Faith and Reason، published in the united States by oxford University press  .2nded (Oxford) university press

 

چکیده

این رساله کوششی است برای بررسی لوازم و نتایج به کارگیری اصل‌ آسان‌باوری در حوزه معرفت‌شناسی باور دینی،که امید است این مقصود حداقل تا حدی حاصل شده باشد.

در فصل اول درصدد پاسخگویی مناسب به پرسش‌هایی بوده­ایم که در زمینه این اصل ذهن هر خواننده‌ایی را به خود مشغول می‌دارند. نمونه‌ای از این پرسش‌ها از این قراراند: آیا این اصل یک نوع نظریه اساسی تلقی می‌شود یا صرفاً رویکرد پیشنهادی است برای ارائه برهان تجربه دینی ؟ چه کسی اولین بار این اصل را مطرح کرده و هدف اصلیش از بیان آن چه بوده است؟ و یا اینکه این اصل در آثار چه کسانی به شکل کمرنگ‌تری جلوه‌گر بوده که بعدها چنین اصلی از دل آن بیرون آمده است؟ و به طور کلی چه عواملی باعث گرایش فلاسفه دین به سمت این نگرش شده است؟ در فصل دوم و سوم فیلسوفانی که این اصل را به شکل متقن‌تری مطرح نمودند و تمام هّم خود را برای بسط و گسترش آن در زمینه توجیه باور دینی و تقریر برهان تجربه دینی بکار گرفته‌اند، معرفی و به شرح آرای آن‌ها پرداخته­ایم. در فصل چهارم به بهره‌مندی‌های مثمرثمر فیلسوفان در حوزه‌های گوناگون معرفت‌شناسی دینی پرداخته شد تا به اهمیت و کارکرد آن در این حوزه پی برده شود. در آخر نیز به سیل انتقادات و ایراداتی که متوجه چنین نگرشی شده است مطرح گردیده  تا بتوان به تا به شکل آسان­تری بتوان درباره دفاع عقلانی از این اصل صحبت نمود.

کلید واژه:اصل آسان‌باوری، معرفت‌شناسی دینی، باور دینی، تجربه دینی، سوئین‌برن، آلستُن، رویه باورساز، توجیه در نگاه نخست

مقدمه

طرح مسئله

در نیمه دوم قرن اخیر برخی از فیلسوفان دین کوشیده­اند از معقولیت باورهای دینی مبتنی بر تجربه‌های دینی دفاع کنند و خصوصاً در دهه­های اخیر صورت­های مختلفی از این برهان عرضه شده است آنچه به برهان تجربه دینی معروف است به بیان ساده، خدا وجود دارد زیرا کسانی او و صفاتش را به نحو تجربی ادراک کرده­اند. و تجربه خدا می­تواند در نظر اول دلیل و بیّنه­ای غیرگزاره­ای برای وجود خدا باشد. درون مایه اصلی این تفکر و الگوی حاکم برآن الگوی ادراک حسی است و تمامی بیّنه اصلی تجارب دینی مبتنی بر قابلیت اعتماد و معرفت بخشی تجربه حسی خواهد بود.

پروفسور ریچارد سوئین­برن استاد فلسفه دین دانشگاه اکسفورد، یکی از مهم­ترین فیلسوفان دین معاصر انگلستان در دهه­های اخیر از جمله فیلسوفانی است که تجربه دینی را از سنخ ادراك می­داند و بر همین اساس آن را معرفت بخش و واقع‌نما می‌داند. وي براي ارائه تقریری جدید از برهان تجربه دینی و به هدف توجیه‌ باور به‌ وجود حقیقتی‌ غایی، به دو اصل «آسان باوری» و «اصل گواهی» تمسک می‌کند. اصل آسان باوري ناظر به حجیت تجربه دینی و ارزش معرفتی آن است و اصل گواهی ناظر به حجیت گزارش­هاي صاحبان این تجارب می‌باشد. بنابر اصل آسان‌باوری، شخص در فقدان شرایطی خاص در باور به این‌که x  حاضر است، موجه خواهد بود. سوئین­برن با تعمیم این اصل به‌ حیطه­ی تجربة‌ دینی‌ رهیافتی نوین برای اثبات ادراک وجود حقیقتی‌ ماورای‌ دست یافت تا به دور از استدلالات و براهین گزاره‌ای ادراک حضور خداوند را اثبات و عقلانیت اعتقاد به آن را توجیه نماید. بر این اساس به زعم سوئین­برن در فقدان ملاحظات خاص، همه تجارب دینی باید از سوي فاعل آنها واقعی دانسته شود و بنابراین به عنوان دلائلی استوار براي باور به وجود متعلق آنها باشد.

ويليام، پي.آلستُن هم يكي از مهم­ترين معرفت شناسان معاصر است که ادراک حسی را یک رویه معرفتی و یا یک رویه باورساز می‌دانست. یک رویه باورساز مجموعه­ای از مکانیسم­ها، رفتارها، روش­ها، عادت­ها و گرایش­هایی است که با گرفتن ورودی‌های معینی، باورهایی را به عنوان خروجی می‌دهند. وی با اذعان به تفاوت‌های میان تجربه عرفانی و تجربه حسی، بر این باور است که شباهت­های اساسی و مهمی میان آن دو وجود دارند مانند از یک سنخ واحد بودن، دارای قابلیت توجیه در نگاه نخست و همچنین مؤلفه مشترک ظهور موجب می­شوند که آنها را در یک دسته قرار داده و از یک سنخ بدانیم .

تفاوت آلستون با سوئین­برن در این است که سوئین­برن تجربه دینی را دلیل و بیّنه‌ایی برای وجود خدا و به طور کلی بیّنه­ای به نفع باور دینی می­دانند که صورتی از استدلال از راه تجربه دینی برای وجود خداست. در این حالت دلالت تجربه دینی غیرمستقیم است اما آلستون معنای محدودتری از تجربه دینی را مدنظر دارد که همانا مواجهه مستقیم و ادراک تجربی و بی­واسطه خداست. آلستون تجربه دینی را تجربه ادراکی و باور حاصل از آن را نیز نه باوری استنتاجی بلکه باوری ادراکی می­داند پس طبق نظر آن تجربه دینی نه فقط دلیل بلکه علت باور دینی نیز هست.

بسیاری فلاسفه دیگر در حوزه معرفت شناسی و باور دینی از این اصل دفاع کرده و آن را برای اثبات مبانی فکری خود به کار گرفته­اند از جمله سی­دی براد، جان هیک، ویلیام وین رایت ، مایکل مارتین و پلنتینگا که در فصل چهارم به برجسته­ترین آن­ها خواهیم پرداخت.

 اهمیت مسئله

وقتی به گذشته و دورنمای این اصل برمیگردیم متوجه  پیشینه تاثیرگذار آن هم در استدلال استعلایی کانت و هم استدلال های ویتگنشتاین که برپایه اعتمادپذیری ادراک حسی بوده خواهیم شد و همچنین در مباحث جدید فلسفه دین مانند تجربه دینی ، معرفت شناسی و باور دینی نیز  شاهد تاثیرات بسیاری از جانب آن بوده ایم تمام سعی ما کندوکاو درباره معقولیت دفاع از این اصل و تاثیرگذاری آن در حوزه معرفت شناسی و باور دینی خواهد بود.

سؤال اصلی تحقیق

اصل آسان باوری چه لوازم و نتایجی در فلسفه دین و خصوصا معرفت شناسی دینی در پی داشته است؟ وآیا فی الجمله می­توان از این اصل و استفاده­های آن در معرفت شناسی دینی دفاع کرد؟ چرا؟

فرضیه اصلی تحقیق

می‌توان فی­الجمله از اصل آسان باوری و لوازم آن در معرفت شناسی دینی دفاع کرد.

فرضیه­های فرعی تحقیق:   

به نظر می­رسد این اصل رهیافتی باشد در زمینه توجیه باور دینی وتبیین تکثر ادیان ، توجیه عقلانیت اعتقاد به باورهای پایه

این اصل احتمالا پیشینه در نظریات فهم عرف عام داشته باشد.

روش تحقیق

روش تحقیق این رساله کتابخانه­ای و به صورت تحلیلی خواهد بود. داعیه اصلی این رساله حول محور اصل آسان باوری، لوازم و نتایج آن در فلسفه دین و خصوصا معرفت شناسی دینی و همچنین بررسی ادله له و علیه آن می­باشد. در این رساله بیشتر تمرکز ما معطوف به دو کتاب ارزنده «وجود خدا» سوئین­برن، «ادراک خدا» آلستُن خواهد بود. البته از سایر آثار ایشان مانندکتاب «آیا خدایی هست؟»، «توجیه معرفتی»، «ایمان و عقل»  در این زمینه بهره­های بسیاری برده شده است.

پیشینه مساله

در مورد مقایسه اصل آسان­باوری در آراء سوئین­برن و آلستون چندان کار زیادی در زبان فارسی صورت نگرفته است و تنها در زمینه­ی نگرش معرفت­شناختی و نیز اندیشه­های آنان در مباحث فلسفه دین، آثار چندی ترجمه یا تألیف شده­اند. در مورد اندیشه­های سوئین­برن تنها یک کتاب فارسی برگردانده شده است: سوئین برن، ریچارد. (1381). آیا خدایی هست؟ ترجمه محمد جاودان. قم: دانشگاه مفید

در زمینه­ی رهیافت آلستون به معرفت­شناسی دینی نیز آثار چندی از او در زبان فارسی ترجمه یا تألیف شده­اند که مهم­ترین آنان به شرح زیر می باشند:

آلستون، ویلیام. (1383) «تجربه دینی» ترجمه حسین فقیه، روش­شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه). شماره 38.

_____ (1381) «تاریخ فلسفه دین» ترجمه رضا کرمانی، ادیان و عرفان. شماره 63.

_____  (1380)« دوگونه مبناگرایی» ترجمه سیدحسین عظیمی دخت شورکی. ذهن. شماره 8.

در زمینه موضوع اصل آسان‌باوری مقالات بسیاری تألیف گردیده از جمله آنها :

اکبری، رضا (1377)تجربه دینی «سوئین­برن» و اصل «زودباوری»، مجله قبسات تابستان و پاييز 1377 شماره 8 و 9

موسوی، اصغری (1392) برهان تجربه دینی از دیدگاه سوئین­برن، مطالعات اسلامی، فلسفه و کلام، سال چهل و پنجم

 فصل اول

پیشینه اصل آسان­باوری

در این فصل ابتدا با رویکردی تاریخی به پیشینه اصل آسان‌باوری در آثار افرادی چون سی دی براد، تامس‌رید و جورج ادوارد مور پرداخته می‌شود. شاید بتوان گفت جرقه‌های اولیه این اصل در نظریات شعور متعارف و فهم عرف عام زده شده است. و پس از یافتن خاستگاه گرایش به سمت این نگرش به بررسی رویکردهای پرفراز و نشیب توجیه باور در معرفت شناسی دینی پرداخته خواهد شد تا داعیه اصلی در شکل‌گیری چنین تفکری را دریابیم. و در نهایت توجه خود را به درون‌مایه اساسی و مهم این اصل یعنی تجربه دینی و انواع آن معطوف خواهیم نمود و تا به مراد فلاسفه این رساله (سوئین‌برن و آلستُن) از نوع تلقی‌ای که از تجربه دینی داشته‌اند، پی ببریم. این فصل با رویکردی تاریخی درصدد است تا به کلیه سؤالاتی که از اهیمت قابل توجهی در زمینه اصل مذکور قابل طرح هستند پاسخ درخوری بدهد.

1_1 اصل آسان‌باوری

در کتاب‌ها، رساله‌ها، و مقاله‌های فارسی از واژة انگلیسی « Principle of Credulity» ترجمه‌های متفاوتی داده شده است. تعبیرهایی با عنوان اصل زود‌باوری، اصل آسان‌باوری، اصل ساده‌باوری، اصل برائت معرفت‌شناسی، اصل اصاله الصحه، اصل خویشتن‌باوری و اصل سهل‌اندیشی. در این رساله از تعبیر آسان‌باوری که ظاهراً مفهوم روشن‌تری نسبت به سایرین خواهد بود استفاده شده است.

سوئین‌برن اصلی عقلانی مطرح می‌نماید تا نظریه خود را در زمینه توجیه باور به وجود ماورایی طبیعی خداوند را در قالب آن بیان دارد. این اصل به قرار ذیل است:

« یک اصل عقلانی وجود دارد که (در صورت فقدان ملاحظات خاص) اگر به نظر برسد (به نحو معرفت‌شناختی) شی x برای فاعل شناسا حاضر است ( ویژگی‌های خاصی دارد) احتمالا x حاضر خواهد بود. (و آن ویژگی‌ها را دارا خواهد بود.) آنچه به نظر شخص می‌رسد که آن را ادراک کرده احتمالاً همانگونه است».( Swinburne، 2004 P.303).

با توجه به آنچه گفته شد اصل آسان‌باوری نوعی رویکرد است که سوئین‌برن توسط آن به بیان نظریه خود پرداخته است و به وسیله مشابهت میان تجربه دینی و ادراک حسی درصدد برآمده تا راه جدیدی را برای توجیه باور دینی بگشاید.

البته باید دید چرا سوئین‌برن به فکر اتخاذ چنین اصلی برای بیان نظریه خود افتاده است؟ و آیا او اولین کسی است که به بیان این اصل پرداخته یا پیش از او نیز کسی داعیه مطرح کردن این اصل را در آثار خود داشته است؟

می‌توان گفت قبل از سوئین‌برن در سال 1939 سی دی براد (1971_1887) در مقاله‌ای با عنوان « براهین وجود خداوند »، برای اولین بار به طرح این اصل پرداخته است. براد را می‌توان یکی از فلاسفه تجربه‌گرا دانست که برای برهان تجربه دینی قائل به فرضیة‌ وجود علت‌ خارجی[1] است که‌ براساس‌ آن‌ تجربة‌ دینی‌ را ناشی‌ از وجود واقعیتی‌ خارجی ‌می‌داند که‌ در مواجهه‌ با آن، تجربة‌ دینی‌ حاصل‌ می‌شود. وی بر این باور بود که انسان برای تمایز قائل شدن میان تجارب مطابق با واقع از وهمیات، لازم است از اصلی بنیادین بهره گیرد که بیان اجمالی آن چنین است:

«وقتی کسی تجربه‌ای دارد که آن را تجربه‌ای از x می‌داند، بر مبنای اصل یاد شده، معقول است که نتیجه بگیرد او واقعاً x را تجربه می‌کند ( تجربة او واقعی و نه وهمی است)، مگر اینکه دلایلی را علیه این استنتاج در اختیار داشته باشد. مثلاً کسی که تجربة مشاهدة دریاچه‌ای را در برابر خود دارد، این نتیجه گیری او معقول است که واقعاً در برابر او دریاچه‌ای وجود دارد و آن‌چه را که مشاهده می‌کند سراب نیست، مگر اینکه دلایلی را در رد واقع نمایی این تجربه در اختیار داشته باشد.»  ( Broad: 1939، p.157_167)(به نقل از کشفی:1391،ص8)

براد بر این عقیده بود که با صرف نظر از برهان‌های سنتیِ اثبات وجود خدا، می‌توان با استفاده از تجربه دینی، وجود خدا را اثبات کرد، مگر آن که دلیل موجهی برای وهمی بودن این تجربه‌ها در دست داشته باشیم، که خوشبختانه چنین دلیلی وجود ندارد پس می‌توان گفت تجارب دینی مطابق با واقع ‌هستند.

وی احساس دینی را به احساس موسیقی تشبیه کرده است. و بر این عقیده است ظرفیّت افراد برای تجربه دینی از جنبه‌های خاصّی شبیه به گوش برای استماع موسیقی است. عدّه کمی وجود دارند که از تشخیص ساده‌ترین صدا ناتوان هستند. این گونه افراد مثل کسانی که از هرگونه تجربه دینی بی‌بهره‌اند، در اقلّیّت قرار دارند. بسیاری از مردم، از موسیقی درک ساده‌ای دارند؛ امّا مراتب درک آن‌ها از این جهت بسیار متفاوت است و کسانی که استعداد چندانی برای موسیقی ندارند، و معدودی هم در این حوزه، بنیان‌گذار و صاحب سبک در موسیقی هستند؛ مانند باخ و بتهوون. در بین این دو ، افراد معمولی قرار دارند. افراد در برابر تجربه دینی نیز چنین هستند. کسانی که تجربه دینی ندارند نمی‌توانند درباره کسانی که واجد چنین احساسی هستند، داوری کنند. اختلاف عمده در این مقایسه، این است که دین بر خلاف موسیقی، بیانگر چیزی در باب ماهیّت واقعیّت است.

البته نمی‌توان به صراحت این اصل را به وی اطلاق نمود به نظر می‌رسد پیشینه این اصل را باید در مسئله فهم عرف عام[2] جستجو نمود. حال بهتر است برای آشنایی با این مسئله جدید، کمی آن را بسط داده و بررسی نماییم.

1_2 نظریات فهم عرف عام

بطور کلی، می‌توان شعور متعارف را عبارت از آن چیزی دانست که مردم، بطور عموم و مشترک، در مورد آن توافق دارند و هم عقیده‌اند. به عبارتی، درک عام به فهم طبیعی مردمان در مورد یک موضوع اشاره می‌کند، و به باورها یا گزاره‌هایی ارجاع می‌دهد که برای افراد بسیاری، درست و صحیح به نظر می‌رسند، بدون آنکه نیاز به معرفتی ویژه یا دانشی خاص داشته باشند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که شعور متعارف نوعی قابلیت بنیادین برای موجودات عاقل است تا بدان وسیله بتوانند از تجربیات خود در تشخیص و متمایز ساختن امور واضح، برقراری ارتباط اولیه با این امور و نیز پرهیز از تناقضات آشکار در باب آن‌ها، استفاده کنند.

دیدگاه‌ عرف‌‌اندیشی در باب‌ توجیه‌ معرفت‌ بر آن‌ است‌ که‌ ما باید در توجیه‌ معرفت‌ و نیز در مواجهه‌ با شکاکان، به‌ عقل‌ سلیم‌ یا فهم‌ عرف، استناد کنیم. این‌ گرایش‌ در معرفت‌شناسی‌ غرب، معلول‌ وازدگی‌ از دو جریان‌ افراطی‌ ایده‌آلیستی‌ و تجربه‌گرایی‌ بود، چرا که‌ تجربه‌گرایی‌ از یک‌ طرف، هیوم‌ را به‌ شکاکیت‌ کشاند، و از آن‌ طرف‌ هگل‌ را به‌ گونه‌ای‌ دیگر از واقعیت‌ منقطع‌ کرد. لذا این‌ فکر به‌ وجود آمد که‌ یکی‌ از عوامل‌ مهم‌ این‌ افراط‌ و تفریط‌ها در توجیه‌ معرفت، همانا فاصله‌ گرفتن‌ از فهم‌ عامیانه‌ است، بنابراین «معرفت» هنگامی‌ موجه‌ است‌ که‌ با فهم‌ عرف سازگار باشد.

در عصر جدید، می‌توان جان لاک را از جمله فلاسفه‌ای دانست که بسیار بر عقل سلیم تأکید می‌کند و یکی از اصول اساسی خود را تأمل در «تجربه متعارف» و تحلیل دقیق آن می‌داند. در میان‌ متفکران‌ حامی‌ این‌ مکتب، می‌توان‌ به‌ تامس‌ رید و نیز جورج‌ ادوارد مور نیز اشاره‌ کرد. این‌ دو متفکر از فلاسفه‌ای‌ هستند که‌ به‌ فهم‌ عادی‌ و عرفی‌ بسیار بها داده‌اند. آن‌ها معتقدند فرایند توجیه‌ باید بر مبنای‌ «هنجار فهم‌ عرف‌ عام» صورت‌ گیرد، و اگر از این‌ هنجار تخطی‌ و تمرد کردیم، یا چونان‌ بارکلی در خود فرو رفته‌ و جهان‌ طبیعت‌ را منکر می‌شویم، و یا مانند هگل‌ در ایده‌آلیسم‌ فرو می‌غلتیم‌ و یا سر از شکاکیت‌ در می‌آوریم. پس‌ راه‌ چاره‌ این‌ است‌ که‌ معارف‌ را همان‌ طور توجیه‌ کنیم‌ که‌ مردم‌ به‌ توجیه‌ حوادث‌ عالم‌ می‌پردازند، یعنی‌ از ذهن‌گرایی‌ افراطی‌ بپرهیزیم.

وی معتقد است که فلسفه هیچ ریشه دیگری بجز درک عام یا عقل سلیم ندارد؛ همین اصول بوده‌اند که فلسفه را رشد داده‌اند و فلسفه نیز دائماً از آن‌ها تغذیه کرده است. وی برخلاف هیوم که اعتبار معرفت فلسفی را در گرو فاصله‌گیری هر چه بیشتر از فهم عرفی می‌دانست، اعتبار معرفت فلسفی را به نزدیک شدن هر چه بیشتر به فهم عرفی وابسته می‌دانست و معتقد بود که هرگونه فلسفه‌ای که سهم فهم عرفی در تبیین ادراکات و احکام آدمی را نادیده گیرد یا اعتبار چنین فهمی را انکار کند، از کشمکش و نبرد نابرابر فهم عرفی و فلسفه همواره بازنده بیرون می‌آید. به عقیده وی فاصله داشتن فلسفه از فهم عرفی، دلالت بر خطا بودن و بر خطا رفتن مسیر فلسفه می‌کند. آنچه ما باید همیشه به آن رجوع کنیم و خود را مورد آزمون قرار دهیم، فهم عرفی است که این خود بنیاد یک مکتب فلسفی شد.

تامس رید پاسخی به مسئله شکاکیت می‌دهد که بر این فرض مبتنی شده است که برخی از باورها کاملاً مواجه‌اند، چرا که باورهایی از نوع خاص‌اند که بدون هیچ استدلال موِّید توجیه‌کننده، موجه‌اند. بدین‌سان، اگر کسی به P باور داشته باشد، در جایی که این باور، باوری پایه از نوع K باشد، در این صورت او در باور به P بدون استدلال کاملاً موجه است، مگر اینکه دلیلی معتبر بر کذب باور به P در کار باشد.(لرر:1381،ص220)

به زعم رید «مبادی متعارفی هستند که بنیاد تمام استدلال و تمام علم‌اند. چنین مبادی متعارف بندرت پذیرای برهان مستقیم‌اند و نیازی نیز به آن ندارند. نیازی نیست که آن‌ها را به آدمیان آموخت؛ زیرا چنان‌اند که همة آدمیان دارای فهم متعارف می‌دانند شان؛ یا دست کم چنان‌اند که همینکه پیشنهاده و فهم شوند، آدمیان یکباره تصدیقشان می‌کنند.» (کاپلستون:1386،ص387)

اعتراض تامس رید عليه شکاک بودن هيوم بود که ديدگاه فلسفى او را تعيين نمود. او فرضيه‌هاى هيوم راجع به روان را قبول نداشت. ريد بر اين نکته پافشارى کرد که اين واقعيت ندارد که روان فقط از جريان خود، آگاهى دارد و در بهترين شرايط تنها مى‌تواند به‌صورت نسبى از وجود اشياء و روان ديگر آگاه باشد. به‌نظر او تمام تجارب بشر خلاف اين ديدگاه را ثابت مى‌کند. او معتقد بود که احساس انسان وجود اشياء بيرونى را به شکل صحيحى منعکس مى‌نمايد و اين امر را مربوط به اراده خداوند مى‌دانست.

وی همچنین، به مبارزه با زیربنای سنت فلسفی دکارت برخاست. پیروان نگرش دکارتی معتقد بودند باید برای باور ما به وجود جهان خارج و اذهان دیگر دلیل آورده شود. مبنای چنین دلیلی هم، تنها ذهن شخص استدلال کننده است. دغدغه تامس رید خاتمه دادن به شالوده نظام دکارتی (یعنی عدم تقارن میان ذهن خود و ذهن دیگران)، با نشان دادن محدودیت و نارسایی چنین رویکردی برای از میان بردن شکاکیت بود.

رید، معتقد بود نباید شکاکیت را جدّی گرفت. کلید تقارن میان دسترسی ما به ذهن خود و اذهان دیگر هم طراز دانستن یافته‌های آگاهی با یافته‌های ادراک حسی است. مدعای آن این است که منبع شناخت ما صرفاً تجربه یا تعقل و استدلال نیست بلکه غالب ادراکات ما ناشی از روابط عملی ما با عالم واقع است پس طرز شناخت ما از عالم واقع، نظری نیست بلکه عملی است و همه چیز انسان را طبیعت او معلوم می‌کند.( Somerville: 1989، p.249 به نقل از اسماعیل‌پور:1384،ص348)

رید که يکى از پيشگامان مکتب «روانشناسی قوای ذهنی» بود، روان را به قواى مختلف تجزيه نمود و براى نخستين بار به شکل جدى مسئله چگونگى احساسات و تبديل آنها به ادراکات را مطرح نمود.

جُرج ادوارد مور نیز یکی از پیشروان «دفاع از شعورعامه » بود که توسط آن به مقابله با ایدئالیست‌ها و شکاکان پرداخت. او دشمن سرسخت همه اشکال مابعدالطبیعی بود که حقایق پذیرفته شده فهم عرفی را متزلزل می‌کردند. مور و راسل در سعی‌ای مشترک در پی ابطال نظریه‌های دو ایدئالیست انگلیسی یعنی «برادلی »  (در حوزه آکسفورد) و «جی.ام .مک تگرت»  (در حوزه کمبریج) بودند.

مور برای ایجاد چالش برای مدعیات متافیزیکی نو_هگلی‌های آن زمان، بر دو نکته مهم تأکید می‌کرد: پذیرش فهم متعارف یا عقل سلیم و نیز بهره‌گیری از معانی معمول کلمات. وی مدعی بود که با استفاده از این ابزارها می‌توان بسیاری از ادعاها را سنجید و بطلان احتمالی آن‌ها را به سرعت تشخیص داد. بنابراین به نظر وی می بایست ابتدا معانی کلمات و عبارات را با دقت و درستی فهمید و سپس به قضاوت و ارائه حکم نشست. مور، در مقاله معروف خود به نام «دفاع از درک عام» ادعا می‌‌کند که می‌توان به امور یقینی دست یافت و مهم‌ترین ابزار در این راه پذیرش درک عام یا فهم متعارف است. به عبارتی، بنظر مور آن دسته از دیدگاه‌های فلسفی را که عامه مردم بطلانشان را بدیهی می‌دانند می‌بایست طرد کرد، همچون این ادعا که جهان ساخته ذهن ما است، یا اینکه دستیابی به معرفت اساسا ً ناممکن است. او همچنین با بهره‌گیری از درک عام از گزاره‌هایی بدیهی و یقینی صحبت می‌کند. بنظر مور، همه می‌توانند تأیید کنند که چنین گزاره‌هایی صادق‌اند. در واقع، هدف وی در بیان این گزاره‌ها، روشن ساختن و توصیف دیدگاه درک عام ما درباب جهان و در ادامه، رد شک‌گرایی قوی در باب آن‌ها است. بنابراین، مور بیش از هر چیز بر این نکته تأکید داشت که در مواجه با مسائل فلسفی باید از عقل عرفی و درک عام مدد گرفت و بر این اساس می‌توان ساختمانی از یقینیات بنا کرد. مور در مقاله «رّد ایدآلیسم» می‌گوید اگر ایدئالیسم جدید اصولاً یک حکم در باب جهان کرده باشد آن این است که  «جهان روحانی است» و هر برهانی که برای اثبات این حکم به کار رود، الزاماً یکی از مقدمه‌هایش این گزاره است که « بودن همانا به ادراک درآمدن است» پذیرفتن این گزاره شخص را ملزم به قبول این نظر می‌کند که متعلق یک ادراک نمی‌تواند از خود آن ادراک تمیز داده شود. مور تلاش می‌کند ثابت کند که این نظر نادرست است و بین عمل ادراک و آنچه ادراک شده تمایز وجود دارد. در نتیجه استدلال مور، ایده‌آلیسم کم و بیش از صحنة فلسفة غرب محو شد و جای آن را شکل‌های گوناگون رئالیسم گرفت.

[1]external cause hypothesis

[2]Common Sense

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122